ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

16.06.2011 р.

N К-8265/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі суддів - Харченка В. В., Гончар Л. Я., Конюшка К. В., Бим М. Є., Гордійчук М. П., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної інспекції з контролю за цінами в м. Севастополі на постанову господарського суду міста Севастополь від 6 жовтня 2008 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 26 січня 2009 року у справі за позовом Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Севастопольської філії до Державної інспекції з контролю за цінами в м. Севастополі про застосування економічних санкцій за порушення дисципліни, встановила:

Постановою господарського суду міста Севастополь від 6 жовтня 2008 року, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 26 січня 2009 року, позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

На рішення судів першої та апеляційної інстанцій надійшла касаційна скарга, у якій Державна інспекція з контролю за цінами в м. Севастополі просить ухвалені судові рішення скасувати та ухвалити нову постанову, якою відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, рішенням Державної інспекції з контролю за цінами в місті Севастополі від 5 березня 2008 року за N 7 до Севастопольського філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" були застосовані економічні санкції за порушення державної дисципліни цін в сумі 8390,73 грн., у тому числі 2796,91 грн. - сума необґрунтовано одержаної виручки, 5593,82 грн. - штрафні санкції.

Підставами для застосування економічних санкцій були висновки акта перевірки від 28 лютого 2008 р. про порушення позивачем вимог пункту 16 статті 32 Закону України "Про телекомунікації" щодо права споживачів на безкоштовне отримання від оператора, провайдера телекомунікаційної мережі розшифрування рахунків, та порушення пункту 16 Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (Рішення N 157) під час переоформлення телефону після смерті абонента ОСОБА_6 на її доньку ОСОБА_7.

Відповідно до п. 16 ст. 32 Закону України "Про телекомунікації" від 18 листопада 2003 р. N 1280-IV (з наступними змінами) споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на безоплатне отримання від оператора, провайдера телекомунікацій рахунків за надані телекомунікаційні послуги. За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв'язку, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв'язку. Аналогічні вимоги містить абз. 10 п. 31 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720.

Виходячи із норм зазначеної статті Закону та Правил, законодавець передбачає безоплатне отримання від оператора тільки рахунків. При цьому законодавець не зобов'язує оператора чи провайдера телекомунікаційних мереж кожного разу до кожного виставленого рахунку безоплатно надавати розшифрування нарахованої суми.

Крім того, згідно ч. 7 ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у господарській діяльності" від 5 квітня 2007 р. N 877-V (з наступними змінами і доповненнями) у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання.

У зв'язку з тим, що норма п. 16 ч. 1 ст. 32 Закону "Про телекомунікації" від 18 листопада 2003 р. N 1280-IV і абз. 10 п. 31 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720 припускають неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання щодо оплатності чи безоплатності надання розшифровки, а також з урахуванням ч. 7 ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у господарській діяльності" від 5 квітня 2007 р. N 877-V, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку щодо відсутності порушень з боку позивача.

Крім того, як вбачається з акта Державної інспекції з контролю за цінами в м. Севастополі від 28 лютого 2008 р., відповідачем здійснено попередній розрахунок за період з 1 березня 2007 р. по 31 січня 2008 р. плати за надання розшифровок, яка одержана позивачем. Доказів кількості надання розшифровок за плату за зазначений період і обґрунтованості нарахування пред'явленої позивачу до сплати суми 2604,41 грн. відповідач не надав.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, відповідачем в акті перевірки не зазначено жодного факту відмови "Укртелекому" від безоплатного надання споживачам розшифрування нарахованої суми при їх особистому зверненні при наявності претензій до конкретного розрахункового періоду. Таки доказі також не надані суду апеляційної інстанції.

Відповідно до п. 3.2 Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами, затвердженої наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України від 3 грудня 2001 р. N 298/519, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2001 р. за N 1047/6238, в актах перевірок, зокрема, зазначаються нормативні акти, які порушено суб'єктами господарювання, з конкретним обґрунтуванням порушення, детально відображається механізм скоєння порушення, визначається сума необґрунтовано одержаної виручки, з доданням розрахунків, на яких ґрунтується обчислення зазначеної суми, з посиланням на документи первинного бухгалтерського обліку, згідно з якими вони здійснюються. Копії документів первинного бухгалтерського обліку, які можуть додаватись до акта, завіряються підписом посадової особи суб'єкта господарювання та його печаткою.

В порушення цієї норми в акті перевірки від 28.02.2008 не зазначені документи первинного бухгалтерського обліку, які використовувалися відповідачем для розрахунку необґрунтовано одержаної виручки та застосованих економічних санкцій. Доказів щодо відмови позивача щодо надання документів первинного бухгалтерського обліку при проведенні перевірки відповідач не надав.

Як слідує із акта Державної інспекції з контролю за цінами в м. Севастополі від 28.02.2008, перевіркою правильності переоформлення договору за користуванням телефоном було встановлено порушення порядку застосування позивачем тарифів при переоформленні договору за користування телефоном у разі настання смерті абонента.

Колегія суддів погоджується з висновком судів першої та апеляційної інстанцій, що висновок інспекції про порушення позивачем пункту 16 Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (Рішення N 157) під час переоформлення телефону після смерті абонента ОСОБА_6 на її доньку ОСОБА_7, не відповідає діючому законодавству за такими обставинами:

До Севастопольської філії ВАТ "Укртелеком" звернулася ОСОБА_7 із заявою про переоформлення на неї телефону НОМЕР_1, встановленого за адресою: АДРЕСА_2 після смерті її матері ОСОБА_6 - абонента ВАТ "Укртелеком". При цьому було надано договір дарування частини дому на її ім'я. Відповідно до паспортних даних ОСОБА_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно п. 83 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720, договір переоформляється на члена сім'ї або на співвласника квартири за письмовою заявою абонента або у разі настання смерті абонента. Згідно п. 3 цих Правил члени сім'ї абонента - особи, які зареєстровані і проживають разом з абонентом в одному житловому приміщенні. Оскільки заявниця ОСОБА_7 не була зареєстрована та не проживала разом з абонентом, позивачем обґрунтовано було застосовано положення п. 82 Правил, яким передбачено, що якщо право власності на нерухомість переходить особі, яка не зареєстрована за місцем встановлення телефону, договір з абонентом розривається, а новому власнику квартири телефон установлюється на загальних підставах.

Таким чином, доводи касаційної скарги висновків судів першої та апеляційної інстанцій не спростовують та не дають підстав вважати, що судами при розгляді справи допущені порушення норм матеріального чи процесуального права.

Відповідно до ч. 1 ст. 224 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо суди не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні оскаржуваних судових рішень, то суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення без змін.

Оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій відповідають вимогам матеріального та процесуального права, то вони не можуть бути скасованими чи зміненими з підстав, наведених в касаційній скарзі.

Керуючись ст. ст. 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України ухвалила:

Касаційну скаргу Державної інспекції з контролю за цінами в м. Севастополі залишити без задоволення, а постанову господарського суду міста Севастополь від 6 жовтня 2008 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 26 січня 2009 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали