ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.07.2011 р. N 454

Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення

З метою організації виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), керуючись статтею 6, пунктами 2 - 8, 10 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Запровадити проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення.

2. Затвердити Порядок проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, що додається.

3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечити у повному обсязі та у визначені терміни виконання вимог Порядку проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, затвердженого даним розпорядженням.

4. Головним управлінням обласної державної адміністрації: фінансовому, праці та соціального захисту населення, економіки, управлінням обласної державної адміністрації: охорони здоров'я, культури і туризму, житлово-комунального господарства - щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації інформацію щодо показників оцінки діяльності обласної державної адміністрації, визначених у додатку 1, за формою, вміщеною у додатку 2.

5. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям та міськвиконкомам міст обласного значення щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації аналітичну записку про отримані результати діяльності з визначенням нагальних проблем та пропозиціями щодо їх розв'язання за формою згідно з додатком 3.

6. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації:

- узагальнювати отриману інформацію та щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, забезпечувати її подання в установленому порядку Міністерству економічного розвитку і торгівлі України;

- забезпечувати координацію діяльності та взаємодію районних державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань проведення оцінки.

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 червня 2010 року N 498 "Про оцінку підсумків соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення", від 2 листопад 2010 року N 949 "Про деякі питання визначення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення" (Розпорядження N 949), від 1 лютого 2011 року N 54 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 червня 2010 року N 498" (Розпорядження N 54).

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації (Хоменко А. С. - скликання).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 454

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
обласної державної адміністрації

N з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Державні фінанси

1.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

2.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

- " -

- " -

3.

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

5.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

- " -

Головні управління обласної державної адміністрації: фінансове, праці та соціального захисту населення

6.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

- " -

- " -

Підтримка бізнесу

7.

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

Щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

8.

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

- " -

- " -

9.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

- " -

Головні управління облдержадміністрації: економіки, фінансове

10.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

Щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

11.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

- " -

- " -

Житлово-комунальне господарство

12.

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

Щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

13.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

- " -

- " -

14.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

- " -

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

15.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

- " -

- " -

16.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

- " -

- " -

17.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

- " -

- " -

Освіта та охорона здоров'я

18.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

Щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

19.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

- " -

- " -

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 454

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки результатів діяльності

____
(найменування органу, що подає інформацію)

за ___
(період)

Наймену-
вання району, міста

Напрям

Напрям

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник)

відпо-
відний період
поперед-
нього року*

відпо-
відний період
звітного року

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник)

відпо-
відний період
поперед-
нього року*

відпо-
відний період
звітного року

відпо-
відний період 2010 року (базовий показник)

відпо-
відний період
поперед-
нього року*

відпо-
відний період
звітного року

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник)

відпо-
відний період
поперед-
нього року*

відпо-
відний період
звітного року

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник)

відпо-
відний період
поперед-
нього року*

відпо-
відний період
звітного року

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник)

відпо-
відний період
поперед-
нього року*

відпо-
відний період
звітного року


* У 2011 році колонка не заповнюється.

__________
(посада керівника)

_____
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 3
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 454

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
за результатами оцінки аналізу динаміки показників за визначеними напрямами

____
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом.

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

- виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

- визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб'єктивні та об'єктивні тощо);

- обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.


підпис керівника структурного підрозділу облдержадміністрації,
територіального органу міністерства чи іншого центрального
органу виконавчої влади, голови райдержадміністрації,
міського голови міста обласного значення


віза заступника голови обласної державної адміністрації,
відповідального за напрямок (для структурних підрозділів
облдержадміністрації)

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 454

ПОРЯДОК
проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення

1. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення (далі - оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання районними державними адміністраціями та міськвиконкомами міст обласного значення управлінських рішень із забезпечення здійснення їх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

2. Оцінка проводиться за такими напрямами:

- економічний розвиток;

- інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність;

- державні фінанси;

- підтримка бізнесу;

- споживчий ринок;

- населення та ринок праці;

- житлово-комунальне господарство;

- освіта та охорона здоров'я;

- рівень злочинності.

3. Оцінка проводиться щокварталу на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації, поданої структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за методикою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

Під час проведення щоквартальної оцінки показники, які обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для оцінки за підсумками звітного року.

4. Показники оцінки, періодичність подання даних офіційної статистики та інформації, підготовленої структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за відповідними напрямками наведені в додатку 2 до даного Порядку.

5. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади надають до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації в паперовому та електронному виглядах інформацію за показниками оцінки діяльності, визначеними у додатку 2 до даного Порядку, та за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Разом із зазначеною інформацією подається аналітична записка про отримані результати діяльності з визначенням нагальних проблем та пропозиціями щодо їх розв'язання за формою, вміщеною у додатку 3 до розпорядження.

6. Головне управління економіки обласної державної адміністрації після отримання даних від Головного управління статистики у Херсонській області, структурних підрозділів обласної державної адміністрації і територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щомісяця до 25 числа наступного за звітним періодом узагальнює та надсилає Каховській районній державній адміністрації і Каховському міськвиконкому спільні дані соціально-економічного розвитку району та міста за такими показниками:

- рівень оплати за спожиту електроенергію;

- рівень оплати за природний газ;

- рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг;

- темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету;

- темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України;

- рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України;

- темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення;

- питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів.

7. Каховська районна державна адміністрація та Каховський міськвиконком після отримання спільних показників соціально-економічного розвитку району та міста здійснюють їх поділ і за підписами голови Каховської районної державної адміністрації та Каховського міського голови щомісяця до 30 числа наступного за звітним періодом направляють до Головного управління економіки обласної державної адміністрації.

8. Головне управління економіки обласної державної адміністрації узагальнює отриману інформацію та до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надсилає її Головному управлінню статистики у Херсонській області.

9. Головне управління статистики у Херсонській області на підставі отриманої узагальненої інформації здійснює за методикою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку, розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) районів та міст обласного значення з урахуванням показників за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами і визначає місце відповідного району, міста за кожним показником, за кожною сферою соціально-економічного розвитку та подає їх до 30 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації.

10. Головне управління економіки обласної державної адміністрації узагальнює інформацію про результати проведення оцінки та подає її обласній державній адміністрації до 10 числа третього місяця, що настає за звітним періодом. Також забезпечує оприлюднення результатів оцінки на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 1
до Порядку

МЕТОДИКА
проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення

1. Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення (далі - оцінка) проводиться за переліком показників, що затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації, та передбачає оцінку по кожному показнику, по кожному напряму та загальну оцінку соціально-економічного розвитку районів (міст обласного значення).

2. За показниками, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, приріст виробництва), - найкраще місце проставляється району (місту обласного значення) з найвищими темпами приросту.

Для показників, підвищення яких має негативне значення, (наприклад, приріст заборгованості), - навпаки, найкраще місце займає район (місто обласного значення) з найнижчими темпами.

3. Рейтинг за напрямами визначається шляхом розрахунку середньоарифметичної суми місць кожного району (міста обласного значення) за всіма показниками, які входять до напряму (незаповнені показники не входять до розрахунку рейтингу за напрямами).

Загальний рейтинг районів (міст обласного значення) визначається шляхом підрахунку суми місць по всіх напрямах діяльності.

Найкращим вважається район (місто обласного значення), сума рейтингових оцінок якого має найнижче значення.

 

Додаток 2
до Порядку

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення

N з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення аналізу та подання аналітичної довідки за відповідним напрямом

Економічний розвиток

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в Херсонській області

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

2.

Темп зростання (зменшення) поголів'я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року****

Щороку

- " -

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

3.

Темп зростання (зменшення) поголів'я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року****

- " -

- " -

- " -

4.

Темп зростання (зменшення) поголів'я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року****

- " -

- " -

- " -

5.

Темп зростання (зменшення) поголів'я птиці, відсотків до відповідної дати попереднього року****

- " -

- " -

- " -

6.

Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року****

- " -

- " -

- " -

7.

Валовий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року****

- " -

- " -

- " -

8.

Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року****

- " -

- " -

- " -

9.

Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року****

- " -

- " -

- " -

10.

Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

- " -

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

11.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

- " -

Відділ з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

Відділ з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

12.

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

- " -

- " -

- " -

13.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

Головне управління статистики в Херсонській області

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

14.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

- " -

- " -

- " -

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

15.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в Херсонській області

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

16.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

- " -

- " -

- " -

17.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

- " -

- " -

- " -

Державні фінанси

18.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації

19.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

- " -

- " -

20.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

- " -

- " -

21.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

- " -

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в області

22.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

- " -

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації

23.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області

24.

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

- " -

- " -

- " -

25.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

- " -

- " -

- " -

26.

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

27.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

Управління культури і туризму облдержадміністрації

28.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

- " -

Головні управління обласної державної адміністрації: фінансове, праці та соціального захисту населення

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

29.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

Щороку

- " -

- " -

Підтримка бізнесу

30.

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

Щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

31.

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

- " -

- " -

- " -

32.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

- " -

Головні управління облдержадміністрації: економіки, фінансове

Головне управління економіки облдержадміністрації

33.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

Щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

34.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

- " -

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

Споживчий ринок

35.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки облдержадміністрації

36.

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

- " -

- " -

- " -

37.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

- " -

- " -

- " -

Населення та ринок праці

38.

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

39.

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

- " -

- " -

- " -

40.

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

- " -

- " -

- " -

Житлово-комунальне господарство

41.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

42.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

- " -

- " -

- " -

43.

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

- " -

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

44.

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

- " -

- " -

- " -

45.

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

- " -

- " -

- " -

46.

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках, у загальній кількості населення, відсотків

- " -

- " -

- " -

47.

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

Щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

48.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

- " -

- " -

- " -

49.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

- " -

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

50.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

- " -

- " -

- " -

51.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

- " -

- " -

- " -

52.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

- " -

- " -

- " -

Освіта та охорона здоров'я

53.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки облдержадміністрації

54.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

- " -

- " -

- " -

55.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

- " -

- " -

- " -

56.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

- " -

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

57.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, у яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

- " -

- " -

- " -

58.

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

- " -

Головне управління статистики в області

- " -

Рівень злочинності

59.

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

Щокварталу

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

60.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

- " -

- " -

- " -


**** Показник не використовується для міст обласного значення і під час розрахунку рейтингової оцінки

 

Додаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення

за ___
(період)

Найменуван-
ня районів (міст)

Напрям діяльності

Напрям діяльності

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

відпо-
відний період 2010 року

місце

відпо-
відний період поперед-
нього року

місце

відпо-
відний період звітного року

місце

відпо-
відний період 2010 року

місце

відпо-
відний період поперед-
нього року

місце

відпо-
відний період звітного року

місце

відпо-
відний період 2010 року

місце

відпо-
відний період поперед-
нього року

місце

відпо-
відний період звітного року

місце

відпо-
відний період 2010 року

місце

відпо-
відний період поперед-
нього року

місце

відпо-
відний період звітного року

місце

___________
(посада керівника)

_____
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали