НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 16 листопада 2011 року N 2639

Про заяву Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 1127-м від 28.01.2005)

Розглянувши заяву Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Київська набережна, 18, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88018; генеральний директор Євген Володимирович Шишков), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 1127-м від 28.01.2005 (ефірне регіональне (в межах області) телебачення з використанням 11 телеканалів по області, обсяг мовлення - по 24 години на добу, крім у м. Ужгороді на 49 ТВК - 18 годин на добу у відрізках часу, мова: українська не менше 75 %), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 1127-м від 28.01.2005 Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., на мовлення з використанням 11 телеканалів по області, згідно з додатком 2 до рішення, зазначивши у ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "m 1" ("Тиса один");

- строк дії ліцензії: 7 років;

- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператор телекомунікацій - згідно з додатком 2 до рішення.

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Закарпатській ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням 11 телеканалів по області, згідно з додатком 2 до рішення, територія розповсюдження програм - згідно з додатком 2 до рішення, обсяг мовлення - згідно з додатком 3 до рішення. Врахувати коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %.

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору за продовження, після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 1127-м від 28.01.2005. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередній додаток 1 до ліцензії на мовлення НР N 1127-м від 28.01.2005 вилучається та вважається недійсним.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2639

Програмна концепція мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.
(обсяг мовлення - по 24 години на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 10 годин 45 хвилин на добу, 45 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 18 годин на добу, 75 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 6 годин на добу, 25 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

3 години 30 хвилин

3 години 30 хвилин

3 години 30 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../ 

10 годин 05 хвилин

1 година 20 хвилин

6 годин 35 хвилин

3 години 30 хвилин

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

3 години 30 хвилин

-

1 година

2 години 30 хвилин

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година

1 година

1 година

-

-

елементи оформлення ефіру

20 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

-

-

анонси

20 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

-

-

телеторгівля

1 година

-

1 година

-

-

Програмна концепція мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.
(обсяг мовлення - 18 годин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська не менше 75 %;

II. Частка програм власного виробництва: 10 годин 45 хвилин на добу, 60 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 13 годин 30 хвилин на добу, 75 %;

IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 4 години 30 хвилин на добу, 25 %;

V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький;

VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

3 години 30 хвилин

3 години 30 хвилин

3 години 30 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

4 години 05 хвилин

1 година 20 хвилин

2 години 05 хвилин

2 години

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

-

-

-

-

-

6

Дитячі передачі

30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

3 години 30 хвилин

-

1 година

2 години 30 хвилин

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

1 година

1 година

1 година

-

-

елементи оформлення ефіру

20 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

-

-

анонси

20 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

-

-

телеторгівля

1 година

-

1 година

-

-

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2639

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.
Територіальна категорія мовлення: регіональне (в межах області)

N з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/
канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

Коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм (n=)

Оператор телекомунікцаій

1.

смт Воловець, вежа ОРТПЦ

56 ТВК

0,1

смт Воловець

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

2.

с. Добрянське, вежа ОРТПЦ

55 ТВК

0,1

с. Добрянське

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

3.

с. Дубове, вежа ОРТПЦ

58 ТВК

0,03

с. Дубове

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

4.

с. Красне, вежа ОРТПЦ

56 ТВК

0,03

с. Красне

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

5.

с. Косівська Поляна, гора Камінь Грунь, вежа ОРТПЦ

51 ТВК

0,1

с. Косівська Поляна

10

Закарпатська філія Концерну РРТ

6.

с. Лисичове, вежа ОРТПЦ

55 ТВК

0,1

с. Лисичове

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

7.

с. Лопухове, вежа ОРТПЦ

25 ТВК

0,03

с. Лопухове

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

8.

с. Нижні Ворота, вежа ОРТПЦ

44 ТВК

0,1

с. Нижні Ворота

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

9.

м. Рахів, гора Терентин, вежа ОРТПЦ

23 ТВК

0,1

м. Рахів

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

10.

м. Свалява, вежа ОРТПЦ

52 ТВК

0,1

м. Свалява

10

ТОВ "Телемережі України", м. Луцьк

11.

м. Ужгород, урочище Качанівка

49 ТВК

0,1

м. Ужгород

30

ТОВ "ТРК "Спектр", м. Ужгород

 

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
16.11.2011 N 2639

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.

Загальний обсяг мовлення становить по 24 години на добу.

Загальний обсяг мовлення на 49 ТВК у м. Ужгороді становить 18 годин на добу. Мовлення здійснюється у відрізках часу:

щодня: 06:00 - 24:00.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали