МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2011 року N 256

Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва

Відповідно до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 246 (Постанова N 246) (із змінами), наказую:

1. Затвердити форми, що додаються:

реєстр на продане фізичною особою для переробки молоко;

реєстр приймальних квитанцій на продане для переробки молоко;

зведений реєстр виробників молока;

зведена відомість про суми нарахованої та сплаченої дотації за продане для переробки молоко;

реєстр фізичних осіб, які мають право на відшкодування за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

відомість про суми відшкодування фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

зведена відомість про нарахування сум відшкодування фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності;

журнал обліку суб'єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.), Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) у встановленому порядку довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і головних управлінь агропромислового розвитку обласних держадміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

Реєстр N ________
на продане фізичною особою для переробки молоко

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________
(ідентифікаційний код)

населений пункт

район

молокопереробне підприємство

розрахунковий період

Дата реалізації молока

Реалізовано молока, кг

Ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Підпис приймальника

натуральної ваги

в перерахунку на молоко базисної жирності

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Керівник
молокопереробного підприємства

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
молокопереробного підприємства

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.

 

"___" 20__ р.

_________
(підпис)

Погоджено:
(прізвище та ініціали фізичної особи)

Примітка. Розрахунковий період становить один календарний місяць.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

Реєстр N ________
приймальних квитанцій на продане для переробки молоко

__
(найменування сільськогосподарського підприємства)

місцезнаходження підприємства

район

молокопереробне підприємство

розрахунковий період

Дата реалізації молока

Реалізовано молока, кг

Ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Підпис приймальника

Номер і дата квитанції

Натуральної ваги

в перерахунку на молоко базисної жирності

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Керівник
молокопереробного підприємства

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
молокопереробного підприємства

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.

 

 

Погоджено:
Керівник сільськогосподарського підприємства

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.

Примітка. Розрахунковий період становить один календарний місяць.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

____
   (Назва підприємства, район, область)

Зведений реєстр
виробників молока N __ за 20__ р.

Найменування сільськогосподарського підприємства (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), ідентифікаційний код (номер), номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Кількість проданого молока базисної жирності, кілограм

Середня ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Сільськогосподарські підприємства

 

 

 

Фізичні особи

 

 

 

Усі виробники молока


(кількість)

сільськогосподарських підприємств


(кількість)

фізичних осіб


(кількість)

усіх виробників молока

Керівник
молокопереробного підприємства

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
молокопереробного підприємства

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.

Примітка. Дані підтверджуються реєстрами приймальних квитанцій на продане для переробки молоко та на продане фізичною особою для переробки молоко.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

____
            (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про суми нарахованої та сплаченої дотації за продане для переробки молоко
за 20__ р.

Кількість суб'єктів - отримувачів дотації

Продано молока базисної жирності*, тонн

Середня ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Нараховано дотації*,
тис. грн.

Сплачено дотації*,
тис. грн.

Сільськогосподарські підприємства

 

 

 

 

Фізичні особи

 

 

 

 

Усі виробники молока

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.
М. П.


* - інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на відшкодування за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на 20__ р.

 

N з/п

П. І. Б. фізичної особи, ідентифікаційний код (номер), номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Кількість УІД

 

 

 

 

Разом

 

__ фізичних осіб
        (кількість)

Голова комісії

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

ВІДОМІСТЬ
про суми відшкодування фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на 20__ р.

 

N з/п

П. І. Б. фізичної особи, ідентифікаційний код (номер), номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Кількість УІД

Нараховано*, грн.

Сплачено*, грн.

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

__ фізичних осіб
       (кількість)

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

М. П.


* - інформація надається з наростаючим підсумком з початку року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

____
            (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум відшкодування фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на 20__ р.

Усього закуплено УІД, одиниць

Нараховано*, тис. грн.

Сплачено*, тис. грн.

 

 

 

__ фізичних осіб
        (кількість)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

М. П.


* - інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

____
            (регіон)

Реєстр
суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності
на 20__ р.

Кількість суб'єктів господарювання

Закуплено племінних нетелей або племінних корів, на які нараховується часткове відшкодування, голів*

Загальна жива вага, тонн*

Сума нарахованого часткового відшкодування,
тис. гривень *

Сплачено, тис. гривень*

 

 

 

 

 

__
(кількість)

сільськогосподарських підприємств

Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ р.

М. П.

_________
* - інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
23.06.2011 N 256

Журнал обліку
суб'єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

N з/п

Назва суб'єкта госпо-
дарюв-
ання

Дата прий-
няття доку-
ментів

Реєстра-
ційний номер

Заявка

Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

Довідка, яка видана державним реєстра-
тором, про те, що стосовно суб'єкта господарю-
вання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію

Довідки про відсутність заборго-
ваності понад півроку з виплати заробітної плати, із сплати бюджетних податків і зборів

Довідки про те, що не виплачу-
валася компенсація вартості закуплених нетелів та корів молочного, м'ясного та комбіно-
ваного напряму продуктив-
ності за іншими бюджетними програмами

Довідка банку про відкритий поточний рахунок

Копії платіжних документів

Акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором

Копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг)

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий органом, який веде зазначений реєстр

Копії племінних свідоцтв

Письмове зобов'я-
зання повернути до бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я на 1 січня двох наступних років з ураху-
ванням приросту та обсягу закупівлі

Додатково надаються копії документів при закупівлі по імпорту племінні нетелі (корови) молочного, м'ясного та комбінованого напряму продуктивності суб'єкти господарювання:

контракт

рахунок-
фактура (інвойсу)

вантажна митна декларація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали