ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.07.2011 р. N 442

Про залучення підприємства (організації) до підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування

Відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами та доповненнями), керуючись статтею 6, пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити конкурсний комітет з визначення підприємства (організації), що буде залучене до підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити умови конкурсу та вимоги до претендентів з визначення підприємства (організації), що буде залучене до підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що додаються.

3. Управлінню промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації розмістити в засобах масової інформації оголошення про умови конкурсу, зазначеного в пункті 2 цього розпорядження, вимоги до претендентів, місце, дату проведення конкурсу, іншу інформацію стосовно відбору претендентів.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
04.07.2011 N 442

СКЛАД
конкурсного комітету з визначення підприємства (організації), що буде залучене до підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування

Ярошевський
Володимир Іванович

- начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, голова комітету

Дементьєв
Петро Миколайович

- начальник відділу транспорту та зв'язку управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, заступник голови комітету

Вершина
Валентин Павлович

- головний спеціаліст відділу транспорту та зв'язку управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, секретар комітету

Члени комітету:

Бетер
Микола Степанович

- голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства

Куценко
Віктор Арсентійович

- голова Херсонської обласної організації Організації ветеранів України, депутат обласної ради

Ліпков
Олексій Вікторович

- голова Херсонської міської громадської організації інвалідів "Ініціатива на захист громадських прав інвалідів".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
04.07.2011 N 442

УМОВИ
конкурсу з визначення підприємства (організації), що буде залучене до підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування

1. Мета конкурсу

1.1. Умови конкурсу по залученню підприємства (організації) до забезпечення підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування (далі - конкурс) розроблено відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081 (зі змінами та доповненнями).

1.2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу, аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором (управлінням промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації) та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

2. Вимоги до претендентів

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають:

2.1. Кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту.

2.2. Досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

2.3. Необхідне обладнання та програмне забезпечення з метою підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автомобільних маршрутах загального користування.

2.4. Власне (або орендоване за договором) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу, відповідне матеріально-технічне забезпечення.

2.5. Досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

Не допускаються до участі у конкурсі суб'єкти господарської діяльності:

1. Які надають послуги з перевезень пасажирів.

2. Представляють інтереси окремих автомобільних перевізників чи їх груп.

3. Які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта господарської діяльності.

4. Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

3. Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі

3.1. Для участі в конкурсі претендент подає конкурсному комітету такі документи:

1. Заяву на участь у конкурсі за встановленою формою.

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (організації).

3. Копію Статуту (Положення) підприємства (організації).

4. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців (отримується у відділеннях Реєстраційної палати за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності).

5. Документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

- копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту (не менше трьох), у тому числі фінансиста-обліковця, юриста;

- опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу та підготовки необхідних документів;

- документальне підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;

- копії документів, що засвідчують наявність у власності претендента (або за договором оренди) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення у разі необхідності засідань обласного конкурсного комітету;

- копії документів, що засвідчують наявність досвіду з організації чи проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

Претендент подає документи у запечатаному конверті, на якому зазначається його назва, адреса з поміткою "Заява на участь у конкурсі по залученню підприємства (організації) до підготовки матеріалів для проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування".

4. Визначення переможця конкурсу

4.1. Засідання конкурсного комітету відбувається за участю всіх претендентів, у присутності яких розкриваються конверти, оголошуються подані на конкурс пропозиції.

4.2. Претендентам надається право на обґрунтування та доповнення запропонованих ними пропозицій.

4.3. У разі відсутності претендента чи його уповноваженого представника конкурсний комітет визначає переможця на підставі поданих претендентом на конкурс документів.

4.4. Переможцем конкурсу визначається претендент, який найбільше відповідає умовам конкурсу та вимогам до претендентів.

4.5. Рішення конкурсного комітету приймається на закритому засіданні за участю в ньому більше половини його членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комітету.

4.6. Рішення конкурсного комітету оголошується в приміщенні, де проводився конкурс, із запрошенням усіх учасників конкурсу.

4.7. Організатор (управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації) укладає з переможцем конкурсу договір на виконання функцій робочого органу терміном від одного до трьох років.

5. Додаткові умови

Про адресу надання документів, дату, час і місце проведення конкурсу по залученню підприємства (організації) до підготовки матеріалів для проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування та про термін подання документів для участі в конкурсі повідомляється в засобах масової інформації.

6. Прикінцеві положення

Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали