МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011

м. Київ

N 723

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 4/20317

Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва

Відповідно до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 246 (Постанова N 246) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

зведений реєстр виробників молока;

зведена відомість про суми нарахованої та сплаченої дотації за продане для переробки молоко;

реєстр фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

відомість про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

зведена відомість про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності;

журнал обліку суб'єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту тваринництва, Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) у встановленому порядку довести цей наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і головних управлінь агропромислового розвитку обласних держадміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 723

________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, район, область)

Зведений реєстр
виробників молока N __

за 20__ року

 

Найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість проданого молока базисної жирності, кілограм

Середня ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Суб'єкти господарювання

 

 

 

Фізичні особи

 

 

 

Разом

х

 

 


(кількість)

суб'єктів господарювання


(кількість)

фізичних осіб


(кількість)

усіх виробників молока

Керівник
молокопереробного підприємства

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
молокопереробного підприємства

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року
М. П.

 

 

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 723

____
              (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про суми нарахованої та сплаченої дотації за продане для переробки молоко

за 20__ року

 

Кількість суб'єктів - отримувачів дотації

Зданого на переробку молока базисної жирності*,
тонн

Середня ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Нараховано дотації*,
тис. грн.

Сплачено дотації*,
тис. грн.

Суб'єкти господарювання

 

 

 

 

 

Фізичні особи

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 
Міністр аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки
Крим

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної
адміністрації

 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року
М. П.

 

 


* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 723

РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

на 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД

 

 

 

Разом

х

 

__ фізичних осіб
         (кількість)

Голова комісії

_________
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

_________
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 723

ВІДОМІСТЬ
про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

на _________ 20___ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД

Нараховано*,
грн.

Сплачено*,
грн.

 

 

 

 

 

Разом

х

 

 

 

__ фізичних осіб
         (кількість)

Начальник управління
агропромислового розвитку районної
державної адміністрації

 
 
_________
(підпис)

 
 
__________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління
промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового
комплексу Севастопольської міської
державної адміністрації

 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
__________
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.


* Інформація надається з наростаючим підсумком з початку року.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 723

____
             (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

на _ 20__ року

Усього закуплено УІД,
одиниць

Нараховано*,
тис. грн.

Сплачено*,
тис. грн.

 

 

 

__ фізичних осіб
        (кількість)

Міністр аграрної політики та
продовольства Автономної
Республіки Крим

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

 
 
__________
(підпис)

 
 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління
промисловості, розвитку
інфраструктури та
агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної
адміністрації

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.


* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 723

___________
                      (регіон)

Реєстр
суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

на 20__ року

Кількість суб'єктів господарювання

Закуплено племінних нетелей та корів, за які нараховується часткове відшкодування, голів*

Загальна жива вага,
тонн*

Сума нарахованого часткового відшкодування,
тис. гривень*

Сплачено,
тис. гривень*

 

 

 

 

 

__
(кількість)

суб'єктів господарювання

Міністр аграрної політики та
продовольства
Автономної Республіки Крим

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

 
 
__________
(підпис)

 
 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної
адміністрації

 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
____
(ініціали та прізвище)

"___" 20___ року

М. П.


* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 723

Журнал обліку
суб'єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

N з/п

Найме-
нування суб'єкта госпо-
дарювання

Дата прий-
няття доку-
ментів

Реєстра-
ційний номер

Заявка

Копія довідки про вклю-
чення до Єдиного дер-
жавного реєстру підп-
риємств та орга-
нізацій

Довідка про те, що суб'єкта госпо-
дарювання не визнано банк-
рутом, стосовно нього не порушено справу про банк-
рутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видана державним реєстра-
тором не пізніш як за один місяць до дня її подання

Довідка про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видана відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загально-
обов'язкового державного соціального страхування

Довідки, видані Мініс-
терством аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим, головними управ-
ліннями агропро-
мислового розвитку обласних і управлінням промис-
ловості, розвитку інфра-
структури та агропро-
мислового розвитку Севасто-
польської міської держад-
міністрації, про те, що відповідним суб'єктам госпо-
дарювання не випла-
чувалося відшко-
дування вартості корів за іншими бюджет-
ними програмами

Довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком

Копії відпо-
відних платіж-
них доку-
ментів

Акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором

Копія звіту про стан тварин-
ництва (форма 24-сг (Наказ N 97))

Виданий у встанов-
леному порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин

Копії племінних сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів

Письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я на 1 січня двох наступних років з ураху-
ванням приросту та обсягу закупівлі

Додатково надаються копії документів при закупівлі суб'єктами господарювання в режимі імпорту племінних нетелей та корів молочного, м'ясного та комбінованого напряму продуктивності:

контракт

рахунок-
фактура (інвойс)

вантажна митна декла-рація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали