НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 16 листопада 2011 року N 2638

Про заяву Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., щодо переоформлення ліцензії (НР N 2355 від 02.11.2005) та видачі ліцензії на мовлення

Розглянувши заяву Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Київська набережна, 18, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88018, генеральний директор Євген Володимирович Шишков), про переоформлення ліцензії НР N 2355 від 02.11.2005 (ефірне регіональне (у межах області) радіомовлення з використанням частот: 102,2 МГц у м. Рахові, Р = 0,01 кВт, 104,3 МГц у м. Великому Березному, Р = 0,1 кВт, 106,6 МГц у м. Міжгір'ї, Р = 0,5 кВт, обсяг мовлення - по 24 години на добу, 106,8 МГц у м. Хусті, Р = 0,1 кВт, обсяг мовлення 12 годин на добу у відрізках часу, мова: українською 80 % та іншими) у зв'язку зі зміною позивних, оператора телекомунікацій, уточненням території розповсюдження програм у м. Міжгір'ї, керуючись статтями 27, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію НР N 2355 від 02.11.2005 Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., у зв'язку зі зміною позивних, оператора телекомунікацій, уточненням території розповсюдження програм у м. Міжгір'ї, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "FM Тиса";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператор телекомунікацій - ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк Волинської обл.

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Закарпатській ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна позивних, оператора телекомунікацій, уточнення території розповсюдження програм у м. Міжгір'ї - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Закарпатській ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін - до 28.01.2012.

5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР N 2355 від 02.11.2005 вважається недійсною та вилучається.

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби, контрольно-аналітичне, правового забезпечення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2638

Програмна концепція мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.
(обсяг мовлення 12 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 80 %;

II. Частка програм власного виробництва: 4 години 50 хвилин на добу, 44 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 9 годин 20 хвилин на добу, 80 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години 40 хвилин на добу, 20 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): музично-інформаційний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

2 години

2 години

2 години

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
(в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо...)

55 хвилин

55 хвилин

55 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів
(для радіомовлення)

6 годин 25 хвилин

-

3 години 45 хвилин

2 години 40 хвилин

-

6

Дитячі передачі

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ (для телебачення)

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

1 година 30 хвилин

45 хвилин

1 година 30 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

анонси

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

Програмна концепція мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.
(обсяг мовлення 24 години на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 80 %;

II. Частка програм власного виробництва: 10 годин 30 хвилин на добу, 44 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 19 годин 15 хвилин на добу, 80 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 4 години 45 хвилин на добу, 20 %, з них 30 хвилин на добу інформаційні програми телерадіокомпанії "Німецька хвиля";

V. Формат (відповідно до програмної концепції): музично-інформаційний;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

4 години 45 хвилин

4 години 15 хвилин

4 години 15 хвилин

30 хвилин

-

2

Культурно-мистецькі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
(в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо...)

2 години

2 години

2 години

-

-

5

Підбірка музичних творів
(для радіомовлення)

11 годин 15 хвилин

-

7 годин

4 години 15 хвилин

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ (для телебачення)

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

реклама

3 години 30 хвилин

1 година 45 хвилин

3 години 30 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

анонси

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2638

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.

Територіальна категорія мовлення: регіональне (у межах області)

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота / канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Рахів, гора Терентин, вежа Концерну РРТ

102,2 МГц

0,01

м. Рахів

2.

м. Великий Березний, гора Яворник, вежа Концерну РРТ

104,3 МГц

0,1

м. Великий Березний

3.

м. Міжгір'я, гора Торшул, вежа Концерну РРТ

106,6 МГц

0,5

м. Міжгір'я та райони:
Іршавський, Свалявський, Тячівський

4.

м. Хуст, гора Товста, вежа Концерну РРТ

106,8 МГц

0,1

м. Хуст

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2638

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.

Загальний обсяг мовлення на частотах: 102,2 МГц у м. Рахові, 104,3 МГц у м. Великому Березному, 106,6 МГц у м. Міжгір'ї становить по 24 години на добу.

Загальний обсяг мовлення на частоті 106,8 МГц у м. Хусті становить 12 годин на добу.

Мовлення здійснюється у відрізках часу:

щодня:

06:30 - 07:00;

07:30 - 08:00;

08:30 - 09:00;

09:30 - 10:00;

10:30 - 11:00;

11:30 - 12:00;

12:30 - 13:00;

13:30 - 14:00;

14:30 - 15:00;

15:30 - 16:00;

16:30 - 17:00;

17:30 - 18:00;

18:30 - 19:00;

19:30 - 20:00;

20:30 - 21:00;

21:30 - 22:00;

22:30 - 23:00;

23:30 - 24:00;

24:30 - 01:00;

01:30 - 02:00;

02:30 - 03:00;

03:30 - 04:00;

04:30 - 05:00;

05:30 - 06:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали