ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 квітня 2011 року N 122

Про затвердження форм регламентів (інформаційних карток)

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та на виконання пункту 18 Основних вимог до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

регламент (інформаційна картка) для отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; в центрах розведення племінних тварин, підприємствах/об'єднаннях з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрах, іподромах, станціях оцінки племінних тварин; на потужностях (об'єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів;

регламент (інформаційна картка) для отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків;

регламент (інформаційна картка) для отримання дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

2. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України (Білоус М. В.) довести наказ до відома начальників головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити оприлюднення та вільний доступ до інформації, необхідної суб'єктам господарювання для започаткування та провадження господарської діяльності, шляхом створення офіційних веб-сторінок, розміщення на стендах у дозвільних центрах, а також випуску інформаційних бюлетенів та методичних рекомендацій.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

М. В. Пацюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
06.04.2011 N 122

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
щодо отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; в центрах розведення племінних тварин, підприємствах/об'єднаннях з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрах, іподромах, станціях оцінки племінних тварин; на потужностях (об'єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

_
_
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр
___ райдержадміністрації, виконкому __ міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.1.1

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 50 - 53

4.1.2

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу"

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява.
2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються.
3. Проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не більше ніж десять робочих днів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Невідповідність потужностей (об'єктів) ветеринарно-санітарним заходам, технічним регламентам та положенням Закону України "Про ветеринарну медицину";
2. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
3. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
4. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

1 рік

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пунктом 7 Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 978, визначено, що інспектування проводяться державними органами ветеринарної медицини (Головні управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини в районах, містах). Строк проведення інспектування не повинен перевищувати 30 календарних днів від дня надходження заяви та документів.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

13.

Примітки

 

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини

М. В. Білоус

 

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
щодо отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків

_
_
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр
___ райдержадміністрації, виконкому __ міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.1.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів", ст. 22, 23

4.1.2.

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів"

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчена в установленому порядку;
3. Копія акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта або копія акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;
4. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;
5. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно

 

У разі платності:

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів", ст. 22Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів"

7.2.

Розмір плати

200 гривень

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не більше ніж десять робочих днів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Необмежений

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пункт 13 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712, визначено, що строк проведення інспекції та видачі експлуатаційного дозволу не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати
надходження заяви та необхідних документів.
Інспектування проводяться державними органами ветеринарної медицини (Головні управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини в районах, містах).

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

13.

Примітки

 

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини

М. В. Білоус

 

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
для отримання дозволу на проведення заходів із залученням тварин

_
_
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр
___ райдержадміністрації, виконкому __ міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.1.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 38

4.1.2.

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1175 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин"

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява.
2. Довідка про готовність до проведення заходу.
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

 

У разі платності:

-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Дозвіл видається заявнику за умови здійснення ветеринарно-санітарних заходів протягом 30 днів з дати надходження заяви

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
4. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством.
5. Ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті).

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Строк дії дозволу не більше 30 днів

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пунктом 6 Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1175, визначено, що на підставі поданих документів головний державний інспектор ветеринарної медицини протягом двох робочих днів призначає державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення перевірки даних, зазначених в поданих документах, та стану здійснення ветеринарно-санітарних заходів.
За результатами перевірки оформляється відповідний акт, в якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів, а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
Зазначений акт подається головному державному інспекторові ветеринарної медицини відповідного територіального органу для прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

13.

Примітки

 

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини

М. В. Білоус

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали