ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 17.11.2011 р. N 803-1

Про затвердження форм для розрахунку тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання), послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Керуючись ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Законом України "Про теплопостачання", постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (Постанова N 869), постановою НКРЕ від 17.02.2011 N 242 "Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання" (Порядок N 242), виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити форми для розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для суб'єктів господарювання, які є ліцензіатами в сфері теплопостачання, згідно з додатками 1 - 6.

2. Затвердити форму Інвестиційної програми підприємства для погодження суб'єктам господарювання, які є ліцензіатами в сфері теплопостачання, згідно з додатком 7.

3. Затвердити форми для розрахунку тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, для суб'єктів господарювання, які є ліцензіатами в сфері теплопостачання, згідно з додатками 8 - 9.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Байцима В. Ф.

 

Міський голова

М. Романюк

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на _____ рік

_______
(найменування ліцензіата)

N
з/п

Показники

Одиниці виміру

Базовий період (факт)

Річний план

1

2

3

4

5

1.

Вироблено теплової енергії з власних джерел ліцензіата, усього, у т.ч. на потреби:

Гкал

 

 

1.1.

населення

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 1

%

 

 

1.2.

бюджетних установ

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 1

%

 

 

1.3.

інших споживачів

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 1

Гкал

 

 

2.

Надходження теплової енергії в мережу ліцензіата, усього

Гкал

 

 

3.

Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього:

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 3

%

 

 

4.

Власні господарські потреби ліцензіата, усього:

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 4

%

 

 

5.

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у тому числі на потреби:

Гкал

 

 

5.1.

населення:

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 5

%

 

 

5.2.

бюджетних установ:

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 5

%

 

 

5.3.

інших споживачів:

Гкал

 

 

 

те ж у відсотках від пункту 5

%

 

 

Керівник підприємства

_________
прізвище та ініціали

___
підпис

Виконавець:

_________
прізвище та ініціали

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Розрахунок прямих матеріальних витрат на виробництво теплової енергії

_______
(найменування ліцензіата)

без ПДВ

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Сумарні та середньозважені показники

Виробництво теплової енергії для потреб населення

Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ

Виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Витрати натурального палива (газ) на виробництво теплової енергії власними котельнями

тис. куб. м/рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії власними котельнями

кг у. п. /Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ціна газу для власних котелень

грн./тис. м куб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Витрати іншого палива (мазут, вугілля) на виробництво теплової енергії власними котельнями

одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ціна іншого палива

грн./од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Прямі матеріальні витрати на паливо

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Питомі витрати електроенергії на виробництво теплової енергії власними котельнями

кВт·год./Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Загальні витрати електроенергії на виробництво теплової енергії власними котельнями

кВт·год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Тариф активної електроенергії

грн./кВт·год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Прямі матеріальні витрати на електроенергію

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Витрати води для технологічних потреб, в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.

водопостачання

куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.

водовідведення

куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Тарифи на послуги, в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.

водопостачання

грн./куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.

водовідведення

грн./куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Прямі матеріальні витрати на водопостачання та водовідведення для технологічних потреб

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Інші прямі матеріальні витрати на виробництво теплової енергії

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Прямі матеріальні витрати, всього

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

_________
прізвище та ініціали

___
підпис

Виконавець:

_________
прізвище та ініціали

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії


(найменування ліцензіата)

без ПДВ 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Сумарні та середньозважені показники

Виробництво теплової енергії для потреб населення

Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ

Виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

Плановий період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Виробнича собівартість, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

паливо

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

електроенергія

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

вода для технологічних потреб та водовідведення

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

прямі витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Інші прямі витрати, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

амортизаційні відрахування

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.

інші прямі витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Загальновиробничі витрати,у т. ч.:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.

інші витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Адміністративні витрати, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

інші витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Витрати на збут, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

інші витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Інші операційні витрати*

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Фінансові витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Повна собівартість*

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Розрахунковий прибуток, усього *, у т. ч.:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

податок на прибуток

тис. грн.

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

7.2.

дивіденди

тис. грн.

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

7.3.

резервний фонд (капітал)

тис. грн.

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

7.4.

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн.

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

7.5.

інше використання прибутку

тис. грн.

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

8.

Тарифи на виробництво теплової енергії

грн./Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник (прізвище, ініціали, підпис)

_________
прізвище та ініціали

___
підпис

Виконавець:

_________
прізвище та ініціали

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії

_________
(найменування ліцензіата)

без ПДВ 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Усього

базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

плановий період

1

2

3

4

5

6

1.

Виробнича собівартість, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

1.1.

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

1.1.2.

електроенергія

тис. грн.

 

 

 

1.1.3.

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

тис. грн.

 

 

 

1.1.4.

вода для технологічних потреб та водовідведення

тис. грн.

 

 

 

1.1.5.

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

тис. грн.

 

 

 

1.2.

Прямі витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

1.3.

Інші прямі витрати, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

1.3.1.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

1.3.2.

амортизаційні відрахування

тис. грн.

 

 

 

1.3.3.

інші прямі витрати

тис. грн.

 

 

 

1.4.

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

1.4.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

1.4.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

1.4.3.

інші витрати

тис. грн.

 

 

 

2.

Адміністративні витрати, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

2.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

2.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

2.3.

інші витрати

тис. грн.

 

 

 

3.

Витрати на збут, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

3.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

3.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

3.3.

інші витрати*

тис. грн.

 

 

 

4.

Інші операційні витрати*

тис. грн.

 

 

 

5.

Фінансові витрати

тис. грн.

 

 

 

6.

Повна собівартість*

тис. грн.

 

 

 

7.

Розрахунковий прибуток*, усього, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

7.1.

податок на прибуток

тис. грн.

х

 

 

7.2.

дивіденди

тис. грн.

х

 

 

7.3.

резервний фонд (капітал)

тис. грн.

х

 

 

7.4.

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн.

х

 

 

7.5.

інше використання прибутку

тис. грн.

х

 

 

8.

Тариф на транспортування теплової енергії

грн./Гкал

 

 

 

9.

Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, у т. ч.:

Гкал

 

 

 

9.1.

власної теплової енергії

Гкал

 

 

 

9.2.

теплоенергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата

Гкал

 

 

 

10.

Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, всього, у т. ч.:

Гкал

 

 

 

10.1.

власної теплової енергії

Гкал

 

 

 

10.2.

теплової енергії інших власників

Гкал

 

 

 

11.

Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у т. ч. на потреби:

Гкал

 

 

 

11.1.

населення

Гкал

 

 

 

11.2.

бюджетних установ

Гкал

 

 

 

11.3.

інших споживачів

Гкал

 

 

 

11.4.

власні господарські потреби

Гкал

 

 

 

11.5.

корисний відпуск теплової енергії інших власників

Гкал

 

 

 


* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

_________
(ініціали, прізвище)

___
підпис

Виконавець:

_________
(ініціали, прізвище)

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії

___________
(найменування ліцензіата)

без ПДВ

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Усього

Базовий період (факт)

передбачено діючим тарифом

плановий період

1

2

3

4

5

6

1.

Виробнича собівартість, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

1.1.

прямі матеріальні витрати

тис. грн.

 

 

 

1.2.

прямі витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

1.3.

інші прямі витрати, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

1.3.1.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

1.3.2.

амортизаційні відрахування

тис. грн.

 

 

 

1.3.3.

інші прямі витрати

тис. грн.

 

 

 

1.4.

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

1.4.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

1.4.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

1.4.3.

інші витрати

тис. грн.

 

 

 

2.

Адміністративні витрати, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

2.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

2.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

2.3.

інші витрати

тис. грн.

 

 

 

3.

Витрати на збут, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

3.1.

витрати на оплату праці

тис. грн.

 

 

 

3.2.

відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

 

 

 

3.3.

інші витрати*

тис. грн.

 

 

 

4.

Інші операційні витрати*

тис. грн.

 

 

 

5.

Фінансові витрати

тис. грн.

 

 

 

6.

Повна собівартість*

тис. грн.

 

 

 

7.

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

7.1.

податок на прибуток

тис. грн.

Х

 

 

7.2.

дивіденди

тис. грн.

Х

 

 

7.3.

резервний фонд (капітал)

тис. грн.

Х

 

 

7.4.

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн.

Х

 

 

7.5.

інше використання прибутку

тис. грн.

Х

 

 

8.

Тариф на постачання теплової енергії

грн./Гкал

 

 

 

9.

Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у тому числі на потреби:

Гкал

 

 

 

9.1.

населення

Гкал

 

 

 

9.2.

бюджетних установ

Гкал

 

 

 

9.3.

інших споживачів

Гкал

 

 

 

9.4.

власні господарські потреби

Гкал

 

 

 


* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

Виконавець:

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Розрахунок тарифів на теплову енергію

_______
(найменування ліцензіата)

без ПДВ

N
з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Сумарні та середньо-
зважені показники

На потреби споживачів:

населення

бюджетних установ

інших споживачів

1

2

3

4

5

6

7

1.

Тариф на виробництво теплової енергії, у т. ч.:

грн./Гкал

 

 

 

 

1.1.

повна планова собівартість виробництва теплової енергії

грн./Гкал

 

 

 

 

1.2.

плановий прибуток

грн./Гкал

 

 

 

 

2.

Тариф на транспортування теплової енергії, у т. ч.:

грн./Гкал

 

 

 

 

2.1.

повна планова собівартість транспортування теплової енергії

грн./Гкал

 

 

 

 

2.2.

плановий прибуток

грн./Гкал

 

 

 

 

3.

Тариф на постачання теплової енергії, у т. ч.:

грн./Гкал

 

 

 

 

3.1.

повна планова собівартість постачання теплової енергії

грн./Гкал

 

 

 

 

3.2.

плановий прибуток

грн./Гкал

 

 

 

 

4.

Тариф на теплову енергію, у т. ч.:

грн./Гкал

 

 

 

 

4.1.

повна планова собівартість теплової енергії

грн./Гкал

 

 

 

 

4.2.

плановий прибуток

грн./Гкал

 

 

 

 

5.

Рівні рентабельності тарифів:

 

 

 

 

 

5.1.

на виробництво теплової енергії

%

 

 

 

 

5.2.

на транспортування теплової енергії

%

 

 

 

 

5.3.

на постачання теплової енергії

%

 

 

 

 

5.4.

на теплову енергію

%

 

 

 

 

Керівник

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

Виконавець:

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Інвестиційна програма на _______ рік

___________
(назва підприємства)

N з/п

Вид ліцензійної діяльності

Назва робіт

Всього у кількісному вимірі (шт., км тощо)

Всього обсяг фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

Графік виконання робіт

Термін окупності (ТО)

Економічний ефект

У кількісному вимірі (куб. м., кВт/год. тощо)

тис. грн.

1.

Виробництво теплової енергії

1. Реконструкція всього, в т. ч.:*

 

 

 

 

 

 

 

2. Капітальний ремонт всього, в т. ч.:*

 

 

 

 

 

 

 

3. Модернізація всього, в т. ч.:*

 

 

 

 

 

 

 

4. Придбання всього, в т. ч.:*

 

 

 

 

 

 

 

2.

Транспортування теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Постачання теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: * приклад запланованих заходів.

Керівник

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

Виконавець:

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 8
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Розрахунок тарифу на послуги з централізованого опалення*

______
(назва підприємства)

N
з/п

Показники

Од. виміру

План на _____ рік

Примітка

1.

Тариф на ТЕ, без ПДВ (сума тарифів на в-во, пос-ня, тран-ня), у т. ч.:

грн./Гкал

 

затверджений тариф

1.1.

повна планова собівартість

грн./Гкал

 

 

1.2.

плановий прибуток

грн./Гкал

 

 

2.

Обсяг реалізації ТЕ для потреб опалення всього, у т. ч. споживачів:

тис. Гкал

 

річний план

2.1.

з приладами обліку

тис. Гкал

 

дані підприємства

2.2.

без приладів обліку

тис. Гкал

 

дані підприємства

3.

Витрати на ТЕ для потреб опалення, у т. ч.:

тис. грн.

 

р. 1 * р. 2

3.1.

повна планова собівартість

тис. грн.

 

р. 1.1. * р. 2

3.2.

плановий прибуток

тис. грн.

 

р. 1.2. * р. 2

4.

Тривалість опалювального періоду

дні

 

КТМ 204 (187 днів)

5.

Опалювальна площа споживачів всього, у т. ч.:

тис. кв. м

 

дані підприємства

5.1.

з приладами обліку

тис. кв. м

 

дані підприємства

5.2.

без приладів обліку

тис. кв. м

 

дані підприємства

6.

Норма витрат ТЕ на опалення 1 кв. м для споживачів без приладів обліку

Гкал/кв. м

 

р. 2.2. / р. 5.2.

7.

Планові витрати на збут послуг опалення

тис. грн.

 

плановий кошторис

8.

Повна собівартість послуг опалення, у т. ч.:

тис. грн.

 

р. 3 + р. 7

8.1.

витрати на теплову енергію

тис. грн.

 

р. 3

8.2.

витрати на збут послуг опалення

тис. грн.

 

р. 7

9.

Розрахунковий прибуток для включення в тарифи на послуги опалення

тис. грн.

 

згідно інвестиційної програми

10.

Загальна вартість послуг опалення

тис. грн.

 

р. 8 + р. 9

11.

Обсяг реалізації ТЕ для потреб опалення, всього

тис. Гкал

 

р. 2.

12.

Тариф на надання послуг опалення для споживачів, без ПДВ

грн./Гкал

 

р. 10 / р. 11

13.

Тариф на надання послуг опалення для споживачів з приладами обліку, з ПДВ

грн./Гкал

 

р. 12 * 1,2

14.

Тариф на надання послуг опалення для споживачів без приладів обліку, без ПДВ

грн. кв. м/міс.

 

р. 12 * р. 6 / 187 дн. * 183 дн. (184 дн. у висок. році) / 6 міс.

15.

Тариф на надання послуг опалення для споживачів без приладів обліку, з ПДВ

грн. кв. м/міс.

 

р. 14 * 1,2

Примітка: * вказати категорію споживачів, для якої здійснено розрахунок тарифу на зазначену послугу.

Керівник

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

Виконавець:

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

Додаток 9
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
17.11.2011 N 803-1

Розрахунок тарифу на послуги з постачання гарячої води*

_
(назва підприємства)

N
з/п

Показники

Од. виміру

План на _____ рік

Примітка

1.

Тариф на ТЕ, без ПДВ (сума тарифів на в-во, пос-ня, тран-ня), у т. ч.:

грн./Гкал

 

затверджений тариф

1.1.

повна планова собівартість

грн./Гкал

 

 

1.2.

плановий прибуток

грн./Гкал

 

 

2.

Обсяг реалізації ТЕ для підігріву води

тис. Гкал

 

річний план

3.

Витрати на ТЕ для підігріву води

тис. грн.

 

р. 1 * р. 2

3.1.

повна планова собівартість ТЕ

тис. грн.

 

р. 1.1. * р. 2

3.2.

плановий прибуток у витратах на ТЕ

тис. грн.

 

р. 1.2. * р. 2

4.

Планова кількість води, що буде підігріта

тис. куб. м.

 

Дані підприємства

5.

Норма витрат ТЕ на підігрів 1 куб. м.

Гкал/куб. м.

 

р. 2. / р. 4. (затверджена величина)

6.

Тариф на холодну воду, що буде підігріватись, без ПДВ

грн./куб. м.

 

тариф водоканалу

7.

Витрати на придбання холодної води

тис. грн.

 

р. 4 * р. 6

8.

Планові витрати на збут послуг ГВП

тис. грн.

 

плановий кошторис

9.

Повна собівартість послуг ГВП, у т. ч.:

тис. грн.

 

р. 3 + р. 7

9.1.

витрати на теплову енергію

тис. грн.

 

р. 3

9.2.

витрати на придбання холодної води

тис. грн.

 

р. 7

9.3.

витрати на збут послуг ГВП

тис. грн.

 

 

10.

Розрахунковий прибуток для включення в тарифи на послуги ГВП

тис. грн.

 

згідно інвестиційної програми

11.

Загальна вартість послуг ГВП

тис. грн.

 

р. 9 + р. 10

12.

Обсяг реалізації послуг ГВП

грн./куб. м.

 

р. 4.

13.

Тариф на надання послуг ГВП, без ПДВ

грн./куб. м.

 

р. 11 / р. 12

14.

Тариф на надання послуг ГВП, з ПДВ

грн./куб. м.

 

р. 13 * 1,2

Примітка: * вказати категорію споживачів, для якої здійснено розрахунок тарифу на зазначену послугу.

Керівник

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

Виконавець:

_________
(прізвище, ініціали)

___
підпис

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали