ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2011 

м. Київ 

N 41 


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2011 р. за N 197/18935

Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми податкової звітності з податку на додану вартість:

податкова декларація з податку на додану вартість (додається);

податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) (додається);

податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) (додається);

податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) (додається);

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додається);

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (додається);

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (додається);

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (додається);

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (додається).

2. Затвердити Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 30.05.97 N 166 "Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054;

від 10.04.98 N 179 "Про затвердження змін до форми податкової декларації по податку на додану вартість та Змін і доповнень до Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.04.98 за N 265/2705;

від 23.10.98 N 499 "Про внесення змін до податкової звітності по податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за N 715/3155;

від 02.11.2000 N 568 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 903/5124;

від 18.04.2001 N 170 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.05.2001 за N 412/5603;

від 30.09.2003 N 466 "Про затвердження змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.2003 за N 964/8285;

від 02.02.2004 N 63 "Про затвердження змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.02.2004 за N 209/8808;

від 28.02.2005 N 90 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.04.2005 за N 367/10647;

від 15.06.2005 N 213 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.06.2005 за N 702/10982;

від 26.01.2007 N 30 "Про внесення змін до наказів ДПА України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2007 за N 108/13375;

від 20.08.2007 N 498 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 30.05.97 N 166", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.09.2007 за N 1045/14312;

від 17.03.2008 N 159 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.03.2008 за N 224/14915;

від 21.01.2009 N 8 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2009 за N 90/16106;

від 28.04.2009 N 221 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за N 417/16433;

від 12.05.2010 N 313 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2010 за N 350/17645;

від 07.07.2010 N 490 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 30.05.97 N 166"; зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.07.2010 за N 552/17847.

4. Департаменту адміністрування податку на додану вартість (Лапшин Ю. В.):

4.1 в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

4.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

4.3 у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на додану вартість.

5. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення по прийманню та обробці податкової звітності з податку на додану вартість у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України
 

 
 
 
В. Ю. Захарченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41 


01 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ 
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

011 

 

Звітна 

012 

 

Звітна нова 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


031 

 

відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше 

04 

Платник 

 


 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


 

Договір про спільну діяльність від _________ 

N ______ 


044 

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


 

Договір про управління майном від ________ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


06 

Податкова адреса
_
_

Поштовий індекс 

  

  

  

  

  

Телефон 

  

Факс 

  

E-mail 

  


Декларація подається до органу державної податкової служби в  


 

(район, місто) 


07 


 

ознака підприємства суднобудування 

08 


 

ознака підприємства літакобудування 


09 


 

ознака постачання в межах угод про розподіл продукції 

10 


 

ознака підприємства (організації) інвалідів 


(грн.)


Код рядка 

Код додатка 

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги постачання (без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

колонка А 

колонка Б 

Д5 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

  

  

  

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

х 

х 

2.1 

  

експортні операції 

  

2.2 

  

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

  

Д6 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

  

х 

Д6 

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України 

  

х 

Д6 

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

  

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А) 

  

х 

6.1 

  

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А 

  

х 

  

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України 

  

  

  

Коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -)) 

  

  

8.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань 

  

  

8.1.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість 

  

х 

8.2 

  

коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+) 

  

  

  

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б) 

х 

  

Код рядка 

Код додатка 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги придбання (без податку на додану вартість) 

Дозволений податковий кредит 

колонка А 

колонка Б 

10 

Д5 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

10.1 

  

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

  

  

10.2 

  

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) 

  

х 

11 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

11.1 

  

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

  

х 

11.2 

  

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) 

  

х 

12 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

х 

х 

12.1 

  

обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений митним органам 

  

  

12.2 

  

погашені податкові векселі (для підприємств суднобудування) 

  

  

12.3 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

12.4 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

  

  

13 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України): 

х 

х 

13.1 

  

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам 

  

х 

13.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

13.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

  

х 

14 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності 

х 

х 

14.1 

Д5 

з податком на додану вартість 

  

х 

14.2 

  

без податку на додану вартість 

  

х 

15 

Д5, Д7 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України): 

  

х 

15.1 

  

частина*, що включається до складу податкового кредиту 

ЧВ - значення колонки 5 таблиці 1 Д7 

  

  

  

15.2 

  

частина*, що не включається до складу податкового кредиту 

  

х 

16 

  

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 + 16.3 + 16.4 (+ чи -)) 

  

  

16.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1 

  

  

16.1.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, по яких не нараховувався податок на додану вартість 

  

х 

16.1.2 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1 

  

  

16.1.3 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2 

  

х 

16.2 

  

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва (-) 

  

  

16.3 

  

коригування податкового кредиту по постачанню сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої))(+) 

х 

  

16.4 

Д7 

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

  

  

17 

  

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б) 

х 

  

  

  

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Сума податку на додану вартість 

18 

  

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення) 

  

19 

  

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення) 

  

20 

  

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду: 

х 

20.1 

  

у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість 

  

20.2 

  

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду
(рядок 19 - рядок 20.1)
(значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду**) 

  

21 

  

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3): 

  

21.1 

  

значення рядка 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду 

  

21.2 

  

значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду 

  

21.3 

  

зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу 

  

22 

Д2 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 21 - рядок 18) 

  

23 

Д3 

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2): 

  

23.1 

Д4 

на рахунок платника у банку 

  

23.2 

  

у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів 

  

24 

  

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23)
(значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду) 

  

25 

  

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду
(рядок 18 - рядок 21) 

  * Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.
** Для підприємств суднобудування і літакобудування - декларації поточного звітного (податкового) періоду. 


 


 

Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду   

Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


___________
         (підпис)                 (ініціали та прізвище) 

  

 
 
М. П.
 
  


 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта керівника) 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________
         (підпис)                 (ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта головного бухгалтера) 


Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
___________
         (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


  

Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість 


01 

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


 

041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


Договір про спільну діяльність від _____ 

N ______ 


044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  


Договір про управління майном від ____ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Розділ I. Коригування податкових зобов'язань


Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 


(грн.) 


N
з/п
 

Отримувач (покупець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість 

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індивідуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

10 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: рядки 8.1 та 8.1.1 (+ чи -) 

  

  


Розділ II. Коригування податкового кредиту


Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 10 декларації


(грн.)


N
з/п
 

Постачальник (продавець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

найме-
нування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індиві-
дуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отри-
мувачем (покупцем) розрахунку 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: рядки 16.1 та 16.1.1 (+ чи -) 

  

  


Таблиця 3. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації


(грн.)


N
з/п
 

Постачальник (продавець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість 

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -) 

Сума податку на додану вартість*
(+ чи -)
 

найме-
нування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індиві-
дуальний
податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отри-
мувачем (покупцем) розрахунку 

10 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: рядок 16.1.2 та 16.1.3 (+ чи -) 

  

  * З урахуванням частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями. 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

___________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


 

Головний бухгалтер 

___________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
 
 
___________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


  

Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість 


01 

Довідка
про залишок суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)
 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


 

041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


Договір про спільну діяльність від _____ 

N ______ 


044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  


Договір про управління майном від ____ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


(грн.)


N
з/п 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду) 

Частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України включена до податкових зобов'язань у декларації, у попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов'язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування)* 

Значення рядка 24 декларації звітного податкового періоду 

  

звітний (податковий) період, у якому виникла сума 

сума 

сума 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

Х 

  

  

  * За винятком платників, які відповідно до пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування. Для таких платників значення графи 3 дорівнює значенню графи 5. 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

___________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


 

Головний бухгалтер 

___________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
 
 
___________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


  

Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість 


 

041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


Договір про спільну діяльність від _____ 

N ______ 


044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  


Договір про управління майном від ____ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


(грн.)


N
з/п 

Показники 

Сума 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду) 

  

Частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України включена до податкових зобов'язань у декларації, у попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов'язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування) (графа 4 додатка 2 до декларації звітного (податкового) періоду) 

  

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню
(сума, указана в рядку 1, у межах суми, указаної в рядку 2)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період) 

  


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

___________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


 

Головний бухгалтер 

___________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
 
 
___________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


  

Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість 


01 

ЗАЯВА
про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
 

011 

  

Звітний 

012 

  

Звітний новий 

013 

  

Уточнюючий 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 


 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


Договір про спільну діяльність від _____ 

N ______ 


044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  


Договір про управління майном від ____ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування у сумі

__
______ гривень,
                                                                                    (вказується словами)
визначеній у податковій декларації з податку на додану вартість за 20__ року, просимо
перерахувати на рахунок N ________, МФО
__
                                                                                     (найменування банку) 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

___________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


 

Головний бухгалтер 

___________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
 
 
___________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


  

Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість 


01 

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту
в розрізі контрагентів (Д5)
 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


 

041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


Договір про спільну діяльність від _____ 

N ______ 


044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  


Договір про управління майном від ____ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Розділ I. Податкові зобов'язання


(грн.)


N
з/п 

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер) 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

Усього за місяць (рядок 1 декларації), у тому числі: 

  

  

постачання необоротних активів 

  

  


Розділ II. Податковий кредит


(грн.)


N
з/п 

Постачальник (індивідуальний податковий номер) 

Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит 

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць (рядки 10.1 + 15.1 декларації), у тому числі: 

  

  

  

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів 

  

  

  

  

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць (рядки 10.2 + 14.1 + 15.2 декларації) 

  

  

  

  

  


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

___________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


 

Головний бухгалтер 

___________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
 
 
___________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


  

Додаток 6
до податкової декларації з податку на додану вартість 


01 

Довідка (Д 6) 

011 

 

Звітний 

подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 


 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


Договір про спільну діяльність від _____ 

N ______ 


044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  


Договір про управління майном від ____ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Таблиця 1. Пункт 3 декларації "Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)"


(грн.)


N
з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

  

  

  

УСЬОГО 

  


Таблиця 2. Пункт 4 декларації "Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України"


N
з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

  

  

  

УСЬОГО 

  


Таблиця 3. Пункт 5 декларації "Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))"


N
з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

  

  

  

УСЬОГО 

  


Таблиця 4. Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів


ЧПІ 

  

відсоток інвалідів, які мають у підприємстві (організації), яке засноване громадськими організаціями інвалідів, основне місце роботи, протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації) 

ФОПІ 

  

відсоток фонду оплати праці інвалідів протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат 

БВТ 

  

відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке засноване громадськими організаціями інвалідів, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

___________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


 

Головний бухгалтер 

___________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
 
 
___________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 7
до податкової декларації з
податку на додану вартість 


 

Таблиця 1. Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та/або необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями 


(грн.) 


Платник  

Податковий період, за який здійснюється розрахунок 

Обсяги постачання (без податку на додану вартість) 

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 4 х 100 % / колонка 3) 

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 6 та 8 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків) 

оподатковувані операції
(сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків) 

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу 

попередній календарний рік 

 

 

 

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу 

перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції 

 

 

 * Застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядка 15.1 декларації. 


Таблиця 2. Перерахунок* частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями 


(грн.) 


N з/п 

Фактичний обсяг проведених протягом поточного року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій 

Перера-
хована частка викорис-
тання товарів/
послуг в оподатко-
вуваних операціях виходячи з фактичних обсягів, прове-
дених протягом року 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження створення), ввезення товарів/послуг, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (пункти 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу

Фактично включено до податкового кредиту (сума значень рядків 15.1 та 16.1.2 колонки А декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік) 

Сума податку на додану вартість, що підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перера-
хованої частки викорис-
тання товарів/
послуг в оподатко-
вуваних операціях (колонка 7 х колонка 5) 

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перера-
хунком частки використання товарів/послуг в оподатко-
вуваних операціях (колонка 8 - колонка 9) - значення цього рядка із знаком + чи - переноситься до рядка 16.4 декларації за останній податковий період календарного року 

всього (сума значень рядків 6 та 8 колонки А декларацій та всіх уточню-
ючих розрахунків за поточний рік) 

оподат-
ковувані операції
(сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1 та 8.2 колонки А декларацій та всіх уточню-
ючих розрахунків за поточний рік) 

неоподат-
ковувані операції (сума значень рядків 3, 4, 5 та 8.1.1 колонки А декларацій та всіх уточню-
ючих розрахунків за поточний рік) 

в оподатко-
вуваних операціях (колонка 3 х 100 % / колонка 2) 

обсяг (сума значень рядків 15, 16.1.2 та 16.1.3 колонки А декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік) 

сума податку на додану вартість (колонка 6 х основну ставку, %) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у декларації за останній податковий період року (у разі зняття платника з обліку - у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку). 


Таблиця 3. Перерахунок* частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями 


N з/п 

Дата (звітний період)** початку використання необоротних активів (введення їх в експлуатацію) 

Дата (звітний період)*** формування податкового кредиту за придбаними необоротними активами 

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності) 

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання 

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки**** за результатом попередніх 12 місяців 

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 7) - значення цього рядка із знаком + чи - переноситься до рядка 16.4 декларації за звітний (податковий) період, на який припадає 12-й, 24-й, 36-й місяць використання необоротних активів 

обсяг (без податку на додану вартість) 

податок на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  * Заповнюється у разі використання необоротних активів одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, а також при здійсненні перерахунку частки такого використання за результатами 12, 24 та 36 місяців їх використання.

** Звітний період початку використання необоротних активів одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях.

*** Звітний період, у якому було сформовано податковий кредит по необоротних активах, які почали використовуватися у звітному періоді.

**** Визначається згідно з таблицею 2. 


Таблиця 4. Розрахунок* розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг**, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту 


Залишок з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу 

Придбання товарів/послуг** 

Оплата із залишку з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно) 

Залишок**** неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період  

оплачені 

не оплачені 

з них  

для касового методу 

не для касового методу 

обсяг (без податку на додану вар-
тість) 

пода-
ток на додану вар-
тість 

обсяг (без податку на додану вар-
тість) 

пода-
ток на додану вар-
тість*** 

обсяг (без податку на додану вар-
тість) 

пода-
ток на додану вар-
тість 

обсяг (без податку на додану вар-
тість) 

пода-
ток на додану вар-
тість 

обсяг (без податку на додану вартість) 

пода-
ток на додану вар-
тість*** 

обсяг (без податку на додану вартість) 

податок на додану вар-
тість*** 

обсяг (без податку на додану вар-
тість)**** 

податок на додану вар-
тість***** 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  * Здійснюється платниками, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу.

** Товари/послуги за переліком згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу.

*** Включається до податкового кредиту за наявності податкової накладної.

**** Розраховується за формулою: (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

***** Розраховується за формулою: (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8). 


Дата подання  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

                      Наведена інформація
                     є повною і достовірною. 

Керівник 

__
(підпис)            (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

__
(підпис)            (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
         ___________     _
              (підпис)                  (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 8
до податкової декларації з
податку на додану вартість 


 

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про відмову продавця товарів/послуг надати податкову накладну. 


N
з/п 

Постачальник 

Дата виник-
нення податкових зобов'язань 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Причини відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індиві-
дуальний податковий номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

номер і дата документа, що засвідчує факт відмови 

пояснення 

  

  

  

  

  

  

  

  


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. 


N
з/п 

Постачальник 

Податкова накладна 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Опис порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індивідуальний податковий номер 

дата 

номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  


До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк. 


Дата подання  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

                 Наведена інформація
                є повною і достовірною. 

Керівник 

___________  
    (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

___________  
    (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
___________  
    (підпис)                   (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41 


01 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)
 

011 

 

Звітна 

012 

 

Звітна нова 

0131 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства 

 

0132 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства 

 

0133 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства 

 


ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

 

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


  

04 

Платник 

 


 

(найменування) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 


06 

Податкова адреса 
___ 
___ 
___ 

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

    Телефон 

 

    Факс 

 

    E-mail 

 


 
Декларація подається до органу державної податкової служби в 


                                                                                                                                                                 (район, місто) 

(грн.) 


Код рядка 

Код додатка 

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

колонка А 

колонка Б 

ДС2 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

 

 

 

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

х 

х 

2.1 

 

експортні операції 

 

2.2 

 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

 

ДС4 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

 

х 

ДС4 

Операції, звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

 

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А) 

 

х 

5.1 

 

з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 4) колонки А 

 

х 

ДС1 

Коригування податкових зобов'язань (+ чи -) згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

 

 

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 6 (- чи +)) колонки Б) 

х 

 


Код рядка 

Код додатка 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги придбання (без податку на додану вартість) 

Дозволений податковий кредит 

колонка А 

колонка Б 

ДС2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

8.1 

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

 

 

8.2 

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

81 

 

у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва 

 

 

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

9.1 

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

 

х 

9.2 

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

10 

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

х 

х 

10.1 

 

обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

 

 

10.2 

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

10.3 

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

 

 

101 

 

у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва 

 

 

11 

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)): 

х 

х 

11.1 

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам 

 

х 

11.2 

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

11.3 

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

 

х 

111 

 

у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва 

 

х 

12 

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (12.1 (+ чи -) + 12.2 + 12.3 + 12.4 (+ чи -)) колонки Б) 

 

 

12.1 

ДС1 

коригування податкового кредиту згідно з статтею 192 розділу V Кодексу 

 

 

12.2 

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва (+) 

х 

 

12.3 

 

коригування податкового кредиту по постачанню сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься до рядка 16.3 декларації) (-) 

х 

 

12.4 

 

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

 

 

13 

 

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (8.1 + 10.1 + 10.3 + 12 (- чи +)) колонки Б) 

х 

 


 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Сума податку на додану вартість 

14

 

сума податку на додану вартість, яка у поточному звітному періоді підлягає нарахуванню та спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства (стаття 209 розділу V Кодексу) (рядок 7 - рядок 13) (позитивне значення)

 

15 

 

сума податку на додану вартість (рядок 7 - рядок 13) (від'ємне значення) 

 


  

Керівник 

__________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

М. П.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків
                    керівника / серія та номер паспорта) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків
          головного бухгалтера / серія та номер паспорта) 


IV. Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті декларації (скороченої) 


  

 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) 


01 

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (ДС1) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 

0131 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства 

 

0132 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства 

 

0133 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства 

 

ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

 

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

 


Подається платником при заповненні рядків 6 та/або 12.1 податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 


 

(найменування) 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 


Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

(грн.) 


N з/п 

Отримувач (покупець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

найменування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індиві-
дуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: рядок 6 (+ чи -) 

 

 


Розділ II. Коригування податкового кредиту

(грн.) 


N з/п 

Постачальник (продавець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

найменування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індиві-
дуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: рядок 12.1 (+ чи -) 

 

 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 


 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) 


01 

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ДС2) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 


  

02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 


 

(найменування) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 


Розділ I. Податкові зобов'язання

(грн.) 


N
з/п 

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер) 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші 

 

 

Усього за місяць (рядок 1 декларації) 

 

 


Розділ II. Податковий кредит

(грн.) 


N
з/п 

Постачальник (індивідуальний податковий номер) 

Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит 

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

5

Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за місяць (рядок 8.1 декларації) 

 

 

 

 

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за місяць (рядок 8.2 декларації) 

 

 

 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 


 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) 


01 

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС3) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 

0131 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства 

 

0132 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства 

 

0133 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства 

 


ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

 

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 


 

(найменування) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 


(грн.) 


N з/п 

Податковий період*
(місяць/рік) 

Обсяги постачання (без податку на додану вартість) 

сільсько-
господарських товарів/послуг 

товарів/послуг, що не належать до сільсько-
господарських 

Загальні
(графа 3 + графа 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

Питома вага (%) 

(усього графа 3 х 100 / усього графа 5) 

(усього графа 4 х 100 / усього графа 5) 

100 * Дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника - звітний (податковий) період. 


 
Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) 


01 

Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДС4) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 

Подається платником при заповненні рядків 3 та/або 4 декларації (скороченої) 

0131 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства 

 

0132 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства 

 

0133 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства 

 

ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

 

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 
 

 

 

 


(рік) 

 
 


(квартал) 

 
 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 


 

(найменування) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 


Таблиця 1. Пункт 3 декларації "Операції, що не є об'єктом оподаткування" (стаття 196 розділу V Кодексу)

(грн.) 


N з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

 

 

 

УСЬОГО 

 


Таблиця 2. Пункт 4 декларації "Операції, які звільнені від оподаткування" (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 


N з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

 

 

 

УСЬОГО 

 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) 


01 

Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Платник 

 


 

(найменування) 


04 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про відмову продавця товарів/послуг надати податкову накладну 


N з/п 

Постачальник 

Дата виникнення податкових зобов'язань 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Причини відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індиві-
дуальний податковий номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

номер і дата документа, що засвідчує факт відмови 

пояснення 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 


N з/п  

Постачальник 

Податкова накладна 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Опис порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індиві-
дуальний податковий номер 

дата 

номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 


До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк. 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41  


01 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНА)
 

011 

  

Звітна  

012 

  

Звітна нова 

015 

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) 

ПВ 

  

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

ПВН 

  

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 


  

(грн.)


Код рядка 

Код додатка 

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

колонка А 

колонка Б 

1  

ДСп2 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

  

  

  

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

х 

х 

2.1 

  

експортні операції 

  

2.2 

  

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

  

ДСп4 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

  

х 

ДСп4 

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

  

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А) 

  

х 

5.1 

  

з рядка 5 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 4) колонки А 

  

х 

ДСп1 

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -)  

  

  

  

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 6 (- чи +)) колонки Б) 

х 

  


Код рядка 

Код додатка 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги придбання (без податку на додану вартість) 

Дозволений податковий кредит 

колонка А 

колонка Б 

ДСп2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

8.1 

  

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

  

  

8.2 

  

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

81 

  

у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах 

  

  

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

  

х 

9.1 

  

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

  

х 

9.2 

  

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

10 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

х 

х 

10.1 

  

обсяг придбання товарів та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

  

  

10.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

10.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

  

  

101 

  

у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах 

  

  

11 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)): 

х 

х 

11.1 

  

обсяг придбання товарів, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам 

  

х 

11.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

  

х 

11.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

  

х 

111 

  

у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах 

  

х 

12 

  

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (12.1 (+ чи -) + 12.2 + 12.3 (+ чи -)) колонки Б) 

  

  

12.1 

ДСп1 

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -) 

  

  

12.2 

  

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах (+) 

х 

  

12.3 

  

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

  

  

13 

  

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (8.1 + 10.1 + 10.3 + 12 (- чи +)) (колонки Б) 

х 

  


  

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Сума податку на додану вартість 

14 

  

Сума податку на додану вартість, яка в поточному звітному (податковому) періоді підлягає нарахуванню (рядок 7 - рядок 13) (позитивне значення) 

  

15 

  

Сума податку на додану вартість, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (рядок 7 - рядок 13) (від'ємне значення) 

  

16 

  

Сума податку на додану вартість минулого звітного (податкового) періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (значення рядка 18 декларації (спеціальної) попереднього звітного (податкового) періоду) 

  

17 

  

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) 

  

18 

  

Сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(рядок 14 - рядок 16, від'ємне значення) або (рядок 15 + рядок 16)
(значення цього рядка переноситься до рядка 16 декларації (спеціальної) наступного звітного (податкового) періоду) 

  


  
  


Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду 


До декларації додаються: 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 


Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5) (додаток 5) та відповідних документів 

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3) (додаток 3) 

Уточнюючий розрахунок 

Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді 

Доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу Дата подання декларації 

  

  

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника / серія та номер паспорта) 

__________
(підпис)                                                (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків головного бухгалтера / серія та номер паспорта) 

_________
(підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 


IV. Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності 

  

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті декларації (спеціальної) 

  

  

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 

  

За результатами камеральної перевірки цієї декларації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

порушень (помилок) не виявлено (дата) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю 

(потрібне зазначити) 

"___" 20__ року __ 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N) 


Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) 


01  

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1) 

011 

  

Звітний 

012 

  

Звітний новий 

013 

  

Уточнюючий 

015 

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) 

  

ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

  

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

  


Подається платником при заповненні рядків 6 та/або 12.1 податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).


  

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань


(грн.)


N з/п 

Отримувач (покупець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

наймену-
вання (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індивіду-
альний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього: рядок 6 (+ чи -) 

  

  


Розділ II. Коригування податкового кредиту

(грн.)


N з/п 

Постачальник (продавець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

наймену-
вання
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індивіду-
альний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отриму-
вачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: рядок 12.1 (+ чи -) 

  

  


Дата подання 

  

  

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник

__________
(підпис)                                             (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
  


Головний бухгалтер

___________
(підпис)                                               (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N) 


Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) 


01

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (ДСп2)

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 


015 

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) 

  

ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

  

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

  


  

Розділ I. Податкові зобов'язання

(грн.)


N з/п 

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер) 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші  

  

  

Усього за місяць (рядок 1 декларації) 

  

  


Розділ II. Податковий кредит

(грн.)


N з/п 

Постачальник (індивідуальний податковий номер) 

Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит 

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць (рядок 8.1 декларації) 

  

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць (рядок 8.2 декларації) 


Дата подання 

  

  

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник

__________
(підпис)                                             (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
  


Головний бухгалтер

___________
(підпис)                                               (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N) 


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) 


01 

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3) 

011 

  

Звітний 

012 

  

Звітний новий 

013 

  

Уточнюючий 

015 

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) 

  


ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно ( %) 

  

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством ( %) 

  


  

04 

Платник 

  


                                                                                                                                  (найменування) 


041 

юридична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  


 
Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 
 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


(грн.) 


N з/п 

Податковий період*
(місяць/рік) 

Обсяги постачання (без податку на додану вартість) 

сільськогосподарських товарів/послуг 

товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських 

загальні
(графа 3 + графа 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

Питома вага ( %) 

(усього графа 3 х 100 / усього графа 5) 

(усього графа 4 х 100 / усього графа 5) 

100 * Дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника - звітний податковий період. 


Дата подання 

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


 
Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_______
           (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

М. П. 


Головний бухгалтер 

_______
            (підпис)                      (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N) 


Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) 


01 

Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДСп4) 

011 

  

Звітний 

012 

  

Звітний новий 

013 

  

Уточнюючий 

Подається платником при заповненні рядків 3 та/або 4 Податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) 

015 

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) 

  

ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

  

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

  


02 

Звітний (податковий) період 


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


04 

Платник 

  


                                                                                                                                     (найменування) 


041 

юридична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  


 
Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 
 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Таблиця 1. Пункт 3 декларації "Операції, що не є об'єктом оподаткування" (стаття 196 розділу V Кодексу)

(грн.) 


N з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

  

  

  

УСЬОГО 

  


Таблиця 2. Пункт 4 декларації "Операції, які звільнені від оподаткування" (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

(грн.) 


N з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

  

  

  

УСЬОГО 

  


Дата подання 

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


 
Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_______
             (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

М. П. 


Головний бухгалтер 

_______
             (підпис)                       (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N) 


Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) 


01 

Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5) 

011 

  

Звітний 

012 

  

Звітний новий 


02 

Звітний (податковий) період 


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


03 

Платник 

  


                                                                                                                                 (найменування) 


04 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 
 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України заявляю про відмову продавця товарів/послуг надати податкову накладну 


N з/п 

Постачальник 

Дата виникнення податкових зобов'язань 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Причини відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індивідуальний податковий номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

номер і дата документа, що засвідчує факт відмови 

пояснення 

  

  

  

  

  

  

  

  


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України заявляю про порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. 


N з/п 

Постачальник 

Податкова накладна 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Опис порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індивідуальний податковий номер 

дата 

номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  


До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк. 


Дата подання 

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


 
Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_______
                  (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

М. П. 


Головний бухгалтер 

_______
                                   


 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість 

 
 
Ю. В. Лапшин
 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41 


01 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)
 

011 

 

Звітна 

012 

 

Звітна нова 

014 

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


  

04 

Платник 

 


 

(найменування) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


06 

Податкова адреса
 
_______ 
_______ 

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

Телефон 

 

Факс 

 

E-mail 

 


Декларація подається до органу державної податкової служби в 


                                                                                                                                                                 (район, місто) 

(грн.) 


Код рядка 

Код додатка 

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

колонка А 

колонка Б 

ДП2 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

 

 

 

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

х 

х 

2.1 

 

експортні операції 

 

2.2 

 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

 

ДП3 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

 

х 

ДП3 

Операції, звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

 

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А) 

 

х 

5.1 

 

з рядка 5 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що не є об'єктом оподаткування
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 4 колонки А) 

 

х 

ДП1 

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -) 

 

 

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 6 (- чи +)) колонки Б) 

х 

 


Код рядка 

Код додатка 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги придбання (без податку на додану вартість) 

Дозволений податковий кредит 

колонка А 

колонка Б 

ДП2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

8.1 

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

 

 

8.2 

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

81 

 

у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

 

 

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

9.1 

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

 

х 

9.2 

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

10 

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

х 

х 

10.1 

 

обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

 

 

10.2 

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

 

х 

10.3 

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

 

 

101 

 

у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

 

 

11 

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)): 

х 

х 

11.1 

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам    

 

х 

11.2 

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))  

 

х 

11.3 

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

 

х 

111 

 

у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

 

х 

12 

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (12.1 (+ чи -) + 12.2 (+ чи -) + 12.3 (+ чи -)) колонки Б) 

 

 

12.1 

ДП1 

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -) 

 

 

12.2 

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (+) 

х 

 

12.3 

 

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

 

 

13 

 

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (8.1 + 10.1 + 10.3 + 12 (- чи +)) колонки Б) 

х 

 


 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Сума податку на додану вартість 

14 

 

Сума податку на додану вартість, яка в поточному звітному (податковому) періоді підлягає нарахуванню (рядок 7 - рядок 13) (позитивне значення) 

 

15 

 

Сума податку на додану вартість, яка зменшує нарахування наступних звітних (податкових) періодів (рядок 7 - рядок 13) (від'ємне значення) 

 

16 

 

Сума податку на додану вартість минулого звітного (податкового) періоду, яка в поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (значення рядка 18 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

 

17 

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) 

 

18 

 

Сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету 
(рядок 14 - рядок 16, від'ємне значення) або (рядок 15 + рядок 16) 
(значення цього рядка переноситься до рядка 16 декларації (переробного підприємства) наступного звітного (податкового) періоду) 

 


 
 


Відмітка про перехід на місячний звітний (податковий) період з поточного звітного (податкового) періоду 


                         До декларації додаються: 

 
 
 

 

 
 

 
 


Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4) (додаток 4) та відповідних документів 

Уточнюючий розрахунок 

Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді 

Доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу Дата подання декларації 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

__________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

М. П.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          (реєстраційний номер облікової картки платника 
              податків керівника / серія та номер паспорта) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       (реєстраційний номер облікової картки платника
   податків головного бухгалтера / серія та номер паспорта) 


IV. Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

 

 

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті декларації (переробного підприємства) 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 

 

 

За результатами камеральної перевірки цієї декларації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порушень (помилок) не виявлено (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю 

(потрібне зазначити) 

"___" 20__ року                 __ 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) 


 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) 


01 

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 

015 

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства 

 


Подається платником при заповненні рядків 6 та/або 12.1 податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


  

05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)


Розділ I. Коригування податкових зобов'язань                                                                         (грн.) 


N з/п 

Отримувач (покупець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

найменування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індиві-
дуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: рядок 6 (+ чи -) 

 

 


Розділ II. Коригування податкового кредиту

(грн.) 


N з/п 

Постачальник (продавець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
 

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
 

найменування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) 

індиві-
дуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: рядок 12.1 (+ чи -) 

 

 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 


 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) 


01 

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (ДП2) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 


014 

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства 

 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 

 

(найменування) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Розділ I. Податкові зобов'язання

(грн.) 


N
з/п 

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер) 

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість) 

Сума податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші 

 

 

Усього за місяць (рядок 1 декларації) 

 

 


Розділ II. Податковий кредит

(грн.) 


N
з/п 

Постачальник (індивідуальний податковий номер) 

Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит 

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) 

Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за місяць (рядок 8.1 декларації) 

 

 

 

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за місяць (рядок 8.2 декларації) 

 

 


 
Дата подання 

 

 

.

 

 

 

 

 

 


 
Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

__________
(підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 


 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) 


01 

Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДП3) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 

013 

 

Уточнюючий 

 

Подається платником при заповненні рядків 3 та/або 4 податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) 

014 

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства 

 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 
 

 

 

 


(рік) 

 
 


(квартал) 

 
 

 


(місяць) 


04 

Платник 

 


 

(найменування) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Таблиця 1. Пункт 3 декларації "Операції, що не є об'єктом оподаткування" (стаття 196 розділу V Кодексу)

(грн.) 


N з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

 

 

 

УСЬОГО 

 


Таблиця 2. Пункт 4 декларації "Операції, які звільнені від оподаткування" (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 


N з/п 

Назва операції 

Стаття Кодексу 

Сума 

 

 

 

УСЬОГО 

 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 


 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) 


01 

Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4) 

011 

 

Звітний 

012 

 

Звітний новий 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Платник 

 


 

(найменування) 


04 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про відмову продавця товарів/послуг надати податкову накладну 


N з/п 

Постачальник 

Дата виникнення податкових зобов'язань 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Причини відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індивідуальний податковий номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

номер і дата документа, що засвідчує факт відмови 

пояснення 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 


N з/п 

Постачальник 

Податкова накладна 

Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

Опис порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

індивідуальний податковий номер 

дата 

номер 

обсяг поставки (без податку на додану вартість) 

сума податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 


До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк. 


Дата подання 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

_____
(підпис) 


(ініціали та прізвище) 


 

Директор
Департаменту адміністрування
податку на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41 


01 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок 

 

додаток до декларації 

 

самостійний документ 


02 

Звітний (податковий) період 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 


 

 

 

 


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


031 

 

відмітка про те, що помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше 


04 

Платник 

 


 

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору) 


041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 


042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


Договір про спільну діяльність від _____ 

N ______ 


044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  


Договір про управління майном від ____ 

N ______ 


045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


 

Розрахунок подається до органу державної податкової служби в       ___
                                                                                                                                                                                  (район, місто)
_  


07 


 


ознака підприємства суднобудування 

08 


 


ознака підприємства літакобудування 


09 


 


ознака постачання в межах угод про розподіл продукції 

10 


 


ознака підприємства (організації) інвалідів 


(грн.) 


Код рядка 

Рядки декларації 

Показник, який уточнюється 

Уточнений показник 

Різниця 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I. Податкові зобов'язання 

  

Д5 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

2.1 

  

Експортні операції 

Колонка А 

  

  

  

2.2 

  

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

Д6 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

Колонка А 

  

  

  

Д6 

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України 

Колонка А 

  

  

  

Д6 

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

  

Загальний обсяг постачання 

Колонка А 

  

  

  

6.1 

  

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування 

Колонка А 

  

  

  

  
  

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

8.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

8.1.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість 

Колонка А 

  

  

  

8.2 

  

коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+) 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

  

Усього по розділу I 

Колонка Б 

  

  

  

II. Податковий кредит 

10.1 

Д5 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

10.2 

Д5 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) 

Колонка А 

  

  

  

11.1 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

11.2 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) 

Колонка А 

  

  

  

12 

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

 

 

 

 

12.1 

  

обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

12.2 

  

погашені податкові векселі (для підприємств суднобудування) 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

12.3 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

12.4 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

13 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України): 

  

  

  

  

13.1 

  

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

13.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

13.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

14.1 

Д5 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності 

Колонка А 

  

  

  

14.2 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності 

Колонка А 

  

  

  

15.1 

Д5, Д7 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) з правом включення до податкового кредиту 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

15.2 

Д5, Д7 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не підлягають оподаткуванню (стаття 196 Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) без права включення до податковго кредиту 

Колонка А 

  

  

  

16 

  

Коригування податкового кредиту 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

16.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

16.1.1 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання, по яких не нараховувався податок на додану вартість 

Колонка А 

  

  

  

16.1.2 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

16.1.3 

Д1 

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2 

Колонка А 

  

  

  

16.2 

  

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва (-) 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

16.3 

  

коригування податкового кредиту по постачанню сільськогосподарської продукції в митному режимі експорту (з рядка 12.3 декларації (скороченої)) (+) 

Колонка Б 

  

  

  

16.4 

Д7 

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

17 

  

Усього по розділу II 

Колонка Б 

  

  

  

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ 

18 

  

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

  

  

  

19 

  

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

  

  

  

20.1 

  

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість 

  

  

  

20.2 

  

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду 

  

  

  

21.1 

  

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

  

  

  

21.2 

  

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

  

  

  

21.3 

  

Зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу 

  

  

  

22 

Д2 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 21 - рядок 18) 

  

  

  

23.1 

Д3 Д4 

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку 

  

  

  

23.2 

Д3 

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість в наступних звітних (податкових) періодах 

  

  

  

24 

  

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22 - рядок 23.1 - рядок 23.2) 

  

  

  

25 

  

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 18 - рядок 21.1 - рядок 21.2) 

  

  

  

26 

  

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки 

  


Дата подання розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


___________
         (підпис)                 (ініціали та прізвище) 

 
 
М. П.
 
  


 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта керівника) 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________
         (підпис)                 (ініціали та прізвище) 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта головного бухгалтера) 


Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку) 

 
___________
         (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  


Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку 
на додану вартість 

 
 
Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41  


01 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) 

  

додаток до декларації 

  

самостійний документ 

0131 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства  

  

0132 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства  

  

0133 

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства 

  


ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%) 

  

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

  


  

(грн.)


Код рядка 

Рядки декларації 

Показник, який уточнюється 

Уточнений показник 

Різниця 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I. Податкові зобов'язання 

  

ДС2 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

2.1 

  

Експортні операції 

Колонка А 

  

  

  

2.2 

  

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

ДС4 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

Колонка А 

  

  

  

ДС4 

Операції, звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

  

Загальний обсяг постачання 

Колонка А 

  

  

  

5.1 

  

з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного (податкового) періоду 

Колонка А 

  

  

  

ДС1 

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

  

Усього по розділу I 

Колонка Б 

  

  

  

II. Податковий кредит 

8.1 

ДС2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

8.2 

ДС2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

81 

  

у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

9.1 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

9.2 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

10 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

  

10.1 

  

обсяг придбання та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

10.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

10.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

101 

  

у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

11 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)): 

  

11.1 

  

обсяг придбання товарів та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

11.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

11.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

111 

  

у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва 

Колонка А 

  

  

  

12.1 

ДС1 

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

12.2 

  

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва (+) 

Колонка Б 

  

  

  

12.3 

  

коригування податкового кредиту по постачанню сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (-) 

Колонка Б 

  

  

  

12.4 

  

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

13 

  

Усього по розділу II 

Колонка Б 

  

  

  

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ 

14 

  

сума податку на додану вартість, яка у поточному звітному (податковому) періоді підлягає нарахуванню та спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства (стаття 209 розділу V Кодексу) (рядок 7 - рядок 13) (позитивне значення) 

  

  

  

  

15 

  

сума податку на додану вартість (рядок 7 - рядок 13) (від'ємне значення) 

  

  

  

  


Дата подання розрахунку 

  

  

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника / серія та номер паспорта) 

__________
(підпис)                                                (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків головного бухгалтера / серія та номер паспорта) 

_________
(підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 


Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

  

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41  


01 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) 

  

додаток до декларації 

  

самостійний документ 

015 

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) 

  

ПВ 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%) 

  

ПВН 

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) 

  


  

(грн.)


Код рядка 

Рядки декларації 

Показник, який уточнюється 

Уточнений показник 

Різниця 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I. Податкові зобов'язання  

  

ДСп2 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

2.1 

 

Експортні операції 

Колонка А 

  

  

  

2.2 

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

3  

ДСп4 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

Колонка А 

  

  

  

ДСп4 

Операції, звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

5  

  

Загальний обсяг постачання 

Колонка А 

  

  

  

5.1 

  

з рядка 5 - загальний обсяг операцій звітного (податкового) періоду, що є об'єктом оподаткування  

Колонка А 

  

  

  

6  

ДСп1 

Коригування податкових зобов'язань згідно з статтею 192 розділу V Кодексу 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

 

Усього по розділу I 

Колонка Б 

  

  

  

II. Податковий кредит  

8.1 

ДСп2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

8.2 

ДСп2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міднародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

81 

  

у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

9.1 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

9.2 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

10 

  

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

  

10.1 

  

обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

10.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

10.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

101 

  

у тому числі з рядка 10, які частково використовуються в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

11 

  

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)): 

  

11.1 

  

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

11.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

11.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

111 

  

у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах 

Колонка А 

  

  

  

12.1 

ДСп1 

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (+ чи -) 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

12.2 

  

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах (+) 

Колонка Б 

  

  

  

12.3 

  

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

13 

  

Усього по розділу II 

Колонка Б 

  

  

  

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ 

14 

  

Сума податку на додану вартість, яка в поточному звітному (податковому) періоді підлягає нарахуванню (рядок 7 - рядок 13) (позитивне значення) 

  

  

  

  

15 

  

Сума податку на додану вартість, яка зменшує нарахування наступних звітних (податкових) періодів (рядок 7 - рядок 13) (від'ємне значення) 

  

  

  

  

16 

  

Сума податку на додану вартість минулого звітного (податкового) періоду, яка в поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (значення рядка 18 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

  

  

  

  

17 

  

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (рядок 14 - рядок 16 позитивне значення) 

  

  

  

  

18 

  

Сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(рядок 14 - рядок 16, від'ємне значення) або (рядок 15 + рядок 16) (значення цього рядка переноситься до рядка 16 декларації (спеціальної) наступного звітного (податкового) періоду) 

  

  

  

  


Дата подання розрахунку 

  

  

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника / серія та номер паспорта) 

__________
(підпис)                                                (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків головного бухгалтера / серія та номер паспорта) 

_________
(підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 


Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

  

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41  


01 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) 

 

додаток до декларації 

 

самостійний документ 

014 

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства 

 


  

(грн.)


Код рядка 

Рядки декларації 

Показник, який уточнюється 

Уточнений показник 

Різниця 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I. Податкові зобов'язання 

  

ДП2 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

2.1 

  

Експортні операції 

Колонка А 

  

  

  

2.2 

  

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

ДП3 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) 

Колонка А 

  

  

  

ДП3 

Операції, звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

  

Загальний обсяг постачання 

Колонка А 

  

  

  

5.1 

  

з рядка 5 - загальний обсяг операцій звітного (податкового) періоду, що є об'єктом оподаткування 

Колонка А 

  

  

  

ДП1 

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

  

Усього по розділу I 

Колонка Б 

  

  

  

II. Податковий кредит 

8.1 

ДП2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

8.2 

ДП2 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

81 

  

у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

9.1 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою 

Колонка А 

  

  

  

9.2 

  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

10 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою: 

  

10.1 

  

обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

10.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

10.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

101 

  

у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

11 

  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)): 

  

11.1 

  

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам 

Колонка А 

  

  

  

11.2 

  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) 

Колонка А 

  

  

  

11.3 

  

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України 

Колонка А 

  

  

  

111 

  

у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин 

Колонка А 

  

  

  

12.1 

ДП1 

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу 

Колонка А 

  

  

  

Колонка Б 

  

  

  

12.2 

  

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (+) 

Колонка Б 

  

  

  

12.3 

  

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях 

Колонка Б 

  

  

  

13 

  

Усього по розділу II 

Колонка Б 

  

  

  

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ  

14 

  

Сума податку на додану вартість, яка в поточному звітному (податковому) періоді підлягає нарахуванню (рядок 7 - рядок 13) 

  

  

  

  

15 

  

Сума податку на додану вартість, яка зменшує нарахування наступних звітних (податкових) періодів (рядок 7 - рядок 13) 

  

  

  

  

16 

  

Сума податку на додану вартість минулого звітного (податкового) періоду, яка в поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (значення рядка 18 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 

  

  

  

  

17 

  

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) 

  

  

  

  

18 
  
  

  
  
  

Сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету 
(рядок 14 - рядок 16, від'ємне значення) або (рядок 15 + рядок 16) 
(значення цього рядка переноситься до рядка 16 декларації (переробного підприємства) наступного звітного (податкового) періоду) 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  


Дата подання розрахунку 

  

  

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника / серія та номер паспорта) 

__________
(підпис)                                                (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків головного бухгалтера / серія та номер паспорта) 

_________
(підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 


Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

  

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 
 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41  


01 

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України 


02 

Звітний (податковий) період 


  

  

  

  


 (рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


03 

Особа - отримувач послуг 

  


(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 


031 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

032 

фізична особа - підприємець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 


04  

Податкова адреса
 ________
 ________
 ________ 

Поштовий індекс  

 

 

 

 

 

Телефон  

 

Факс  

 

E-mail  

 


Розрахунок подається до органу державної податкової служби в 


                                                                                                                                                                              (район, місто) 


(грн.)


N з/п 

Нерезидент (постійне представництво нерезидента), не зареєстрований як платник податку  

Договір про надання робіт/послуг 

Акт виконаних робіт/послуг 

обсяг отриманих робіт/послуг (без податку на додану вартість) 

Нарахована сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету 

дата 

номер 

дата 

номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього до сплати 

 


Дата подання розрахунку 

  

  

. 

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

______
               (підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

  

 
 
М. П.
  
  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта керівника) 

Головний бухгалтер 

_____
               (підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта головного бухгалтера) 

  

Фізична особа - підприємець 

______
               (підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

  


 

Директор Департаменту
адміністрування ПДВ
 

Ю. В. Лапшин 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
25.01.2011 N 41

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2011 р. за N 197/18935 


ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

I. Загальні положення

1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу, платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

3. Подання копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді передбачено пунктом 201.15 статті 201 розділу V Кодексу.

4. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.

5. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

6. Платники податку - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (спеціальну), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу.

7. Платники податку - переробні підприємства, які згідно із пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовують особливий порядок сплати податку на додану вартість за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), подають податкову декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються установленого пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу режиму, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

8. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

9. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність) належать:

податкова декларація з податку на додану вартість (далі - декларація);

податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) (далі - декларація (скорочена));

податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) (далі - декларація (спеціальна));

податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) (далі - декларація (переробного підприємства));

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу);

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу);

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу);

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді;

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

10. Податкова звітність подається до органу державної податкової служби особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано.

11. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від ___ N ______" та вказують назву договору.

12. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від ___ N ______" та вказують назву договору.

II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, - календарному кварталу, з урахуванням таких особливостей:

а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

3. При обранні квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який відповідає критеріям, указаним у пункті 2 цього розділу, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до органу державної податкової служби заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до моменту втрати права на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток. Форму заяви наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до органу державної податкової служби, у якому перебуває на обліку, указану вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

4. У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник податку втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачений підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з місяця, в якому втрачається право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток.

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:

5.1. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

5.2. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II Порядку строк до підрозділу органу державної податкової служби, яким здійснюється приймання податкової звітності, за формою, встановленою на дату подання.

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

2. Декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, одним із таких способів на вибір платника податків:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

3. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку. 

4. Податкова звітність у паперовій формі подається на аркушах формату А 4, в електронній формі - у порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

5. Податкова звітність у паперовій формі заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку зберігання звітності.

У рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк (для паперової форми звітності).

6. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

7. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.

8. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

9. Податкова звітність повинна бути підписана:

9.1 керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;

9.2 фізичною особою - платником податків або його законним представником;

9.3 особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність, управління майном або угодою про розподіл продукції.

10. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, встановленому центральним органом державної податкової служби

11. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки вручення органу державної податкової служби з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.

Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу державної податкової служби другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

12. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки вручення платник податків зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом установлених Кодексом строків.

13. Декларація подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Декларація (скорочена) / (спеціальна) / (переробного підприємства) подається платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування (стаття 209 розділу V Кодексу / пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу / пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу), за звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник податку таку діяльність у звітному періоді.

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість / (скороченої) / (переробного підприємства) / (спеціальної)) подаються платником у визначених Кодексом випадках.

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2 до цього Порядку) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і у подальшому разом з декларацією за той звітний (податковий) період, в якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до цього Порядку) подається платниками, які мають право на застосування квартального звітного (податкового) періоду, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року.

14. Додатками до декларації є:

14.1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);

14.2. Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2);

14.3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);

14.4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4);

14.5. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);

14.6. Довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів;

14.7. Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7) (додаток 7);

14.8. Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (додаток 8).

15. Додатками до декларації (скороченої) є:

15.1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (ДС1) (додаток 1);

15.2. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з податку на додану вартість (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ДС2) (додаток 2);

15.3. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС3) (додаток 3);

15.4. Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу) (ДС4) (додаток 4);

15.5. Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5) (додаток 5).

16. Додатками до декларації (спеціальної) є:

16.1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1) (додаток 1);

16.2. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (ДСп2) (додаток 2);

16.3. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3) (додаток 3);

16.4. Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу) (ДСп4) (додаток 4);

16.5. Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5) (додаток 5).

17. Додатками до декларації (переробного підприємства) є:

17.1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1) - додаток 1);

17.2. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (ДП2) (додаток 2);

17.3. Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу) (ДП3) (додаток 3);

17.4. Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4) (додаток 4).

18. У разі наявності експортних операцій (заповнення рядка 2.1 декларації) до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірників декларанта) подають окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді.

19. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).

20. У разі відмови постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) до декларації додаються Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) за формою згідно з (Д8) (додаток 8) - для декларації, (ДС5) (додаток 5) - для декларації (скороченої); (ДСп5) (додаток 5) - для декларації (спеціальної); (ДП4) (додаток 4) - для декларації (переробного підприємства) та відповідні документи, передбачені пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу.

21. У разі застосування платниками касового методу визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Кодексу такі платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).

22. Податкова звітність, надана платником або його представником (у паперовому вигляді, поштою, засобами електронного зв'язку) та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 розділу II Кодексу, вважається не поданою, про що повідомляється платник у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 розділу II Кодексу.

23. Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких, не визначених статтею 49 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.

24. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

25. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Внесення змін до податкової звітності

1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 розділу II Кодексу.

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

V. Порядок заповнення податкової декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків.

Платником заповнюються вступна частина, службові поля, перші три розділи та додатки.

Розділ IV заповнюється працівниками органів державної податкової служби лише на оригіналі декларації, який залишається в органах державної податкової служби.

2. Вступна частина

У спеціальних полях для відміток 07 - 08 указується позначка (х) для підприємств суднобудування та літакобудування відповідно.

У спеціальному полі для відміток 09 - позначка (х) у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах угод про розподіл продукції.

У спеціальному полі для відміток 10 - позначка (х) підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

У разі заповнення спеціального поля для відміток 10 обов'язковим є подання (Д6) (додатка 6) до декларації із заповненням таблиці 4 "Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів".

3. Розділ I "Податкові зобов'язання"

3.1. У рядках 1 - 6 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання звітного періоду, які оподатковуються за основною ставкою, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод), та обсяги постачання, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та ті, що не оподатковуються у зв'язку з визначенням місця постачання послуг за межами митної території України відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу або постачання послуг за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.

3.2. До рядка 1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання, здійснені на митній території України, та ті, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу визначено на митній території України.

3.3. У рядку 2 вказуються обсяги постачання, що оподатковуються за нульовою ставкою, окремо експортні (рядок 2.1) відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу, окремо інші операції (рядок 2.2) відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

3.4. Рядок 3 заповнюється платником у тому випадку, якщо платник здійснює такі операції як частину в загальному обсязі постачання та зареєстрований як платник податку на додану вартість відповідно до вимог Кодексу.

3.5. У рядку 4 вказується обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України.

3.6. У рядку 5 вказується обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод).

3.7. У рядку 6 вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 1, 2.1, 2.2, 3, 4 та 5, і заповнюється тільки колонка А.

Обсяг операцій, що є об'єктом оподаткування, вказується у рядку 6.1 і застосовується при розрахунках загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню.

3.8. У рядку 7 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.

3.9. Коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8.

У рядку 8.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та відповідно податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.

У рядку 8.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість.

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

У рядку 8.2 вказуються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку із нецільовим використанням товарів, увезених у пільговому режимі.

4. Розділ II "Податковий кредит"

4.1. До розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 - 15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, імпортованих товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).

4.2. У рядку 12.2 вказується обсяг ввезення (імпорту) товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу (тільки для підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 групи 35 КВЕД ДК 009:2005). Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі оплачені.

4.3. У рядку 14 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг імпорту товарів та необоротних активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності, з податком на додану вартість (рядок 14.1) та без податку на додану вартість (рядок 14.2).

4.4. У рядку 15 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України).

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 (Д7) (додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації.

4.5. Коригування податкового кредиту відображається у рядку 16.

У рядку 16.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.

У рядку 16.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, по яких не нараховувався податок на додану вартість.

У рядку 16.1.2 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1. Значення цього рядка враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахування частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій та перерахування частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами 12, 24 і 36 місяців.

У рядку 16.1.3 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, по яких податок на додану вартість не включався до податкового кредиту і які було включено у рядок 15.2.

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання (Д1) (додатка 1) до декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

У рядку 16.2 відображається коригування, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг або переробними підприємствами готової продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.

Таке коригування проводиться виходячи із залишкової вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.6 статті 209 розділу V Кодексу):

а) у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства або на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством;

б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

У рядку 16.3 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої).

У рядку 16.4 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за звітний (податковий) період, на який припадає 12-й, 24-й чи 36-й місяць використання необоротних активів.

4.6. Розділ III "Розрахунки з бюджетом за звітний період"

4.6.1. Якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.

4.6.2. Якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.

4.6.3. Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту (заповнено рядок 19 декларації), така сума враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з податку на додану вартість, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу (що значиться на особовому рахунку платника на перше число звітного (податкового) періоду (відображається у рядку 20.1 декларації)), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

4.6.4. Якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту з урахуванням залишку такого від'ємного значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, має від'ємне значення (рядок 22 декларації), подається (Д2) (додаток 2).

4.6.5. Платники, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість та заповнили рядок 22 декларації, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають (Д3) (додаток 3).

Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така сума вказується або в рядку 23.1, або у рядку 23.2, або частково розподіляється у рядках 23.1 та 23.2 декларації.

При цьому платники податку, які мають право на отримання бюджетного відшкодування та прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку (заповнено рядок 23.1 декларації), подають (Д4) (додаток 4).

4.6.6. Залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

4.6.7. Рядок 21.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом державної податкової служби.

4.6.8. Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду вказується в рядку 25 декларації.

VI. Особливості заповнення декларації (скороченої)

1. Вступна частина

У спеціальних полях для відміток рядків 0131 - 0133 указується позначка (х) для тих видів діяльності, які провадить таке сільськогосподарське підприємство.

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВ" проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%). 

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВН" проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду (%).

Розрахунок питомої ваги проводиться в (ДС3) (додаток 3).

Платники, які зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу за формулою

(р. 5.1 + р. 6) колонки А декларацій (скорочених) відповідних звітних (податкових) періодів
__
сума (р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій та (р. 5.1 + р. 6) декларацій (скорочених) відповідних звітних (податкових) періодів  

х  100.  


2. Розділ I "Податкові зобов'язання"

У рядку 1 вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.

3. Розділ II "Податковий кредит"

У розділі II "Податковий кредит" відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також необоротні активи, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи (виготовлені та/або придбані) використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 8, 10, 11 та довідково відображаються у рядках 81, 101, 111 податкової декларації (скороченої);

б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

4. Розділ III "Розрахунки за звітний період"

З урахуванням особливостей податкового обліку сільськогосподарських підприємств, визначених статтею 209 розділу V Кодексу:

у разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість поточного звітного (податкового) періоду (рядок 7 - рядок 13) має позитивне значення, така сума відображається у рядку 14 декларації (скороченої) та спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства;

у разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість поточного звітного (податкового) періоду (рядок 7 - рядок 13) має від'ємне значення, така сума відображається у рядку 15 декларації (скороченої).

VII. Особливості заповнення декларації (спеціальної)

1. Вступна частина

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВ" проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%).

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВН" проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного (податкового) періоду (%). 

Розрахунок питомої ваги проводиться у (ДСп3) (додаток 3).

Платники, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 209 розділу V Кодексу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість та зареєстровані платниками податку не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу за формулою

(р. 5.1 + р. 6) колонки А декларацій (спеціальних) відповідних звітних (податкових)
періодів
________
сума (р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій та (р. 5.1 + р. 6) декларацій (спеціальних) відповідних звітних (податкових) періодів 

х 100. 


2. Розділ I "Податкові зобов'язання"

У рядку 1 вказуються виключно операції сільськогосподарських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого статтею 209 Кодексу, з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

3. Розділ II "Податковий кредит"

У податковій декларації (спеціальній) відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 8, 10, 11 та довідково відображаються у рядках 81, 101, 111 декларації (спеціальної);

б) послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

4. Розділ III "Розрахунки за звітний період"

З урахуванням особливостей податкового обліку сільськогосподарських підприємств, визначених пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу:

у разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість поточного звітного (податкового) періоду (рядок 7 - рядок 13) має позитивне значення, така сума відображається у рядку 14 декларації (спеціальної), підлягає нарахуванню та залишається у розпорядженні такого платника податку;

у разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість поточного звітного (податкового) періоду (рядок 7 - рядок 13) має від'ємне значення, така сума відображається у рядку 15 та враховуватиметься при зменшенні нарахування наступних звітних (податкових) періодів;

сума податку на додану вартість минулого звітного (податкового) періоду, яка у поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, відображається у рядку 16;

у рядку 17 відображається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства;

у рядку 18 відображається сума податку на додану вартість, яка у наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника.

Значення цього рядка переноситься платником до рядка 16 декларації (спеціальної) наступного звітного (податкового) періоду.

VIII. Особливості заповнення декларації (переробного підприємства)

1. Розділ I "Податкові зобов'язання"

У рядку 1 вказуються виключно операції переробних підприємств за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно).

2. Розділ II "Податковий кредит"

У податковій декларації (переробного підприємства) відображаються суми податкового кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та постачанням готової продукції.

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 8, 10, 11 та довідково відображаються у рядках 81, 101, 111 декларації (переробного підприємства).

3. Розділ III "Розрахунки за звітний період"

З урахуванням особливостей податкового обліку переробних підприємств, згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу:

у разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість поточного звітного податкового періоду (рядок 7 - рядок 13) має позитивне значення, така сума відображається у рядку 14 декларації (переробного підприємства);

у разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість поточного звітного податкового періоду (рядок 7 - рядок 13) має від'ємне значення, така сума відображається у рядку 15 та зменшуватиме нарахування наступних звітних (податкових) періодів;

сума податку на додану вартість минулого звітного періоду, яка у поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету, відображається у рядку 16;

у рядку 17 відображається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується виключно до спеціального фонду державного бюджету;

у рядку 18 відображається сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

Значення цього рядка переноситься платником до рядка 16 декларації (переробного підприємства) наступного звітного (податкового) періоду.

IX. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.

2. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.

3. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

4. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. На значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку зменшується значення рядка 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23.

6. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 26.

7. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

X. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які є відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.

2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку органом державної податкової служби.

XI. Особливі правила для підприємств суднобудування і літакобудування

1. Підпункти 4.6.3 та 4.6.4 підпункту 4.6 пункту 4 розділу V цього Порядку не поширюються на підприємства суднобудування і літакобудування.

2. При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого у передбаченому пунктом 200.1 статті 200 розділу V Кодексу порядку, таким підприємствам бюджетне відшкодування здійснюється у звітному (податковому) періоді, наступному за звітним (податковим) періодом, у якому виникло від'ємне значення податку на додану вартість, у порядку і строки, передбачені статтею 200 розділу V Кодексу. При цьому сума, відображена в рядку 20.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду зазначених підприємств, переноситься до рядка 21.1 податкової декларації цього самого звітного (податкового) періоду.

3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється у загальновстановленому порядку.

XII. Перевірка декларацій в органі державної податкової служби

1. Податкові декларації приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників.

2. Зареєстровані в органі державної податкової служби декларації підлягають камеральній перевірці.

3. У разі якщо за результатами перевірки не встановлено порушень, робиться відповідний запис у розділі IV декларації.

4. У разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення, складається Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість (додаток 3 до цього Порядку).

Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, складається у двох примірниках і підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, та після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу.

5. Камеральну перевірку даних, заявлених у податковій звітності з податку на додану вартість, орган державної податкової служби проводить протягом 30 днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

6. За наявності достатніх підстав, перелік яких визначено додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 N 1238 "Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого платника", які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, орган державної податкової служби має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Висновок щодо необхідності проведення документальної позапланової виїзної перевірки передається підрозділу податкового контролю, про що робиться відповідний запис у розділі IV декларації.

XIII. Зміна форм податкової звітності

1. У разі зміни форм податкової звітності центральний орган державної податкової служби, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності.

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби дата, вхідний N) 


Додаток 1
до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість 


01 

ЗАЯВА
про вибір квартального звітного (податкового) періоду
 


02 

Подається до органу державної податкової служби в _________
___________ район (місто)
 


03 

До декларації за звітний (податковий) період 


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


04 

Платник 

 


(найменування) 


041 

юридична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  


Код за ЄДРПОУ 


05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


06  

Податкова адреса _______
__________
__________ 

Поштовий індекс  

 

 

 

 

 

Телефон  

 

Факс  

 

E-mail  

 


    Відповідно до  пункту  202.2 статті 202 розділу V Податкового кодексу України вибираємо квартальний податковий період, починаючи з 1 січня 201_ року. При цьому повідомляємо, що застосовуємо ставку 0 відсотків податку на прибуток з _____ кварталу 201_ року. 


Дата подання 

  

  

. 

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_____
        (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

 
 
М. П.
  


Головний бухгалтер 

______
         (підпис)                          (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування ПДВ
 

Ю. В. Лапшин 


 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 


Додаток 2
до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість 


01

  
 


 

Повідомлення
про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки
 податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та
 виданих податкових накладних * * Подається платником у разі наявності філій (структурних підрозділів).  


02 

Звітний (податковий) період 


  

  

  

  


(рік) 

 


(квартал) 

 

 


(місяць) 


03 

Платник 

  


(найменування - для юридичної особи) 


031 

юридична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  


Код за ЄДРПОУ 


04 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 


05  

Податкова адреса
___________
___________
___________ 

Поштовий індекс  

 

 

 

 

 

Телефон  

 

Факс  

 

E-mail  

 


Повідомлення подається до органу державної податкової служби в 


                                                                                                                                                                                (район, місто) 


Відповідно до вимог абзацу другого пункту 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 N 969, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1401/18696, та абзацу другого пункту 2 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1002, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1402/18697, делеговано право виписки податкових накладних та право ведення частини реєстру виданих та отриманих податкових накладних філіям та структурним підрозділам, які входять до складу платника ПДВ та яким присвоєно такі числові номери:


Числовий номер філії (структурного підрозділу) 

Код за ЄДРПОУ філії (структурного підрозділу) 

Найменування філії (структурного підрозділу) 

Податкова адреса філії (структурного підрозділу) 

  

  

  

  

  

  

  

  


Дата подання 

  

  

  

  

  

  

  

  


Наведена інформація є повною і достовірною. 


Керівник 

_________       ___
  (підпис)                           (ініціали та прізвище) 

 
 
М. П.
 
  


Головний бухгалтер 

_________      ____
   (підпис)                         (ініціали та прізвище) 


 

Директор Департаменту
адміністрування ПДВ
 

Ю. В. Лапшин 


 

Додаток 3
до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ


(назва територіального органу державної податкової служби)


АКТ
про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість
 

щодо неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності з податку на додану вартість  

  

щодо виявлених помилок (порушень)  

  


N *
            (дата)  

__________
    (місце складання)  

_
(посада, прізвище, ініціали посадової особи податкового органу)

На підставі пункту 200.10 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, в порядку статті 76 розділу II Податкового кодексу України проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість за _____ 20__ року
                                                                (звітний (податковий) період)
_,
                              (повне найменування - для юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи,
                                                                               податковий номер або серія та номер паспорта)
відповідальними особами якого у періоді, що перевіряється, є:
керівник ______;
                 (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
головний бухгалтер _________
                (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

При перевірці використано: податкову декларацію з податку на додану вартість за ___
                                                                                                                                                                                             (звітний  (податковий
                                                                                                                                                                                                          період)

(від ____ N ___________ );
(дата та номер реєстрації в податковому органі) 

податкову звітність з податку на додану вартість за ___ (від __ N _____ ) з урахуванням актів про результати камеральної перевірки (від N _______ ) (зазначаються, якщо показники звітної податкової декларації з податку на додану вартість формуються з урахуванням показників такої звітності (таких актів)). 

Перевіркою встановлено:

Таблиця 1


N з/п 

Суть помилки (порушення) 

Зазначити необхідне відміткою (х) 

Неподання податкової звітності з податку на додану вартість в порушення вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2) пункту 49.18 статті 49 розділу II, пункту 203.1 статті 203 розділу V Податкового кодексу України 

  

Несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість в порушення вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2) пункту 49.18 статті 49 розділу II, пункту 203.1 статті 203 Податкового кодексу України 

  

Порушення підпункту ___ пункту ____ статті _____ розділу __ Податкового кодексу України, пункту _____ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _________ за N _______, а саме: арифметичну (методологічну) помилку (порушення), що не вплинула на розрахунки з бюджетом  

  

Порушення підпункту ___ пункту ____ статті _____ розділу __ Податкового кодексу України, пункту _____ Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _________ за N _______, а саме: арифметичну (методологічну) помилку (порушення), що вплинула на розрахунки з бюджетом 

  


      Згідно з наявною в базах даних інформацією до платника було застосовано штраф (зазначити необхідне для визначення відповідних штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)):

Таблиця 2


N з/п 

Пункт та стаття Податкового кодексу України, відповідно до якого був зроблений розрахунок штрафних (фінансових) санкцій  

Сума, грн.  

Дата податкового повідомлення-
рішення 

Номер податкового повідомлення-
рішення 

Пункт 120.1 статті 120 розділу V Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац другий пункту 123.1 статті 123 розділу V Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац четвертий пункту 123.1 статті 123 розділу V Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац шостий пункту 123.1 статті 123 розділу V Податкового кодексу України 

  

  

  


Результати перевірки: оформлюються у вигляді таблиці з відображенням показників, у яких допущено помилку (порушення) (наприклад, код рядка), даних, вказаних платником, даних, визначених органом державної податкової служби, та різниці (відхилення); звітного (податкового) періоду, граничного строку подання податкової декларації та фактичної дати подання (неподання) податкової декларації.
 

Висновки (зазначається необхідне).

       Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з податку на додану вартість. Відповідальність платника передбачена пунктом 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України.

      Дані камеральної перевірки свідчать про заниження або завищення (таблиця 3) суми податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, та відповідальність платника передбачена пунктом 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України.

Таблиця 3


N з/п  

  

сума, грн. (+ чи -) 

збільшується (зменшується) сума, що за результатами звітного (податкового) періоду підлягає сплаті платником податку до бюджету 

  

збільшується (зменшується) сума від'ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість 

  

збільшується (зменшується) сума, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду 

  

збільшується (зменшується) сума, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку 

  

збільшується (зменшується) сума, що підлягала бюджетному відшкодуванню шляхом зарахування у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів 

  


    З'ясовано факт(и), за яким(и) платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування.


          Інше ____ 


___
(посада посадової особи органу державної податкової служби, яка склала акт) 

__
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Керівник  

_
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  

__
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи)  

__
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)


Акт складено у двох примірниках.

     З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів державної податкової служби ознайомлений, примірник акта отримав ___.___. 20__ року.


Керівник (головний бухгалтер),
платник податку - фізична особа  

_____
(підпис, ініціали та прізвище)  


На примірнику акта, який залишається в органі державної податкової служби, вказується інформація щодо реалізації результатів перевірки:


  

дата 

номер 

Направлено поштою в порядку, передбаченому статтею 42, пунктом 58.3 статті 58 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

Надано відповідь про результати розгляду заперечень  

  

  

Складено податкове повідомлення-рішення 

  

  * Номер акта складається через дріб з порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду структурного підрозділу, працівником якого проведена перевірка, та податкового номера або серії та номера паспорта.

 

Директор Департаменту
адміністрування ПДВ
 

Ю. В. Лапшин 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали