Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2016

м. Київ

N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2016 р. за N 159/28289

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму податкової декларації з податку на додану вартість;

форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

форму розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року N 966 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (Порядок N 966), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за N 1267/26044;

пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" (Наказ N 13), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 102/26547.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Доманський О. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний N)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс))

 


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

__________
__________
__________
від _______ N ____


 

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


05

Податкова адреса

____
____
____
  

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 


Декларація подається до

 


                                                                                 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка

Код додатка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

колонка А

колонка Б

1

 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

х

х

1.1

Д5

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

 

1.2

Д5

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

0

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

4

 

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за:

х

х

4.1

Д5, Д7

основною ставкою

 

 

4.2

Д5, Д7

ставкою 7 %

 

 

5

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

6

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (-/+) + 8) колонки Б)

х

 


Код рядка

Код додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

х

х

10.1

Д5

з основною ставкою

 

 

10.2

Д5

зі ставкою 7 %

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

 

х

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги

х

х

11.1

 

з основною ставкою

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

 

 

11.3

 

погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

 

 

11.4

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

 

12

Д1

Коригування податкового кредиту

 

 

13

 

Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва

 

 

14

 

Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 - 0123))

х

 

15

Д7

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

х

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

х

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

х

 

17

 

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12 (-/+) + 13 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б)

х

 


Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

ДС10**

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення), яке:

 

18.1

ДС10**

сплачується до державного бюджету

 

18.2

ДС10**

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування / поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування***

 

19

ДС10**

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення)

 

19.1

 

  

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110) (рядок 19 декларації 0121 - 0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 


  
  


 

Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду


  
  


 

Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку


 


 

Відмітка про застосування касового методу податкового обліку


Відмітка про подання до декларації:

 

декларації (0121 - 0123) (стаття 209 розділу V Кодексу)

 

декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)

 

заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) додаток 8) та відповідних документів

 

шт.

оригіналів митних декларацій (Наказ N 246) (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)

 

доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу:

 

 * Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:

Дата

Номер

Сума, грн (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


** Подається у складі декларацій 0121 - 0123, 0130


*** Реквізити спеціального рахунку (декларація 0121 - 0123) / поточного рахунку (декларація 0130)

N рахунку

Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок

 

найменування

ЄДРПОУ

МФО

 

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

__________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від _______ N _______


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+/-)

Сума податку на додану вартість

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

основна ставка
(+/-)

ставка 7 %
(+/-)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Інші в розрізі умовних ІПН:

 

 

 

 

 

100000000000

 

 

 

 

 

200000000000

 

 

 

 

 

300000000000

 

 

 

 

 

400000000000

 

 

 

 

 

500000000000

 

 

 

 

 

600000000000

 

 

 

 

 

Усього за звітний період (рядок 7 декларації)

 

 

 

 


Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних, які коригуються

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)
(+/-)

Сума податку на додану вартість

основна ставка
(+/-)

ставка 7 %
(+/-)

1

2

3

4

5

6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 12 декларації)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього за звітний період, у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

х

усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації)

 

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний N)


 

Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Довідка
про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від _____ N ______


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер)

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України

місяць

рік

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

 

х

Усього

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

___________
      (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

___________
      (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

РОЗРАХУНОК СУМИ
БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 
 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від ______ N _______


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


(грн)

N
з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (рядок 20 - рядок 20.1 декларації звітного (податкового) періоду)

 

2

Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума рядка 1, яка не більша значення рядка 2) (значення цього рядка переноситься до рядка 20.2 декларації за поточний звітний (податковий) період)

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

ЗАЯВА
про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від _________ N ________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Відомості, необхідні для формування показників критеріїв, встановлених підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу:

Таблиця 1

1

Залишкова балансова вартість необоротних активів на кінець звітного (податкового) періоду (сума, грн)

 

2

Залишкова балансова вартість необоротних активів, зазначена в податковій звітності з податку на прибуток за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув граничний термін подання (довідково) (сума, грн)

 

3

Ознака відповідності критеріям, визначеним пунктом 200.19.1 статті 200 Кодексу (у разі відповідності проставляється помітка "+")

 

4

Ознака відповідності критеріям, визначеним пунктом 200.19.2 статті 200 Кодексу (у разі відповідності проставляється помітка "+")

 

5

Питома вага експортних операцій протягом попередніх 12 послідовних звітних (податкових) періодів у загальному обсязі постачання, %

 


Таблиця 2

Найменування банківської установи, що видала фінансову гарантію

МФО банківської установи, що видала фінансову гарантію

Дата видачі фінансової гарантії

Дата початку терміну дії фінансової гарантії

Дата закінчення терміну дії фінансової гарантії

Сума, на яку видано фінансову гарантію, грн

дата

номер

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 3

Відповідно до пункту 200.7 статті 200 Кодексу зазначаю про:

відповідність критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Кодексу

 

невідповідність критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Кодексу

 


(потрібне виділити поміткою "+")

Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування, визначене у податковій декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2) з податку на додану вартість за 20__ року:

а) у сумі (рядок 20.2.1)

Зазначається словами

Зазначається цифрами

 

 


просимо перерахувати на рахунок N

 


 

МФО

 


найменування банку

 


;

б) у сумі, зазначеній у рядку 20.2.2, просимо врахувати в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету:

N
з/п

Платіж

Сума

код бюджетної класифікації

рахунок платежу в ДКСУ

зазначається словами

зазначається цифрами*

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

 * Значення рядка "Усього" графи 5 повинно дорівнювати значенню рядка 20.2.2 декларації.

Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету**:

(грн)

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на момент подання декларації

Сума узгоджених податкових зобов'язань з податку поточного звітного періоду (рядок 18.1 декларацій 0110, 0121 - 0123, 0130)

Сума податкового боргу з податку на момент подання декларації

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована до бюджету (графа 1 - графа 2)

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника (графа 1 - графа 2 - графа 3)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


** Відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування до бюджету або на поточний рахунок, яке відображено у заяві.

Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку в розмірі:

Зазначається словами

Зазначається цифрами

 

 

або перерахувати на рахунок у банку у розмірі:

Зазначається словами

Зазначається цифрами

 

 

N рахунку у банку

 


 

МФО

 


найменування банку

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від __________ N _________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Розділ I. Податкові зобов'язання

Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Інші в розрізі умовних ІПН:

 

 

 

 

100000000000

 

 

 

 

200000000000

 

 

 

 

300000000000

 

 

 

 

400000000000

 

 

 

 

500000000000

 

 

 

 

600000000000

 

 

 

 

Усього за звітний період, у тому числі:

 

 

 

постачання необоротних активів

 

 

х

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна, інший документ

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу*

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний період, у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

усього за основною ставкою та ставкою 7 %

 

 

 

усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, з них:

 

 

 

за податковими накладними, складеними до 01 липня 2015 року

 

 

 


* У графі 4 проставляється позначка "+" у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу.

Таблиця 3**. Розшифровка сум податку на додану вартість, включена до складу податкового кредиту за звітні (податкові) періоди липень - грудень 2015 року / III - IV квартали 2015 року, на підставі податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року у зв'язку із застосуванням касового методу податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Усього сум податку на додану вартість

 ** Таблиця 3 заповнюється виключно:

в складі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, за який така декларація вперше подається за формою, затвердженою цим наказом;

платниками податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 цього Кодексу.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 6
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Довідка (Д6)

подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від _______ N __________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

N з/п

Назва операції

Пункт (підпункт), стаття Кодексу

Сума, грн

1

2

3

4

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 


Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 


Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

1

 

 

 

2

 

 

 

Інші

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 

Усього рядок 5 декларації

 


Таблиця 2. Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів

ЧПІ

 

відсоток інвалідів, які мають на підприємстві (організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями інвалідів, основне місце роботи, протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації)

ФОПІ

 

відсоток фонду оплати праці інвалідів протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат

БВТ

 

відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке засноване громадськими організаціями інвалідів, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 7
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

ЧВ

 

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами), необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями


04

Платник

__________
__________
__________
від _______ N _______


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях

N з/п

Платник

Податковий період, за який здійснюється розрахунок

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в:

загальний обсяг постачання
(сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3, 5 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковувані операції
(сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

 оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)

неоподатковуваних операціях (100 - (колонка 5 х 100 % / колонка 4))

1

2

3

4

5

6

7

1

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу

попередній календарний рік

 

 

 

 

2

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу

перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції

 

 

 

 

3.1

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

один календарний рік (поточний)

 

 

 

 

3.2

два календарних роки (поточний та попередній)

 

 

 

 

3.3

три календарних роки (поточний та два попередніх)

 

 

 

 


* Для р. 1: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал).

Для р. 2: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції.

Для р. 3.1: застосовується для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Для р. 3.1 - 3.3: застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01 липня 2015 року, почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

** Для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку - на кінець податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

N з/п

Податкова накладна, складена відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу

Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу

Обсяги постачання, що підлягають коригуванню

Сума податку, яка збільшує або зменшує (зі знаком "-") суму податкових зобов'язань

дата

номер

дата

номер

за основною ставкою

за ставкою 7 %

за основною ставкою

за ставкою 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 


* Здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у декларації за останній податковий період року (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

(грн)

N з/п

Кількість календарних років, що настали за роком, в якому необоротні активи почали використовуватись (введені в експлуатацію)

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного / двох / трьох календарних років

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка (+/-) переноситься до рядка 15 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття)

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 


* Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

** Визначається згідно зі значенням колонки 6 рядків 3.1 - 3.3 таблиці 1.

Таблиця 4. Розрахунок розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту

(грн)

Залишок з поперед-
нього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/
послуг для касового методу

Придбання товарів/послуг

Оплата із залишку з поперед-
нього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/
послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)

Залишок неоплачених товарів/
послуг для застосу-
вання касового методу, що переносить-
ся до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період

оплачені

неоплачені

з них

для касового методу

не для касового методу

обсяг (без подат-
ку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг (без подат-
ку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість*

обсяг (без подат-
ку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг (без подат-
ку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість

обсяг (без подат-
ку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість*

обсяг (без подат-
ку на дода-
ну вар-
тість)

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість*

обсяг (без подат-
ку на дода-
ну вар-
тість)**

пода-
ток на дода-
ну вар-
тість***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Включається до податкового кредиту за наявності податкової накладної.

** Розраховується за формулою (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

*** Розраховується за формулою (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8).

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 8
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

__________
__________
__________
від _______ N ________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування.

N з/п

Назва документа (податкова накладна / розрахунок коригування)

Платник податку, на якого подається заява із скаргою (продавець/покупець)

Податкова накладна / розрахунок коригування

Опис допущених продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/
покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування

наймену-
вання (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

індивіду-
альний податковий номер

дата

номер

обсяг поставки/
коригування (без податку на додану вартість), грн

сума податку на додану вартість / коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту, грн (+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 9
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС9)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%)

 

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
  


 

(повне найменування)


041

Податковий номер платника податку1


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


(грн)

N
з/п

Податковий період*
(місяць/рік)

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

сільськогосподарських товарів/послуг

товарів/послуг, що не належать до сільсько-
господарських

загальні
(графа 6 + графа 7)

зернових та технічних культур

продукції тварин-
ництва

інших сільсько-
господарських товарів/послуг

всього (графа 3 + графа 4 + графа 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Питома вага у вартості сільськогосподарських товарів/послуг (%)

(усього графа 3 х 100 / усього графа 6)

(усього графа 4 х 100 / усього графа 6)

(усього графа 5 х 100 / усього графа 6)

100

х

х

Питома вага (%)

(усього графа 6 х 100 / усього графа 8)

(усього графа 7 х 100 / усього графа 8)

100


* Дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника - звітний податковий період.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

__
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 10
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

 

 

 

 

(повне найменування)

041

Податковий номер платника податку1


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


 

__________
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Таблиця 1. Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із зерновими та технічними культурами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок

(грн)

Код рядка

Операції із зерновими та технічними культурами

Обсяги постачання (без ПДВ)

Сума ПДВ

колонка А

колонка Б

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

0

3

Коригування податкових зобов'язань (переноситься до рядка 7 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

4

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/-)) колонки Б) (переноситься до рядка 9 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

х

х

5.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

5.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

6

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

х

х

6.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

6.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

6.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

7

Коригування податкового кредиту (переноситься до рядка 12 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

8

Коригування податкового кредиту у зв'язку з частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва (переноситься до рядка 13 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

9

Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься до рядка 14 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

10

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях (переноситься до рядка 15 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

11

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 11.1 + рядок 11.2 (+/-) + рядок 11.3 (+/-))

х

 

11.1

рядок 14 таблиці 1 Додатка 10 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

11.2

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків (переноситься до рядка 16.2 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

11.3

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу (переноситься до рядка 16.3 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

12

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 7 (+/-) + 8 (+/-) + 9 + 10 (+/-) + 11 (+/-) колонки Б) (переноситься до рядка 17 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

13

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 - рядок 12) (позитивне значення) (переноситься до рядка 18 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду), яке:

 

13.1

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,85) (переноситься до рядка 18.1 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

13.2

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування (рядок 13 х 0,15) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

14

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 Додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду) (переноситься до рядка 21 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

 

Таблиця 2. Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з продукцією тваринництва, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок

 
 (грн)

Код рядка

Операції з продукцією тваринництва

Обсяги постачання (без ПДВ)

Сума ПДВ

колонка А

колонка Б

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

0

3

Коригування податкових зобов'язань (переноситься до рядка 7 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

4

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/-)) колонки Б) (переноситься до рядка 9 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

х

х

5.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

5.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

6

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

х

х

6.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

6.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

6.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

7

Коригування податкового кредиту (переноситься до рядка 12 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

8

Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва (переноситься до рядка 13 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

9

Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься до рядка 14 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

10

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях (переноситься до рядка 15 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

11

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 11.1 + рядок 11.2 (+/-) + рядок 11.3 (+/-))

х

 

11.1

рядок 14 таблиці 1 Додатка 10 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

11.2

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків (переноситься до рядка 16.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

11.3

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу (переноситься до рядка 16.3 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

12

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 7 (+/-) + 8 (+/-) + 9 + 10 (+/-) + 11 (+/-) колонки Б) (переноситься до рядка 17 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

13

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 - рядок 12) (позитивне значення) (переноситься до рядка 18 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду, яке:

 

13.1

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,2) (переноситься до рядка 18.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

13.2

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування / поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (рядок 13 х 0,8) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

14

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 11.1 таблиці 2 Додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду) (переноситься до рядка 21 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

Таблиця 3. Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими та технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва), що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок

(грн)

Код рядка

Операції з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими та технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва)

Обсяги постачання (без ПДВ)

Сума ПДВ

колонка А

колонка Б

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

0

3

Коригування податкових зобов'язань (переноситься до рядка 7 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

4

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/-)) колонки Б) (переноситься до рядка 9 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

х

х

5.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

5.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

6

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

х

х

6.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

6.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

6.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

7

Коригування податкового кредиту (переноситься до рядка 12 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

8

Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва (переноситься до рядка 13 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

9

Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься до рядка 14 декларації 0121 - 0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

10

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях (переноситься до рядка 15 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

 

11

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 11.1 + рядок 11.2 (+/-) + рядок 11.3 (+/-))

х

 

11.1

рядок 14 таблиці 1 Додатка 10 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

11.2

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків (переноситься до рядка 16.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

11.3

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу (переноситься до рядка 16.3 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

12

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 7 (+/-) + 8 (+/-) + 9 + 10 (+/-) + 11 (+/-) колонки Б) (переноситься до рядка 17 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

х

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

13

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 - рядок 12) (позитивне значення) (переноситься до рядка 18 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду, яке:

 

13.1

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,5) (переноситься до рядка 18.1 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

13.2

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (рядок 13 х 0,5) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

14

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 11.1 таблиці 3 Додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду) (переноситься до рядка 21 декларації 0121 - 0123, 0130 звітного (податкового) періоду)

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

__
                        (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

__
                      (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21

01

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

031

 

відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше


04

Платник

__________
__________
__________
від ________ N __________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


06

Податкова адреса

___________
___________
  

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 


Розрахунок подається до ___
                                                                            (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка

Код додатка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов'язання

1.1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

1.2

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

Колонка А

 

 

 

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

4.1

Д5, Д7

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.2

Д5, Д7

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

5

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

6

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

 

 

 

II. Податковий кредит

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

10.1

Д5

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.2

Д5

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

Колонка А

 

 

 

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги

 

11.1

 

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.3

 

погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.4

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12

Д1

Коригування податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13

 

Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

14

 

Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації 0121 - 0123)

Колонка Б

 

 

 

15

Д7

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

Колонка Б

 

 

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

Колонка Б

 

 

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

Колонка Б

 

 

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

Колонка Б

 

 

 

 

 

 

17

 

Усього за розділом II

Колонка Б

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

18

ДС10**

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення), яке:

 

 

 

18.1

ДС10**

сплачується до державного бюджету

 

 

 

18.2

ДС10**

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування***

 

 

 

18.3

 

сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки

 

19

ДС10**

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення)

 

 

 

19.1

 

 

 

 

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

 

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

 

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

 

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

 

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

 

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку 0110) (рядок 19 уточнюючого розрахунку 0121 - 0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 


* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата

Номер

Сума, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


** Подається у складі уточнюючих розрахунків 0121 - 0123, 0130


*** Реквізити спеціального рахунку (уточнюючий розрахунок 0121 - 0123) / поточного рахунку (уточнюючий розрахунок 0130)

N рахунку

Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок

 

найменування

ЄДРПОУ

МФО

 

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Відмітка про одержання (штамп
контролюючого органу, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21

01

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник  


 

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)


031

юридична особа


 

 


Податковий номер платника податку1

032

фізична особа


 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

04

Податкова адреса

    _
    _
    _

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 


Розрахунок подається до ___
                                                                             (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

N
з/п

Нерезидент (постійне представництво нерезидента), не зареєстрований як платник податку

Договір про надання робіт/послуг

Акт виконаних робіт/послуг

Обсяг отриманих робіт/послуг (без податку на додану вартість)

Нарахована сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього до сплати

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

___________
         (підпис)                    (ініціали та прізвище)

  
  
  
  
  
М. П.
3 
  
  
  
  


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

___________
         (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

3 Для розрахунків, що подаються до контролюючих органів в паперовому вигляді.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 січня 2016 р. за N 159/28289

ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

I. Загальні положення

1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів, платежів" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

3. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.

4. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з позначкою "0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі - декларація 0110).

5. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0121" / "0122" / "0123" (далі - декларація 0121 - 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

6. Платники податку - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0130" (далі - декларація 0130), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу.

7. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України.

8. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність) належать:

податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

9. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком:

розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано;

декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку.

10. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від N ______" та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

11. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від N ______" та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

12. Платники податку - інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від N ______" та вказують назву угоди. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, - календарному кварталу з урахуванням таких особливостей:

1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

У разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою, реєстрація платником податку на додану вартість якої анулюється, проставляється відмітка у полі "Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку".

2. Платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

3. У разі обрання квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який сплачує єдиний податок, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду, Форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.

Якщо платник податку разом із декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку, указаної вище заяви, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

4. Платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів.

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:

1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку строк за формою, встановленою на дату подання.

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

2. Декларація та додатки до неї, а також інша податкова звітність з податку на додану вартість, зазначена у пункті 8 розділу I цього Порядку, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податку відповідно до встановленого законодавством порядку сплати податку.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі розірвання контролюючим органом в односторонньому порядку договору про визнання електронних документів платник податку, договір з яким розірвано, має право до складання нового договору подавати податкову звітність до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку, в один із таких способів:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

3. Платник податку зобов'язаний здійснити відправлення податкової звітності на адресу відповідного контролюючого органу:

при поданні податкової звітності в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку;

у разі надсилання декларації поштою у випадку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.

6. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

У рядках податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

7. Податкова звітність повинна бути підписана:

1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;

2) фізичною особою - платником податку або його законним представником;

3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або з договором про управління майном;

4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов'язаний із виконанням угоди про розподіл продукції.

8. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

9. Декларація 0110 подається платником за звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.

Декларація 0121 - 0123 / 0130 подається платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування або особливий порядок сплати податку на додану вартість (стаття 209 розділу V Кодексу / пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу), за звітний (податковий) період, в якому виникають такі об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації).

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (додаток 3) подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, у звітному (податковому) періоді, з першого числа якого платник відмовляється/зупиняє використання зазначеної пільги.

10. Додатками до декларації є:

1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);

2) довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2);

3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);

4) заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4);

5) розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);

6) довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів;

7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7);

8) заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) (додаток 8);

9) розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС9) (додаток 9);

10) розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10).

11. Додатки 2, 3, 4 додаються лише до декларації 0110.

12. Додатки 1, 6, 7, 8 додаються до декларацій 0110 / 0121 - 0123 / 0130 за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.

13. Додатки 9 та 10 додаються до декларацій 0121 - 0123 / 0130.

14. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України (заповнення рядка 2 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної декларації, до контролюючого органу за місцем обліку платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, подаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

15. У графах 5 - 7 рядка "за податковими накладними, складеними до 01.07.2015" таблиці 2 (Д5) (додаток 5) платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, відображають обсяги та суми податку, зазначені в податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року, за якими право на включення таких сум до податкового кредиту виникає після 01 липня 2015 року у зв'язку із застосуванням такого методу податкового обліку.

У таблиці 3 (Д5) (додаток 5) платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, одноразово за звітний (податковий) період, за який декларація вперше заповнюється і подається за цим Порядком, відображають суми податку, зазначені в податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року, які були включені до складу податкового кредиту до набрання чинності цим Порядком у зв'язку із застосуванням такого методу податкового обліку.

16. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).

17. У разі застосування платниками касового методу визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Кодексу такі платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).

18. У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця за формою згідно з (Д8) (додаток 8). Копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

19. У разі заповнення таблиці 2 в (Д4) (додаток 4) декларації про наявність у платника фінансової гарантії від банківської установи не пізніше граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника, визначеним пунктом 2 цього розділу, подається її копія.

20. Податкова звітність, подана платником або його представником та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

21. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.

22. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

23. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Внесення змін до податкової звітності

1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 розділу II Кодексу.

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

5. Зміна напряму узгодженого бюджетного відшкодування за рішенням платника податку здійснюється шляхом подання до контролюючого органу уточнюючого розрахунку до декларації за звітний (податковий) період, в якому було задеклароване таке бюджетне відшкодування.

V. Порядок заповнення податкової декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, трьох розділів та обов'язкових додатків.

2. Вступна частина.

У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій колонці проставляється позначка "х" у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації.

У спеціальних полях для відміток рядків 0110 - 0130 проставляється позначка "х":

у полі 0110 декларації, у якій відображаються розрахунки з бюджетом;

у полях 0121 - 0123 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, для тих видів діяльності, які провадить таке сільськогосподарське підприємство;

у полі 0130 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який відповідає вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрав спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізує молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.

3. Розділ I "Податкові зобов'язання":

1) у рядках 1, 2, 3, 5 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7 %, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу;

2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У рядку 1.1 декларації 0121 - 0123 вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених/наданих сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.

У рядку 1.1 декларації 0130 вказуються виключно операції сільськогосподарських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого статтею 209 розділу V Кодексу, з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Рядок 1.1 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 1 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У декларації 0121 - 0123 / 0130 рядок 1.2 не заповнюється.

При заповненні рядка 1.1 та/або рядка 1.2 обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів;

3) у рядку 2 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу.

Рядок 2 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 2 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10);

4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Рядок 3 може заповнюватись лише у декларації 0110;

5) у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %.

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідне нарахування податкових зобов'язань сум податку на додану вартість у рядках 4.1 та 4.2 здійснюється згідно із часткою використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях, визначеною в таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року.

Рядки 4.1 та 4.2 можуть заповнюватись лише у декларації 0110.

При заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів, та (Д7) (додаток 7);

6) у рядку 5 вказуються обсяги операцій з:

постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу включені до переліку операцій, що не є об'єктом оподаткування;

постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу;

постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод).

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) інвалідів обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6).

Довідка (Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу.

Рядок "Усього згідно із статтею Кодексу" частини "Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України" таблиці 1 (Д6) (додаток 6) може заповнюватись лише у декларації 0110.

У декларації 0121 - 0123 / 0130 рядок "Усього згідно із статтею Кодексу" частини "Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України" таблиці 1 (Д6) (додаток 6) не заповнюється;

7) у рядку 6 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.

Рядок 6 може заповнюватись лише у декларації 0110;

8) коригування податкових зобов'язань відображається у рядках 7 та 8.

При заповненні рядка 7 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів, та/або (Д7) (додаток 7).

У рядку 7 також відображається коригування податкових зобов'язань, нарахованих відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов'язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов'язання, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Рядок 7 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 3 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

У рядку 8 вказуються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі.

Рядок 8 може заповнюватись лише у декларації 0110.

4. Розділ II "Податковий кредит":

1) до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 та 11 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

У розділі II "Податковий кредит" декларації 0121 - 0123 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10 та 11 декларацій 0110 та 0121 - 0123;

послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

У розділі II "Податковий кредит" декларації 0130 відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10 та 11 декларацій 0110 та 0130;

послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

Рядок 10.1 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 5.1 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 10.2 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 5.2 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів.

Рядок 11.1 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 6.1 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 11.2 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 6.2 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 11.4 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 6.3 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10);

2) у рядку 11.3 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі погашені;

3) коригування податкового кредиту відображається у рядку 12.

При заповненні рядка 12 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів.

Рядок 12 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 7 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

4) у рядку 13 відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.

Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалися станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу):

у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів;

при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

Рядок 13 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 8 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

5) у рядку 14 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 14 декларації 0121 - 0123 до рядка 14 декларації 0110.

Сума податку на додану вартість у рядку 14 декларації 0121 - 0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту (декларації 0121 - 0123);

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

Рядок 14 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 9 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

6) у рядку 15 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Рядок 15 декларації 0121 - 0123, 0130 дорівнює сумі значень рядків 10 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

При заповненні рядка 15 обов'язковим є подання (Д7) (додаток 7);

7) у рядку 16 відображається від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду.

У рядок 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий) період.

У рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від'ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду.

У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу.

У разі заповнення рядків 16.2 та/або 16.3 обов'язковим є заповнення таблиці "Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку".

5. Розділ III "Розрахунки за звітний період":

1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) декларації 0110 і податкового кредиту (рядок 17) декларації 0110 отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації 0110.

Рядок 18 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 13 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та:

сплачується до загального фонду державного бюджету - рядок 18.1 декларації 0110, 0121 - 0123, 0130.

Рядок 18.1 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 13.1 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10);

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування - рядок 18.2 декларації 0121 - 0123;

При заповненні рядка 18.2 декларації 0121 - 0123 обов'язковим є зазначення в декларації реквізитів спеціального рахунку сільськогосподарського підприємства;

спрямовується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціального режиму оподаткування, - рядок 18.2 декларації 0130.

При заповненні рядка 18.2 декларації 0130 обов'язковим є зазначення в декларації реквізитів поточного рахунку сільськогосподарського підприємства.

Рядок 18.2 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 13.2 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).

При заповненні рядків 18, 18.1 та 18.2 декларації 0121 - 0123 / 0130 обов'язковим є подання (ДС 10) (додаток 10);

2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) декларації 0110 і податкового кредиту (рядок 17) декларації 0110 отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації 0110.

Рядок 19 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 14 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10) та переноситься до рядка 21 декларації 0121 - 0123 / 0130.

У декларації 0121 - 0123 / 0130 одночасно може бути заповнено рядки 18, 18.1, 18.2 та 19 у разі, якщо за результатами звітного (податкового) періоду за окремими операціями, визначеними підпунктами "а" - "в" пункту 209.2 статті 209 Кодексу, різниця між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту має позитивне значення, а за іншими такими операціями - від'ємне значення.

При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;

3) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), зазначається у рядку 20;

4) сума від'ємного значення (рядок 20 у декларації 0110):

зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 20.1);

підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2).

Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.

Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 20.2 декларації 0110;

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

При заповненні рядка 20.2 обов'язковим є подання (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Залишок від'ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) відображається у рядку 20.3.

Рядки 19.1, 20, 20.1, 20.2, 20.2.1, 20.2.2, 20.3 у декларації 0121 - 0123 / 0130 не заповнюються;

5) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.

У декларації 0121 - 0123 / 0130 до рядка 21 переноситься значення рядка 19.

VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.

3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.

4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

5. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

6. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.

7. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 18.3.

8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.

2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.

VIII. Зміна форм податкової звітності

1. У разі зміни форм податкової звітності Державна фіскальна служба України надає відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов'язане оприлюднити нові форми звітності.

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування Державна фіскальна служба України та Міністерство фінансів України повинні здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
(пункт 3 розділу II)

01

ЗАЯВА
про вибір квартального звітного (податкового) періоду


02

Подається до ______
                       ______
                                                      (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)


03

До декларації за звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

_
_
_
від ______ N


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

  
  


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

  
  


Відповідно до пункту 202.2 статті 202 розділу V Податкового кодексу України обираємо квартальний податковий період, починаючи з 01 січня 20__ року. При цьому повідомляємо, що є платником єдиного податку за ставкою ____ відсотків з _____ кварталу 20__ року


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

_________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 2
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
(пункт 9 розділу III)

01
  
  


 

Повідомлення
про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання
податкових накладних та розрахунків коригування1


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

_
_
_
від ______ N _


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

  
  


Повідомлення подається до

________
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Відповідно до встановленого законодавством порядку заповнення податкової накладної делеговано право виписки податкових накладних філіям та структурним підрозділам, які входять до складу платника податку на додану вартість та яким присвоєно такі числові номери:

Числовий номер філії (структурного підрозділу)

Код за ЄДРПОУ2 філії (структурного підрозділу)

Найменування філії (структурного підрозділу)

Податкова адреса філії (структурного підрозділу)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Подається платником у разі наявності філій (структурних підрозділів).

2 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

3 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний N)

 

Додаток 3
до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість
(пункт 9 розділу III)

01

ЗАЯВА
про відмову / зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України


02

Подається до ______
                       ______
                                                      (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)


03

Платник

____
____
____
від ______ N __


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта2


 

  
  


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

  
  


Відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України відмовляємось / зупиняємо використання пільги, передбаченої таким пунктом, на звітні (податкові) періоди з ____ 20__ року3 по ____ 20__ року по таким товарам:
       (місяць/квартал)                                              (місяць/квартал)

N
з/п

Номенклатура товару згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

Код УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

1

 

 

2

 

 

...

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

____
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

____
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3 Зазначається звітний (податковий) період, в якому подано заяву.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали