МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 березня 2011 року N 122

Про затвердження Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (зі змінами), з метою реалізації положень Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 563-р (зі змінами), наказую:

1. Затвердити Галузеву цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Галузева програма), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів МОЗ, підприємствам, установам, організаціям, що входять до сфери управління МОЗ, які беруть участь у виконанні Галузевої програми:

2.1. Забезпечити виконання заходів та завдань Галузевої програми.

2.2. Щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, інформувати Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 прохід виконання заходів та завдань Галузевої програми.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій під час складання проектів місцевих бюджетів на 2011 - 2012 роки у бюджетному запиті передбачити кошти для виконання заходів та завдань Галузевої програми.

4. Начальникам головних управлінь охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, начальникам управлінь охорони здоров'я Львівської, Донецької, Харківської міських рад в двотижневий термін внести відповідні зміни до планів реалізації Концепції приймаючих міст і регіональних програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на підставі визначених Галузевою програмою основних завдань, заходів та показників.

5. Відділу організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 (Синельник С. В.) щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати узагальнену інформацію про хід виконання Галузевої програми до Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.02.2008 N 58 "Про Галузеву програму МОЗ підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу";

- наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.05.2008 N 277 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.02.2008 N 58";

- наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.12.2008 N 701 "Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07.02.2008 N 58 та від 30.05.2008 N 277";

- наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2009 N 375 "Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07.02.2008 N 58 "Про Галузеву програму МОЗ підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", від 30.05.2008 N 277 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.02.2008 N 58";

- наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.08.2009 N 597 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 07.02.2008 N 58".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О. В.

 

Міністр 

І. М. Ємець 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
02.03.2011 N 122 

Галузева цільова програма
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України

Загальні положення

Галузева цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Галузева програма) розроблена відповідно до завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 (із змінами), та положень Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 563-р (із змінами).

Мета Галузевої програми

Метою Галузевої програми є створення економічних та організаційних умов для надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності учасникам, гостям та вболівальникам під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат) в приймаючих містах та на шляхах пересування.

Шляхи виконання завдань з підготовки та проведення чемпіонату

Забезпечення медичного обслуговування під час проведення чемпіонату в приймаючих містах, на шляхах пересування учасників, уболівальників і гостей здійснюється шляхом:

приведення закладів охорони здоров'я, що використовуватимуться для медичного обслуговування в приймаючих містах під час проведення чемпіонату, у відповідність до вимог міжнародних стандартів надання медичної допомоги;

організаційно-методичного керівництва та координації роботи державної служби медицини катастроф і закладів охорони здоров'я в приймаючих містах та на шляхах пересування вболівальників у разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру;

підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників приймаючих міст та причетних регіонів з питань надання екстреної медичної допомоги;

підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників приймаючих міст із знання іноземної мови, в тому числі англійської.

На підставі завдань, показників і заходів Галузевої програми, програм приймаючих міст та регіональних програм розробляються плани підготовки закладів охорони здоров'я, які щороку затверджуються з визначенням строків виконання з урахуванням джерел та обсягів фінансування.

Завдання і заходи Галузевої програми

Перелік основних завдань і заходів з виконання Галузевої програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати виконання Галузевої програми

Виконання Галузевої програми дасть змогу:

забезпечити медичне обслуговування під час проведення чемпіонату;

забезпечити своєчасність, доступність і якість надання медичних послуг учасникам, гостям та вболівальникам під час проведення чемпіонату в приймаючих містах та на шляхах їх пересування;

створити систему надання екстреної медичної допомоги, зокрема в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Показники очікуваних результатів виконання Галузевої програми визначені у додатку 3.

Фінансове забезпечення Галузевої програми

Фінансування Галузевої програми здійснюється в межах видатків, передбачуваних у державному бюджеті, місцевих бюджетах, за рахунок державної підтримки та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Галузевої програми уточнюється після прийняття програм підготовки та проведення чемпіонату в приймаючих містах та під час складання проекту Державного бюджету України і місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів Галузевої програми, та в цілому за Галузевою програмою.

Орієнтовний обсяг фінансування Галузевої програми становить 1352,67 млн. гривень.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Галузевої програми визначені у додатку 4.

 

Додаток 1
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України 

ПАСПОРТ
Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України

1. Програма розроблена на виконання завдань Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 (із змінами).

2. Програма затверджена наказом МОЗ України від 02.03.2011 р. N 122.

3. Державний замовник - Міністерство охорони здоров'я України.

4. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я України.

5. Виконавці заходів Програми: МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад.

6. Строки виконання: 2008 - 2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень:

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування (млн. грн.) 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

623,66 

9,36 

28,30 

  

526,00 

60,00 

Державна підтримка 

157,15 

  

  

157,15 

  

  

Місцеві бюджети 

571,86 

41,73 

27,49 

51,53 

430,31 

20,8 

Усього: 

1352,67 

51,09 

55,79 

208,68 

956,31 

80,8 

 

Додаток 2
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України 

Завдання і заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України

N та найменування завдання згідно з Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

відповідальний виконавець/ виконавці 

Джерела фінансування 

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень 

усього 

за роками 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів для проведення в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат) 

термін виконання 

  

  

  

  

30.03 

  

розробка табелів оснащення медичних пунктів стадіону, фан-зони та працівників медичних груп на стадіоні та у фан-зоні під час проведення чемпіонату (далі - табелі оснащення) 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України (далі - УНП та ТЦ ЕМД та МК) Український центр спортивної медицини МОЗ України 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

30.04 

  

подання табелів оснащення до Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

  

08.06 - 08.07 

оснащення медичних пунктів стадіону, фан-зони та працівників медичних груп на стадіоні та у фан-зоні під час проведення заходів чемпіонату відповідно до затверджених табелів оснащення 

головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

2. Будівництво нових, реконструкція та дооснащення діючих тренувальних баз для забезпечення тренувань команд-учасниць чемпіонату 

термін виконання 

відповідно до графіка тренування команд 

  

  

  

  

01.06 - 10.07 

організація роботи тимчасових медичних пунктів та/або чергування бригад швидкої медичної допомоги для медичного обслуговування футбольних команд на тренувальних базах під час проведення чемпіонату 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я Донецької, Київської, Львівської, Полтавської, Закарпатської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської, Харківської обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

відповідно до графіка тренування команд 

  

  

  

  

01.06 - 10.07 

оснащення медичних пунктів на тренувальних базах відповідно до затверджених тимчасових табелів: 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я Донецької, Київської, Львівської, Полтавської, Закарпатської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської, Харківської обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у навчально-
тренувальному комплексі імені В. Баннікова, пров. Лабораторний, 7-б 

Головне управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Динамо" імені В. Лобановського, вул. Грушевського, 3 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на навчально-
тренувальної базі "Конча-Заспа", Столичне шоссе, 50 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Оболонь", вул. Північна, 26 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні Національного університету державної податкової служби, Київська обл., м. Ірпінь, вул К. Маркса, 31 

Головне управління охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на тренувальній базі ФК "Оболонь", Київська обл., м. Буча, вул. Лісова, 1-а 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на Тернопільському міському стадіоні, м. Тернопіль, вул. Степана Бандери, 15 

Головне управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Україна", м. Львів, вул. Липова алєя, 5 

Управління охорони здоров'я Львівської міської ради 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Сокіл", м. Львів, вул. Платона, 8 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Скіф", м. Львів, вул. Черемшини, 1 

-" - 

-" - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на Дрогобицькому міському стадіоні, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Данила Галицького, 2 

Головне управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на спортивно-
тренувальній базі "Кірша", Донецька обл., с. Кірша, вул. Верховинська, 60-а 

Головне управління охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні Регіонального спортивного комплексу "Олімпійській", м. Донецьк, вул. Челюскінців 

Управління охорони здоров'я Донецької міської ради 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на СК "Олімпік", м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, 189-а 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Металург", м. Донецьк, вул. Куйбишева, 25-а 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Шахтар", м. Донецьк, вул. Стадіонна, 34 

- " - 

." 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на учбово-
тренувальній базі "Металург", м. Донецьк, вул. Старобешівська, 1-а 

- " - 

-" - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на навчально-
тренувальній базі ФК "Металіст", Харківська обл., смт. Високий, вул. Футбольна, 2 

Головне управління охорони здоров'я Харківської обласної держадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні Геліос- Арена, м. Харків, пр. Ілліча, 1-а 

Управління охорони здоров'я Харківської міської ради 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Олімпік", (територія гольф-клубу "Superior") м. Харків, пр. Академіка Курчатова, 1-а 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Авангард", м. Ужгород, вул. І. Франка, 1 

Управління охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Ворскла", м. Полтава, пл. Незалежності, 16 

Головне управління охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Спартак", м. Одеса, вул. Канатна, 79 

Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської облдержадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Севастополь", м. Севастополь, вул. Брестська, 21 

Управління охорони здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні спорткомплексу "Скіф", АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. Новопавлівка, вул. Заречна, 30 

МОЗ Автономної Республіки Крим 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Славутич - арена", м. Запоріжжя, вул Лобановського, 21 

Управління охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на стадіоні "Метеор", м. Дніпропетровськ, вул. Амкарова, 27-а 

Головне управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

3. Проектування, будівництво, реконструкція та ремонт аеропортів 

термін виконання 

  

  

  

  

01.06 

  

розробка та подання до Державної авіаційної служби України пропозицій щодо організації роботи медичних пунктів в аеропортах 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

  

08.06 - 08.07 

забезпечення взаємодії служби швидкої медичної допомоги приймаючих міст та медичних служб аеропортів під час проведення чемпіонату 

головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

01.06 

  

визначення лікувальних закладів для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим (постраждалим), яких госпіталізують з території аеропорту 

головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Головне управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

4. Будівництво, реконструкція і ремонт залізниць 

термін виконання 

  

  

  

  

01.06 

  

розробка та подання до Міністерства інфраструктири України пропозицій щодо організації роботи медичних пунктів на залізничних вокзалах 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

  

08.06 - 08.07 

забезпечення взаємодії служби швидкої медичної допомоги приймаючих міст та медичних пунктів залізничних вокзалів під час проведення чемпіонату 

головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

01.03 

31,01 

визначення лікувальних закладів для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим (постраждалим), яких госпіталізують з території залізничних вокзалів;

внесення коректив за необхідністю 

головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

5. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) 

термін виконання 

  

01.05 

  

01.07 

  

31.01 

визначення переліку закладів охорони здоров'я, за якими закріплені ділянки доріг для забезпечення надання медичної допомоги постраждалим у ДТП під час проведення чемпіонату, та внесення відповідних змін 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

01.05 

  

  

  

31,01 

визначення місць тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги для 10-хвилинної доступності на ділянках автодоріг, що будуть використовуватись під час проведення чемпіонату 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

6. Облаштування пунктів пропуску через державний кордон 

термін виконання 

  

  

  

  

01.06

  

розробка спільно з Адміністрацією Державної прикордонної служби України: 

  

  

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

01.06 

  

- Порядку взаємодії на пунктах пропуску через державний кордон щодо надання екстреної медичної допомоги, зокрема іноземним громадянам, на цих пунктах під час проведення чемпіонату 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012 управління (головні управління) охорони здоров'я Одеської, Закарпатської, Житомирської, Харківської, Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Чернігівської облдержадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

01.06 

  

- Порядку взаємодії на пунктах пропуску через державний кордон Львівської області щодо надання екстреної медичної допомоги з залученням сил і засобів Клінічного госпіталя Державної прикордонної служби України (м. Львів), зокрема іноземним громадянам, на цих пунктах під час проведення чемпіонату 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012
Головне управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації
Клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України (м. Львів) (за згодою) 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

  

  

  

01.06 - 10.07 

забезпечення цілодобової роботи медичних пунктів на пунктах пропуску через державний кордон під час проведення чемпіонату: 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012
управління (головні управління) охорони здоров'я Одеської, Закарпатської, Житомирської, Харківської, Львівської, Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Чернігівської облдержадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Рава-Руська 

Головне управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Краківець 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Шегіні 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Ямпіль 

Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Лужанка 

Управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Вилок 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Чоп (Тиса) 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Дзвінкове 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Косино 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Дякове 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Ужгород 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Гоптівка 

Головне управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Довжанський 

Головне управління охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Бачівськ 

Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Устилуг 

Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Ягодин 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Порубне 

Головне управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Просяне 

Головне управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Нові Яриловичи 

Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

пункт пропуску Виступовичі 

Управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

8. Будівництво, реконструкція та переоснащення готелів, гуртожитків та прилеглих до них територій у мм. Києві, Донецьку, Львові, Харкові 

кількість місць 

400 

  

  

  

400 

  

проведення реконструкції гуртожитку N 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, вул. Шутова, 14, м. Київ 

МОЗ 

державний бюджет 

15,5 

  

2,5 

  

13 

  

державна підтримка 

4,0 

  

  

4,0 

  

  

кількість місць 

400 

  

  

  

400 

  

проведення реконструкції гуртожитку N 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, вул. Шутова, 14-а, м. Київ 

МОЗ 

державний бюджет 

13,0 

  

  

  

13 

  

державна підтримка 

6,5 

  

  

6,5 

  

  

12. Забезпечення надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності 

м. Київ 

кількість ліжок / кв. метрів 

250/12700 

  

  

  

250/12700 

  

проведення реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні N 12, вул. Підвисоцького, 4-а 

Київська міська державна адміністрація 

місцевий бюджет 

50 

  

  

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Київської міської клінічної лікарні N 12, вул. Підвисоцького, 4-а 

МОЗ 

державний бюджет 

20 

  

  

  

20 

  

площа надбудови / кв. метрів 

944 

  

  

  

944 

  

проведення реконструкції будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги, вул. Богдана Хмельницького, 37-б 

Київська міська державна адміністрація 

місцевий бюджет 

50 

  

  

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля медичного обладнання для Київської міської станції швидкої медичної допомоги. вул. Богдана Хмельницького, 37-б 

МОЗ 

державний бюджет 

12 

  

  

  

12 

  

кількість ліжок 

30 

  

  

  

30 

  

проведення реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні N 17, пров. Лабораторний, 20 

Київська міська державна адміністрація 

місцевий бюджет 

30

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Київської міської клінічної лікарні N 17, пров. Лабораторний, 20 

МОЗ 

державний бюджет 

16 

  

  

  

16 

  

переробка донорської крові/плазми (літрів на рік) 

15000/10000 

  

  

  

15000/10000 

  

проведення реконструкції корпусів Київської міської клінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові, вул. Зоологічна, 3 

Київська міська державна адміністрація 

місцевий бюджет 

87,81 

1,7 

0,3 

81,81 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля медичного обладнання для заготівлі, обстеження і зберігання донорської крові та її компонентів для Київського міського центру крові, вул. М. Берлинського, 12 

МОЗ 

державний бюджет 

  

  

  

  

державна підтримка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля медичного обладнання та устаткування для закладів охорони здоров'я 

Київська міська державна адміністрація 

місцевий бюджет 

41,1 

  

  

15 

20,1 

кількість ліжок 

30 

  

  

  

30 

  

проведення реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні N 18, бульвар Шевченка, 17 

- " -

місцевий бюджет 

30 

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Київської міської клінічної лікарні N 18, бульвар Шевченка, 17 

МОЗ 

державний бюджет 

13 

  

  

  

13 

  

кількість ліжок 

230 

  

  

  

230 

  

проведення реконструкції приймального та спеціалізованих відділень із створенням відділення невідкладної допомоги Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій територій та протисувні роботи, вул. Шовковична, 39/1 

Київська міська державна адміністрація 

місцевий бюджет 

150 

  

  

145 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 39/1 

МОЗ 

державний бюджет 

40,5 

  

  

  

40,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

проведення реконструкції, капітального ремонту приймального відділення із створенням відділення невідкладної допомоги та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", вул. Чорновола, 28/1 

МОЗ 

державний бюджет 

15 

  

  

  

15 

  

державна підтримка 

  

  

  

  

м. Донецьк 

корисна площа боксів / кв. метрів 

7591/6903 

  

  

7591/6903 

  

  

проведення капітального ремонту комунального закладу охорони здоров'я "Донецька обласна станція переливання крові" та придбання обладнання, вул. Рози Люксембург, 61 

Донецька обласна державна адміністрація 

місцевий бюджет 

0,5 

0,3 

  

0,2 

  

  

кількість ліжок / кв. метрів 

320/11831 

  

  

  

320/11831 

  

проведення капітального ремонту спеціалізованих відділень комунального клінічного лікувально-
профілактичного закладу охорони здоров'я "Обласна травматологічна лікарня", вул. Артема, 106 

Донецька обласна державна адміністрація 

місцевий бюджет 

7,5 

1,3 

2,1 

3,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунального клінічного лікувально-
профілактичного закладу охорони здоров'я "Обласна травматологічна лікарня", вул. Артема, 106 

МОЗ 

державний бюджет 

10,8 

  

5,7 

  

5,1 

  

державна підтримка 

3,1 

  

  

3,1 

  

  

кількість ліжок / кв. метрів 

1103/70786 

  

  

  

1103/70786 

  

проведення капітального ремонту спеціалізованих відділень та реконструкція приймального відділення із створенням відділення невідкладної допомоги комунальної лікувально-
профілактичної установи "Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання", просп. Ілліча, 14 

Донецька обласна державна адміністрація 

місцевий бюджет 

10,6 

  

1,6 

7,5 

1,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунальної лікувально-
профілактичної установи "Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання", просп. Ілліча, 14 

МОЗ 

державний бюджет 

8,4 

  

2

  

6,4 

  

державна підтримка 

5,3 

  

  

5,3 

  

  

кв. метрів 

4060 

  

  

  

4060 

  

оснащення медичною апаратурою та капітальний ремонт підстанцій комунального лікувально-
профілактичного закладу "Станція швидкої медичної допомоги м. Донецька" та її оснащення медичною апаратурою, вул. Щорса, 47 

Донецька міська рада 

місцевий бюджет 

2,9 

  

1,4 

0,5 

  

кількість ліжок / кв. метрів 

550/10197 

  

  

  

550/10197 

  

проведення капітального ремонту спеціалізованих відділень та реконструкція приймального відділення із створенням відділення невідкладної допомоги комунальної лікувально-
профілактичної установи "Центральна міська лікарня N 1 м. Донецька", вул. Артема, 57 

  

місцевий бюджет 

13,15 

2,4 

1,6 

5,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунальної лікувально-
профілактичної установи "Центральна міська лікарня N 1 м. Донецька", вул. Артема, 57 

МОЗ 

державний бюджет 

10,9 

  

  

4,9 

  

державна підтримка 

7,1 

  

  

7,1 

  

  

- " -

220/4465 

  

  

  

220/4465 

  

проведення капітального ремонту спеціалізованих відділень комунального лікувально-
профілактичного закладу "Центральна міська лікарні N 3 м. Донецька", вул. Овнатаняна, 16 

Донецька міська рада 

місцевий бюджет 

0,8 

  

0,2 

0,1 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунального лікувально-
профілактичного закладу "Центральна міська лікарні N 3 м. Донецька", вул. Овнатаняна, 16 

МОЗ 

державний бюджет 

5,9 

  

  

4,9 

  

державна підтримка 

3,1 

  

  

3,1 

  

  

- " -

220/3867 

  

  

220/3867 

  

  

проведення капітального ремонту спеціалізованих відділень комунального лікувально-
профілактичного закладу "Центральна міська лікарні N 17 м. Донецька", вул. Панфілова, 87 

Донецька міська рада 

місцевий бюджет 

0,6 

0,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунального лікувально-
профілактичного закладу "Центральна міська лікарні N 17 м. Донецька", вул. Панфілова, 87 

МОЗ 

державний бюджет 

6,7 

  

1,5 

  

5,2 

  

державна підтримка 

4,1 

  

  

4,1 

  

  

м. Львів 

кількість ліжок / кв. метрів 

1000/45370,6 

  

  

  

1000/45370,6 

  

проведення реконструкції і капітального ремонту комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, вул. Миколайчука, 9 

Львівська міська рада 

місцевий бюджет 

15,24 

3,78 

2,64 

2,62 

6,2 

  

кількість ліжок / кв. метрів 

365/14986,7 

  

  

  

365/14986,7 

  

проведення реконструкції і капітального ремонту комунальної 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова із створенням відділення невідкладної допомоги, вул. Навроцького, 23 

- " -

місцевий бюджет 

12,31 

5,74 

0,76 

2,51 

3,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунальної 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова, вул. Навроцького, 23 

МОЗ 

державний бюджет 

16,9 

  

  

  

16,9 

  

державна підтримка 

6,7 

  

  

6,7 

  

  

кв. метрів 

3375 

  

  

  

3375 

  

проведення реконструкції і капітального ремонту станції швидкої медичної допомоги, вул. П. Орлика, 6 

Львівська міська рада 

місцевий бюджет 

3,82 

2,29 

0,53 

  

  

кількість ліжок / кв. метрів 

450/2707 

  

  

  

450/2707 

  

проведення капітального ремонту комунальної міської дитячої клінічної лікарні, вул. П. Орлика, 4 

-" - 

місцевий бюджет 

5,72 

2,68 

0,54 

  

2,50 

  

амбулаторний прийом, кількість осіб на добу / кв. метрів 

50/353 

50/353 

  

  

  

  

проведення ремонту комунальної 5-ї міської клінічної поліклініки, вул. Виговського, 32 

-" - 

місцевий бюджет 

0,09 

0,09 

  

  

  

  

кількість ліжок/ кв. метрів 

410/4800 

  

  

  

410/4800 

  

проведення капітального ремонту комунальної інфекційної клінічної лікарні, вул. Пекарська, 54 

-" - 

місцевий бюджет 

2,4 

0,39 

0,01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Львівського обласного кардіологічного центру, вул. Кульпарківська, 35 

МОЗ 

державний бюджет 

13,0 

  

  

  

13,0 

  

державна підтримка 

7,7 

  

  

7,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Львівського державного онкологічного регіонального центру, вул. Гашека, 2-а 

- " - 

державний бюджет 

13,0 

  

  

  

13,0 

  

державна підтримка 

7,7 

  

  

7,7 

  

  

м. Харків 

кількість ліжок / кв. метрів 

535/29000 

  

  

  

535/29000 

  

проведення капітального ремонту 17-ої клінічної багатопрофільної лікарні ДП "Завод імені В. А. Малишева", просп. Московський, 195 

Харківська міська рада 

місцевий бюджет 

10,85 

0,2 

0,85 

6,6 

3,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для 17-ої клінічної багатопрофільної лікарні ДП "Завод імені В. А. Малишева", просп. Московський, 195 

МОЗ 

державний бюджет 

11,23 

0,48 

  

  

10,75 

  

державна підтримка 

7,75 

  

  

7,75 

  

  

Харківська міська рада 

місцевий бюджет 

1,15 

0,05 

1,1 

  

  

  

кількість ліжок / кв. метрів 

1000/36413 

  

  

  

1000/36413 

  

проведення капітального ремонту із створенням відділення невідкладної допомоги Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О. І. Мещанінова, пров. Балакірєва, 3-а 

Харківська міська рада 

місцевий бюджет 

17,88 

9,46 

4,62 

1,50 

2,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О. І. Мещанінова, пров. Балакірєва, 3-а 

МОЗ 

державний бюджет 

19,63 

8,88 

  

  

10,75 

  

державна підтримка 

8,75 

  

  

8,75 

  

  

Харківська міська рада 

місцевий бюджет 

8,04 

  

8,04 

  

  

  

- " -

860/50176 

  

  

  

  

860/50176 

будівництво діагностичного центру та проведення капітального ремонту відділень комунального закладу охорони здоров'я "Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", просп. Правди, 13 

Харківська обласна державна адміністрація 

місцевий бюджет 

9,20 

2,75 

0,3 

1

4,85 

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунального закладу охорони здоров'я "Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", просп. Правди, 13 

МОЗ 

державний бюджет 

9,75 

  

  

  

9,75 

  

державна підтримка 

8,75 

  

  

8,75 

  

  

- " -

420/26514 

  

  

  

  

420/26514 

проведення капітального ремонту комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології та нефрології імені В. І. Шаповала", просп. Московський, 195 

Харківська обласна державна адміністрація 

місцевий бюджет 

5,6 

1,2 

0,3 

0,8 

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології та нефрології імені В. І. Шаповала", просп. Московський, 19 

МОЗ 

державний бюджет 

4,25 

  

  

  

4,25 

  

державна підтримка 

3,3 

  

  

3,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

придбання обладнання та транспорту для обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру, вул. Тобольська, 63 

Харківська обласна державна адміністрація 

місцевий бюджет 

3,2 

0,8 

  

0,9 

1,4 

0,1 

Загальні заходи МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

оснащення медичним обладнанням установ державної санітарно-
епідеміологічної служби 

Структурні підрозділи МОЗ відповідно до покладених функцій 

державний бюджет 

30,1 

  

  

  

20,1 

10 

державна підтримка 

20,3 

  

  

20,3 

  

  

кількість реанімобілів/ кількість 

304/30 

  

4/30 

30 

209 

50 

забезпечення своєчасного надання медичної допомоги під час проведення чемпіонату, зокрема в містах, де відбуваються матчі чемпіонату 

Структурні підрозділи МОЗ відповідно до покладених функцій 

державний бюджет 

268,6 

  

9,6 

  

209 

50 

державна підтримка 

30,0 

  

  

30 

  

  

кількість лікарень 

  

  

  

  

розроблення за міжнародними стандартами надання екстреної медичної допомоги проекту приймального відділення багатопрофільних лікарень та впровадження його у відповідних лікарнях в містах, де відбуваються матчі чемпіонату 

Структурні підрозділи МОЗ відповідно до покладених функцій 

державна підтримка 

7,5 

  

  

7,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оснащення медичним обладнанням лікарсько-
фізкультурних диспансерів в містах, де відбуваються матчі, та Українського центру спортивної медицини МОЗ України 

Структурні підрозділи МОЗ відповідно до покладених функцій 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля мобільних центрів керування та координації медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях для Українського науково-практичного та територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в містах, де відбуваються матчі чемпіонату 

Структурні підрозділи МОЗ відповідно до покладених функцій 

державний бюджет 

10 

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

закупівля мобільних комплексів з оснащенням та виробами для забезпечення медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, транспортування контамінованих постраждалих для Українського науково-
практичного та територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в містах, де відбуваються матчі чемпіонату 

Структурні підрозділи МОЗ відповідно до покладених функцій 

державний бюджет 

28,5 

  

  

  

28,5 

  

державна підтримка 

7,5 

  

  

7,5 

  

  

терміни виконання 

  

  

  

10,12 

  

  

підготовка та/або деталізація:
- Планів медичного забезпечення офіційних місць ЄВРО 2012 (звичайний режим роботи та реагування у разі надзвичайної ситуації) для кожного офіційного місця: стадіон (матчі чемпіонату); готелі; тренувальні бази; акредитаційні центри;
- Мап, що враховують офіційні місця;
- інформації про медичні установи Приймаючого міста. 

головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

терміни виконання 

  

  

  

  

30,03 

  

підготовка:
- Планів медичного забезпечення офіційних місць ЄВРО-2012 (звичайний режим роботи та реагування у разі надзвичайної ситуації) для кожного офіційного місця: готелі; тренувальні бази;
- Мап, що враховують офіційні місця;
- інформації про медичні установи Офіційного міста. 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я Київської, Полтавської, Закарпатської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської, Харківської обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

терміни виконання 

  

  

  

  

30,03 

  

підготовка:
- Планів медичного забезпечення на маршрутах руху учасників матчу та туристів; організація роботи тимчасових медичних пунктів та/або чергування бригад швидкої медичної допомоги для медичного обслуговування;
 - оснащення тимчасових медичних пунктів відповідно до затверджених табелів оснащення 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я Київської, Полтавської, Закарпатської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської, Харківської обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

кількість медичних працівників 

3924 

  

  

  

  

3924 

проведення підвищення кваліфікації за спеціальностю в рамках післядипломної освіти лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою лікувальних закладів та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги приймаючих міст 

УНПЦ ЕМД та МК; Управління освіти і науки; головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

кількість студентів вищих навчальних медичних закладів III - IV рівня акредитації 

950 

  

  

  

  

  

проведення навчання студентів вищих навчальних медичних закладів III - IV рівня акредитації приймаючих міст ЄВРО-2012, які можуть бути залучені як помічник лікаря, із володіння іноземною мовою, зокрема англійською 

Управління освіти і науки; головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій 

- " -

  

  

  

  

  

  

термін виконання 

  

  

31,12 

  

  

  

розробка та подання до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та територіальних органів охорони здоров'я навчально-
тренувальної програми з підготовки та проведення першої невідкладної медичної допомоги для немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої невідкладної допомоги 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012, УНПЦ УМ та МК 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.05 - 30.08 

  

проведення тренувальних зборів бригад швидкої медичної допомоги та диспетчерської служби приймаючих міст для відпрацювання алгоритмів дій при наданні медичної допомоги постраждалим, у разі виникнення надзвичайних ситуації на стадіоні, фан-зоні, із застосуванням медичного сортування (термін проведення зборів врахувати із станом готовності стадіону) 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012, УНПЦ УМ та МК; головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.02 - 15.11 

  

проведення в 4 приймаючих містах методичних семінарів щодо організації медичної допомоги особам, які мають страховий поліс, за участю страхових та асистуючих компаній України (за згодою): 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012; Управління економіки медичного страхування та соціальних програм; МОЗ Автономної Республіки Крим; управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.02 - 31.03 

у м. Києві 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012; Головне управління охорони здоров'я Київської облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрацій, управління (головні управління) охорони здоров'я Черкаської, Одеської, Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Кіровоградської облдержадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

01.10 - 15.11 

  

у м. Львові 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012; Головне управління охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації, управління охорони здоров'я Львівської, міської ради; управління (головні управління) охорони здоров'я Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Хмельницької облдержадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

01.10 - 15.11 

  

у м. Харкові 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012; Головне управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації, управління охорони Харківської міської ради, управління охорони здоров'я Сумської, Полтавської, Миколаївської, Херсонської облдержадміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.02 - 31.03 

у м. Донецьку 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012; Головне управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, управління охорони здоров'я Донецької міської ради, МОЗ Автономної Республіки Крим; управління (головні управління) охорони здоров'я Луганської, Дніпропетровської, Запорізької обласних та Севастопольської міської держадміністрацій 

  

  

  

  

  

  

  

15. Будівництво, реконструкція та створення у мм. Києві, Донецьку, Львові, Харкові та на прилеглих до них територіях та у населених пунктах, розташованих за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів, належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів 

терміни виконання 

відповідно до графіка проведення чемпіонату 

  

  

  

  

01.06 - 10.07 

медичне забезпечення масових заходів, у фан-зонах, в тому числі відповідно до затверджених медичних планів під час проведення товариських та офіційних матчів 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012;
головні управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій; управління охорони здоров'я Донецької, Львівської, Харківської міських рад 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

19. Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних великих телевізійних екранів у всіх обласних центрах, на курортах, у місцях масового відпочинку, фан-зонах 

терміни виконання 

відповідно до графіка проведення чемпіонату 

  

  

  

  

01.06 - 10.07 

медичне забезпечення масових заходів, у фан-зонах, в тому числі відповідно до затверджених медичних планів під час проведення товариських та офіційних матчів: 

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012;
МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оснащення медичних пунктів на територіях фан-зон 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

визначення лікувальних закладів для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим (постраждалим), яких госпіталізують з територій фан-зон 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1352,67 

51,09 

55,79 

208,68 

956,31 

80,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

523,66 

9,36 

28,30 

  

526,00 

60,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державна підтримка 

157,15 

  

  

157,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцеві бюджети 

571,86 

41,73 

27,49 

51,53 

430,31 

20,80 

 

Додаток 3
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України 

Очікувані результати
виконання Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України

Найменування завдання та заходу 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниці виміру 

Значення показників 

Усього 

у тому числі за роками 

  

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

8. Будівництво, реконструкція та переоснащення готелів, гуртожитків у містах та прилеглих до них територій 

Реконструкція гуртожитків N 3 та N 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 

економічні 

місця готельного типу 

кількість 

800 

  

  

  

800 

  

12. Забезпечення надання необхідних  медичних послуг, належної якості та максимальної доступності 

Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я (кількість ліжок) 

економічні 

реконструйовані та відремонтовані заклади медичної допомоги 

кількість 

21 

  

  

  

21 

  

соціальні 

ліжковий фонд (ліжка) закладів охорони здоров'я 

кількість 

7993 

1080 

  

  

4958 

1955 

Закупівля реанімобілів 

соціальні 

автомобілі швидкої медичної допомоги 

кількість автомобілів 

304 

  

100 

150 

50 

Закупівля навчально-тренувального устаткування 

соціальні 

навчально-тренувальне устаткування 

кількість комплектів 

30 

  

30 

  

  

  

Загальні заходи МОЗ 

Забезпечення підвищення кваліфікації за спеціальностями в рамках післядипломної освіти лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою лікувальних закладів та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги приймаючих міст 

соціальні 

  

кількість регіонів 

20. Забезпечення вивчення іноземної мови співробітниками правоохоронних органів, МНС, медичними працівниками та працівниками сфери обслуговування. Участь в підготовці стюардів та волонтерів, згідно з програмою УЄФА 

Забезпечення підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою лікувальних закладів та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги приймаючих міст із володіння іноземною мовою, насамперед англійською 

соціальні 

кількість медичних працівників 

  

4870 

  

  

  

  

4870 

 

Додаток 4
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров'я України

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування (млн. грн.) 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

623,66 

9,36 

28,30 

  

526,00 

60,00 

Державна підтримка 

157,15 

  

  

157,15 

  

  

Місцеві бюджети 

571,86 

41,73 

27,49 

51,53 

430,31 

20,80 

Усього: 

1352,67 

51,09 

55,79 

208,68 

956,31 

80,80 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали