АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 квітня 2011 року N 203

Про застосування Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень"

На виконання абзацу третього пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення" та з метою приведення наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідність із Законом України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень" наказую:

1. Оголосити, що відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень" (далі - Закон) від імені органів охорони державного кордону розглядати справи про правопорушення, передбачені статтею 1 цього Закону, та накладати штрафи мають право начальники органів охорони державного кордону України та їх перші заступники.

2. Відповідно до частини 1 статті 3 Закону уповноважити начальників відділів прикордонної служби та їх перших заступників, начальників відділень інспекторів прикордонної служби, начальників інспекторських постів, начальників контролерських постів, старших інспекторів прикордонної служби, інспекторів прикордонної служби 1 категорії під час виконання ними обов'язків у прикордонних нарядах, старшого зміни прикордонних нарядів, помічника старшого зміни прикордонних нарядів складати протоколи про правопорушення, передбачені цим Законом.

3. Затвердити зразки таких процесуальних документів:

протокол про правопорушення, пов'язане зі здійсненням перевізником міжнародних пасажирських перевезень (додаток 1);

постанова у справі про правопорушення, пов'язане зі здійсненням перевізником міжнародних пасажирських перевезень (додаток 2).

Установити, що кожен бланк протоколу про правопорушення та постанови у справі про правопорушення обліковується у підрозділах по роботі з іноземцями дізнання та адміністративного провадження органу охорони державного кордону. Під час виготовлення вони повинні мати єдину нумерацію в органах регіонального управління.

4. Визначити такий порядок ведення діловодства з питань провадження у справах про правопорушення, пов'язані зі здійсненням перевізниками міжнародних пасажирських перевезень:

облік виданих бланків протоколів (постанов) та облік розглянутих справ про правопорушення, пов'язані зі здійсненням перевізниками міжнародних пасажирських перевезень, вести у журналах установленої форми (додаток 3 та додаток 4), які мати в підрозділах по роботі з іноземцями дізнання та адміністративного провадження органу охорони державного кордону;

справи про правопорушення зберігати в органі охорони державного кордону, яким вони розглядалися, протягом року.

5. Забезпечення органів та підрозділів, які безпосередньо виконують функції зі здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, бланками процесуальних документів згідно із затвердженими зразками покласти на начальників регіональних управлінь Державної прикордонної служби України та начальника окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

6. Покласти на начальників підрозділів по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження штабу (головного відділу) органу охорони державного кордону, на ділянці якого було виявлено правопорушення, обов'язок з підготовки до розгляду справ про правопорушення, пов'язані зі здійсненням перевізниками міжнародних пасажирських перевезень.

Покласти на посадових осіб підрозділів правового забезпечення та посадових осіб підрозділів по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження штабу (головного відділу) органу охорони державного кордону обов'язок щодо захисту в суді інтересів органу охорони державного кордону у справах з оскарження постанов у справах про правопорушення, пов'язані зі здійсненням перевізниками міжнародних пасажирських перевезень. Захист інтересів органу охорони державного кордону у судах здійснювати із залученням посадових осіб підрозділів охорони державного кордону, якими виявлено правопорушення.

Начальникам органу охорони державного кордону в установленому порядку оформити довіреності на ведення справ цієї категорії у суді.

7. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації спільно з управлінням по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження Департаменту охорони державного кордону провести розрахунки необхідної кількості бланків протоколів і постанов, зазначених у пункті 3 цього наказу, та надіслати ректору Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

8. Фінансово-економічному управлінню передбачити фінансування заходів з виготовлення необхідної кількості примірників бланків протоколів і постанов.

9. Ректору Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького забезпечити виготовлення та розсилку необхідної кількості бланків протоколів і постанов, зазначених у пункті 3 цього наказу.

10. Покласти на перших заступників начальників загонів - начальників штабів органів охорони державного кордону (головних відділів) відповідальність за організацію роботи з розгляду справ про правопорушення, пов'язані зі здійсненням перевізниками міжнародних пасажирських перевезень, зберігання матеріалів справ, отримання бланків протоколів та постанов.

11. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.12.2003 N 398 "Про застосування Закону України "Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну".

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

13. Наказ набирає чинності з 6 квітня 2011 року.

14. Наказ довести до відома заінтересованих посадових осіб.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України
04.04.2011 N 203

Прим. ______

Назва органу охорони державного кордону та юридична адреса

Протокол N __________
про правопорушення, пов'язане зі здійсненням перевізником міжнародних пасажирських перевезень

"___" 201_ року

_
(місце складання протоколу)

_
                                    (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка виконує
_,
                                           функції із здійснення прикордонного контролю та складає протокол)
на підставі ст. 3 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень" склав цей протокол про вчинення правопорушення перевізником:

     2. Назва перевізника ____
_
_

     3. Прізвище, ім'я та по батькові перевізника (для фізичних осіб - підприємців) ___
_

     5. Юридична адреса (місцезнаходження) перевізника
_
_

     4. Назва та адреса представництва перевізника в Україні (для іноземного перевізника)
__________
___
_

     5. Розрахунковий рахунок перевізника _
_

     6. Розрахунковий рахунок представництва перевізника в Україні (для іноземного перевізника)
_
_
_

     7. Ідентифікаційний код перевізника ___

     8. Дата і місце реєстрації перевізника ___
_

     9. Особа, яка керує транспортним засобом, або представник перевізника _________
_
                                          (прізвище, ім'я та по батькові, документ, що посвідчує його особу,
,
                                               серія, номер, коли і ким виданий, адреса місця проживання)

   Відповідно до  ст. 3 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень" _
                                                                                                                                           (П. І. Б. особи)
роз'яснено її (його) права, а саме: надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання.

_____ українською мовою ________, послуги перекладача
                      (П. І. Б. особи)                                                                                (володіє / не володіє)
_______ та бажає виступати __ мовою.
              (потребує / не потребує)

                                                                                                          Підпис ___________

    10. Обставини правопорушення: зазначеним перевізником не виконано обов'язок перевірити перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажира (пасажирів) документів, необхідних для в'їзду до держави прямування (транзиту), що призвело до ___________ через державний кордон України
          (перевезення / спроби перевезення)

"___" 201_ року о _____ год. ______ хв. рейсом N _______ за маршрутом "__________" у __________
                                                                                                    (назва пункту пропуску (контролю) через державний кордон)
без необхідних документів для в'їзду до держави прямування (транзиту) - _________
                                                                                                                                                                                (назва держави)
__________ пасажира (пасажирів), а саме:
(кількість пасажирів прописом)                                                         (громадянство, П. І. Б., дата народження пасажира,
_
                      назва проїзного документа, за яким слідує або до якого вписаний пасажир, кому виданий,

           термін дії, відсутність візи (за необхідності) або сукупності документів та відміток, що її заміщає;
_
        відсутність документів на право перетинання державного кордону України, закінчення терміну дії візи,
_
                                                     паспорта тощо - щодо кожного пасажира окремо)
__
___________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
чим скоєно правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень".

     11. Свідки правопорушення (за наявності):

     11.1. ______
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові, адреса місця проживання)
_

     11.2. _____
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, адреса місця проживання)
_

     12. Перекладач (за необхідності) ______
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, адреса місця проживання)
_

     13. Інші відомості, необхідні для вирішення справи __
_
_
_

     14. Пояснення особи, яка керує транспортним засобом, або представника перевізника
_
_
_
_

     15. Заяви та клопотання _
_
_

     16. До протоколу додається __________
                                                                                  (документи або копії документів, які підтверджують факт
_
                        перевезення (спробу перевезення) зазначеним перевізником пасажира (пасажирів) через
_
                                             державний кордон України без необхідних документів тощо)
_
_
_
_
________
_____
_
_
_

     17. Розгляд справи відбудеться "___" ___________ 201_ р. о _____ год. ______ хв. у приміщенні
__.

Посадова особа, яка склала протокол

               (звання)                                                                                            (підпис)                       (ініціали та прізвище)

Зі змістом протоколу ознайомлений (з перекладом ___________ мовою)

 

______
(підпис особи, яка керує транспортним засобом, або представника перевізника)
______
(підпис перекладача)

Підписи свідків 1. _ 2.

Другий примірник протоколу отримав "___" ___________ 201_ року

 

_____
(підпис особи, яка керує транспортним засобом, або представника перевізника)

Примітка: У разі відмови особи, яка керує транспортним засобом, або представника перевізника підписати протокол у ньому робиться запис про це.

Підписи свідків 1. ___________ 2.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України
04.04.2011 N 203

Прим. ______

Назва органу охорони державного кордону та юридична адреса

Постанова N ________
про правопорушення, пов'язане зі здійсненням перевізником міжнародних пасажирських перевезень

"___" __________ 201_ року

_
(місце розгляду)

,
                  (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка виносить постанову)
розглянувши справу про правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень", (протокол про правопорушення, пов'язане зі здійсненням перевізником міжнародних пасажирських перевезень, від 00.00.2011 р. N 001) відносно:

    1. Назва перевізника _____
_

    2. Прізвище, ім'я та по батькові перевізника (для фізичних осіб) ______
_

    3. Юридична адреса (місцезнаходження) перевізника _
_

    4. Назва та адреса представництва перевізника в Україні (для іноземного перевізника)
_

    5. Розрахунковий рахунок перевізника __
_

    6. Розрахунковий рахунок представництва перевізника в Україні (для іноземного перевізника)
_

    7. Ідентифікаційний код перевізника ___

    8. Дата і місце реєстрації перевізника ___
_
та заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи: __
_
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, адреса)
_,

ВСТАНОВИВ:

_
           (обставини правопорушення, установлені при розгляді справи; зазначення закону, яким передбачається 
                                                                                                  відповідальність
_
           за таке правопорушення; інші норми законодавства, які мають значення для вирішення справи по суті:
_
               ст. 901 Повітряного кодексу України, ст. 193 Кодексу торговельного мореплавства України
                                                                                 
ст. 221 Закону України_
       "Про залізничний транспорт", ст. 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" - зазначити необхідне)
_
_
_
_
_,

      Згідно зі  ст. 1 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень" підприємства (їх об'єднання), установи, організації, фізичні особи - підприємці, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення (далі - перевізники), за невиконання обов'язку перевірити перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, несуть відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного такого пасажира, але не більше двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одне перевезення.

    Враховуючи, що _________
                                                                                                   (назва перевізника)
_
вчинено правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень", що підтверджується матеріалами справи, та керуючись ст. ст. 2, 12, 13, та 14 зазначеного Закону,

ПОСТАНОВИВ:

    1. Накласти на __________
                                                                                   (назва та юридична адреса перевізника)
_
_
штраф у розмірі ____ грн.
                                                                           (сума штрафу цифрами та прописом)

    2. Штраф внести до Банку _______ МФО _________, код ЗКПО __ на розрахунковий рахунок N , код бюджетної класифікації __________, для зарахування до Державного бюджету України (отримувач: Управління Державного казначейства України у ___________ області) або в іноземній валюті в перерахунку за курсом Національного банку України на день вчинення правопорушення до ___
                                                                                                                           (назва установи банку, до якої сплачується штраф)
МФО _____, код ЗКПО _________, SWIFT EXB SUAUX, на банківський валютний розрахунковий рахунок N _____, код бюджетної класифікації _, для зарахування до Державного бюджету України (отримувач: Управління Державного казначейства України).

     3. Штраф внести протягом одного місяця з дня накладення штрафу, а у разі оскарження рішення про його накладення - протягом місяця з дня відмови суду в задоволенні скарги та копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу, надати до __
                                                                                                                                 (назва органу охорони державного кордону)
у встановлений законодавством термін.

     4. Штраф, не сплачений у встановлений законодавством строк, підлягає примусовому стягненню на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про виконавче провадження".

     5. Постанова набуває чинності ____.

     6. Постанову може бути пред'явлено до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Посадова особа органу охорони
державного кордону України, яка розглянула справу
М. П. ________
                          (звання)                                                                           (підпис)                         (ініціали та прізвище)

Копію постанови одержав
                                                                                                            (підпис представника перевізника)

"___" ___________ 201_ року

Копія постанови надіслана рекомендованим листом за адресою _____

                                                     (адреса отримувача, число, місяць, рік, N квитанції)

      Цю постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до місцевого суду за місцезнаходженням відповідного органу охорони державного кордону України, рішення якого є остаточним.

    Скарга подається начальнику органу охорони державного кордону України, який виніс постанову у справі про правопорушення, передбачене статтею 1 цього Закону. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою до місцевого суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення судом.

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України
04.04.2011 N 203

Журнал
видачі бланків протоколів (постанов) у справах про правопорушення, пов'язані зі здійсненням перевізниками міжнародних пасажирських перевезень

_
(найменування органу охорони державного кордону)

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

N
з/п

Дата видачі

Кількість виданих бланків

Номери бланків

Посада, військове звання, прізвище, ініціали, підпис особи, яка отримала бланки

Дата, посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи діловодства, яка прийняла пошкоджені бланки (номер)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України
04.04.2011 N 203

Журнал
обліку справ про правопорушення, пов'язані зі здійсненням перевізниками міжнародних пасажирських перевезень

_
(найменування органу охорони державного кордону)

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

N постанови

Дата винесення постанови

Посада, військове звання, прізвище, ініціали посадової особи, яка винесла постанову

Відомості про перевізника, щодо якого розглядалася справа

Суть правопорушення

Посада, військове звання, прізвище, ініціали посадової особи, яка склала протокол

Дата складення протоколу про правопорушення

Результат розгляду справи (накладено штраф у розмірі (грн.) або справу закрито)

Дата та порядок вручення копії постанови (особисто або надіслано рекомендованим листом)

Дата подання скарги на постанову або її опротестування (заповнюється в разі потреби)

Результат оскарження або опротестування постанови (заповнюється в разі потреби)

Дата надіслання документів до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу (заповнюється в разі потреби)

Відмітка про сплату штрафу (дата і номер платіжного документа)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали