ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

від 21 жовтня 2011 року N 367

Про затвердження Додатка 1 до Плану національної стандартизації на 2011 рік

З метою реалізації завдань, визначених програмами економічного та соціального розвитку України, нормативно-правовими актами, та відповідно до законів України "Про стандартизацію" і "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" наказую:

1. Затвердити Додаток 1 до Плану національної стандартизації на 2011 рік, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 07.07.2011 N 253, що додається.

2. Департаменту стандартизації та метрології забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
21.10.2011 N 367

Додаток 1 до Плану національної стандартизації на 2011 рік

Код завдання

Код проекту норма-
тивного документа згідно з Україн-ським класифі-катором норма-тивних документів ДК 004

Назва проекту нормативного документа та вид роботи

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

Строк виконання (місяць, рік)

Техніч-
ний комітет стандар-
тизації, відпові-
дальний за розроб-
лення

Організація-розробник та співвиконавці

Джерело фінансування

Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансуються роботи, орієнтовна вартість робіт, тис. гривень

Директивні та програмні документи

Позначення
директиви ЄС

Примітка

початок

подано для затверд-
ження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ТК 2 Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі

200.2.4-2011

77.140.50

Прокат сталевий гарячекатаний для ресор. Сортамент.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 7419-90

 

06.2011

12.2011

ТК 2

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

254.2.4-2011

77.140.50

Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 19903-74

 

06.2011

12.2011

ТК 2

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

255.2.4-2011

77.140.50

Стрічка сталева гарячекатана. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 6009-74

 

06.2011

12.2011

ТК 2

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

256.2.4-2011

77.140.50

Кулі сталеві молольні для кулькових млинів. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 3499-97

 

06.2011

12.2011

ТК 2

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

ТК 3 Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва

257.2.4-2011

77.080.01

Чавун легований. Методи визначення вмісту вуглецю.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2604.1-77

 

03.2011

03.2012

ТК 3

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

258.2.4-2011

77.080.01

Чавун легований. Методи визначення вмісту сірки.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2604.2-77

 

03.2011

03.2012

ТК 3

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

259.2.4-2011

77.080.01

Чавун легований. Методи визначення вмісту кремнію.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2604.3-77

 

03.2011

03.2012

ТК 3

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

260.2.4-2011

77.080.01

Чавун легований. Методи визначення вмісту фосфору.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2604.4-77

 

03.2011

03.2012

ТК 3

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

261.2.4-2011

77.080.01

Чавун легований. Методи визначення вмісту марганцю.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2604.5-77

 

03.2011

03.2012

ТК 3

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

262.2.4-2011

77.080.01

Чавун легований. Методи визначення вмісту хрому.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2604.6-77

 

03.2011

03.2012

ТК 3

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

263.2.4-2011

77.080.01

Чавун легований. Методи визначення вмісту ванадію.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2604.7-77

 

03.2011

03.2012

ТК 3

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

ТК 7 Вогнетриви

329.2.4-2011

81.080

Хімічний аналіз магнезіальних та доломітних вогнетривів (альтернативний рентгенофлуоресцентному методу).
Частина 1. Апаратура, реактиви, розкладання проби і гравіметричне визначення оксиду кремнію (IV).
Розроблення ДСТУ

ISO 10058-1:2008

05.2011

11.2011

ТК 7

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

330.2.4-2011

81.080

Мертелі вогнетривкі.
Частина 1. Визначення консистенції методом проникаючого конуса.
Розроблення ДСТУ

ISO 13765-1:2004

05.2011

11.2011

ТК 7

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

331.2.4-2011

81.080

Мертелі вогнетривкі.
Частина 2. Визначення консистенції методом столику для розтікання зі зворотньо-поступальним рухом.
Розроблення ДСТУ

ISO 13765-2:2004

05.2011

11.2011

ТК 7

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

332.2.4-2011

81.080

Мертелі вогнетривкі.
Частина 3. Визначення стабільності шва.
Розроблення ДСТУ

ISO 13765-3:2004

05.2011

11.2011

ТК 7

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

333.2.4-2011

81.080

Мертелі вогнетривкі.
Частина 4. Визначення міцності зчеплення під час згинання.
Розроблення ДСТУ

ISO 13765-4:2004

05.2011

11.2011

ТК 7

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

334.2.4-2011

81.080

Мертелі вогнетривкі.
Частина 5. Визначення гранулометричного складу (ситовий аналіз).
Розроблення ДСТУ

ISO 13765-5:2004

05.2011

11.2011

ТК 7

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

335.2.4-2011

81.080

Мертелі вогнетривкі.
Частина 6. Визначення вмісту вологи у готових мертелях.
Розроблення ДСТУ

ISO 13765-6:2004

05.2011

11.2011

ТК 7

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

ТК 9 Руди залізні та марганцеві

264.2.4-2011

73.060.10

Продукція залізорудна. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3704:2005

 

01.2011

12.2011

ТК 9

Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Кривбасстандарт-
метрологія"), Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда", ВАТ "НДПІ "Механобрчормет",
м. Кривий Ріг

ВАТ "Північний ГЗК",
ВАТ "Центральний ГЗК",
ВАТ "Південний ГЗК",
ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",
ВАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

265.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні. Методи відбирання та готування проб.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4574:2006 (ISO 3082:2000, MOD)

ISO 3082:2009

01.2011

09.2011

ТК 9

ДП "Кривбасстандарт-
метрологія", Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда",
м. Кривий Ріг

ВАТ "Північний ГЗК",
ВАТ "Центральний ГЗК",
ВАТ "Південний ГЗК",
ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",
ВАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

266.2.4-2011

73.060.10

Окатки залізорудні для доменної печі та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення міцності на стиснення.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 4700:2005 (ISO 4700:1996, IDT)

ISO 4700:2007

01.2011

09.2011

ТК 9

ДП "Кривбасстандарт-
метрологія", Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда",
м. Кривий Ріг

ВАТ "Північний ГЗК",
ВАТ "Центральний ГЗК",
ВАТ "Південний ГЗК",
ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",
ВАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

267.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні і залізо прямого відновлювання. Визначання гранулометричного складу методом розсіювання.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 4577:2006 (ISO 4701:1999, MOD)

ISO 4701:2008+Cor 1:2010

01.2011

09.2011

ТК 9

ДП "Кривбасстандарт-
метрологія", Державна інспекція з якості залізних руд "Діяпруда",
м. Кривий Ріг

ВАТ "Північний ГЗК",
ВАТ "Центральний ГЗК",
ВАТ "Південний ГЗК",
ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",
ВАТ "Інгулецький ГЗК"

 

 

 

 

274.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні. Визначання загального заліза.
Частина 2. Титриметричні методи після відновлювання хлоридом титану (III).
Розроблення ДСТУ

ISO 2597-2:2008

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

275.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні. Визначання титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 4691:2006 (ISO 4691:1985, IDT)

ISO 4691:2009

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

276.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні. Визначання марганцю.
Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 9682-1:2008 (ISO 9682-1:1991, IDT)

ISO 9682-1:2009

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

277.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні. Визначання ванадію.
Частина 2. Полуменеві атомно-абсорбційні спектрометричні методи.
Розроблення ДСТУ

ISO 9683-2:2009

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

278.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні. Визначання кобальту полуменевим атомно-абсорбційним методом.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 11533:2008 (ISO 11533:1996, IDT)

ISO 11533:2009

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

279.2.4-2011

73.060.10

Руди залізні. Визначання нікелю полуменевим атомно-абсорбційним методом.
Розроблення ДСТУ

ISO 15633:2009

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

280.2.4-2011

73.060.30

Руди хромові. Відбирання точкових проб.
Розроблення ДСТУ

ISO 6153:1989

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

281.2.4-2011

73.060.30

Руди хромові. Готування проб.
Розроблення ДСТУ

ISO 6154:1989

01.2011

12.2011

ТК 9

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

ТК 12 Кокс

325.2.4-2011

75.160.10

Вугілля кам'яне. Метод визначення ступеню окислення.
Розроблення ДСТУ

 

06.2011

12.2011

ТК 12

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут,
м. Харків

ВАТ "Запорожкокос",
ВАТ "Алчевськокс",
ЗАТ "Донецьксталь",
ВАТ "Дніпрококс"

 

 

 

 

328.2.4-2011

73.040

Вугілля кам'яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 18635-73

 

07.2011

03.2012

ТК 12

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут,
м. Харків

ВАТ "Запорожкокос",
ВАТ "Алчевськокс",
ЗАТ "Донецьксталь",
ВАТ "Дніпрококс"

 

 

 

 

ТК 20 Інформаційні технології

205.2.1-2011

35.100.60

Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1(ASN.1).
Частина 1. Специфікація базової нотації.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 8824-1:2009

ISO/IEC 8824-1:2008

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

ТК 20
"Інформаційні технології"

 

 

 

 

206.2.1-2011

35.100.60

Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1(ASN.1).
Частина 2. Специфікація інформаційного об'єкта.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 8824-2:2009

ISO/IEC 8824-2:2008

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

ТК 20
"Інформаційні технології"

 

 

 

 

207.2.1-2011

35.100.60

Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1(ASN.1).
Частина 3. Специфікація обмежень.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 8824-3:2009

ISO/IEC 8824-3:2008

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

ТК 20
"Інформаційні технології"

 

 

 

 

208.2.1-2011

35.100.60

Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1(ASN.1).
Частина 4. Параметризація специфікацій ASN.1.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO/IEC 8824-4:2009

ISO/IEC 8824-4:2008

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

ТК 20
"Інформаційні технології"

 

 

 

 

209.2.1-2011

35.100.60

Інформаційні технології. ASN.1 правила кодування.
Частина 6. Реєстрація та застосування інструкцій в кодуванні PER.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 8825-6:2008

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

ТК 20
"Інформаційні технології"

 

 

 

 

222.2.1-2011

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки.
Частина 1. Вступ та загальна модель.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15408-1:2009

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

Національна академія наук України

 

 

 

 

223.2.1-2011

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки.
Частина 2. Функціональні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15408-2:2008

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

Національна академія наук України

 

 

 

 

224.2.1-2011

35.040

Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки.
Частина 3. Вимоги до гарантії безпеки.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 15408-3:2008

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

Національна академія наук України

 

 

 

 

225.2.1-2011

35.040;
35.100.05;
03.160

Безпечні засоби створення підписів "EAL 4+".
Розроблення ДСТУ

CWA 14169:2004

01.2011

12.2011

ТК 20

ТК 20
"Інформаційні технології",
м. Київ

Національна академія наук України

 

 

 

 

ТК 23 Продукція садів, виноградників і виноробна продукція

322.2.4-2011

67.080.10

Актинідія свіжа. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

02.2011

12.2011

ТК 23

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060

 

 

 

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

202.2.3-2011

13.220.40;
29.020;
29.060.20

Вогневі випробування електричних та волоконнооптичних кабелів.
Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія A F/R.
Розробленя ДСТУ на заміну ДСТУ 4237-3-21:2004 (IEC 60332-3 21:2000, МОD)

EN 60332-3-21:2009

01.2011

12.2011

ТК 25

 

МНС

Прикладні дослідження на науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки,
КПКВ 3201340
1,08

 

 

 

214.2.3-2011

13.220.40

Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи вхідного контролю за показниками пожежної небезпеки.
Розроблення ДСТУ

 

05.2011

03.2012

ТК 25

Науково-дослідний інститут
гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор",
м. Донецьк

Науково-дослідний інститут
гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор"

 

 

 

 

ТК 29 Насіння і коренеплоди цукрових буряків

614.2.5-2011

65.020.20

Стевія. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 29

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
25,0

 

 

 

615.2.5-2011

65.020.20

Стевія. Клонування коріння. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 29

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

616.2.5-2011

65.020.20

Стевія. Живцювання. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 29

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

ТК 30 Трансформатори та високовольтна апаратура

015.2.1-2011

29.180

Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення і аналогічних пристроїв напругою до 1100 В.
Частина 2-4. Додаткові вимоги та випробування розділових трансформаторів і силових блоків живлення, які містять розділові трансформатори.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 61558-2-4:2001

IEC 61558-2-4:2009

09.2011

12.2011

ТК 30

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
17,3

 

2006/95/EC

 

016.2.1-2011

29.180

Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення і аналогічних пристроїв напругою до 1100 В.
Частина 2-6. Додаткові вимоги та випробування безпечних розділових трансформаторів і силових блоків живлення, які містять безпечні розділові трансформатори.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 61558-2-6:2001

IEC 61558-2-6:2009

09.2011

12.2011

ТК 30

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
17,2

 

2006/95/EC

 

017.2.1-2011

29.180

Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення і аналогічних пристроїв напругою до 1100 В.
Частина 2-13. Додаткові вимоги та випробування автотрансформаторів і силових блоків живлення, які містять автотрансформатори.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 61558-2-13:2001

IEC 61558-2-13:2009

09.2011

12.2011

ТК 30

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
17,3

 

2006/95/EC

 

ТК 31 Силові перетворювачі

602.2.5-2011

29.240.10

Низьковольтні захисні пристрої від перенапруги.
Частина 11. Захисні пристрої від перенапруги, підключені до низьковольтних розподільчих мереж. Вимоги до робочих характеристик та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

IEC 61643-11:2009

09.2011

12.2011

ТК 31

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140,
28,8

 

2006/95/EC

 

605.2.5-2011

43.120

Система провідного заряджання електричних транспортних засобів.
Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

IEC 61851-1:2010

09.2011

12.2011

ТК 31

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції
КПКВ 2601140,
34,6

 

2006/95/EC

 

606.2.5-2011

43.120

Система провідного заряджання електричних транспортних засобів.
Частина 21. Вимоги до електричних транспортних засобів щодо провідного підключення до джерела живлення змінного/постійного струму.
Розроблення ДСТУ

IEC 61851-21:2010

09.2011

12.2011

ТК 31

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції
КПКВ 2601140,
22,5

 

2006/95/EC

 

ТК 37 Продукція целюлозно-паперової промисловості

326.2.4-2011

85.040;
85.060

Папір, картон і целюлоза. Вимірювання коефіцієнта дифузного відбиття.
Розроблення ДСТУ

ISO 2469:2007

04.2011

04.2012

ТК 37

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

327.2.4-2011

85.060

Папір та картон. Визначення кольору методом дифузного відбиття.
Частина 3. Умови внутрішнього освітлення (Д50/2°)
Розроблення ДСТУ

ISO 5631-3:2008

04.2011

04.2012

ТК 37

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

ТК 38 Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії

323.2.4-2011

75.160.20

Нафтопродукти. Загальний осад у залишкових паливах.
Частина 1. Метод гарячого фільтрування.
Розроблення ДСТУ

ISO 10307-1:2009

12.2011

11.2012

ТК 38

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА" (УкрНДІНП "МАСМА"),
м. Київ

ПРАТ "ЛИНІК"

 

 

 

 

324.2.4-2011

75.160.30

Газові нафтові скраплені. Визначення нафтових залишків високотемпературним методом.
Розроблення ДСТУ

ENISO 13757:1996

12.2011

11.2012

ТК 38

УкрНДІНП "МАСМА",
м. Київ

ПРАТ "ЛИНІК"

 

 

 

 

ТК 40 Страховий фонд документації

637.2.5-2011

37.080

Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги.
Перегляд ДСТУ 33.113:2008

 

04.2011

10.2012

ТК 40

Науково-дослідний проектно-
конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії),
м. Харків

Державна архівна служба України

Створення і зберігання страхового фонду документації,
КПКВ 6111060,
89,5

 

 

 

ТК 42 Вибухозахищене та рудникове електрообладнання

200.2.1-2011

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища.
Частина 11. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: іскробезпека "і".
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 22782.5-78

Fpr EN 60079-11:2011

01.2011

12.2011

ТК 42

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140,
143,0

 

94/9/EC

 

201.2.1-2011

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища.
Частина 25. Іскробезпечні системи.
Розроблення ДСТУ

EN 60079-25:2010

01.2011

12.2011

ТК 42

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140,
131,0

 

94/9/EC

 

202.2.1-2011

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища.
Частина 26. Електрообладнання. Рівень вибухозахисту "0".
Розроблення ДСТУ

EN 60079-26:2007

01.2011

12.2011

ТК 42

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140,
47,0

 

94/9/EC

 

203.2.1-2011

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища.
Частина 27. Електрообладнання. Концепція іскробезпечної польової шини (FISCO).
Розроблення ДСТУ

EN 60079-27:2008

01.2011

12.2011

ТК 42

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140,
46,0

 

94/9/EC

 

204.2.1-2011

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища.
Частина 34. Застосування системи якості для виробництва обладнання.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 80079-34:2011

01.2011

12.2011

ТК 42

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, КПКВ 2601140,
47,0

 

 

 

ТК 43 Велосипеди

214.2.2-2011

97.90

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Сидіння дитячі до велосипедів. Вимоги безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14344:2004

09.2011

12.2011

ТК 43

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ1202070,
31,0

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

215.2.2-2011

43.150

Велосипеди міські та прогулянкові. Вимоги безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14764:2005

09.2011

12.2011

ТК 43

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ1202070,
54,3

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

216.2.2-2011

43.150

Велосипеди гірські. Вимоги безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14766:2005

09.2011

12.2011

ТК 43

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ1202070,
55,0

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

217.2.2-2011

43.150

Велосипеди для перегонів. Вимоги безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14781:2005

09.2011

12.2011

ТК 43

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ1202070,
50,2

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

218.2.2-2011

43.150

Велосипеди. Пристосування для велосипедів. Багажники.
Розроблення ДСТУ

EN 14782:2006

09.2011

12.2011

ТК 43

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ1202070,
18,8

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

ТК 46 Шини та вироби шинної промисловості

201.2.4-2011

83.160.01

Шини та ободи для всюдиходів. Пневматичні шини з маркованням символом, які застосовують на ободах з кутом нахилу посадкової полиці 5 °. Познаки, розміри, марковання та номінальні навантаги.
Розроблення ДСТУ

ISO 29802:2009

01.2011

11.2011

ТК 46

ТОВ Науково-фінансова компанія "Поліком",
м. Дніпропетровськ

ВАТ "Дніпрошина",
ЗАТ "Росава"

 

 

 

 

202.2.4-2011

83.160.01

Шини, вентилі та камери. Еквівалентність одиниць внутрішнього тиску kPa/psi.
Розроблення ДСТУ

ISO/TR 29846:2008

01.2011

12.2011

ТК 46

ТОВ Науково-фінансова компанія "Поліком",
м. Дніпропетровськ

ВАТ "Дніпрошина",
ЗАТ "Росава"

 

 

 

 

203.2.4-2011

83.160.01

Шини (метричні серії) і ободи для сільськогосподарських тракторів і машин.
Частина 1. Познаки, розміри та марковання шин, відповідність шин і ободів
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ ISO 7867-1:2005/ГОСТ ИСО 7867-1-2005

ISO 7867-1:2005

01.2011

12.2011

ТК 46

ТОВ Науково-фінансова компанія "Поліком",
м. Дніпропетровськ

ВАТ "Дніпрошина",
ЗАТ "Росава"

 

 

 

 

204.2.4-2011

83.160.01

Шини (серії з маркованням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин.
Частина 4. Класифікація і номенклатура шин.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 2150-93 (ISO 4251-4:1992) (ГОСТ ИСО 4251-4- -94)

ISO 4251-4:2010

01.2011

12.2011

ТК 46

ТОВ Науково-фінансова компанія "Поліком",
м. Дніпропетровськ

ВАТ "Дніпрошина",
ЗАТ "Росава"

 

 

 

 

205.2.4-2011

83.160.99

Шини масивні гумові. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 5883-89

 

01.2011

12.2011

ТК 46

ТОВ Науково-фінансова компанія "Поліком",
м. Дніпропетровськ

ВАТ "Дніпрошина",
ЗАТ "Росава"

 

 

 

 

206.2.4-2011

83.160.01

Матеріали для відновлювання і ремонтування пневматичних шин. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2631-79

 

01.2011

12.2011

ТК 46

ТОВ Науково-фінансова компанія "Поліком",
м. Дніпропетровськ

ВАТ "Дніпрошина",
ЗАТ "Росава"

 

 

 

 

ТК 54 Порошкова металургія

268.2.4-2011

77.160

Порошки металеві. Визначення вмісту кисню методами відновлювання.
Частина 1. Загальні настанови.
Розроблення ДСТУ

ISO 4491-1:1989

01.2011

12.2011

ТК 54

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ,
м. Київ

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ,
м. Київ

 

 

 

 

269.2.4-2011

77.160

Порошки металеві. Визначення вмісту кисню методами відновлювання.
Частина 2. Втрата маси під час відновлювання воднем (водневі втрати).
Розроблення ДСТУ

ISO 4491-2:1997

01.2011

12.2011

ТК 54

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ,
м. Київ

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ,
м. Київ

 

 

 

 

270.2.4-2011

77.160

Порошки металеві. Визначення вмісту кисню методами відновлювання.
Частина 4. Визначення загального вмісту кисню методом відновлювального екстрагування.
Розроблення ДСТУ

ISO 4491-4:1989

01.2011

12.2011

ТК 54

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ,
м. Київ

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ,
м. Київ

 

 

 

 

ТК 60 Ефіроолійна продукція

617.2.5-2011

65.020.20

Насіння лікарських культур. Методи аналізування схожості.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 12038-84 у частині насіння лікарських культур.

 

01.2011

12.2011

ТК 60

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

618.2.5-2011

65.020.20

Насіння лікарських культур. Методи аналізу чистоти і вмісту насіння інших рослин.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 60

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

619.2.5-2011

65.020.20

Насіння лікарських культур. Методи відбирання, приймання, підготовки проб.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 60

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

ТК 63 Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань

213.2.1-2011

17.020

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,1 м/с до 1,0 м/с.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням ГОСТ 8.542-86

 

01.2011

12.2011

ТК 63

Національний науковий центр "Інститут метрології" (ННЦ "Інститут метрології"),
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

 

221.2.1-2011

17.020

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі. Перегляд ДСТУ 3990:2000

 

01.2011

12.2011

ТК 63

ДП НДІ "Система"

ДП НДІ "Система"

 

 

 

 

ТК 64 Спиртогорілчані вироби, дріжджі

319.2.4-2011

67.160.10

Напої лікеро-горілчані. Технічні умови.
Розроблення зміни N 5 до ДСТУ 4257:2003

 

04.2011

12.2011

ТК 64

Український науково-дослідний інститут спирту у біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод),
м. Київ

ДП "Українська горілчана компанія "Nemiroff"

 

 

 

 

320.2.4-2011

67.160.10

Настої спиртові із рослинної сировини для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ 4705:2006

 

04.2011

12.2011

ТК 64

УкрНДІспиртбіопрод,
м. Київ

ДП "Імідж Холдинг",
АК "Імідж Холдинг АпС"

 

 

 

 

ТК 69 Трактори і сільськогосподарські машини

197.2.2-2011

65.060.40

Устатковання для захисту рослин. Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби.
Розроблення ДСТУ

ISO 22856:2008

01.2011

12.2011

ТК 69

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
35,0

 

 

 

198.2.2-2011

75.160.10

Біопаливо тверде. Відбір проб.
Частина 1. Методи відбору проб.
Розроблення ДСТУ

CEN/TS 14778-1:2005

01.2011

12.2011

ТК 69

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
35,0

 

 

 

199.2.2-2011

75.160.10

Біопаливо тверде. Відбір проб.
Частина 2. Методи відбору проб зернистого матеріалу, транспортованого вантажівками.
Розроблення ДСТУ

CEN/TS 14778-2:2005

01.2011

12.2011

ТК 69

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
35,0

 

 

 

200.2.2-2011

75.160.10

Біопаливо тверде. Відбір проб. Методи підготування плану відбору проб і сертифікатів про відбір проб.
Розроблення ДСТУ

CEN/TS 14779:2003

01.2011

12.2011

ТК 69

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
35,0

 

 

 

212.2.2-2011

65.060.60

Машини для подрібнення виноградної лози. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 69

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

213.2.2-2011

65.060.60

Машини для обробітку виноградників агрохімікатами в закритій камері (тунельного типу). Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 69

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

ТК 77 Медична техніка

321.2.4-2011

67.160.10

Шприці ін'єкційні одноразового використання. Загальні технічні умови.
Розроблення зміни N 2 до ДСТУ ГОСТ 24861:2009

 

05.2011

12.2011

ТК 77

ВАТ "Гемопласт",
м. Бєлгород-
Дністровський,
Одеська обл.

ВАТ "Гемопласт"

 

 

 

 

212.2.1-2011

17.140.50;
17.020

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності ультразвуку у водному середовищі.
Розроблення ДСТУ

 

07.2011

12.2011

ТК 77

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

 

ТК 79 Атомна енергія

212.2.3-2011

13.280

Радіоактивні матеріали. Упаковка. Випробування на витік вмісту та витік радіації. Розроблення ДСТУ

ISO 2855:1976

01.2011

12.2011

ТК 79

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

Керівництво та управління в сфері ядерного регулювання,
КПКВ 5771010

 

 

 

213.2.3-2011

13.280

Дезактивація забруднених радіоактивних поверхонь. Методика випробувань та оцінювання легкості дезактивації.
Розроблення ДСТУ

ISO 8690:1988

01.2011

12.2011

ТК 79

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

Керівництво та управління в сфері ядерного регулювання,
КПКВ 5771010

 

 

 

ТК 80 Дорожній транспорт

201.2.2-2011

43.040.40

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів категорій M, N та O стосовно гальмування.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 13-10, 11:2008

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

202.2.2-2011

43.040.20

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно встановлення пристроїв освітлення та світлової сигналізації.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 48-03, 04:2008

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

203.2.2-2011

13.040.50

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів, оснащених двигунами із запалюванням від стиснення, а також двигунами з примусовим запалюванням, які працюють на природному газі або на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ), стосовно обмеження викидання забруднювальних газоподібних речовин та твердих часток.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 49-04:2003

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

204.2.2-2011

43.040.60

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження:
1. Задніх захисних пристроїв проти підкочування (ЗЗПП)
2. Колісних транспортних засобів стосовно встановлення ЗЗПП офіційно затвердженого типу
3. Колісних транспортних засобів стосовно їхнього заднього захисту проти підкочування (ЗЗПП).
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 58-02:2008

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

205.2.2-2011

83.160.10

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження виробництва пневматичних шин з відновленим протектором для колісних транспортних засобів та їхніх причепів.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 108-00:1998

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

206.2.2-2011

83.160.10

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження виробництва пневматичних шин з відновленим протектором для колісних транспортних засобів неіндивідуального використання та їхніх причепів.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 109-00:1998

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

207.2.2-2011

43.060.50

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно розташування та ідентифікації ручних органів керування, контрольних сигналів та індикаторів.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 121-00:2006

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

208.2.2-2011

43.040.60

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів категорій М, N та О стосовно їхніх систем опалення.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 122-00:2006

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

209.2.2-2011

43.040.20

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження коліс для легкових автомобілів та їхніх причепів.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 124-00:2007

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

210.2.2-2011

43.040.80

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно поля огляду водія попереду.
Розроблення ДСТУ

Правила ЕЭК ООН N 125-00:2008

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

211.2.2-2011

43.020

Зведена резолюція стосовно конструкції колісних транспортних засобів (ЗР.3).
Розроблення ДСТУ

ЗР.3:1997

01.2011

12.2011

ТК 80

 

ДП "Державтотранс-
НДІпроект"

 

 

 

Метод "Передрук" на мові оригіналу

222.2.2-2011

43.160

Транспорт похоронний. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

 

07.2011

12.2011

ТК 80

 

Мінжитлокомунгосп

Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері житлової політики,
КПКВК 2701040,
99,0

 

 

 

ТК 82 Охорона навколишнього природного середовища України; ТК 142 Ґрунтознавство

204.2.3-2011

13.080.01

Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни і визначення понять.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 82, ТК 142

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
35,0

 

 

 

205.2.3-2011

13.080.01

Захист довкілля. Придатність порушених земель для рекультивації. Класифікація.
Розроблення ДСТУ із скасуванням ГОСТ 17.5.1.02-85

 

01.2011

12.2011

ТК 82, ТК 142

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
35,0

 

 

 

206.2.3-2011

13.080.01

Захист довкілля. Придатність розкривних та вміщувальних гірських порід для біологічної рекультивації. Класифікація.
Розроблення ДСТУ із скасуванням ГОСТ 17.5.1.03-86

 

01.2011

12.2011

ТК 82, ТК 142

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
35,0

 

 

 

ТК 88 Розробка та постановка продукції на виробництво

220.2.3-2011

01.120

Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів. Розроблення зміни N 4 до ДСТУ 1.6:2004

 

09.2011

09.2011

ТК 88

ДП "Укрметртестандарт",
ДП "УкрНДНЦ",
м. Київ

ДП "Укрметртестандарт",
ДП "УкрНДНЦ"

 

 

 

 

222.2.3-2011

01.120

Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов
Розроблення зміни N 4 до ДСТУ 1.3:2004

 

07.2011

09.2011

ТК 88

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
ДП "УкрНДНЦ",
м. Київ

 

 

 

 

ТК 90 Засоби вимірювання електричних і магнітних величин

220.2.1-2011

17.220.20

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання одиниці кута зсуву фаз між двома напругами.
Розроблення ДСТУ

 

06.2011

03.2012

ТК 90

ДП "Укрметртестандарт", м. Київ

Держспоживстандарт

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази,
КПКВ 1202030,
25,0

Державна програма розвитку еталонної бази на 2001 - 2015 рр., затверджена постановою КМУ від 22.12.2010 N 1165

 

 

ТК 93 Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів

211.2.3-2011

13.100

Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001.
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ-П OHSAS 18002:2007

OHSAS 18002:2008

04.2011

12.2011

ТК 93

Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості",
Інститут управління якістю
м. Київ

Спілка "Рада технічного регулювання"

 

 

 

 

ТК 100 Сталеві дротяні канати

271.2.4-2011

77.140.65

Канати сталеві дротяні для ліфтів. Мінімальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

ISO 4344:2004

03.2011

11.2011

ТК 100

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

272.2.4-2011

77.140.65

Канати сталеві дротяні. Визначення фактичного модуля пружності.
Розроблення ДСТУ

ISO 12076:2002

03.2011

11.2011

ТК 100

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

273.2.4-2011

47.080

Судна невеликі. Механізм кермового пристрою. Канати дротяні та системи шківів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8847:2004

03.2011

11.2011

ТК 100

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

ТК 101 Технологія поліграфії

203.2.3-2011

01.140.40

Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

06.2012

ТК 101

 

Держкомтелерадіо

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-
бібліографічної діяльності,
КПКВ 1701020,
78,1

 

 

 

ТК 120 Упаковка, тара, пакувальні матеріали

282.2.4-2011

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Ємкість для напоїв (Пляшка для годування).
Частина 1. Загальні та механічні вимоги та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14350-1:2004

09.2011

12.2011

ТК 120

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

ТК 122 Аналіз газів, рідких та твердих речовин

283.2.4-2011

75.060

Газ природний. Оцінювання характеристик потокових аналітичних систем.
Розроблення ДСТУ

ISO 10723:1995+Cor 1:1998

03.2011

12.2012

ТК 122

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів",
м. Київ

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

 

 

 

 

ТК 124 Природні та преформовані лікувальні ресурси

312.2.4-2011

13.060.10;
67.160.20

Води мінеральні питні. Технічні умови.
Розроблення зміни N 31 до ДСТУ 878-93

 

01.2011

07.2011

ТК 124

Державний Вінницький проектно-
конструкторський технологічний інститут,
м. Вінниця

ТОВ "Водограй",
ТОВ МТФ_Ярок",
ЗАТ "Ольгерд",
ПП "Рудпол",
ТОВ "Джерела Придніпров'я"

 

 

 

 

313.2.4-2011

67.140.20

Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови.
Розроблення зміни N 2 до ДСТУ 4394:2005

 

01.2011

09.2011

ТК 124

Державний Вінницький проектно-
конструкторський технологічний інститут,
м. Вінниця

ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч"

 

 

 

 

ТК 125 Легка промисловість

284.2.4-2011

97.190

Вироби для догляду за малюками. Сумки для перенесення та манежі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 1466:2004+A1:2007

09.2011

12.2011

ТК 125

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

285.2.4-2011

97.220.30

Приладдя гімнастичне. Шведська стінка. Канати для лазіння та канатні драбини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12346:1998

09.2011

12.2011

ТК 125

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

286.2.4-2011

59.060.01

Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз.
Частина 20. Суміші еластану і деяких інших волокон. Метод з використанням диметилацетаміду.
Розроблення ДСТУ

ISO 1833-20:2009

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

287.2.4-2011

59.060.01

Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз.
Частина 24. Суміші поліестеру і деяких інших волокон. Метод з використанням фенолу і тетрахлоретану.
Розроблення ДСТУ

ISO 1833-24:2010

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

288.2.4-2011

59.080.60

Покриви текстильні на підлогу. Метод визначання бічної деформації та зміни розмірів за різних умов вологості і температури.
Розроблення ДСТУ

EN 986:2005

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

289.2.4-2011

59.080.60

Покриви текстильні на підлогу. Оцінювання повзучості підложки.
Розроблення ДСТУ

EN 995:1995

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

290.2.4-2011

59.080.60

Матеріали текстильні. Трикотажні полотна. Визначення довжини петлі і лінійної щільності ниток у трикотажних полотнах.
Розроблення ДСТУ

EN 14970:2006

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

291.2.4-2011

59.080.60

Покриви пружні і текстильні на підлогу. Оцінювання статичних електричних властивостей.
Розроблення ДСТУ

EN 1815:1997

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

292.2.4-2011

59.080.60

Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення цілісності вовняного волокна під час використання приладу тертя.
Розроблення ДСТУ

EN 1813:1997

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

293.2.4-2011

59.080.60

Покриви текстильні на підлогу. Класифікація килимів з ворсом.
Розроблення ДСТУ

EN 1307:2008

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

294.2.4-2011

59.080.60

Покриви текстильні на підлогу. Візуальне визначення ефективної товщини підкладки.
Розроблення ДСТУ

EN 1318:2005+AC:2007

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

295.2.4-2011

59.080.60

Покриви текстильні на підлогу. Класифікація текстильних покривів без ворсу.
Розроблення ДСТУ

EN 15114:2006+
A1:2008

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

296.2.4-2011

59.080.30

Матеріали текстильні. Хімічні волокна. Загальні назви.
Розроблення ДСТУ

ISO 2076:2010

03.2011

12.2011

ТК 125

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

297.2.4-2011

13.340.70

Допоміжні засоби для плавання. Інструкції щодо навчання плаванню.
Частина 2. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 13138-2:2007

09.2011

12.2011

ТК 125

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

298.2.4-2011

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Засоби для носіння дітей (сумка "кенгуру"). Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 1. Каркасні засоби для перенесення дітей на спині.
Розроблення ДСТУ

EN 13209-1:2004

09.2011

12.2011

ТК 125

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

ТК 128 Каучуки, гуми та гумові вироби

299.2.4-2011

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Соски-пустишки для немовлят і маленьких дітей.
Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та інформація про вироби.
Розроблення ДСТУ

EN 1400-1:2002

09.2011

12.2011

ТК 128

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

300.2.4-2011

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Соски-пустишки для немовлят і маленьких дітей.
Частина 2. Механічні вимоги та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 1400-2:2002

09.2011

12.2011

ТК 128

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

301.2.4-2011

97.190

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Соски-пустишки для немовлят і маленьких дітей.
Частина 3. Хімічні вимоги та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 1400-3:2002

09.2011

12.2011

ТК 128

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

302.2.4-2011

97.190

Вироби для догляду за малюками. Тримач соски-пустишки. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12586:2007+
A1:2011

09.2011

12.2011

ТК 128

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

303.2.4-2011

83.060

Гума вулканізована та термопластична. Визначення твердості (Твердість між 10 IRHD та 100 IRHD).
Розроблення ДСТУ

ISO 48:2010

03.2011

12.2011

ТК 128

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

304.2.4-2011

83.060

Гума. Ідентифікація. Метод інфрачервоної спектрометрії.
Розроблення ДСТУ

ISO 4650:2005

03.2011

12.2011

ТК 128

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

305.2.4-2011

83.060

Нитки гумові. Методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ISO 2321:2006

03.2011

12.2011

ТК 128

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

306.2.4-2011

83.060

Матеріали гумові. Хімічна стійкість.
Розроблення ДСТУ

ISO/TR 7620:2005

03.2011

12.2011

ТК 128

 

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140

 

 

 

ТК 132 Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки

620.2.5-2011

67.120.10

Борошно кормове тваринного походження. Методи бактеріологічного аналізування.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 25311-824

 

01.2011

12.2011

ТК 132

 

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
25,0

 

 

 

638.2.5-2011

11.220

Препарати ветеринарні для профілактики та лікування анемічного стану тварин. Методи контролю якісного складу діючої речовини.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

639.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Добавки металоорганічні. Метод визначання масової частки водорозчинних комплексів марганцю.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

640.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Ферменти іммобілізовані. Методи визначання амілолітичної і протеолітичної активності.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

641.2.5-2011

11.220

Препарати селеноорганічні. Методи визначення вмісту селену.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

642.2.5-2011

11.220

Препарати ветеринарні антианемічні. Методи відбору та підготовки проб для дослідження мікроелементного складу.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

643.2.5-2011

11.220

Препарати ветеринарні для профілактики та лікування анемічного стану поросят-сисунів. Методи визначення вмісту мікроелементів (цинку, кобальту, заліза, міді).
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

644.2.5-2011

11.220

Препарати ветеринарні антианемічні. Методи визначення фізико-хімічних характеристик (рН, в'язкість, густина).
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

645.2.5-2011

11.220

Препарати ветеринарні антианемічні. Методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію і свинцю).
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

646.2.5-2011

11.220

Препарати антиоксидантні. Методи контролю стабільності під час зберігання.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

647.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Іммобілізовані ферменти. Метод визначання вмісту токсичних металів (кадмій і свинець).
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

648.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Природні мінерали. Методи визначання масової частки біодоступних макро- і мікроелементів (заліза і цинку).
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

649.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Добавки металоорганічні. Метод визначання вмісту цинку,міді і кобальту.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

650.2.5-2011

65.120

Ветеринарія. Препарати для профілактики та лікування анемії телят. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

651.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Визначення афлатоксину В1.
Розроблення ДСТУ

ISO 17375:2006

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

652.2.5-2011

67.080.01

Продукти плодовоовочеві. Визначення титраційної кислотності.
Розроблення ДСТУ

ISO 750:1998

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

653.2.5-2011

11.220

Вмістини на ін'єкційні речовини та допоміжні пристрої. Частина 1: Ін'єкційні флакони з трубчастого скла.
Розроблення ДСТУ

ISO 8362-1:2003

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

654.2.5-2011

11.220

Вмістини на ін'єкційні речовини та допоміжні пристрої. Частина 2: Корки для ін'єкційних флаконів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8362-2:1988

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

655.2.5-2011

11.220

Вмістини на ін'єкційні речовини та допоміжні пристрої. Частина 3: Ковпачки алюмінієві до ін'єкційних флаконів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8362-3:2001

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

656.2.5-2011

11.220

Вмістини на ін'єкційні речовини та допоміжні пристрої. Частина 4: Ін'єкційні флакони, вилиті із скла.
Розроблення ДСТУ

ISO 8362-4:2003

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

657.2.5-2011

11.220

Вмістини на ін'єкційні речовини та допоміжні пристрої. Частина 5: Ковпачки для ліофільного сушіння до ін'єкційних флаконів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8362-5:1995

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

658.2.5-2011

11.220

Вмістини на ін'єкційні речовини та допоміжні пристрої. Частина 6: Ковпачки з алюмінію та пластмаси до ін'єкційних флаконів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8362-6:1992

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

659.2.5-2011

11.220

Вмістини на ін'єкційні речовини та допоміжні пристрої. Частина 7: Скомбіновані ковпачки з алюмінію та пластмаси без пластмасової частини, що виступає за діаметр головки, до ін'єкційних флаконів.
Розроблення ДСТУ

ISO 8362-7:2006

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

660.2.5-2011

11.220

Елементи еластичні для препаратів парентерального вводження та устаткування фармацевтичної призначеності. Частина 3: Визначання кількості відокремлюваних часток.
Розроблення ДСТУ

ISO 8871-3:2003

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
15,0

 

 

 

661.2.5-2011

13.060

Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 1:Визначання натрію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії.
Розроблення ДСТУ

ISO 9964-1:1993

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

662.2.5-2011

13.060

Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 2:Визначання калію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії.
Розроблення ДСТУ

ISO 9964-2:1993

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

663.2.5-2011

13.060

Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 3:Визначання натрію та калію методом полуменево-емісійної спектрометрії.
Розроблення ДСТУ

ISO 9964-3:1993

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

664.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Борошно та біомаса вермикультури. Метод визначення вмісту вітаміну В1.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

665.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Наповнювачі преміксів. Метод визначення насипної густини.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

666.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Препарати алюмосилікатйодні. Метод визначення стабільності під час зберігання.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

667.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Гліцинати міді, цинку, кобальту. Метод визначення гліцину.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

668.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Мінеральні носії для іммобілізації ферментів. Метод визначення міцності при стиранні.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

669.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Стабілізовані ферменти. Метод визначення фітазної активності.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

670.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Добавки біологічно активні органічно мінеральні. Метод визначення цистину.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

671.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Органічні комплекси заліза і марганцю. Метод визначення вмісту нікелю.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

672.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Природні мінерали. Метод визначення адсорбційних властивостей в залежності від рН середовища за металами-біотиками.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

673.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Іммобілізовані ферменти. Метод визначення міді, цинку та заліза.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

674.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Біокаталізатори стабілізовані на нерозчинних носіях. Метод визначення нешкідливості.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

675.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Цеоліти. Метод визначення сумарного об'єму пор за водою.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

676.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Сорбенти. Метод визначення стійкості до соляної кислоти.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

677.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Препарати ветеринарні металохелатні. Метод визначення вмісту нікелю.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

678.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Вода апірогенна для виготовлення ветеринарних препаратів. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

679.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Амілаза. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

680.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. ?-глюконаза. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

681.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Пектат-транселіміназа. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

682.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Цистинати міді і марганцю. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

683.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Целюлаза. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

684.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Целовірідин. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

685.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Мультиензимні композиції МЕК БТУ 1-4. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

686.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Мацераза. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

687.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Трибтофанмінеральні комплекси. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

688.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Ксиланаза. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

689.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Глюкоамілаза Г3х. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

690.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Добавки органічні залізовмісні. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

691.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Препарати антианемічні для овець. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

692.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Препарати для профілактики мікроелементозів домашніх тварин. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

693.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Мінерально-вітамінні комплекси пролонгованої дії для кролів. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

694.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Препарати металохелатні для телят. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

695.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Препарати селенвмісні для хутрових звірів. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

696.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Макуха ріпакова. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 11048-95

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

697.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Макуха конопляна. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 11694-66

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

698.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Шріт лляний. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 10471-96

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

699.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Макуха лляна. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 10974-95

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

700.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Визначення фітазної активності.
Розроблення ДСТУ

ISO 30024:2009

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

701.2.5-2011

11.220

Елементи еластичні для препаратів парентерального вводження та устаткування фармацевтичної призначеності. Частина 1. Вміст зекстрагованих речовин у водяних препаратах простерилізованих в автоклавах.
Розроблення ДСТУ

ISO 8871-1:2003

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

702.2.5-2011

11.220

Елементи еластомерні для препаратів парентерального вводження та устаткування фармацевтичної призначеності. Частина 2. Ідентифікування та визначання характеристик.
Розроблення ДСТУ

ISO 8871-2:2003

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

703.2.5-2011

65.120

Корм для тварин. Визначення концентрації кислот очищеного фібрину (КОФ) і кислот очищеного лігніну (КОЛ).
Розроблення ДСТУ

ISO 13901:2008

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

704.2.5-2011

11.220

Вмістини та допоміжне устаткування на фармацевтичні препарати. Частина 2. Пляшечки із наріззю на горловині на настої.
Розроблення ДСТУ

ISO 11418-2:2003

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

705.2.5-2011

11.220

Вмістини та допоміжне устаткування на фармацевтичні препарати. Частина 1. Пляшечки на ліки із крапельним пристроєм.
Розроблення ДСТУ

ISO 11418-1:2003

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

706.2.5-2011

11.220

Препарати ветеринарні антианемічні. Методи відбору та підготовки проб для дослідження мікроелементного складу.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

707.2.5-2011

11.220

Ветеринарія. Очищення колоїдних розчинів під час виготовлення антианемічних препаратів.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 132

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
40,0

 

 

 

ТК 135 Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих

095.2.3-2011

97.220.30

Гімнастичне приладдя. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 913:2008

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
12,0

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

096.2.3-2011

97.220.30

Гімнастичне приладдя. Гімнастичні коні. Функційні вимоги та вимоги щодо безпеки, методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 916:2003

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
6,8

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

097.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-1:2005

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
10,0

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

098.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 2. Устатковання для тренування сили, додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-2:2003

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
9,5

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

099.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 4. Прилади для тренування сили, додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-4:1996

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1202070,
6,9

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

100.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 5. Педальні прилади для тренування, спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-5:1996

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, КПКВ 1202070,
11,3

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

101.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 6. Бігові доріжки, спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-6:2001

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
11,0

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

102.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 7. Веслувальні тренажери, додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-7:1998

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
9,6

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

103.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 8. Рухомі доріжки, доріжки-східці та похилі доріжки. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування. Розроблення ДСТУ

EN 957-8:1998

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
9,6

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

104.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 9. Еліпсоїдні тренажери, спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-9:2003

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
9,6

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

105.2.3-2011

97.220.30

Інвентар спортивний стаціонарний.
Частина 10. Велотренажер з фіксованим колесом або без вільного колеса. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 957-10:2005

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
9,6

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

106.2.3-2011

97.190

Предмети для доглядання дітей. Дитячі ходунки. Вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

EN 1273:2005

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
11,0

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

107.2.3-2011

97.180

Запальнички. Вимоги техніки безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9994:2006; A1:2008

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
12,0

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

108.2.3-2011

97.220.40

Парапланерне приладдя. Запасні парашути. Вимоги щодо безпеки та методи випробовування.
Розроблення ДСТУ

ENISO 12491:2001

09.2011

05.2012

ТК 135

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070,
9,9

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

ТК 137 Лампи і відповідне обладнання

626.2.5-2011

29.140.99;
01.140.29

Модулі світловипромінюючих діодів загального освітлення. Словник термінів.
Розроблення ДСТУ

pr IEC TS 62504

01.2011

12.2011

ТК 137

Полтавський університет споживчої кооперації України,
м. Полтава

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є.  Лашкарьова НАН України

 

 

 

 

627.2.5-2011

29.140.01;
31.080.10

Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення більш 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик.
Розроблення ДСТУ

pr IEC 62612

01.2011

12.2011

ТК 137

Полтавський університет споживчої кооперації України,
м. Полтава

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

 

 

 

 

628.2.5-2011

29.140.01;
31.080.10

Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення більш 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги безпеки.
Розроблення ДСТУ

IEC 62560:2011

01.2011

12.2011

ТК 137

Полтавський університет споживчої кооперації України,
м. Полтава

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

 

 

 

 

629.2.5-2011

29.140.99;
31.080.99

Електронні пристрої живлення модулів світловипромінюючих діодів від джерел постійної або змінної напруги. Вимоги до характеристик.
Розроблення ДСТУ

IEC 62384:2006

01.2011

12.2011

ТК 137

Полтавський університет споживчої кооперації України,
м. Полтава

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

 

 

 

 

ТК 138 НАФТОГАЗ нормування

181.2.2-2011

75.200

Станції бензозаправні. Вимоги безпеки до конструкції і функціонування дозувальних насосів, заправних колонок і насосних агрегатів із дистанційним керуванням.
Розроблення ДСТУ

EN 13617-1:2004+
A1:2009

01.2011

12.2011

ТК 138

Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"
(НТП "Бурова техніка"),
м. Полтава

НАК "Нафтогаз України"

 

 

2006/42/EC,
94/9/EC

 

182.2.2-2011

75.200

Нафтова і газова промисловість. Трубопроводи. Вимоги щодо конструкції та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

ISO 15649:2001

01.2011

12.2011

ТК 138

НТП "Бурова техніка",
м. Полтава

НАК "Нафтогаз України"

 

 

 

 

ТК 139 Реабілітаційна техніка

317.2.4-2011

11.180.01

Ліжка для осіб з обмеженнями життєдіяльності. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

ТК 139

 

Мінпраці

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері економіки праці та соціальної політики,
КПКВ 2501040,
40,0

 

 

 

318.2.4-2011

11.180.01

Крісла колісні. Процедура підготовки до випробування.
Розроблення ДСТУ

ISO 7176-22:2000

01.2011

12.2011

ТК 139

 

Мінпраці

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері економіки праці та соціальної політики,
КПКВ 2501040,
40,0

 

 

 

ТК 140 Молоко, м'ясо та продукти їх переробки

708.2.5-2011

67.100.01;
07.100.30

Молоко. Кількісне визначення мікробіологічної чистоти. Настанови щодо визначення та підтвердження взаємозв'язку між результатами практичного та арбітражного методів.
Розроблення ДСТУ

ISO 21187:2004

01.2011

12.2011

ТК 140

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

709.2.5-2011

67.120.10

М'ясо птиці. Методи хімічного аналізування свіжості м'яса.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 7702.1-74 в частині 1

 

01.2011

12.2011

ТК 140

Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
18,0

 

 

 

ТК 144 Інформація і документація

214.2.1-2011

01.040.01;
01.140.20

Інформація та документація. Бібліографічна діяльність. Терміни та визначення понять.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 7.0-84

 

01.2011

12.2011

ТК 144

 

Держінформнауки

 

 

 

 

215.2.1-2011

01.140.20

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.
Прийняття ГОСТ 7.1-2003 як національного стандарту методом перекладу (IDT)

 

01.2011

12.2011

ТК 144

Укр ІНТЕІ,
м. Київ
"Національна парламентська бібліотека України", Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, "Книжкова палата Україні імені Івана Федорова",
м. Київ

Держінформнауки

 

 

 

 

216.2.1-2011

01.140.20

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання.
Прийняття ГОСТ 7.80-2000 як національного стандарту методом перекладу (IDT)

 

01.2011

12.2011

ТК 144

Укр ІНТЕІ,
м. Київ
"Національна парламентська бібліотека України", Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, "Книжкова палата Україні імені Івана Федорова",
м. Київ

Держінформнауки

 

 

 

 

217.2.1-2011

35.040

Державний класифікатор управлінської документації. Перегляд класу 02 "Організаційно-розпорядча документація".
Розроблення зміни N 1 до ДК 010-98

 

01.2011

12.2011

ТК 144

 

Державна архівна служба України

Прикладні розробки у сфері архівної справи,
КПКВ 6111020,
14,0

 

 

 

ТК 146 Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості

219.2.2-2011

23.040

Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобудування.
Частина 1.Загальні вимоги та рекомендації.
Розроблення ДСТУ

ISO 13628-1:2005+
Amd 1:2010

07.2011

12.2011

ТК 146

 

Мінпаливенерго

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів,
КПКВ 1101030,
58,9

 

 

 

220.2.2-2011

23.040

Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобудування.
Частина 2.Гнучкі підводні морські трубопроводи.
Розроблення ДСТУ

ISO 13628-2:2006+
Cor 1:2009

07.2011

12.2011

ТК 146

 

Мінпаливенерго

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів,
КПКВ 1101030,
35,8

 

 

 

221.2.2-2011

23.040

Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобудування.
Частина 3. Системи перекачування від свердловин до сепаратора.
Розроблення ДСТУ

ISO 13628-3:2000

07.2011

12.2011

ТК 146

 

Мінпаливенерго

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів,
КПКВ 1101030,
35,3

 

 

 

ТК 151 Меблі

307.2.4-2011

97.220

Гімнастичне приладдя. Коні та козли. Функційні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12196:2003

09.2011

12.2011

ТК 151

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

308.2.4-2011

97.220

Гімнастичне приладдя. Перекладини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12197:1997

09.2011

12.2011

ТК 151

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

310.2.4-2011

97.040.20

Пристрої, тверде паливо та розпалювальні матеріали для смаження м'яса.
Частина 1. Тверде паливо для смаження. Вимоги та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 1860-1:2003+
A1:2006

09.2011

12.2011

ТК 151

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

309.2.4-2011

97.220

Гімнастичне приладдя. Паралельні бруси. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 12432:1998

09.2011

12.2011

ТК 151

 

Держспоживстандарт

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
КПКВ 1202070

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

2001/95/EC

 

ТК 152 Продукція кондитерська та харчоконцентратна

311.2.4-2011

67.180.10

Карамель. Загальні технічні умови.
Розроблення зміни N 4 до ДСТУ 3893-99

 

01.2011

09.2011

ТК 152

Асоціація "Укркондпром",
м. Київ

Асоціація "Укркондпром"

 

 

 

 

Без ТК

200.2.3-2011

07.060

Агрогідрологія. Терміни та визначення основних понять.
Розроблення ДСТУ

 

01.2011

12.2011

 

Державна гідрометеорологічна служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Держгідромет),
м. Київ
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут (УкрНДГМІ),
м. Київ
Харківський обласний центр з гідрометеорології Держгідромету (Харківський ЦСМ),
м. Харків

МНС

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів,
КПКВ 3201070,
100,0

 

 

 

201.2.3-2011

07.060

Метеорологія. Терміни та визначення основних понять.
Перегляд ДСТУ 3513-97

 

01.2011

12.2011

 

Міждержавна російсько-українська асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт",
ІЕЗ ім. Є. О. Патона,
м. Київ
ФМІ ім. Г. В. Карпенка,
м. Київ

МНС

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів,
КПКВ 3201070,
100,0

 

 

 

195.2.2-2011

11.160

Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ 3961:2000

 

01.2011

12.2011

 

Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України,
м. Київ

МВС

 

 

 

 

215.2.3-2011

13.030

Контейнери для збирання побутових відходів. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

 

05.2011

03.2012

 

ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут міського господарства"
м. Київ

Мінжитлокомунгосп

Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері житлової політики,
КПКВ 2701040,
99,0

 

 

 

216.2.3-2011

75.200

Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії.
Розроблення зміни N 1 до ДСТУ 4219:2003

 

06.2011

12.2011

 

Міждержавна російсько-українська асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт",
ІЕЗ ім. Є. О. Патона,
м. Київ
ФМІ ім. Г. В. Карпенка,
м. Київ

Міждержавна російсько-українська асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт"

 

 

 

 

224.2.2-2011

43.020

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови.
На заміну ДСТУ 3650:2004

 

07.2011

12.2011

 

Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України
(ЦБДР та АС)
м. Київ

МВС

 

 

 

 

225.2.2-2011

43.020

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування.
На заміну ДСТУ 4278:2006

 

07.2011

12.2011

 

ЦБДР та АС
м. Київ

МВС

 

 

 

 

217.2.3-2011

03.100.01

Управління ризиками. Методи оцінювання ризиків.
Розроблення ДСТУ

ISO/IEC 31010:2009

07.2011

12.2011

 

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем" (ДП НДІ "Система"),
м. Львів

Спілка "Рада технічного регулювання"

 

 

 

 

218.2.3-2011

01.120;
03.100.01;
01.040.03

Управління ризиками. Словник термінів.
Розроблення ДСТУ

ISO Guide 73:2009

07.2011

12.2011

 

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем" (ДП НДІ "Система"),
м. Львів

Спілка "Рада технічного регулювання"

 

 

 

 

314.2.4-2011

87.060

Фарби та лаки. Покривні матеріали та системи покривів на водній основі для внутрішніх стін та стель.
Розроблення ДСТУ

EN 13300:2001+
AC:2002

03.2011

11.2011

 

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції,
м. Київ

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції

 

 

 

 

315.2.4-2011

87.060

Фарби та лаки. Покривні матеріали та системи покривів на водній основі для зовнішніх кам'яних та бетонних поверхонь.
Частина 1. Класифікація.
Розроблення ДСТУ

EN 1062-1:2004

03.2011

11.2011

 

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції,
м. Київ

Асоціація українських виробників лакофарбової продукції

 

 

 

 

230.2.1-2011

11.040.10

Енергоблоки медичні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11197:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

231.2.1-2011

11.040.10

Вироби медичні електричні. Додаткові вимоги до основних характеристик безпеки і особливих робочих характеристик дихальних моніторів.
Розроблення ДСТУ

EN 21647:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

232.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні. Вимірювачі добутку дози опромінення на площу.
Розроблення ДСТУ

EN 60580:2000

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

233.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки й основних робочих характеристик
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 3798-98

EN 60601-1:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC;
90/385/EEC

 

234.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 1-1. Загальні вимоги щодо безпеки. Додатковий стандарт. Вимоги щодо безпеки медичних електричних систем
Розроблення ДСТУ

EN 60601-1-1:2001

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

235.2.1-2011

11.040.50;
13.280

Вироби медичні електричні.
Частина 1-3. Загальні вимоги щодо безпеки й основних характеристик. Додатковий стандарт. Радіаційний захист у діагностичному рентгенівському обладнанні
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60601-1-3:2008

EN 60601-1-3:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

236.2.1-201

11.040

Вироби медичні електричні.
Частина 1-4. Загальні вимоги щодо безпеки. Додатковий стандарт. Програмовані медичні електричні системи
Розроблення ДСТУ

EN 60601-1-4:1996;
A1:1999

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

237.2.1-2011

11.040

Вироби медичні електричні.
Частина 1-6. Загальні вимоги щодо базової безпеки й основних експлуатаційних характеристик. Додатковий стандарт. Експлуатаційна придатність
Розроблення ДСТУ

EN 60601-1-6:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC;
90/385/EEC

 

238.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки. Додатковий стандарт. Загальні вимоги, випробування й настанови для систем сигналізації медичної електроапаратури і медичних електричних систем
Розроблення ДСТУ

EN 60601-1-8:2007;
Cor:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

239.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 1-10. Загальні вимоги щодо базової безпеки й основних експлуатаційних характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до розроблення фізіологічних контролерів зі зворотнім зв'язком
Розроблення ДСТУ

EN 60601-1-10:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

240.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 2-1. Додаткові вимоги щодо безпеки медичних прискорювачів електронів в діапазоні від 1 МеВ до 50 МеВ
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-1:1998;
A1:2002

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

241.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 2-2. Загальні вимоги щодо базової безпеки й основних експлуатаційних характеристик високочастотної хірургічної апаратури і високочастотного хірургічного приладдя
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60601-2-2:2008

EN 60601-2-2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

242.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 2-3. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для короткохвильової терапії
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-3:1993;
A1:1998

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

243.2.1-2011

11.040.60

Вироби медичні електричні.
Частина 2-5. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для ультразвукової фізіотерапії
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-5:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

244.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 2-8. Додаткові вимоги щодо безпеки рентгенівських генераторів терапевтичних апаратів, що працюють в діапазоні від 10 кВ до 1 МВ
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-8:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

245.2.1-2011

11.040.01

Вироби медичні електричні.
Частина 2-10. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для стимуляції нервів и м'язів
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-10:2000;
A1:2001

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

246.2.1-2011

11.040.60

Вироби медичні електричні.
Частина 2-11. Додаткові вимоги щодо безпеки гамма-променевого терапевтичного обладнання
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-11:1997;
A1:2004

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

247.2.1-2011

11.040.10

Вироби медичні електричні.
Частина 2-12. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів штучної вентиляції легень. Апарати штучної вентиляції легень для інтенсивної терапії й реанімації
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-12:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

248.2.1-2011

11.040.10

Вироби медичні електричні.
Частина 2-13. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик анестезувальних систем
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-13:2006;
A1:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

249.2.1-2011

11.040;
11.040.20

Вироби медичні електричні.
Частина 2-16. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для гемодіалізу, гемодіафільтрації й гемофільтрації
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-16:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

250.2.1-2011

11.040.60;
19.100

Вироби медичні електричні.
Частина 2-17. Додаткові вимоги щодо безпеки брахітерапевтичної апаратури послідовного уведення радіоактивного препарату з автоматичним керуванням.
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-17:2004

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

251.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні.
Частина 2-18. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратури для ендоскопії
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60601-2-18:2008

EN 60601-2-18:1996;
A1:2000

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

252.2.1-2011

11.040.10

Вироби медичні електричні.
Частина 2-19. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик інкубаторів новонароджених
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-19:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

253.2.1-2011

11.040.10

Вироби медичні електричні.
Частина 2-20. Додаткові вимоги щодо безпеки інкубаторів для транспортування новонароджених.
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-20:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

254.2.1-2011

11.040.10

Вироби медичні електричні.
Частина 2-21. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик дитячих інфрачервоних обігрівачів.
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-21:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

255.2.1-2011

11.040.50;
11.040.60

Вироби медичні електричні.
Частина 2-22. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик діагностичного й терапевтичного лазерного обладнання
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-22:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

256.2.1-2011

11.040.55

Вироби медичні електричні.
Частина 2-23. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик крізьшкірної апаратури контролювання парціального тиску
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-23:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

257.2.1-2011

11.040.20

Вироби медичні електричні.
Частина 2-24. Додаткові вимоги щодо безпеки інфузійних насосів і регуляторів
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-24:1998

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

258.2.1-2011

11.040.55

Вироби медичні електричні.
Частина 2-27. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик електрокардіографічної контрольної апаратури
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-27:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

259.2.1-2011

11.040.55

Вироби медичні електричні.
Частина 2-28. Додаткові вимоги щодо безпеки медичної діагностичної апаратури з джерелом рентгенівського випромінення й рентгенівською трубкою
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-28:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

260.2.1-2011

11.040.60

Вироби медичні електричні.
Частина 2-29. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик симуляторів (імітаторів) для променевої терапії
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-29:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

261.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні.
Частина 2-32. Додаткові вимоги щодо безпеки обладнання, пов'язаного з рентгенівською апаратурою
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ 7091:2009

EN 60601-2-32:1994

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

262.2.1-2011

11.040.55

Вироби медичні електричні.
Частина 2-33. Додаткові вимоги щодо безпеки магніторезонансного обладнання для медичної діагностики
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-33:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

263.2.1-2011

11.040.55

Вироби медичні електричні.
Частина 2-34. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратури для інвазивного контролю кров'яного тиску, охоплюючи її основні робочі характеристики
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-34:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

264.2.1-2011

11.140

Вироби медичні електричні.
Частина 2-35. Додаткові вимоги щодо безпеки медичних електричних ковдр, подушок і матраців
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-35:1996

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

265.2.1-2011

11.040.55;
17.140.50

Вироби медичні електричні.
Частина 2-37. Додаткові вимоги щодо безпеки й основної експлуатаційної характеристики ультразвукової медичної діагностичної й контрольної апаратури
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-37:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

266.2.1-2011

11.140

Вироби медичні електричні.
Частина 2-38. Додаткові вимоги щодо безпеки лікарняних ліжок з електроприводом
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-38:1996;
A1:2000

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

267.2.1-2011

11.040.99

Вироби медичні електричні.
Частина 2-39. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик апаратури для перитонеального діалізу
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-39:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

268.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні. Частина 2-40. Додаткові вимоги щодо безпеки електроміографів і приладів з викликаною реакцією
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-40:1998

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

269.2.1-2011

11.040.55;
29.140.40

Вироби медичні електричні.
Частина 2-41. Додаткові вимоги щодо безпеки світильників для хірургічних відділень і відділень діагностування
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-41:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

270.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні.
Частина 2-44. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик рентгенівської апаратури для комп'ютерної томографії
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-44:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

271.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні.
Частина 2-45. Додаткові вимоги щодо безпеки мамографічного рентгенівського обладнання і мамографічних стереотаксичних пристроїв
Розроблення ДСТУ на заміну ДСТУ IEC 60601-2-45:2008

EN 60601-2-45:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

272.2.1-2011

11.140

Вироби медичні електричні.
Частина 2-46. Додаткові вимоги щодо безпеки операційних столів
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-46:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

273.2.1-2011

11.040.55

Вироби медичні електричні.
Частина 2-49. Додаткові вимоги щодо безпеки багатофункційної контрольної апаратури для пацієнтів
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-49:2001

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

274.2.1-2011

11.040.60

Вироби медичні електричні.
Частина 2-50. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик апаратів для фототерапії дітей
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-50:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

275.2.1-2011

11.040.55

Вироби медичні електричні.
Частина 2-51. Додаткові вимоги щодо безпеки, охоплюючи основні експлуатаційні характеристики реєструвальних і аналізувальних одноканальних і багатоканальних електрокардіографів
Розроблення ДСТУ

EN 60601-2-51:2003

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

276.2.1-2011

11.040.50;
11.040.55

Вироби медичні електричні. Дозиметричні прилади для неінвазивного вимірювання потенціалу рентгенівської трубки в рентгенодіагностиці
Розроблення ДСТУ

EN 61676:2002;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

277.2.1-2011

11.040.60

Вироби медичні електричні. Вимоги щодо безпеки систем планування променевої терапії
Розроблення ДСТУ

EN 62083:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

278.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні. Характеристики цифрових рентгенівських пристроїв відтворення зображення.
Частина 1. Визначення детекторної квантової ефективності
Розроблення ДСТУ

EN 62220-1:2004

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

279.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні. Характеристики цифрових рентгенівських пристроїв відтворення зображення.
Частина 1-2. Визначення детекторної квантової ефективності. Детектори для мамографії
Розроблення ДСТУ

EN 62220-1-2:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

280.2.1-2011

11.040.50

Вироби медичні електричні. Характеристики цифрових рентгенівських пристроїв відтворення зображення.
Частина 1-3. Визначення детекторної квантової ефективності. Детектори, що використовують в динамічному відтворенні зображення
Розроблення ДСТУ

EN 62220-1-3:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

281.2.1-2011

11.040

Програмні засоби медичного обладнання. Процеси життєвого циклу програми.
Розроблення ДСТУ

EN 62304:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC;
90/385/EEC;
98/79/EC

 

282.2.1-2011

11.040

Вироби медичні. Застосування ергономічного проектування медичних виробів
Розроблення ДСТУ

EN 62366:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC;
98/79/EC

 

283.2.1-2011

11.040.70

Вироби медичні електричні.
Частина 2-58. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних експлуатаційних характеристик пристроїв для видалення лінз і вітректомії, що застосовують у хірургії ока
Розроблення ДСТУ

EN 80601-2-58:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

284.2.1-2011

11.040.10

Вироби медичні електричні.
Частина 2-61. Додаткові вимоги щодо безпеки й основних характеристик устатковання пульсових оксиметрів
Розроблення ДСТУ

EN 80601-2-61:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

343.2.4-2011

11.040

Інформація, що надається виробником медичних виробів.
Розроблення ДСТУ

EN 1041:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

344.2.4-2011

11.040

Катетери крім внутрішньосудинних катетерів - Методи випробувань для загальних властивостей.
Розроблення ДСТУ

EN 1618:1997

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

345.2.4-2011

11.040

Імплантати хірургічні неактивні. Додаткові вимоги до серцево-судинних імплантатів.
Частина 2. Протези судин, включаючи серцево-судинні пластини.
Розроблення ДСТУ

EN 12006-2:1998+
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

346.2.4-2011

11.040

Імплантати хірургічні неактивні. Додаткові вимоги до серцево-судинних імплантатів.
Частина 3. Ендоваскулярні імплантати.
Розроблення ДСТУ

EN 12006-3:1998+
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

347.2.4-2011

11.040

Методи визначення первинних медичних пов'язок.
Частина 1. Методи визначення поглинання.
Розроблення ДСТУ

EN 13726-1:2002

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

348.2.4-2011

11.040

Методи визначення первинних медичних пов'язок.
Частина 2. Паропроникність проникних плівкових пов'язок.
Розроблення ДСТУ

EN 13726-2:2002

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

349.2.4-2011

11.040

Маски хірургічні. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 14683:2005

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

350.2.4-2011

11.040

Інструменти хірургічні. Скальпелі зі з'ємними лезами. Приєднувальні розміри.
Розроблення ДСТУ

EN 27740:1992+
A1:1997+
AC:1996

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

351.2.4-2011

11.040

Активні медичні вироби, що імплантуються.
Частина 1. Загальні вимоги до безпеки, маркування та інформації, наданої виробником.
Розроблення ДСТУ

EN 45502-1:1997

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

352.2.4-2011

11.040

Активні медичні вироби, що імплантуються.
Частина 1. Загальні вимоги для безпеки, відзначаючи і інформація, яка забезпечена виробником.
Розроблення ДСТУ

EN 45502-2-1:2004

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

353.2.4-2011

11.040

Додаткові вимоги до кохлеарних та слухових імплантатів.
Розроблення ДСТУ

EN 45502-2-3:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

354.2.4-2011

11.040

Імплантати для нейрохірургії. Стерильні одноразові шунти і елементи, що використовуються при водянці головного мозку.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 7197:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

355.2.4-2011

11.040

Засоби внутрішньоматкові протизаплідні, що містять мідь. Технічні вимоги та методи контролю.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 7439:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

 

 

356.2.4-2011

11.040

Імплантати нейрохірургічні. Самозажімні внутрішньочерепні скоби при аневризмі.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9713:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

357.2.4-2011

11.100

Біологічне оцінювання медичних виробів.
Частина 14. Ідентифікація та кількісне визначення продуктів деструкції кераміки.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10993-14:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

358.2.4-2011

11.100

Біологічне оцінювання медичних виробів.
Частина 17. Встановлення допустимих меж для вилуговуючих речовин.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10993-17:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

359.2.4-2011

11.100

Біологічне оцінювання медичних виробів.
Частина 18. Визначення хімічних властивостей матеріалів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10993-18:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

360.2.4-2011

11.020

Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Належна клінічна практика.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14155:2011+
AC:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

 

 

361.2.4-2011

11.040

Неактивні хірургічні імплантати. Імплантати для остеосинтезу. Додаткові вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14602:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

362.2.4-2011

11.040

Неактивні хірургічні імплантати. Імплантати молочної залози. Додаткові вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14607:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

363.2.4-2011

11.040

Неактивні хірургічні імплантати. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14630:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

364.2.4-2011

11.040

Імплантати офтальмологічні. Офтальмологічні віскохірургічні вироби.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15798:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

365.2.4-2011

11.040

Імплантати хірургічні неактивні. Протези суглобів. Додаткові вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21534:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

366.2.4-2011

11.040

Імплантати хірургічні неактивні. Протези суглобів. Спеціальні вимоги до протезів тазостегнового суглобу.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21535:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

367.2.4-2011

11.040

Імплантати хірургічні неактивні. Протези суглобів. Спеціальні вимоги до протезів колінного суглобу.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21536:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

368.2.4-2011

11.040

Ін'єктори безголкові медичного призначення. Вимоги і методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21649:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

369.2.4-2011

11.040

Медичні вироби, виготовлені з застосуванням тканин тваринного походження і їх похідних.
Частина 1. Управління ризиками.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 22442-1:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

370.2.4-2011

11.040

Медичні вироби, виготовлені з застосуванням тканин тваринного походження і їх похідних.
Частина 2. Контроль отримання, збору і обігу.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 22442-2:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

371.2.4-2011

11.040

Медичні вироби, виготовлені з застосуванням тканин тваринного походження і їх похідних.
Частина 3. Валідація знищення та/або інактивації вірусів і збудників трансмісивної губчатої енцефалопатії (TSE).
Розроблення ДСТУ

EN ISO 22442-3:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

372.2.4-2011

11.040

Імплантати серцево-судинні. Пристрої ендосудинні.
Частина 1. Протези ендосудинні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 25539-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

373.2.4-2011

11.040

Імплантати серцево-судинні. Пристрої ендосудинні.
Частина 2. Васкулярні стенти.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 25539-2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

710.2.5-2011

11.040.70

Офтальмологічна оптика. Підігнані окулярні лінзи.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21987:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

711.2.5-2011

11.040.10

Трубки дихальні для застосування з анестезіологічним і дихальними приладами вентиляції легенів.
Розроблення ДСТУ

EN 12342:1998;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

712.2.5-2011

11.040.20

Конічні фітинги з 6 % (Luer) конусом для шприців, голок та деякого іншого медичного обладнання. Запірна арматура
Розроблення ДСТУ

EN 1707:1996

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

713.2.5-2011

11.040.10

Балони анестезіологічні
Розроблення ДСТУ

EN1820:2005;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

714.2.5-2011

11.040.55;
17.200.20

Термометри медичні.
Частина 1. Термометри жидкометалічні скляні максимальні
Розроблення ДСТУ

EN 12470-1:2000;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

715.2.5-2011

11.040.55;
17.200.20

Термометри медичні.
Частина 2. Термометри з фазовою зміною (точкова матриця).
Розроблення ДСТУ

EN 12470-2:2000;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

716.2.5-2011

11.040.55;
17.200.20

Термометри медичні.
Частина 3. Вимоги до термометрів компактних електричних (екстраполюючим та неекстраполюючим) максимальних.
Розроблення ДСТУ

EN 12470-3:2000;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

717.2.5-2011

11.040.55;
17.200.20

Термометри медичні.
Частина 4. Вимоги до термометрів електричних для безперервного вимірювання.
Розроблення ДСТУ

EN 12470-4:2000;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

718.2.5-2011

11.040.55;
17.200.20

Термометри медичні.
Частина 5. Вимоги до термометрів вушних інфрачервоних (максимальних).
Розроблення ДСТУ

EN 12470-5:2003

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

719.2.5-2011

11.040.10;
11.160

Системи порятунку. Транспортні інкубатори.
Частина 1. Умови взаємодії.
Розроблення ДСТУ

EN 13976-1:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

720.2.5-2011

11.040.10;
11.160

Транспортні інкубатори.
Частина 2. Вимоги до системи.
Розроблення ДСТУ

EN 13976-2:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

721.2.5-2011

11.040.10;

Устаткування медичне всмоктуюче.
Частина 1. Всмоктуюче обладнання з електричним приводом. Вимоги безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10079-1:2009 (ISO 10079-1:1999)

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

722.2.5-2011

11.040.10;

Устаткування медичне всмоктуюче.
Частина 2. Всмоктуюче обладнання, що приводиться в дію вручну.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10079-2:2009 (ISO 10079-2:1999)

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

723.2.5-2011

11.040.10;

Устаткування медичне всмоктуюче.
Частина 3. Всмоктуюче обладнання з приводом від вакуумного джерела або джерела забезпечення тиску.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10079-3:2009 (ISO 10079-3:1999)

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

724.2.5-2011

11.040.01

З'єднання конічні з 6 % конусністю типу Луер для шприців, голок та іншого медичного обладнання.
Частина 1. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN 20594-1:1993;
A1:1997;
AC:1996

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

725.2.5-2011

11.040.01

Сфігмоманометри неінвазивні.
Частина 1. Загальні вимоги
Розроблення ДСТУ

EN 1060-1:1995;
A2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

726.2.5-2011

11.040.55

Сфігмоманометри неінвазивні.
Частина 2. Додаткові вимоги до механічних сфігмоманометрів.
Розроблення ДСТУ

EN 1060-2:1995;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

727.2.5-2011

11.040.70

Офтальмологічні інструменти. Основні вимоги та методи випробувань.
Частина 1. Загальні вимоги для всіх офтальмологічних інструментів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15004-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

728.2.5-2011

11.040.25

Катетери внутрішньосудинні стерильні одноразового застосування.
Частина 1. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 10555-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

729.2.5-2011

11.040.20

Устаткування медичне для внутрішньовенного вливання.
Частина 4. Інфузійні системи для одноразового використання.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8536-4:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

730.2.5-2011

11.040.20

Трубки трахеотомічні.
Частина 2. Педіатричні трубки.
Розроблення ДСТУ

EN 1282-2:2005;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

731.2.5-2011

11.080.10;
11.080.99

Миючо-дезінфікуючі машини.
Частина 1. Загальні вимоги, терміни та визначення і випробування.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15883-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

732.2.5-2011

11.080.10;
11.080.99

Миючо-дезінфікуючі машини.
Частина 2. Вимоги та випробування миючо-дезінфікуючих машин з термічною дезінфекцією для хірургічних інструментів, анестезіологічного обладнання, чаші, блюда, приймачі, посуд, вироби зі скла, і т. д.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15883-2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

733.2.5-2011

11.080.10;
11.080.99

Миючо-дезінфікуючі машини.
Частина 3. Вимоги і випробування миючо-дезінфікуючих машин з термічною дезінфекцією контейнерів для збору людських відходів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15883-3:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

734.2.5-2011

11.080.10;
11.080.99

Миючо-дезінфікуючі машини.
Частина 4. Вимоги і випробування миючо-дезінфікуючих машин з хімічною дезінфекцією для термолабільних ендоскопів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15883-4:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

735.2.5-2011

11.020;
11.040.01;
35.240.80

Номенклатура. Технічні вимоги до системи номенклатури медичних виробів з метою обміну регламентуючими даними.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15225:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

736.2.5-2011

11.040.10

Трахеальні трубки та з'єднувачі.
Розроблення ДСТУ

EN 1782:1998;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

737.2.5-2011

11.080.10

Стерилізатори для медичних цілей - стерилізатори окисом етилену. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN 1422:1997;
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

738.2.5-2011

11.040.99;
31.260

Лазери і обладнання, що відноситься до лазерів. Визначення стійкості трахеальних трубок до впливу лазера.
Частина 1. Стрижні трахеальних трубок.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11990-1:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

739.2.5-2011

11.040.99;
31.260

Лазери і обладнання, що відноситься до лазерів. Визначення стійкості трахеальних трубок до впливу лазера.
Частина 2.Манжети трахеальних трубок.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11990-2:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

740.2.5-2011

11.040.10

Обладнання анестезіологічне і респіраторне. Спірометри, призначені для вимірювання об'єму форсованого видиху за визначений проміжок часу у людей.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 26782:2009;
AC:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

741.2.5-2011

11.040.99

Світильники стоматологічні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9680:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

742.2.5-2011

11.040.99;
83.140.40

Шланги в зборі гнучкі низького тиску, що використовуються в системах розводки медичних газів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 5359:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

743.2.5-2011

11.040.10

З'єднання гнучкі високого тиску для медичних систем подачі газу.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21969:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

744.2.5-2011

11.180.01

Технічні засоби для інвалідів. Системи екологічного контролю для повсякденного життя.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 16201:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

745.2.5-2011

11.040.70

Оптика офтальмологічна. Контактні лінзи та засоби догляду за ними. Основні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14534:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

746.2.5-2011

11.080.10

Стерилізатори медичні. Низькотемпературні парові і формальдегідні стерилізатори. Вимоги та випробування.
Розроблення ДСТУ

EN 14180:2003;
A2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

747.2.5-2011

11.040.70

Оптика - лінзи для окулярів. Основні вимоги до необроблених по контуру лінз з чистовою обробкою поверхні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14889:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

748.2.5-2011

11.040.70

Оптика офтальмологічна. Оправи для окулярів. Загальні вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 12870:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

749.2.5-2011

11.040.50

Трубки рентгенівські у складі. Визначення постійної фільтрації.
Розроблення ДСТУ

EN 60522:1999

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

750.2.5-2011

11.040.50

Обладнання рентгенографічне діагностичне. Характеристики антирозсіюючих решіток загального призначення і мамографічних антирозсіюючих решіток.
Розроблення ДСТУ

EN 60627:2001

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

751.2.5-2011

11.040.60

Обладнання радіотерапевтичне. Система координат, переміщення і шкали.
Розроблення ДСТУ

EN 61217:1996;
A1:2001;
A2:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

754.2.5-2011

11.040.55

Аудіометри.
Частина 2. Обладнання для мовної аудіометрії.
Розроблення ДСТУ

EN 60645-2:1997

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

223.2.3-2011

11.040.30

Лазери і апаратура, що відноситься до лазерів. Методи випробувань і класифікація стійкості хірургічних простирадл і/або покривал, що захищають пацієнта, до впливу лазера. Частина 1. Первинне загоряння і проникнення.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11810-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

224.2.3-2011

11.040.30

Лазери і апаратура, що відноситься до лазерів. Методи випробувань і класифікація стійкості хірургічних простирадл і/або покривал, що захищають пацієнта, до впливу лазера. Частина 2. Вторинне загоряння.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11810-2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

225.2.3-2011

11.040.10

Трубки трахеальні для лазерної хірургії. Вимоги до маркування та супутньої інформації.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 14408:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

226.2.3-2011

11.040

Устаткування для використання спільно з неактивними хірургічними імплантатами. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 16061:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

227.2.3-2011

11.040.40

Імплантати офтальмологічні. Внутрішньоочні лінзи. Частина 8. Основні вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 11979-8:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

228.2.3-2011

11.040.10

Зволожувачі дихальних шляхів для медичного застосування. Додаткові вимоги до респіраторних систем зволоження.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 8185:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

229.2.3-2011

11.040.10

Апарати для анестезії та штучного дихання. Ларингоскопи для трахеальної інтубації.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 7376:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

230.2.3-2011

11.140

Хірургічні простирадла, халати і костюми для чистих приміщень для пацієнтів, медичного персоналу і обладнання, що використовуються як медичні вироби. Метод випробування для визначення стійкості до проникнення вологих бактеріальних середовищ.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 22610:2005

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

231.2.3-2011

11.140

Одяг для захисту від носіїв інфекції. Метод випробування для визначення стійкості до проникнення сухих бактеріальних середовищ.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 22612:2005

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

232.2.3-2011

11.040.99

Презервативи з натурального латексного каучуку. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 4074:2002+
AC:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

233.2.3-2011

11.140

Рукавички медичні. Визначення присипки, що видаляється, на поверхні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 21171:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

234.2.3-2011

11.140

Рукавички медичні одноразового використання. Частина 1. Вимоги та контроль герметичності.
Розроблення ДСТУ

EN 455-1:2000

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

235.2.3-2011

11.140

Рукавички медичні одноразові. Частина 2. Вимоги та контроль фізичних характеристик.
Розроблення ДСТУ

EN 455-2:2009+
A1:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

236.2.3-2011

11.140

Рукавички медичні одноразового використання. Частина 3. Вимоги та проведення біологічної оцінки.
Розроблення ДСТУ

EN 455-3:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

237.2.3-2011

11.140

Рукавички медичні одноразового використання. Частина 4. Вимоги та випробування для визначення терміну придатності при зберіганні.
Розроблення ДСТУ

EN 455-4:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

301.2.2-2011

11.040.10;
11.160

Апарати штучної вентиляції легенів. Частина 3. Додаткові вимоги до транспортних апаратів штучної вентиляції легенів та тих, що застосовуються при надзвичайних випадках.
Розроблення ДСТУ

EN 794-3:1998+
A2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

302.2.2-2011

11.040.55

Прилади неінвазивні для вимірювання кров'яного тиску. Частина 3. Додаткові вимоги до електромеханічних систем вимірювання кров'яного тиску.
Розроблення ДСТУ

EN 1060-3:1997+
A2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

303.2.2-2011

11.040.55

Прилади неінвазивні для вимірювання кров'яного тиску. Частина 4. Процедури випробування для визначення точності всієї системи автоматичних неінвазивних сфігмоманометрів
Розроблення ДСТУ

EN 1060-4:2004

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

304.2.2-2011

11.060.25

Стоматологія. Медичне обладнання для стоматології. Інструменти.
Розроблення ДСТУ

EN 1639:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

305.2.2-2011

11.060.10

Стоматологія. Медичне обладнання для стоматології. Сировина і матеріали.
Розроблення ДСТУ

EN 1641:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

306.2.2-2011

11.060.15

Стоматологія. Медичне обладнання для стоматології. Зубні імплантати.
Розроблення ДСТУ

EN 1642:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

308.2.2-2011

11.160;
11.040.01;
49.020

Медичні транспортні засоби та їх обладнання. Санітарні літаки. Частина 1. Вимоги до медичних пристроїв, що використовуються в санітарних літаках.
Розроблення ДСТУ

EN 13718-1:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

309.2.2-2011

11.040.10

Прилади для дихальної терапії. Частина 1: Системи розпилення та їх компоненти.
Розроблення ДСТУ

EN 13544-1:2007+
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

310.2.2-2011

11.040.10

Прилади для дихальної терапії. Частина 2. Трубки і з'єднувальні пристрої.
Розроблення ДСТУ

EN 13544-2:2002+
A1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

315.2.2-2011

11.040.10;
01.040.11

Обладнання для анестезїї та дихальних апаратів. Словник.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 4135:2001

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

316.2.2-2011

11.040.10

Апарати інгаляційного наркозу та штучної вентиляції легенів. З'єднання конічні. Частина 2. Нарізні з'єднання під навантагою
Розроблення ДСТУ

EN ISO 5356-2:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

317.2.2-2011

11.040.10

Випарники для анестезії. Системи наповнення спеціальними речовинами.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 5360:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

318.2.2-2011

11.040.10

Обладнання для анестезії та дихальних апаратів. Трахеотомічні трубки. Частина 1. Трубки та з'єднувачі, що застосовуються для дорослих.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 5366-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

319.2.2-2011

11.040.10

Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 1. Газопроводи для стиснутих медичних газів і вакууму.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 7396-1:2007;
A1:2010;
A2:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

320.2.2-2011

11.040.10

Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 2. Системи видалення наркотичних сумішей шляхом продувки.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 7396-2:2007

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

326.2.2-2011

11.040.10

Пристрої кінцеві для систем розводки медичних газів. Частина 1. Кінцеві пристрої для стиснутих медичних газів і вакууму.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9170-1:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

327.2.2-2011

11.040.10

Пристрої кінцеві для систем розводки медичних газів. Частина 2. Кінцеві пристрої для систем продувки інгаляційного анестетика.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9170-2:2008

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

328.2.2-2011

11.040.10

Обладнання для анестезії та дихальних апаратів. Тепло- та вологообмінники (HMEs) зволоження газів, які вдихає людина. Частина 1. HMEs для використання за мінімального дихального об'єму 250 мл.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9360-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

329.2.2-2011

11.040.10

Обладнання для анестезії та дихальних апаратів. Тепло- та вологообмінники (HMEs) зволоження газів, які вдихає людина. Частина 2. HMEs для використання у трахеотомованих хворих з мінімальним дихальним об'ємом 250 мл.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 9360-2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

339.2.2-2011

11.040.10

Пристрої дозувальні, що приєднуються до кінцевих пристроїв в системах розведення медичних газів.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15002:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

340.2.2-2011

11.040.20

Пластикові контейнери для внутрішньовенного введення.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 15747:2010

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

341.2.2-2011

11.040.10

Дихальна терапія при апное уві сні. Частина 1. Обладнання для дихальної терапії при апное уві сні.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 17510-1:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

342.2.2-2011

11.040.10

Дихальна терапія при апное уві сні. Частина 2. Маски та допоміжні пристосування.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 17510-2:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

343.2.2-2011

11.040.99

Системи з рідким киснем переносні для медичного застосування. Додаткові вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 18777:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

344.2.2-2011

11.040.10

Устатковання дихальне. Монітори для дітей. Додаткові вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 18778:2009

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

345.2.2-2011

11.040.10

Медичне обладнання для консервації кисню і кисневих сумішей. Додаткові вимоги.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 18779:2005

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

346.2.2-2011

11.040.99

Системи рельсові для підтримання медичного обладнання.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 19054:2006

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

350.2.2-2011

11.040.10

Медична електроапаратура. Частина 2-12. Окремі вимоги до основної безпеки та суттєвих характеристик вентиляторів для хворих у критичному стані.
Розроблення ДСТУ

EN ISO 80601-2-12:2011

08.2011

12.2011

 

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками, КПКВ 2302010

 

93/42/EEC

 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології

О. В. Боженко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали