НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 14 грудня 2011 року N 2826

Про заяву Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 1535-м від 28.01.2005)

Розглянувши заяву Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії, м. Ужгород Закарпатської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Київська набережна, 18, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88018, генеральний директор Євген Володимирович Шишков), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 1535-м від 28.01.2005 (ефірне регіональне (у межах області) радіомовлення з використанням частот: 102,2 МГц у м. Рахові, Р = 0,01 кВт, 104,3 МГц у смт Великому Березному, Р = 0,1 кВт, 106,6 МГц у смт Міжгір'ї, Р = 0,5 кВт, загальний обсяг мовлення - по 24 години на добу, 106,8 МГц у м. Хусті, Р = 0,1 кВт, загальний обсяг мовлення 12 годин на добу у відрізках часу, мова: українська не менше 80 %), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), враховуючи звернення телерадіокомпанії від 30.11.2011 N 1070/01, Національна рада вирішила:

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 1535-м від 28.01.2005 Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії, м. Ужгород Закарпатської обл., з використанням частот: 102,2 МГц у м. Рахові, 104,3 МГц у смт Великому Березному, 106,6 МГц у смт Міжгір'ї, 106,8 МГц у м. Хусті, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "FM Тиса";

- строк дії ліцензії: 7 років;

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператор телекомунікацій - ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк Волинської обл.

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії, м. Ужгород Закарпатської обл., ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням 4 радіочастот згідно з додатком 2 до рішення, загальний обсяг мовлення - згідно з додатком 3 до рішення. Врахувати коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм - (n = згідно з додатком 2 до рішення), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних ТРО на 90 %.

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору за продовження, після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 1535-м від 28.01.2005. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередній додаток 1 до ліцензії на мовлення НР N 1535-м від 28.01.2005 вважається недійсним та вилучається.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, контрольно-аналітичне, правового забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2826

Програмна концепція мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.
(обсяг мовлення 12 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
українська не менше 80 %;

II. Частка програм власного виробництва:
4 години 50 хвилин на добу, 44 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва):
9 годин 20 хвилин на добу, 80 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва:
2 години 40 хвилин на добу, 20 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції):
музично-інформаційний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

2 години

2 години

2 години

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
(в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо...)

55 хвилин

55 хвилин

55 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів
(для радіомовлення)

6 годин 25 хвилин

-

3 години 45 хвилин

2 години 40 хвилин

-

6

Дитячі передачі

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ
(для телебачення)

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

1 година 30 хвилин

45 хвилин

1 година 30 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

анонси

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Програмна концепція мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.
(обсяг мовлення 24 години на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
українська не менше 80 %;

II. Частка програм власного виробництва:
10 годин 30 хвилин на добу, 44 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва):
19 годин 15 хвилин на добу, 80 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва:
4 години 45 хвилин на добу, 20 %, з них 30 хвилин на добу інформаційних програм телерадіокомпанії "Німецька хвиля";

V. Формат (відповідно до програмної концепції):
музично-інформаційний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

4 години 45 хвилин

4 години 15 хвилин

4 години 15 хвилин

30 хвилин

-

2

Культурно-мистецькі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
(в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо...)

2 години

2 години

2 години

-

-

5

Підбірка музичних творів
(для радіомовлення)

11 годин 15 хвилин

-

7 годин

4 години 15 хвилин

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ
(для телебачення)

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

3 години 30 хвилин

1 година 45 хвилин

3 години 30 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

анонси

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2826

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.

Територіальна категорія мовлення: регіональне (у межах області)

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/канал мовлення

Потужність передавача
(кВт)

Територія розповсюдження програм

Коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм n

1.

м. Рахів,
гора Терентин,
вежа Концерну РРТ

102,2 МГц

0,01

м. Рахів

10

2.

смт Великий Березний,
гора Яворник,
вежа Концерну РРТ

104,3 МГц

0,1

смт Великий Березний

10

3.

смт Міжгір'я,
гора Торшул,
вежа Концерну РРТ

106,6 МГц

0,5

смт Міжгір'я та райони:
Іршавський, Свалявський, Тячівський

50

4.

м. Хуст,
гора Товста,
вежа Концерну РРТ

106,8 МГц

0,1

м. Хуст

10

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2826

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.

Загальний обсяг мовлення на частотах: 102,2 МГц у м. Рахові, 104,3 МГц у смт Великому Березному, 106,6 МГц у смт Міжгір'ї становить по 24 години на добу.

Загальний обсяг мовлення на частоті 106,8 МГц у м. Хусті становить 12 годин на добу.

Мовлення здійснюється у відрізках часу:

щодня:

06:30 - 07:00;

07:30 - 08:00;

08:30 - 09:00;

09:30 - 10:00;

10:30 - 11:00;

11:30 - 12:00;

12:30 - 13:00;

13:30 - 14:00;

14:30 - 15:00;

15:30 - 16:00;

16:30 - 17:00;

17:30 - 18:00;

18:30 - 19:00;

19:30 - 20:00;

20:30 - 21:00;

21:30 - 22:00;

22:30 - 23:00;

23:30 - 24:00;

24:30 - 01:00;

01:30 - 02:00;

02:30 - 03:00;

03:30 - 04:00;

04:30 - 05:00;

05:30 - 06:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали