ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

НАКАЗ

від 25 липня 2011 року N 21

Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) наказую:

1. Затвердити форми для подання запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних (додаються).

2. Розмістити форми для подання запиту на отримання публічної інформації на веб-сайті ДСЗПД.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДСЗПД В. Ф. Козака.

 

Голова

О. Мервінський

 

Додаток 1
до наказу Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 21

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації*

(від фізичної особи в письмовому вигляді)

Розпорядник інформації

Державна служба України з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

загальний опис інформації, що запитується

 

Запитану інформацію прошу надати у визначений законом строк:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Телефоном

(Вказати номер телефону)

Необхідне підкреслити

_
(дата)

___
(підпис)

 

 

Додаток 2
до наказу Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 21

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації*

(від юридичної особи в письмовому вигляді)

Розпорядник інформації

Державна служба України з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові, посада представника організації

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

загальний опис інформації, що запитується

 

Запитану інформацію прошу надати у визначений законом строк:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Телефоном

(Вказати номер телефону)

Необхідне підкреслити

_
(дата)

___
(підпис)

 

 

Додаток 3
до наказу Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 21

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації*

(від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді)

Розпорядник інформації

Державна служба України з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача, прізвище, ім'я, по батькові керівника (представника керівника) об'єднання

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

загальний опис інформації, що запитується

 

Запитану інформацію прошу надати у визначений законом строк:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Телефоном

(Вказати номер телефону)

Необхідне підкреслити

_
(дата)

___
(підпис)

 

 

Додаток 4
до наказу Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 21

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації*

(від фізичної особи електронною поштою)

Фізична особа Юридична особа Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: Поштою Факсом Електронною поштою

Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється в Державній службі України з питань захисту персональних даних

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

 

Час, дата, підпис

 

 

Додаток 5
до наказу Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 21

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації*

(від юридичної особи електронною поштою)

Фізична особа Юридична особа Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Найменування юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: Поштою Факсом Електронною поштою

Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється в Державній службі України з питань захисту персональних даних

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

 

Час, дата, підпис

 

 

Додаток 6
до наказу Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 21

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації*

(від об'єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою)

Фізична особа Юридична особа Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: Поштою Факсом Електронною поштою

Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника керівника) запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється в Державній службі України з питань захисту персональних даних

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

 

Час, дата, підпис

 

 

Додаток 7
до наказу Державної служби України з питань захисту персональних даних
25.07.2011 N 21

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації*

(від запитувача по телефону)

Розпорядник інформації

Державна служба України з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Заповнюється в Державній службі України з питань захисту персональних даних

Посада, прізвище, ініціали, телефон, працівника, що прийняв запит

 

Час, дата, підпис

 


* Примітки

1. Форми запиту на отримання публічної інформації носять рекомендаційний характер.

2. Інформація про документи, які перебувають у володінні Державної служби України з питань захисту персональних даних, розміщується на веб-сайті ДСЗПД zpd.gov.ua.

3. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу info@zpd.gov.ua;

факсом: (+38044) 517-68-00;

телефоном (+38044) 517-68-00.

4. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ДСЗПД, за адресою: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, кімната N 1204-а.

5. Форми для письмових запитів можна отримати в ДСЗПД за адресою: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової 15, кімната N 1204-а. Вони також розміщені на веб-сайті ДСЗПД zpd.gov.ua.

6. У запиті обов'язково необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження та реєстрації запиту.

8. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

9. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

10. Інформація на запит надається безоплатно.

11. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

12. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

ДСЗПД не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 11 цих приміток;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали