НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 21 березня 2012 року N 402

Про заяву ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0167-м від 18.07.2002)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанії "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Першотравнева, буд. 57-а, м. Олександрія Кіровоградської обл., 28000; директор Станіслав Прокопович Чечітко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 0167-м від 18.07.2002 у багатоканальній телемережі ТОВ "ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл., у зв'язку зі збільшенням кількості операторів телекомунікацій до 2, зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 2 каналів, збільшенням кількості домогосподарств до 9000, території розповсюдження програм та кількості головних станцій до 2, керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків 18.05.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0167-м від 18.07.2002 Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанії "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл., у зв'язку зі збільшенням кількості операторів телекомунікацій до 2, зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 2 каналів, збільшенням кількості домогосподарств до 9000, території розповсюдження програм та кількості головних станцій до 2, зазначивши:

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- адреса студії - вул. Першотравнева, буд. 57-а, м. Олександрія Кіровоградської обл.;

- оператори телекомунікацій - згідно з додатком 2 до рішення;

- провайдери програмної послуги - згідно з додатком 2 до рішення;

- ресурс багатоканальної телемережі - згідно з додатком 2 до рішення;

- канали мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- кількість домогосподарств - згідно з додатком 2 до рішення;

- територія розповсюдження програм - згідно з додатком 2 до рішення;

- місцезнаходження головних станцій - згідно з додатком 2 до рішення.

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які:

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення кількості операторів телекомунікацій, зменшення ресурсу багатоканальної телемережі, збільшення кількості головних станцій - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розповсюдження програм, кількості домогосподарств - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальних телемереж) - згідно з додатком 2 до рішення), врахувати: коефіцієнт врахування кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці, згідно з додатком 2 до рішення, раніше сплачену суму, загальний обсяг мовлення - 6 годин на добу, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл., переоформлені додатки 1, 6, 7 та 8 до ліцензії на мовлення НР N 0167-м від 18.07.2002.

4. При видачі переоформлених додатків 1, 6, 7 та 8 до ліцензії на мовлення НР N 0167-м від 18.07.2002 ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл., додатки 1, 6, 7 та 8 (дата видачі додатків 18.05.2007) вважаються недійсними та вилучаються.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
21.03.2012 N 402

Програмна концепція мовлення ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл.

I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідношенні):
українська - 100 %;

II. Частка програм власного виробництва:
6 годин на добу (100 %);
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва):
6 годин на добу (100 %);
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

IV. Формат (відповідно до програмної концепції):
розважально-культурологічний;
Інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний... тощо

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний... тощо

N з/п

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

1 година

1 година

1 година

-

-

2.

Культурно-мистецькі передачі

1 година 42 хвилини

1 година 42 хвилини

1 година 42 хвилини

-

-

3.

Науково-просвітницькі передачі

18 хвилин

18 хвилин

18 хвилин

-

-

4.

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

-

-

5.

Підбірка музичних творів
/для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6.

Дитячі передачі

18 хвилин

18 хвилин

18 хвилин

-

-

7.

Фільмопоказ
/для телебачення/

-

-

-

-

-

8.

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

4 хвилини

4 хвилини

4 хвилини

-

-

елементи оформлення ефіру

4 хвилини

4 хвилини

4 хвилини

-

-

анонси

4 хвилини

4 хвилини

4 хвилини

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
21.03.2012 N 402

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл.

N з/п

Оператор телекомунікацій

Провайдер програмної послуги

Територія розповсюдження програм (в межах території розташування багатоканальних телемереж)

Коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм (N)

Ресурс багатоканальної телемережі

Канал мовлення (конвертації)

Кількість домогосподарств

Місцезнаходження головної станції

1.

ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл.

ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл.

м. Олександрія Кіровоградської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі ТОВ ТРК "Кабельні телевізійні мережі", м. Олександрія Кіровоградської обл.

25

1 канал

6 ТВК

4500

вул. Першотравнева, буд. 57-а, м. Олександрія Кіровоградської обл.

2.

ТОВ "ТРК "Кабельні телевізійні мережі плюс", м. Олександрія Кіровоградської обл.

ТОВ "ТРК "Кабельні телевізійні мережі плюс", м. Олександрія Кіровоградської обл.

м. Олександрія Кіровоградської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі ТОВ "ТРК "Кабельні телевізійні мережі плюс", м. Олександрія Кіровоградської обл.

1 канал

6 ТВК

4500

вул. Першотравнева, буд. 57-а, м. Олександрія Кіровоградської обл.

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали