НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 18 квітня 2012 року N 569

Про заяву ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0287-м від 23.01.2006)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ (юридична адреса: вул. Дмитрівська, буд. 30, м. Київ, 01054; фактична адреса: вул. Воровського, буд. 22-а, м. Київ, 01601; генеральний директор Сергій Анатолійович Затула), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 0287-м від 23.01.2006 (супутникове мовлення, телебачення, логотип: "Літера К з роздвоєною правою частиною та кола, розташованого з правого боку літери, в середині якого знаходиться арабська цифра "1") у зв'язку зі зміною фактичної адреси, складу редакційної ради, адреси студії та програмної концепції мовлення, керуючись статтями 31 та 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 22.04.2010), 2 (дата видачі додатка 07.08.2008), 4 (дата видачі додатка 14.05.2009), 7 (дата видачі додатка 13.09.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0287-м від 23.01.2006 Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ, у зв'язку зі зміною фактичної адреси, складу редакційної ради, адреси студії та програмної концепції мовлення згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії:

- адреса студії - вул. Дмитрівська, буд. 30, м. Київ.

2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які:

2.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна фактичної адреси, складу редакційної ради, адреси студії - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

2.2. впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору з урахуванням раніше сплаченої суми, врахувавши: середньодобовий обсяг мовлення - 24 години на добу, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ, переоформлені додатки 1, 2, 4, 6, 7 до ліцензії на мовлення НР N 0287-м від 23.01.2006.

4. При видачі ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ, переоформлених додатків 1, 2, 4, 6, 7 до ліцензії на мовлення НР N 0287-м від 23.01.2006, додатки 1, 6 (дата видачі додатків 22.04.2010), 2 (дата видачі додатка 07.08.2008), 4 (дата видачі додатка 14.05.2009), 7 (дата видачі додатка 13.09.2007) вважаються недійсними та вилучаються.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак


 

Додаток
до рішення Національної ради
18.04.2012 N 569


Програмна концепція мовлення ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ
(будні дні)

I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідношенні): українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 3 години 24 хвилини на добу (14,2 %);
(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 12 годин 30 хвилин на добу (52,1 %);
(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 11 годин 30 хвилин на добу (47,9 %);
(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважальний. Фільмопоказ;
(інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний, дитячий,
інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний ... тощо)

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N
з/п

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

2.

Культурно-мистецькі передачі

-

-

-

-

-

3.

Науково-просвітницькі передачі

30 хвилин

-

-

30 хвилин

-

4.

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

4 години

2 години

2 години

2 години

-

5.

Підбірка музичних творів (для радіомовлення)

-

-

-

-

-

6.

Дитячі передачі

30 хвилин

-

-

30 хвилин

-

7.

Фільмопоказ

12 годин 30 хвилин

-

4 години

8 годин 30 хвилин

-

8.

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

3 години 36 хвилин

-

3 години 36 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

44 хвилини

44 хвилини

44 хвилини

-

-

анонси

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

-

-

телеторгівля

1 година 30 хвилин

-

1 година 30 хвилин

-

-


Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.

Програмна концепція мовлення ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ
(вихідні дні)

I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому співвідношенні): українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 3 години 24 хвилини на добу (14,2 %);
(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 12 годин 30 хвилин на добу (52,1 %);
(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 11 годин 30 хвилин на добу (47,9 %);
(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

V. Формат (відповідно до програмної концепції): розважальний. Фільмопоказ;
(інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний, дитячий,
інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний ... тощо)

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N
з/п

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

2.

Культурно-мистецькі передачі

-

-

-

-

-

3.

Науково-просвітницькі передачі

1 година 30 хвилин

-

-

1 година 30 хвилин

-

4.

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

2 години

2 години

2 години

-

-

5.

Підбірка музичних творів (для радіомовлення)

-

-

-

-

-

6.

Дитячі передачі

30 хвилин

-

-

30 хвилин

-

7.

Фільмопоказ

13 годин 30 хвилин

-

4 години

9 годин 30 хвилин

-

8.

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

3 години 36 хвилин

-

3 години 36 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

44 хвилини

44 хвилини

44 хвилини

-

-

анонси

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

-

-

телеторгівля

1 година 30 хвилин

-

1 година 30 хвилин

-

-


Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.

 

Начальник
контрольно-аналітичного управління

О. Левчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали