ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.08.2011 р. N 396

Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень:

1. Затвердити розподіл відповідальних за показники оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, що додається.

2. Головним управлінням облдержадміністрації: фінансовому (Зубань І. В.), праці та соціального захисту населення (Новіцький О. А.), агропромислового розвитку (Павліченко А. О.), житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку (Бєлова І. Б.), управлінням облдержадміністрації: міжнародного співробітництва та євроінтеграції (Мережко В. М.), капітального будівництва (Діденко В. М.), охорони здоров'я та курортів (Діденко Л. О.), культури і туризму (Скрипник М. В.), освіти і науки (Івасюк І. Д.), Державній податковій адміністрації у Вінницькій області (Вітрук О. В.), Головному управлінню статистики у Вінницькій області (Ігнатов С. Н.), управлінню МВС України у Вінницькій області (Нонік В. В.), Головному управлінню Пенсійного фонду України у Вінницькій області (Черненко М. А.), Головному управлінню Держкомзему у Вінницькій області (Коник О. М.), Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області (Крисько В. Г.), ПАТ "Вінницяобленерго" (Ніцак М. Г.), ПАТ по газопостачанню та газифікації "Вінницягаз" (Марчак І. І.) щокварталу надавати до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом Головному управлінню економіки

облдержадміністрації показники оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Гижко А. П.) щокварталу до 25 числа місяця наступного за звітним кварталом здійснювати оцінку результатів діяльності райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення за відповідний період та надавати інформацію облдержадміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 28 вересня 2007 року N 364 "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення Вінницької області".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
03.08.2011 N 396

Розподіл відповідальних за показники соціально-економічного розвитку райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення

Найменування показника

Дані за звітний період

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення оцінки за відповідним напрямом

Попереднього року

Поточного року

В розрізі

 

Економічний розвиток

1. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, відсотків до попереднього року

 

 

Обласний

Щороку

Головне управління статистики у Вінницькій області

Головне управління економіки облдержадміністрації

2. Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

Щокварталу

- " -

- " -

3. Індекс промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, відсотків до відповідного періоду попереднього року*

 

 

- " -

- " -

- " -

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

4. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

 

 

Обласний
Районний

- " -

- " -

Головне управління економіки облдержадміністрації

5. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

Обласний

- " -

- " -

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

6. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

7. Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

8. Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах), гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

9. Темп зростання (зменшення) поголів'я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року

 

 

Обласний
Районний

- " -

- " -

- " -

10. Темп зростання (зменшення) поголів'я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

11. Темп зростання (зменшення) поголів'я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

12. Темп зростання (зменшення) поголів'я птиці, відсотків до відповідної дати попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

13. Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року

 

 

- " -

Щороку

- " -

- " -

14. Валовий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

15. Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

16. Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

17. Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

Щокварталу

- " -

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

18. Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

 

 

- " -

- " -

Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації, ПАТ "Вінницяобленерго"

Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації

19. Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

20. Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

- " -

Головне управління статистики у Вінницькій області

Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції облдержадміністрації

21. Коефіцієнт покриття експортом імпорту

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

22. Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

Головне управління економіки облдержадміністрації

23. Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

24. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

25. Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

 

 

- " -

щороку

- " -

- " -

26. Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

27. Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків

 

 

Обласний

- " -

- " -

- " -

Державні фінанси

28. Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

 

 

Обласний
Районний

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

Головне фінансове управління облдержадміністрації

29. Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

- " -

Головне фінансове управління облдержадміністрації

- " -

30. Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

31. Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

 

 

- " -

- " -

Державна податкова адміністрація у Вінницькій області

Державна податкова служба у Вінницькій області

32. Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

 

 

- " -

- " -

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

Головне фінансове управління облдержадміністрації

33. Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

 

 

- " -

- " -

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

34. Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

35. Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

36. Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

 

 

- " -

щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

Управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації

37. Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

Управління культури і туризму облдержадміністрації

38. Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

39. Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

Підтримка бізнесу

40. Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

 

 

- " -

- " -

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

Головне управління економіки облдержадміністрації

41. Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

42. Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

 

 

- " -

- " -

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

43. Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

 

 

- " -

Щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

44. Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

 

 

- " -

- " -

Головне управління Держкомзему у Вінницькій області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

Споживчий ринок

45. Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

щокварталу

Головне управління статистики у Вінницькій області

- " -

46. Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

47. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

48. Індекс споживчих цін на продукти харчування, відсотків до грудня попереднього року

 

 

Обласний

- " -

- " -

- " -

49. Індекс споживчих тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, відсотків до грудня попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

Населення та ринок праці

50. Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

 

 

Обласний
Районний

- " -

- " -

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

51. Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

 

 

Обласний

- " -

- " -

- " -

52. Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, відсотків до населення відповідного віку

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

53. Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

54. Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних працівників

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

55. Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

 

 

Обласний
Районний

- " -

- " -

- " -

56. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

Житлово-комунальне господарство

57. Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

- " -

- " -

Головне управління статистики у Вінницькій області

Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації

58. Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

59. Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

 

 

Обласний

Щороку

- " -

- " -

60. Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

61. Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

 

 

Обласний
Районний

- " -

- " -

- " -

62. Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

 

 

Обласний

- " -

- " -

- " -

63. Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

 

 

- " -

- " -

Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації

- " -

64. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

 

 

Обласний
Районний

- " -

Головне управління статистики у Вінницькій області, Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

65. Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

 

 

Обласний

- " -

- " -

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

66. Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

67. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

 

 

Обласний
Районний

- " -

- " -

- " -

68. Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

 

 

Обласний

- " -

- " -

- " -

Освіта та охорона здоров'я

69. Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

 

 

Обласний
Районний

- " -

Головне управління статистики у Вінницькій області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

Управління освіти і науки облдержадміністрації

70. Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

71. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

72. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

 

 

Обласний

- " -

Управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації

73. Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

 

 

Обласний
Районний

- " -

Управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення

- " -

74. Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

 

 

- " -

- " -

Головне управління статистики у Вінницькій області

- " -

Рівень злочинності

75. Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

 

 

- " -

Щокварталу

- " -

Управління МВС України у Вінницькій області

76. Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

 

 

Обласний

- " -

- " -

- " -

Екологія

77. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одиницю населення, кілограмів

 

 

Обласний
Районний

щороку

- " -

Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області

78. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

79. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

80. Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

 

 

- " -

- " -

- " -

- " -

81. Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, відсотків до попереднього року

 

 

- " -

- " -

Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області

- " -


* Показник не використовується під час розрахунку рейтингової оцінки.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали