ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Тітова Ю. Г., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенка В. В., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., Пивовара В. Ф., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Терлецького О. О., Шицького І. Б., Яреми А. Г., розглянувши у порядку письмового провадження заяву Глухівської міжрайонної державної податкової інспекції Сумської області (далі - МДПІ) про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого адміністративного суду України від 19 січня 2011 року у справі за позовом виробничо-комерційного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсервіс" (далі - Товариство) до МДПІ про скасування рішення, встановив:

У березні 2010 року Товариство звернулося до Сумського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просило скасувати рішення МДПІ від 31 грудня 2009 року N 0000552321 про застосування фінансових санкцій у розмірі 4312109 грн. 40 коп., прийняте на підставі пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265/95-ВР), а також просило визнати неправомірними дії відповідача.

Позовні вимоги мотивувало тим, що Законом N 265/95-ВР не передбачено застосування до господарюючого суб'єкта фінансових санкцій у разі невідповідності розрахункового документа вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 року N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за N 105/5296 (далі - Положення).

Крім того, на думку позивача, МДПІ на порушення вимог Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу" не надала Товариству копію наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки; направлення не відповідають вимогам закону: невірно вказано вид перевірки, не зазначені підстави її проведення, відсутній номер та реєстрація акта перевірки.

Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 13 травня 2010 року у задоволенні позову відмовлено.

Ухвалюючи рішення, суд вказав, що позивач не забезпечив обов'язкові реквізити касового чеку, не проводив розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з використанням режиму попереднього програмування найменування і цін товарів та обліку їх кількості, чим порушив вимоги пунктів 1, 2, 11 статті 3 Закону N 265/95-ВР. Щодо дій МДПІ з проведення планової перевірки, то суд дійшов висновку про їх відповідність вимогам чинного законодавства.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 28 липня 2010 року, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19 січня 2011 року, скасовано постанову Сумського окружного адміністративного суду від 13 травня 2010 року в частині відмови в задоволені позову про скасування рішення. В цій частині прийнято нову постанову, якою позовні вимоги задоволено: скасовано рішення МДПІ про застосування фінансових санкцій від 31 грудня 2009 року N 0000552321 у розмірі 4312109 грн. 40 коп. В іншій частині постанову Сумського окружного адміністративного суду від 13 травня 2010 року залишено без змін.

У заяві про перегляд ухвали суду касаційної інстанції з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), МДПІ, посилаючись на неоднакове застосування пункту 1 статті 3, пункту 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР, пункту 1, підпункту 2.1 пункту 2, підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3 Положення, просить скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 19 січня 2011 року та постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 28 липня 2010 року в частині задоволення позовних вимог і залишити в силі постанову Сумського окружного адміністративного суду від 13 травня 2010 року. На підтвердження неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї ж самої норми права надано ухвалу Вищого адміністративного суду України від 29 липня 2010 року у справі N 2-а-10676/09.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 31 березня 2011 року справу допущено для перегляду Верховним Судом України.

Перевіривши за матеріалами справи наведені у заяві доводи, Верховний Суд України дійшов висновку про їх обґрунтованість.

Суди встановили, що Товариство здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: м. Кролевець, вул. Кооперативна, 4. Така адреса зазначена й у свідоцтві про право власності на це нерухоме майно.

Відповідно до плану проведення перевірок та направлень від 7 грудня 2009 року N 453 та N 454 МДПІ провела планову перевірку дотримання господарським одиницями магазином та складом Товариства, розташованими за вищезазначеною адресою, порядку проведення розрахунків, вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 7 грудня 2009 року N 0221/18/07/23/30033501, яким зафіксовано порушення позивачем пункту 1 статті 3 Закону N 265/95-ВР, а саме: проведення Товариством розрахункових операцій через опломбований, зареєстрований у встановленому порядку та переведений у фіскальний режим роботи РРО типу MINI 600.04 зав. N ПА64112713, фіскальний N 1807000561 та типу MINI 600.01 МЕ зав. N ПА61200407, фіскальний N 1807000579 з роздрукуванням документів (касових чеків), які не мають статусу розрахункового документа, що підтверджують виконання розрахункових операцій. Касовий чек на порушення вимог Положення не відповідає формі і змісту розрахункового документа за відсутності обов'язкового реквізиту щодо зазначення адреси господарської одиниці, назви населеного пункту (м. Кролевець), де проводяться (здійснюються) розрахункові операції. Загальна сума проданих товарів за такими документами склала 862 421 грн 88 коп.

На підставі акта перевірки МДПІ прийняла рішення від 31 грудня 2009 року N 0000552321 про застосування до позивача відповідно до пункту 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР фінансових санкцій у розмірі 4312109 грн. 40 коп. (у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів).

Ухвалюючи рішення у цій справі, Вищий адміністративний суд України, погодившись з висновками суду апеляційної інстанції, виходив із того, що стаття 17 Закону N 265/95-ВР не передбачає такий склад правопорушення як невідповідність розрахункового документа вимогам Положення та не містить відсилочної норми з цього приводу. На думку суду, формальна невідповідність роздрукованих позивачем та виданих особам, які отримували товар, фіскальних касових чеків у зв'язку з відсутністю окремого реквізиту не може ототожнюватися з непроведенням розрахункових операцій через РРО або нероздрукуванням відповідного розрахункового документа, за які застосовуються фінансові санкції, передбачені пунктом 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР.

В ухвалі, наданій на підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права, Вищий адміністративний суд України дійшов протилежного висновку, зазначивши, що проведення розрахункових операцій з роздрукуванням фіскальних касових чеків на товари (послуги), які не містять обов'язкового реквізиту - індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, є порушенням пункту 1 статті 3 Закону N 265/95-ВР.

Аналіз зазначених судових рішень свідчить про неоднакове застосування судами пункту 1 статті 3, пункту 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР у подібних правовідносинах, при цьому висновок суду у цій справі є необґрунтованим та помилковим з огляду на таке.

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом N 265/95-ВР.

Пункт 1 статті 3 цього Закону зобов'язує суб'єктів підприємницької діяльності проводити розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

Внаслідок проведення розрахункових операцій через РРО без роздрукування відповідних розрахункових документів наступає відповідальність, визначена пунктом 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР - застосування фінансових санкцій у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, в тому числі у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа.

Згідно з цим Законом термін "розрахунковий документ" вживається в такому значенні: це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Водночас статтею 8 цього Закону повноваження щодо встановлення форми і змісту розрахункових документів покладені на Державну податкову адміністрацію України.

На виконання вимог закону Державна податкова адміністрація України затвердила Положення, яким встановила вимоги до форми та змісту розрахункових документів. Установлені цим Положенням вимоги до змісту розрахункових документів визначають їх обов'язкові реквізити, у разі відсутності хоча б одного з яких, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим (підпункт 2.1 пункту 2).

Зазначене свідчить, що Закон N 265/95-ВР встановив для суб'єктів підприємницької діяльності обов'язок проводити розрахункові операції з роздрукуванням документів на підтвердження виконання цих операцій, які відповідають вимогам Положення, тобто є розрахунковими документами.

Підпунктом 3.2 пункту 3 цього Положення визначені обов'язкові реквізити такого розрахункового документа, як фіскальний касовий чек на товари (послуги), до яких, зокрема, належить - адреса господарської одиниці.

Термін "адреса господарської одиниці" у контексті Положення визначений як адреса, яка зазначена в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності чи користування господарською одиницею).

Враховуючи викладене, висновок суду про неправомірність застосування фінансових санкцій, передбачених пунктом 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР, за проведення Товариством розрахункових операцій з роздрукуванням фіскальних касових чеків на товари (послуги), які не містили обов'язкового реквізиту - адреси господарської одиниці, а відтак за своїм змістом не відповідали вимогам Положення, є помилковим і таким, що суперечить вимогам цього Закону.

Зважаючи на те, що суд касаційної інстанції у справі, що розглядається, неправильно застосував норми матеріального права, які регулюють ці відносини, заява МДПІ підлягає задоволенню, а ухвала Вищого адміністративного суду України від 19 січня 2011 року - скасуванню.

Керуючись статтями 241, 242, 243 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

Заяву Глухівської міжрайонної державної податкової інспекції Сумської області задовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 19 січня 2011 року скасувати, справу направити до на новий касаційний розгляд до цього суду.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

Ю. Г. Тітов

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

А. А. Ємець

 

Т. В. Гошовська

 

Л. І. Григор'єва

 

В. І. Гуменюк

 

В. С. Гуль

 

М. Б. Гусак

 

Т. Є. Жайворонок

 

В. В. Заголдний

 

Г. В. Канигіна

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

В. В. Кривенко

 

В. І. Косарєв

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

Л. І. Охрімчук

 

П. В. Панталієнко

 

В. Ф. Пивовар

 

О. І. Потильчак

 

О. Б. Прокопенко

 

Б. М. Пошва

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

О. О. Терлецький

 

І. Б. Шицький

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали