МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 листопада 2008 року N 629

Про затвердження Формулярного довідника з використання імуномодулюючих та протиалергічних лікарських засобів

На виконання Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004 - 2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 року N 1162, з метою створення державної системи неупередженої, об'єктивної та доказової інформації про лікарські засоби, розробки, запровадження та подальшого супроводу комплексу заходів щодо найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини і відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги та на виконання наказу МОЗ України від 18.04.2008 р. N 216 "Про створення Центрального формулярного комітету" наказую:

1. Затвердити Формулярний довідник з використання імуномодулюючих та протиалергічних лікарських засобів (додається).

2. Директору Державного підприємства "Державний фармакологічний центр" МОЗ України забезпечити публікацію формулярного довідника, зазначеному в п. 1 цього наказу в складі Формулярного керівництва з використання лікарських засобів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В. Г.

 

Міністр

В. М. Князевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03.11.2008 N 629

Формулярний довідник
з використання імуномодулюючих та протиалергічних лікарських засобів

ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ

1. ІМУНОМОДУЛЯТОРИ

1.1. Імуноглобуліни

1.1.1. Загальні

1.1.2. Специфічні

1.2. Цитокіни

1.2.1. Інтерферони

1.2.1.1. Природні сполуки

1.2.1.2. Рекомбінантні сполуки

1.2.2. Фактори росту

1.2.2.1. Рекомбінантні сполуки

1.2.3. Інтерлейкіни

1.2.3.1. Рекомбінантні сполуки

1.3. Індуктори інтерферонів

1.3.1. Природні сполуки

1.3.2. Синтетичні сполуки

1.4. Препарати тимічного походження

1.4.1. Природні сполуки

1.4.2. Синтетичні сполуки

1.5. Інші препарати

1.6. Препарати бактеріального походження

1.7. Препарати грибкового походження

1.8. Препарати тваринного походження

1.9. Препарати рослинного походження

1.10. Синтетичні імуномодулятори

1.10.1. Низькомолекулярні

1.10.2. Високомолекулярні

1.11. Вітаміни, мінерали

1.12. Інші

1.13. Імуносупресанти

1.13.1. Глюкортикортикостероїди

1.13.1.1. Системні

1.13.1.2. Топічні

1.13.2. Природні сполуки

1.13.3. Синтетичні сполуки

1.13.4. Імуносупресори на основі моноклональних антитіл

1.14. Гомеопатичні

2. ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ

2.1. Антигістамінні препарати

2.1.1. Антигістамінні препарати I покоління

2.1.2. Антигістамінні препарати II покоління

2.1.3. Місцеві селективні антигістамінні препарати

2.2. Стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів

2.3. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

2.4. Глюкокортикостероїди

2.4.1. ГК для системного застосування

2.4.2. ГК місцевої дії

2.4.2.1. Інгаляційні

2.4.2.2. Назальні

2.4.2.3. Зовнішні і кон'юктивальні форми

2.6. Імуносупресори

2.6.1. Системні

2.6.2. Зовнішні

2.7. Препарати для проведення специфічної імунотерапії

2.7.1. Стандартні

Основні позначення та скорочення

AUC

- площа на графіку під кривою "концентрація - час"

Cмакс

- максимальна концентрація в плазмі

Ig

- імуноглобулін

pH

- водневий показник

Hb

- рівень гемоглобіну

T1/2

- період напівіснування

- температура

а/б

- антибіотик

АБЗ

- антибактеріальний засіб

АГ

- артеріальна гіпертензія

а/г

- антиген

АДФ

- аденозиндифосфат

АКТГ

- адренокортикотропний гормон

АЛТ

- аланінамінотрансфераза

амп.

- ампула

АР

- алергічні реакції

АСТ

- аспартатамінотрансфераза

а/т

- антитіло

АТФ

- аденозинтрифосфат

АТ

- артеріальний тиск

гостр

- бронхіальна астма

в/в

- внутрішньовенне введення

ВДШ

- верхні дихальні шляхи

ВГA

- вірусний гепатит A

ВГB

- вірусний гепатит B

ВГC

- вірусний гепатит C

ВІЛ

- вірус імунодефіциту людини

в/м

- внутрішньом'язове введення

ГК

- глюкокортикоїди

г.

- гострий

год.

- година

грам (+)

- грампозитивний

грам (-)

- грамнегативний

ГК

- глюкокортикостероїди

ГРВІ

- гострі респіраторно-вірусні інфекції

ДНК

- дезоксирибонуклеїнова кислота

ЕКГ

- електрокардіограма

ІМ

- інфаркт міокарда

ІХС

- ішемічна хвороба серця

КА

- карбоангідраза

капс.

- капсули

крап.

- краплі

ЛДГ

- лактатдегідрогеназа

ЛЗ

- лікарський засіб

ЛФ

- лужна фосфатаза

МО

- міжнародні одиниці

м/о

- мікроорганізм

МБТ

- мікобактерії туберкульозу

МПД

- максимально переносима доза

НДШ

- нижні дихальні шляхи

НПЗЗ

- нестероїдні протизапальні засоби

ПРВЗ

- протиретровірусні засоби

ПТП

- протитуберкульозні препарати

п/ш

- підшкірне введення

РА

- ревматоїдний артрит

р/добу

- кількість разів на добу

РНК

- рибонуклеїнова кислота

р-н

- розчин

с-м

- синдром

СНІД

- синдром набутого імунодефіциту

табл.

- таблетки

фл.

- флакон

хв.

- хвилина

хр.

- хронічний

ЦД

- цукровий діабет

ЦМВ

- цитомегаловірус

ЦНС

- центральна нервова система

ЧМТ

- черепно-мозкова травма

ШКТ

- шлунково-кишковий тракт

1. ІМУНОМОДУЛЯТОРИ

1.1. Імуноглобуліни

1.1.1. Загальні

• Імуноглобулін людини нормальний (Immunoglobulinum human normale ad usum extravenosum)*

Фармакотерапевтична група: J06B A01 - імуноглобуліни.

Основна фармакотерапевтична дія: підвищує неспецифічну резистентність організму.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: діючою основною є Ig, що містять антитіла різної специфічності і концентрація яких у крові при введенні Ig досягає максимуму через 24 год.; T1/2 - 4 - 5 тижнів.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика гепатиту A, грипу, кору, кашлюку, поліомієліту, менінгококової інфекції; лікування грипу, гіпо- та агамаглобулінемій; підвищення резистентності організму в період реконвалесценції після г. інфекцій із затяжним перебігом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться в/м; для профілактики гепатиту A дорослим призначають одноразово в дозі 3 мл, а дітям - залежно від віку: віком 1 - 6 років - 0,75 мл; 7 - 10 років - 1,5 мл; від 10 років та старшим - 3 мл; за необхідності повторне введення Ig показане не раніше, ніж через 2 місяці після першого застосування препарату; для профілактики кору - одноразово дітям віком від 3-місяців, які не хворіли кором і не були щеплені проти цієї інфекції (не пізніше 6 діб після контакту з хворим); доза препарату залежно від стану здоров'я та часу, що минув від моменту контакту, становить 1,5 мл або 3 мл; дорослим та дітям при контакті з хворим із змішаними інфекціями призначають препарат у дозі 3 мл; для профілактики та лікування грипу - одноразово дорослим в дозі 6 мл, дітям залежно від віку: до 2-х років - 1,5 мл; від 2 до 7 років - 3 мл; від 7 років - 4,5 мл; при лікуванні тяжких форм грипу рекомендується повторне введення Ig через 24 - 48 год. після першого введення у вищезазначених дозах; для профілактики кашлюку - двічі з інтервалом 24 год. в разовій дозі 3 мл дітям, які не хворіли на кашлюк, у якомога раніші терміни після контакту з хворим (щепленням підлягають усі діти першого року життя, ослаблені діти, а також діти віком від 1 року, не прищеплені проти кашлюку); для профілактики менінгококової інфекції - одноразово дітям у віці від 6 місяців до 7 років не пізніше 7 діб після контакту з хворим генералізованою формою менінгококової інфекції в дозах 1,5 мл (дітям до 3-х років включно) та 3 мл (дітям, старшим 3-років); для профілактики поліомієліту - одноразово залежно від стану здоров'я в дозі 3 мл або 6 мл не прищепленим та не повноцінно прищепленим протиполіомієлітною вакциною дітям у якомога раніші терміни після контакту з хворим паралітичною формою поліомієліту; для лікування гіпо- та агамаглобулінемії у дітей - 1 мл/кг маси тіла: розрахункову дозу можна ввести в 2 - 3 прийоми з інтервалом 24 год. (подальші введення Ig проводять не раніше, як через 1 місяць); для підвищення резистентності організму в період реконвалесценції після г. інфекційних захворювань з тяжким перебігом та при хронічних та затяжних пневмоніях - дорослим та дітям у разовій дозі 0,15 - 0,2 мл на 1 кг маси тіла, кратність введення до 4-х ін'єкцій, інтервали між ін'єкціями становлять 2 - 3 доби; після введення Ig щеплення проти кору та епідемічного паротиту здійснюють не раніше, ніж через 2-3 місяці (після вакцинації проти цих інфекцій Ig слід вводити не раніше, ніж через 2 тижні).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції у вигляді гіперемій та підвищення t° до 37,5° C протягом першої доби; у осіб із зміненою реактивністю можуть розвиватися АР різного типу, а у винятково рідкісних випадках - анафілактичний шок (у зв'язку з цим особи, що прийняли препарат, повинні перебувати під медичним спостереженнями протягом 30 хв.).

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі алергічні захворювання в анамнезі; при імунологічних системних захворюваннях (хвороби крові, сполучної тканини, нефрит та ін.) Ig слід вводити на фоні відповідної терапії.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 10 % по 1,5 мл (1 доза) або 3 мл (2 дози) в амп., рідина по 1,5 мл (1 доза) та 3 мл (2 дози) в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; транспортування усіма видами критого транспорту при t° 2° C - 8° C.

Торгова назва:

I. Імуноглобулін людини нормальний, ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік"

Імуноглобулін людини нормальний, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

Імуноглобулін людини нормальний, Комунальний заклад охорони здоров'я Донецька обласна станція переливання крові

Імуноглобулін людини нормальний, Луганська обласна станція переливання крові

Імуноглобулін людини нормальний, Теребовлянська обласна комунальна станція переливання крові

• Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення (Immunoglobulinum human normale ad usum intravenosum)*

Фармакотерапевтична група: J06B A02 - імуноглобуліни.

Основна фармакотерапевтична дія: має неспецифічну активність антитіл, що проявляється у підвищенні резистентності організму.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: властивості обумовлені присутністю антитіл проти різноманітних збудників - вірусів і бактерій (гепатиту A і B, герпесу, вітряної віспи, грипу, кору, поліомієліту, кашлюку, краснухи, стафілококу, кишкової палички, пневмококів ті інших інфекцій); висока ефективність досягається швидким 100 % надходженням у кровоток антитіл.

Показання для застосування ЛЗ: лікування первинного с-му дефіциту антитіл - агаммаглобулінемії або гіпогаммаглобулінемії (вроджена форма, період фізіологічного дефіциту у немовлят); вторинного с-му дефіциту антитіл - захворювання крові, ятрогенний імунодефіцит, в результаті імуносупресивного лікування, набутого імунодефіциту (СНІД), особливо при інфікуванні дітей вірусом імунодефіциту; тяжкі бактеріально-токсичні і вірусних інфекції; хірургічні ускладнення, що супроводжуються бактерінемією та септикопіємічними станами; цитопенії різноманітного генезу (г. та хр. лейкоз, апластична анемія, стан після лікування цитостатиками); аутоімунні захворювання (ідіоматична тромбопенічна пурпура та ін.); профілактика та лікування інфекцій у недоношених дітей із малою вагою при народженні (1500 г); вагітні жінки із загрозою передчасних пологів з метою зниження дитячої смертності і загрози розвитку інфекції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим рекомендовано 4 - 8 мл (0,2 - 0,4 г) на 1 г маси тіла протягом 4 - 5 днів; при гістацитостатичній мієлосупресії з метою профілактики інфекційно-загальних ускладнень - 4 мл (0,2 г) на 1 кг маси тіла протягом 4-5 днів; при гаптеновому агранулозі - 8,5 мл (0,42 г) на 1 кг маси тіла протягом 4 днів; при гіпоімуноглобулонемії, що спостерігається при хр. лімфо- та мієлопроліферативних захворюваннях, а також при імунній та гаптеновій тромбоцитопенії - 4 - 8 мл (0,2 - 0,4 г) на 1 кг маси тіла протягом 4 - 5 днів; для дітей доза становить 3 - 4 мл (0,15 - 0,2 г) на 1 кг маси тіла, одноразово, за необхідності разова доза може збільшуватись до 8 мл (0,4 г) на 1 кг маси тіла, але не більше 10 мл (0,5 г) на 1 кг маси тіла; при первинному і вторинному імунодефіциті - 4 мл (0,2 г) на 1 кг маси тіла одноразово, або більше з інтервалом 3-4 тижні; при тяжких бактеріальних та вірусних інфекціях - 4 - 8 мл на 1 кг маси тіла (число трансфузій залежить від тяжкості процесу); при цитопеніях різного генезу - 4 мл (0,2 г) на 1 кг маси тіла щоденно протягом 5 діб або 20 мл (1 г) на 1 кг маси тіла протягом 2 діб; при аутоімунних захворюваннях - 4 - 8 мл (0,2 - 0,4 г) на 1 кг маси тіла щоденно протягом 5 діб або 20 мл (1 г) на 1 кг маси тіла протягом 2 діб (курсова доза не повинна перевищувати 2 г на 1 кг маси тіла); Ig вводять в/в краплинно із швидкістю 8 - 10 крап./хв.; курс лікування складається з 3 - 5 трансфузій, які проводять щоденно, за необхідності курс лікування повторюють через 3 - 4 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР різноманітного типу, в окремих випадках - анафілактоїдні реакції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: АР на білки крові людини в анамнезі; особам, що страждають на захворювання, у генезі провідниками являються імунопатологічні механізми (колагеном, імунні захворювання крові, нефрит), препарат призначається після консультації відповідного спеціаліста.

Форми випуску ЛЗ: рідина по 25 мл, 50 мл або 100 мл, р-н для ін'єкцій по 10 мл у фл. по 20 мл, 25 мл та 50 мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; не заморожувати; транспортування всіма видами критого транспорту при t° 2° C - 8° C; термін придатності - 1 рік.

Торгова назва:

I. Біовен моно, Веноімун, Веноімун моно, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення, ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік"

1.1.2. Специфічні

• Імуноглобулін людини проти цитомегаловірусу (Cytomegalovirus immunoglobulin)*

Фармакотерапевтична група: J06B B. - специфічні імуноглобуліни.

Основна фармакотерапевтична дія: антивірусна (цитотоксична).

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: діючою основою препарату є антитіла, специфічні до цитомегаловірусу; специфічна активність препарату обумовлена вірус нейтралізуючою дією антитіл; Ig G також спричинює імуномодулюючий ефект, впливаючи на різні ланки імунної системи людини; підвищує неспецифічну резистентність організму; виявляє антитілозалежну клітинну цитотоксичність стосовно вірусів інфікованої клітини.

Показання для застосування ЛЗ: цитомегаловірусна інфекції у пацієнтів з імуносупресією, в тому числі після трансплантацій; г. цитомегаловірусна інфекції у пацієнтів з імунодефіцитом, медикаментозною імуносупресією або імунодефіцитом іншого генезу (у тому числі СНІД).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендовано одноразову дозу 50 МО/кг маси тіла; при трансплантації введення (1 мл/кг маси тіла) слід починати в день трансплантації, а при пересадці кісткового мозку - в день на передодні трансплантації; профілактику починають за 10 днів до трансплантації, особливо ЦМВ-серопозитивних пацієнтам; курс - не менше 6 одноразових доз з інтервалом у 2 - 3 тижні; терапія маніфестуючої інфекції - мінімум 2 мл/кг маси кожні 2 дні до зникнення клінічних симптомів; швидкість введення не повинна перевищувати 20 крап./хв. (1 мл /хв.).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до Ig людини,у рідкісних випадках при селективному дефіциті Ig A та наявності а/т проти Ig A.

Форми випуску ЛЗ: р-н 5 % по 10 мл, 25 мл або 50 мл; р-н 10 % по 10 мл, 25 мл, 50 мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 10° C; термін придатності 2 роки.

Торгова назва:

I. Цитобіотек, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма", Україна

• Імуноглобулін людини проти вірусу простого герпесу (Immunoglobulinum humanum contra virus Herpes simplex)

Фармакотерапевтична група: J06BB - специфічні імуноглобуліни

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: Ig G збагачений а/т проти HSV, не менше 97 %; імунологічно активна білкова фракція, яка виділена із сироватки або плазми крові донорів; специфічна активність препарату зумовлена віруснейтралізуючою дією а/т; крім того, Ig G спричиняє імуномодулюючий ефект, впливаючи на різні ланки імунної системи людини, та підвищує неспецифічну резистентність організму.

Показання для застосування ЛЗ: лікування г. генералізованої HSV-інфекції та хр. захворювань, викликаних вірусом простого герпесу у дорослих та дітей; профілактика г. HSV-інфекції та ускладнень, які можуть бути пов'язані з реактивацією хронічної інфекції, в імунонескомпроментованих осіб та пацієнтів з імунодефіцитом, медикаментозною імуносупресією (зокрема при трансплантації органів і тканин, особливо у HSV-серопозитивних пацієнтів) або імунодефіцитами, викликаними іншими причинами (зокрема СНІДом).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м; рекомендовано для профілактики г. HSV-інфекції або реактивації хр.HSV-інфекції разова доза для дітей та дорослих складає від 0,1 до 0,2 мл/кг маси тіла щоденно або через день від 3 до 5 введень; при лікуванні локалізованих форм інфекції та ДНК-позитивних клінічно безсимптомних формах, разова доза препарату для дітей та дорослих складає від 0,2 до 0,3 мл/кг маси тіла; лікувальний курс від 3 до 5 ін'єкцій; при лікуванні генералізованих форм інфекції з ураженням життєво важливих органів та систем разова доза препарату складає для дітей та дорослих від 0,3 до 0,5 мл/кг маси тіла; препарат вводять кожні 24 год. від 5 до 7 діб в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання, стану хворого та терапевтичного ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції - гіперемія, підвищення t° до 37,5° C протягом першої доби; АР різного типу (у рідких випадках - анафілактичний шок).

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі АР на введення білкових препаратів крові людини в анамнезі.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій в амп. по 1 мл, 2 мл та 5 мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Імуноглобулін людини проти вірусу простого герпесу, рідкий, Київський міський центр крові

• Імуноглобулін людини проти вірусу Епштейна-Барр (Immunoglobulinum humanum contra virus Epstein-Barr)

Фармакотерапевтична група: J06B B - специфічні імуноглобуліни

Основна фармакотерапевтична дія: віруснейтралізуюча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: основою препарату є Ig, зокрема Ig G, специфічний до вірусу Епштейна-Барр; специфічна активність препарату зумовлена віруснейтралізуючою дією а/т; крім того, Ig G, спричиняє імуномодулюючий ефект, впливаючи на різні ланки імунної системи людини, та підвищує неспецифічну резистентність організму.

Показання для застосування ЛЗ: лікування захворювань, спричинених вірусом Епштейна-Барр.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування захворювань дорослим Ig людини проти вірусу Епштейн-Барр, виробництва ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма вводять в/м 5 разів з інтервалом 48 год. у дозі 4,5 мл (3 амп. по 1,5 мл) на введення; дітям старше 3 років - вводять 4 - 5 разів через 48 год. в дозі 3 мл (2 амп. по 1,5 мл); Вірабін, виробництва Київського міського центру крові для профілактики г. EBV-інфекції або при реактивації хр. EBV-інфекції разова доза для дітей та дорослих складає від 0,1 до 0,2 мл/кг маси тіла щоденно або через день від 3 до 5 ін'єкцій; при лікуванні локалізованих форм інфекції та ДНК-позитивних клінічне - безсимптомних формах, разова доза для дітей та дорослих складає від 0,2 до 0,3 мл/кг маси тіла; лікувальний курс від 3 до 5 ін'єкцій; при лікуванні генералізованих форм інфекції з ураженням життєво важливих органів та систем організму разова доза препарату складає для дітей та дорослих від 0,3 до 0,5 мл/кг маси тіла; препарат вводять кожні 24 год. від 5 до 7 діб в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання, стану хворого та терапевтичного ефекту; при Епштейн-Барр вірусному енцефаліті можливо продовження терміну введення препарату до 10 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції - гіперемія, підвищення t° до 37,5° C протягом першої доби; АР різного типу, а у винятково рідких випадках - анафілактичний шок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі АР на введення білкових препаратів крові людини в анамнезі.

Форми випуску ЛЗ: рідина по 1,5 мл (1 доза) та 3,0 мл (2 дози) в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2 ° C - 8 ° C; термін придатності 2 роки.

Торгова назва:

I. Імуноглобулін людини проти вірусу Епштейн-Барр, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма

Вірабін (Імуноглобулін людини проти вірусу Епштейн-Барр, рідкий), Київський міський центр крові.

1.2. Цитокіни

1.2.1. Інтерферони

1.2.1.1. Природні сполуки

• Інтерферон лейкоцитарний людський (Interferon leukocyticum humanum)*

Фармакотерапевтична група: L03A B01 - інтерферони.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: має широкий спектр противірусної дії; нетоксичний, нешкідливий при введенні через дихальні шляхи.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування грипу, а також інших ГРВІ: з метою профілактики введення слід починати у разі безпосередньої загрози зараження і продовжувати, доки існує небезпека зараження; з метою лікування - на ранній стадії захворювання при появі перших клінічних симптомів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують шляхом розпилення його водного р-ну розпилювачами будь-якого типу або закапування; для профілактики грипу та інших ГРВІ у кожний носовий хід вводять по 0,25 мл (5 крап.) р-ну 2 р/добу з інтервалом не менше 6 год.; при лікуванні - по 0,25 мл у кожний носовий хід кожні 1 - 2 год., не менше 5 р/добу протягом 2 - 3 днів; найбільш ефективним є спосіб інгаляції - на 1 введення використовують 3 амп. препарату, розчиненого в 10 мл води, інгаляційним способом вводять через ніс 2 р/добу з інтервалом не менше 1 - 2 год.; дорослим та дітям препарат призначають в однаковій дозі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: з обережністю особам з гіперчутливістю до а/б та курячих білків.

Протипоказання до застосування ЛЗ: не встановлені.

Форми випуску ЛЗ: ліофілізована маса по 1000 МО противірусної активності в амп. по 0,5 мл, 1 мл та 2 мл, ліофілізований порошок по 1000 МО противірусної активності в амп. по 0,5 мл, 1 мл та 2 мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігають при t° не вище 10° C; розведений р-н зберігається не більше 1 доби при t° не вище 10° C; транспортують критими транспортними засобами при t° не вище 10° C; термін придатності - 1,5 роки.

Торгова назва:

I. Інтерферон лейкоцитарний людський сухий, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма", Україна

1.2.1.2. Рекомбінантні сполуки

• Інтерферон альфа 2b (Interferon alfa 2b)*(також див. п. 4.1 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

Фармакотерапевтична група: L03A B05 - інтерферони.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, антипроліферуюча та противірусна дія.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: містить рекомбінантний інтерферон людини, який повністю ідентичний інтерферону альфа 2b, що синтезується лейкоцитами крові донорів у відповідь на дію вірусу-інтерфероногену; нетоксичний, нешкідливий при введенні через дихальні шляхи;.дослідження фармакокінетики в сироватці крові показали, що ректальне застосування сприяє більш тривалій циркуляції інтерферону в крові, ніж в/в введення рекомбінантного інтерферону альфа-2.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування грипу, ГРВІ та вірусно-бактеріальних інфекцій у дорослих та дітей, у тому числі у новонароджених; ректальні свічки рекомендовано у комплексній терапії різних інфекційно-запальних захворювань у дітей, у тому числі, новонароджених та недоношених: пневмонії (бактеріальній, вірусній, хламідійній), менінгітах, сепсисі, специфічній внутрішньоутробній інфекції (хламідіозі, герпесі, цитомегалії, ентеровірусній інфекції, вісцеральному кандидозі, мікоплазмозі); для лікування Епштейн-Барр вірусної інфекції у дітей; лікування хр.урогенітального хламідіозу; папіломатоз гортані; розсіяний склероз; злоякісні пухлини (меланома шкіри та ока, рак нирки, сечового міхура, яєчника, молочної залози, саркома Капоші, мієломна хвороба); гемобластози (хр.мієлоєдна лейкемія, волосатоклітинна лейкемія, неходжкінська злоякісна лімфома).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н вводять в/м, п/ш, в/в, ендолімфально, внутрішньоочеревинно, внутрішньопухирно, ректально, парабульбарно, інтраназально.

Інтробіон, Лаферон-ФармБіотек™, Лаферон-ФармБіотек®, Альфарекін®, Лаферобіон рекомендовано:

- г. ВГB - в/м по 1 млн. МО (в тяжких випадках по 2 млн. МО) 2 р/добу протягом 10 днів; в залежності від стану хворого подібний курс може бути пролонгований до 2 - 3 тижнів або продовжений по 1 млн. МО 2 рази на тиждень протягом декількох тижнів;

- хр. ВГB - в/м по 3 - 4 млн. МО 3 рази на тиждень протягом 2 місяців;

- ГРВІ у дорослих - в/м по 1 - 3 млн. МО, починаючи з 1 - 2 -го дні захворювання протягом 3-х днів; інтраназально по 4 - 6 крап. в кожний носовий хід 6 - 8 р/добу; дітям, в т. ч. новонародженим - інтраназально по 2 - 3 крап. в кожний носовий хід 3 - 6 р/добу протягом 3 - 5 днів; дозування препарату для новонароджених - 20 - 50 тис. МО/мл, для решти дітей - 100 тис. МО/мл;

- г. та рецидивуюча пневмонія вірусної та вірусно-бактеріальної етіології - в/м по 1 млн. МО протягом 5 - 7 днів у складі комплексної терапії;

- г. кишкові інфекції у дітей раннього віку з явищами гіпокоагуляції - ректально в дозі 10 тис. МО/кг триразово з інтервалом 48 ггод;

- гнійно-септичні стани, перитоніт, множинні абсцеси черевної порожнини - в/в по 2 - 4 млн. МО 1 р/добу; загальна доза 12 - 16 млн. МО на курс; доцільне одночасне ендолімфатичне введення препарату 2 - 4 млн. МО 1 р/добу;

- герпетичні інфекції: оперізуючий лишай - щоденно 1 млн. МО в/м + 2 млн. МО в 5 мл фізіологічного р-ну п/ш в декілька точок навколо висипання протягом 5 - 7 днів; шкірні герпетичні висипання, генітальна герпетична інфекція - щоденно в/м або п/ш 2 млн. МО; можна поєднувати з місцевим застосуванням у вигляді аплікацій в ділянці висипань.

Альфарона вводять п/ш та в/м 3 рази на тиждень, через день; рекомендовано:

- хр. ВГB - п/ш 5 млн. МО 3 рази на тиждень (через день) протягом 6 місяців;

- хр. ВГC - п/ш 3 млн. МО 3 рази на тиждень (через день).

Інтрон А®, Біоферон рекомендовано:

- хр. ВГB - дорослим по 30 - 35 млн. МО на тиждень п/ш або в/м, як по 5 млн. МО щодня, так і по 10 млн. МО 3 рази на тиждень протягом 16 - 24 тижнів; дітям віком 1 - 17 років - 3 млн. МО/м2 3 рази на тиждень протягом першого тижня лікування з наступним підвищенням дози до 6 млн. МО/м2 3 рази на тиждень(МПД - 10 млн. МО 3 рази на тиждень) п/ш протягом 16 - 24 тижнів; якщо після 3 - 4 місяців лікування не спостерігається позитивна динаміка за результатами визначення HBV-ДНК у сироватці крові, лікування припиняється;

- хр. ВГC - дорослим по 3 млн. МО 3 рази на тиждень п/ш в якості монотерапії або у комбінації з рибавірином; дітям віком від 3 років - по 3 млн. МО/м2 3 рази на тиждень п/ш у комбінації з рибавіріном у формі капсул або сиропу; оптимальна тривалість монотерапії не встановлена, але рекомендований курс лікування - 12 - 18 місяців;

- хр. гепатит Дельта - початкова доза 5 млн. МО/м2 3 рази на тиждень протягом щонайменше 3 - 4 місяців.

Еберон альфа P, рекомендовано:

- підгострий гепатит - 12 - 15 млн. МО щоденно протягом 3 - 5 днів в/м або внутрішньо очеревинно, потім по 6 млн. МО в/м кожні 2 дні до отримання негативного результату на вірусні маркери захворювання; підгострий вірусний гепатит (субшвидкоплинний) у дітей старше 1 року - 3 - 6 млн. МО/м2 протягом 1 - 2 тижнів (внутрішньо очеревинно протягом першого тижня, в/м - протягом наступного), потім продовжити в тій же дозі 3 рази на тиждень;

- хр. ВГB - дорослим 6 млн. МО щодня в/м протягом 2 тижнів, потім три рази на тиждень протягом 4 тижнів та 2 рази на тиждень протягом 16 тижнів; для дітей віком до 12 років - 3 - 6 років МО/м2 в/м 3 рази на тиждень протягом 16 тижнів;

- хр. ВГC - 3 млн. МО в/м або п/ш 3 рази на тиждень протягом 9 місяців; ефективні сит підвищується в комбінації з рибавірином.

Лікування хр. урогенітального хламідіозу, папіломатозу гортані, розсіяного склерозу, злоякісних пухлин та гемобластозів - див. відповідні розділи "Акушерство та гінекологія. Лікарські засоби", "Оториноларингологія. Лікарські засоби", "Неврологія. Лікарські засоби", "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень".

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грипоподібні симптоми - озноб, підвищення t°, стомлюваність, в'ялість, головний біль, біль у м'язах, суглобах, пітливість; система кровотворення (при тривалому застосуванні) - лейкопенія, тромбоцтопенія, анемія; ШКТ, печінка - підвищення рівня АЛТ та АСТ, ЛФ; ЦНС (при тривалому застосуванні) - запаморочення, порушення сну; серцево-судинна система - АГ або гіпотензія, тахікардія; шкіра та придатки - випадіння волосся; АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; захворювання щитовидної залози; тяжкі порушення функцій нирок, печінки; тяжкі серцево-судинні захворювання; епілепсія та інші захворювання ЦНС (в т. ч. функціональні); пригнічення мієлоїдного ростка кровотворення.

Форми випуску ЛЗ: ліофілізат для приготування р-ну для інтраназального введення по 50000 МО, по 100000 МО, ліофілізат для приготування р-ну для ін'єкцій по 100 тис. МО; 1 млн. МО, по 3 млн. МО, по 5 млн. МО, 6 млн. МО, 9 млн. МО, 18 млн. МО у фл. або амп.; р-н для ін'єкцій по 10 млн. МО у монодозових фл., по 18 млн. МО і 25 млн. МО у мультидозових фл., по 18 млн. МО, 30 млн. МО і 60 млн. МО у мультидозових шприц-ручках; супозиторії ректальні по 150000 МО, або 1 млн. МО, або 3 млн. МО.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; термін придатності ліофілізату, мазі - 3 роки, свічок ректальних - 2 роки.

Торгова назва:

I. Інтробіон, Лаферон-ФармБіотек™, ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік"

Лаферон-ФармБіотек®, ТОВ "Науково-виробнича компанія "Інтерфармбіотек"

Альфарекін® Інтерферон альфа-2b рекомбінантний людський, ТОВ "Науково-виробнича компанія "ФармБіотек"

Лаферобіон (інтерферон альфа-2b рекомбінантний сухий), Лаферобіон (інтерферон альфа-2b рекомбінантний) свічки ректальні, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

II. Альфарона, ТОВ "НПП "Фармаклон", Російська федерація

Інтрон А®, Шерінг-Плау (Брінні) Компані, Ірландія, власна філія Шерінг-Плау Корпорейшн, США

Еберон альфа Р (Інтерферон людини рекомбінантний альфа-2b), "Центр генної інженерії і біотехнології", Куба, "Національний центр біопрепаратів", Куба

Біоферон (Інтерферон людський рекомбінантний альфа 2b), Біо Сідус, Аргентина

• Інтерферон бета-1a (Interferon beta-2a)*

Фармакотерапевтична група: L03 AB 07 - інтерферони.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, противірусна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: має таку ж саму послідовність амінокислот, що і природний людський інтерферон бета; виробляється клітинами ссавців (клітинами яєчника китайського хом'яка), і тому глікозилюється подібно до природного білка; механізм дії препарату при розсіяному склерозі все ще досліджується; у пацієнтів з рецидивно-ремісуючим розсіяним склерозом препарат при п/ш введенні в дозах від 11 до 44 мкг (3 - 12 ммн МО) тричі на тиждень зменшував частоту та тяжкість клінічних рецидивів захворювання, а також частоту випадків прогресування непрацездатності; при лікуванні пацієнтів із вторинним прогресуючим розсіяним склерозом та клінічними ознаками прогресування захворювання протягом попередніх 2 років, які не мали рецидивів хвороби протягом попередніх 8 тижнів, препарат суттєво не впливав на подальшу втрату працездатності, проте він зменшував кількість рецидивів захворювання; препарат не слід застосовувати для лікування хворих на первинний прогресуючий розсіяний склероз; у здорових добровольців після в/в введення препарату спостерігається різке мультиекспоненціальне зменшення його сироваткових концентрацій, пропорційних до введеної дози; початковий T1/2 становить декілька хв., а кінцевий T1/2 - декілька год.; при п/ш або в/м введенні сироваткові рівні залишаються низькими, але знаходяться в межах вимірювання протягом 12 - 24 год. після введення дози; після разового введення 60 мкг інтерферону бета-1 а його Cмакс спостерігається в середньому через 3 год. після ін'єкції; після п/ш 4-разового введення у такій же дозі через кожні 48 год. спостерігається його помірна кумуляція; незалежно від шляху введення, препарат викликає значні фармакодинамічні зміни.

Показання для застосування ЛЗ: рецидивуючий розсіяний склероз (за наявністю двох або більше загострень захворювання за попередні 2 роки).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза 44 мкг, яка вводиться п/ш 3 рази на тиждень; при першому призначенні препарату для запобігання розвитку тахифілаксії та для зменшення побічних реакцій рекомендується вводити дозу 8,8 мкг протягом перших 2 тижнів лікування, 22 мкг - протягом 3-го та 4-го тижнів; 44 мкг рекомендується застосовувати, починаючи з п'ятого тижня лікування; на сьогоднішній час поки що не встановлено, як довго повинно тривати лікування; безпечність та ефективність препарату при лікуванні тривалістю понад 4 роки поки що не були продемонстровані; протягом курсу 4-річного лікування рекомендується проводити оцінку стану пацієнтів щонайменше раз на 2 роки з моменту початку лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грипоподібний с-м; місцеві реакції - незначне запалення, еритема; безсимптомне підвищення лабораторних показників печінкової функції та зниження кількості лейкоцитів у крові; імунна система - анафілактичні реакції; психічні розлади - спроби суїциду; ЦНС - судоми; судинні порушення - тромбоемболії; гепато-біліарна система - гепатит з жовтухою або без неї; шкіра та п/ш тканини - ангіоневротичний набряк, уртикарія, багатоформна ексудативна еритема, шкірні реакції, схожі на багатоформну ексудативну еритему, випадіння волосся; втрата апетиту, запаморочення, розвиток тривожного стану, аритмія, вазодилятація, тахікардія, менорагія та метрорагія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність; гіперчутливість до препарату, людського альбуміну; стан глибокої депресії та/чи наявність суїцидних думок; діти віком молодше 16 років.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 22 мкг (6 млн. МО)/0,5 мл або 44 мкг (12 млн. МО) /0.5 мл у попередньо заповнених шприцах

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при темпер 2° C - 8° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Бетабіоферон-1a, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

II. Ребіф®, Industria Farmaceutica Serono S.p.A., Італія, Альтернативне виробництво: Laboratoires Serono S.A., Швейцарія

• Інтерферон бета-1b (Interferon beta-2b)*

Фармакотерапевтична група: L03A B08 - інтерферони.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна та імунорегулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: належить до родини цитокінів, які є природними протеїнами; активність інтерферону бета-1b є видоспецифічною; механізм дії інтерферону бета-1b при розсіяному склерозі остаточно не з'ясований; лише відомо, що біологічні властивості щодо модифікування відповідної реакції на інтерферон бета-1b опосередковуються його взаємодією зі специфічними рецепторами, виявленими на поверхні клітин людини; зв'язування інтерферону бета-1b з цими рецепторами індукує експресію низки речовин, які вважаються медіаторами біологічних ефектів інтерферону бета-1b; крім того, інтерферон бета-1b підвищує супресорну активність мононуклеарних клітин периферійної крові; після п/ш введення препарату в дозі 0,25 мг концентрація інтерферону бета-1b в сироватці є низькою, або такою, що не може бути визначена; зважаючи на це, відомостей про фармакокінетику препарату у хворих на розсіяний склероз немає; після п/ш введення 0,5 мг препарату Cмакс досягається через 1 - 8 год. після введення і складає близько 40 МО/мл; абсолютна біодоступність при п/ш введенні становить приблизно 50 %; при в/в застосуванні середній кліренс та T1/2 складають в середньому 30 мл/хв./кг та 5 год., відповідно; фармакокінетика протягом курсу терапії не змінюється.

Показання для застосування ЛЗ: наявність окремого клінічного прояву, що дає підстави підозрювати захворювання розсіяним склерозом ("клінічне ізольований с-м"): з метою затримки прогресування захворювання до підтвердженого розсіяного склерозу; рецидивуюче-ремітуючий перебіг розсіяного склерозу (за наявності в анамнезі не менше 2 загострень за останні 2 роки з повним або неповним відновленням неврологічних функцій); вторинно-прогресуючий перебіг розсіяного склерозу, що характеризується загостреннями або вираженим погіршенням неврологічних функцій упродовж останніх 2 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендовану дозу 0,25 мг (8 млн. МО), що міститься в 1 мл р-ну, який готовий до застосування, вводять п/ш через день; на початку лікування рекомендується титрувати дозу- лікування слід розпочинати з дози 0,0625 мг (0,25 мл) п/ш через день, і поступово збільшувати до 0,25 мг (1,0 мл); період титрування можна адаптувати в залежності від індивідуальної переносимості; тривалість прийому препарату вивчається - була продемонстрована ефективність лікування, яке тривало протягом трирічного періоду; наявні дані за 5-річний період лікування пацієнтів із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом вказують на стійкий ефект від терапії протягом усього періоду лікування; у випадку вторинно-прогресуючого розсіяного склерозу у контрольованому клінічному дослідженні була продемонстрована ефективність терапії упродовж 2 років з обмеженими даними за період до 3 років лікування; у пацієнтів із окремим клінічним проявом, що дає підстави підозрювати захворювання розсіяним склерозом, ефективність лікування була продемонстрована упродовж дворічного періоду.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: грипоподібні симптоми - гарячка, лихоманка, головний біль, міалгія, артралгія, нездужання або епізоди посиленого потовиділення; місцеві реакції в місці ін'єкції - гіперемія, припухлість, зміна кольору шкіри, запалення, біль, гіперчутливість, некроз і неспецифічні реакції. були значною мірою пов'язані із застосуванням 0,25 мг (8 мільйонів міжнародних одиниць) Бетаферону.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до природного або рекомбінантного інтерферону-B або до будь-якої із допоміжних речовин

Форми випуску ЛЗ: ліофілізований порошок для приготування р-ну для ін'єкцій по 0,3 мг (9,6 млн. МО) у фл. або попередньо заповнених шприцах.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при температ не вище 25° C; термін придатності - 2 роки

Торгова назва:

I. Бетабіоферон 1b, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

II. Бетаферон®, форми "in bulk": Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Німеччина, Boehringer Ingelheim, Австрія; готова лікарська форма: Schering AG, Німеччина

• Пегінтерферон альфа-2a (Peginterferon alfa-2a)*

Фармакотерапевтична група: L03AB11 - імуностимулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: антивірусна, антипроліферативна дія.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: ПЕГ-інтерферон альфа-2a утворюється при зв'язуванні ПЕГ (біс-монометоксиполіетиленгліколю) з інтерфероном альфа-2a; інтерферон альфа-2a виробляється біосинтетичним методом за технологією рекомбінантної ДНК, він є похідним продуктом клонованого гену людського лейкоцитарного інтерферону, введеного і експресованого в клітинах E.col; структура ПЕГ обумовлює клініко-фармакологічні характеристики препарату; розмір і ступінь розгалуженості ПЕГ з молекулярною масою 40 кДа визначають рівні всмоктування, розподілу і виведення препарату; інтерферони зв'язуються зі специфічними рецепторами на поверхні клітин; стимульовані інтерфероном гени модулюють багато біологічних ефектів, включаючи пригнічення вірусної реплікації в інфікованих клітинах, пригнічення проліферації клітин та імуномодуляцію; у хворих на вірусний гепатит C пегінтерферон в дозі 180 мкг на тиждень прискорює виведення віріону та покращує результат вірусологічного контролю у відповідь на лікування в порівнянні з терапією стандартним альфа інтерфероном; у режимі монотерапії протягом 48 тижнів пегінтерферон ефективний при лікуванні пацієнтів з HBeAg-позитивним і HBeAg-негативним / анти-HBeAg-позитивним хр. ВГB в реплікативній фазі, визначеній по рівню ДНК вірусу гепатиту ВГB, підвищеному рівню АЛТ і результатах біопсії печінки; при монотерапії або в комбінації з рибавіріном пегінтерферон ефективний в лікуванні хворих на ВГC, включаючи пацієнтів з компенсованим цирозом печінки і пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ-ВГC; вірусологічна відповідь залежить від генотипу вірусу; на відмінності в режимах терапії не впливають вірусне навантаження і наявність або відсутність цирозу, тому рекомендації для генотипу 1, 2, 3 не залежать від цих початкових показників; після комбінованої терапії пегінтерфероном 180 мкг/тиждень і рибавірином 800 мг/добу протягом 24 тижнів у дорослих хворих з компенсованим хр. ВГC, підвищеним рівнем АЛТ і гістологічним діагнозом ВГC, які не отримували раніше лікування інтерфероном і (або) рибавірином, стійка вірусологічна відповідь була досягнута у 84 і 85 % пацієнтів з генотипом 2 - 3 (з низьким і високим вірусним навантаженням відповідно); комбінація пегінтерферону 180 мкг/тиждень і рибавірину 1000/1200 мг/добу була ефективна у 65 % і 47 % пацієнтів з генотипом 1 вірусу (з низьким і високим вірусним навантаженням відповідно); препарат забезпечує повне пригнічення реплікації вірусу гепатиту C протягом всього 7-денного міждозового інтервалу; фармакокінетичні параметри у пацієнтів з хр. ВГB і ВГC не відрізняються; всмоктування препарату тривале, Cмакс відзначаються через 72 - 96 год. після введення препарату; в крові препарат виявляється через З - 6 год. після одноразового введення; сироваткові концентрації досягають 80 % від максимальної через 24 - 48 год.; абсолютна біодоступність складає 84 %, що аналогічно біодоступності інтерферону альфа-2a; постійний об'єм розподілу в організмі людини після в/в введення складає 6 - 14 л; препарат виявляється в печінці, нирках та кістковому мозку в кількості, залежній від концентрації в сироватці крові; біотрансформація являє собою основний механізм кліренсу препарату; загальний кліренс пегінтерферону становить приблизно 100 мл/год., що в 100 разів нижче, ніж аналогічний показник для нативного інтерферону альфа-2a; продукти метаболізму виводяться з сечею та жовчю; у незміненому вигляді менше 10 % від введеної дози пегінтерферону альфа-2a виводиться нирками; після в/в введення найдовший T1/2 складає близько 60 - 80 год., в порівнянні зі стандартним інтерфероном - 3 - 4 год.; після п/ш введення T1/2 довший (діапазон від 50 до 140 год. у більшості хворих).

Показання для застосування ЛЗ: лікування хр. ВГC без цирозу або з компенсованим цирозом (монотерапія або комбінація з рибавірином), хр. ВГB HBeAg-позитивного і HBeAg-негативного, фаза реплікації, з ознаками запалення, без цирозу або з компенсованим цирозом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при HBeAg-позитивному і HBeAg-негативному хр. ВГB рекомендована доза складає 180 мкг 1 раз на тиждень п/ш протягом 48 тижнів; хр. ВГC - при монотерапії рекомендована доза складає 180 мкг 1 раз на тиждень п/ш протягом 48 тижнів; при комбінованій терапії з рибавірином тривалість терапії і доза рибавірину залежать від генотипу вірусу; у пацієнтів з 1 генотипом ВГC, у яких через 4 тижні лікування виявляється РНК ВГC незалежно від рівня вірусного навантаження до лікування, тривалість лікування повинна складати 48 тижнів; лікування протягом 24 тижнів показане пацієнтам з 1 генотипом ВГC з низьким вихідним вірусологічним навантаженням (<800000 МО/мл) і пацієнтам, інфікованим 4 генотипом ВГC, у яких при дослідженні через 4 тижні терапії не визначається РНК ВГC, яка залишається негативною через 24 тижні лікування; можливість призначення скороченого курсу лікування у пацієнтів з 1 генотипом ВГC і високим вихідним вірусним навантаженням (>800000 МО/мл), у яких через 4 тижні терапії не визначається РНК ВГC, яка залишається негативною через 24 тижні лікування, повинна розглядатись з обережністю в зв'язку з наявністю обмежених даних про достовірний негативний вплив скороченого курсу лікування на досягнення стійкої вірусологічної відповіді; тривалість лікування пацієнтів, інфікованих 2, 3 генотипом ВГC незалежно від вихідного вірусного навантаження складає 24 тижні; Ко-інфекція ВІЛ/ВГC - 180 мкг 1 раз на тиждень як монотерапія або в комбінації з рибавірином (800 мг) протягом 48 тижнів незалежно від генотипу; Визначення ранньої вірусологічної відповіді на 12 тижнів терапії може прогнозувати досягнення стійкої вірусологічної відповіді; пацієнтам з ранньою вірусологічною відповіддю рекомендується продовжувати лікування до 24 - 48 тижнів; після визначення ранньої вірусологічної відповіді слід вирішити питання про відміну терапії, оскільки частота стійкої вірусологічної відповіді у пацієнтів, що не відповіли на терапію, складає менше 2 %; проте, у окремих хворих з цирозом може бути виправдане продовження лікування пегінтерфероном, оскільки гістологічна відповідь може наступати і при відсутності вірусологічної ремісії; не виявлено переваги терапії тривалістю більше 24 тижнів у хворих з генотипом 2 і 3; результати досліджень генотипів 5 і 6 недостатні для рекомендацій по режиму дозування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - нудота, блювота, діарея, біль в животі, пептична виразка, гастроінтестінальні кровотечі, зворотні панкреатичні реакції (підвищення амілази та ліпази з або без больового синдрому),; опорно-руховий апарат - міалгії, артралгії; ЦНС - головний біль, порушення сну, безсоння, запаморочення, порушення концентрації уваги, депресія, подразливість, неспокій, порушення пам'яті, порушення смакових відчуттів, парестезії, гіпестезії, слабкість, зміни настрою, нервозність, агресивність, зниження лібідо, мігрень, сонливість; органи дихання - задишка, кашель, запалення НДШ, задишка, легеневі інфільтрати, пневмонія і пневмоніт; шкіра та її придатки - алопеція, свербіж, дерматит, сухість шкіри; загальні - слабкість, анорексія, зниження ваги, тремор, лихоманка, реакції в місці ін'єкції, біль в спині; інфекції - простий герпес, кандидоз порожнини рота, інфекції ВДШ, грип, пневмонія; система крові і лімфатична система - лімфоаденопатія, анемія, тромбоцитопенія; ендокринна система - гіпотиреоз, гіпертиреоз; серцево-судинна система - АГ, суправентрикулярні аритмії, біль в грудній клітині та ІМ, перикардит, ендокардит; аутоімунні реакції - ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, псоріаз, РА, системний червоний вовчак, міозити, периферична нейропатія, саркоідоз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до альфа-інтерферонів, до продуктів життєдіяльності E. coli, до поліетиленгліколю або будь-якого іншого компоненту препарату; аутоімунний гепатит, декомпенсований цироз печінки (цироз з сумою балів і6 за шкалою Чайлд-Пью у пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ВГC; новонароджені та діти віком до 3 років; вагітність, годування груддю; ефективність та безпечність у пацієнтів віком до 18 років не встановлена.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій у шприц-тюбику по 135 мкг/0.5 мл та 180 мкг/0.5 мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° - 8° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Пегасіс, Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина для Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд, Швейцарія

1.2.2. Фактори росту

1.2.2.1. Рекомбінантні сполуки

• Філграстим (Filgrastim)* (див. п. 6 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

• Ленограстим (Lenograstim)* (див. п. 6 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

• Епоетин альфа (Epoetin alfa)* (див. п. 6 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

• Епоетин бета (Epoetin beta) (див. п. 6 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

1.2.3. Інтерлейкіни

1.2.3.1. Рекомбінантні сполуки

• Інтерлейкін-2 (Interleukin-2)* (див. п. 4.2 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

1.3. Індуктори інтерферонів

1.3.1. Природні сполуки

• Кагоцел (Kagocel)**

Фармакотерапевтична група: J05AX - противірусні препарати для системного застосування та імуностимулятори

Основна фармакотерапевтична дія: індуктор продукції інтерферону.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: спричиняє утворення в організмі людини пізнього інтерферону (суміші a-, b- а також g-інтерферонів); продукує інтерферон у T- і B-лімфоцитах, макрофагах, гранулоцитах, фібробластах, ендотеліальних клітинах; при прийомі внутрішньо однієї дози препарату титр інтерферону в сироватці крові досягає максимальних значень через 48 год., після чого тривало (до 4 - 5 доби) циркулює інтерферон в кровотоці; динаміка накопичення інтерферону в кишечнику при прийомі препарату внутрішньо не збігається з динамікою титрів циркулюючого інтерферону(у кишечнику максимум продукції інтерферону відзначається через 4 год.); в терапевтичних дозах є нетоксичним препаратом, який майже не накопичується в організмі; не має мутагенних, тератогенних та канцерогенних властивостей, не має ембріотоксичної дії; найбільша ефективність досягається при його призначенні не пізніше 4-го дня від початку г. інфекції; з профілактичною метою може застосовуватися у будь-які терміни; через 24 год. після введення в організм накопичується у печінці, менше - в легенях, тимусі, селезінці, нирках, лімфовузлах; низькі концентрації препарату відзначаються в жировій тканині, серці, м'язах, сім'яниках, мозку, плазмі крові; у плазмі крові знаходиться переважно в зв'язаному стані; при щоденному багаторазовому введенні об'єм розподілу коливається в широких межах у всіх досліджених органах; при пероральному застосуванні в загальний кровоток потрапляє приблизно 20 % введеної дози; препарат, що всмоктався, циркулює в крові, в основному, у зв'язаній з макромолекулами формі: з ліпідами - 47 %, з білками - 37 %; незв'язана частина препарату становить майже 16 %; виведення препарату з організму відбувається, в основному, через кишечник: через 7 діб після введення з організму виводиться 88 % введеної дози, у тому числі 90 % - з фекаліями і 10 % - з сечею.

Показання для застосування ЛЗ: профілактично та з лікувальною метою при грипі та інших ГРВІ, герпесі, а також при лікуванні урогенітального хламідіозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування грипу та ГРВІ дорослим - у перші 2 дні - по 2 табл. 3 р/добу, у наступні 2 дні - по 1 табл. 3 р/добу; загальна тривалість курсу лікування становить - 4 дні; лікування герпесу дорослим призначають по 2 табл. 3 р/добу протягом 5 днів; лікування урогенітального хламідіозу дорослим призначають по 2 табл. 3 р/добу протягом 5 днів; профілактика ГРВІ у дорослих проводиться 7-денними циклами: два дні - 2 табл. 1 р/добу, наступні 5 днів - перерва, потім цикл повторюється; тривалість профілактичного курсу - від одного тижня до декількох місяців.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; періоди вагітності та лактації

Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,012 г

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати в захищеному від світла місці; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Кагоцел, ТОВ "Ніармедик Плюс", Російська Федерація

• Протфенолозид (Protfenolozidum)

Фармакотерапевтична група: L03A X15 - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: пряма противірусна дія.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарат отриманий з диких злаків Deschampsia caespitosa L. та Calamagrostis epIgeios L; стимулює індукцію та g-інтерферонів лейкоцитами людини дозозалежно; спричиняє синтез інтерферонів у високих титрах у селезінці, легенях, печінці через 3 год. після його застосування; інтерфероногенна активність сироватки крові зростає впродовж 24 год., досягаючи максимуму; здатний зменшувати дію токсичних речовин на організм; покращує показники крові, детоксикаційну функцію печінки, нирок, сприяє адаптації організму до несприятливих чинників; гальмує генерацію супероксидрадикалу-аніону практично до нуля за 24 год., тобто підтримує антиоксидантний статус клітин; підвищує стійкість клітин до вільнорадикального стресу; проявляє проапоптогенний ефект на моделях апоптозу, індукованого цитотоксичними препаратами з групи інгібіторів ДНК-топоізомераз; індукує в плазмі крові синтез речовин з тирозин-подібною активністю (індукція при одноразовому застосуванні підтримується 48 год.); гальмівна дія протфенолозіду на бластомний процес обумовлена посиленням ендокринної функції тимусу, нормалізацією кількісного складу T-лімфоцитів у периферичній крові та посиленням цитотоксичної активності природних кілерів; фармакокінетика не вивчалася

Показання для застосування ЛЗ: нормалізація імунного стану хворих у післяопераційному періоді; лікування вторинних імунодефіцитних станів спричинених хіміо- та променевою терапією, а також пухлинною хворобою; засіб корекції стану імунної системи з метою первинної профілактики пухлинної хвороби, особливо у випадках передракових захворювань

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо дорослим рекомендовано по 8 крап. р-ну 2 р/добу протягом 1 місяця або сироп по 8 мл 2 р/добу; діти з народження до 1 року - по 1 крап. р-ну на день протягом 14 днів або по 0,5 мл 2 р/добу; від 1 до 2 років - по 1 крап. р-ну 2 р/добу або сиропу по 1 мл 2 р/добу протягом 14 днів; від 2 до 4 років - 1-й тиждень - по 1 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 2 крап. р-ну 2 р/добу протягом 14 днів або сироп з 1-го по 3-й день - по 1,5 мл 2 р/добу, з 4-го - по 3 мл 2 р/добу; від 4 до 6 років - 1-й тиждень - по 2 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 3 крап. р-ну 2 р/добу протягом 14 днів або з 1-го по 3-й день - по 3 мл 2 р/добу, з 4-го дня - по 4 мл 2 р/добу; від 6 до 9 років - 1-й тиждень - по 3 крап. р-ну 2 р/добу, з 2-го тижня - по 6 крап. р-ну 2 р/добу протягом одного місяця або сироп - з 1-го по 3-й день - по 4 мл 2 рази на день; з 4-го дня - по 5 мл 2 рази на день; від 9 до 12 років - 1-й тиждень - по 4 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 7 крап. р-ну 2 р/добу протягом одного місяця або сироп з 1-го по 3-й день - по 5 мл 2 р/добу; з 4-го дня - по 6 мл 2 р/добу; старші 12 років - 1-й тиждень - по 5 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 8 крап. р-ну 2 р/добу протягом одного місяця або сироп з 1-го по 3-й день - по 5 мл 2 рази на день; з 4-го дня - по 8 мл 2 рази на день; для лікування шкіри та слизових оболонок слід наносити р-н препарату на уражену ділянку до 3 - 5 р/добу або робити аплікації, курс лікування 14 днів; в онкогінекології застосовують вагінальні тампони з р-ном протфенолозіду (72 - 75 крап. препарату розвести в 20 мл фізіологічного р-ну та проводити процедури 2 р/добу, курс лікування 14 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - нудота, блювання, діарея; транзиторне підвищення t° до 38° C на 3 - 10 добу терапії препаратом; АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки в стадії загострення; гіперчутливіость до препарату та при аутоімунних захворюваннях

Форми випуску ЛЗ: крап. по 50 мл, сироп по 60 мл, або по 150 мл, або по 200 мл, крап. очні по 25 мл, або по 30 мл, або по 50 мл

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Протфенолозид, Флавозід®, Протефлазід, ВАТ "Фітофарм"; Луганська фармацевтична фабрика ОКВП "Фармація" для ТОВ НВК "Екофарм"

1.3.2. Синтетичні сполуки

• Інозин пранобекс (Inosine pranobex)*

Фармакотерапевтична група: J05AX05 - противірусні препарати для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна, імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: діє на імунну систему та клітинну імунну відповідь, підвищує власні захисні сили організму проти вірусних інфекцій та разом з тим пригнічує розмноження вірусів; після прийому препарату внутрішньо у дозі 1,5 г Cмакс досягається через 1 год. і становить 600 мкг/мл; в організмі метаболізується з утворенням сечової кислоти; T1/2 - 50 хв.; виводиться нирками у вигляді метаболітів

Показання для застосування ЛЗ: вірусні інфекції у пацієнтів з нормальним імунним статусом і при імунодефіцитних станах, у тому числі захворювання, спричинені вірусами Herpes simplex типів 1 і 2, Varicella zoster (включаючи вітряну віспу), вірусами кору, паротиту, ЦМВ, вірусом Епштейна-Барра; вірусний бронхіт; г. та хр. ВГB і ВГC; захворювання, спричинені вірусом папіломи людини; підгострий склерозуючий паненцефаліт; хр. інфекційні захворювання сечовидільної і дихальної систем; стресові ситуації; період реконвалесценції у післяопераційних хворих і людей, які перенесли тяжкі захворювання; імунодефіцитні стани; похилий вік; проведення променевої терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендовано внутрішньо - добова доза для дорослих становить 50 мг/кг у 3 - 4 прийоми; для дітей - 50 - 100 мг/кг у 3 - 4 прийоми (курс лікування 5 - 10 днів, у тяжких випадках - до 15 днів, можливе тривале застосування); при захворюваннях, спричинених вірусами Herpes simplex типів 1 і 2, лікування триває до зникнення симптомів захворювання і ще 2 дні; при підгострому склерозуючому паненцефаліті добова доза для дорослих і дітей становить 50 - 100 мг/кг у 6 прийомів; при г. вірусному енцефаліті добова доза для дорослих і дітей становить 50 - 100 мг/кг у 4 - 6 прийомів протягом 7 - 10 днів, потім настає перерва - 8 днів, далі проводять повторний курс 7 - 10 днів; за необхідності дози і тривалість безперервного курсу можуть бути збільшені, але слід додержуватися 8-денної перерви після 7 - 10 днів лікування; при гострокінцевій кондиломі - 50 мг/кг у 3 прийоми протягом 5 днів, далі з трикратним повторенням вказаного курсу з інтервалами в 1 місяць.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищення рівня сечової кислоти у сироватці крові та сечі; нервова система і органи чуття - запаморочення, слабкість, головний біль; ШКТ - диспепсичні явища, підвищення активності печінкових трансаміназ; біль у суглобах.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; подагра, сечокам'яна хвороба, ниркова недостатність, порушення серцевого ритму, вагітність, період лактації

Форми випуску ЛЗ: табл. по 500 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° нижче 25° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

II. Гропринозин, Гропринозин®, Grodzisk Pharmaceutical Works "Polfa" Sp.z o.o., Польща

Ізопринозин, "TEVA Pharmaceutical Industries Ltd" на заводі "TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd", Ізраїль/Угорщина

• Криданімод (Cridanimod)

Фармакотерапевтична група: L03AX12** - імуностимулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: має противірусну дію щодо ДНК і РНК-геномних вірусів; має також виражену антихламідійну дію; активність препарату пов'язана з його здатністю викликати підвищення концентрації ендогенних інтерферонів, особливо інтерферону a; активізує стовбурові клітини кісткового мозку, T-лімфоцити та макрофаги; виявляє імуномодулюючу активність, нормалізує баланс між субпопуляціями T-хелперних і T-супресорних клітин; здатний знизити продукцію в організмі чинника некрозу пухлин (ВІЧ-інфекція, сепсис) і активізувати природні кілерні клітини (при пухлинних захворюваннях); має виявлений стимулюючий ефект на активність системи поліморфноядерних лейкоцитів; пік активності інтерферонів у крові та тканинах спостерігається за кілька год. після внутрішньом'язового введення та підтримується протягом 16 - 20 год. після введення; виділяється з організму в незміненому вигляді із сечею; при введенні в/м біодоступність більше 90 %; після введення 100 - 500 мг препарату Cмакс досягається через 15 - 30 хв. і становить 8,3 мкг/мл; через 5 год. визначається тільки незначна кількість, а через 6 год. препарат у плазмі крові не виявляється; препарат виділяється з організму в незміненому вигляді нирками, не піддаючись метаболізму, з T1/2 1 год.; через 15 - 30 хв. після введення в плазмі починають збільшуватись титри сироваткового інтерферону; через 24 год. концентрація сироваткових інтерферонів залишається достатньо високою і до вихідних значень повертається через 46 - 48 год.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування тяжких форм грипу та інших ГРВІ, в тому числі у осіб з імунодефіцитами; - інфекції, спричинені вірусом Herpes Simplex, Herpes Varicella Zooster, Herpes Simplex Genitalis, у тому числі в осіб з порушеннями імунної системи; герпетоенцефаліти; енцефаліти та енцефаломієліти вірусної етіології; тяжкі форми г. ВГB і ВГC; хр. активний ВГB, підтверджений біопсією та наявністю маркерів вірусної реплікації (ДНК-вірусу HBV і HBe a/r); хр. ВГC позитивний відносно до HCV; ЦМВ інфекція в осіб з імунодефіцитом; уретрити, епідидиміти, простатити, цервіцити та сальпінгіти хламідійної етіології; венерична лімфогранульома; радіаційний імунодефіцит; набуті імунодефіцити з пригніченням системи інтерферону; розсіяний склероз; кандидозні ураження шкіри та слизових оболонок; у складі комбінованої терапії або як монотерапевтичний засіб при онкологічних захворюваннях.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м дорослим по 250 мг або 4 - 6 мг/кг маси тіла; курс лікування: 5 - 7 ін'єкцій з інтервалом 48 год.; при хламідіозі застосовувати одночасно з лікуванням фторхінолонами, починаючи лікувальний курс останніми з 400 мг/добу другої ін'єкції препарату; в наступні 12 днів фторхінолони застосовують по 200 мг 2 р/добу; за необхідності разова доза препарату може бути збільшена до 500 мг, з інтервалом між введеннями 18 - 36 год., курсова доза зменшена або збільшена залежно від клінічної ситуації і характеру захворювання; при тривалому та профілактичному застосуванні рекомендується інтервал між введеннями 3 - 7 діб.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: локальний біль у місці введення препарату; субфебрилітет.

Протипоказання до застосування ЛЗ: хр. ниркова недостатність II - III ступеня; гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 2 мл (250 мг) в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Примавір, ЗАТ "Фармсинтез", Російська Федерація

• Аміксин (Amixin)**

Фармакотерапевтична група: L03A X15 - імуностимулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулюючий та противірусний ефект.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: стимулює утворення в організмі a-b-g-інтерферонів; після прийому внутрішньо максимум продукції інтерферону визначається в послідовності кишечник - печінка - кров через 4 - 24 год.; стимулює стовбурові клітини кісткового мозку, залежно від дози посилює антитілоутворення, зменшує ступінь імунодепресії, відновлює співвідношення T-супресори/T-хелпери; ефективний проти широкого кола вірусних інфекцій, у тому числі проти вірусів грипу, інших ГРВІ, гепато- і герпевірусів; механізм антивірусної дії пов'язаний з інгібуванням трансляції вірус-специфічних білків в інфікованих клітинах, унаслідок чого пригнічується репродукція вірусів; після прийому внутрішньо швидко всмоктується з ШКТ; біодоступність становить 60 %; близько 80 % зв'язується з білками плазми; не піддається біотрансформації і не накопичується в організмі; виводиться практично в незмінному вигляді з фекаліями (70 %) і з сечею (9 %); T1/2 становить 48 год.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим для лікування ВГA, ВГB, ВГC, герпетичної інфекції, цитомегаловірусної інфекції, у складі комплексної терапії інфекційно-алергічних і вірусних енцефаломієлітів (розсіяний склероз, лейкоенцефаліти, увеоенцефаліти та ін.), у складі комплексної терапії урогенітального та респіраторного хламідіозу, для лікування і профілактики грипу та інших ГРВІ; діти від 7 років: для лікування грипу та інших ГРВІ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають внутрішньо; для профілактики ВГA - 0,125 г на тиждень протягом 6 тижнів; для лікування ВГA - у 1 день по 0,125 г 2 р/добу, після цього - по 0,125 г через 48 год. (курсова доза - 1,25 г); для лікування г. ВГB - у 1-2 день по 0,125 г, після цього - по 0,125 г через 48 год. (курсова доза - 2 г); при затяжному перебігу гепатиту B - по 0,125 г, 2 р/добу в 1 день, після цього - по 0,125 г через 48 год. (курсова доза - 2,5 г); при хр. ВГB - початкова фаза лікування 2,5 г - перші 2 дні по 0,25 г, після цього - по 0,125 г через 48 год.; фаза продовження від 1,25 г до 2,5 г - по 0,125 г на тиждень (курсова доза 3,75 г - 5 г); при г. ВГC - у 1-2 день - по 0,125 г, після цього - по 0,125 г через 48 год. (курсова доза - 2,5 г); при хр. ВГC - початкова фаза лікування 2,5 г - перші 2 дні по 0,25 г, після цього - по 0,125 г через 48 год.; фаза продовження 2,5 г - по 0,125 г на тиждень (курсова доза 5 г); при лікуванні грипу та інших ГРВІ - у перші 2 доби хвороби по 0,125 г, після цього - через 48 год. по 0,125 г (на курс лікування - 0,75 г); для профілактики грипу та інших ГРВІ - 0,125 г 1 раз на тиждень протягом 6 тижнів; для лікування герпетичної, ЦМВ інфекції - у перші 2 доби по 0,125 г, після цього - через 48 год. по 0,125 г (курсова доза - 2,5 г); при урогенітальному та респіраторному хламідіозі - у перші 2 доби по 0,125 г, після цього - через 48 год. по 0,125 г (курсова доза - 1,25 г); при комплексній терапії нейровірусних інфекцій дозу встановлюють індивідуально, курс лікування становить 4 тижні; діти старше 7 років при неускладнених формах грипу або інших ГРВІ препарат приймають по 0,06 г, 1 р/добу в 1, 2, 4 день від початку лікування (курсова доза - 0,18 г); при виникненні ускладнень грипу або інших ГРВІ препарат приймають у 1, 2, 4, 6 день від початку лікування (на курс лікування 0,24 г).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: диспептичні явища, короткочасна лихоманка

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; період вагітності та лактації; діти молодше 7 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 0.06 г, по 0.125 г

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Аміксин® ІС, ВАТ "Сумісне українсько-бельгійське хімічне підприємство "ІнтерХім"

• Циклоферон (Cycloferon)*

Фармакотерапевтична група: L03A X12 - цитокіни та імуностимулятори

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна, імуномодулююча, протизапальна, антипроліферативна, протипухлинна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: індукує високі титри a-, b- та g-інтерферону в органах і тканинах, що містять лімфоїдні елементи (слизова оболонка тонкого відділу кишечнику, селезінка, печінка, легені), проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр; імуномодулюючий ефект виражається в активації фагоцитозу, природних кілерних клітин, цитотоксичних T-лімфоцитів і корекції імунного статусу організму при імунодефіцитних станах різного походження; ефективний відносно вірусів кліщового енцефаліту, грипу, гепатиту, герпесу, цитомегаловірусу, вірусу імунодефіциту людини, різних ентеровірусів (пряма та/або опосередкована дія); підсилює ефект антибіотикотерапії при кишкових інфекціях; встановлена ефективність препарату в комплексній терапії г. і хр. бактеріальних інфекцій (нейроінфекції, хламідіози, бронхіти, пневмонії, післяопераційні ускладнення, урогенітальні інфекції, виразкова хвороба) як компонента імунотерапії; виявляє ефективність при ревматичних та системних захворюваннях сполучної тканини завдяки пригніченню аутоімунних реакцій та протизапальній і знеболюючій дії; має антиканцерогенну й антиметастатичну дії, через активацію імунного захисту організму перешкоджаючи утворенню пухлин; добре проникає у кров з місця введення, циркулює в організмі у вільному і/або зв'язаному з білками стані; через 2 год. концентрація у сироватці крові знижується в 10 разів, слідові кількості визначаються через 48 - 72 год.; виводиться переважно нирками.

Показання для застосування ЛЗ: дорослим у комплексній терапії: ВІЛ-інфекції (стадії 2A - 3B); нейроінфекцій: серозні менінгіти та енцефаліти, хвороба Лайма; ВГA, ВГB, ВГC, ВГD; герпеса та ЦМВ інфекції; вторинних імунодефіцитів, асоційованих із г. і хр. бактеріальними та грибковими інфекціями; хламідійних інфекцій; ревматичних та системних захворювань сполучної тканини (РА, системний червоний вовчак); дегенеративно-дістрофічних захворювань суглобів: деформуючий остеоартроз та ін.; дітям після 4-х років у комплексній терапії: ВГA, ВГB, ВГC, ВГD, ВГGP; герпетичної інфекції; ВІЛ-інфекції (стадії 2А-3B); грип і ГРВІ; комплексна терапія кишкових інфекцій (виразкова хвороба, вірусні ентерити та ін.); як засіб імунного нагляду для профілактики канцерогенезу в групах високого ризику (радіаційна зараження на забруднених територіях і т. п.).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим застосовують в/м або в/в 1 р/добу за базовою схемою: на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 117, 20, 23 добу, залежно від виду захворювання; при вірусних гепатитах препарат застосовують у разовій дозі 0,25 - 0,5 г (курс лікування - 10 ін'єкцій за базовою схемою, сумарна доза 2,5 - 5,0 г), курс повторюють через 10 - 14 днів; при герпесі та ЦМВ інфекції за базовою схемою - 10 ін'єкцій по 0,25 г (сумарна доза 2,5 г), при нейроінфекціях препарат вводять за базовою схемою - курс лікування - 12 ін'єкцій по 0,25 - 0,5 г, разом із етіотропною терапією (сумарна доза - 3 - 6 г), курси повторюють, якщо виникає необхідність; при хламідійній інфекції застосовують в дозі 0,25 г (курс лікування - 10 ін'єкцій, сумарна доза 2,5 г), курс лікування повторюють через 10 - 14 днів; при ВІЛ-інфекції (стадія 2A - 3B) у разовій дозі 0,5 г, курс лікування 10 в/м ін'єкцій за базовою схемою (сумарна доза - 5 г), далі проводиться підтримуючий курс: один раз на 5 днів, протягом 2,5 місяців, курс повторюють через місяць після попереднього; при імунодефіцитних станах курс лікування - 10 в/м ін'єкцій за базовою схемою в разовій дозі 2,5 г (сумарна доза - 2,5 г), курс повторюють через 6 - 12 місяців; при ревматичних та системних захворюваннях сполучної тканини - 4 курси по 5 ін'єкцій за базовою схемою, по 0,25 г, з перервою 10 - 14 днів, курс повторюють за необхідності; при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів - 2 курси по 5 ін'єкцій по 0,25 г з перервою 10-14 днів за базовою схемою; для дітей рекомендовано в/м або в/в 1 р/добу (добова терапевтична доза становить 6-10 мг/кг маси тіла); при г. ВГA, ВГB, ВГC, ВГD, ВГGP та змішаних формах препарат вводиться на 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 добу, при затяжному перебігу інфекції курс повторюють через 1 - 14 днів; при хр. ВГA, ВГB, ВГC, ВГD, ВГGP препарат вводять на 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 добу курсу лікування і далі за схемою підтримання 1 раз на три дні, протягом трьох місяців при збереженні реплікативної та цитолітичної активності патологічного процесу; при ВІЛ-інфекції препарат вводять на 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 добу курсу лікування і далі за схемою підтримання 1 раз на п'ять днів, протягом трьох місяців при збереженні реплікативної активності патологічного процесу; при хр. ВГC, змішаних формах гепатита та ВІЛ-інфекції курс підтримання може бути подовжений на термін до шести місяців; при герпетичній інфекції препарат вводять на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 добу, при збереженні реплікативної активності віруса курс лікування продовжують за схемою підтримання з введенням 1 раз на п'ять днів, протягом чотирьох тижнів; перорально дорослим рекомендовано 1 р/добу за базовою схемою: по 2 - 4 табл. на прийом на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 добу; при ВІЛ-інфекції (стадії 1A - 3B) препарат приймається за базовою схемою по 4 табл. на прийом і далі проводиться підтримуюче лікування по 4 табл. 1 раз у п'ять днів протягом двох з половиною місяців (курс 15 г, 100 табл.); повторний курс призначається через місяць після закінчення попереднього; застосування інших антиретровірусних засобів рекомендується тільки між курсами препарату; при лікуванні грипу і ГРВІ приймається по 2 - 4 табл. на прийом на 1, 2, 4, 6, 8 дні (курс 1,5 - 3 г, 10 - 20 табл.); лікування необхідно починати при перших симптомах інфекції; при г. ВГA, ВГB, ВГC та ЦМВ-гепатиті препарат приймається на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 23 добу по 4 табл. на прийом (курс 6,0 г, 40 табл.); при затяжному перебігу повторення курсу через 10 - 14 днів по 2 табл. на прийом (курс 3 г, 20 табл.); при хр. ВГB препарат приймають по 4 табл. на прийом на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 і 23 день лікування і далі за підтримуючою схемою один раз у п'ять днів протягом двох з половиною місяців при збереженні реплікативної і цитолітичної активності патологічного процесу (курс 15 г, 100 табл.); при хр. ВГC та мікст-формах гепатиту курс лікування обов'язково повторюють 2 - 3 рази через місяць після закінчення попереднього; при герпетичній інфекції приймають по 2 - 4 табл. на прийом на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 і 23 день (курс 3 - 6 г, 20 - 40 табл.); при часто рецидивуючій формі захворювання лікування починають на початку загострення; при нейроінфекціях приймають базовий курс по 4 табл. на прийом на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 і 23 день, далі - за підтримуючою схемою по 4 табл. на прийом один раз у п'ять днів протягом двох з половиною місяців (курс 15 г, 100 табл.); у комплексній терапії кишкових інфекцій застосовують базовий курс по 4 табл. на прийом на 1, 2, 4, 6, 8 дні і далі по 2 табл. на 11, 14, 17, 20 і 23 дні (курс 6 г, 40 табл.); при вторинних імунодефіцитах різної етіології призначається базовий курс по 4 табл. на прийом на 1, 2, 4, 6, 8 дні і далі по 2 табл. на прийом на 11, 14, 17, 20 і 23 дні (курс 4,5 г, 30 табл.); як імунотропний засіб для профілактики раку в групах ризику призначають підтримуючий курс по 4 табл. на прийом 1 раз у сім днів протягом трьох місяців (курс 7,5 г, 50 табл.); повторний курс у міру необхідності, але не раніше 30 днів після закінчення попереднього; дітям препарат призначається за такою базовою схемою: у віці 4 - 6 років по 150 мг (1 табл.), у віці 7-11 років по 300 мг (2 табл.), після 12 років 450 мг (3 табл.) на прийом 1 р/добу; повторний курс доцільно проводити через 2 - 3 тижні після закінчення першого курсу; при г. ВГB і ВГC призначають у зазначених вище дозах двічі з інтервалом 24 год., далі тричі з інтервалом 48 год., далі п'ять прийомів з інтервалом 72 год. (курс лікування залежно від віку складає 10 - 30 табл.); при хр. ВГB і/чи ВГC препарат призначають у зазначених дозах з інтервалом 48 год. (курс залежно від віку 50 - 150 табл.); при ВІЛ-інфекції (стадії 2A - 3B) препарат приймається за базовою схемою на 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 дні терапії, далі по одному разу в п'ять днів протягом п'яти місяців; при герпетичній інфекції приймають на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14 дні лікування (курс лікування - 7 - 17 прийомів); при г. кишкових інфекціях препарат призначається на 1, 2, 4, 6, 8, 11 дні лікування 1 р/добу (курс 6 - 18 табл.); як засіб екстреної неспецифічної профілактики ГРВІ і грипу в період епідемії препарат призначається в зазначених вікових дозах на 1, 2, 4, 6, 8 дні, далі ще п'ять прийомів з інтервалом 72 год. (курс 10 - 30 табл.); при ГРВІ препарат призначається з інтервалом 24 год. 1 р/добу за базовою схемою (курс лікування становить 5 - 9 прийомів).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: період вагітності і лактації; декомпенсований цироз печінки, гіперчутливість до препарату; дитячій вік до 4 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 0.15 г, р-н для ін'єкцій 12.5 % по 2 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° до 25° C; заморожування р-ну в процесі транспортування при t° нижче нуля не призводить до зміни властивостей препарату, розморожений при кімнатній t° препарат зберігає свої біологічні та фізико-хімічні властивості; термін придатності р-ну - 3 роки, табл. - 2 роки.

Торгова назва:

II. Циклоферон, Циклоферон®, ТОВ "Науково-технологічна фармацевтична фірма "Полісан", Російська Федерація

• Амізон (Amizon)*, **

Фармакотерапевтична група: J05AX10 - противірусні засоби для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна дія, протизапальна, жарознижуюча, аналгетична дія.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: похідне ізонікотинової кислоти; чинить інгібуючий вплив на віруси грипу, виявляє інтерфероногенні властивості, підвищує резистентність організму до вірусних інфекцій; противірусна дія пов'язана із безпосереднім його впливом на гемаглютиніни вірусу грипу, внаслідок чого віріон втрачає здатність приєднуватися до клітин-мішеней для подальшої реплікації; протизапальна дія є результатом стабілізації клітинних і лізосомальних мембран, уповільнення дегрануляції базофілів, антиоксидантної дії, нормалізації рівня простагландинів, циклічних нуклеотидів та енергетичного обміну у вогнищі запалення; жарознижувальні властивості даного засобу зумовлені впливом на терморегулюючі центри мозку; аналгезуюча дія засобу здійснюється через ретикулярну формацію стовбура мозку; посилює персистуючий імунітет шляхом підвищення рівня ендогенного інтерферону в плазмі крові в 3 - 4 рази, лізоциму та збільшення титру а/т до збудників інфекцій, а також клітинного - за рахунок стимуляції функціональної активності T-лімфоцитів і макрофагів; потужний індуктор ендогенного інтерферону; після перорального застосування швидко потрапляє у кров, Cмакс спостерігається через 2 - 2,5 год. після прийому; T1/2 становить 13,5 - 14 год., метаболізується в печінці, але швидко виводиться з тканин (T1/2 становить 2 - 3 год.); виводиться з організму на 90 - 95 % із сечею у вигляді метаболітів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика грипу та ГРВІ; інфекційного мононуклеозу; кіру, краснухи, вітряної віспи, паротитної інфекції; фелінозу (хвороби котячої подряпини); неспецифічна хіміопрофілактика ВГA, ВГЕ; у складі комплексної терапії; вірусних, вірусно-бактеріальних та бактеріальних пневмоній і ангін; шкірно-суглобової форми еризипелоїду; менінгіту та менінгоенцефаліту вірусної етіології; герпетичної інфекції; ВГA, ВГЕ; больових с-мів при остеохондрозі, грижах міжхребцевих дисків, артритів, невралгій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують внутрішньо; максимальна разова доза - 1 г, добова - 2 г; рекомендований курс лікування - від 5 до 30 днів; грип та інші ГРВІ - з лікувальною метою дорослим призначають по 0,25 - 0,5 г 2 - 4 р/добу протягом 5 - 7 днів; дітям віком від 6 до 12 років призначають по 0,125 г 2 - 3 р/добу протягом 5 - 7 днів; при менінгоенцефалітах - по 0,25 г 3 р/добу протягом 10 днів; для лікування кору, краснухи, вітряної віспи - дітям віком 6 - 7 років - по 0,125 г 3 р/добу; дітям віком 8 - 12 років - по 0,125 г 4 р/добу; дітям віком 13 - 14 років - по 0,25 г 3 р/добу; підліткам віком 14 - 16 років - по 0,25 г 4 р/добу; дорослим - по 0,5 г 3 р/добу; для лікування паротитної інфекції дорослим призначають по 0,25 г 4 р/добу при середній тяжкості захворювання, та по 0,5 г 3 р/добу при тяжкому перебігу протягом 6 - 7 днів; підліткам віком 12 - 14 років призначають по 0,25 г 3 - 4 р/добу протягом 6 - 7 днів; для неспецифічної хіміопрофілактики паротитної інфекції дорослим призначають по 0.25 г 2 р/добу на протязі 10 - 14 днів; при інфекційному мононуклеозі середньої тяжкості - по 0,25 г 3 - 4 р/добу дорослому та 0,125 г 3 р/добу дітям від 6 до 12 років; при тяжкому перебігу - перші 2 - 3 дні 1,5 - 2 г на добу дорослому, до 1 г на добу дітям (після досягнення клінічного ефекту дозу можна зменшити вдвічі); для лікування фелінозу дорослим призначають по 0,25 г 3 - 4 р/добу при середній тяжкості і по 0,5 г 3 р/добу при тяжкій формі захворювання; дітям віком 6 - 9 років - по 0,125 г 3 р/добу; 10 - 14 років - по 0,125 г 4 р/добу; при шкірно-суглобовій формі еризипелоїду дорослим - по 0,5 г 3 р/добу протягом 7 - 14 днів; для неспецифічної хіміопрофілактики ВГA, ВГЕ - по 0,25 г 3 р/добу, в комплексній терапії - по 0,25 г 3 р/добу протягом перших 5 днів хвороби; в комплексній терапії пневмоній - по 0,25 г 3 р/добу протягом 10 - 15 дні; в комплексній терапії ангін дорослим - по 0,25 г 3 - 4 р/добу протягом 5 днів при середній тяжкості захворювання; по 0,5 г 3 - 4 р/добу протягом 7 днів при тяжкому перебігу захворювання; при больових с-мах застосовують по 0,25 - 0,5 3 - 4 р/добу; для профілактики грипу та ГРВІ рекомендується застосовувати в таких дозах: дорослим - по 0,25 г (1 таблетка) на добу протягом 3-5 днів, надалі - по 0,25 г 1 раз на 2 - 3 доби протягом 2 - 3 тижнів; дітям віком 6 - 12 років - по 0,125 г через день протягом 2 - 3 тижнів; підліткам від 12 до 16 років - по 0,25 г через день протягом 2 - 3 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: легкий набряк слизової оболонки ротової порожнини та відчуття гіркоти у роті; АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препаратів йоду та інших компонентів препарату; тяжкі органічні ураження печінки та нирок; перший триместр вагітності, дитячий вік до 6 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 0,125 г, по 0,25 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Амізон®, ВАТ "Фармак"

• Арбідол (Arbidol)*,**

Фармакотерапевтична група: J05AX - противірусні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: активний відносно вірусів грипу A і B та інших ГРВІ; діє на ранніх стадіях репродукції вірусу, на етапі проникнення вірусу у клітину; індукує інтерферон і посилює фагоцитарну функцію макрофагів; знижує частоту розвитку ускладнень, що пов'язані з вірусною інфекцією, а також випадків загострення хр. Захворювань; терапевтична ефективність при вірусних інфекціях проявляється у зниженні загальної інтоксикації та клінічних проявів захворювання, скорочується тривалість захворювання; належить до малотоксичних препаратів, не має негативного впливу на організм людини при пероральному застосуванні в рекомендованих дозах; швидко всмоктується у ШКТ; Cмакс досягається через 1,2 год. після прийому в дозі 0,05 г, через 1,5 год. - після прийому в дозі 0,1 г; метаболізується в печінці; T1/2 становить 17 - 21 год.; 40 % препарату виводиться в незміненому вигляді: з фекаліями (38,9 %) та із сечею (0,12 %); протягом першої доби виводиться 90 % від уведеної дози.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування грипу A і B, ГРВІ; у складі комплексної терапії хр. бронхіту, пневмонії, рецидивуючої герпетичної інфекції, г. кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей старше 2 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати внутрішньо, до прийому їжі; з метою неспецифічної профілактики особам, які контактують з хворими на грип та інші ГРВІ: дітям від 2 до 6 років призначають по 0,05 г, від 6 до 12 років - по 0,1 г, дітям від 12 років і дорослим - по 0,2 г 1 р/добу протягом 10 - 14 днів; під час епідемії грипу і ГРВІ, для запобігання загостренням хр. бронхіту і рецидивуючого герпесу: дітям від 2 до 6 років - по 0,05 г, дітям від 6 до 12 років - по 0,1 г, дітям від 12 років і дорослим - по 0,2 г 2 рази на тиждень протягом 3 тижнів; з лікувальною метою: грип та інші ГРВІ без ускладнень: дітям від 2 до 6 років - по 0,05 г, від 6 до 12 років - по 0,1 г, дітям від 12 років і дорослим - по 0,2 г 4 р/добу (кожні 6 год.) протягом 3-5 днів; грип та інші ГРВІ, ускладнені бронхітом, пневмонією: дітям від 2 до 6 років - по 0,05 г, дітям від 6 до 12 років - по 0,1 г, дітям від 12 років і дорослим - по 0,2 г 4 р/добу (кожні 6 год.) протягом 5 днів, потім разову дозу один раз на тиждень протягом 4 тижнів; у складі комплексної терапії хр. бронхіту і рецидивуючої герпетичної інфекції: дітям від 2 до 6 років - по 0,05 г, дітям від 6 до 12 років - по 0,1 г, дітям від 12 років і дорослим - по 0,2 г 4 р/добу (кожні 6 год.) протягом 5 - 7 днів, потім разову дозу двічі на тиждень протягом 4 тижнів; у складі комплексної терапії кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей від 2 років: дітям від 2 до 6 років - по 0,05 г, дітям від 6 до 12 років - по 0,1 г, дітям від 12 років - по 0,2 г 4 р/добу (кожні 6 год.) протягом 5 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, вік до 2 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 0,05 г, по 0,1 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Арбідол®, Арбідол-Ленс, ВАТ "Дальхімфарм", м. Хабаровськ, Російська Федерація

• Гепон (Hepon)

Фармакотерапевтична група: L03AX - цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, противірусна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: стимулює продукцію a- і b-інтерферонів; мобілізує та активує макрофаги; обмежує вироблення цитокінів запалення; стимулює продукцію а/т до різних а/г інфекційної природи; пригнічує реплікацію вірусів; підвищує резистентність організму відносно інфекцій, спричинених вірусами, бактеріями і грибами; у пацієнтів, інфікованих ВІЛ, препарат знижує концентрацію ВІЛ у клітинах крові і в плазмі; у більшості пацієнтів, інфікованих ВІЛ, лікування гепоном призводить до таких позитивних змін: збільшується вміст CD4+T і NK клітин; підвищується функціональна активність нейтрофілів і CD8+Т клітин, що є ключовими ланками захисту організму від бактерій, вірусів і грибів; посилюється вироблення а/т, специфічних до а/г ВІЛ, а також до а/г збудників опортуністичних інфекцій; клінічний ефект курсу лікування полягає у запобіганні рецидивам опортуністичних інфекцій протягом 3 - 6 місяців; короткий курс місцевого застосування препарату дає змогу лікувати рецидивуючі інфекції слизових оболонок і шкіри, спричинені грибами Candida; протягом 1 - 2 днів після застосування препарату істотно зменшуються ознаки запалення, а також сухість слизових оболонок; фармакокінетика препарату не вивчалася у зв'язку з його пептидною природою.

Показання для застосування ЛЗ: для корекції ослабленого імунітету при імунодефіцитних станах; для лікування ВІЛ-інфекції; для підвищення імунного захисту від інфекцій, лікування і профілактики опортуністичних інфекцій, спричинених бактеріями, вірусами чи грибами; для лікування інфекцій слизових оболонок і шкіри, спричинених грибами Candida; для профілактики кандидозу слизових оболонок і шкіри внаслідок терапії а/б.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують внутрішньо і місцево; для лікування опортуністичних інфекцій при ВІЛ-інфекції або при інших імунодефіцитних станах рекомендовано курс лікування з щоденним прийомом по 10 мг внутрішньо протягом 1 - 3 місяців; для лікування і профілактики інфекцій слизових оболонок і шкіри, спричинених грибами Candida рекомендується місцеве застосування препарату шляхом зрошення уражених ділянок слизових оболонок і шкіри 0,02 - 0,04 % р-ном, курсом - 3 зрошення з інтервалом 1 - 3 дні між зрошеннями; при вульвовагініті, уретриті, цервіциті у жінок застосовують зрошення 0,02 - 0,04 % р-ном слизової оболонки вульви, піхви, а також примочки уражених ділянок шкіри; при уретриті і баланопоститі у чоловіків застосовують інстиляції 0,02 - 0,04 % р-ном в уретру і примочки на уражені ділянки шкіри; обробку слизових оболонок і шкіри повторюють тричі з інтервалом 1 - 3 дні; для профілактики кандидозу слизових оболонок і шкіри рекомендується проводити зрошення (примочки) 0,02 - 0,04 % р-ном під час курсу лікування а/б.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; дитячий вік до 12 років.

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування р-ну для зовнішнього та внутрішнього використання по 2 мг у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: при t° 4° C - 8° C; термін придатності 2 роки.

Торгова назва:

II. Гепон, ТОВ "ІММАФАРМА", Російська Федерація

1.4. Препарати тимічного походження

1.4.1. Природні сполуки

• Тималін (Thymalin)

Фармакотерапевтична група: L03A X12** - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуностимулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарат поліпептидної природи, який одержують шляхом екстракції із вилочкової залози (тимуса) великої рогатої худоби; стимулює клітинний імунітет (регулює кількість і співвідношення T- і B-лімфоцитів та їх субпопуляцій, стимулює реакції клітинного імунітету), посилює фагоцитоз, стимулює процеси регенерації і кровотворення у разі їх пригнічення; фармакокінетика детально не описана; при пероральному введенні швидко інактивується у ШКТ.

Показання для застосування ЛЗ: в якості імуно- та біостимулятора у дорослих і дітей у комплексній терапії захворювань, що супроводжуються зниженням клітинного імунітету, у тому числі при г. і хр. гнійних процесах і запальних захворюваннях, при опіковій хворобі, трофічних виразках, а також при пригніченні імунітету і кровотворної функції після променевої або хіміотерапії в онкологічних хворих та при інших патологічних процесах; профілактика інфекційних ускладнень, пригнічення імунітету і кровотворення в посттравматичному і післяопераційному періодах, при проведенні променевої і хіміотерапії онкологічних захворювань; у складі комплексної терапії бешихової інфекції, хр. пієлонефриту, хіміотерапії туберкульозу легенів та інших захворювань

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити глибоко в/м; дорослим вводять по 0,015 - 0,06 г щоденно (0,09 - 0,3 г на курс); дітям до 1 року - по 0,003 г, 1 - 3 років - 0,003 - 0,006 г, 4 - 6 років - 0,006 - 0,009 г, 7 - 14 років - 0,009 - 0,015 г протягом 3-10 днів залежно від вираженості порушень імунітету; при необхідності через 1 - 6 місяців проводять повторний курс; з профілактичною метою вводять щодня дорослим по 0,015 - 0,06 г, дітям - по 0,003 - 0,015 г протягом 3 - 5 днів

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вагітність, лактація.

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування р-ну для ін'єкцій в амп., по 0,03 г, по 0,01 г

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при кімнатній t°; термін зберігання - 3 роки.

Торгова назва:

I. Тималін, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

II. Тималін, РУП "Бєлмедпрепарати", Республіка Білорусь

• Вілозен (Vilosen)

Фармакотерапевтична група: L03AX15** - імуностимулятори. Цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: стимулює проліферацію і диференціацію T-лімфоцитів, проявляє імуномодулюючі властивості, пригнічує утворення реагінів і розвиток гіперчутливості сповільненого типу

Показання для застосування ЛЗ: алергічні захворювання ВДШ у дорослих та дітей старшого віку (поліноз, інфекційно-алергічний риносинусит)

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують місцево дітям старшого віку та дорослим шляхом закапування в ніс або інтраназальної інгаляції; добова доза - 0,02 г; для профілактики поліноза препарат застосовують за тиждень до можливої появи клінічних симптомів захворювання; приготовлений р-н закапують по 5 - 7 крап. у кожну половину носа 5 р/добу; при полінозі застосування препарату рекомендується починати з появою перших клінічних симптомів; курс лікування - 14 - 20 днів; за необхідності курс повторюють

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у перший тиждень застосування можливі нетривалий головний біль, посилення відчуття закладення носових ходів

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований по 0,02 г в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 20° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Вілозен, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

1.4.2. Синтетичні сполуки

• Імунофан (Imunofan)

Фармакотерапевтична група: L03AX12 - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імунорегулююча, детоксикацій та гепатопротекторна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: діюча речовина - гексапептид з молекулярною масою 836 D, який спричиняє інактивацію вільнорадикальних та перекисних сполук; його ефективність обумовлена нормалізацією функціонального стану імунної та окислювально-антиокислювальної систем організму; повністю всмоктується з місця ін'єкції та швидко розпадається на природні амінокислоти; дія починає розвиватися через 2 - 3 год. (швидка фаза) і триває до чотирьох місяців (середня та повільна фази); протягом швидкої фази, тривалість якої досягає 2 - 3 доби, проявляється перш за все детоксикаційний ефект препарату; препарат нормалізує перекисне окислення ліпідів, пригнічує розпад фосфоліпідів клітинної мембрани та синтез арахідонової кислоти з подальшим зниженням рівня холестерину крові та продукції медіаторів запалення; при токсичному та інфекційному ураженнях печінки препарат попереджує цитоліз, знижує активність трансаміназ та рівень білірубіну в сироватці крові; протягом середньої фази, яка починається через 2 - 3 доби і триває до 7 - 10 діб, відбувається посилення реакцій фагоцитозу; внаслідок активації фагоцитозу можливе незначне загострення вогнищ хр. запалення, які підтримуються за рахунок персистенції вірусних або бактеріальних а/г; повільна фаза дії препарату, яка починається на 7 - 10 добу і триває до чотирьох місяців, полягає в нормалізації основних показників клітинного та гуморального імунітету, відновленні імунорегуляторного індексу, збільшенні продукції специфічних а/т; вплив препарату на продукцію специфічних противірусних та антибактеріальних а/т еквівалентний дії лікувальних вакцин; проте препарат не здійснює суттєвого впливу на продукцію реагінових а/т класу IgE та не підсилює реакцію гіперчутливості негайного типу; препарат стимулює утворення IgA при уродженій недостатності останніх; дія не залежить від продукції простагландину E2, тому допускається призначення препарату у комбінації з протизапальними засобами як стероїдного, так і нестероїдного ряду.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування імунодефіцитних станів різноманітноі етіології; дорослим для ад'ювантноі терапіі при вакцинаціії проти бактеріальних та вірусних інфекцій.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають п/ш або в/м курсами; разова доза (добова) - 50 мкг; онкологічним хворим у схемі радикальної комбінованої терапії - 1 раз через день, курс лікування 3 - 5 ін'єкцій перед хіміопроменевою терапією та 2 - 3 ін'єкції перед операцією, з подальшим продовженням курсу з такими самими інтервалами; у складі комплексної або симптоматичної терапії хворих з розповсюдженим пухлинним процесом (III - IV стадії) різної локалізації: 1 раз через день, курс лікування 5 - 7 ін'єкцій з перервою 20 днів та повторенням курсу 2 - 3 рази; у дітей із злоякісними захворюваннями кровотворної та лімфоїдної тканини - 1 р/добу, курс лікування 10 ін'єкцій, за необхідності курс слід продовжити до 20 ін'єкцій; повторне призначення препарату слід проводити після кожного курсу хіміопроменевої терапії; у комплексній терапії дітей з папіломатозом гортані та ротоглотки: 1 раз через день, курс лікування 10 ін'єкцій; при опортуністичних інфекціях (ЦМВ та герпетична інфекції, токсоплазмоз, хламідіоз, пневмоцистоз, криптоспоридіоз) - 1 раз через 2 доби, курс лікування 10 -15 ін'єкцій; у комплексній терапії ВІЛ-інфекції - 1 р/добу, щоденно, курс лікування 10 - 15 ін'єкцій; за необхідності слід проводити повторні курси через 2 - 4 тижні; при хр. вірусному гепатиті та хр. бруцельозі: 1 раз через 3 доби, курс лікування 8 - 10 ін'єкцій; для попередження рецидивів слід проводити повторні курси кожні 4 - 6 місяців; при дифтерії - 1 р/добу, курс лікування 8 - 10 ін'єкцій; при дифтерійному бактеріоносійстві - 1 раз через 3 доби, 3 - 5 ін'єкцій; при лікуванні хворих з тяжкими опіками та симптомами токсемії, при септикотоксемії, у хірургічних пацієнтів з септичним ендокардитом, при травматичних ушкодженнях кінцівок, які не загоюються тривалий час, при гнійно-септичних ускладненнях - 1 р/добу, курс лікування 7 - 10 ін'єкцій, за необхідності курс слід продовжити до 20 ін'єкцій; при бронхо-обструктивному с-мі, холецистопанкреатиті - 1 раз через 3 доби, курс лікування 8 - 10 ін'єкцій; у разі необхідності курс слід продовжити до 20 ін'єкцій з аналогічними інтервалами; при лікуванні псоріазу - 1 раз через день, курс лікування 8 - 10 ін'єкцій; дорослим під час вакцинопрофілактики - одноразово в день вакцинації

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; діти до 2 років; вагітність, якщо вагітність ускладнена резус-конфліктом.

Форми випуску ЛЗ: р-н для в/м та п/ш введення, 50 мкг/мл по 1 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 10° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Імунофан®, ТОВ НВП "Біонокс", м. Москва, Російська Федерація

• Тимозин альфа (Thymosin alfa)

Фармакотерапевтична група: L03AX49 - імуностимулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: молекулярний механізм дії тимозину альфа ще не з'ясований повністю; дія препарату базується на впливові на маркери та функціональну активність лімфоцитів, що спостерігається як in vivo, так і in vitro; препарат індукує маркери диференціації зрілих T-клітин на лімфоцитах та постдиференційну активність до індукції лімфокінів і рецепторів лімфокінів на лімфоцитах периферичної крові (PBL); посилює функцію T-клітин, збільшуючи ефективність дозрівання T-клітин та їх здатність продукувати цитокіни, інтерферон-гамма (ІФН-g), інтерлейкін-2 (ІЛ-2) та інтерлейкін-3 (ІЛ-3) після активації мітогенами або а/г та регулює і збільшує експресію високоаффінного рецептора ІЛ-2 (ІЛ-2Р); збільшує активність природних кілерних клітин і посилює відповідь а/т на T-клітинозалежні а/г; у хворих, які були серопозитивними за наявністю поверхневого а/г ВГB протягом щонайменше 6 місяців з підвищеним рівнем сироваткової АЛТ терапія тирозином альфа може спричинити вірусну ремісію і нормалізацію сироваткових амінотрансфераз; терапія препаратом призводить до втрати HBsAg у деяких чутливих хворих.

Показання для застосування ЛЗ: лікування хр. ВГB у пацієнтів від 18 років з компенсованою хворобою печінки та реплікацією вірусу ВГB (ДНК HBV-серопозитивних); в складі комбінованої терапії разом з інтерфероном для лікування хр. ВГC.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при ВГB - можна застосовувати як монотерапію так і в поєднанні з інтерфероном; вводиться п/ш по 1,6 мг (900 мкг/м2) двічі на тиждень, з 3 - 4-денними проміжками між ін'єкціями; терапія має тривати від 6 до 12 місяців без перерв; для пацієнтів з масою тіла менше 40 кг доза - 40 мкг/кг; при ВГC рекомендовано при використанні у складі комбінованої терапії з інтерфероном - 1,6 мг (900 мкг/м2) п/ш, 2 рази на тиждень, протягом 12 місяців; для пацієнтів з масою тіла менше 40 кг доза - по 40 мкг/кг; препарат не можна застосовувати в/м або в/в.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не виявлено.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату в анамнезі; примусова імуносупресія (наприклад, при трансплантації), якщо потенціальна користь терапії чітко переважає потенціальний ризик від її застосування; діти віком до 18 років

Форми випуску ЛЗ: порошок для приготування р-ну для ін'єкцій по 1.6 мг у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; термін придатності - 3 роки

Торгова назва:

II. Задаксин, "Patheon Italia S.p.A." для "SciClone Pharmaceuticals International Ltd", Італія/Гонконг

1.5. Інші препарати

• Глутоксим (Glutoxim)

Фармакотерапевтична група: L03AX15 - імуностимулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, цитопротекторна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: тіопоетин, що діє на внутрішньоклітинні процеси тіолового обміну; механізмом дії препарату є впорядкована ескалація редокс-стану клітин; новий рівень редокс-систем та динаміки фосфорилювання ключових білків сигналпередаючих систем та транскрипційних факторів обумовлюють імуномодулюючий та системний цитопротекторний ефект; препарату виявляє диференційований вплив на нормальні (стимуляція проліферації та диференціювання) та трансформовані (індукція апоптоза - генетично програмованої клітинної загибелі) клітини; до основних імунофізіологічних властивостей препарату належать: висока тропність до клітин центральних органів імунітету та системи лімфоїдної тканини; посилення кістково-мозкового кровотворення: процесів еритропоезу, лімфопоезу та гранулоцито-моноцитопоезу; активація системи фагоцитозу, у тому числі в умовах імунодефіцитних станів, відновлення у периферичній крові рівня нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів та функціональної дієздатності тканинних макрофагів; серед імунобіохімічних ефектів препарату слід відзначити: стимулюючу дію на каскадні механізми фосфатної модифікації ключових білків сигналпередаючих систем; ініціацію системи цитокінів; належить до групи природних метаболітів, що визначає особливості його метаболізму існуючими клітинними ферментативними системами; після в/м, в/в або п/ш введення біодоступність перевищує 90 %; відмічається лінійна залежність між дозою та концентрацією препарату в плазмі крові; Cмакс при в/в введенні спостерігається протягом 2 - 5 хв., при в/м - протягом 7 - 10 хв.; максимальне захоплення препарату спостерігається в печінці, нирках, органах імуногенезу та гемопоезу, мінімальне - у жировій тканині; після відновлювання препарату природними метаболічними системами клітини можливе внутрішньоклітинне розщеплення продуктів метаболізму препарату до амінокислот або виведення у формі меркаптопуринових кислот.

Показання для застосування ЛЗ: у дорослих для профілактики та лікування вторинних імунодефіцитних станів, асоційованих з радіаційними, хімічними та інфекційними факторами; для відновлення пригнічених імунних реакцій та пригніченого стану кістково-мозкового кровотворення; для підвищення стійкості організму до різноманітних патологічних впливів - інфекційних агентів, хімічних та/або фізичних факторів (інтоксикація, радіація, тощо); як гепатопротекторний засіб при г. та хр. ВГB та ВГC з ліквідацією об'єктивних ознак хр. вірусоносійства; для потенціювання лікувальних ефектів антибактеріальної терапії хр. обструктивних захворювань легень; для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень; у складі комплексної протитуберкульозної терапії тяжких поширених форм туберкульозу всіх локалізацій; при резистентності мікобактерій туберкульозу до ліків; для профілактики загострень хр. гепатиту у хворих на фоні протитуберкульозної терапії; для лікування токсичних ускладнень протитуберкульозної терапії

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться в/м, в/в або п/ш щоденно по 5 - 40 мг (на 1 курс - 50 - 300 мг) залежно від характеру захворювання; при затяжних та важких формах г. ВГB у поєднанні з противірусною або антибактеріальною терапією - 1 % р-н призначають у добовій дозі 10 мг протягом 30 днів; курсова доза становить 300 мг; при хр. ВГB у поєднанні з противірусною хіміотерапією; перший місяць лікування - 1 мл 1 % р-ну щоденно в/в; тривалість курсу лікування становить від 2 до 5 місяців 3 % р-ном у дозі 1 мл 3 рази на тиждень в/м; при припиненні прийому преднізолону, який був призначений при хр. вірусних гепатитах, - 1 % р-н 2 рази на тиждень в/м або 3 % р-н 1 раз на тиждень в/м у поєднанні зі зменшенням дози преднізолону по 5 мг кожні 5 - 10 днів; курс лікування - 3 місяці; після припинення прийому преднізолону можна рекомендувати продовження курсу глутоксиму протягом наступних 3 місяців за тією ж схемою; при АР на синтетичні аналоги нуклеозидів, які призначаються для лікування хр. вірусного гепатиту, застосовують 1 % р-н 2 рази на тиждень в/м або 3 % р-н 1 раз на тиждень в/м; курс лікування - протягом всього курсу противірусної терапії (6 - 12 місяців); при холестатичних варіантах хр. вірусного гепатиту як препарат супроводу при стандартній противірусній терапії, застосовують 1 % р-н 2 рази на тиждень в/м або 3 % р-н 1 раз на тиждень в/м; курс лікування - протягом всього курсу противірусної терапії (6 - 12 місяців)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: незначне підвищення t° тіла (до 37,1° C - 37,5° C), болісність у місці ін'єкції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вагітність; період лактації; діти віком до 12 років.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 1 %, 3 % по 1 мл, 2 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 2 роки

Торгова назва:

II. Глутоксим, ЗАТ "ФАРМА ВАМ", Російська Федерація

1.6. Препарати бактеріального походження

• Ліастен (Liastenum)

Фармакотерапевтична група: L 03A - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: імуномодулятор природного походження з широким спектром дії, являє собою фрагмент клітинної стінки лактобактерій, стимулює функцію макрофагів і нормалізує кількість T-лімфоцитів; активує клітини моноцитарно-макрофагального ряду, фагоцитоз, підвищує активність лізосомальних ферментів, продукцію активних форм кисню, посилює цитотоксичних ефект макрофагів по відношенню до пухлинних клітин; підсилює синтез прозапальних цитокінів; імуномодулююча активність проявляється також в тому, що препарат зберігає ендокринну функцію тимусу, в деяких випадках знижує рівень циркулюючих імунних комплексів; сприяє стимуляції лейкопоеза, має слабкий ефект анти метастатичної та протипухлинної дії, зменшує побічні ефекти хіміо- та променевої терапії; не має ембріотоксичної, мутагенної та тератогенної дії.

Показання для застосування ЛЗ: вторинний імунодефіцит і лейкопенія, зокрема при хіміо- та променевій терапії онкологічних хворих та хворих на лейкоз з метою зниження токсичної дії цитостатиків; хірургічне лікування онкологічних захворювань; г. та хр. бактеріальні захворювання, а також лейкопенія різного походження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять п/ш або в/м; звичайна добова доза препарату для дорослих осіб становить 0,002 г; на курс використовується 3 - 5 ін'єкцій з інтервалом 5 - 7 діб; за необхідності повторні курси проводяться через 3 - 6 та 12 місяців.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: короткочасне незначне підвищення t° тіла, виникнення місцевих реакцій, болю у суглобах.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату та аутоімунні хвороби.

Форми випуску ЛЗ: порошок для приготування р-ну для ін'єкцій, що містить 0,002 г активної речовини, у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; готовий р-н зберігати не більше 24 год. в холодильнику при t° - 4° C - 6° C; термін придатності - З роки.

Торгова назва:

I. Ліастен, ДП "Ензим"

• Бронхомунал (Broncho-munal)

Фармакотерапевтична група: J07A X - бактеріальні вакцини.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: стимулює природні захисні механізми організму у боротьбі проти інфекцій дихальних шляхів; знижує частоту, тривалість і тяжкість цих інфекцій, таким чином, зменшує потребу в а/б та інших ліках; посилює локальну відповідь у слизовій оболонці дихальних шляхів як на клітинному, так і на гуморальному рівні, а також в інших імунно-компетентних структурах організму; стимулює неспецифічну імунну відповідь організму.

Показання для застосування ЛЗ: засіб ад'ювантної терапії при будь-яких інфекціях дихальних шляхів; профілактика рецидивуючих інфекцій ВДШ та НДШ (хр. бронхіт, тонзиліт, фарингіт, ларингіт, риніт, синусит,отит).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти старші 12-ти років для профілактики інфекцій дихальних шляхів 1 капс./добу протягом 10 днів місяця 3 місяці підряд (при можливості пацієнт повинен розпочинати лікування кожного місяця у той же самий день, так щоб зберігались 20-денні інтервали між курсами лікування); при г. захворюванні: 1 капс./добу протягом 10 або 30 діб підряд; у кожному з наступних 2-х місяців можливо давати по 1 капс. протягом 10 днів підряд; між курсами повинні зберігатися 20-денні інтервали; дітям від 6 місяців до 12-ти років рекомендований прийом капс. по 3,5 мг (схеми аналогічні); для маленьких дітей, які не можуть проковтнути цілу капс., слід висипати вміст капс. в ємкість з невеликою кількістю рідини (чаю, молока або соку) і дати випити дитині; можливий прийом разом з а/б.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - біль у шлунку, нудота, блювота, діарея; підвищення t°, реакції гіперчутливості.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; діти віком до 6 місяців.

Форми випуску ЛЗ: капс. по 3,5 мг, по 7 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігають при t° не вище 25° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

II. Бронхомунал, Бронхомунал П, Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія

• ІРС 19® (IRS 19®)

Фармакотерапевтична група: R07A X - інші лікарські засоби, що впливають на дихальну систему.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: комплексний препарат лізатів бактерій, що містить суспензії лізатів бактерій: Str. pneumoniae (типи I, II, III, V, VIII, XII), Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, Staph. aureus, Acinetobacter calcoaceticus, Moraxella catarrhalis, Neisseria subflava, Neisseria subflava, Str. pyogenes група A, Str. Dysgalactiae, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, у вигляді р-ну для інтраназального введення в аерозольній упаковці; лізис м/о здійснюється на основі оригінальної біологічної методики, яка дозволяє отримати непатогенні а/г із збереженням специфічних властивостей кожного штаму; завдяки цьому лізати спроможні викликати у слизовій оболонці захисні імунні реакції, ідентичні реакціям на похідні збудники інфекції: стимуляцію і розмноження імунокомпонентних клітин, підвищення рівня лізоциму та інтерферону в секреті, збільшення кількості локальних а/т, особливо Ig A, підвищення фагоцитарної активності, яка сприяє елімінації збудників інфекції з організму

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування у дорослих і дітей віком з 2 років г. і хр. інфекційних захворювань ЛОР-органів і ВДШ: г. і хр. ринітів, рецидивуючих ринотрахеобронхітів, трахеїтів, хр. бронхітів, запалення аденоїдів, синуситів, фарингітів, ларингітів, отитів, тонзилітів, БА, ускладнень грипу та інших ГРІВ, а також у перед- і післяопераційному періоді для профілактики інфекційних ускладнень після хірургічних втручань на ЛОР-органах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування (під час інфекції): 1 упорскування у кожну ніздрю 2 - 5 р/добу до зникнення симптомів захворювання; профілактика (перед початком зимового сезону і у разі хр. захворювань 2 - 3 рази на рік): 1 упорскування в кожну ніздрю 2 р/добу протягом 2 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: на початку лікування - чихання, посилення виділень з носа; АР (висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для інтраназального введення в аерозольній упаковці

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° нижче 25° C; термін придатності - 3 роки

Торгова назва:

II. ІРС 19®, "Солвей Фармацеутікалз". Франція.

• Імудон (Imudon)

Фармакотерапевтична група: A01A D11 - інші засоби для орального застосування. Стоматологічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: полівалентний антигенний комплекс, склад якого відповідає збудникам, що найчастіше викликають запальна процеси у порожнині рота та глотки: Str. pyogenes groupe A, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Str. Sanguis, Staph.aureus, Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Fusobacterium nucleatum, Candida albicans, Lactobacillus acidophilius, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactus; препарат активує фагоцитоз, збільшує вміст лізоциму в слині, сприяє збільшенню кількості імунокомпетентних клітин, підвищує вміст секреторного Ig A в слині.

Показання для застосування ЛЗ: поверхневий та глибокий парадонтоз, парадонтит, стоматит, глосит, запальні та інфекційні ураження ротової порожнини, глотки, еритематозний та виразковий гінгівіт, дисбактеріоз порожнини рота, фарингіт, хр. тонзиліт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та підліткам старше 14 років рекомендовано приймати при г. запальних захворюваннях порожнини рота по 8 табл. на добу з інтервалом 1 год.; тривалість курсу 10 днів; з мето. профілактики хр. запальних захворювань порожнини рота та глотки - по 6 табл./добу; тривалість курсу - 20 днів; рекомендовано проводити профілактичні курси 3 - 4 рази на рік.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР - висипка, ангіоневротичний набряк; ШКТ - нудота, блювання, болі в животі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; діти віком до 3 років.

Форми випуску ЛЗ: табл. для смоктання

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 18° C - 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Імудон™, "Солвей Фармацеутікалз", Франція

Комбіновані препарати

• Рибомуніл (Ribomunyl)

II. Рибомуніл, 1 табл. містить рибосомні фракції (титровані до 70 % РНК рибосоми Klebsiella pneumoniae, Str. pneumoniae, Str. pyogenes групи A і Haemophilus influenzae у співвідношенні 35: 30: 30: 5) - 0,250 мг, мембранна фракція (протеоглікани Klebsiella pneumoniae) - 0,375 мг, виробництва "Pierre Fabre Medicament Production" для "Pierre Fabre Medicament", Франція

• Біфіформ (Bifi-Form)**

Фармакотерапевтична група: A07F - антидіарейні мікробні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: утворює сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори кишечника.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: 1 капс. містить біфідобактерій (Bifidobacterium longum) - 10000000 бактерій, ентерококів (Enterococcus faecium) - 10000000 бактерій; в середовищі шлунку капс. зберігають властивість захищати лактобактерії від впливу шлункового соку протягом 4 год. при pH 1,2; у дванадцятипалій кишці капс. розчиняється, лактобактерії регідруються і починають розмножуватися завдяки наявності спеціального поживного середовища в самій капс.; 2 види молочнокислих бактерій, що входять до складу препарату, мають властивість пригнічувати ріст патогенних бактерій шляхом продукції антибактеріальних субстанцій, але в основному за рахунок продукції молочної й оцтової кислот, у такий спосіб знижуючи pH середовища в кишечнику; у зв'язку зі здатністю колонізувати кишечник лактобактерії є природними конкурентами за місце в мікробіоценозі і за харчовий субстрат, і, таким чином, вони пасивно витісняють патогенні бактерії і відновлюють нормальний баланс мікрофлори кишечнику

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування дисбактеріозу кишечнику різної етіології (під час лікування а/б, сульфаніламідами; при гастроентериті, коліті, гіпо- і анацидних станах); діарея, метеоризм; у комплексній терапії алергічних захворювань шкіри.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям від 2 років - по 1 капс. 2 р/добу, незалежно від прийому їжі; доза може бути збільшена до 4 капс./добу; дітям від 2 до 6 місяців - по 0,5 капс. 2 р/добу, дітям від 6 місяців до 2 років - по 1 капс. 2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не відома.

Протипоказання до застосування ЛЗ: не відомі.

Форми випуску ЛЗ: капс. тверді, кишковорозчинні,

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Біфі-Форм®, Ferrosan A/S", Данія

• Колібактерин (Colibacterinum)

Фармакотерапевтична група: A07FA10** - антидіарейні мікробні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: має антагоністичну активність відносно патогенних і умовно-патогенних м/о, і утворює сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори кишечника.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: терапевтичний ефект колібактерину визначають живі бактерії кишкової палички М17.

Показання для застосування ЛЗ: лікування дорослих і дітей, починаючи з 6-місячного віку при затяжному і хр. перебігу дизентерії, післядизентерійному коліті, доліковуванні реконвалесцентів після ГКІ, при тривалій кишковій дисфункції невизначеної етіології, при неспецифічних і специфічних хр. колітах і ентероколітах, при наявності дисфункцій і дисбактеріозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вміст фл. розчиняють кип'яченою водою кімнатної t° з розрахунку 1 ч. л. води на 1 дозу препарату; препарат розчиняється не більше 5 хв.; неприпустимо зберігати його в рідкому вигляді; у випадку використання фл. в декілька прийомів (2 - 3 р/добу), сухим чистим предметом можна розділити суху масу приблизно на 2 або З частини, а залишок сухої маси зберігати в холодильнику в закритому пробкою фл.; необхідну кількість доз випивати за 30 - 40 хв. до їди 2 - 3 р/добу; добові дози для дорослих і дітей в залежності від віку: дітям від 6 місяців до 1 року - по 2 - 4 дози; від 1 року до 3 років - по 4 - 8 доз; старше 3 років і дорослим - по 6 - 12 доз; добові дози можна ділити на 2 - 3 прийоми; тривалість застосування: при затяжному і хр. перебігу дизентерії, післядизентерійному коліті, доліковуванні реконвалесцентів після ГКІ, а також при тривалій кишковій дисфункції не встановленої етіології лікування проводять не менше 4 - 6 тижнів; при неспецифічних і специфічних хронічних колітах і ентероколітах лікування проводять протягом 1,5 - 2 місяців. при дисбактеріозах різної етіології лікування проводять протягом 3 - 4 тижнів; для закріплення одержаного клінічного ефекту через 10 - 14 днів після закінчення курсу лікування при відсутності повної нормалізації мікрофлори призначають підтримуючі дози препарату (половину денної дози) протягом 1 - 1,5 місяців; при захворюваннях, що протікають із рецидивами, доцільні повторні курси лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не виявлена.

Протипоказання до застосування ЛЗ: дітям до 6-місячного віку.

Форми випуску ЛЗ: ліофілізована маса по 2 - 30 доз у фл. та амп., а також у табл. (1 доза)

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігають при t° від 2° C - 8° C; термін придатності - 1 рік.

Торгова назва:

I. Колібактерин сухий, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма".

II. Колібактекрин сухий, Федеральне державне унітарне підприємство "Науково-виробниче об'єднання по медичним імунобіологічним препаратам "МІКРОГЕН" МОЗ Російської Федерації", Росія

• Лактобактерин (Lactobacterinum)*

Фармакотерапевтична група: A07F A01 - антидіарейні мікробні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: мають антагоністичну активність відносно патогенних і умовно-патогенних м/о, та утворюють сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори кишечнику

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: це мікробна маса живих ліофілізованих в середовищі культивування лактобактерій L. plantarum або L. fermentum. Одна доза містить не менше 2 млрд. живих лактобактерій

Показання для застосування ЛЗ: лікування дорослих і дітей, починаючи з перших місяців життя, що страждають хр. колітами різної етіології, у тому числі неспецифічними виразковими колітами, соматичними захворюваннями, ускладненими дисбактеріозами, що виникли в результаті застосування а/б, сульфаніламідних препаратів і інших причин; осіб, що перенесли г. кишкові інфекції, при наявності дисфункцій кишечнику або виділенні патогенних і умовно-патогенних бактерій, а також в акушерсько-гінекологічній практиці для санації статевих шляхів при неспецифічних запальних захворюваннях геніталій та передпологовій підготовці вагітних групи "ризику" із порушенням чистоти вагінного секрету до III - IV ступеню.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: капс. при кишкових захворюваннях застосовують перорально; необхідну кількість капс. слід вживати за 40 хв. - 1 год. до їжі 2 - 3 р/добу; рекомендовані дози: дітям старше 3 років - по 4 - 10 капс.; дорослим - по 6 - 10 капс.; добові дози для дорослих і дітей в залежності від віку: дітям до 6 місяців - по 1 - 2 дози; від 6 місяців до 1 року - по 2 - 3 дози; від 1 року до 3 років - по 3 - 4 дози; старше 3 років - по 4 - 10 доз; дорослим - по 6 - 10 доз; добові дози можна ділити на 2 - 3 прийоми; тривалість застосування: при затяжному і хр. перебігу дизентерії, післядизентерійному коліті, доліковуванні реконвалесцентів після ГКІ, а також при тривалій кишковій дисфункції не встановленої етіології лікування проводять не менше 4 - 6 тижнів; при неспецифічному виразковому коліті, а також хр. колітах і ентероколітах лікування проводять до 1,5 - 2 місяців; при дисбактеріозах різної етіології лікування проводять протягом 3 - 4 тижнів; для закріплення отриманого клінічного ефекту через 10 - 14 днів після закінчення курсу лікування при відсутності повної нормалізації мікрофлори призначають підтримуючі дози препарату (половину денної дози) протягом 1 - 1,5 місяців; при захворюваннях, що протікають із рецидивами, доцільні повторні курси лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не виявлена.

Протипоказання до застосування ЛЗ: не встановлені.

Форми випуску ЛЗ: сухої пористої маси по 2, 3, 5 доз у фл., капс. по 1 дозі.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігають при t° не вище 10° C; термін придатності сухої маси - 2 роки; капс. - 1 рік.

Торгова назва:

I. Лактобактерин сухий, ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік"

Лактобактерин сухий, Лактокапс, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

II. Лацідофіл, Лацідофіл 75, Institut Rosell Inc., Канада

• Біфідумбактерин (Bifidumbacterinum)

Фармакотерапевтична група: A07F A10 - антидіарейні мікробні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: утворюють сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори кишечника.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: дія препарату зумовлена високою концентрацією сорбованих на частинках активованого вугілля біфідобактерій, які є антагоністами широкого спектру патогенних (шигели, сальмонели, золотавий стафілокок та ін.) й умовно-патогенних м/о (протей, клєбсіела та ін.); мікроколонії сорбованих біфідобактерій зумовлюють швидке відновлення нормальної мікрофлори, яка є природним біосорбентом, акумулюють у значній кількості токсичні речовини, що потрапляють зовні або утворюються в організмі; активізують відновлювальні процеси у слизових оболонках, пристінне травлення, синтез вітамінів і амінокислот, підвищують імунний захист організм

Показання для застосування ЛЗ: лікування й профілактика у дорослих і дітей з перших днів життя дисбіозу кишечника, що виникає внаслідок антибактеріальної, гормональної, променевої й інших видів терапії; у комплексному лікуванні ГКІ (дизентерія, сальмонельоз, ешеріхіоз, вірусні діареї та ін.); лікування реконвалесцентів після ГКІ; лікування кишкових дисфункцій стафілококової і невстановленої етіології; у комплексному лікуванні г. і хр. захворювань кишечника (ентероколіти, коліти) з порушенням мікрофлори; дітям з обтяженим преморбідним станом (у тому числі недоношеним), що одержують а/б в ранньому неонатальному періоді; лікування й профілактика дисбіозу у дітей всіх вікових груп (у тому числі недоношених) хворих на пневмонію, сепсис та інші гнійно-інфекційні захворювання, анемію, рахіт, гіпотрофію тощо; лікування й профілактика дисбіозу у дітей, матері яких страждали важкими токсикозами або іншою патологією вагітності, мали лактостаз. тріщини сосків, мастит і відновлюють годування грудьми після видужання; дітям при ранньому переводі на штучне вигодовування або годування донорським молоком з метою профілактики дисбіозу кишечника; лікування дисбіозів і запальних захворювань жіночої статевої сфери (бактеріальних вагінозів, у тому числі у вагітних, бактеріальних кольпітів, викликаних стафілококом І кишковою паличкою, сенільних кольпітів гормональної природи).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для готування р-ну вміст одного фл. або пакета розчиняють у кип'яченій воді кімнатної t° з розрахунку 1 ч. л. на одну доз}/ препарату (1 ч. л. містить одну дозу); приймають за 20 - 30 хв. до їжі; з лікувальною метою призначають в залежності від віку: немовлята із групи ризику (з перших год. життя) - 1 - 2,5 дози 3 р/добу; до 6 місяців - 5 доз 2 - 3 р/добу; від 6 місяців до 3 років - 5 доз 3 - 4 р/добу; від 3 до 7 років - 5 доз 3 - 5 разів на день; старше 7 років і дорослим - 5 - 10 доз 3 - 4 р/добу; курс лікування при кишкових захворюваннях 2 - 3 тижні; при необхідності курси лікування можна повторювати; з метою профілактики призначають по 5 доз 1 - 2 р/добу протягом 2 - 3 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не описані.

Протипоказання до застосування ЛЗ: не встановлені.

Форми випуску ЛЗ: порошок для внутрішнього і місцевого застосування, що містить ліофілізовану масу живих біфідобактерій по 5 та 10 доз у фл. або пакетах.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; термін придатності - 1 рік.

Торгова назва:

I. Біфідобактерин сухий, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

II. Біфідумбактерин, Біфідумбактерин Форте, Закрите акціонерне товариство "Партнер", Російська Федерація

1.7. Препарати грибкового походження

• Рибонуклеїнова кислота (Ribonucleinic acid)

Фармакотерапевтична група: L03AX15** - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: засіб, що стимулює лейкопоез у кістковому мозку, відновлюючи диференціацію, якісний та кількісний склад клітин кісткового мозку і периферичної крові; нормалізує клітинний імунітет, підвищуючи міграцію і кооперацію T- і B-лімфоцитів та фагоцитарну активність макрофагів, посилюючи активність факторів неспецифічної резистентності; має протизапальну активність і пригнічує підвищену агрегацію тромбоцитів; в основі фармакотерапевтичних ефектів препарату лежать такі механізми: стимуляції процесів клітинного метаболізму, посилення біосинтезу ендогенних нуклеїнових кислот, специфічних протеїнів та ферментів; посилення мітотичної активності клітин кісткового мозку, прискорення процесів регенерації; підвищення енергозабезпечення клітини шляхом стимулювання синтезу макроергічних сполук, таких як АТФ; інгібування окисних процесів у клітинних мембранах, стабілізація мембран клітин та оптимізація окисно-відновних процесів у тканинах; підвищення продукції інтерферону та стимулювання противірусного захисту; активація гіпофізарно-наднирковозалозної системи зі збільшенням рівня ендогенних глюкокортикоїдів. Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування ЛЗ: імунодефіцитні стани, алергія, псоріаз, лейкопенія, агранулоцитоз, порушення фосфорного обміну (фосфатурія, рахіт); у комплексній терапії туберкульозу, пневмонії, хр. бронхіту, ревматичних захворювань, хр. вірусних гепатитів, урогенітального герпесу, хламідіозу, шизофренії; у комплексному лікуванні злоякісних пухлин (за умов проведення цитостатичної терапії), які супроводжуються розвитком імунодефіциту та зниженням неспецифічної резистентності організму; при розумовій, фізичній перевтомі, стресах (у т. ч. інфекційних) для відновлення імунного потенціалу; для підтримки фізичного стану та забезпечення найбільш широкої трофічної підтримки імунної системи літніх людей.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: перорально дорослим по 0,25 г 4 р/добу після їди; дітям від 5 до 7 років - 0,05 - 0,1 г, від 8 до 14 років - 0,25 - 0,5 г на добу; курс лікування - 10 - 14 днів; при розумовій та фізичній перевтомі, стресах - по 0,05 г протягом 3 - 4 місяців двічі на рік; літнім людям перорально - по 0,05 г протягом року.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль в епігастрію.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; гемобластози (лейкози, злоякісні лімфоми).

Форми випуску ЛЗ: капс. по 0,025

Умови та термін зберігання ЛЗ:з при t° 15° C - 25° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Нуклеїнат, ВАТ "Київмедпрепарат", Філія ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" для Дочірнє підприємство "БіоСел" корпорації "БаіеСел Лебореторіс Корпорейшн"

• Пивні дріжджі (Brewers Years)

Фармакотерапевтична група: A16AX10 - засоби, які впливають на систему травлення та метаболічні процеси.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: дія препарату зумовлена комплексом вітамінів групи B, амінокислотами та мінеральними речовинами; бере участь в активації ферментів, що регулюють окисно-відновні процеси, впливає на процеси білкового, вуглеводного та ліпідного обміну; покращує роботу імунної системи та загальну опірність організму, сприяє процесам регенерації тканин, у тому числі клітин шкіри; відіграє важливу роль у функціонуванні нервової, серцево-судинної та ендокринної систем.

Показання для застосування ЛЗ: гіповітамінози групи B; ангулярний стоматит; фурункульоз, юнацькі вугрі; дерматози неврогенного походження; екземи; порушення обміну речовин; дизбактеріоз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують внутрішньо: дорослим - по 2 табл. 3 р/добу, дітям старше 3-х років - по 1 табл. 3 р/добу; рекомендовано приймати препарат до або під час їди.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР - шкірний свербіж, кропив'янка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: кандидозний дизбактеріоз, гіперчутливість до компонентів препарату.

Форми випуску ЛЗ: капс. по 250 мг, табл. по 0,5 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при кімнатній t°; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Міцерол-Ратіофарм, C.P.M. ContractPharma GmbH & Co, для "ratiopharm International GmbH", Німеччина

Пивні дріжджі сухі, Pharmetics Inc., Канада

• Енкад (Encad)

Фармакотерапевтична група: A16A X10 - засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарат регулює обмін нуклеотидів у тканинах, сприяє поліпшенню функцій клітинних мембран, біоенергетики м'язів, зменшенню міодистрофічних процесів, проведенню імпульсу по рухових нервах; фармакокінетика не описана.

Показання для застосування ЛЗ: спадкові захворювання сітківки ока - тапеторетинальна дегенерація (абіотрофії сітківки), хвороба Шегрена, дегенеративні захворювання нервово-м'язової системи, спадкові форми міопатій (ранні стадії), вроджений та набутий міопатичний с-м різні форми невральних аміотрофій, наслідки нейроінфекцій, спінальні аміотрофії

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м, субкон'юнктивально, методом фонофорезу або застосовують місцево; лікування починають тільки при негативній пробі; при тапеторетинальних абіотрофіях - дорослим в/М щоденно по 5 - 6 мл 3,5 % р-ну (175 - 210 мг на добу), дітям з 3 до 7 років вводять по 10 мг на 1 рік життя на добу, старшим 7 років - 3 мл 3,5 % р-ну (по 105 мг на добу); добову дозу ділять на 2 введення з інтервалом 5 - 6 год.; курс лікування -15 днів, курси повторюють з інтервалом 6 - 8 - 10 місяців, але не менше 1 разу на рік; одночасно з в/м введенням можна вводити субкон'юнктивально по 10,5 мг препарату на добу (0,3 мл 3,5 % р-ну) протягом 10 - 15 днів; при дегенеративних захворюваннях нервово-м'язової системи - по 2 - 3 мл 3,5 % р-ну (у дозі 70 - 105 мг) щоденно або кожного другого дня протягом 12 - 15 днів; максимальна разова доза - 5 мл 3,5 % р-ну (175 мг); курс лікування проводять 2 рази на рік; введення препарату (0,5 % р-н) шляхом фонофорезу здійснюють загальноприйнятим методом ванночкового іонофорезу (інтенсивність ультразвуку 0,2 - Вт/см2, частота - 880 кГц, режим генерації - безперервний, тривалість процедури 5 - хв.); курс лікування - 10 - 12 щоденних процедур, лікування проводять 2 рази на рік; при хворобі Шегрена Енкад застосовують місцево у вигляді аплікацій протягом 20 хв. 5 мл 1 % р-ну (50 мг) на слизову оболонку порожнини рота; аплікації здійснюють 3 р/добу; курс лікування становить 14 днів, протягом року проводять 3 - 4 курси лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при субкон'юнктивальному введенні - набряки, гіперемія, збільшення та болючість привушних та шийних лімфовузлів; при в/м введенні - підвищення t°, біль у суглобах та АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: г. запальні процеси та захворювання вірусної етіології, новоутворення, серцево-судинні захворювання у стадії декомпенсації, порушення функцій нирок та печінки, сечокам'яна хвороба, алергічні захворювання у стадії загострення, вагітність, період лактації; похилий вік; діти віком до 3 років; застосування препарату методом фонофорезу протипоказане також при гіпотонії ока, відшаруванні сітківки та інших захворюваннях, при яких протипоказане лікування ультразвуком.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 3,5 % по 3 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігають при t° 4° C - 10° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Енкад®, Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів ЗАТ

1.8. Препарати тваринного походження

• Ербісол (Erbisol)

Фармакотерапевтична група: L03A X - цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: активність препарату визначається вмістом в ньому низькомолекулярних біологічно активних пептидів, які активізують природні, еволюційно сформовані контролюючі системи організму, які відповідають за пошук та усунення патологічних змін; активізує імунну систему на прискорення відновлення пошкоджених та знищення аномальних клітин і тканин; основний імуномодулюючий ефект препарату проявляється через дію на макрофагальну ланку, відповідальну за репарацію пошкоджених клітин та відновлення функціональної активності органів і тканин, а також через T-кілери, які відповідальні за знищення пошкоджених клітин, не здатних до регенерації, або аномальних клітин (мутантних, злоякісних, клітин-вірусоносіїв, тощо) і тканин; має імунокоригуючу дію і, при порушеннях імунологічного стану, сприяє його нормалізації, активізуючи T-лімфоцити, Th1-хелпери і T-кілери та інгібуючи активність Th2-хелперів і B-лімфоцитів, що важливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальним імунітетом при онкозахворюваннях і для припинення аутоімунних процесів; залежно від імунного статусу організму, препарат коригує активність і деяких інших факторів гуморального та клітинного імунітету, індукує синтез a-, b- і g-інтерферонів та фактора некрозу пухлин; потенціює дію а/б, екзогених інтерферонів і, разом з тим, зменшує їх токсичну побічну дію; при вірусних гепатитах препарат сприяє заміщенню загиблих гепатоцитів здоровими клітинами; препарат має протизапальні властивості, але лікування хр. запальних процесів може проходити через фазу загострення протягом 2 - 5 діб; сприяє нормалізації функцій гепатоцитів, виявляє чіткий антиоксидантний і мембраностабілізуючий ефекти на рівні плазматичних мембран, запобігає розвитку дистрофії, цитолізу та холестазу, а також атеросклерозу при ураженнях печінки, сприяє нормалізації рівня білірубінів і трансаміназ; це призводить до зникнення астеновегетативного, диспептичного та больового с-мів; імуномодулюючий ефект починає розвиватися з 5 - 7 дня і досягає максимальних значень на 20 - 21 день, утримуючись після закінчення прийому препарату, на тому рівні ще 8 - 10 днів; репаративна дія починає розвиватися на 2 - 3 добу лікування, а гепатопротекторний ефект проявляється після 2 - 3 ін'єкцій препарату; фармакокінетика - не вивчена.

Показання для застосування ЛЗ: гепатити різної етіології (включаючи вірусні, токсичні та медикаментозні), гепатопатії, гепатози, цироз печінки, виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, ерозивні гастродуоденіти, неспецифічний виразковий коліт; ЦД; аутоімунний тиреоїдит; неспецифічні захворювання легенів (пневмонія, хр. бронхіти), метаболічні дистрофії, ангіопатії; у комплексному лікуванні осіб, які постраждали від наслідків радіаційного впливу та екологічного забруднення; алергічні та аутоімунні захворювання, включаючи БА, атопічний дерматит та атопічний ринокон'юнктивіт; функціональна недостатність, що пов'язана з віковими порушеннями діяльності печінки, імунної, нервової та серцево-судинної системи; астенічний с-м; підвищення потенції; парадонтит та парадонтоз; травматичні, післяопераційні і гнійно-септичні рани, переломи (для прискорення консолідації кісткових уламків), трофічні виразки різної етіології, діабетичні ангіопатії, пролежні; в лікуванні злоякісних новоутворень як препарат супроводу, як гепато-; імунопротектор та репарант, а в реабілітаційному та міжкурсовому періодах - також як імунокоректор та репарант, для активізації протипухлинного захисту організму.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м, в/в або внутрішньоартеріально щоденно дорослим по 2 - 4 мл; курс лікування - 20 діб; одноразове введення бажано призначати ввечері, перед сном, о 20 - 22 год. через 2 - 3 год. після їжі, а в разі дворазового введення, додатково призначають о 6 - 8 год. за 1 - 2 год. до їжі; курсова доза становить 40 - 80 мл; при гепатопатіях, загостренні запальних процесів, аутоімунних, алергічних захворюваннях дорослим призначають щоденно по 2 мл протягом 20 діб; при ранах, парадонтитах і парадонтозах перші 10 діб дорослим призначають по 4 мл, а наступні 10 діб - по 2 мл; при генералізованих парадонтитах додатково призначають аплікації та електрофорез препарату на ясна; дорослим з хр. обструктивними захворюваннями легень та БА при дихальній недостатності I ступеня - по 2 мл в/м 1 р/добу о 20 - 22 год. перші три дні, потім 5 днів по 2 мл 2 р/добу о 17 та 20 - 22 год. і 7 днів - по 2 мл 1 р/добу о 20-22 год.; курсова доза становить 40 мл; при хр. обструктивних захворюваннях легень та БА при дихальній недостатності II ступеня дорослим - протягом перших трьох днів по 2 мл 1 р/добу в/м о 20 - 22 год., а наступних 10 діб вводять двічі: о 17 і 20 - 22 год. по 2 мл, потім протягом 7 днів - по 2 мл о 20 - 22 год., курсова доза - 60 мл; при хр. обструктивних захворюваннях легень та БА, які супроводжуються глибокими і незворотними змінами функції зовнішнього дихання з дихальною недостатністю III ступеня на курс лікування необхідно не менше 80 мл; хворим цієї групи препарат призначають двічі: о 17 та 20 - 22 год. по 2 мл, курс лікування - 20 днів; при гепатитах, гепатозах, цирозі печінки, виразкових хворобах шлунка та 12-палої кишки, ерозивних гастродуоденітах, неспецифічному виразковому коліті, метаболічних дистрофіях, ушкодженнях тканин, переломах, трофічних виразках різної етіології, пролежнях, а також у реабілітаційній та відновній терапії, для підвищення фізичної активності, адаптивно-коригуючих та захисних функцій організму, для ліквідації астенічного с-му, препарат застосовують щоденно 2 р/добу: о 6 - 8 та 20 - 22 год., дорослим по 2 мл протягом 20 діб, або перші 3 доби 2 мл препарату вводять 1 р/добу о 20 - 22 год., а наступних 10 діб вводять двічі: о 6 - 8 год. та 20 - 22 год. по 2 мл, потім протягом 7 днів - по 2 мл о 20 - 22 год.; при ЦД, аутоімунному тиреоїдиті призначають щоденно 2 р/добу по 2 мл - вранці о 9 - 11 год. та ввечері о 20 - 22 год. в/в протягом 20 діб; курс лікування можна повторювати 2 - 3 рази на рік; при онкозахворюваннях, як препарат супроводу та реабілітації при радіо-променевій терапії препарат призначають щоденно 2 р/добу дорослим по 2 мл в/м вранці о 6 - 8 год. та ввечері о 20 - 22 год. протягом 20 діб, починаючи за 1 - 2 дні до курсу радіопроменевої терапії; при хіміотерапії - щоденно ввечері о 20 - 22 год. дорослим по 2 мл в/м, починаючи за 2 - 3 дні до курсу хіміотерапії, під час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 7 - 12 день після проведення курсу хіміотерапії (усього 15 - 25 діб), а також вранці о 6 - 8 год. по 2 мл в/м, починаючи за 1 - 2 дні до курсу хіміотерапії, під час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 3 - 7 день після проведення курсу хіміотерапії, тобто 1-й день та останні 4 - 7 дні курсу препарат можна призначати по 2 мл 1 р/добу ввечері о 20 - 22 год.; в дні прийому хіміопрепаратів, замість ранкової в/м ін'єкції 2-х мл препарату, доцільно вводити 4 - 16 мл дробно, безпосередньо перед введенням кожного цитостатика і таким же шляхом, тобто в/в або внутрішньоартеріально або внутрішньопухлинно або внутрішньочеревинно, а о 17 год. додатково в/м вводити 2 мл; розрахунок кількості препарату, необхідного для введення разом з хіміопрепаратами, з метою запобігання їх побічній дії на здорові тканини хворих, проводиться залежно від введеної дози хіміопрепаратів (згідно рекомендованих схем); якщо хворому перед хіміопроменевою терапією було проведено хірургічне втручання, то, починаючи з 1 - 3 дня після операції, препарат призначають в/м дорослим по 2 мл ввечері протягом 7 - 10 днів до початку курсу хіміопроменевої терапії; це доцільно також проводити у хворих з супутніми захворюваннями печінки та/або перенесеним гепатитом в анамнезі; для покращання фізичного стану хворих, через 3 - 5 тижнів після проведення курсу хіміотерапії, можливе проведення курсу імунотерапії - перші 3 дні дорослим призначають 2 мл в/м 1 р/добу ввечері о 20 - 22 год., а наступних 5 - 10 діб вводять двічі: вранці о 6 - 8 год. та ввечері о 20 - 22 год. по 2 мл, потім протягом 7 днів - по 2 мл ввечері о 20 - 22 год.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загострення хр. запального процесу, що у більшості випадків є стадією лікувального процесу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 1 мл, 2 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 4° C - 12° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

I. Ербісол®, ПП "Лабораторія Ербіс" на ТОВ "Ербіс"

• Ербісол Ультрафарм (Erbisol Ultrapharm)

Фармакотерапевтична група: L03A X - цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: див. формулярну статтю на ЛЗ "Ербісол"

Показання для застосування ЛЗ: захворювання бактеріальної етіології - хр. неспецифічні захворювання легенів; захворювання вірусної етіології - г. та хр. ВГB, хр. ВГC; г. та хр. форми захворювань, спричинених вірусами сімейства герпесу - Herpes Simplex I (лабіаліс), Herpes Simplex II (генітальний), Herpes zoster.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при хр. неспецифічних захворювань легенів - в/в струминно зі швидкістю 6 мл/хв. по 2 мл ввечері щоденно протягом 10 діб або в/м по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб, курсова доза 10 - 20 ампул по 2 мл (у період загострення захворювання застосовують комплексну терапію, а у період ремісії препарат застосовують у вигляді монотерапії); при захворюваннях, спричинених вірусами сімейства герпесу, - в/в струминно зі швидкістю 6 мл/хв. по 2 мл ввечері через кожні 48 год. протягом 20 діб або по 1 мл ввечері щоденно протягом 20 діб або в/м по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб, курсова доза 10 - 20 амп. по 2 мл, або 20 амп. по 1 мл (у г. період захворювання застосовують комплексну терапію, а у період ремісії препарат - у вигляді монотерапії; при г. ВГB - в/в струминно зі швидкістю 6 мл/хв. по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб або в/м по 2 мл вранці та по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб, курсова доза 20 - 40 амп. по 2 мл; при хр. ВГC та ВГB - в/в струминно зі швидкістю 6 мл/хв. по 2 мл вранці та по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб на фоні базисної дезінтоксикаційної терапії, а потім протягом 60 діб в/в або в/м по 2 мл ввечері через кожні 48 год., курсова лікувальна доза 70 амп. по 2 мл; при затяжному перебігу інфекційного захворювання після 10 - 14-денної перерви необхідно проводити повторні курси лікування, кількість яких визначається ступенем тяжкості патологічного процесу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загострення хр. запального процесу, що у більшості випадків є стадією лікувального процесу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 1 мл, 2 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 4° C - 12° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

I. Ербісол® Ультрафарм, ПП "Лабораторія Ербіс" на ТОВ "Ербіс"

• Екстра Ербісол (Extra Erbisol)

Фармакотерапевтична група: L03A X - цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарат гальмує процеси перекисного окислення ліпідів, підвищує активність глютатіонзалежної антиоксидантної системи крові, не змінюючи при цьому активність ферментів мікросомального окислення та вмісту цитохрому P-450, спричинює мембраностабілізуючий ефект на рівні плазматичних мембран, що визначає терапевтичну ефективність та доцільність його застосування при лікуванні як г., так і хр. захворювань, які виникли внаслідок генералізованого атеросклерозу (ІХС, ІМ, церебральний атеросклероз, інсульт, облітеріруючий атеросклероз аорти та магістральних артерій тощо); при комплексній терапії позитивно впливає на лікування діабетичних полінейропатій, діабетичних макро- та мікроангіопатій, поліпшує мікроциркуляцію у кровоносних судинах, що зменшує частоту розвитку гангрени кінцівок; при первинно виявленому ЦД сприяє зниженню добової дози інсуліну, стійкій та тривалій ремісії; у хворих з інсулінонезалежним ЦД препарат покращує показники метаболічного с-му, поліпшує скорочувальну здатність міокарда; сприяє покращанню загального самопочуття хворих на ЦД; діабет. Також див. формулярну статтю на ЛЗ "Ербісол".

Показання для застосування ЛЗ: АГ, кардіоміопатії, міокардити, ІХС, ІМ, постінфарктний кардіосклероз, дифузний кардіосклероз; церебральний атеросклероз, інсульт, неврологічні порушення, пов'язані з розладом мозкового кровообігу (після перенесеного інсульту), поліневрити різного генезу, демієлізуючі поліневропатії, хвороба Паркінсона; також див. формулярну статтю на ЛЗ "Ербісол".

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м щоденно по 2 - 4 мл протягом 20 - 30 діб: бажано вранці о 6 - 8 год. за 1 - 2 год. до їди; при захворюваннях підшлункової залози о 9 - 11 год. з 2 - 3 год. після їди, та ввечері, перед сном, о 20 - 22 год. через 2 - 3 год. після їжі; при неврологічних захворюваннях (демієлізуючі поліневропатії, хвороба Паркінсона) - в/м щоденно двічі: о 6 - 8 год. та 20 - 22 год. по 2 мл на протязі перших 3-х діб, наступні 10 - 20 діб вводять двічі: о 6 - 8 год. по 2 мл та о 20 - 22 год. по 4 мл, а потім протягом 7 - 17 діб двічі по 2 мл; при неврологічних порушеннях, пов'язаних з розладом мозкового кровообігу (після перенесеного інсульту), в постінфарктному періоді - призначати через 7 - 10 діб після епікризу в/м щоденно по 2 мл вранці протягом 20 - 30 діб; при ІХС, при наявності серцевої та хр. ниркової недостатності, при порушеннях периферичного кровообігу препарат призначають в/м щоденно двічі по 2 мл протягом 20 діб; при облітеруючих захворюваннях судин препарат, розведений 250 мл фізіологічного р-ну, призначають в/в крапельно по 4 мл протягом 1 - 2 год., підтримуюча доза забезпечується в/м введенням препарату щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері, курс лікування складає 10 -15 діб; при неспецифічному виразковому коліті - в/м щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері протягом 20 - 30 діб, а потім щоденно по 2 мл вранці та ввечері протягом 20 - 30 діб, надалі - щоденно по 2 мл вранці та ввечері протягом 10 - 20 діб; при ранах, парадонтитах та парадонтозах перші 10 діб - в/м щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері, а наступні 10 діб - по 2 мл; при генералізованих парадонтитах додатково призначають аплікації та електрофорез препарату на ясна; при гепатозах, гепатитах, ерозивно-виразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту, дифузних хворобах сполучної тканини, травматичних ураженнях тканин і органів, трофічних виразках різної етіології, пролежнях, для прискорення консолідації кісткових фрагментів, а також у реабілітаційній та відновлювальній терапії, для підвищення фізичної активності та загального життєвого тонусу, адаптивно-коригуючих та захисних функцій організму, для ліквідації астенічного с-му - в/м щоденно двічі по 2 мл вранці та ввечері протягом 20 діб або протягом перших 3-х діб по 2 мл вранці, а наступні 10 діб вводять двічі по 2 мл вранці та ввечері, потім протягом 7 діб - по 2 мл вранці; при панкреатиті протягом перших 10 - 20 діб - в/м щоденно двічі: по 2 мл вранці о 9 - 11 год. і ввечері о 20 - 22 год., а потім наступні 10 - 20 діб по 2 мл вранці; при ЦД - протягом перших 20 діб в/м щоденно двічі: по 2 мл вранці о 9 - 11 год. і ввечері о 20 - 22 год., а по-тім наступні 10 діб - по 2 мл вранці, курс лікування можна повторювати 2 - 3 рази на рік; у період вагітності та лактації препарат слід призначати під наглядом лікаря у вищезазначених дозах, а для дітей, віком 10 - 18 років - у дозах удвічі менших.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загострення хр. запального процесу, що у більшості випадків є стадією лікувального процесу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 1 мл або 2 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 4° C - 12° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

I. Екстра Ербісол®, ТОВ "Ербіс" для ПП "Лабораторія Ербіс"

• Інфламафертин (Inflamafertine)

Фармакотерапевтична група: L03A X12** - цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, протизапальна, розсмоктуюча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: стимулює функціональну здатність фагоцитів слизових та крові, посилює синтез антизапальних цитокінів, впливає на активність регуляторних субпопуляцій лімфоцитів; за умов аутоімуноагресивних захворювань чи с-мів зменшує прояви імунозалежного запалення, збільшує число CD4+/25+- та CD8+/25+- клітин та особливо рівня IL-10 в сироватці крові; зменшує інтенсивність деструктивних, інфільтративних та проліферативних процесів у вогнищі запалення; прискорює процеси епітелізації, регенерації, попереджає розвиток спайкового процесу, за впливом на проліферативну ексудативну фази запалення істотно перевищує екстракт плаценти; зменшення явищ набряку та спайкоутворення забезпечує попередження розвитку трубного непліддя.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування жіночого непліддя, причиною якого є хр. запальні захворювання (сальпінгіт, оофорит, періоофорит, сальпінгоофорит, параметрит); лікування хр. захворювань внутрішніх статевих органів після абортів; профілактика і терапія спайкового процесу після операцій на органах малого тазу; лікування початкових стадій аутоімунних системних хвороб сполучної тканини, зокрема склеродермії та РА.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводять в/м дорослим по 2 мл через день; усього на курс лікування 10 ін'єкцій; при лікуванні аутоімунних системних хвороб сполучної тканини рекомендовано після кожних 5 щоденних ін'єкцій робити 1 - 2-тижневі перерви; з інтервалом в 1 місяць можна повторити декілька курсів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції - набряк, почервоніння.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, вагітність, лактація, г. стадія інфекційних захворювань, алергія до тваринних білків.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 2 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 4° C - 8° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Інфламафертин, ТОВ "НІР"

• Мумійо (Mumijo)**

Фармакотерапевтична група: A16A X10** - засоби, що впливають на травну систему і метаболічні процеси.

Основна фармакотерапевтична дія: антиоксидантна, мембрано стабілізуюча, протизапальна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: містить комплекс біологічно активних речовин органічного (похідні оксикумарину, кислота бензоламінооцтова, кислота бензойна, стероїди, фосфоліпіди, альбумін, камеді, гуміновані речовини, смоли і смолоподібні речовини, амінокислоти: аспарагінова, гліцин, серин, лізин, аланін, аргінін, лейцин, тирозин, фенілаланін, глютамінова кислота, метінін, валін, триптофан, органічні кислоти: адипінова, бурштинова, лимонна, щавелева; вітаміни P, B1, B6, B12) та неорганічного (мікро- та макроелементи: мідь, залізо, марганець, цинк, кобальт, калій, кальцій, фосфор, магній, олово, алюміній, кадмій, хлор, вісмут, нікель, титан, молібден, ванадій, кремній, свинець, натрій, бор, берилій та ін.) походження; природні компоненти, що входять до складу препарату, беруть участь у регуляції обмінних процесів в організмі; сприяють прискоренню репаративних та адаптивних реакцій, позитивно впливають на стан імунної системи (індукують продукцію ендогенних інтерферонів і природних кілерів) і функцію печінки; під дією препарату нормалізується вміст холестерину, ліпідів різної щільності у плазмі крові, рівень гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів; фармакокінетика не вивчалася.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, ерозивних захворювань ШКТ (езофагіти, гастрити, бульбіти, коліти, парапроктити, геморой і тріщини прямої кишки, виразково-некротичні ураження прямої кишки), холециститах, гепатитах; захворювання органів дихання запального характеру; переломи кісток, які повільно зростаються, рани, що погано загоюються, опіки, пролежні, трофічні виразки; радикуліти, невралгії, неврити периферичні нервів, хр. недостатності мозкового кровообігу; порушення ліпідного обміну, в тому числі осіб літнього віку; для підвищення загальної резистентності організму, поліпшення процесів адаптації і підвищення опірності організму до несприятливих факторів довкілля.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо за 10 - 15 хв. до прийому їжі дорослим - по 1 табл. (0,2 г) на добу; дітям, віком з 3-х до 9 років - по 0,1 г, з 10 років - по 0,2 г на добу протягом одного місяця; за необхідності курс лікування повторюється через 4 - 6 місяців; при загостренні захворювань - дорослим по 1 табл. 2 р/добу протягом 2 - 3 тижнів залежно від тяжкості захворювання, а потім - по 1 табл. на день протягом 3 - 4 тижнів; свічки ректальні профілактично призначають дорослим по 1 супозиторію 1 р/добу протягом одного місяця; за необхідності курс лікування повторити через 4 - 6 місяців; при загостренні захворювань - дорослим - по 1 супозиторію через кожні 12 год. протягом 10 днів, потім, після 7-денної перерви повторюють 10-денний курс лікування; дітям від 2 років - по 1 супозиторію на добу протягом 10 днів (за необхідності курс лікування можна повторити).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (шкірні висипи, свербіж).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; застосування свічок ректальних протипоказано дітям віком до 2 років.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,2 г, супозиторії ректальні по 0,2 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігають при t° 8° C - 15° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Мумійо, ВАТ "Монфарм"

Мумійо-Тянь-Шань, Приватне підприємство "Осіріс"; ТОВ "Алтей", Україна/Киргизстан

• Апілак (Apilacum)**

Фармакотерапевтична група: A16A X10 - засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси

Основна фармакотерапевтична дія: тонізуюча, антиспастична, імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: так зване бджолине маткове молочко є сумішшю біологічно активних речовин, до складу якої входять · вітаміни (C, B1, B2, B5, B6, B8, B12, H, кислота фолієва, інозитол); мінеральні елементи (K, Na, Ca, Mg, Fe, P) та мікроелементи (Zn, Mn, Cu, Co, S, Si, Ni, Cr, As, Bi); 23 амінокислоти, у тому числі і незамінні (наприклад гістидин, валін, метіонін, триптофан); інші біологічно активні речовини (наприклад фермент холінестерази, медіатор ацетилхолін та ін.); препарат являє собою секрет, який виробляється алотрофічними залозами робочих бджіл і має загально тонізуючу та антиспастичну дію, підвищує опірність організму та стійкість до стресів, стимулює обмін речовин; фармакокінетика не вивчалася

Показання для застосування ЛЗ: порушення харчування; період видужання, порушенні лактації в післяпологовий період, дітям - при недостатньому харчуванні, гіпотрофії та за відсутності апетиту; як допоміжний засіб при лікуванні невротичних розладів і гіпотензії; себорея, себорейна та мікробна екзема, нейродерміт, попрілості.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають сублінгвально: дорослі і підлітки - по 1 табл. 3 р/добу, діти с 2 - х років - по 1 табл. 2 р/добу; тривалість курсу лікування становить 10 - 15 днів; недоношені та новонароджені діти - по 2,5 мг, діти віком від 1 місяця до 2- х років - 5 мг у формі свічок 3 р/добу; тривалість курсу лікування - 7 - 15 днів; дорослим мазь у кількості 2 - 10 г наносити тонким шаром на ушкоджену поверхню 1 - 2 р/добу (під пов'язку або безпосередньо на ушкоджену ділянку шкіри); тривалість курсу лікування - від 1 тижня до 2 місяців

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР; сухість у роті, прискорення пульсу, порушення сну.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до продуктів бджільництва та інших допоміжних речовин, що входять до складу препарату; хвороба Аддісона

Форми випуску ЛЗ: табл. по 10 мг, мазь 3 %

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C.; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Апілак, АТ Талліннський фармацевтичний завод Естонія; АТ "Гріндекс", Естонія/Латвія

Апілак, АТ "Гріндекс", Латвія

• Пантокрин (Pantocrin)**

Фармакотерапевтична група: A13 A - тонізуючі засоби

Основна фармакотерапевтична дія: тонізуюча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: натуральні біологічно активні речовини (амінокислоти, нуклеотиди, вітаміни, мінеральні речовини, фосфоліпіди, жирні кислоти, стерини тощо), які входять до складу препарату, є необхідними для побудови власних ферментів, гормонів, засобів імунного захисту, клітинних і тканинних структур; стимулюючий (тонізуючий) вплив на нервову систему і м'язи, обмін речовин і основні фізіологічні процеси, сприяє адаптації та стійкості організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищених фізичних та розумових навантажень, інфекційних захворювань; фармакокінетика - не вивчалась

Показання для застосування ЛЗ: перевтома, нервове виснаження, неврози, астенічні стани, викликані інфекційними захворюваннями (грип, туберкульоз тощо), низький АТ; анемія, зниження імунітету, захворювання органів дихання, порушення травлення і обміну речовин (ожиріння тощо); сексуальні розлади у жінок (порушення менструального циклу, зниження лібідо) і чоловіків (імпотенція, викликана опроміненням, супутніми захворюваннями і психоемоційними стресами, передчасною еякуляцією, слабкістю статевої активності в осіб літнього віку); для підвищення працездатності при виконанні важких робіт, перебуванні у суворих кліматичних і несприятливих екологічних умовах

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м або п/ш дорослим по 1 мл 1 р/добу протягом 2 днів, а потім - у дозі 2 мл 1 р/добу (монотерапія або на фоні базової терапії пірацетамом); курс лікування становить 15 - 20 днів; через 10 днів курс можна повторити; внутрішньо дорослим призначають по 20 - 40 крап., попередньо розчинивши у невеликій кількості рідини, за 30 хв. до їди або через 2 год. після їди, 2 - 3 р/добу; дітям віком від 7 років препарат призначають внутрішньо з розрахунку: 1 крап./на рік життя, попередньо розчинивши у невеликій кількості рідини, за 30 хв. до їди або через 2 год. після їди, 2 р/добу; для попередження безсоння останній прийом препарату роблять за 4 год. до сну; курс лікування - 3 - 4 тижні, при необхідності курс лікування можна повторити через 5 - 7 днів; протягом року проводити не менше 4 курсів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, свербіж шкіри.

Протипоказання до застосування ЛЗ: АГ, органічні ураженнях серця, стенокардія, виражений атеросклероз, підвищене згортанні крові, важкі формі нефриту, діарея, злоякісні новоутворення; діти до 7 років.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 1 мл, 2 мл в амп., екстракт рідкий для перорального застосування

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 8° C - 15° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Пантокрин, ВАТ "Фармак",

Пантокрин, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

1.9. Препарати рослинного походження

• Панавір (Panavir)

Фармакотерапевтична група: J05AX - противірусні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: противірусна, імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: високомолекулярний полісахарид, який належить до класу гексозних глікозидів (до складу якого входять глюкоза, рамноза, арабіноза, маноза, ксилоза, галактоза, уронові кислоти); противірусна дія обумовлена інгібуванням синтезу вірусних білків; препарат підвищує неспецифічну резистентність організму і сприяє індукції лейкоцитарного інтерферону; мутагенна, тератогенна, канцерогенна, алергізуюча, ембріотоксична дії відсутні; фармакокінетика - не вивчалася.

Показання для застосування ЛЗ: герпесвірусні інфекції різної локалізації; папіломавірусна інфекція (у комплексній терапії); у складі комплексного лікування кліщового енцефаліту.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям старше 12 років - в/в струминно у дозі 200 мкг діючої речовини (5 мл р-ну); для лікування герпесвірусних інфекцій і кліщового енцефаліту курс лікування складається з 2 ін'єкцій з інтервалом 48 год. або 24 год.; при потребі через місяць курс лікування можна повторити; лікування папіломавірусної інфекцій - вводять 3 рази протягом першого тижня з інтервалом 48 год. і 2 рази протягом другого тижня з інтервалом 72 год.; препарат необхідно вводити струминно повільно.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; тяжка патологія нирок; дитячий вік до 12 років; період годування груддю.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій, 0,04 мг/мл по 5 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Панавір, ВАТ "Мосхімфармпрепарати" ім. Н. А. Семашко для ТОВ "Флора і Фауна+", Російська Федерація

• Uncaria tomentosa**

Фармакотерапевтична група: L03A X15** - цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуностимулююча, протизапальна, антиаритмічна, антиагрегантна, гіпотензивна, гіпохолестиринемічна та превентивна протипухлинна дія.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: дія препарату зумовлена такими активними природними інгредієнтами: тетра- та пентациклічні оксиндольні алкалоїди (мітрафілін, птероподин, ункарин, ринхофілін, спеціофілін та ін.), які є вазодилататорами та міорелаксантами; фенольна фракція представлена катехинами та проантоціанідинами: епікатехіни мають антиоксидантну, P-вітамінну, противірусну (віруси герпесу та гепатиту, цитомегаловірус), антимутагенну активність; проантоціанідини приглушують активність окисно-відновних ферментативних процесів у пухлинних клітинах, мають протипухлинну дію; глікозиди хінної кислоти мають противірусну активність, тритерпенові сапоніни мають антибактеріальну, антиатеросклеротичну та протипухлинну дію; природні стероїди (кампестерол і стигмастерол) мають антибактеріальну та знеболювальну дію, стимулюють ріст волосся; препарат всмоктується і починає діяти відносно повільно (через 30 - 40 хв. після прийому); препарат легко проходить скрізь стінки капілярів у міжклітинний простір і всередину клітин; виведення препарату та його метаболітів здійснюється головним чином нирками, шляхом фільтрації крізь стінку капілярів клубочків; час напіввиведення - 8 - 12 год.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика вторинної імунологічної недостатності для мінімізації віддалених ефектів дії негативних екологічних факторів, у тому числі іонізуючої радіації; у складі комплексної терапії при радикулітах, ревматизмі, РА та інфекційно-алергійному артриті та інших системних захворюваннях сполучної тканини; виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки; при порушеннях обміну речовин і менструального циклу; холециститі, коліті, системному кандидозі, фіброміомі, імпотенції, простатиті, ГРВІ, герпесі, онкологічних і гематологічних захворюваннях.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дорослих і дітей старше 1 року рекомендована доза - 1 табл./добу, за 30 - 40 хв. до прийому їжі з достатньою кількістю рідини; курс лікування - 1 - 2 місяці, з перервою на 5 - 7 днів після першого місяця; у разі необхідності можливо підвищення дози до 3 або 6 табл. на добу; в цьому разі підвищені дози поділяються на рівні частини і вживаються за 30 - 40 хв. до прийому їжі, 3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: невідома.

Протипоказання до застосування ЛЗ: стан після трансплантації органів; вагітність; діти віком до 1 року.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 90 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 28° C; термін придатності - 5 роки.

Торгова назва:

II. Манакс, "Liofilizadora del Pacifico S.R.Ltda and OMNIAGRO S.A.", Перу

• Максімун (Maximmun)**

Фармакотерапевтична група: L03A X15 - імуностимулятори. Цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, протизапальна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарат містить глікозиди кордифоліозид A і B, тиноспоразид; алкалоїди тиноспорин, тиноспорид і протоберберин; глікозид-гілоїн, неглікозидний гіленін; тиноспорову кислоту, тиноспорол, гіркоту (колумбін, часмантин, палмарин), гілостерол (бета-ситостерол), клеродан-фуранодитерпен, дитерпеноїд фуранолактон з тиноспоридином; листя гудучі містить протеїни, кальцій і фосфор; кордифоліозид A і B має високу імуномодулюючу активність;препарат сприяє збільшенню кількості нейтрофілів і бета-лімфоцитів, що підвищує імунітет; попереджує розвиток фіброзів і стимулює регенерацію тканин печінки, знижує рівень цукру, а також сечовини в крові, збільшує діурез; сприяє розслабленню гладеньких м'язів кишечнику і матки; водний екстракт гудучі має протизапальну дію, яка зумовлена наявністю ситостеролів, зменшує набряки при РА; жарознижувальну дію та підсилює дію анальгетиків; фармакокінетика препарату не досліджувалася.

Показання для застосування ЛЗ: інфекційно-запальні захворювання ВДШ, ШКТ, сечовивідних шляхів, опорно-рухового апарату; в комплексній терапії РА, онкологічних захворювань, ЦД, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів, гепатитів різної етіології, туберкульозу; після перенесених тяжких захворювань, а також людям похилого віку для підвищення імунітету.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим: по 1 капс. 3 р/добу; дітям з 5 років - по 1 капс. на день, з 12 років - по 2 капс. на день; мінімальний курс становить 2 - 4 тижні; тривалість терапії залежить від імунного статусу організму.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: короткочасна нудота.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вагітність; період лактації; вік до 5 років.

Форми випуску ЛЗ: капс. по 500 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° до 25° C; термін зберігання - 5 років.

Торгова назва:

II. Максимун, "Genom Biotech Pvt.Ltd.", Індія

• Ехінацея пурпурна (Echinacea purpurea)*,**

Фармакотерапевтична група: L03A X11** - цитокіни та імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуностимулююча, антибактеріальна, противірусна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: до активних речовин екстракту трави ехінацеї пурпурної входять речовини гідрофільного характеру (полісахариди, глікопротеїни, органічні кислоти та їх похідні), що стимулюють фагоцитоз і мають протизапальні властивості, та ліпофільного характеру (переважно ефірні олії, що містять вуглеводні терпенового ряду, поліацетилени); дія виявляється в інтенсифікації фагоцитозу, підвищенні концентрації ГК в крові, збільшенні кількості лейкоцитів, інтерлейкіну, фактору некрозу пухлин з підвищенням концентрації пропердину в крові та стимуляції альтернативного комплементарного механізму активації; як природний імуностимулятор впливає переважно на неспецифічну імунну систему, незалежну від а/г та а/т, позитивно впливає при різних патологічних станах за рахунок підвищення захисних сил організму; зазначена дія виявляється не тільки у дорослих, але і у дітей, які ще не мають сталої імунної системи, та в осіб похилого віку, в яких функції зазначеної системи знижені; препарат можна застосовувати при захворюваннях, пов'язаних із послабленням функціонального стану імунної системи, що спричинені хр. запальними захворюваннями, впливом іонізуючої радіації, дією ультрафіолетового опромінення, хіміотерапевтичними препаратами або тривалим лікуванням а/б; екстракти ехінацеї пригнічують ріст і розмноження стрептококів, стафілококів, кишкової палички, вірусів грипу та герпесу; табл. всмоктуються в ШКТ; виводяться нирками та з калом; після перорального прийому в терапевтичних дозах препарат добре всмоктується; механізм дії препарату зумовлений активізацією процесів клітинного імунітету, стимуляцією фагоцитарної активності макрофагів і хемоктаксису гранулоцитів, а також сприянням вивільненню цитокінів; при тривалому застосуванні настойка ехінацеї підвищує неспецифічну резистентність організму до несприятливих умов навколишнього середовища.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування простудних захворювань, грипу, інфекційно-запальних захворювань носоглотки і ротової порожнини, а також при хр. неспецифічних захворюваннях органів дихання (у складі комбінованої терапії). табл - лікування герпетичної інфекції у складі комплексної терапії; при станах виснаження та ослаблення (стреси, хр. втома).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають внутрішньо дорослим по 5 - 15 крап. 2 - 3 р/добу за 30 хв. до їжі; при необхідності досягнення швидкого ефекту приймають по 10 - 15 крап. 5 - 6 р/добу протягом 1 - 3 днів; курс лікування не повинний перевищувати 8 тижнів; дітям віком 7 - 12 років; настойку призначають по 5 - 10 крап. 2 - 3 р/добу до їжі; дорослі та діти від 13 років приймають табл. для профілактики ГРВІ і грипу, а також при станах виснаження та ослаблення - по 1 табл. 2 р/добу протягом 2 тижнів; для лікування ГРВІ і грипу і при інфекційно-запальних захворюваннях дихальних шляхів, носоглотки, ротової порожнини та герпетичної інфекції - по 2 табл. 3 р/добу 1 - 2 тижні; для лікування хр. інфекційних захворювань сечостатевої системи - по 2 табл. 3 р/добу через день протягом 2 - 4 тижнів; для лікування дітей 7 - 12 років застосовують половину дози для дорослого, тобто по 1 табл. 3 р/добу протягом 1 - 2 тижнів; для дітей 4 - 6 років дозування та тривалість лікування встановлюються індивідуально та залежать від перебігу захворювання (але максимальна доза не повинна перевищувати 200 мг на добу); при хр. захворюваннях курс лікування можна повторити після інтервалу 2 - 3 тижні; краплі для внутрішнього застосування - дорослі та діти старше 12 років приймають по 55 крап. (2,75 мл) 3 - 4 р/добу, дітям від 1 до 6 років - 13 - 27 крап. 3 р/добу, 10 - 20 крап. 4 р/добу; діти від 6 до 12 років - 40 - 53 крап. 3 р/добу, 30 - 40 крап. 4 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: озноб, диспептичні явища, АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активних речовин, що містяться в препараті, алергія на багатоквіткові рослини, ЦД, прогресуючі системні захворювання (туберкульоз, лейкози, колагенози, поширений атеросклероз); туберкульоз, лейкемія або аналогічні лейкемії захворювання (лейкоз), захворювання сполучної тканини (колагенози), розсіяний склероз та інші аутоімунні захворювання, СНІД; перший триместр вагітності та період годування груддю; діти до 4 років.

Форми випуску ЛЗ: настоянка, сироп, екстракт рідкий, крап. для внутрішнього застосування, табл. по 80 мг, по 100 мг, табл., вкриті оболонкою по 170 мг, пастилки для смоктання.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності табл., настойки - 2 роки; крапл. для внутрішнього прийому - 3 роки.

Торгова назва:

I. Ехінал, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

Ехінацеї настойка, Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"

Ехінацеї настойка, ТОВ "Славія 2000"

Ехінацеї настойка, Київське ОДКП "Фармацевтична фабрика"

Ехінацеї настойка, ЗАТ "Фармацевтична фабрика "Віола"

Ехінацеї настойка, Одеське ВХФП "Біостимулятор" у формі ТОВ, м. Одеса

Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий, ВАТ "Лубнифарм"

Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями настойка, ЗАТ "Ліки Кіровоградщини"

Ехінацеї пурпурної настойка, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

Ехінацеї пурпурової настойка, Ехінацеї сироп, підприємство "Луганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика

Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настойка, ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", м. Житомир

Ехінацеї пурпурової кореневищ з корінням настойка, ЗАТ "Фармацевтична фабрика", м. Сімферополь

Ехінацеї пурпурової кореневища коренями, ЗАТ "Ліктрави", м. Житомир

Ехінацея, ТОВ "Євразія"

Ехінацея Фаркос®, АТЗТ "Фармацевтична фірма "ФарКоС"

Ехінацея Форте Др. Тайсс, "Dr.Theiss Naturwaren GmbH", Німеччина

Імуноплюс, ЗАТ "Київський вітамінний завод"

Ехінацея-астрафарм, ТОВ "АСТРАФАРМ", м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н

Стимунея, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", м.Київ

II. Ехінацея Гексал®, "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії "Hexal AG" виробництво in bulk: "Rentschler Pharma GmbH", Німеччина

Ехінацея Ратіофарм. "Merckle GmbH" для "ratiopharm GmbH", Німеччина

Імунал, "Lek" Pharmaceutical Company d.d., Словенія

Імуно Тайсс краплі, Імуно Тайсс таблетки, Імуно Тайсс форте, Dr.Theiss Naturwaren GmbH, Німеччина

Гербіон® Ехінацея, KRKA d.d., Novo mesto, Словенія

Ехінацин Мадаус капсети, Ехінацин Мадаус рідина, MADAUS GmbH виробництво in bulk наповнення та пакування: "Capsoid Pharma GmbH"

• Імунін-нортон (Imunin-Norton)

Фармакотерапевтична група: L03A X12 - імуномодулятори.

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча, протизапальна, антиоксидантна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарат містить екстракти лікарських рослин: плодів амли (Emblica officinalis) 14,11 г, усієї рослини арніки (Premna integrifolia) 1,01 г, коріння сиди серцеподібної (Sida cordifolia) 0,01 г, бамбук тростинний (Bambusa arundinacea) 0,76 г, усієї рослини адхатоди судинної (Athatoda vasika) 0,06 г, кори егле мармеладного (Aegle marmelos) 0,03 г, усієї рослини філанту нурирі (Phyllanthus niruri) 0,04 г, кореневища пуерарії бульбоподібної (Pueraria tuberosa) 0,14 г, усієї рослини пасльону індійського (Solanum indicum) 0,05 г, кори коричнику цейлонського (Cinnamomus zeylanicum) 0,12 г, плодів винограду (Vitis vinifera) 0,20 г, плодів кардамону чорного (Amomum subulatum) 0,29 г, плодів кардамону справжнього (Elettaria cardamomum) 0,57 г, кори гмелини (Gmelina arborea) 0,06 г, насіння кунжуту (Seasum indicum) 1,90 г, плодів якірців сланких (Tribulus terrestris) 0,03 г, стебла тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) 0,03 г, плодів терміналії хебули (Terminalia chebula) 0,18 г, всієї рослини лептаденії сітчастої (Liptadenia reticulata) 0,06 г, кореневища куркуми цитварної (Curcuma zedoaria) 0,04 г, плодів мартинії (тигровий кіготь) (Martynia diandra) 0,03 г, плодів фісташки (Pistacia integerrima) 0,08 г, кореневища джимнеми бальзамічної (Gimnema balsamicum) 0,03 г, усієї родини пасльону жовтоплідного (Solanium xanthocarpum) 0,04 г, стовпчика шафрану (Crocus sativus) 0,01 г, стебла джимнеми (Gymnema lactiferum) 0,12 г, бутонів гвоздики (Caryophilus aromaticus) 0,12 г, усієї рослини машпарни (Teramnus labialis) 0,02 г, усієї рослини квасолі трилопатевої (Phaseolus trilobus) 0,02 г, кореневих бульб ситі плівчастої (Cyperus scaiosus) 0,03 г, квітів залізного дерева (Mesua ferrea) 0,11 г, квітів лотоса (Nelumbium speciosum) 0,08 г, кори стереоспермума (Stereospermum sauveolens) 0,04 г, плодів перцю довгого баді (Piper longum Badi) 0,50 г, плодів перцю довгого чоті (Piper longum Chotti) 0,47 г, коріння ірису німецького (Iris germanica) 0,07 г, усієї рослини пришнапарні (Uraria picta) 0,03 г, коріння бурхавії розлогої (Boerhaavia diffusa) 0,03 г, сандалове дерево (Santalum album) 0,01 г, коріння спаржі гроноподібної (Asparagus racemosus) 0,23 г, усієї рослини десмодіума (Desmodium gangetiamum) 0,02 г, кори ороксилюма (Oroxylum indicum) 0,04 г, листя кориці млабарської (Cinnamomum tamala) 0,11 г; стимулює захисні сили організму і підвищує неспецифічну резистентність при різних захворюваннях; має високу імуномодулюючу і антисептичну активність, тому що має високий вміст вітаміну C і мікроелементів (кремній, цинк, магній, йод, залізо), що необхідні для нормального розвитку противірусного імунітету і для роботи тимуса; препарат підвищує ефективність неспецифічних захисних сил організму, активізує фагоцитоз, стимулює вироблення інтерферону; біостимулююча дія рослинних компонентів препарату проводить також до поліпшення розумової працездатності, зменшення млявості і сонливості; підвищує стійкість організму до несприятливих впливів, особливо в ослаблених людей, стимулює апетит, поліпшує процеси травлення і засвоєння їжі; індійський аґрус амла (Emblica officinalis) має надзвичайно високий вміст натурального вітаміну C у вигляді різних форм аскорбінової кислоти пов'язаних з таніновим комплексом; завдяки аскарбинатам, картоноїдам і біофлавонидам препарат здійснює антиоксидантну дію, нейтралізуючи негативний вплив вільних радикалів, що утворюються в результаті окислювальних процесів; стимулює синтез гемоглобіну; інші рослини, що входять до складу препарату, мають антимікробну і противірусну дію, підвищують неспецифічну опірність інфекціям; їм властивий протизапальний і імуномодулюючий ефект; антиоксидантна дія також обумовлена високим вмістом анти ціанідів; ефективний для профілактики сезонних інфекційних та вірусних захворювань, особливо у дітей та людей ослаблих після важких хвороб, тривалих фізичних і нервових перевантажень; складові частини препарату позитивно впливають на систему травлення; рослинні компоненти, що входять до складу Імуніну-Нортон містять високу кількість пектинів, що обумовлює ентеросорбційний ефект.

Показання для застосування ЛЗ: з метою зміцнення імунної системи у дітей, що часто хворіють, а також при рецедивуючих запальних захворюваннях ЛОР-органів і ВДШ: тонзилітах, отитах, гайморитах, синуситах, ларингітах, бронхітах; лікування і профілактика сезонних застудних захворювань і вірусних інфекцій у дорослих і дітей; санації хр. осередків інфекції в порожнині рота; рекомендовано у відновлювальний період після перенесених тяжких захворювань і операцій; в комплексній терапії фурункульозу та юнацьких вугрів, екземі, псоріазі, дерматитах, патології волосся і нігтів, як допоміжний засіб при герпесі; профілактично при гіповітамінозах, діатезах, дисбактеріозі кишечнику, психо-емоційних стресах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям, віком понад 3 роки, рекомендується по 1/2 - 1-й ч. л. желе 2 р/добу з молоком; дорослим - по 2 ч. л. 2 р/добу з молоком; термін лікування складає 1 - 2 місяці безперервно, курс проводити не частіше 4-х разів на рік.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; діти віком до 3 років.

Форми випуску ЛЗ: желе для перорального застосування; 100 г

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Імунін-Нортон, "Surya Herbal Limited" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

• Женьшень (Panax ginseng)**

Фармакотерапевтична група: A13A - тонізуючі засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: тонізуюча, імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: належить до лікарських засобів, які впливають на ЦНС; посилює процеси збудження в нейронах кори та стовбурових відділах головного мозку покращує рефлекторну діяльність, активізує обмін речовин, підвищує працездатність; ефекти препарату є дозозалежними: при застосуванні в низьких дозах спостерігається посилення збудження та послаблення гальмівних процесів, у високих - посилення останніх.

Показання для застосування ЛЗ: гіпотонія, втома, перевтома, неврастенія, астенічні стани, період одужання після інфекційних та інших захворювань; послаблення статевої функції неврастенічного генезу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо за 30 - 40 хв. до їди; разова доза для дорослих становить від 15 до 20 крап.; препарат приймають 2 - 3 р/добу протягом 30 - 40 днів; повторні курси лікування проводять через 2 - 3 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: генералізований розеольозний висип і свербіж шкіри.

Протипоказання до застосування ЛЗ: АГ, підвищене збудження, безсоння, схильність до виникнення кровотеч різного походження та характеру; діти віком до 12 років.

Форми випуску ЛЗ: настоянка.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 8° C - 15° C, термін зберігання - 3 роки.

Торгова назва:

I. Женьшеню настойка, Київське ОДКП "Фармацевтична фабрика"

Женьшеню настойка, ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" м. Житомир для ЗАТ "Фармацевтична фабрика" АР Крим м. Сімферополь

Женьшеню настойка, ЗАТ "Ліки Кіровоградщини"

Женьшень, ВАТ "Лубнифарм"

• Елеутерокок (Eleutherococcus senticosus)**

Фармакотерапевтична група: A13A - тонізуючий засіб.

Основна фармакотерапевтична дія: тонізуюча, імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: спиртовий екстракт кореневищ з коренями елеутерококу колючого, що містять елеутерозиди A, B, B1, C, D, E, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та інші компоненти; завдяки присутності елеутерозидів препарат підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, гостроту зору, покращує обмін речовин, виявляє незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію.

Показання для застосування ЛЗ: фізична і розумова перевтома, неврастенія та психастенія, функціональне виснаження нервової системи, що супроводжується зниженням працездатності, вегетоневрози, станах після операцій, г. та хр. променева хвороба (у поєднанні з іншими засобами)

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі приймають внутрішньо по 20 - 30 крап. 1 р/добу, попередньо розбавивши їх невеликою кількістю води, за 20 - 30 хв. до їди; курс лікування - 25 - 30 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: безсоння, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності, порушеннями з боку ШКТ, АГ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: АГ, підвищена збудливість, епілепсія, порушення серцевого ритму, г. період інфекційних захворювань, пропасниця; діти віком до 12 років; вагітність, лактація.

Форми випуску ЛЗ: екстракт рідкий для перорального застосування,

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 8° C - 15° C; термін придатності - 4 роки.

Торгова назва:

I. Елуетерокок, ВАТ "Лубнифарм",

Елеутерококу екстракт, Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"

Елеутерококу екстракт рідкий, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика",

Елеутерококу екстракт рідкий, ТОВ "Євразія"

Елеутерококу екстракт рідкий, ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", м. Житомир

• Корінь солодки (Glycyrrhiza)*, ** (див. розділ "Пульмонологія. Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань")

Комбіновані препарати

• Елуетерокок + ехінацея пурпурова + звіробій (Eleutherococcus + Echinacea purpurea + Hypericum perforatum)**

I. Імунотон®, сироп, 100 мл сиропу містять: екстракту елеутерококу рідкого - 16.6 г, настойки кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової - 8.0 г, настойки звіробою - 8.3 г, АТ "Галичфарм"

• Женьшень + лимонник китайський + маточне молочко (Panax ginseng + Schsandra fruits + Apis cerana fabricus)**

II. Женьшень, Королівське желе, рідина для перорального застосування, 10 мл рідини містять екстракту кореня женьшеню (Panax ginseng) (1 : 10) 1,8 %, екстракту лимоннику китайського (Schsandra fruits) (1 : 5) 0,09 % (0,009 мл), ліофілізованого маточного (бджолиного) соку (молочка) (Apis cerana fabricus) 2,7 % (0,27 мл). Beijing Dongfeng Health & Nutriment Food Co.,Ltd.", Китай

• Ехінацея вузьколиста + ігнація гірка + лікоподій + сульфур + туя західна + багно болотне + фосфор + сульфід сурьми + гістамін + селен (Echinacea angustifolia + Ignatia amara + Lycopodium clavatum + Sulphur + Thuja occidentalis + Ledum palustre + Phosphorus + Antimonium Crudum + Histaminum + Selenium)

II. Біолайн Алергія, табл. сублінгвальні, 1 табл. містить ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia) D4, D12, D20, D30, ігнації гіркої (Ignatia amara) D6, лікоподію (Lycopodium clavatum) D6, сірки (Sulphur) D6, D12, D20, D30, туї західної (Thuja occidentalis) D6, багна болотного (Ledum palustre) D8, фосфору (Phosphorus) D8, сульфіду сурьми (Antimonium Crudum) D12, гістаміну (Histaminum) D12, селену (Selenium) D12Walsh Pharma підрозділ "Bob Walsh Enterprices Inc.", США

• Ехінацея вузьколиста + липа серцевидна + троянда собача + коров'як мохнатий + чабрець + аскорбінова кислота + евкаліптова олія + м'ятна олія (Echinacea angustifolia + Tilia + Rosa canina + Verbascum thapsus + Thymus serpyllum + Acidi ascorbinici + Eucalyptus vitaminalis + Mentha piperita)

II. Гриппал з квітками липи та вітаміном C, сироп, 5 мл (6,5 г) сиропу містять: рідкого екстракту квітів липи серцевидної (1 : 10) 0,13 г; рідкого екстракту плодів троянди собачої 0,13 г; рідкого екстракту квітів коров'яка мохнатого (1 : 10) 0,13 г; рідкого екстракту ехінацеї вузьколистої (1 : 10) 0,13 г; рідкого екстракту чабрецю (1 : 10) 0,13 г; аскорбінової кислоти 0,019 г; евкаліптової олії 0,0065 г; м'ятної олії 0,0065 г, "Dr.Muller Pharma", Чеська Республіка

• Ехінацея пурпурна + подорожник + гринделія + шипшина + чабрець + чорна смородина (Echinacea purpurea + plantago + grindelia squarrosa + rosa + thymus serpyllum + ribes nigrum)

II. Ехінасаль, сироп, 100 г сиропу містять рідкого екстракту складного (1:4.4) з листя подорожника, трави гринделії, плодів шипшини (3:1:1) - 5.0 г, екстракту трави чебрецю (1:4) - 3.0 г, соку з трави ехінацеї пурпурової - 2.0 г, концентрату чорної смородини - 5.0 г, Herbapol Wroclaw Herb Factory S.A., Польща

• Ехінацея пурпурна + родіола рожева + чай зелений листовий + чай чорний листовий (Echinacea purpurea + rhodiola rosea + thea sinensis + thea nigrum)

I. Золотий корінь, настоянка, 100 мл настойки містять: кореневищ з коренями родіоли рожевої - 0.1 г, ехінацеї пурпурної (кореневища з коренями) - 0.1 г, чаю зеленого листового - 0.1 г, чаю чорного листового - 0.4 г, АТ "Ефект"

• Ехінацея пурпурна + аїр звичайний + деревій звичайний + м'ята перцева + елеутерокок + буркун лікарський + плоди глоду (Echinacea purpurea + acorus calamus + achillea millefolium + mentha piperita + eleutherococcus + melilotus officinalis + crataegus)

I. Тонус, еліксир, 100 мл еліксиру містять кореневищ аїру звичайного - 0.15 г, трави деревію звичайного - 0.05 г, трави м'яти перцевої - 0.07 г, кореневищ з коренями елеутерокока - 0.07 г, трави буркуна лікарського - 0.05 г, кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової - 0.06 г, плодів глоду - 0.05 г, ЗАТ "Ліки Кіровоградщини" для Приватного науково-виробничого малого підприємства фірма "Інкопмарк".

1.10. Синтетичні імуномодулятори

1.10.1. Низькомолекулярні

• Галавіт (Galavit)**

Фармакотерапевтична група: L03A X15** - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: основні властивості зумовлені можливістю впливати на функціонально-метаболітичну активність макрофагів; при запальних хворобах препарат оборотно на 6 - 8 год. інгібує надлишковий синтез фактора некрозу пухлин, інтерлейкіну-1, активних форм кисню гіперактивними макрофагами, які зумовлюють ступінь запальних реакцій, їх циклічність, а також вираженість інтоксикації; нормалізація функціонального стану макрофагів приводить до зниження аутоагресії і відновленню функції T-лімфоцитів; одночасно препарат стимулює мікробіцидну систему нейтрофільних гранулоцитів, прискорює фагоцитоз та підвищує неспецифічну резистентність організму до інфекційних захворювань; основні фармакологічні ефекти тривають протягом 72 год.; виводиться з організму переважно через нирки; після в/м ін'єкції T1/2 становить 15 - 30 хв.; фармакодинамічні ефекти спостерігаються протягом 72 год.; швидко виводиться з організму, в основному нирками; після ректального застосування період напіврозпаду становить 60 - 70 хв.

Показання для застосування ЛЗ: г. і хр. захворювання ШКТ, які супроводжуються інтоксикацією та/або діареєю (ГКІ, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, ураження печінки різної етіології, включаючи ВГB і ВГC, гастроентерит); патогенетичне лікування г. інфекційних хвороб (кишкові інфекції, гнійний менінгіт); бронхіти, пневмонії, септичні стани, посттравматичний остеомієліт, бешиха; захворювання урогенітального тракту (генітальний герпес, ЦМВ інфекція, хламідіоз, мікоплазмоз, міома матки, аденома передміхурової залози); при гнійно-септичних процесах у перед- та післяопераційний період і для профілактики інфекційних хірургічних ускладнень; хр. рецидивуючій герпетичній інфекції; хр. рецидивуючий фурункульоз; хр. запальні захворювання, які виникли на фоні вторинної імунологічної недостатності; для імунокорекції та імунореабілітації при онкологічних захворюваннях, таких як дисемінований рак молочної залози III стадії, рак легені III стадії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м; ГКІ (сальмонельоз, дизентерія, харчова токсикоінфекція) та інших захворювання, які супроводжуються діареєю, початкова доза для дорослих - 200 мг, потім - 100 мг 2 - 3 р/добу до зникнення симптомів інтоксикації; у г. період захворювання досить 2 - 3 ін'єкцій; при інфекційних хворобах різної етіології (включаючи септичні стани, гепатити, менінгіти) початкова доза для дорослих - 200 мг, потім - по 100 мг 2 - 3 р/добу до зникнення симптомів інтоксикації та запалення, потім можливе продовження курсу терапії в дозі 100 мг 1 раз у 2 - 3 дні; тривалість курсу залежить від стану пацієнта і може становити до 25 ін'єкцій; хвороби ШКТ (виразкова хвороба, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона) та сечостатевої системи початкова доза для дорослих у г. період становить 200 мг 1 р/добу протягом 1 - 2 днів, потім - по 100 мг 1 раз у 2 - 3 дні; курс становить 15 - 25 ін'єкцій залежно від перебігу хвороби; при міомі матки дорослим - по 100 мг на добу щоденно протягом 5 днів, потім по 100 мг через день - 5 ін'єкцій, надалі - по 100 мг 1 раз у 2 - 3 дні; курс лікування - 15 - 20 ін'єкцій; при аденомі передміхурової залози дорослим - щоденно по 100 мг на добу протягом 5 днів, далі - по 100 мг 1 раз у 2 - 3 дні; при гнійно-септичних процесах у перед- та післяопераційний період, а також для профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень дорослим - до або після операції по 100 мг препарату 1 р/добу протягом 5 днів, потім по 100 мг через день - 5 ін'єкцій, надалі - по 100 мг через 72 год.; курс - 15 ін'єкцій; при хр. рецидивуючому фурункульозі дорослим призначають 100 мг препарату кожного дня протягом 5 діб, далі по 100 мг через день - 15 ін'єкцій, загальний курс - 20 ін'єкцій; при хр. рецидивуючій герпетичній інфекції (в складі комплексної терапії) дорослим - 100 мг на добу через день - 15 - 20 ін'єкцій або 100 мг на добу кожного дня протягом 10 днів, надалі 100 мг через день - 15 ін'єкцій; курс - 20 ін'єкцій; при хр. запальних захворюваннях, які виникли на фоні імунодефіцитних станів, дорослим - по 100 мг 1 раз у 3 дні або 100 мг кожного дня протягом 5 днів, надалі 1 раз у 2 - 3 дні, загальний курс - 20 ін'єкцій; для імунокорекції при онкологічних захворюваннях: рак молочної залози III стадії, рак легень III стадії (в комплексі з хіміо- та променевою терапією) для дорослих початкова доза становить 100 мг 1 р/добу протягом 5 днів, потім по 100 мг через 72 год., курс - 20 - 30 ін'єкцій; супозиторії при інфекційних хворобах різної етіології (включаючи септичні стани, ВГB і ВГC, менінгіти) початкова доза для дорослих - 0,2 г, потім переходять на введення препарату по 0,1 г 2 - 3 р/добу до ліквідації симптомів інтоксикації та запалення, потім можливе продовження курсу терапії в дозі 0,1 г 1 раз в 2 - 3 дні; при хворобах ШКТ та сечостатевої системи початкова доза для дорослих у г. період становить 0,2 г 1 р/добу у формі супозиторіїв протягом 1 - 2 днів, потім - по 0,1 г 1 раз у 2 - 3 дні, курс становить 15 - 25 супозиторіїв залежно від стану пацієнта; при міомі матки призначають по 0,1 г/добу щоденно протягом 5 днів, надалі - по 0,1 г 1 раз у 2 - 3 дні., курс лікування 15 - 20 супозиторіїв; при аденомі передміхурової залози - щоденно по 0,1 г на добу протягом 5 днів, далі - по 0,1 г 1 раз у 2 - 3 дні у формі супозиторіїв; при гнійно-септичних процесах у перед- та післяопераційний період, а також для профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень дорослим - перед або після операції по 0,1 г препарату 1 р/добу протягом 5 днів, потім - по 0,1 г через день 5 супозиторіїв, надалі по 0,1 г через 72 год.; курс - 15 супозиторіїв; при хр. рецидивуючому фурункульозі: дорослим у перші 5 днів по 0,1 г 1 р/добу кожного дня, потім по 0,1 через день, курс лікування - до 20 супозиторіїв; при хр. рецидивуючій герпетичній інфекції: дорослим у перші 10 днів по 0,1 г 1 р/добу, потім по 0,1 г через день, курс - до 25 супозиторіїв; при хр. запальних захворюваннях, які виникли на фоні імунодефіцитних станів, дорослим - по 0,1 г 1 раз у 3 дні або 0,1 г кожного дня протягом 5 днів, надалі 1 раз у 2 - 3 дні, курс - 20 супозиторіїв; для імунокорекції при онкологічних захворюваннях: рак молочної залози III стадії, рак легень III стадії для дорослих початкова доза 0,1 г через день - 5 супозиторіїв, потім - по 0,1 г з інтервалом 72 год., курс 20 - 30 супозиторіїв.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не виявлено

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність, лактація та гіперчутливість до компонентів препарату.

Форми випуску ЛЗ: порошок для приготування р-ну для ін'єкцій по 0,1 г у фл., супозиторії ректальні по 0,1 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Галавіт, ЗАТ "Центр Сучасної Медицини "Медикор", Російська Федерація

• Метилурацил (Methyluracil)*,**

Фармакотерапевтична група: A14B - нестероїдні анаболічні засоби

Основна фармакотерапевтична дія: еритропоетична, лейко поетична, помірна протизапальна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: похідне піримідину; стимулює синтез нуклеїнових основ, нормалізує обмін нуклеїнових кислот, внаслідок чого прискорюються процеси клітинної регенерації, в тому числі швидкопроліферуючих клітин слизової оболонки ШКТ; позитивно впливає на клітинні та гуморальні механізми імунітету; Cмакс досягається через 30 хв. - 4 год.; визначається в крові протягом 6 год., в органах - протягом 24 год.; виводиться із сечею

Показання для застосування ЛЗ: лейкопенія (легкої форми, в т. ч. яка виникла внаслідок хіміотерапії злоякісних новоутворень, рентгено- та променевої терапії); агранулоцитарна ангіна; аліментарно-токсична алейкія; анемія, тромбоцитопенія; інтоксикація бензолом; період реконвалесценції у хворих з тяжкими інфекціями; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки; рани, що повільно загоюються, опіки, переломи кісток.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують внутрішньо, приймаючи під час або після їди - дорослим призначають по 500 мг 4 р/добу (за необхідності - до 6 р/добу), курс лікування - до 30 днів; дітям віком від 3 до 8 років - по 250 мг (1/2 табл.) 3 р/добу, старше 8 років - по 250 - 500 мг 3 р/добу, тривалість лікування - до 30 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, печія, АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; гемобластози; мієлоїдний лейкоз; лімфогранулематоз; злоякісні захворювання кісткового мозку; для лікування дітей віком до 3 років; не застосовують у період вагітності та годування груддю.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,5 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

I. Метилурацил, ВАТ "Монфарм"

Метилурацил-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Метилурацил-КМП, ВАТ "Київмедпрепарат"

Метилурацил-ЛХ, ЗАТ "Лекхім-Харків"

1.10.2. Високомолекулярні

• Глатирамер ацетат (Glatiramer acetate)*

Фармакотерапевтична група: L03AX13 - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: суміш синтетичних поліпептидів, що відноситься до класу імуномодуляторів з властивістю блокувати мієлінспецифічні аутоімунні реакції, на яких базується руйнування мієлінової оболонки провідників ЦНС при розсіяному склерозі; за своєю хімічною будовою препарат має елементи подібності з основним білком мієліну - мішенню аутоімунного процесу; можна виділити 2 основних механізми дії препарату: діючи на тримолекулярний комплекс конкурентно витискує основний білок мієліну (ОБМ), що є аутоантигеном, зі зв'язку з основним комплексом гістосумісності (ОКГ II) на антигенпрезентуючих клітинах; при цьому утворюється міцніший зв'язок ОКГ II з препаратом, ніж з ОБМ; у такий спосіб препарат відіграє роль "помилкової мішені"; ймовірно, пригнічує імунну відповідь і на інші а/г мієліну; може запобігати розвитку експериментального алергічного енцефаліту; під дією глатирамеру ацетату відбувається активація і проліферація клонів T2-лімфоцитів, які здатні проникати через гематоенцефалічний бар'єр, приблизно 10 % таких T2-лімфоцитів реагують на ОБМ продукуванням протизапальних цитокінів; механізм проліферації T2-лімфоцитів, що викликається препаратом, невідомий; оскільки препарат вводиться п/ш, то, можливо, дендритні клітини Лангерганса шкіри відіграють роль місцевих антигенпрезентуючих клітин; крім того, препарат бере участь в механізмах апоптоза активованих T1-лімфоцитів, викликаючи їхню анергію; при цьому загальних імуносупресорних властивостей він не виявляє; при лікуванні глатирамеру ацетатом рівень сечової кислоти достовірно зростає, що також може бути одним з напрямків дії препарат; після п/ш введення швидко гідролізується значна частина препарату; деяка частина потрапляє у лімфатичну систему, а інша частина - у системний кровотік у незмінному стані.

Показання для застосування ЛЗ: розсіяний склероз ремітуючого перебігу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза для дорослих 20 мг глатирамеру ацетату п/ш 1 р/добу, переважно в той самий час дня; довгостроково, залежно від клінічного перебігу захворювання та ефективності лікування; якщо препарат не введений вчасно, необхідно зробити це негайно, як тільки можливо; не допускається введення подвійної дози препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції - біль, почервоніння, набряк, атрофія шкіри в місці ін'єкції, абсцес, гематома; системні реакції - розширення судин, біль у грудях, збільшення ЧСС, стан тривоги, задишка, утруднене ковтання, кропив'янка; серцево-судинної система - тахікардія, синкопальний стан, АГ, екстрасистолія, блідість, варикозне розширення вен; з боку ШКТ - запор, діарея, нудота, анорексія, дисфагія, гастроентерит, стоматит, карієс; АР - алергічний шок та анафілактоїдні реакції; кровотворна система - лімфаденопатія, еозинофілія, спленомегалія; метаболічні та пов'язані з харчуванням розлади - набряки, втрата маси тіла, відраза до алкоголю; кістково-м'язова система - артралгія, артрит; ЦНС - емоційна нестабільність, порушення свідомості (ступор), судоми, тривожність, депресія, запаморочення, тремор, атаксія, головний біль; дихальна система - гіпервентиляція, бронхоспазм, носова кровотеча, гіповентиляція, зміна голосу; сечостатева система - аменорея, гематурія, імпотенція, менорагія, вагінальні кровотечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл у фл., порошок ліофілізований для приготування р-ну для ін'єкцій по 20 мг у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати р-н для ін'єкцій при t° 2° C - 8° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Глатирамер, "Natco Pharma Limited", Індія

Копаксон®-Тева, "Teva Pharmaceutical Industries Ltd", Ізраїль

• Поліоксидоній (Polyoxydonium)*,**

Фармакотерапевтична група: L03AX - цитокіни та імуномодулятори

Основна фармакотерапевтична дія: імуномодулююча.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: підвищує резистентність організму щодо різних інфекційних захворювань; в основі механізму дії - прямий вплив на фагоцитуючі клітини та природні кілери, а також стимуляція антитілоутворення; також чинить детоксикаційну дію, а також підвищує стійкість мембран клітин до цитотоксичних речовин; відновлює імунні реакції при тяжких формах імунодефіцитів і, зокрема, при туберкульозі, септичних станах, опіках, злоякісних новоутвореннях, хр. вірусних захворюваннях, після хірургічних операцій, прийому цитостатиків та гормональних препаратів; характеризується високою біодоступністю (89 %), досягає Cмакс при в/м введенні через 40 хв., швидко розподіляється по всіх органах і тканинах; T1/2 швидкої фази становить майже 25 хв., а повільної фази - 36,2 год. при в/м введенні і 25,4 год. при в/в введенні; метаболізується і з організму виводиться переважно нирками.

Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексної терапії при хр. рецидивуючих запальних захворюваннях як вірусних, так і бактеріальних; г. вірусних та бактеріальних інфекціях: сепсис, менінгоенцефаліти, енцефаліти, урогенітальні і гінекологічні захворювання; туберкульозі, лікуванні та профілактиці гнійно-септичних захворювань та операційних ускладнень у хірургічних хворих; г. і хр. алергічних захворюваннях (поліноз, БА, атопічний дерматит); злоякісних пухлинах з призначенням хіміо- та променевої терапії; дисбактеріозах у дітей; для активації процесів регенерації при переломах, опіках тощо; для корекції імунодефіцитних станів при старінні і впливі несприятливих факторів; при вторинних імунодефіцитних станах

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендовані схеми лікування для дорослих: при г. запальних захворюваннях - по 6 мг на одну ін'єкцію щоденно, протягом 3 діб, а потім через добу, курс лікування - 5 - 10 ін'єкцій; при хр. запальних захворюваннях - по 6 мг на одну ін'єкцію через добу, 5 ін'єкцій, а потім 2 рази на тиждень, курс лікування - 10 ін'єкцій; при туберкульозі - по 6 мг на одну ін'єкцію два рази на тиждень, курс лікування - 10 - 12 ін'єкцій; хворим з г. та хр. урогенітальними захворюваннями - по 6 мг на одну ін'єкцію через добу, курс лікування - 10 ін'єкцій; при хр. рецидивуючому герпесі - по 6 мг на одну ін'єкцію через добу, курс лікування - 10 ін'єкцій у комбінації з антигерпетичними препаратами, інтерферонами та індукторами інтерферонів; для лікування ускладнених форм алергічних захворювань - по 6 мг на одну ін'єкцію, курс лікування - 5 ін'єкцій: дві перші ін'єкції - щодня, а потім через день; онкологічним хворим: по 6 - 12 мг на одну ін'єкцію, курс лікування - 10 ін'єкцій; для профілактики імунодепресивного впливу пухлин, для корекції імунодефіциту після хіміо- та променевої терапії показаний довший курс лікування (від 2 - 3 місяців до року) по 6 мг в одній ін'єкції 1 або 2 рази на тиждень; рекомендовані схеми лікування для дітей - призначається з 6-місячного віку у складі комплексної терапії в/м або в/в у дозі 0,1 - 0,15 мг/кг кожні 48 - 72 год., курс лікування - 5 - 7 ін'єкцій.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: можливий біль у місці ін'єкцій при в/м введенні.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вагітність, період годування груддю.

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування -ну для ін'єкцій по 6 мг у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 4° C - 8° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Поліоксидоній, ТОВ "НПО "Петровакс Фарм", Російська Федерація

1.11. Вітаміни, мінерали

• Рутин + аскорбінова кислота (Rutine + Acidi ascorbinici)**

II. Імуновіт® C, табл., вкриті оболонкою, 1 табл. містить рутину - 25.0 мг, кислоти L-аскорбінової - 100.0 мг, "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.", Польща

• Бета-каротин + вітамін C + вітамін E + селен (Beta-carotine + Acidi ascorbinici + Tocopheroli acetati + Selen)

II. Вітрум® Сан, табл., вкрита оболонкою, 1 табл. містить бета-каротину 10 мг; вітаміну E 10 мг; вітаміну C 60 мг; селену 15 мкг, Unipharm Inc., США

• Вітамін E + бета-каротин + вітамін C + селен (Tocopheroli acetati + Beta-carotine + Acidi ascorbinici + Selen)

I. Тривіт SE-KB®, капс., 1 капс. містить вітаміну E 40 мг у вигляді dl-токоферолу ацетату (80 мг); бета-каротину 10 мг; вітаміну C 100 мг, селену 0,0228 мг у вигляді натрію селеніту 0,05 мг, ВАТ "Київський вітамінний завод"

• Вітамін A + вітамін C + цинк + вітамін E + селен + мідь (Beta-carotine + Acidi ascorbinici + Zinc + Tocopheroli acetati + Sselen + Cuprum)

II. Візівайтс, табл., табл. містить вітаміну A - 5000 МО, вітаміну C - 60.0 мг, цинку - 40.0 мг, вітаміну E - 30 МО, селену - 0.04 мг, міді - 2.0 мг, Garden State Nutritionals, США

I. Візітал, табл., вкрита оболонкою, 1 таблетка містить: вітаміну A - 5000 МО, вітаміну C - 60.0 мг, вітаміну E - 30 МО, селену - 40.0 мкг, цинку - 40.0 мг, міді - 2.0 мг, Pharmetics Inc., Канада

Три Ві плюс, табл., 1 таблетка містить: вітаміну C (аскорбінової кислоти) 60 мг; вітаміну E (-токоферолу ацетату) 30 МО; вітаміну A (-каротину) 5000 МО; цинку 40 мг; міді 2 мг; селену 40 мкг, Sagmel Inc., США

• Лютеїн + зеаксантин + чорниця + вітаміну С + вітаміну Е + бета-каротину + цинк + вітаміну В2 + селен + рутин (Lutheine + Zeaxantine + Vaccinium myrtillus + Acidi ascorbinici + Tocopheroli acetati + Beta-carotine + Zinc + Riboflavine + Selen + Rutine)

II. Вітрум® Форайз Форте, 1 табл. містить лютеїну 6 мг; зеаксантину 0,5 мг; чорниці екстракту 60 мг; вітаміну C 60 мг; вітаміну E 10 мг; бета-каротину 1,5 мг; цинку 5 мг; вітаміну B2 1,2 мг; селену 25 мкг; рутину 25 мг, Unipharm Inc., США

• Залізо + кислота фолієва + вітамін B12 + селен + вітамін E + цинк (Ferrum + Folic acid + Cyanocobalamin + Selene + Tocopheroli acetati + Zinc)

II. Глобіген, капс., 1 капс. містить заліза - 100.0 мг, кислоти фолієвої - 1.5 мг, вітаміну B12 - 15.0 мкг, натрію селеніту - 24.0 мкг (що еквівалентно 10.0 мкг елементарного селену), вітаміну E - 15.0 мг, цинку сульфату моногідрату - 61.8 мг (що еквівалентно 22,5 мкг елементарного цинку), Genom Biotech Pvt.Ltd., Індія

• Залізо + цинк + марганець + мідь + кобальт + хром + селен + молібден + ванадій + кислота мефенамінова (Ferrum + Zinc + Mangan + Cuprum + Cobalt + Chrom + Selen + Molybden + Vanadium + Mefenamic acid)

I. Есмін, капс., 1 капс. містить заліза (III) - 3.0 мг, цинку (II) - 4.0 мг, марганцю (II) - 0.8 мг, міді (II) - 0.7 мг, кобальту (II) - 0.07 мг, хрому (III) - 0.07 мг, селену (IV) - 0.05 мг, молібдену (VI) - 0.07 мг, ванадію (V) - 0.01 мг, кислоти мефенамінової - 85.0 мг, ВАТ "Київський вітамінний завод"

• Йохімбін + женьшень + аскорбінова кислота + селен + цинк (Yohimbine + Panax ginseng Acidi ascorbinici + Selen + Zinc)

I. Йохімбекс-Гармонія, капс., 1 капс. містить йохімбіну гідрохлориду - 5.0 мг, кореня женьшеню - 0.094 - 0.106 г, аскорбінової кислоти - 0.05 г, натрію селеніту - 0.1 мг, цинку оксиду - 0.02 г, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

1.12. Інші

1.13. Імуносупресанти

1.13.1. Глюкортикортикостероїди

1.13.1.1. Системні (див. розділ "Ендокринологія. Лікарські засоби")

1.13.1.2. Топічні (див. розділи "Оториноларингологія. Лікарські засоби", "Офтальмологія. Лікарські засоби", "Пульмонологія. Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях легенів")

1.13.2. Природні сполуки

• Такролімус (Tacrolimus)*

Фармакотерапевтична група: L04AA05 - селективні імуносупресивні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: імуносупресорна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: на молекулярному рівні ефекти препарату зумовлюються зв'язуванням з цитозольним білком (FKBP12), який відповідає за внутрішньоклітинну акумуляцію препарату; комплекс FKBP12-такролімус специфічно та конкурентно зв'язується з кальциневрином та інгібує його, що запобігає транскрипції дискретної групи лімфокінних генів; високоактивний імуносупресивний препарат, що пригнічує формування цитотоксичних лімфоцитів, які в основному відповідають за відторгнення трансплантата, знижують активацію T-клітин, залежну від T-хелперів проліферацію B-клітин, а також формування лімфокінів, експресію рецептора інтерлейкіну-2; характер поведінки препарату після в/в введення - двофазовий; у системному кровотоці значною мірою зв'язується з еритроцитами; співвідношення розподілу в нерозведеній крові/плазмових концентрацій становить близько 20:1; значною мірою зв'язується (>98,8 %) з білками, в основному із сироватковими альбуміном та a-1-кислим глікопротеїном; широко розподіляється в організмі; рівноважний об'єм розподілу на основі плазмових концентрацій становить приблизно 1300 л; відповідний показник на основі нерозведеної крові в середньому становить 47,6 л; має низький рівень кліренсу; середнє значення загального кліренсу становить 2,25 л/год.; T1/2 - 43 год.; у дорослих пацієнтів та дітей з трансплантатом печінки T1/2 - 11,7 год. та 12,4 год., відповідно, порівняно з 15,6 год. у дорослих пацієнтів з трансплантатом нирок; значною мірою метаболізується печінковим мікросомальним цитохромом P4503A4 ізоензимом (CYP3A4); більшість препарату виводилось з фекаліями; приблизно 2 % виводиться з сечею; практично повністю метаболізується до елімінації; основним шляхом елімінації є жовч; капс. абсорбується зі ШКТ; основним місцем абсорбції є верхній відділ ШКТ; максимал концентрації (Cmax) досягають піку приблизно через 1 - 3 год.; після перорального застосування (0,30 мг/кг/добу) препарату пацієнтами з трансплантатом печінки у більшості хворих рівноважні концентрації досягались протягом 3 днів; у пацієнтів з трансплантатом печінки в стабільному стані біодоступність знижувалась при пероральному застосуванні препарату після вживання їжі з помірним вмістом жирів.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування відторгнення алотрансплантата печінки, нирок та серця, у тому числі резистентне до стандартних режимів імуносупресивної терапії

Спосіб застосування та дози ЛЗ: капс. застосовують перорально; рекомендується розподілити добову пероральну дозу препарату на 2 прийоми; трансплантація печінки: первинна імуносупресія - дорослим пероральну терапію необхідно починати з дозування 0,10 - 0,20 мг/кг/добу (застосування препарату слід починати приблизно через 12 год. після завершення операції); якщо стан пацієнта не дозволяє приймати препарат внутрішньо, проводять в/в терапію, починаючи з дозування 0,01 - 0,05 мг/кг/добу в/в протягом 24 год.; первинна імуносупресія у дітей - початкова доза для перорального застосування 0,30 мг/кг/добу; якщо стан пацієнта не дозволяє приймати препарат внутрішньо, проводять в/в терапію, починаючи з дозування 0,05 мг/кг/добу в/в протягом 24 год.; підтримуюча терапія у дорослих та дітей - дозування, як правило, знижується або відміняються препарати супутньої імуносупресивної терапії, залишивши такролімус в якості монотерапії; покращання стану пацієнта після трансплантації може змінити фармакокінетику такролімусу, тому виникає потреба в корекції дози препарату; лікування відторгнення у дорослих та дітей - для лікування епізодів відторгнення необхідно застосування більш високих доз такролімусу, разом із додатковою ГК терапією та короткими курсами введення моно/поліклональних а/т; рекомендуються ті самі початкові дози як і при первинній імуносупресії; трансплантація нирки: первинна імуносупресія у дорослих - пероральну терапію необхідно починати з дозування 0,20 - 0,30 мг/кг/добу (терапію препаратом слід починати протягом 24 год. після завершення операції); якщо стан пацієнта не дозволяє приймати препарат внутрішньо, проводять в/в терапію, починаючи з дози 0,05 - 0,1 мг/кг/добу в/в протягом 24 год.; первинна імуносупресія у дітей - пероральну терапію необхідно починати з дозування 0,30 мг/кг/добу; якщо стан пацієнта не дозволяє приймати препарат внутрішньо, проводять в/в терапію, починаючи з дози 0,075 - 0,1 мг/кг/добу протягом 24 год.; підтримуюча терапія у дорослих та дітей - дозування знижуються, в деяких випадках, можливо, відмінити препарати супутньої імуносупресивної терапії, залишивши такролімус в якості базового компонента подвійної терапії; лікування реакції відторгнення у дорослих та дітей - для лікування епізодів відторгнення необхідно застосування більш високих доз препарату, разом із додатковою ГК терапією та короткими курсами введення моно/поліклональних а/т; при переведенні пацієнтів на терапію такролімусом рекомендуються ті самі початкові дози як і при первинній імуносупресії; трансплантація серця: первинна імуносупресія - у дорослих препарат може застосовуватись разом з індукцією а/т або без призначення а/т у клінічно стабільних хворих; після індукції а/т пероральну терапію необхідно починати з дозування 0,075 мг/кг/добу (застосування препарату слід починати протягом 5 діб після завершення операції, як тільки стабілізується клінічний стан хворого); якщо стан пацієнта не дозволяє приймати препарат внутрішньо, проводять в/в терапію, розпочинаючи з дози 0,01 - 0,02 мг/кг/добу протягом 24 год.; існує альтернативний підхід, при якому пероральний прийом такролімусу починається протягом 12 год. після трансплантації (для пацієнтів без ознак порушень функції внутрішніх органів) - в цьому випадку такролімус в початковій дозі 2 - 4 мг/добу комбінується з мікофенолату мофетилом та ГК або сиролімусом та ГК; первинна імуносупресія у дітей - після трансплантації серця у дітей первинна імуносупресія такролімусом може проводитись як разом з індукцією а/т, так і самостійно; у випадках, коли індукція а/т не проводиться, препарат вводиться в/в інфузійно протягом 24 год. до досягнення концентрації в нерозведеній крові 15 - 25 нг/мл; при першій же клінічній можливості необхідно перевести пацієнта на пероральний прийом препарату в початковій дозі 0,30 мг/кг/добу (призначається через 8 - 12 год. після закінчення в/в ін фузії); після індукції а/т пероральну терапію такролімусом необхідно починати з дозування 0,10 - 0,30 мг/кг/добу; підтримуюча терапія у дорослих та дітей - дозування знижуються; лікування відторгнення у дорослих та дітей - для лікування епізодів відторгнення необхідно застосування більш високих доз разом із додатковою ГК терапією та короткими курсами введення моно/поліклональних а/т; при переведенні дорослих пацієнтів на терапію такролімусом початкову дозу препарату 0,15 мг/кг/добу слід розподілити на два прийому; при переведенні дітей на терапію такролімусом початкову дозу препарату 0,2 - 0,3 мг/кг/добу слід розподілити на два прийоми); після трансплантації легені такролімус застосовується в початковій дозі 0,10 - 0,15 мг/кг/добу, алотрансплантації підшлункової залози - в початковій дозі 0,2 мг/кг/добу, після алотрансплантації кишки початкова доза становить 0,3 мг/кг/добу; загальний об'єм інфузії за 24 год. повинен коливатися в межах 20 - 500 мл.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: серцево-судинна система - АГ, гіпотензія, тахікардія, серцеві аритмії та порушення провідності, тромбоемболічні та ішемічні прояви, стенокардія, відхилення в параметрах ЕКГ, ІМ, серцева недостатність, шок, гіпертрофія міокарда, зупинка серця; ШКТ та печінка - діарея, нудота та/або блювання, диспепсія, відхилення в рівнях ферментів печінки, біль у животі, запор, зміна ваги та апетиту, запалення та виразки в ШКТ, жовтяниця, захворювання жовчних шляхів та жовчного міхура, асцит, кишкова непрохідність (ілеус), ураження тканини печінки, панкреатит, печінкова недостатність; кров та лімфатична система - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, геморагія, лейкоцитоз, порушення коагуляції, недостатність гематопоетичної системи, у тому числі панцитопенія, тромботична мікроангіопатія; нирки - порушення функції нирок (наприклад, підвищення рівня креатиніну в сироватці крові), ураження тканини нирок, ниркова недостатність, протеїнурія; метаболізм та електроліти - гіперглікемія, гіперкаліємія, цукровий діабет; гіпомагніємія, гіперліпідемія, гіпофосфатемія, гіпокаліємія, гіперурикемія, гіпокальціємія, ацидоз, гіпонатріємія, гіповолемія, інші порушення електролітного балансу, дегідратація, гіпопротеїнурія, гіперфосфатемія, підвищення рівня амілази, гіпоглікемія; м'язово-скелетна система, судоми, міастенія, захворювання суглобів; нервова система - тремор, головний біль, безсоння, порушення чутливості (наприклад, парестезія), порушення зору, сплутаність свідомості, депресія, запаморочення, збудження, нейропатія, судоми, дискоординація, психоз, тривожність, нервозність, порушення сну, порушення свідомості, емоційна лабільність, галюцинації, отологічні порушення, порушення мислення, енцефалопатія, підвищення м'язового тонусу, захворювання очей, амнезія, катаракта, порушення мови, параліч, кома, глухота, сліпота; система дихання - порушення респіраторної функції (наприклад, задишка), плевральний випіт, ателектазія, астма; шкіра - свербіж, алопеція, висипи, пітливість, акне, фото чутливість, гірсутизм, синдром Лайелла, синдром Стівенса-Джонсона; змішані прояви - локалізований біль, жар, периферичний набряк, астенія, порушення сечовипускання, набряк та інші порушення з боку геніталій у жінок, підвищений ризик розвитку злоякісних пухли; АР; підвищений ризик розвитку інфекційних захворювань (вірусних, бактеріальних, грибкових, протозойних) підвищується; погіршення перебігу раніше діагностованих інфекційних захворювань.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до такролімусу або інших макролітів, олії рицинової, гідрогенізованої поліоксиетиленом 60 (НСО-60), або структурно зв'язаних компонентів.

Форми випуску ЛЗ: концентрат для приготування р-ну для в/в введення, 5 мг/мл по 1 мл в ампулах, капс. по 0,5 мг, по 1 мг, по 5 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; після розведення концентрат для в/в ін'єкцій зберігати при t° 2° C - 8° C, використовувати протягом 24 год.; термін придатності капс. - 3 роки, концентрату для приготування р-ну для в/в введення - 2 роки.

Торгова назва:

II. Програф, "Astellas Ireland Co.Ltd"; "Fujisawa Ireland Ltd" для "Astellas Pharma GmbH", Ірландія/Німеччина

• Циклоспорин (Ciclosporin)*

Фармакотерапевтична група. L04AA01 - селективні імуносупресивні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія. імуносупресивна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: блокує швидку активацію T-лімфоцитів та інгібує синтез цитокінів (особливо інтерлейкіну-2), активацію генів на рівні транскрипції; в організмі людини зв'язується з внутрішньоклітинним білком циклофіліном та створює комплекс, який, в свою чергу, зв'язується із внутрішньоклітинною фосфатазою - кальцінейрином та пригнічує її активність; внаслідок цього порушується активація цитоплазматичної субодиниці ядерного фактора активованих T-лімфоцитів (ЯФАТ); неактивована клітинна складова ЯФАТ не може проникнути у ядро, наслідком чого є блокування дозрівання ЯФАТ і транскрипції гена інтерлейкіну-2; справляє значний імунодепресивний ефект на лімфоцити, пригнічує реакції, опосередковані цими клітинами, серед них імунітет відносно алотрансплантату, гіперчутливість сповільненого типу, реакцію "трансплантат- проти господаря"; ця дія на лімфоцити специфічна та оборотна; препарат не має негативного впливу на кровотворення і на функцію фагоцитів; при лікуванні циклоспорином хворі менш схильні до інфекцій, ніж ті, які одержували інші імуносупресивні препарати; сприяє тривалій життєздатності трансплантованої тканини; після застосування препарату внутрішньо Cмакс досягається через 1 - 4 год.; біодоступність дорівнює 30 %; розподіляється більшою мірою поза кров'яним руслом: у крові 33 - 47 % препарату знаходяться у плазмі, 4 - 9 % - у лімфоцитах, 5 - 12 % - у гранулоцитах і 41 - 58 % - в еритроцитах; зв'язування з білками плазми (переважно ліпопротеїнами) досягає приблизно 90 %; метаболізується у печінці, а також позапечінковими ферментними системами за участю реакцій мікросомального окислення та реакцій кон'югації з глюкуроновою та сірчаною кислотами; виведення препарату з організму відбувається, головним чином, з жовчю; потрапляє у грудне молоко.

Показання для застосування ЛЗ: трансплантація солідних органів (запобігання відторгненню алотрансплантатів нирки, печінки, серця, легені, підшлункової залози, а також комбінованого серцево-легеневого трансплантата, лікування відторгнення трансплантата у хворих, які раніше отримували інші імунодепресанти); трансплантація кісткового мозку (запобігання відторгненню трансплантата після пересадки кісткового мозку, запобігання і лікування хвороби "трансплантат проти хазяїна"); ендогенний увеїт (активний середній або задній увеїт неінфекційної етіології, що загрожує зору, у випадках, коли традиційне лікування було неефективним або у випадках розвитку тяжких побічних ефектів, увеїт Бехчета з повторними нападами запалення із залученням сітківки); нефротичний с-м (стероїдозалежний і стероїдорезистентний нефротичний с-м у дорослих і дітей, зумовлений патологією клубочків, такою як нефропатія мінімальних змін, осередковий і сегментарний гломерулосклероз, мембранозний гломерулонефрит, для індукції і підтримання ремісії, також для підтримання ремісії, спричиненої ГК, що уможливлює їх відміну); РА (тяжкі форми активного РА).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: добову дозу завжди слід ділити на 2 разові дози; слід проводити загальноприйнятий контроль концентрації циклоспорину у крові, для чого може бути застосований радіоімунологічний метод; при трансплантації солідних органів лікування повинно розпочинатися за 12 год. до операції у дозі від 10 до 15 мг/кг, розділеній на два прийоми, протягом 1 - 2 тижнів після операції препарат застосовують щоденно у такій самій дозі до досягнення підтримуючої дози 2 - 6 мг/кг; препарат може застосовуватись у комбінації з ГК, а також у складі комбінованої трикомпонентної (циклоспорин + ГК + азатіоприн) або чотирьохкомпонентної (циклоспорин + ГК + азатіоприн + препарати моно- або поліклональних а/т) терапії; трансплантація кісткового мозку - початкову дозу слід вводити в день, що передує пересадці; у більшості випадків перевагу віддають в/в введенню; рекомендована доза становить 3 - 5 мг/кг на добу; інфузійне введення у такій самій дозі продовжують протягом 2 тижнів після пересадки, потім переходять на пероральну підтримуючу терапію циклоспорин у добовій дозі близько 12,5 мг/кг; підтримуючу терапію проводять не менше 3 місяців (краще 6 місяців), після чого дозу поступово знижують до нуля протягом 1 року; якщо препарат призначається і для початкового етапу терапії, то рекомендована добова доза становить 12,5 - 5 мг/кг, починаючи з дня, що передує пересадці; ендогенний увеїт - для індукції ремісії препарат призначають у початковій добовій дозі 5 мг/кг перорально до зникнення ознак активного запалення і поліпшення гостроти зору; у випадках, які піддаються лікуванню, доза може бути збільшена до 7 мг/кг на добу на нетривалий період; якщо не вдається контролювати ситуацію за допомогою одного циклоспорину, то для досягнення початкової ремісії або для купірування нападу запалення можна приєднати системні ГК у добовій дозі 0,2 - 0,6 мг/кг преднізолону (або іншого ГКС в еквівалентній дозі); у ході підтримуючої терапії дозу слід повільно знижувати до досягнення найменшої ефективної дози, яка в період ремісії захворювання не повинна перевищувати 5 мг/кг на добу; нефротичний с- м -для індукції ремісії рекомендована добова доза становить 5 мг/кг для дорослих і 6 мг/кг - для дітей за умови нормальної функції нирок, не враховуючи протеїнурію; для хворих з порушенням функції нирок початкова доза не повинна перевищувати 2,5 мг/кг на добу; якщо при застосуванні одного циклоспорину не вдається досягнути задовільного ефекту, особливо у стероїдорезистентних хворих, то рекомендується його комбінування з низькими дозами пероральних ГК; якщо після 3 місяців лікування не вдалось досягнути поліпшення, препарат слід відмінити; дози повинні добиратися індивідуально, з урахуванням показників ефективності (протеїнурія) і безпеки (креатинін сироватки), але не слід перевищувати дозу 5 мг/кг на добу для дорослих і 6 мг/кг на добу - для дітей; РА - протягом перших 6 тижнів лікування рекомендована доза становить 3 мг/кг на добу в два прийоми; у випадку недостатнього ефекту добова доза може бути поступово збільшена, якщо дозволяє переносимість, але вона не повинна перевищувати 5 мг/кг; для досягнення повної ефективності може знадобитися до 12 тижнів терапії циклоспорин; препарат можна призначати у поєднанні з низькими дозами ГК і/або НПЗЗ, можна також поєднувати з тижневим курсом метотрексату у низьких дозах у хворих з незадовільною відповіддю на монотерапію метотрексатом; початкова доза циклоспорину дорівнює 2,5 мг/кг на добу, при цьому дозу можна підвищувати до рівня, який лімітується переносимістю.

Побічна дія ЛЗ та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - відчуття тяжкості у шлунку, втрата апетиту, нудота, блювання, діарея, порушення функції печінки; серцево-судинна система - відчуття жару у кінцівках, АГ; ЦНС - головний біль; сечовидільна система - зниження функції нирок; система кровотворення - анемія; АР - шкірне висипання; водно-електролітний баланс - зміни електролітного складу; інші - гіпертрихоз, набряк ясен; можлива поява болю у суглобах внаслідок підвищення концентрації сечової кислоти.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; порушення функції нирок, печінки; неконтрольована АГ; інфекційні захворювання у г. фазі (особливо викликані вірусом Varicella zoster) у зв'язку із ризиком генералізації інфекції; злоякісні новоутворення; дитячий вік до 3 років.

Форми випуску ЛЗ: капс. желатинові м'які по 10 мг, по 25 мг, по 50 мг, по 100 мг; р-н для перорального застосування, олійний 100 мг/мл по 50 мл у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C; термін придатності- 2 роки.

Торгова назва.

II. Екворал "IVAX-CR" a.s., Чеська Республіка

Імуспорин "Cipla Ltd", Індія

Лайфмун "RPG Life Sciences Limited" для "Mili Healthcare Limited", Індія/Великобританія

Неолем "Lemery S.A. de S.V.", Мексика

Сандімун неорал® "RP Scherer GmbH" для "Novartis Pharma AG",

Циклорал "Hexal AG", Німеччина

• Імуноглобулін антитимоцитарний (Immonoglobulin antithymocyte)

Фармакотерапевтична група: L04AA03 - імуноглобуліни.

Основна фармакотерапевтична дія: імунодепресивна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: є вибірковим імунодепресантом T-лімфоцитів і містить незначну кількість а/т проти інших формених елементів крові; дія АТГАМу обумовлена його взаємодією з T-лімфоцитами; фіксація конячого Ig на поверхні T-лімфоцитів людини призводить до порушення дії цих клітин, які зникають з циркуляції як за рахунок цитотоксичності а/т, пов'язаної з комплементом, так і за рахунок екстракції макрофагами опсонізованих Т-лімфоцитів із ретикулоендотеліальної системи; пікові концентрації препарату досягаються після 5 днів лікування (доза 10 мг/кг/день); середній піковий рівень 727 ± 310 мкг/мл; T1/2 конячого Ig після інфузії АТГАМу складає 5,7 ± 3,0 діб; діапазон T1/2 становить від 1,5 до 12 днів.

Показання для застосування ЛЗ: трансплантація органів (нирок) для попередження реакції відторгнення трансплантату та хворим на апластичну анемію.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначається тільки для в/в введення; трансплантація нирки - призначається вперше з моменту пересадки з метою відстрочки першого нападу відторгнення і під час першого нападу відторгнення дорослим - 10 - 30 мг/кг маси тіла, дітям - 5 - 25 мг/кг на добу; затримка відторгнення трансплантату - призначати постійну дозу 15 мг/кг на добу протягом 14 днів, потім через день протягом 14 днів, всього 21 доза протягом 28 днів; першу дозу ввести не раніше ніж за 24 год. до, або не пізніше 24-х год. після трансплантації; лікування відторгнення трансплантату - введення першої дози препарату може бути відкладене до діагностики першого нападу відторгнення, рекомендована доза 10 - 15 мг/кг на добу на протязі 14 днів; додатково препарат може вводитися через день до досягнення загальної кількості доз, що дорівнює 21; апластична анемія - рекомендована доза становить 10 - 20 мг/кг на добу протягом 8 - 14 днів; додатково препарат може вводитися через день протягом 14 днів до досягнення загальної кількості доз, що дорівнює 21.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пересадка нирки - пропасниця, озноб, лейкопенія, тромбоцитопенія, шкірні реакції (висип, свербіж, кропив'янка, пухирі, червоний дермографизм), артралгія, біль у грудній клітці і/або спині, тромбування судин, діарея, диспное, головний біль, гіпотензія, нудота і/або блювання, нічне потіння, біль у місці інфузії, стоматит, анафілаксія, запаморочення, набряк, слабкість, рецидив herpes simplex, біль в епігастрію, гіперглікемія, гіпертензія, ларингоспазм, інфекція у місці введення, лімфаденопатія, загальне нездужання, сироваткова хвороба, набряк легень, генералізована інфекція, розходження країв рани. Апластична анемія - пропасниця, шкірні реакції, озноб, артралгія, головний біль, біль у грудній клітці, флебіт, міалгія, нудота, профузне потовиділення, відчуття скутості у суглобах, періорбітальний набряк, м'язовий біль, блювання, збудженість/сонливість, в'ялість, запаморочення, судоми, діарея, брадикардія, міокардит, аритмія, гепатоспленомегалія, можливі енцефаліт або вірусна енцефалопатія, гіпотензія, гіпертензія, застійна серцева недостатність, печіння ступнів або долонь, ексудативний плеврит, анафілактична реакція. /

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або на будь-які інші препарати конячої сироватки.

Форми випуску ЛЗ: концентрат для приготування р-ну для інфузій (50 мг/1 мл) по 1 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати за t° 2° C - ° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Атгам (Лімфоцитарний імуноглобулін, антитимоцитарний глобулін (конячий), Фармація і Апджон Компані, США.

1.13.3. Синтетичні сполуки

• Лефлюномід (Leflunomide)*

Фармакотерапевтична група: L04A A13 - селективні імуносупресивні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: імуносупресивна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: імуномодулюючий препарат ізоксазолового ряду; блокує синтез піримідину шляхом зворотного блоку ферменту дигідрооротатдегідрогенази, що виявляється антипроліферативними ефектами відносно активованих лімфоцитів, які відіграють важливу роль у патогенезі ревматичних захворювань, таких як РА; подібний механізм дії може відігравати роль у позитивних ефектах при псоріатичному артриті (ПсА), а також при шкірних проявах псоріазу, який також є аутоімунним T-клітинно-опосередкованим захворюванням; гістопатогенез РА і ПсА подібний щодо підвищених рівнів HLA-DLR-позитивних T-клітин, вищої регуляції основної гістосумісності а/г класу II в синовіальній оболонці і синовіальній рідині і підвищеній експресії типових запальних цитокінів, таких як тумор-некротичний фактор (ТНФ); швидко перетворюється в активний метаболіт шляхом первинного метаболізму в стінці кишечнику і в печінці; у дослідженнях з міченим 14C-лефлуномідом у трьох здорових добровольців змінений лефлуномід було виявлено у плазмі, сечі, фекаліях; абсорбується щонайменше 82 - 95 % препарату; період досягнення Cмакс досить варіабельний (від 1 до 24 год. після однократного введення препарату); на ступінь абсорбції прийом їжі не впливає; тривалість періоду для досягнення стабільної концентрації препарату у плазмі становить приблизно 2 місяці щоденного прийому (за умови, що на початку лікування не застосовується ударна доза); у хворих на РА фармакокінетичні параметри лінійні для будь-якої дози в інтервалі від 5 до 25 мг; при дозі 20 мг/добу середня концентрація препарату у плазмі становить 35 мкг/мл; концентрація препарату в плазмі при багатократному прийомі перевищує таку при однократному у 33 - 35 разів; у плазмі людини інтенсивно зв'язується з білком (альбуміном); незв'язана фракція препарату становить близько 0,62 %; зв'язування є лінійним у всьому діапазоні терапевтичних концентрацій; високий ступінь зв'язування з білком може призвести до витіснення з такого зв'язку інших препаратів, проте жодних клінічно достовірних відомостей, які підтверджували б ці явища, не існує; за наявності активного зв'язування з білком об'єм розподілу невеликий (приблизно 11 літрів); препарат метаболізується до первинного та великої кількості метаболітів у незначних концентраціях, включно з ТФМА (4-трифлуорометиланілін); метаболічна трансформація відбуваються в мікросомальних і цитозольних клітинних фракціях; виведення препарату відбувається повільно і характеризується кліренсом приблизно 31 мл/год.; T1/2 у хворих дорівнює приблизно двом тижням; препарат виявляли в сечі і у фекаліях через 36 днів після однократного введення препарату; основними метаболітами в сечі були глюкуроніди, похідні лефлуноміду і оксанілова кислота.

Показання для застосування ЛЗ: лікування активної фази РА у дорослих пацієнтів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: терапія лефлуномідом починається з дози насичення, яка дорівнює 100 мг 1 р/добу протягом трьох днів, надалі рекомендована підтримуюча доза становить 20 мг 1 р/добу при РА; якщо підтримуюча доза 20 мг погано переноситься пацієнтом, доза може бути зменшена до 10 мг 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: серцево-судинна система - АГ, ШКТ - пронос, нудота, блювання, анорексія, захворювання слизової оболонки рота (афтозний стоматит, виразки на губах), біль у черевній порожнині, підвищ, порушення функції печінки у вигляді гепатиту, холестазу, жовтяниці, тяжкі ураження печінки (печінкова недостатність, г. печінковий некроз з можливим фатальним наслідком), панкреатит; порушення обміну речовин і харчування: зменшення маси тіла; ЦНС - головний біль, запаморочення, астенія, парестезія, порушення смакових відчуттів, неспокій, периферична нейропатія; опорно-руховий апарат - тендовагініт; шкіра та шкірні покриви - посилене випадання волосся, екзема, сухість шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, поліморфна еритема, АР (висипання (макулопапульозні), свербіж, кропив'янка, анафілактичні/анафілактоїдні реакції; дихальна система - інтерстиціальна пневмонія з можливим фатальним наслідком, кашель, задишка; система кровотворення і лімфатична система - лейкопенія, анемія, незначна тромбоцитопенія, еозинофілія, лейкопенія, панцитопенія, агранулоцитоз, васкуліт; гіперліпідемія, зменшення рівня сечової кислоти в плазмі крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вагітність; жінки дітородного віку, які не застосовують надійної контрацепції в період лікування або після лікування, за умови, що рівень активного метаболіту препарату в плазмі становить більше 0,02 мг/л; період годування груддю; діти віком до 18 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 10 мг або по 20 мг, по 100 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 36 місяців.

Торгова назва:

II. Арава™, "Aventis Pharma Deutschland GmbH";"Usiphar";"Aventis Pharma Specialites" для "Aventis Pharma Deutschland GmbH", Німеччина/Франція/Франція/Німеччина

Арава®, "Aventis Intercontinental" для "SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH", Франція/Німеччина

Лефно®, "Liva Healthcare Ltd" для "KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD.", Індія

• Мікофенолова кислота (Mycophenolic acid)*

Фармакотерапевтична група: L04A A06 - імунодепресант.

Основна фармакотерапевтична дія: імуносупресивна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: пригнічує проліферацію T- і B-лімфоцитів більше, ніж інших клітин, тому що, на відміну від інших видів клітин, які здатні повторно утилізувати пурини, проліферація лімфоцитів критично залежить від синтезу пуринів; механізм дії є додатковим до дії інгібіторів кальцинейрину, що запобігає транскрипції цитокінів й активації T-лімфоцитів; після прийому внутрішньо повністю абсорбується; час досягнення Cмакс становить 1,5 - 2 год.; у пацієнтів зі стабільним нирковим трансплантатом, що приймали циклоспорин у вигляді мікроемульсії, абсорбція мікофенолової кислоти в ШКТ становила 93 %, а абсолютна біодоступність - 72 %; фармакокінетичні параметри препарату були пропорційні дозі і мали лінійний характер при досліджуваних дозах 180 - 2160 мг; об'єм розподілу при гомеостазі становить 50 л; мікофенолова кислота і глюкуронід мікофенолової кислоти зв'язуються з білками плазми на 97 % і 82 %, відповідно; концентрація вільної мікофенолової кислоти може підвищуватися в умовах зниженого зв'язування з білками (уремія, печінкова недостатність, гіпоальбумінемія, сумісне застосування лікарських засобів з високим ступенем зв'язування з білками); T1/2 - 11,7 год., кліренс - 8.6 л/год. (140 мл/хв.); препарат метаболізується в основному глюкуронілтрансферазою з утворенням фенольного глюкуроніду МФК, глюкуроніду мікофенолової кислоти (ГМФК); ГМФК є домінуючим метаболітом МФК, який не має біологічної активності; хоча в сечі присутня лише незначна кількість МФК (<1.0 %), більшість МФК виводиться з сечею у вигляді ГМФК; ГМФК, що виводиться з жовчю, розщеплюється під впливом кишкової флори і як наслідок цієї декон'югації препарат може всмоктуватись повторно; приблизно через 6 - 8 год. після прийому препарату може бути виміряний другий пік концентрації МФК, що збігається з реабсорбцією декон'югованої МФК.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з циклоспорином і ГК - для профілактики реакції відторгнення трансплантата у пацієнтів з алогенними нирковими трансплантатами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: слід призначати пацієнтам, які щойно перенесли трансплантацію протягом 24 год. після трансплантації; рекомендована доза - 720 мг 2 р/добу (добова доза - 1,440 мг); у пацієнтів, які отримують по 2 г препарату, лікування можна замінити на 720 мг, що призначають 2 р/добу (добова доза - 1,440 мг); хворим із нирковими трансплантатами рекомендується прийом по 1 г 2 р/добу (добова доза 2 г); лікування рефрактерного відторгнення нирки - для початкового лікування рефрактерного до терапії іншими імуносупресорами г. клітинно-опосердкованого відторгнення, так і для підтримуючої терапії хворим рекомендується добова доза в 3 г (1,5 г 2 р/добу); препарат повинен призначатися одночасно зі стандартною терапією циклоспорином і ГК; профілактика відторгнення серця - перша доза повинна бути застосована протягом 5 днів після трансплантації; рекомендований режим дозування - по 1,5 г 2 р/добу; профілактика відторгнення печінки - перша доза повинна бути застосована якомога швидше після трансплантації, рекомендований режим дозування - по 1,5 г 2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: лейкопенія і діарея; в окремих випадках відзначалися розвиток лімфом та інших злоякісних захворювань, зокрема шкіри; підвищений ризик розвитку інфекційних захворювань, що викликаються умовно-патогенними м/о (найчастіше - ЦМВ, кандидоз і простий герпес; інші - інфекції сечових шляхів, оперізувальний лишай, кандидоз порожнини рота, синусит, інфекції ВДШ, гастроентерит, простий герпес, ринофарингіт; лейкопенія; головний біль; кашель; діарея; гіпертермія, стомлюваність; порушення функції печінки, зменшення числа лейкоцитів, підвищення рівня креатиніну в крові; коліт, езофагіт (включаючи цитомегаловірусний коліт і езофагіт), цитомегаловірусний гастрит, панкреатит, перфорація кишечнику, шлунково-кишкові кровотечі, виразки шлунка та 12-палої кишки, непрохідність кишечнику; нейтропенія, панцитопенія; тяжкі, інколи небезпечні для життя інфекції, включаючи менінгіт, бактеріальний ендокардит, туберкульоз, нетипові мікобактеріальні інфекції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до мікофенолату натрію, мікофенолової кислоти чи мофетилу мікофенолату або будь-яких інших наповнювачів; вагітність.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 180 мг, 360 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 30° C; термін придатності - 36 місяців.

Торгова назва:

II. Міфортик, "Novartis Pharma AG", Швейцарія

Селлсепт, "Roche S.p.A" для "F.Hoffmann-La Roche Ltd", Італія/Швейцарія

• Азатіоприн (Azathioprine)*

Фармакотерапевтична група: L04AX01 - імуносупресанти

Основна фармакотерапевтична дія: імуносупресор (імунодепресант)

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: є імідазольним похідним 6-меркаптопурину (6-МП); швидко розпадається на 6-МП та метилнітроімідазол; 6-МП швидко проходить крізь мембрану клітини і внутрішньоклітинно перетворюється на ряд пуринових аналогів, що включають головні активні нуклеотиди; нуклеотиди не проникають через клітинну мембрану, тому не циркулюють у рідинах організму; виводиться 6-МП головним чином у вигляді неактивого окисленого метаболіту; окислення відбувається за допомогою ксантиноксидази, ферменту, що пригнічується алопуринолом; дія метилнітроімідазолу до кінця не з'ясована, однак у деяких системах він впливає на активність азатіоприну, якщо порівнювати його з 6-МП; концентрація в плазмі азатіоприну та 6-МП не має прогностичної цінності щодо ефективності та токсичності цих компонентів; точний механізм дії до кінця не з'ясований; припускається, що механізм включає: вивільнення 6-МП, який діє як пуриновий антиметаболіт; можливу блокаду -SH груп шляхом алкілування; пригнічення біосинтезу нуклеїнових кислот, внаслідок цього - затримку проліферації клітин, що беруть участь в імунній відповіді; руйнування ДНК шляхом інкорпорації пуринових аналогів; терапевтичний ефект настає через декілька тижнів або місяців; абсорбується з верхніх ділянок ШКТ; рівень азатіоприну та 6-МП у плазмі не має чіткого співвідношення з терапевтичною ефективністю та токсичністю препарату; після перорального застосування міченого радіоактивного азатіоприну максимум радіоактивності у плазмі досягається через 1 - 2 год. та зменшується з T1/2 у 4 - 6 год.; швидко та екстенсивно метаболізується і виводиться головним чином у вигляді 6-тіосечової кислоти з сечею.

Показання для застосування ЛЗ: у комбінації з ГК та/або іншими імуносупресивними препаратами для профілактики реакції відторгнення органів при трансплантації нирок, серця, печінки, а також зменшує потребу у кортикостероїдах при трансплантації нирок; лікування запальних захворювань кишечника (хвороба Крона або виразковий коліт) у хворих, які потребують лікування ГК, у пацієнтів, що погано переносять кортикостероїдну терапію, а також в осіб, нечутливих до іншої стандартної терапії першого вибору; як монотерапія або у комбінації з ГК та/або іншими препаратами (що може включати зменшення дози або відміну ГК) застосовується при таких хворобах: тяжкий РА; системний червоний вовчак; дерматоміозит та поліміозит; аутоімунний хр. активний гепатит; вульгарна пухирчатка; вузликовий поліартеріїт; аутоімунна гемолітична анемія; хр. рефрактерна ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура; рецидивний переміжний розсіяний склероз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози при трансплантації - залежно від режиму імуносупресії в перший день може застосовуватись доза до 5 мг/кг маси тіла на добу у 2 - 3 прийоми; підтримуюча доза становить 1 - 4 мг/кг маси тіла на добу і повинна встановлюватись залежно від клінічного стану та гематологічної толерантності; терапія азатіоприном повинна проводитись невизначено довго, навіть якщо необхідні низькі дози, через ризик відторгнення трансплантанту. Дози для лікування розсіяного склерозу Рекомендованою дозою для лікування рецидивного переміжного розсіяного склерозу є 2 - 3 мг/кг маси тіла на добу у 2 - 3 прийоми; для досягнення ефективності лікування може знадобитись більше року; дози при інших захворюваннях - загалом початкова доза становить 1 - 3 мг/кг маси тіла на добу і повинна уточнюватись у цих межах залежно від клінічної відповіді (яка проявляється через тижні або місяці лікування) та гематологічної толерантності; при появі терапевтичного ефекту підтримуюча доза зменшується до рівня, при якому цей терапевтичний ефект підтримується; при відсутності терапевтичного ефекту через 3 місяці лікування слід переглянути доцільність призначення азатіоприну; при лікуванні запальних захворювань кишечнику тривалість лікування становить не менше 12 місяців і терапевтичний ефект може виявитись тільки після 3 - 4 місяців лікування; підтримуюча доза може бути у межах від менше 1 мг/кг маси тіла до 3 мг/кг маси тіла на добу, залежно від клінічного стану та індивідуальної відповіді пацієнта, включаючи гематологічну толерантність.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекційні та інвазивні ускладнення: вірусні, грибкові та бактеріальні інфекції у пацієнтів після трансплантації, які отримують лікування азатіоприном у комбінації з іншими імуносупресорами, вірусні, грибкові та бактеріальні інфекції у інших пацієнтів; новоутворення, включаючи неходжкінські лімфоми, рак шкіри (меланома та немеланома), саркома (Капоші та не-Капоші), рак шийки матки, г. мієлолейкоз та мієлодисплазія; кров та лімфатична система - пригнічення функції кісткового мозку, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, агранулоцитоз, панцитопенія, апластична анемія, мегалобластична анемія, еритроїдна гіпоплазія; імунна система - реакції гіперчутливості, с-м Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз; загальне нездужання, запаморочення, нудоту, блювання, діарею, гарячку, озноб, екзантему, висип, васкуліт, міалгію, артралгію, гіпотензію, порушення функції нирок, порушення функції печінки та холестаз; оборотний пневмоніт; ШКТ - нудота, панкреатит, коліт, дивертикуліт та перфорація кишечнику у хворих після трансплантації, тяжка діарея у хворих на запальні захворювання кишечнику; гепатобіліарна система - холестаз та порушення функції печінки; шкіра та підшкірні тканини

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті плівковою оболонкою по 50 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° нижче 25° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

II. Імуран, "GlaxoWellcome Operations"; "Heumann Pharma GmbH" для "GlaxoWellcome GmbH & Co"; "Heumann PCS GmbH" для "GlaxoWellcome GmbH & Co", "GlaxoSmithKline Export Limited", Великобританія/Німеччина/Великобританія

• Еверолімус (Everolimus)*

Фармакотерапевтична група: L04A A18 - селективні імуносупресанти.

Основна фармакотерапевтична дія: імунодепресивна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: інгібітор активації T-клітин, запобігає відторгненню алогенного трансплантата на моделях алотрансплатації гризунів і нелюдиноподібних приматів; чинить імуносупресивну дію шляхом інгібування проліферації T-клітин, активізованих а/г і, отже, клонального збільшення, керованого інтерлейкінами специфічних T-клітин; інгібує внутрішньоклітинну передачу сигналу, що звичайно приводить до проліферації клітин у разі зв'язування цих факторів росту T-клітин з їх рецепторами; блокування цього сигналу еверолімусом викликає пригнічення клітин у стадії G1-клітинного циклу; на молекулярному рівні препарат утворює комплекс із цитоплазматичним білком FKBP-12; у присутності еверолімусу пригнічується фосфорилування p70 S6-кінази, стимульоване фактором росту; препарат повністю пригнічує проліферацію кровотворних клітин і некровотворних клітин, стимульованих фактором росту, таких як судинні клітини гладких м'язів; внаслідок проліферації судинних клітин гладких м'язів, стимульованих фактором росту, ушкоджуються ендотеліальні клітини, що призводить до утворення неоінтими, яка відіграє головну роль у патогенезі хр. Відторгнення; пікові концентрації досягалися через 1 - 2 год. після прийому пероральної дози; концентрації в крові в пацієнтів, які перенесли трансплантацію, є пропорційними дозі 0,25 - 15 мг; відносна біодоступність диспергованої табл. в порівнянні з біодоступністю звичайної табл. становить 0,90, виходячи із співвідношення AUC; вплив їжі: Cmax і AUC знижувалися на 60 % і 16 % відповідно, коли табл. приймалися з дуже жирною їжею; зв'язування з білками плазми - 74 %; об'єм розподілу, пов'язаний з термінальною фазою (Vz/F) у пацієнтів, які перенесли трансплантацію нирки, становить 342 ± 107 л; головними метаболічними шляхами, ідентифікованими в людини, є моногідроксилювання і O-деалкілування; жоден з головних метаболітів не сприяє значною мірою імуносупресивній активності еверолімусу; після одноразового прийому міченого радіоізотопом еверолімусу пацієнтами, які перенесли трансплантацію і одержують циклоспорин, основна частина радіоактивності (80 %) була виявлена у фекаліях, і лише незначна частина (5 %) виводилася із сечею; вихідний лікарський засіб не був виявлений ні в сечі, ні у фекаліях; Tmax досягалося через 1-2 год. після прийому дози; при прийомі дози 0,75 і 1,5 мг двічі на день Cmax становило в середньому 11,1 + 4,6 і 20,3 + 8,0 нг/мл відповідно, а AUC становило в середньому 75 + 31 і 131 + 59 нг год./мл відповідно; при прийомі дози 0,75 і 1,5 мг двічі на день мінімальні рівні в крові до прийому дози становили в середньому 4,1 + 2,1 і 7,1 + 4,6 нг/мл відповідно; дія залишалося стабільною протягом першого року після трансплантації; після перорального прийому, кліренс препарату становив - 8,8 л/год. між пацієнтами - 27 %) і центральний об'єм розподілу становив 110 л, залишкова варіабельність у концентраціях препарату в крові становила 31 %, T1/2 - 28 ± 7 год.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика відторгнення трансплантата в дорослих хворих з низьким і помірним імунологічним ризиком після алогенної трансплантації нирки або серця.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі - початкова доза препарату 0,75 мг 2 р/добу, яка рекомендується пацієнтам, що перенесли трансплантацію нирки і серця, повинна застосовуватися якомога швидше після трансплантації; добову дозу слід призначати перорально 2 р/добу; для пацієнтів може бути необхідним коригування дози, що залежить від досягнутих рівнів у крові, переносимості, індивідуальної відповідної реакції, зміни в супутньому лікуванні і клінічній картині; урегулювання дози може здійснюватися з 4 - 5-денними інтервалами; застосування для лікування дітей і підлітків - адекватні дані відсутні, однак існує обмежена інформація про пересадження нирки в дітей.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфекції та інвазії - вірусні, бактеріальні і грибкові інфекції, сепсис, ранова інфекція, кров і лімфатична система - лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, коагулопатія, тромботична тромбоцитопенічна пурпура/гемолітичний уремічний с-м; іноді - гемоліз; ендокринні порушення - гіпогонадизм у чоловіків (знижений рівень тестостерону, підвищення LH); порушення обміну речовин і харчування - гіперхолестеринемія, гіперліпідемія; часто - гіпертригліцеридемія; судинні порушення - гіпертензія, лімфоцеле2, тромбоемболія вен; порушення з боку дихальної, торакальної і медіастинальної системи - пневмонія; іноді - пневмоніт; порушення з боку травної системи - абдомінальний біль, діарея, нудота, блювання; порушення функції печінки і жовчного міхура - гепатит, порушення функції печінки, жовтуха, зміна показників печінкових проб; шкіра і підшкірна тканина - прищі, хірургічне ускладнення рани, висип; скелетно-м'язова система - міальгія; сечовидільна система - інфекції сечових шляхів, некроз ниркових канальців, пієлонефрит; загальні - набряк, біль.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,25 мг, по 0,5 мг, по 0,75 мг, по 1,0 мг, табл. дисперговані по 0,1 мг, по 0,25 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 30° C; термін придатності - 30 місяців.

Торгова назва:

II. Сертикан, "Novartis Pharma AG", Швейцарія

1.13.4. Імуносупресори на основі моноклональних антитіл

• Інфліксімаб (Infliximab)*

Фармакотерапевтична група. L04AA12 - імуносупресанти. Селективні імуносупресивні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: імуносупресивна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: являє собою гібридні мишино-людські (IgG1) моноклональні а/т, що з високою афінністю зв'язують як розчинні, так і трансмембранні форми фактора некрозу пухлини a (TNFa), який відіграє важливу роль у розвитку аутоімунних і запальних захворювань; швидко утворює стабільні комплекси з людським TNFb, при цьому відбувається зниження біоактивності TNFa, діє специфічно відносно TNFa і не здатний нейтралізувати лімфотоксин a (TNFb); одноразові в/в інфузії по 1, 3, 5, 10 або 20 мг/кг маси тіла дали пропорційне дозі збільшення Cмакс; об'єм розподілу у стійкому стані не залежав від введеної дози та показав, що препарат розподіляється переважно в межах судин; залежності фармакокінетики від часу не виявлено; шляхи елімінації не визначені; при введенні одноразової рекомендованої дози 3, 5 і 10 мг/кг середні фармакологічні параметри включали Cmax - 77, 118 та 277 мкг/мл, Vd - 3,0 літри та термінальний T1/2 8 - 9,5 дня; у більшості пацієнтів після введення цієї дози препарат у сироватці виявлявся щонайменше протягом 8 тижнів, при 3-разовому введенні дози відзначалася легка кумуляція препарату в сироватці після 2-ї дози, яка в подальшому не мала клінічного значення; у більшості пацієнтів із фістульною формою хвороби Крона інфліксимаб після введення доз визначався в сироватці протягом 12 тижнів (в інтервалі 4 - 28 тижнів).

Показання для застосування ЛЗ: псоріатичний артрит в активній формі для: зменшення ознак і симптомів артриту, покращання функціонального стану, зменшення симптомів при псоріазі; псоріаз у дорослих пацієнтів з тяжким бляшковим псоріазом, яким необхідна системна терапія, та у пацієнтів із середньотяжким перебігом захворювання, в яких фототерапія виявилася недостатньо ефективною, або за наявності протипоказань до її проведення, для: зменшення ознак і симптомів захворювання, покращання якості життя; хвороба Крона (середньої тяжкості та тяжка) у дорослих пацієнтів, що не піддається лікуванню традиційною терапією; хвороба Крона з утворенням фістул у дорослих пацієнтів; хвороба Крона (середньої тяжкості та тяжка) у дітей від 6 до 17 років, за відсутності достатнього ефекту від повного та адекватного курсу традиційної терапії або при непереносимості або наявності протипоказань до такої терапії; виразковий коліт в активній формі при недостатній ефективності традиційної терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводять за схемою на 0 - 2 - 6-му тижні і потім з інтервалом 6 - 8 тижнів; для тяжкої та середньої тяжкості хвороби Крона (у дорослих) рекомендовано одноразове введення в дозі 5 мг/кг у режимі 0 - 2 - 6-й тиждень і далі підтримуюча терапія з інтервалом 8 тижнів 4 при недостатній клінічній відповіді на підтримуючу терапію доза може бути підвищена до 10 мг/кг маси тіла; альтернативною схемою є введення початкової дози 5 мг/кг маси тіла з подальшим введенням підтримуючих доз 5 мг/кг маси тіла при повторній появі ознак або симптомів захворювання (дані щодо повторного застосування препарату в інтервалі більше 16 тижнів обмежені); для лікування хвороби Крона з утворенням фістул (у дорослих) препарат вводять у дозі 5 мг/кг маси тіла за схемою на 0 - 2 - 6-му тижні якщо після введення цих 3 доз не отримують позитивного клінічного ефекту, терапію припиняють; тактика продовження лікування: додаткові інфузії 5 мг/кг маси тіла кожні 8 тижнів або повторне призначення, якщо ознаки або симптоми захворювання виникають знову - 5 мг/кг маси тіла кожні 8 тижнів; для тяжкої та середньої тяжкості хвороби Крона у дітей від 6 до 17 років рекомендовано одноразове введення в дозі 5 мг/кг маси тіла у режимі 0 - 2 - 6-й тиждень і далі підтримуюча терапія з інтервалом 8 тижнів; при недостатній клінічній відповіді на підтримуючу терапію доза може бути підвищена до 10 мг/кг маси тіла; для деяких пацієнтів може бути прийнято рішення щодо підвищення дози до 10 мг/кг; доцільно продовжувати лікування дітей, які не відповіли на лікування впродовж 10 тижнів від першої ін фузії; для лікування виразкового коліту препарат вводять у дозі 5 мг/кг маси тіла за схемою на 0 - 2 - 6-му тижні і далі з інтервалом 8 тижнів; для деяких пацієнтів доза може бути підвищена до 10 мг/кг маси тіла для підтримання клінічної відповіді та ремісії; повторне застосування при хворобі Крона та РА - може бути застосоване у випадку рецидиву у період до 16 тижнів після його останнього введення; повторне застосування при виразковому коліті - введення препарату кожні 8 тижнів; повторне застосування при анкілозуючому спондиліті - введення препарату кожні 6-8 тижнів; препарат вводять в/в щонайменше 2 год., зі швидкістю не більше 2 мл/хв.

Побічна дія ЛЗ та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вірусна інфекція (грип, герпес), абсцес, целюліт, моніліаз, септична бактеріальна інфекція, туберкульоз, грибкова інфекція, ячмінь; кров та лімфатична система - анемія, лейкопенія, лімфоаденопатія, лімфоцитоз, лімфопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; імунні розлади - реакції, що нагадують сироваткову хворобу, вовчакоподібний с-м, АР з боку респіраторного тракту, анафілактичні реакції; психічні розлади - депресія, сплутаність свідомості, неспокій, амнезія, апатія, нервозність, сонливість, безсоння; розлади нервової системи - головний біль, запаморочення, загострення демієлінізуючих захворювань (розсіяний склероз), менінгіт; розлади зору - кон'юнктивіт, ендофтальміт, кератокон'юнктивіт, періорбітальний набряк; серцеві розлади - сінкопе, брадикардія, відчуття серцебиття, ціаноз, аритмія, погіршення перебігу серцевої недостатності, тахікардія; судинні розлади - припливи, екхімоз/гематома, відчуття жару, АГ, гіпотензія, петехії, тромбофлебіт, спазм судин, порушення периферичного кровообігу, недостатність кровообігу; розлади респіраторної системи та середостіння - інфекції верхніх дихальних шляхів, бронхіти та пневмонії, задишка, синуси ти, носові кровотечі, бронхоспазм, плеврит, набряк легенів, плевральний випіт; розлади ШКТ - нудота, діарея, біль у животі, диспепсія, запор, шлунково-стравохідний рефлюкс, хейліт, дивертикуліт, перфорація кишечнику, стеноз кишечнику, шлунково-кишкова кровотеча; розлади жовчо-видільної системи - порушення функції печінки, холецистит, гепатит; дерматологічні розлади - висип, свербіж, уртикарії, пітливість, сухість шкіри; грибковий дерматит/оніхомікоз, екзема/себорея, бульозний висип, фурункульоз, гіперкератоз, розацеа, бородавки, порушення пігментації шкіри, алопеція; розлади скелетно-м'язової та сполучної тканини - міалгія, артралгія, біль у спині; розлади сечовидільної системи - інфекції сечовивідних шляхів, пієлонефрит; розлади репродуктивної системи - вагініт; організм у цілому - стомлюваність, біль у грудях, реакції, пов'язані з інфузією, пропасниця, реакції в місці ін'єкції, набряк, больовий с-м, озноб, уповільнене загоювання ран, гранулематозні ураження; підвищення рівнів печінкових трансаміназ, утворення а/т, зміни фактора комплементу.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; тяжкі інфекції (туберкульоз, сепсис, абсцеси, опортуністичні інфекції); серцева недостатністю тяжкої та середньої тяжкості (NYHA III/IV).

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування концентрату для приготування р-ну для в/в введення по 100 мг у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва.

II. Ремикейд® "Centocor B.V." для "Schering-Plough Central East AG", Нідерланди/Швейцарія

• Ритуксімаб (Rituximab)*

Фармакотерапевтична група: L01X C02 - протипухлинні засоби (моноклональні а/т).

Основна фармакотерапевтична дія: імуносупресорна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: хімеричні моноклональні а/т миші/людини, що специфічно зв'язуються з трансмембраним а/г CD20; а/г розташований на пре-B-лімфоцитах і зрілих B-лімфоцитах, але відсутній на стовбуровихих гемопоетичних клітинах, про-B-клітинах, здорових плазматичних клітинах і здорових клітинах інших тканин, експресується більш, ніж у 95 % B-клітинних неходжкінских лімфом; після зв'язування з а/т CB20 не інтерналізується і не видаляється із клітинної мембрани в навколишнє середовище. CD20 не циркулює в плазмі у вигляді вільного а/г і тому не конкурує за зв'язування з а/т; зв'язується з а/г CD20 на B-лімфоцитах і ініціює імунологічні реакції, які викликають лізис B-клітин; можливі механізми клітинного лізису включають комплемент-залежну цитотоксичність (КЗС) і антитіло-залежну клітинну цитотоксичність (АЗКЦТ); сенсибілізує лінії B-клітинної лімфоми людини до цитотоксичної дії деяких хіміотерапевтичних препаратів; у хворих з рецидивуючою або резистентною до терапії B-клітинною неходжкінською лімфомою низького ступеня злоякісності або фолікулярною лімфомою при введенні дози 375 мг/м2 у вигляді 4 в/в інфузій, проведених з інтервалом в один тиждень сумарна частота ремісії склала 48 %, повної ремісії - 6 %, часткової ремісії - 42 %, медіана часу до прогресування захворювання у хворих, що відповідають на терапію, дорівнювала 13 місяцям; сумарна частота ремісії у пацієнтів з гістологічними підтипами пухлини B, C й B (по класифікації ЇМ7) була вища, ніж з підтипом A (58 % і 12 %, відповідно); у хворих з найбільшим пухлинним вогнищем діаметром менш 5 см - вища, ніж з вогнищем діаметром більш 7 см (53 % і 38 %) і в хворих з хіміочутливим рецидивом - вища, ніж з хіміостійким (тривалість ремісії менша 3 місяців) (53 % і 36 %, відповідно); у хворих з дифузною B-великоклітинною неходжкінською лімфомою, які раніше не лікувалися і одержували стандартну хіміотерапію за схемою СНОР (циклофосфамід 750 мг/м2, доксорубіцин 50 мг/м2, вінкристин 1.4 мг/м2 максимум до 1 мг на 1 -й день, і преднізолон 40 мг/м2 на 1 - 5 добу) кожні З тижні, всього 8 циклів, або ритуксимаб в дозі 375 мг/м2 плюс схему CHOP (R-CHOP), застосування схеми R-CHOP зменшило ризик летальних наслідків, рецидивів, прогресування лімфоми, призначення нової схеми антилімфоматозної терапії подій на 48 %; терапія за схемою R-CHOP мала переваги при лімфомах як низького. так і високого ступеня злоякісності; у хворих з РА (позитивним ревматоїдним фактором) спостерігалось виражене зниження його концентрації після лікування ритуксимабом; у хворих з неходжкінською лімфомою низького ступеня злоякісності або фолікулярною лімфомою, що одержували препарат шляхом в/в інфузії в дозах 125, 250 або 375 мг/м2 поверхні тіла 4 рази на тиждень, концентрації а/т у сироватці зростали у міру збільшення дози. у хворих, що одержували дозу 375 мг/м2, після першої інфузії середній T1/2 ритуксимабу із сироватки склав 68,1 год., Cмакс - 238,7 мкг/мл, а середній плазмовий кліренс - 0,0459 л/год.; після четвертої інфузії середній T1/2, Cмакс і плазмовий кліренс склали 189,9 год., 480,7 мкг/мл і 0,0145 л/год.; відповідно; розходження в концентраціях препарату в сироватці у різних пацієнтах негативно корелювали з розміром пухлинного навантаження; у хворих з РА після двох вв введень ритуксимабу в дозі 1000 мг (період між введеннями - 2 тижні), середній T1/2 - 20,8 днів (діапазон 8,58 - 35,9 днів), середній системний кліренс - 0,23 л/день (діапазон 0.091 - 0,67 л/день), середній об'єм розподілу - 4,6 л (діапазон 1,7 - 7,51 л); після двох в/в введень ритуксимабу в дозі 500 і 1000 мг (період між введеннями - 2 тижні), середні значення Cмакс - 183 мкг/мл (діапазон 81,8 - 279 мкг/мл) і 370 мкг/мл (діапазон 212 - 637 мкг/мл), середній T1/2 - 17,9 днів (діапазон 12,3 - 31,3 днів) і 19,7 днів (діапазон 12,3 - 34,6 днів), відповідно.

Показання для застосування ЛЗ: неходжкінські лімфами - рецидивуючі або стійкі до хіміотерапії B-клітинні, CB20-позитивні неходжкінські лімфоми низького ступеня злоякісності або фолікулярні, CB20-ПОЗИТИВНІ дифузійні B-великоклітинні неходжкінські лімфоми у комбінації з хіміотерапією за схемою CHOP; фолікулярні лімфоми III - IV стадії, стійкі до хіміотерапії або рецидивуючі (другі і подальші рецидиви після хіміотерапії), раніше неліковані фолікулярні лімфоми III - IV стадії в комбінації з СУР хіміотерапією, підтримуюча терапія фолікулярних лімфом після отримання відповіді на індукційну терапію; РА.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять шляхом в/в інфузії через окремий катетер; перед введенням препарату необхідно проводити премедикацію, що полягає у введенні анальгетика/антипіретика, антигістамінного препарату ГК; некоджкінська лімфома низького ступеня злоякісності або фолікулярна лімф ома - при монотерапії рекомендована доза становить 375 мг/м2 поверхні тіла 1 раз на тиждень протягом 4 тижнів; варто застосовувати в комбінації з хіміотерапією за схемою CHOP у рекомендованій дозі ритуксимабу 375 мг/м2 поверхні тіла - вводиться в 1 день кожного циклу хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компоненту схеми CHOP, інші компоненти схеми CHOP повинні застосовуватися після призначення ритуксимабу; повторне застосування у випадку рецидиву неходжкінської лімфами низкого ступеня злоякісності або фолікулярної лімфами можливе при рецидиві, при цьому частота ремісій у хворих, які проходять повторні курси лікування така ж, як і при першому курсі терапії; раніше неліковані фолікулярні лімфами III - IV стадії в комбінації з CVP хіміотерапією - рекомендована доза ритуксимабу в комбінації з хіміотерапією за схемою СУР складає 375 мг/м2 поверхні тіла - вводиться в 1-й день кожного циклу хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компоненту схеми CVP протягом 8 циклів (один цикл складає 21 день); підтримуюча терапія фолікулярних лімфом - препарату призначають в дозі 375 мг/м поверхні тіла, яку вводять один раз в 3 місяці до прогресування захворювання або максимум протягом 2-х років; при першому введенні препарату рекомендована початкова швидкість інфузії складає 50 мг/год., надалі її можна збільшувати на 50 мг/год. кожні 30 хв., доводячи до максимальної швидкості 400 мг/год.; наступні введення препарату можна починати зі швидкості введення 100 мг/год. і збільшувати на 100 мг/год. кожні 30 хв. до максимальної швидкості 400 мг/год.; зменшувати дозу препарату не рекомендується; якщо ритуксимаб вводиться в комбінації з хіміотерапією за схемою CHOP чи СУР, потрібно користуватися стандартними рекомендаціями щодо зниження дози хіміотерапевтичних препаратів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфузійні реакції - лихоманка з тремтінням, нудота, кропивниця, слабкість, головний біль, припливи, свербіж, бронхоспазм, задишка, набряк глотки (судинний набряк), риніт, блювання, гіпотонію, біль у вогнищах захворювання, побічні ефекти під час повторних курсів лікування - астенія, подразнення глотки, припливи, тахікардія, анорексія, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, периферичні набряки, запаморочення, депресія, респіраторна симптоматика, нічна пітливість, свербіж; кровотворна система - тяжка тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія (в т. ч. апластична, гемолітична анемія); серцево-судинна система - аритмія, шлуночкова і суправентрикулярна тахікардія, випадки стенокардії під час інфузії та ІМ через 4 дні після інфузії; загальні - біль в поперековому відділі хребта, біль в грудній клітці, загальна слабкість, здуття живота, біль в місці інфузії, ШКТ - діарея, диспепсія, анорексія; лімфатична система - лімфаденопатія; порушення обміну речовин і харчування - гіперглікемія, периферичні набряки, підвищення активності ЛДГ, гіпокальциємія; кістково-м'язова система - болі в суглобах; нервова система - м'язовий гіпертонус тривога, парестезії, гіпестезії, перезбудження, порушення сну, нервовість; органи дихання - посилення кашлю, синусит, бронхіт; шкіра і її придатки - нічна пітливість герпетичні інфекції (H. simplex і H zoster); органи чуття - порушення сльозовиділення, кон'юнктивіт, порушення смакових відчуттів.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до білків миші.

Форми випуску ЛЗ: концентрат для приготування р-ну для інфузій у фл. по 100 мг/10 мл, по 500 мг/50 мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2° C - 8° C; приготовлений р-н для інфузій зберігати не більше 24 год. при t° 2° C - 8° C та 12 год. при кімнатній t°; термін придатності - 2,5 роки.

Торгова назва:

II. Мабтера, Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцарія

• Бевацизумаб (Bevacizumab)* (див. п. 1.5 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

• Трастузумаб (Trastuzumab)* (див. п. 1.5 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

• Цетуксимаб (Cetuximab)* (див. п. 1.5 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

• Алемтузумаб (Alemtuzumab)* (див. п. 5 розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

1.14. Гомеопатичні

• Анаферон (Anaferon)**

II. Анаферон, Анаферон дитячий, табл. гомеопатичні, 1 табл. містить а/т до гамма-інтерферону людини афінно очищені суміш гомеопатичних розведень C 12, С 30 та C 200 - 0,003 г, ТОВ "НВФ "Матеріа Медика Холдинг", м. Москва, Російська Федерація.

• Афлубін (Aflubin)**

II. Афлубін®, табл. гомеопатичні, 1 табл. містить Gentiana D1 3,6 мг, Aconitum D6 37,2 мг, Bryonia D6 37,2 мг, Ferrum phosphoricum D12 37,2 мг, Acidum sarcolacticum D12 37,2 мг; крап. Для внутрішнього застосування, 100 мл розчину містять: Gentiana D1 - 1.0 мл, Aconitum D6 - 10.0 мл, Bryonia D6 - 10.0 мл, Ferrum phosphoricum D12 - 10.0 мл, Acidum sarcolacticum D12 - 10.0 мл, "Richard Bittner AG", Австрія.

• Імунокінд (Immunokind)

II. Імунокінд, табл., 1 таблетка (100 мг) містить Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 мг, Calcium fluoratum D6 20 мг, Calcium phosphoricum D6 20 мг, Sulfur jodatum D12 20 мг 20 мг; "Deutche-Homoeopathic Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG", Німеччина.

• Ліковір (Licovir)

I. Ліковір, гранули гомеопатичні по 10 г, 10 г гранул містять: апіс C6, беладона C6, берберис C6, бріонія C30, кальцію йодид C30, коніум C6, лікоподіум C30, туя C30, фітолякка C6, ТОВ "Гомеопатична аптека", Харків.

• Меркурід (Mercurid)

I. Меркурід, гранули гомеопатичні по 15 г, 100 г гранул містять: меркуріусу корозівусу 6C - 27 мг, цистеїну 6C - 24 мг, Одеське ВХФП "Біостимулятор" у формі ТОВ для ТОВ "Меркурід".

2. ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ

2.1. Антигістамінні препарати

2.1.1. Антигістамінні препарати I покоління

• Гідроксизин (Hydroxyzine)*

Фармакотерапевтична група: N05B B01 - анксіолітики. Похідні дифенілметану.

Основна фармакотерапевтична дія: виражена седативна дія і помірна анксіолітична.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: механізм дії обумовлений впливом на субкортикальні структури; має також антихолінергічну, спазмолітичну, антигістамінну, бронхолітичну і протиблювотну дію; значно зменшує свербіж у хворих на кропив'янку, екзему і дерматит; при тривалому застосуванні не відмічено с-му відміни і погіршення когнітивних функцій; швидко всмоктується з ШКТ і максима концентрації препарату в плазмі крові досягається приблизно через 2 год. після перорального прийому; препарат більше концентрується у тканинах, ніж у плазмі; коефіцієнт розподілу становить 13 - 19 л/кг у дорослих і 16 - 18 л/кг у дітей; проникає крізь гемато-енцефалічний бар'єр і плаценту, концентруючись більшою мірою в фетальних, ніж у материнських тканинах; метаболізується в печінці; цетиризин - основний метаболіт (45 %) є вираженим H1-блокатором; при передозуванні звичайні шляхи метаболізму можуть бути перевантажені і, в такому випадку, метаболізм гідроксизину відбувається іншим шляхом; у хворих із захворюваннями печінки антигістамінний ефект може тривати до 96 год. після прийому, а T1/2 збільшується до 37 год.; тільки 0,8 % гідроксизину виводиться в незмінному вигляді нирками; T1/2 залежить від віку і становить 7 год. у дітей 2 - 10 років, 20 год. - у дорослих і 29 год. - у пацієнтів похилого віку; загальний кліренс становить 32 мл/хв./кг у дорослих; антигістамінний ефект проявляється через 1 год. після прийому всередину, седативний ефект - через 30 - 45 хв. після прийому табл.

Показання для застосування ЛЗ: стани тривоги, психо-моторного збудження, почуття внутрішнього напруження, підвищеної дратівливості при неврологічних, психічних і соматичних захворюваннях, а також при хр. алкоголізмі, абстинентному с-мі, який супроводжується симптомами психомоторного збудження у дорослих; як седативний засіб в період премедикації; симптоматична терапія свербежу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим для симптоматичного лікування тривожних станів - 25 - 100 мг на день окремими дозами протягом дня чи на ніч, стандартна доза 50 мг на день (12,5 мг вранці, 12,5 мг вдень, 25 мг на ніч); у тяжких випадках доза може бути збільшена до 300 мг на день; для премедикації в хірургічній практиці - 50 - 200 мг за 1 год. до операції; для симптоматичного лікування свербежу - початкова доза 25 мг, у разі необхідності доза може бути збільшена в 4 рази (по 25 мг 4 рази на день); одноразова максимальна доза не повинна перевищувати 200 мг, максимальна добова доза становить не більше 300 мг; для симптоматичного лікування свербежу у дітей віком від 12 місяців до 6 років - 1 мг/кг до 2,5 мг/кг на день у роздільному дозуванні (3 р/добу); від 6 років і старше - 1 мг/кг до 2,0 мг/кг на день у роздільному дозуванні; для премедикації - 1мг/кг за 1 год. до операції, а також додатково на ніч перед анестезією.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: антихолінергічні ефекти - сухість у роті, затримка сечовиділення, запор чи порушення акомодації відмічаються рідко, в основному у хворих похилого віку, сонливість, загальна слабкість, особливо на початку лікування препаратом; інше - головний біль, запаморочення, підвищена пітливість, артеріальна гіпотензія, тахікардія, АР, нудота, пропасниця, зміни функціональних проб печінки, бронхоспазм.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, цетиризину, амінофіліну чи етилендіаміну; порфірія; вагітність, у період пологів і годування дитини груддю.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 25 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° нижче 25° C; термін придатності 5 років.

Торгова назва:

II. Атаракс®, ЮСБ Фарма Сектор, Бельгія

• Диметинден (Dimetindene)*, **

Фармакотерапевтична група: R06A - антигістамінні засоби для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: антикінінова, антихолінергічна, седативна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: похідне феніндену; антагоніст гістаміну на рівні H1-рецепторів; протинудотної дії не виявляє; знижує підвищену проникність капілярів, пов'язану з АР негайного типу; у поєднанні з антагоністами гістамінових H2-рецепторів пригнічує практично всі види дії гістаміну на кровообіг; біодоступність ЛЗ у формі крап. становить близько 70 %; після прийому внутрішньо Cмакс досягається протягом 2 год.; T1/2 становить близько 6 год.; при концентраціях від 0,2 до 5 мкг/мл зв'язування з білками плазми становить приблизно 90 %; метаболічні реакції включають гідроксилювання і метоксилювання; диметинден і його метаболіти виводяться з жовчю і сечею; від 5 до 10 % прийнятої дози препарату виводяться із сечею в незміненому стані.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування алергічних захворювань (кропив'янка, сінна гарячка, цілорічний алергічний риніт), харчова і медикаментозна алергія; шкірний свербіж різного походження, крім пов'язаного з холестазом, свербіж при захворюваннях з шкірними висипами, при вітряній віспі, укусах комах; екзема та інших свербіжні дерматози алергічного генезу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям старше 12 років; добова доза становить 3 - 6 мг, поділена на 3 прийоми - по 20 - 40 крап. 3 р/добу; пацієнтам, схильним до сонливості, рекомендується призначати 40 крап. перед сном і 20 крап. - вранці, під час сніданку; дітям добова доза становить 0,1 мг/кг маси тіла; кратність призначення - 3 р/добу; дітям віком від 1 місяця до 1 року - 10 - 30 крап., 1-3 роки - 30 - 45 крап., 4 - 12 років - 45 - 60 крап., дорослі - 60 - 120 крап.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, шлунково-кишкові розлади (у тому числі нудота), сухість у роті і горлі, запаморочення, збудження, головний біль, набряки, шкірні висипи, м'язовий спазм та порушення дихання.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; діти віком до 1 місяця.

Форми випуску ЛЗ: крап. 0,1 %.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° нижче 30° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Феністил краплі, "Novartis Consumer Health S.A.", Швейцарія

• Дифенгідрамін (Diphenhydramine)*

Фармакотерапевтична група: R06A A02 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: седативна, протиблювотна, антихолінергічна, проти судомна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: містить блокатор H1-рецепторів - дифенгідрамін, який вибірково пригнічує дію гістаміну на H1 рецептори, знімає прояви алергії та свербежу; завдяки снодійному та заспокійливому ефектам, препарат полегшує процес засинання та подовжує тривалість сну; снодійний ефект починається через 30 хв. після перорального прийому препарату; дія на ЦНС зумовлена центральною М-холінолітичною активністю та дією на H3-рецептори мозку; повільно адсорбується з Cмакс через 1 - 4 год. після перорального прийому; біодоступність становить 42 - 72 %; ефективні концентрації в плазмі крові для снодійного ефекту після перорального прийому - 30 - 68 нг/мл; T1/2 становить 3,4 - 17,2 год. після перорального прийому; менше 1 % виводиться у незміненому стані з сечею; виведення метаболітів з сечею становить 64 % після разового перорального прийому препарату в дозі 100 мг і 49 % після повторного перорального прийому 50 мг препарату через 96 год.; добре абсорбується в ШКТ; початок дії - через 15 - 30 хв., Cмакс досягається через 2 - 4 год.; тривалість дії - 4 - 6 год.; максимальний седативний ефект розвивається через 1 - 3 год. після прийому; активно зв'язується з білками плазми крові; широко поширюється в тканинах і рідинах організму, проникає крізь плаценту і в грудне молоко; метаболізується в печінці з утворенням дифенілметоксіоцтової кислоти, що потім кон'югується; утворює також і інші метаболіти; T1/2 - 2 - 8 год.; екскретується із сечею (переважно в незміненому вигляді) протягом 24 - 48 год.

Показання для застосування ЛЗ: анафілактичний шок, кропив'янка, сінна пропасниця, сироваткова хвороба, геморагічний васкуліт (капіляротоксикоз), геморагічний діатез, вазомоторний нежить, мультиформна ексудативна еритема, ангіоневротичний набряк Квінке, контактні дерматити різноманітного генезу, сверблячі дерматози, свербіж, алергічний кон'юнктивіт та інші алергічні захворювання очей, АР, пов'язані з прийомом ліків; променева хвороба, БА, хорея, морська і повітряна хвороба, хвороба Меньєра, блювання вагітних, післяопераційне блювання, струс мозку, опіки, обмороження, безсоння, неврози, неврастенія; анестезіології входить до складу літичної суміші; як седативний та снотворний засіб препарат застосовують самостійно або в комплексі з іншими снотворними.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо дорослим та дітям старше 12 років призначають по 1 табл. за 30 хв. до сну; при лікуванні стійких розладів сну препарат призначається протягом 14 днів; можливі повторні курси; для зняття проявів алергії препарат призначають дорослим та дітям старше 12 років по 1 табл. 1 - 3 р/добу; курс лікування 10 - 15 днів; 1 % р-н вводять в/м дорослим по 1 - 5 мл (0,01 - 0,05 г); при цьому способі введення вищі дози становлять: разова - 0,05 г (5 мл), добова - 0,15 г (15 мл); у вену препарат вводять крапельно із розрахунку 0,02 - 0,05 г в 75 - 100 мл ізотонічного р-ну натрію хлориду.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, порушення концентрації уваги протягом наступного дня, особливо у разі недостатньої тривалості сну після прийому препарату; загальна слабкість; сухість в ротовій порожнині, носі та горлі, порушення зору, гастроінтестинальні порушення (нудота, блювання, діарея, запор, гастроезофагальний рефлюкс), порушення сечовиділення; реакції гіперчутливості, зміни у формулі крові, підвищення внутрішньоочного тиску і парадоксальні реакції у формі збудження центрального походження такі, як ажитація, роздратованість, нервозність, тривожний стан та безсоння; АР на шкірі, контактні дерматити, реакції фотосенсибілізації та порушення функції печінки (холестатична жовтяниця); після різкого припинення тривалого прийому дифенгідраміну гідрохлориду, порушення сну можуть поступово знову проявитися; після невірного тривалого застосування може виникнути залежність від прийому препарату.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; напад БА; феохромоцитома; закритокутова глаукома; епілепсія; уроджений подовжений QT-с-м; брадикардія, порушення ритму серця; тривале призначення препаратів, які можуть подовжувати QT-інтервал; гіпомагніємія, гіпокаліємія; прийом інгібіторів моноаміноксидази або алкоголю; вік до 12 років; вагітність та період лактації.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 1 % по 1 мл в амп., табл. по 0,03 г, по 0,05 г, по 0,1 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 30° C; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

I. Димедрол, Одеське ВХФП "Біостимулятор" у формі ТОВ

Димедрол, АТ "Галичфарм"

Димедрол, Харківське державне фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"

Димедрол, ЗАТ "Київський вітамінний завод"

Димедрол, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

Димедрол-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

II. Кальмабен, "Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT GmbH", Австрія

• Клемастин (Clemastine)*, **

Фармакотерапевтична група: R06A A04 - антигістамінні засоби для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: антигістамінна, протисвербіжна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: антагоніст H1-рецепторів групи бензгідрильних ефірів; селективно інгібує гістамінні H1-рецептори та зменшує проникність капілярів; дія триває (до 12 год.); після прийому внутрішньо майже повністю всмоктується з ШКТ; Cмакс досягається через 2 - 4 год.; пік антигістамінної дії препарату спостерігається через 5 - 7 год. і продовжується протягом 10 - 12 год., іноді до 24 год.; зв'язування клемастину з білками плазми становить близько 95 %; виведення з плазми носить двофазний характер, T1/2 2,7 - 4,5 год. і 21 - 53 год. відповідно; метаболізується в печінці; основний шлях виведення метаболітів - із сечею (45 - 65 %); незмінена активна речовина виявляється у сечі лише у невеликій кількості; зв'язування р-ну клемастину з білками плазми - 95 %; невелика кількість препарату виділяється в грудне молоко; метаболізується в печінці; виведення з організму здійснюється за дві фази: T1/2 першої фази становить у середньому 3,6 год.; другої фази - 37 год.; метаболіти у великій кількості (45 - 65 %) виводяться нирками із сечею; незмінена активна речовина виявляється у сечі лише в невеликій кількості.

Показання для застосування ЛЗ: анафілактичний або анафілактоїдний шок та ангіоневротичний набряк; профілактика та лікування алергічних та псевдоалергічних реакцій - відповідь на введення контрастних речовин, переливання крові, діагностичне застосування гістаміну, сінна гарячка, алергічний риніт, кропив'янка (у т. ч. дермографічна), свербіж, алергічні дерматити і дерматози, контактний дерматит, г. і хр. екзема, АР, спричинені лікарськими препаратами, укусами комах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям старше 12 років для лікування алергічних захворювань - в/в введення (протягом 2 - 3 хв.) або в/м в разовій дозі 2 мл (2 мг) 2 р/добу (вранці і ввечері); для профілактики АР - 2 мл повільно в/в перед можливим розвитком анафілактичної реакції або реакції на гістамін; р-н можна розводити фізіологічним р-ном або 5 % р-ном глюкози у співвідношенні 1: 5; дітям 6 - 12 років вводять в/м в добовій дозі 25 мкг/кг маси тіла 2 р/добу; дорослим і дітям старше 12 років призначають по 1 табл. вранці і ввечері; в особливо тяжких випадках добова доза може бути збільшена до 6 табл.; дітям 6 - 12 років - по 1/2 -1 табл. перед сніданком і на ніч; дорослим і дітям старше 12 років призначають по 10 мл сиропу вранці і ввечері, в особливо тяжких випадках добова доза може бути збільшена до 60 мл сиропу; дітям 6 - 12 років - по 5 - 10 мл сиропу перед сніданком і на ніч; дітям 3 - 6 років - по 5 мл сиропу 2 р/добу, перед сніданком і на ніч; дітям 1 - 3 років призначають по 2 - 2,5 мл сиропу 2 р/добу, перед сніданком і на ніч.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: слабкість, седативна дія, іноді - стимулювальна дія на ЦНС; сухість у роті, головний біль, запаморочення, нудота, біль у ділянці шлунка, запор; тахікардія; блювання, діарея, відсутність апетиту, утруднення сечовиділення, бронхіального секрету, екстрасистолія, гіпотензія; АР: шкірні висипання, фотосенсибілізація

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до інших антигістамінних засобів; діти віком до 1 року; вагітність і годування груддю; порфірія.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 1 мг., р-н для ін'єкцій по 2 мл (1 мг/мл) в амп., сироп 0,01 % по 100 мл у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° до 25° C; термін придатності сиропу - 3 роки, р-ну для ін'єкцій і табл. - 5 років.

Торгова назва:

I. Тавегіл, "Novartis Pharma GmbH"; "Novartis Pharma AG"; "Famar Italia S.p.A." для "Novartis Consumer Health S.A.", Німеччина/Італія/Швейцарія

Тавегіл, "Sandoz Private Limited" для "Novartis Consumer Health S.A.", Індія/Швейцарія

• Мебгідролин (Mebhydrolin)*, **

Фармакотерапевтична група: R06AX15 - антигістамінні засоби для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: антигістамінний.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: належить до антигістамінних препаратів, є блокатором H1-рецепторів гістаміну; ослаблює спазмогенний ефект гістаміну відносно гладких м'язів бронхів, кишечнику, а також його вплив на проникність судин; на відміну від антигістамінних препаратів першого покоління (димедрол, супрастин та ін.) має менш виражений седативний та снодійний ефект; має слабко виражені м-холіноблокуючі та анестезуючі властивості; швидко всмоктується з ШКТ; біодоступність коливається в межах 40 - 60 %; терапевтичний ефект розвивається через 15 - 30 хв., максимальна дія спостерігається через 1 - 2 год.; тривалість ефекту може досягати 2 діб; практично не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, метаболізується в печінці шляхом метилювання, індукує ферменти печінки, виводиться з організму нирками.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування сезонного та алергічного риніту, полінозу, кропив'янки, харчової та медикаментозної алергії, шкірних реакцій після укусів комах, дерматозів, що супроводжуються свербежем шкіри (екзема, нейродерміт).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають внутрішньо, після їжі, дорослим та дітям з 12 років, по 100 мг - 200 мг, 1 - 2 р/доби; вищі дози для дорослих: разова доза - 300 мг, добова доза - 600 мг; дітям віком 5 - 12 років призначають по 50 мг 2 - 3 р/добу; 3 - 5 років по 50 мг 1 - 3 р/добу; тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання; суспензію дозують за допомогою градуйованої склянки, яка знаходиться в упаковці - дітям віком 2 - 3 років суспензію призначають по 2,5 мл; 4 - 6 років - по 5 мл; 7 - 10 років - по 7,5 мл 2 - 3 рази на день після їди; курс лікування становить 5 - 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - диспепсичні явища (печія, нудота, біль в епігастральній ділянці та ін.); ЦНС - запаморочення, парестезії, підвищена стомлюваність, сонливість, нечіткість зорового сприйняття, сповільнення швидкості реакцій, сухість у роті, порушення сечовипускання, АР; гранулоцитопенія та агранулоцитоз.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки в період загострення, інші запальні захворювання ШКТ, гіпертрофія передміхурової залози, пілоростеноз.

Форми випуску ЛЗ: гранули для приготування 100 мл (0,6 г) суспензії для перорального застосування по 9 г у фл., табл. по 0,1 г, драже по 0,05 г, по 0,1 г

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 3,5 року

Торгова назва:

I. Діазолін для дітей, Філія ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" для ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС",

Діазолін-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Діазолін®, ВАТ "Фармак"

• Хіфенадин (Quifenadine)*, **

Фармакотерапевтична група: R06A X29** - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія:

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: похідне хінуклідилкарбінолу, що зменшує вплив гістаміну на органи та системи, конкурентний блокатор H1-рецепторів; на відміну від класичних препаратів цієї групи, він активує ензим діаміноксидазу, який розщеплює приблизно 30 % ендогенного гістаміну, чим пояснюється ефективність препарату у хворих, стійких до інших протигістамінних засобів; погано проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр та мало впливає на процеси дезамінування серотоніну у мозку, слабо впливає на активність моноаміноксидази; знижує токсичну дію гістаміну, знімає чи послаблює його бронхоконстрикторну дію та спазмуючий вплив на гладкі м'язи кишечнику, має помірний протисеротоніновий та слабкий холінолітичний вплив, добре виражені протисвербіжні та десенсибілізуючі якості; послаблює гіпотензивну дію гістаміну та його вплив на проникність капілярів, не впливає безпосередньо на серцеву діяльність та АТ, не має захисної дії при аконікотинових аритміях; на відміну від дифенгідраміну та дипразину, хіфенадин не має пригнічувальної дії на ЦНС, але при індивідуальній підвищеній чутливості можливий слабкий седативний ефект; препарат малоліпофільний та його вміст у тканинах мозку низький (менший ніж 0,05 %), чим пояснюється відсутність пригнічувального впливу на ЦНС; швидко всмоктується з ШКТ і вже за 30 хв. його виявляють у тканинах організму; Cмакс - за 1 год.; метаболіти та незмінна частка препарату виводяться з сечею та жовчю протягом 48 год.

Показання для застосування ЛЗ: полінози, харчова та медикаментозна алергія, інші алергічні захворювання, г. та хр. кропив'янка, набряк (ангіоневротичний) Квінке, сінна гарячка, алергічна ринопатія, дерматози (екзема, псоріаз, нейродерміт, шкірний свербіж), а також інфекційно-алергічні реакції з бронхоспастичним компонентом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають внутрішньо відразу після їди; одноразова доза для дорослих - по 25 - 50 мг 3 - 4 р/добу; при полінозах добова доза менш ніж 75 мг неефективна; максимальна добова доза дорівнює 200 мг; тривалість курсу лікування становить 10 - 20 днів; дітям від 12 років - по 25 мг 2 - 3 р/добу; рекомендовану добову дозу можна приймати за 4 прийоми; тривалість курсу лікування становить 10 - 15 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: помірна сухість слизових оболонок ротової порожнини, диспептичні явища.

Протипоказання до застосування ЛЗ: перші 3 місяці вагітності; дитячий вік до 12 років.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 10 мг, по 25 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C; термін придатності - 4 роки.

Торгова назва:

II. Фенкарол, АТ "Олайнський ХФЗ "Олайнфарм", Латвія

Фенкарол®, Фенкарол® 10 мг, АТ "Олайнфарм"

• Хлоропірамін (Chloropyramine)*

Фармакотерапевтична група: R06A C03 - антигістамінний засіб для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: антиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: належить до групи антигістамінних препаратів; крім протиалергічної має виражену седативну, снодійну та протисвербіжну дію; виявляє периферичну антихолінергічну активність, має помірні спазмолітичні властивості; механізм дії препарату полягає в блокуванні гістамінових H1-рецепторів; швидко абсорбується після перорального прийому зі ШКТ; Cмакс досягається протягом 1 - 2 год. після введення; терапевтичний рівень концентрації зберігається 3 - 6 год.; інтенсивно метаболізується в печінці; T1/2 - близько 14 год.; елімінується через нирки та кишечник.

Показання для застосування ЛЗ: Алергічні захворювання - кропив'янка, сироваткова хвороба, пропасниця, ангіоневротичний набряк Квінке; шкірні хвороби - екзема, нейродерміт, контактні і токсичні дерматити; АР, спричинені ЛЗ; БА (у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза для дорослих здебільшого становить 1 - 2 амп./добу; для дітей початковою дозою може бути 1/4 амп.; доза для дітей залежить від віку дитини: діти віком від 1 до 12 місяців - 1/4 амп.; діти віком від 1 до 6 років - 1/2 амп.; діти віком від 7 до 14 років - 1/2 - 1 амп.; добова доза для дитини не повинна перевищувати 2 мг/кг маси тіла; у деяких особливих випадках починають лікування з в/в введення препарату, а потім переходять на в/м ін'єкції, а у кінці лікування переходять на прийом табл.; доза для дорослих здебільшого становить 1 табл. 3 - 4 р/добу; діти віком від 1 до 12 місяців - 6,25 мг (1/4 табл.) 2 - 3 р/добу; діти віком від 1 до 6 років - 8,3 мг (1/3 табл.) 2 - 3 р/добу; діти віком від 7 до 14 років - 12,5 мг (1/2 табл.) 2 - 3 р/добу; добова доза не повинна перевищувати 2 мг/кг маси тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Під час застосування препарату Супрастин® можуть виникати сонливість, слабкість, нервозність, тремтіння, судоми, головний біль, порушення зору, неузгодженість м'язової діяльності, непевна хода. Іноді виникають такі симптоми, як розлади травлення, сухість у роті, блювання, діарея або запор. Можуть спостерігатися труднощі з випорожненням сечового міхура (затримка сечі), слабкість м'язів, низький артеріальний тиск, швидкий або нерівномірний пульс та алергічні реакції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: алергії на будь-які інгредієнти, що входять до складу препарату; вагітності та годування груддю; г. нападу астми; г. ІМ, аритмії; глаукоми; гіперплазії передміхурової залози; одночасного прийому інгібіторів МАО; діти віком до 1 року.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 2 % по 1 мл в амп., табл. по 0,025 г,

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C, термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

I. Супрагістим-Дарниця, Супрагістим-Дарниця®, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Супростилін, ЗАТ "Лекхім-Харків"

II. Супрастин®, "EGIS" Pharmaceuticals PLC, Угорщина

Хлоропіраміну гідрохлорид, Філія ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" для ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС"

• Ципрогептадин (Cyproheptadine)*

Фармакотерапевтична група: R06 AX02 - антигістамінні препарати для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна, протисвербіжна, антиексудативна, антихолінергічна, седативна, а також стимулює апетит.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: блокатор гістамінових H1-рецепторів з антисеротоніновою активністю, попереджує розвиток та полегшує АР; при внутрішньому застосуванні швидко і добре абсорбується з ШКТ; Cмакс досягається протягом перших 2 год.; терапевтичний рівень концентрації зберігається протягом 4 - 6 год.; проникнення препарату через плацентарний бар'єр та в грудне молоко не підтверджено; інтенсивно метаболізується в печінці; 2 - 20 % виводиться через шлунок, 34 % - у незмінному стані; не менше 40 % введеної дози препарату виводиться з сечею.

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. кропив'янця, сироваткова хвороба, сінна гарячка, вазомоторний риніт, алергічний риніт, екзантема від прийому ліків, свербіж, екзематозний дерматит, контактний дерматит, нейродерміт, ангіоневротичний набряк, укуси комах, карциноїдний с-м, головний біль судинного походження (мігрень, "гістаміновий" головний біль); анорексія різного походження (нервова анорексія, ідіопатична анорексія), кахексія (внаслідок інфекційного захворювання, одужання після повторного захворювання, при хр. захворюванні, виснаженні, гіпертиреозі).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі: звичайною початковою добовою дозою є 12 мг (по 1 табл. 3 р/добу); дозу можна збільшувати максимум до 32 мг/добу; хр. кропив'янка - 6 мг/добу (по 1/2 табл. 3 р/добу); г. мігрень - 1 табл., якщо біль не вгамовується, дозу можна повторити через 30 хв., проте протягом 4 - 6 год. не перевищувати дозу 8 мг (2 табл.); для підтримуючого лікування здебільшого достатньо приймати по 4 мг (1 табл.) 3 р/добу; у разі анорексії - по 1 табл. 3 р/добу; для дітей віком від 3 до 6 років застосовують дозу 6 мг/добу (по 1/2 табл. 3 р/добу); дозу можна збільшувати максимум до 8 мг/добу (не більше 2 табл.); для дітей віком від 7 до 14 років можна використовувати дозу 12 мг/добу (по 1 табл. 3 р/добу); сироп - для дорослих звичайною початковою дозою є по 10 мл сиропу 3 р/добу; дозу можна збільшувати максимум до 4 рази по 20 мл сиропу; при хр. кропив'янці дорослим призначають по 5 мл сиропу 3 р/добу, при мігрені - по 10 мл сиропу одноразово; якщо біль не вгамовується, дозу можна повторити через 30 хв.; не слід застосовувати дозу більше по 10 мл 2 р/добу протягом 4 - 6 год.; для підтримуючого лікування здебільшого достатньо приймати по 12 мл (3 рази по 10 мл на добу); термін лікування залежить від ефективності терапії та стану пацієнта; дітей віком від 2 до 6 років можна лікувати застосуванням дози 0,25 мг/кг маси тіла; добова доза становить по 5 мл сиропу 3 р/добу; для дітей віком від 7 до 14 років може використовуватись добова доза по 10 мл сиропу 2-3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, сухість у роті, сплутаність свідомості, атаксія, зорові галюцинації, запаморочення, нудота, шкірний висип, збудженість, головний біль

Протипоказання до застосування ЛЗ: глаукома; схильність до набряків та затримки сечі; вагітність та годування груддю; гіперчутливість до препарату;

Форми випуску ЛЗ: табл. по 4 мг, сироп 4 мг/10 мл по 100 мл (0,04 г) у фл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 15° C - 25° C; після відкриття фл. сироп слід використати протягом 4 тижнів; термін придатності сиропу - 3 роки. табл. - 5 років.

Торгова назва:

II. Перитол, Перитол®, "Egis" Pharmaceutical Ltd, Угорщина

2.1.2. Антигістамінні препарати II покоління

• Акривастин (Acrivastine)*, **

Фармакотерапевтична група: R06A X18 - антигістамінні засоби для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: потужний конкурентний антагоніст H1-рецепторів гістаміну з відсутністю суттєвої антихолінергічної дії та слабкою здатністю проникати у ЦНС; початок дії препарату починається приблизно через 30 хв. після прийому одноразової дози 8 мг; максимально виражений ефект спостерігається через 90 хв. та через 2 год.; хоча після цього вираженість дії препарату поступово зменшується, значна антигістамінна активність зберігається протягом 12 год. після прийому препарату; полегшення симптомів алергічного риніту відзначається через 1 год. після прийому препарату; добре абсорбується у кишечнику; Cмакс після прийому 8 мг настає через 1.5 год. і становить приблизно 150 нг/мл; T1/2 - 1.5 год.; при введенні різних доз препарату протягом 6 днів кумуляції не спостерігалося; виділяється нирками; 84 % акривастину, що був прийнятий, виділилося з сечею за 3 дні, 80 % - в перші 12 год., головним чином у формі незміненого акривастину, 13 % дози виділялося з калом; сечі та плазмі виявляється метаболіт акривастину, що становить у сечі 1/7 частину прийнятої дози препарату.

Показання для застосування ЛЗ: алергічний риніт, сінна гарячка; гістамінзалежні дерматози (хр. ідіопатична кропив'янка, холінергічна кропив'янка, симптоматичний дермографізм, ідіопатична набута холодова кропив'янка та свербляча атопічна екзема).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти від 12 років - 1 капс. (8 мг) 3 р/добу; тривалість лікування визначається індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, реакції гіперчутливості від висипань до (зрідка) анафілаксії.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; виражена ниркова недостатність (кліренс креатиніну менше за 50 мл/хв. чи рівень креатиніну в сироватці більше 150 мкмоль/л), діти віком до 12 років.

Форми випуску ЛЗ: капс. по 8 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° нижче 30° C; термін придатності 5 років.

Торгова назва:

II. Семпрекс™, "GlaxoSmithKline Export Ltd" на заводі "SmithKline Beecham Pharmaceuticals", Великобританія

• Дезлоратадин (Desloratadine)*, **

Фармакотерапевтична група: R06AX27 - антигістамінні засоби для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: селективний блокатор периферичних гістамінових H1-рецепторів, що не спричиняє седативного ефекту, первинний активний метаболіт лоратадину; якісних або кількісних розходжень токсичності двох препаратів у порівнюваних дозах не виявлено; після перорального прийому селективно блокує периферичні H1-гістамінові рецептори і не проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр; крім антигістамінної активності справляє протиалергічну та протизапальну дію; пригнічує каскад різних реакцій, які лежать в основі розвитку алергічного запалення, виділення прозапальних хемокінів, продукцію супероксидного аніону активованими поліморфноядерними нейтрофілами; адгезію і хемотаксис еозинофілів; експресію молекул адгезії, IgE - залежне виділення гістаміну, простагландину D2 і лейкотрієну C4; починає визначатися в плазмі протягом 30 хв. після прийому; Cмакс досягається в середньому через 3 год., T1/2 становить у середньому 27 год.; ступінь кумуляції відповідає його T1/2 (приблизно 27 год.) і кратності застосування (1 р/добу); біодоступність була пропорційна дозі в діапазоні від 5 до 20 мг; помірно (83 - 87 %) зв'язується з білками плазми; при прийомі препарату в дозі від 5 до 20 мг 1 р/добу протягом 14 днів ознак клінічно значущої кумуляції препарату не виявлено; доведена біоеквівалентність препарату у формі табл. і сиропу.

Показання для застосування ЛЗ: для швидкого усунення алергічних симптомів, у тому числі полінозу та алергічного риніту; для усунення симптомів, пов'язаних з хр. ідіопатичною кропив'янкою, в тому числі зменшення свербежу, розміру та кількості елементів кропив'янки.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений для перорального прийому; дорослі і діти віком від 12 років приймають по 1 табл. (5 мг) 1 р/добу; препарат бажано приймати регулярно, в один і той же час доби; тривалість лікування визначається тяжкістю та перебігом захворювання; для усунення симптомів, пов'язаних з алергічним ринітом та хр. ідіопатичною кропив'янкою, дітям віком від 6 до 11 місяців - по 2,0 мл сиропу (1 мг) 1 р/добу; віком від 1 до 5 років - по 2,5 мл сиропу (1,25 мг) 1 р/добу; віком від 6 до 11 років - по 5,0 мл сиропу (2,5 мг) 1 р/добу; дорослі та підлітки (з 12 років) - 10,0 мл сиропу (5,0 мг) 1 р/добу; лікування інтермітуючого алергічного риніту проводиться з урахуванням даних анамнезу хвороби пацієнта та може бути припинено після зникнення симптомів та поновлено при їх появі. Безперервне лікування може бути рекомендовано пацієнтам з персистуючим алергічним ринітом протягом періоду контакту з алергеном.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищена стомлюваність, сухість у роті, головний біль, реакції гіперчутливості (включаючи анафілаксію та висип), тахікардія, відчуття серцебиття, психомоторна гіперактивність, судоми, підвищення активності печінкових ферментів, підвищення рівня білірубіну, розвиток гепатиту.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 5 мг, сироп, 0,5 мг/мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 30° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Еріус®, "Schering-Plough Labo N.V."власна філія "Schering-Plough Corporation" для "Schering-Plough Central East AG", Бельгія/США/Швейцарія

Фрібріс, "Unimax Laboratories" для "Mili Healthcare Limited", Індія/Великобританія

Фрібріс, "HiTech Pharmaceuticals Pvt. Limited" для "Mili Healthcare Limited", Індія/Великобританія

• Фексофенадин (Fexofenadine)*, **

Фармакотерапевтична група: R06AX26 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: блокатор H1 -гістамінових рецепторів, активний метаболіт терфенадину; не має седативної дії; антигістамінний ефект препарату починається з першої год. після прийому, максимальна вираженість настає через 6 год. і триває 24 год.; швидко всмоктується після прийому внутрішньо; Cмакс досягається приблизно через 1 - 3 год.; середнє значення Cмакс після прийому дози 180 мг 1 р/добу становило приблизно 494 нг/мл; зв'язування з білками плазми становить 60 - 70 %; основний шлях виведення - секреція з жовчю, до 10 % дози виводиться із сечею в незміненому стані.

Показання для застосування ЛЗ: послаблення симптомів, пов'язаних із сезонним алергічним ринітом та хр. ідіопатичною уртикарією (кропив'янкою) у дорослих та дітей старше 6 років.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти віком від 12 років - 1 табл. 1 р/добу; діти віком від 6 до 11 років - рекомендована доза становить 30 мг 2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, сонливість та нудота, але ступінь їх вираженості не перевищував такого для плацебо

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою по 30 мг, по 60 мг, по 120 мг, по 180 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 36 місяців

Торгова назва:

II. Алтіва, "Ranbaxy Laboratories Limited", Індія

Алфаст®, "Genom Biotech Pvt.Ltd.", Індія

Динокс, "Dr.Reddy's Laboratories Ltd", Індія

Телфаст® 120, Телфаст® 30, Телфаст® 180, "Aventis Pharma Deutschland GmbH" та "Aventis Pharmaceuticals Inc.", Німеччина/США

Тигофаст-120, Тигофаст-180, "Himanshu Overseas", Індія

Фексомакс-120, Фексомакс-180, "Intas Pharmaceuticals Ltd" для "MaxPharma (UK) Limited", Індія/Великобританія

Фексофаст, "Micro Labs Limited", Індія

• Ебастин (Ebastine)

Фармакотерапевтична група: R06AX22 - антигістамінні засоби для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: блокатор H1-гістамінових рецепторів тривалої дії; попереджує індуковані гістаміном спазми гладкої мускулатури та підвищеної судинної проникливості; після прийому внутрішньо значна протиалергічна дія розпочинається через 1 год. і триває протягом 48 год.; після п'ятиденного курсу лікування антигістамінна активність зберігається протягом 72 год. за рахунок дії активних метаболітів; не має антихолінергічної активності, не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, не чинить седативної дії; після прийому внутрішньо швидко всмоктується і майже повністю метаболізується в печінці, перетворюючись в активний метаболіт каре бастин; після одноразового застосування 10 мг препарату Cмакс досягається через 2,6 - 4 год. і становить 80 - 100 нг/мл; при щоденному прийомі концентрація досягається через 3 - 5 днів і становить 130 - 160 нг/мл; зв'язок з білками плазми - більше 95 %;період напіввиведення - від 15 до 19 год.; 66 % препарату виводиться у вигляді кон'югатів з сечею.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування алергічних ринітів (сезонних та/або цілорічних), що пов'язані або ні з алергічними кон'юнктивітами, хр. ідеопатичною уртикарією та алергічними дерматитами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при алергічному риніті дорослим та дітям старше 12 років призначають по 10 мг/добу; при вираженій симптоматиці - по 20 мг/на добу; середня тривалість курсу становить 5 - 7 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, сухість у роті; абдомінальні болі, диспепсія, епістаксис, риніти, синуси нудота, безсоння

Протипоказання до застосування ЛЗ: період вагітності та годування груддю; гіперчутливість до препарату; тяжкий ступінь печінкової недостатності (у дозі 20 мг); діти віком до 12 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою по 10 мг, по 20 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 30° C; термін придатності для табл. по 10 мг - 3 роки; табл. по 20 мг - 2 роки

Торгова назва:

II. Елерт, "Micro Labs Limited", Індія

Кестин®, "Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L." для "Nycomed Danmark A/S", Іспанія/Данія

Кестин®, "Nycomed Danmark ApS"; "Industrias Farmaceuticas ALMIRALL PRODESFARMA S.L." для "Nycomed", Данія/Іспанія/Австрія

• Лоратадин (Loratadine)*, **

Фармакотерапевтична група: R 06AX 13 - антигістамінний засіб для системного застосування

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: селективний блокатор периферичних H1-гістамінових рецепторів; покращання стану починається протягом перших 30 хв. після прийому, досягає максимуму протягом 8 - 12 год. і триває 24 год.; препарат та його метаболіти не проникають крізь гематоенцефалічний бар'єр; не впливає на ЦНС, не виявляє антихолінергічної та седативної дії, не впливає на швидкість психомоторних реакцій; швидко всмоктується з ШКТ; час досягнення Cмакс препарату в плазмі становить 1 - 1,3 год., а час досягнення Cмакс основного метаболіту, дезлоратадину, приблизно 2,5 год.; прийом їжі подовжує час досягнення Cмакс лоратадину і дезлоратадину на 1 год.; Cмакс не залежить від прийому їжі; Cмакс зростає у пацієнтів похилого віку, хворих на хр. ниркову недостатність або з алкогольним ураженням печінки; визначувані концентрації починають виявлятися в плазмі крові вже через 15 хв. після прийому препарату внутрішньо; профілі концентрацій табл. і сиропу в плазмі для обох лікарських форм порівняні; лоратадин метаболізується в дезлоратадин в основному під впливом цитохрому P450 3A4 (CYP3A4) та меншою мірою цитохрому P450 2D6 (CYP3D6); T1/2 становить 8,4 год. для лоратадину, 28 год. для його метаболітів; приблизно 27 % введеної дози виводиться з сечею протягом першої доби; T1/2 збільшується при алкогольному ураженні печінки і не змінюється за наявності хр. ниркової недостатності; фармакокінетика у дітей віком 1 - 2 роки при призначенні одноразової дози 2,5 мг не відрізняється від фармакокінетики у дорослих та більш старших дітей.

Показання для застосування ЛЗ: сезонний (поліноз) та цілорічний алергічний риніт й алергічний кон'юнктивіт; хр. ідиопатична кропив'янка; шкірні захворювання алергічного походження.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі та діти з 12 років і старше: 10 мг 1 р/добу; діти з 2 до 12 років: з масою тіла > 30 кг - 10 мг 1 р/добу, з масою тіла Ј30 кг - 5 мг 1 р/добу; діти з 1 до 2 років - 2,5 мг 1 р/добу; дорослі та діти старше 12 років - 10 мг 1 р/добу; діти 2 - 12 років з масою тіла >30 кг - 10 мг 1 р/добу, з масою тіла Ј30 кг - 5 мг 1 р/добу; діти 1 - 2 років - 2,5 мг 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: утома, головний біль, сонливість, сухість у роті, гастроінтестинальні розлади (нудота, гастрит), алергічний висип; поодинокі випадки алопеції, анафілаксії, порушення печінкових функцій, тахікардії та відчуття серцебиття.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість або ідіосинкразія до препарату.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,01 г, табл. для смоктання по 0,01 г, сироп 1 мг/1 мл, суспензія для перорального застосування, 5 мг/5 мл

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 4 роки.

Торгова назва:

I. Агістам, ВАТ "Концерн "Стирол"

Агістам, ТОВ "Стиролбіофарм"

Лоратадин, ТОВ "АСТРАФАРМ"

Лоратадин, ТОВ "Юрія-Фарм"

Лоратадин, ТОВ "Львівтехнофарм"

Лоратадин, ВАТ "Фармак"

Лоратадин, Лоризан®, ВАТ "Київмедпрепарат"

Лоратадин-Авант™, ТОВ "Авант" для ТОВ "Седа-Фарм Аптека 7 х 7"

Лоратадин-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Лоратадин-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Лоратадин-ЛХ, ЗАТ "Лекхім-Харків"

Лоратадин, АТ "Стома"

Лоризан®, АТ "Галичфарм"

ІI. Алерік, "US Pharmacia", Польща

Евейк-МД, "Panacea Biotec Ltd", Індія

Еролін®, "EGIS Pharmaceuticals PLC", Угорщина

Кларготил®, ЗАТ "Гедеон Ріхтер - РУС", Російська Федерація

Кларидол, "Shreya Life Sciences Pvt Ltd", Індія

Кларитин®, "Schering-Plough Labo N.V." для "Schering-Plough Central East AG" які є власними філіями "Schering-Plough Corporation", Бельгія/Швейцарія/США

Лорідин Рапід, "Cadila Healthcare Limited", Індія

Лорано, "Hexal AG", Німеччина

Лоратадин, "Replekfarm A.D.", Республіка Македонія

Лоратадин, "Rusan Pharma Ltd", Індія

Лоратадин-Нортон, "Unimax Laboratories" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

• Цетиризин (Cetirizine) *, **

Фармакотерапевтична група: R06A E07 - антигістамінні засоби для системного застосування.

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: антигістамінний засіб, селективний та потужний блокатор H1-рецепторів, похідне піперазину, що за своєю хімічною структурою є карбоксильованим похідним гідроксизину - його головним метаболітом; через виражену полярність та сильне зв'язування з білками плазми крові, значно гірше проникає через гематоенцефалічний бар'єр, ніж гідроксизин, через що практично не виявляє пригнічувальної дії на ЦНС; зменшує вплив нейромедіаторів на АР (простагландин Д2 та гістамін), а також проявляє антагоністичний ефект щодо міграції еозинофілів у пацієнтів з атопічними реакціями; знижує індуковану гістаміном бронхоконстрикцію при БА; селективна дія на H1-рецептори є довготривалою; швидко абсорбується з ШКТ; Cмакс звичайно визначаються через 40 - 60 хв. після внутрішнього застосування; максимальний терапевтичний ефект розвивається приблизно через 4 - 8 год. і триває до 24 год.; приблизно 93 % зв'язується з білками плазми крові; об'єм розподілу становить приблизно 0,56 - 0,8 л/кг; 70 % введеної дози виділяється через нирки, переважно у незміненому вигляді протягом 24 год.; у дітей за 24 год. виводиться тільки 40 % препарату; при нирковій недостатності елімінація препарату уповільнюється.

Показання для застосування ЛЗ: хр. (цілорічний) алергічний риніт; сезонний алергічний риніт; алергічний кон'юнктивіт; хр. ідіопатична кропив'янка; алергічний дерматит.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: підлітки від 12 років та дорослі - по 1 табл./добу, бажано ввечері; у дітей віком від 6 до 12 років дозування залежить від їх маси тіла: при масі тіла менше 30 кг - 1/2 табл., вкритої оболонкою; при масі тіла понад 30 кг - 1 табл., вкрита оболонкою на добу, розділена на 2 прийоми; у пацієнтів з нирковою недостатністю рекомендовану дозу слід зменшити наполовину; тривалість лікування залежить від природи, тривалості та динаміки симптоматики і визначається лікарем; підлітки від 12 років і дорослі - 10 мл (10 мг) р-ну на добу; для дітей від 2 до 12 років дози залежать від їх маси тіла: при масі тіла менше 30 кг - 5 мл (5 мг) р-ну; при масі тіла більше 30 кг - 10 мл (10 мг) р-ну; термін лікування становить 2 - 4 тижні; в окремих випадках можливий дворазовий прийом по 5 мл (5 мг) ранком і ввечері; тривалість застосування препарату визначається індивідуально; при сезонному алергічному риніті достатнім є термін 3 - 6 тижнів; при хр. ідіопатичній кропив'янці та хр. алергічному риніті наявні дані свідчать про можливість лікування терміном до 1 року.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, запаморочення, збудження, слабкість, ксеростомія, прояви шкірних АР, підвищена втомлюваність, ларингіт, біль у животі, кашель, діарея, носова кровотеча, бронхоспазм, нудота, блювання, ангіоневротичний набряк; реакції підвищеної чутливості та прояви печінкової дисфункції (гепатит, підвищення рівнів трансаміназ).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; тяжкі форми нефропатії; період вагітності та лактації; немовлята та діти віком до 2 років.

Форми випуску ЛЗ: сироп, 5 мг/5 мл по 100 мл у фл., табл., вкриті оболонкою, по 10 мг, крап. для перорального застосування 1 %, р-н для перорального застосування, 1мг/мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; після відкриття фл. термін придатності становить 3 місяці; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Цетиризин-Авант™, ТОВ "Авант" для ТОВ "Седа-Фарм Аптека 7 х 7"

Цетиризин-Астрафарм, ТОВ "АСТРАФАРМ"

II. Аллертек®, "Polfa" Warsaw Pharmaceutical Works S.A., Польща

Амертил, "Biofarm Ltd", Польща

Аналергін®, IVAX Pharmaceuticals" s.r.o., Чеська Республіка

Зіртек®, "UCB Farchim S.A.", Швейцарія

Зодак, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка

Летизен, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія

Цетиризин Гексал® "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії "Hexal AG", Німеччина

Цетиризин-Нортон, "Unimax Laboratories" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Цетиринакс, "Actavis AD"для"Balkanpharma-Dupnitza AD", Ісландія/Болгарія

Цетрин, Dr.Reddy's Laboratories Limited", Індія

Цетринал, "ABDI IBRAHIM Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.", Туреччина

2.1.3. Місцеві селективні антигістамінні препарати

• Азеластин (Azelastin) (див. розділи "Офтальмологія. Лікарські засоби", "Оториноларингологія. Лікарські засоби")

• Олопатидин (Olopatadine) (див. розділи "Офтальмологія. Лікарські засоби")

2.2. Стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів

• Кетотіфен (Ketotifen)* (див. розділи "Офтальмологія. Лікарські засоби", "Оториноларингологія. Лікарські засоби", "Пульмонологія. Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань")

• Кромогліцієва кислота (Acidi cromoglyci) (див. розділи "Офтальмологія. Лікарські засоби", "Оториноларингологія. Лікарські засоби", "Пульмонологія. Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань")

• Лодоксамід (Lodoxamide)*

Фармакотерапевтична група: S01GX05 - протинабрякові та антиалергічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: стабілізатор мембран тучних клітин, що пригнічує in vivo реакцію гіперчутливості негайного типу I; пригнічує збільшення проникності поверхневих судин, пов'язане з реагіном або IgE та а/г - індукованими реакціями; здатний стабілізувати тучні клітини гризунів і запобігати індукованому а/г вивільненню гістаміну; запобігає вивільненню тучними клітинами інших медіаторів запалення і пригнічує хемотаксис еозинофілів; ця лікарська речовина запобігає потоку іонів кальцію в тучні клітини після їх стимуляції а/г; не має вираженого судинозвужувального, антигістамінного ефекту, дії, що пригнічує активність циклооксигенази або іншої протизапальної активності; основним шляхом виведення - виведення із сечею (83 %); T1/2 14C-лодоксаміду, який оцінювався за даними його виведення із сечею, становив 8,5 год.

Показання для застосування ЛЗ: неінфекційні алергічні кон'юнктивіти (весняний кератокон'юнктивіт, весняний кон'юнктивіт, гігантський папілярний кон'юнктивіт, весняний кератит та алергічний атопічний кон'юнктивіт.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі і діти - 1 - 2 крап. в кожне око 4 р/добу через рівні проміжки часу; покращення стану, звичайно, спостерігається через кілька днів, але інколи необхідне подальше лікування тривалістю до 4 тижнів; при позитивній динаміці симптомів лікування варто продовжувати протягом деякого часу, необхідного для закріплення ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: короткочасне печіння, поколювання або дискомфорт після інстиляції, очний свербіж, затуманення зору, утворення кірочок на краях повік, с-м сухого ока, сльозотеча та гіперемія; відчуття присутності стороннього тіла в оці, біль в очах, набряк, втома очей, відчуття жару в очах, набряк повік, хемоз, клітини в передній камері ока, епітеліопатія, кератопатія/кератит, блефарит, ерозія рогівки, нечіткість зору, ушкодження епітелію рогівки та алергію; відчуття жару, головний біль, нудота, дискомфорт у животі, запаморочення, сонливість, сухість у носі, чхання та висип.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: крап. очні 0.1 %

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати 15° C - 27° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Аломід®, "Alcon-Couvreur" концерну "Alcon Pharmaceuticals Ltd", Бельгія/Швейцарія

2.3. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

• Монтелукаст (Montelucast) (див. розділи "Пульмонологія. Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань")

2.4. Глюкокортикостероїди

2.4.1. ГК для системного застосування

(див. розділи "Ендокринологія. Лікарські засоби")

• Бетаметазон

• Гідрокортизон

• Дексаметазон

• Метилпреднізолон

• Преднізолон

• Тріамцинолон

2.4.2. ГК місцевої дії

2.4.2.1. Інгаляційні

(див. розділи "Пульмонологія. Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань")

• Беклометазон

• Будесонід

• Мометазон фуроат

• Флутиказон пропіонат

2.4.2.2. Назальні

(див. розділи "Оториноларингологія. Лікарські засоби")

• Беклометазон

• Будесонід

• Мометазон фуроат

• Флутиказон пропіонат

2.4.2.3. Зовнішні і кон'юктивальні форми

• Бетаметазон (див. розділ "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

• Гідрокортизон (див. розділ "Офтальмологія. Лікарські засоби")

• Дексаметазон (див. розділ "Офтальмологія. Лікарські засоби")

• Клобетазол (див. розділ "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

• Мометазон (див. розділ "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

• Преднізолон (див. розділ "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

• Триамцинолон (див. розділ "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

• Флутиказон (див. розділ "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

2.6. Імуносупресори

2.6.1. Системні

• Циклоспорин (Ciclosporin)* (див. п. 1.13.2)

2.6.2. Зовнішні

• Пімекролімус (Pimecrolimus)*

Фармакотерапевтична група: D11 AX15 - дерматологічні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, протиалергічна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: похідне макролактаму аскоміцину з протизапальною дією і вибірковим інгібітором утворення і вивільнення прозапальних цитокінів і медіаторів у T-клітинах і тучних клітинах; значною мірою зв'язується з макрофіліном-12 і пригнічує кальційзалежний фосфатазний кальцінеурин; пригнічує активацію T-клітин, блокуючи транскрипцію раніше вивільнених цитокінів; запобігає вивільненню цитокінів і медіаторів про-запалення із тучних клітин in vitro після стимуляції а/г/IgE; не впливає на лінії росту кератиноцитів, фібробластів та ендотеліальних клітин; поєднує високу протизапальну активність і незначний вплив на системні імунні реакції; після зовнішнього застосування на шкіру, його рівні у крові дуже низькі, тому метаболізм пімекролімусу визначити неможливо.

Показання для застосування ЛЗ: атопічний дерматит (екзема) для короткочасного (г. період) лікування або довготривалої терапії ознак та симптомів атопічного дерматиту у немовлят (3 - 23 місяці), дітей (2 - 11 років), підлітків (12 - 17 років) та дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: крем наносять тонким шаром на уражену шкіру 2 р/добу; при довготривалій терапії атопічного дерматиту (екзема) лікування кремом слід розпочинати при появі перших ознак і симптомів атопічного дерматиту, щоб запобігти розповсюдженню та подальшому загострюванню захворювання; одразу після застосування слід наносити пом'якшувальні засоби (після ванни/душа пом'якшувальні засоби слід наносити перед застосуванням препарату); через низький рівень системної абсорбції, немає обмежень ні стосовно загальної добової дози, що застосовується, ні стосовно розміру ураженої ділянки тіла чи тривалості лікування; немовлятам (3 - 23 місяці), дітям (2 - 11 років) і підліткам (12 - 17 років) рекомендуються ті ж самі дози, що дорослим.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: печіння у місці застосування; подразнення, свербіж або почервоніння шкіри, шкірні інфекції (фолікуліт); шкірний висип, погіршення стану, простий герпес, герпетичні дерматити (екзема герпетична), контагіозний молюск, порушення у місці застосування такі, як висип, біль, парестезії, лущення шкіри, сухість, набряк, шкірні папіломи, фурункули.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; немовлята до 3 місяців.

Форми випуску ЛЗ: крем для зовнішнього застосування 1 % по 15 г у тубах.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° не вище 25° C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Елідел®, "Novartis Pharma Production GmbH" концерну "Novartis Pharma AG", Німеччина/Швейцарія

2.7. Препарати для проведення специфічної імунотерапії

2.7.1. Стандартні

• Алергени пилкові (Allergena e pollen)

Фармакотерапевтична група: V01AA10 - алергени пилкові.

Основна фармакотерапевтична дія: здатні викликати формування імунологічного феномену толерантності до алергену, який викликав поліноз; принцип специфічної імунотерапії СІТ полягає у введенні хворому причинних агентів (алергену або алергенів), які є етіологічним чинником захворювання, починаючи з їх субпорогових доз, що не викликають клінічних проявів захворювання, з поступовим підвищенням доз і збільшенням інтервалу між введенням алергенів.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарати алергенів є водно-сольовими р-нами білково-полісахаридних комплексів, що виділені з амброзії полинолистної (Ambrosia artemisiifolia), грястиці збірної (Dactylis glomerata), кукурудзи звичайної (Zea mays), стоколосу прямого (Bromus erectus), лободи (Artiplex), китнику лучного (Alopecurus pratensis), тонконогу лучного (Poa pratensis), кульбаби (Taraxacum officinale), костриці лучної (Festuca pratensis), пирію повзучого (Agropyrum repens), полину гіркого (Artemisia absinthium), соняшнику звичайного (Helianthus annuus), пажитниці багаторічної (Lolium perenne), жита посівного (Secale cereale), пшениці звичайної (Triticum aestivum), ячменю звичайного (Hordeum vuIgare), гречки посівної (Fagopyrum esculentum), тимофіївки лучної (Phleum pratense), польовиці ажурної (Agrostis vulgaris), кропиви дводомної (Urtica dioica), подорожнику великого (Plantago major), щавлю кінського (Rumex confertus), бузини чорної (Sambucus nIgra), циклахени (Cyclachaena xantifolia), акації білої (Robinia pseudoacacia), берези (Betula), ліщини звичайної (Corylus avellana), вільхи клейкої (Alnus aglutinosa), дубу (Quercus), тополі (Populus), кипарису (Cypress), грабу звичайного (Carpinus betulus), горіху грецького (Juglans regia), клену ясенолистого (Acer negundo), ясену звичайного (Fraxinus excelsior), липи серцевидної (Tilia cordata), черемухи звичайної (Padus racemosa), каштану кінського (Aesculus hippocastanum), верби (Salix sp.), сосни звичайної (Pinus silvestris), ялини звичайної (Picea abies) або сумішей перерахованих алергенів, що взяті у рівних співвідношеннях, довільного складу - мікст-алергени пилкові (Mixt-allergena e pollen).

Поступове, безперервне введення алергену в дуже малих об'ємах сприяє його поєднанню з циркулюючими а/т класу IgE без вивільнення медіаторів; введення більших доз а/г сприяє синтезу блокуючих а/т (IgG та анти-IgE), які забезпечують захист організму; після припинення курсу імунотерапії титри алергенспецифічних IgE а/т знижуються протягом багатьох років; успішне проведення СІТ веде до зменшення вмісту у шоковому органі клітин-мішенів (мастоцитів, базофілів) та пригнічення накопичення клітин запалення (нейтрофілів та еозинофілів), за рахунок зміни хемотаксичної активності; внаслідок цього стає нижчою чутливість тканин до специфічних і неспецифічних подразників, відбувається перебудова представництва T-лімфоцитів за рахунок збільшення клітин, що виробляють інтерлейкін-12, що, в свою чергу, сприяє диференціації "нульових" T-лімфоцитів у T-хелпери 1 типу, які продукують гама-інтерферон, інтерлейкін-2, інтерлейкін-3, фактор некрозу пухлин, що підсилюють експресію HLA-DR; СІТ призводить до перемикання імунної відповіді з T-хелперів 2 типу на T-хелпери 1 типу, що підтверджується збільшенням експресії інтерлейкін-2 та гама-інтерферону, маркерів T-хелперів 1 типу, зниженням продукції інтерлейкін-4 та інтерлейкін-5, які характеризують функцію T-хелперів 2 типу; зміна характеру імунної відповіді - дозозалежний процес, коли надходження малих доз знижує чутливість тканин; послідовне введення доз алергенів, що зростають, переключає синтез ант а/т класу IgE на синтез блокуючих а/т і веде до зміни імунної відповіді, гальмуючи ранню і пізню її фази, перешкоджає залученню до зони алергічного запалення еозинофілів, нейтрофілів, базофілів, лімфоїдних клітин; покращення перебігу симптомів захворювання або тривалий лікувальний ефект СІТ зумовлені її дією на раніше сформовану в організмі IgE-відповідь та пригніченням ознак алергічного запалення; поряд із впливом на імунну систему, СІТ чинить нормалізуючу дію на вміст внутрішньоклітинних циклічних нуклеотидів, метаболічні процеси у системі енергетичного та білкового обміну, зменшує чутливість шокового органу до чинниково-значущого алергену та медіаторів алергії - гістаміну, ацетилхоліну. Після проведеного лікування зменшується вивільнення гістаміну клітинами з одночасним підвищенням гістамінактивуючих механізмів, знижується реактивність та інтенсивність деструкції мастоцитів. Активність факторів неспецифічного захисту організму - пропердину, комплементу, фагоцитарної активності лейкоцитів - підвищується.

Механізми СІТ поширюються на всі етапи алергічного запалення, гальмуючи як ранню, так і пізню фази імунної відповіді, але механізми, за допомогою яких така спільність подій призводить до тривалої ремісії, залишаються й досі невиясненими.

Показання для застосування ЛЗ: лікування станів, що супроводжуються гіперчутливістю до відповідного пилкового (пилкових) алергенів; полінози - АЗ, обумовлені дією пилку рослин.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендоване п/ш введення, рекомендовані темпи введення - стандартний та прискорений методи; СІТ проводиться одним алергеном або декількома (при множинній сенсибілізації); алергени, до яких хворий особливо чутливий, доцільно вводити окремо, а не в суміші з іншими алергенами.

Стандартна схема СІТ неінфекційними алергенами (таблиця 1)

Розведення алергену

Доза в мл

Частота введення

10-8

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Щодня

10-7

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Щодня

10-6

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Щодня

10-5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Щодня

10-4

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Щодня

10-3

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Через 1 - 2 дні

10-2

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Через 2 - 3 дні

10-1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 

 

 

 

1 - 2 рази на тиждень

Прискорені схеми дозволяють скоротити термін лікування, призводять до більш швидкої продукції специфічних IgG а/т і тим самим забезпечується більш ранній захист хворого; у прискореній схемі кожне розведення алергену вводиться 4 рази у зростаючих на 50 % дозах (0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мл), починаючи з порогової, щоденно або через день; досягнувши розведення алергену 10-2 - дози збільшують поступово: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 мл; інтервал між ін'єкціями збільшують до 3-5 днів; підтримуюча доза 0,5 мл розведення 10-1 вводиться один раз на місяць, довго, протягом 3 - 5 років; курсове лікування алергенами - проводиться за прискореною схемою, в умовах лікарні, та закінчується дозою 0,5 мл розведення 10-1 без підтримуючої терапії; за рік проводиться 2 курси з інтервалом між ними 6 місяців. Схема курсової СІТ представлена у таблиці 2.

Схема курсової прискореної СІТ неінфекційними алергенами

Розведення алергену

Доза в мл

Частота введення

10-6

0.1

0.2

0.3

Щодня 3 ін'єкції

0.4

0.5

0.6

Щодня 3 ін'єкції

0.7

0.8

0.9

Щодня 3 ін'єкції

10-5

0.1

0.2

0.3

Щодня 3 ін'єкції

0.4

0.5

0.6

Щодня 3 ін'єкції

0.7

0.8

0.9

Щодня 3 ін'єкції

10-4

0.1

0.2

0.3

Щодня 3 ін'єкції

0.4

0.5

0.6

Щодня 3 ін'єкції

0.7

0.8

0.9

Щодня 3 ін'єкції

10-3

0.1

0.2

0.3

Щодня 3 ін'єкції

0.4

0.5

0.6

Щодня 3 ін'єкції

0.7

0.8

0.9

Щодня 3 ін'єкції

10-2

0.1

0.2

 

Щодня 2 ін'єкції

0.3

0.4

 

Щодня 2 ін'єкції

0.5

0.6

 

Щодня 2 ін'єкції

0.7

0.8

 

Щодня 2 ін'єкції

10-1

0.1

 

 

Одноразово

0.2

 

 

Одноразово

0.3

 

 

Одноразово

0.4

 

 

Одноразово

0.5

 

 

Одноразово

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції - свербіж, гіперемія, набряк в місці введення алергену; системні реакції - неспецифічні (дискомфорт, артралгії, головний біль, нудота тощо); легкі системні реакції (загострення АР, бронхоспазм); незагрозливі життю системні реакції (кропив'янка, набряк Квінке, важке загострення БА-ПШВ <60 % з позитивною відповіддю на лікування); важкі специфічні побічні реакції (приступ БА, анафілактичний шок); місцеві реакції можуть виникати у 10 - 17 % хворих і не потребують припинення СІТ, легкі специфічні побічні реакції (зустрічаються у 1,2 - 5 % хворих) потребують корекції режиму СІТ; важких побічних реакцій в Україні не зареєстровано.

Протипоказання до застосування ЛЗ: абсолютні - відстрочені позитивні шкірні проби з а/г (в якості а/т виступають класу IgE), г. і хр. інфекції в фазі загострення, соматичні захворювання з порушенням функції відповідних органів і систем, ускладнений перебіг АЗ органів дихання (емфізема легень, пневмосклероз, легеневе серце), тяжка БА, пухлини, захворювання крові, психічні захворювання, колагенози, декомпенсований ЦД, декомпенсований тиреотоксикоз, ІМ давністю до 1 року, наявність хр. стоматиту, глоситу, запальних чи пухлинних уражень порожнини рота; відносні - вік до 3-х років і понад 60 років, шкірні захворювання, хр. інфекційні захворювання, маловиражені шкірні проби з АГ, неефективність попередньої СІТ (якщо така проводилася), вагітність (якщо СІТ була розпочата до вагітності, слід знизити підтримуючу дозу алергену), значна тривалість АЗ, наявність проявів неспецифічної гіперреактивності, епідермальна алергія, сенсибілізація до харчових, лікарських, хімічних АГ, виражена гіперчутливість до 5 і більше АГ, наявність анафілактичних реакцій при попередній СІТ.

Форми випуску ЛЗ: комплект, що містить: 1 фл. алергену (5 мл), 1 фл. тест - контрольної рідини (5 мл), 5 флаконів розчинної рідини по 4.5 мл, 1 порожній стерильний фл. та 2 кришки-крапельниці поліетиленові стерильні.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігання при t° 2° C - 8° C; термін придатності алергенів - 2 роки; тест-контрольної та розчинної рідини - 5 років; термін використання алергенів після їх розведення - 1 місяць, при розведенні в межах від 0,01 до 1000 PNU / мл - 1 тиждень.

Торгова назва:

I. Алерген амброзії полинолистної (Ambrosia artemisiifolia) виробництва Вінницького ТОВ "Імунолог", Україна.

(Аналогічно - алергени з нижченаведеного пилку рослин: грястиці збірної (Dactylis glomerata), кукурудзи звичайної (Zea mays), стоколосу прямого (Bromus erectus), лободи (Artiplex), китнику лучного (Alopecurus pratensis), тонконогу лучного (Poa pratensis), кульбаби (Taraxacum officinale), костриці лучної (Festuca pratensis), пирію повзучого (Agropyrum repens), полину гіркого (Artemisia absinthium), соняшнику звичайного (Helianthus annuus), пажитниці багаторічної (Lolium perenne), жита посівного (Secale cereale), пшениці звичайної (Triticum aestivum), ячменю звичайного (Hordeum vuIgare), гречки посівної (Fagopyrum esculentum), тимофіївки лучної (Phleum pratense), польовиці ажурної (Agrostis vulgaris), кропиви дводомної (Urtica dioica), подорожнику великого (Plantago major), щавлю кінського (Rumex confertus), бузини чорної (Sambucus nIgra), циклахени (Cyclachaena xantifolia), акації білої (Robinia pseudoacacia), берези (Betula), ліщини звичайної (Corylus avellana), вільхи клейкої (Alnus aglutinosa), дубу (Quercus), тополі (Populus), кипарису (Cypress), грабу звичайного (Carpinus betulus), горіху грецького (Juglans regia), клену ясенолистого (Acer negundo), ясену звичайного (Fraxinus excelsior), липи серцевидної (Tilia cordata), черемухи звичайної (Padus racemosa), каштану кінського (Aesculus hippocastanum), верби (Salix sp.), сосни звичайної (Pinus silvestris), ялини звичайної (Picea abies) або з суміші перерахованих алергенів, що взяті у рівних співвідношеннях, довільного складу - мікст-алергени пилкові (Mixt-allergena e pollen).

• Алергени побутові (Allergena domestica)

Фармакотерапевтична група: V01AA03 - алергени побутові.

Основна фармакотерапевтична дія: здатні викликати формування імунологічного феномену толерантності до алергену (алергенів), який (які) викликав(ли) відповідне алергічне захворювання (найчастіше - цілорічний алергічний риніт, БА); принцип СІТ полягає у введенні хворому причинних агентів (алергену або алергенів), які є етіологічним чинником захворювання, починаючи з їх субпорогових доз, що не викликають клінічних проявів захворювання, з поступовим підвищенням доз і збільшенням інтервалу між введенням алергенів.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарати алергенів є водно-сольовими р-нами білково-полісахаридних комплексів, що виділені з домашнього пилу (Allergenum e pulvere domesticum), з домашнього пилу, збагаченого Dermatophagoides pteronyssinus (Allergenum e pulvere domesticum e Dermatophagoides pteronyssinus), з домашнього пилу, збагаченого Dermatophagoides farinae (Allergenum e pulvere domesticum e Dermatophagoides farinae), з домашнього пилу, збагаченого Acarus siro (Allergenum e pulvere domesticum ex Acarus siro), з бібліотечного пилу (Allergenum e pulvere bibliothecae), з пір'я подушок (Allergenum e pluma pulvini), з дафнії (Allergenum e Daphnia magna) або суміші перерахованих алергенів, що взяті у рівних співвідношеннях, довільного складу - мікст-алергени побутові (Mixt-allergena domestica).

Показання для застосування ЛЗ: див. алергени пилкові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: див. алергени пилкові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: див. алергени пилкові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: див. алергени пилкові.

Форми випуску ЛЗ: див. алергени пилкові.

Умови та термін зберігання ЛЗ: див. алергени пилкові.

Торгова назва:

I. Алерген із домашнього пилу (вказуються серії) Allergenum e pulvere domesticum) виробництва Вінницького ТОВ "Імунолог", Україна.

(Аналогічно - для нижченаведених алергенів).

Алерген із домашнього пилу, збагаченого Dermatophagoides pteronyssinus (Allergenum e pulvere domesticum e Dermatophagoides pteronyssinus)

Алерген із домашнього пилу, збагаченого Dermatophagoides farinae (Allergenum e pulvere domesticum e Dermatophagoides farinae).

Алерген із домашнього пилу, збагаченого Acarus siro (Allergenum e pulvere domesticum ex Acarus siro).

Алерген із бібліотечного пилу (Allergenum e pulvere bibliothecae), алерген із пір'я подушок (Allergenum e pluma pulvini).

Алерген із дафнії (Allergenum e Daphnia magna).

Алерген із суміші перерахованих алергенів, що взяті у рівних співвідношеннях, довільного складу - мікст-алергени побутові (Mixt-allergena domestica).

• Алергени епідермальні (Allergena ex epidermis)

Фармакотерапевтична група: V01A - алергени.

Основна фармакотерапевтична дія: здатні викликати формування імунологічного феномену толерантності до алергену (алергенів), який (які) викликав(ли) відповідне алергічне захворювання (найчастіше - цілорічний алергічний риніт, БА); принцип СІТ полягає у введенні хворому причинних агентів (алергену або алергенів), які є етіологічним чинником захворювання, починаючи з їх субпорогових доз, що не викликають клінічних проявів захворювання, з поступовим підвищенням доз і збільшенням інтервалу між введенням алергенів.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарати алергенів є водно-сольовими р-нами білково-полісахаридних комплексів, що виділені з шерсті кішки (Allergenum e lana felis), з шерсті собаки (Allergenum e lana canis), з шерсті вівці (Allergenum e lana ovis), з шерсті кролика (Allergenum e lana cuniculi), з шерсті морської свинки (Allergenum e lana caviae porcelli), з волосся людини (Allergenum e capillis hominus), з лупи коня (Allergenum e squamulis equi) або суміші перерахованих алергенів, що взяті у рівних співвідношеннях, довільного складу - мікст-алергени епідермальні (Mixt-allergena ex epidermis).

Показання для застосування ЛЗ: див. алергени пилкові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: див. алергени пилкові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: див. алергени пилкові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: див. алергени пилкові.

Форми випуску ЛЗ: див. алергени пилкові.

Умови та термін зберігання ЛЗ: див. алергени пилкові.

Торгова назва:

I. Алерген із шерсті кішки (Allergenum e lana felis) виробництва ТОВ "Імунолог", Україна.

Алерген із шерсті собаки (Allergenum e lana canis)

Алерген із шерсті вівці (Allergenum e lana ovis)

Алерген із шерсті кролика (Allergenum e lana cuniculi)

Алерген із шерсті морської свинки (Allergenum e lana caviae porcelli)

Алерген із волосся людини (Allergenum e capillis hominus)

Алерген із лупи коня (Allergenum e squamulis equi)

• Алергени інсектні (Allergena insekta)

Фармакотерапевтична група: V01AA07 - алергени інсектні.

Основна фармакотерапевтична дія: здатні викликати формування імунологічного феномену толерантності до алергену (алергенів), який (які) викликав(ли) відповідне алергічне захворювання (інсектну алергію, найнебезпечнішим проявом якої є анафілактичний шок); принцип СІТ полягає у введенні хворому причинного агенту (алергену), які є етіологічним чинником захворювання, починаючи з їх субпорогових доз, що не викликають клінічних проявів захворювання, з поступовим підвищенням доз і збільшенням інтервалу між введенням алергенів.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: препарати алергенів є водно-сольовими р-нами білково-полісахаридних комплексів, що виділені з таргана (Allergenum e Blatella), з жалючого апарату бджоли (Allergenum ex Apis), з жалючого апарату оси (Allergenum e Vespula), з жалючого апарату шершня (Allergenum e Vespa crabro), з жалючого апарату джмеля (Allergenum e Bombus), з комарів (Allergenum e Culex), з червоних комах (Allergenum e Solenopsis invicta), з чорних комах (Allergenum e Solenopsis richteri) або суміші перерахованих алергенів, що взяті у рівних співвідношеннях, довільного складу - мікст-алергени інсектні (Mixt-allergena insekta).

Показання для застосування ЛЗ: див. алергени пилкові.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: див. алергени пилкові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: див. алергени пилкові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: див. алергени пилкові.

Форми випуску ЛЗ: див. алергени пилкові.

Умови та термін зберігання ЛЗ: див. алергени пилкові.

Торгова назва:

I. Алерген із таргана (Allergenum e Blatella) виробництва Вінницького ТОВ "Імунолог", Україна.

Алерген із жалючого апарату бджоли (Allergenum ex Apis)

Алерген із жалючого апарату оси (Allergenum e Vespula)

Алерген із жалючого апарату шершня (Allergenum e Vespa crabro)

Алерген із жалючого апарату джмеля (Allergenum e Bombus)

Алерген із комарів (Allergenum e Culex)

Алерген із червоних комах (Allergenum e Solenopsis invicta)

Алерген із чорних комах (Allergenum e Solenopsis richteri) або суміші перерахованих алергенів, що взяті у рівних співвідношеннях, довільного складу - мікст-алергени інсектні (Mixt-allergena insekta).

• Мікст-алергени пилкові у вигляді драже (Mixt-allergena e pollen in dragees)

Фармакотерапевтична група: V01A- алергени.

Основна фармакотерапевтична дія: міксти препаратів пилкових алергенів, які продукуються рослинами в один період (весінній, весінньо-літній; літній; літньо-осінній): з пилку дерев; з пилку лучних трав; з пилку злакових трав; з пилку бур'янів; препарат здатний викликати формування імунологічного феномену толерантності до алергену (алергенів), який викликав (ли) поліноз (алергічне захворювання, обумовлене гіперчутливістю до пилку рослин); застосовуються для СІТ-терапії, основним принципом якої є введення хворому сумішей алергенів, що є етіологічним чинником полінозу, починаючи з їх субпорогових доз, які не викликають клінічних проявів захворювання, з поступовим підвищенням доз і збільшенням інтервалу між введенням алергенів.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: див. пилкові алергени.

Показання для застосування ЛЗ: лікування полінозів (сезонні рино-кон'юнктивіти).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована схема проведення СІТ за допомогою драже: драже з першого рядку упаковки (вміст алергенів по білковому азоту 0,2 PNU) застосовують таким чином: у перший день - 1 драже, у другий - 2 драже, у третій - 3 драже, у четвертий - 4 драже, на п'ятий день приймається 5 драже; драже з другого рядку упаковки (вміст алергенів по білковому азоту 2,0 PNU) застосовують таким чином: у перший день - 1 драже, у третій день 2 драже, у п'ятий - 3 драже, у сьомий - 4 драже, на дев'ятий день приймається 5 драже; драже з третього рядку упаковки (вміст алергенів по білковому азоту 20,0 PNU) застосовують таким чином: в перший день - 1 драже, на третій день - 2 драже, на шостий - 3 драже, на дев'ятий - 4 драже, на дванадцятий день приймається 5 драже; драже з четвертого рядку упаковки (вміст по білковому азоту азоту 200,0 PNU) застосовують таким чином: в перший тиждень - 1 драже, у другий тиждень - 2 драже, у третій тиждень - 3 драже, у четвертий тиждень - 4 драже на 5 тиждень приймається 5 драже (приймати у понеділок кожного тижня); драже з п'ятого рядку упаковки (вміст по білковому азоту 1000,0 PNU) застосовуються 1 раз на 2 тижні (у кожний понеділок другого тижня): в перший двотижневик - 1 драже, другий двотижневик - 2 драже, третій двотижневик - 3 драже, четвертий двотижневик - 4 драже, у 5 двотижневик приймається 5 драже; в наступному драже з п'ятого рядку слід приймати (якщо лікар не порадить інакше) 1 раз на місяць по 2 драже в другий понеділок кожного місяця протягом 3 років і більше; драже необхідно повільно розсмоктувати у роті (не розкушувати і не ковтати цілим!); застосування алергенів у вигляді драже доцільно проводити не раніше, як за 2 год. до їжі або через 2 год. після їжі; для підтримуючої імунотерапії окремо випускаються драже з вмістом алергенів 1000,0 PNU, які приймаються хворим 1 або 2 рази на місяць по 1 драже.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції - свербіж у порожнині рота; системні реакції - неспецифічні (дискомфорт, артралгії, головний біль, нудота тощо), легкі системні реакції (загострення алергічного риніту, бронхоспазм), незагрозливі життю системні реакції (кропив'янка, набряк Квінке, важке загострення БА-ПШВ <60 % з позитивною відповіддю на лікування); місцеві реакції можуть виникати у 0,5 - 1,0 % хворих і не потребують припинення СІТ, легкі специфічні побічні реакції (зустрічаються у 1,2 - 1,7 % хворих) потребують корекції режиму СІТ; важких побічних реакцій в Україні не зареєстровано.

Протипоказання до застосування ЛЗ: див. пилкові алергени, а також стоматити, хейліти, глоссіти, хр. захворювання ШКТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: див. пилкові алергени.

Форми випуску ЛЗ: 5 контейнерів по 15 драже з вмістом алергену 0,2 PNU, 2,0 PNU, 20,0 PNU, 200,0 PNU, 1000,0 PNU відповідно (всього 75 драже); окремо 15 драже у контейнері з концентрацією алергенів у 1000 PNU.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати в захищеному від світла місці з відносною вологістю, що не перевищує 60 % і t° 18° C - 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Мікст-алергени пилкові у вигляді драже виробництва Вінницького ТОВ "Імунолог", Україна

• Мікст-алергени побутові у вигляді драже (Mixt-allergena domestica in dragees)

Фармакотерапевтична група: V01A - алергени.

Основна фармакотерапевтична дія: міксти препаратів побутових алергенів є сумішшю алергенів з найближчого оточення людини - алерген із домашнього пилу, збагаченого алергенами постільних кліщів (Allergenum e pulvere domesticum e Dermatophagoides pteronyssinus, e Dermatophagoides farinae), та алергену із пір'я подушок (Allergenum e pluma pulvini); вони знаходяться у білизні, одязі, постілі хворих і є найчастішими алергенами (до 80 %), що викликають алергічний риніт та БА дорослих та дітей; застосовуються для СІТ-терапії, основним принципом якої є введення хворому сумішей алергенів, що є етіологічним чинником відповідних алергічних захворювань, починаючи з їх субпорогових доз, що не викликають клінічних проявів захворювання, з поступовим підвищенням доз і збільшенням інтервалу між введенням алергенів.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: див. пилкові алергени.

Показання для застосування ЛЗ: лікування неускладнених форм цілорічного алергічного риніту, алергічної БА та інших АЗ, де етіологічним фактором є побутові алергени.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: див. драже пилкові.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: див. драже пилкові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: див. драже пилкові.

Форми випуску ЛЗ: 5 контейнерів по 15 драже з вмістом алергену 0,2 PNU, 2,0 PNU, 20,0 PNU, 200,0 PNU, 1000,0 PNU відповідно (всього 75 драже); окремо 15 драже у контейнері з концентрацією алергенів у 1000 PNU.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати в захищеному від світла місці з відносною вологістю, що не перевищує 60 % і t° 18° C - 25° C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Мікст-алергени побутові у вигляді драже Вінницького ТОВ "Імунолог", Україна.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали