МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2011

м. Київ

N 3178/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2011 р. за N 1207/19945

Про затвердження форм реєстраційних карток

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми реєстраційних карток, що додаються:

1.1. Форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.

1.2. Форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення.

1.3. Форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

1.4. Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.5. Форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

1.6. Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.7. Форма 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством.

1.8. Форма 8 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення.

1.9. Форма 9 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.

1.10. Форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

1.11. Форма 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.12. Форма 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством.

1.13. Форма 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою.

1.14. Форма 14 - реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

1.15. Форма 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу - підприємця.

1.16. Форма 16 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л. В.) довести цей наказ до відома державних реєстраторів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та забезпечити його виконання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього розділу II форм 7, 8, 12, який набирає чинності з 19 грудня 2011 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної реєстраційної
служби України

Л. В. Єфіменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                               (прізвище, ініціали)                                      (підпис)                                              (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _________
                                                                  (прізвище, ініціали)                                   (підпис)                                (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  


* Якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 1.

** Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                                    (прізвище, ініціали)                                      (підпис)                               (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  

Сторінки

 

 

 


картки заповнив

_________
(прізвище, ініціали)            (підпис)                      (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                                (прізвище, ініціали)                                    (підпис)                                   (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _________
                                                          (прізвище, ініціали)                                     (підпис)                                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  


* Якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 2.

** Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                                 (прізвище, ініціали)                                    (підпис)                                      (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  

Сторінку заповнив _________
                                                                          (прізвище, ініціали)                                            (підпис)                            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  


* Якщо юридичних осіб більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 2.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінки

 

 

 

 


картки заповнив

_________
(прізвище, ініціали)             (підпис)                      (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  

Сторінку заповнив _________
                                                                    (прізвище, ініціали)                                   (підпис)                                     (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

  


Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

*** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _________
                                                                     (прізвище, ініціали)                                   (підпис)                                 (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

  


Якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 3.

** Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                              (прізвище, ініціали)                                             (підпис)                                      (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

  

Сторінки

 

 

 


картки заповнив

_________
(прізвище, ініціали)              (підпис)                     (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

Сторінку заповнив _________
                                                              (прізвище, ініціали)                                          (підпис)                                    (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  


Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

** Зазначається згідно з відомостями, що містяться в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

*** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                                     (прізвище, ініціали)                                      (підпис)                                (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в рішенні уповноваженого органу юридичної особи або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

** Якщо таких осіб більше, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 4.

Сторінку заповнив _________
                                                               (прізвище, ініціали)                                         (підпис)                                       (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  


* Якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 4.

** Зазначається згідно з відомостями, що містяться в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                                             (прізвище, ініціали)                                    (підпис)                                (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

Сторінку заповнив _________
                                                                         (прізвище, ініціали)                                  (підпис)                                (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  


* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                                         (прізвище, ініціали)                                        (підпис)                           (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

Сторінки

 

 

 

 

 

 

 


картки заповнив

__________
(прізвище, ініціали)        (підпис)            (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

Форма 5 - Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

(див. окремо в базі)

    
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали