МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2012

м. Київ

N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 249/20562

Про затвердження форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1251 "Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" (із змінами), з метою впорядкування організації направлення дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон та посилення контролю за їх поверненням до України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення".

2. Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.04.2010 N 1070 "Про затвердження форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.05.2010 за N 328/17623.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

О. Осауленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
02.02.2012 N 52

ЗВІТ
про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення за 20__/__ рік

Подають

Терміни подання

 
Форма N 1-озк
(один раз на рік)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсоцполітики
2012 N ___
 
за погодженням з
Держстатом

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій -
Міністерству соціальної політики України,
головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.
 
Міністерство соціальної політики України -
Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах
 
 

не пізніше 5 жовтня
 
 
 
 
 
 
не пізніше 25 жовтня

Респондент:

Найменування __

Місцезнаходження: __________

____
                     (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Назва країни

N рядка

Код країни

Виїжджали протягом 12 місяців
(з 01.10.____ до 30.09.____)

Виїжджали протягом літнього періоду
(з 25.05.____ до 01.09.____)

кількість груп

чисельність дітей

чисельність дітей, які не повернулись протягом звітного періоду

чисельність осіб, які супроводжують дітей (на момент виїзду групи)

кількість груп

чисельність дітей

чисельність дітей, які не повернулись протягом звітного періоду

чисельність осіб, які супроводжують дітей (на момент виїзду групи)

всього

з них дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

всього

з них дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за країнами виїзду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ______
       (місце підпису керівника та/або осіб,
       відповідальних за заповнення форми звітності)

____
(П. І. Б.)

     _________

_________

     телефон: _____ факс: _____ електронна пошта: _____

 

Директор Департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
02.02.2012 N 52

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 249/20562

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення"

I. Загальні положення

1.1. Звітним періодом для форми звітності N 1-озк "Звіт про виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення" (далі - звіт) є 12 місяців: з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня звітного року.

1.2. Звіт складають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі поданих підприємствами, установами, організаціями, що здійснюють діяльність з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном, списків і згод з відмітками про перетинання державного кордону та не пізніше 5 жовтня подають Міністерству соціальної політики України, а копії - головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.

1.3. Міністерство соціальної політики України не пізніше 25 жовтня подає Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах, уключаючи дані про виїзд груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з різних регіонів.

1.4. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска. Звіт має бути заповнений розбірливо.

1.5. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно терміново повідомити про це Міністерство соціальної політики України.

1.6. Звіт заповнюється державною мовою. Керівник (або інша уповноважена особа), який підписав звіт, відповідає за достовірність поданих у ньому відомостей відповідно до чинного законодавства.

II. Порядок складання звіту

2.1. У звіті наводяться відомості про виїзд організованих груп дітей одного регіону. Якщо до складу групи входять діти з декількох регіонів, звіт складає Міністерство соціальної політики України.

2.2. У графі 1 зазначаються назви країн, до яких виїжджали діти на відпочинок та оздоровлення, у графі 3 - коди цих країн відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 22.12.2010 N 527 (Наказ N 527).

2.3. У графі 4 зазначається кількість груп, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн на підставі виданих згод.

2.4. У графі 5 зазначаються дані про чисельність дітей, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі списків з відмітками про перетинання кордону.

2.5. У графі 6 зазначається кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, із загальної чисельності дітей, які протягом звітного періоду виїжджали до відповідних країн. Дані формуються на підставі списків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, статус яких підтверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що надсилаються до Міністерства соціальної політики України.

2.6. У графі 7 зазначається кількість дітей, які не повернулись незалежно від дати їх виїзду і факт неповернення яких зафіксовано протягом звітного періоду.

2.7. У графі 8 зазначається чисельність осіб, які супроводжують групу на момент її виїзду.

2.8. Графи 9 - 13 заповнюються аналогічно до граф 4 - 8.

2.9. Дані кожної з граф 9 - 13 не можуть перевищувати відповідних даних граф 4 - 8.

2.10. Підсумок даних рядків з 02 до останнього має дорівнювати даним рядка 01 за всіма графами.

 

Директор Департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали