ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Панталієнка П. В., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кузьменко О. Т., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Охрімчук Л. І., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (далі - ГУ СБУ; СБУ відповідно) про зобов'язання вчинити дії, встановив:

У червні 2009 року ОСОБА_1 звернувся з позовом до ГУ СБУ, в якому просив зобов'язати останнє: зарахувати строк навчання в Казанському суворовському військовому училищі (далі - Училище) у загальний строк військової служби та у строк безперервної служби; внести зміни в усі відповідні документи; провести перерахунок вислуги років, вважаючи початком військової служби день зарахування до Училища.

Посилаючись на Конституцію України; статтю 24 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (в редакції від 25 березня 1992 року), а також на пункт 4 Тимчасового положення про проходження військової служби солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженого Указом Президента України від 13 травня 1993 року N 174/93 (втратив чинність на підставі Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053/2001), просив задовольнити позов.

Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 19 серпня 2009 року позов задовольнив, зобов'язавши ГУ СБУ встановити позивачу початком військової служби день зарахування до Училища - 1 серпня 1988 року; зарахувати строк навчання в Училищі у загальний строк військової служби та у строк безперервної служби, внести зміни в усі відповідні документи, провести перерахунок вислуги років, вважаючи початком військової служби день зарахування до Училища - 1 серпня 1988 року.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 9 листопада 2010 року скасував постанову суду першої інстанції й ухвалив нову - про відмову у задоволенні позову.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 26 серпня 2011 року постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 9 листопада 2010 року залишив без змін.

Не погоджуючись із рішенням суду касаційної інстанції, ОСОБА_1 звернувся із заявою про його перегляд Верховним Судом України з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції статті 24 Закону України від 25 березня 1992 року N 2232-XII "Про військовий обов'язок та військову службу" (далі - Закон N 2232-XII) у подібних правовідносинах.

На обґрунтування заяви ним додано копії ухвал Вищого адміністративного суду України від 1 серпня 2007 року, 27 квітня 2010 року та 20 січня 2011 року в інших справах, які, на думку ОСОБА_1, підтверджують неоднаковість правозастосування касаційним судом.

Перевіривши наведені заявником доводи, Верховний Суд України вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Суди встановили, що ОСОБА_1 проходить військову службу в ГУ СБУ. З 1 серпня 1988 року до 17 червня 1990 року він навчався в Училищі. Період навчання в Училищі у строк військової служби позивачу враховано не було.

У судових рішеннях, наданих на підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивачів щодо зарахування періоду навчання в суворовському училищі до стажу військової служби. При цьому касаційний суд виходив із того, що на час прийняття Закону N 2232-XII (25 березня 1992 року) позивачі продовжували виконувати обов'язки з військової служби, а згідно зі статтею 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

У справі, що переглядається, суд касаційної інстанції, залишаючи без змін постанову Київського апеляційного адміністративного суду, дійшов висновку про безпідставність вимог ОСОБА_1. На думку суду, Закон N 2232-XII (у редакції від 25 березня 1992 року) не підлягає застосуванню, оскільки на день набрання ним чинності позивач вже закінчив навчання, а зворотної дії в часі Закону не надано.

Висновок суду касаційної інстанції у справі, що переглядається відповідає правильному застосуванню норм матеріального права з огляду на таке.

На час навчання ОСОБА_1 в Училищі (з 1 серпня 1988 року по 17 червня 1990 року) діяло Положення про суворовські, нахімовське військово-морське і військово-музичне училища, затверджене наказом Міністра оборони СРСР від 9 липня 1981 року N 150, відповідно до якого цей час не підлягав зарахуванню у строк дійсної військової служби.

12 травня 1992 року введено в дію Закон N 2232-XII. Згідно зі статтею 24 цього Закону початком перебування на військовій службі вважався, зокрема, й день прибуття на навчання до військово-навчального закладу (військового ліцею), вказаний у приписі, виданому військовим комісаріатом, для допризовників, призовників і військовозобов'язаних.

В новій редакції цього Закону, яка набрала чинності 31 липня 1999 року і, з відповідними змінами, діє на даний час, стаття 24 вже не пов'язує початок перебування на військовій службі з днем прибуття на навчання до військово-навчального закладу (військового ліцею). Зазначена норма Закону передбачає, що початком проходження військової служби є: день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - для громадян, призваних на строкову військову службу; день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом; день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних.

Частиною четвертою статті 2 Закону N 2232-XII визначено виключний перелік видів військової служби: строкова військова служба; військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу; військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки; військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Крім того, за змістом згаданої вище статті, необхідною умовою прийняття на військову службу є, зокрема, досягнення громадянином України відповідного віку, передбаченого статтею 15 цього Закону.

Виходячи з аналізу наведених норм матеріального права, Верховний Суд України вважає, що навчання в Училищі не є проходженням військової служби.

Закон N 2232-XII, у редакції, чинній до 13 травня 1999 року, яка передбачала зарахування періоду навчання у військово-навчальному закладі (військовому ліцеї) до проходження військової служби, на момент виникнення спірних відносин не діяв.

Аналогічна правова позиція вже була висловлена Верховним Судом України у постановах від 30 травня (Постанова N 21-41а11) та 26 вересня 2011 року (Постанова N 21-129а11) (справи N 21-41а11 та N 21-129а11).

Оскільки при вирішенні спору касаційний суд правильно застосував норми матеріального права, то у задоволенні заяви ОСОБА_1 слід відмовити.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

П. В. Панталієнко

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

М. Б. Гусак

 

Л. І. Григор'єва

 

А. А. Ємець

 

Т. Є. Жайворонок

 

В. В. Заголодний

 

Г. В. Канигіна

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

О. А. Коротких

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

О. Т. Кузьменко

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

В. В. Онопенко

 

Л. І. Охрімчук

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

О. І. Потильчак

 

Б. М. Пошва

 

О. Б. Прокопенко

 

Я. М. Романюк

 

А. І. Редька

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

О. О. Терлецький

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

В. Ф. Школяров

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали