Продовження форм реєстраційних карток

(Форму 4  - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Форма N 3178/5) див. окремо в базі)  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Якщо створюється більше одного відокремленого підрозділу, заповнюється відповідна кількість аркушів реєстраційної картки форми 5.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку
заповнив _____
                                          (прізвище, ініціали)                                            (підпис)                                       (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 5

  

Сторінки

 

 


 

картки заповнив

_________
(прізвище, ініціали)                     (підпис)                 (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 5 (заявниками не подається)

  


* Тільки для резидентів.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

Картку заповнив ___________
                                                        (прізвище, ініціали)                                             (підпис)                                     (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 6 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  

Картку заповнив ___________
                                                                             (прізвище, ініціали)                                (підпис)                          (дата)


* Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

______
(прізвище, ім'я та по батькові голови ліквідаційної комісії з припинення
юридичної особи у зв'язку з ліквідацією, та/або прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої ним особи, та/або прізвище, ім'я та по батькові ліквідатора)

_
(підпис)

_
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 7 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  

Сторінку заповнив _________
                                                                     (прізвище, ініціали)                               (підпис)                              (дата)


* Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

______
(прізвище, ім'я та по батькові голови ліквідаційної комісії з припинення
юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення
 або прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої ним особи)

_
(підпис)

_
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 8

  


Якщо правонаступників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів другої сторінки реєстраційної картки форми 8.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                                              (прізвище, ініціали)                                       (підпис)                                   (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 8 (заявниками не подається)

 

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  

Картку заповнив державний реєстратор __
                                                                        (підпис)                               (дата)

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Картку заповнив __________
                              (прізвище, ініціали)                              (підпис)                                  (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 10 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                                         (прізвище, ініціали)                       (підпис)                                (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 11

  

Сторінки

 

 


картки заповнив

_________
        (прізвище, ініціали)                (підпис)              (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 11 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Картку заповнив __________
(прізвище, ініціали)                          (підпис)                                    (дата)


** Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

_
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця                                           (підпис)                         (дата)
або прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої ним особи)

Продовження реєстраційної картки форми 12 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Картку заповнив ___________
            (прізвище, ініціали)                       (підпис)                                    (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 13 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Картку заповнив державний реєстратор ___
                                                                     (підпис)                                   (дата)

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

*** Відомості про реквізити державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована підприємцем відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Картку заповнив ___________
                     (прізвище, ініціали)                               (підпис)                                (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 15 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14.10.2011 N 3178/5

  


* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих або розпорядчих документах.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                            (прізвище, ініціали)                       (підпис)                                  (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16

  


* Якщо таких осіб більше однієї, заповнюється відповідна кількість аркушів другої сторінки реєстраційної картки форми 16.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _________
                       (прізвище, ініціали)                               (підпис)                                      (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16

  


* Відомості про реквізити створення/реєстрації (легалізації) діючої юридичної особи, що була створена або зареєстрована (легалізована) відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Сторінку заповнив _________
                   (прізвище, ініціали)                             (підпис)                                         (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16

  


* Якщо засновників більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 16.

** Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих або розпорядчих документах.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _________
                  (прізвище, ініціали)                         (підпис)                                       (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16

  


* У разі якщо відокремлених підрозділів юридичної особи більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 16.

** Заповнюють тільки резиденти.

*** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінки

 

 

 

 

 


 

картки заповнив

_
(прізвище, ініціали)         (підпис)                (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 16 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали