МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2012 року N 334

Про затвердження Інформації про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2011 рік

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, пункту 9 наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2011 N 1752 "Про підготовку річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010 N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет" (Наказ N 1489), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за N 137/18875, наказую:

1. Затвердити Інформацію про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2011 рік (далі - Інформація), що додається.

2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) забезпечити до 15 березня 2012 року в установленому порядку розміщення Інформації на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Шевченка Ю. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.03.2012 N 334

Інформація про бюджет
головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2011 рік

Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011).

Основна мета діяльності Міністерства - забезпечення проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.

Головні завдання Міністерства:

розроблення та проведення єдиної державної, бюджетної, митної, податкової політики;

здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної фінансово-економічної ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку;

розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави і погашення та обслуговування державного боргу;

розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України тощо;

забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;

удосконалення системи ефективного управління коштами бюджету, процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю та звітності тощо.

До сфери управління Міністерства фінансів України в 2011 році належали:

• центральні органи виконавчої влади - 6;

• місцеві фінансові органи та територіальні органи

ДКСУ, ДФІУ, ДПСУ, ДМСУ, ФДМУ - 2267;

• бюджетні установи - 7;

• навчальні заклади - 10;

• бази відпочинку - 6;

• державні підприємства - 4;

• казенні підприємства пробірного контролю - 7.

Центральні органи виконавчої влади - Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, Державна пробірна служба України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Місцеві фінансові органи - 24 головних фінансових управління обласних державних адміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації та 492 районних фінансових управління.

Територіальні органи Державної казначейської служби України - 660 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.

Територіальні органи Державної фінансової інспекції України - 192 обласних, районних та міських контрольно-ревізійних управління.

Територіальні органи Державної податкової служби України - 512 обласних, районних та міських податкових інспекцій.

Територіальні органи Державної митної служби України - 34 митниці.

Територіальні органи Фонду державного майна України - 26 регіональних відділень фонду державного майна.

Бюджетні установи - Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління", Державний гемологічний центр України, державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", державна установа "Музей коштовного і декоративного каміння", Науково-дослідний інститут фінансового права, Державний науково-дослідний інститут митної справи, Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників та кінології державної митної служби, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України.

Вищі навчальні заклади - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Буковинська державна фінансова академія, Дніпропетровська державна фінансова академія, Львівська державна фінансова академія, Одеський, Харківський інститути фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Академія митної служби України, Національний університет державної податкової служби України, Київський фінансово-економічний коледж національного університету державної податкової служби України.

Бази відпочинку - "Світязь" Головного фінансового управління Волинської обласної державної адміністрації, "Нова Ялта" Головного фінансового управління Донецької обласної державної адміністрації, "Перлина" Головного фінансового управління Миколаївської обласної державної адміністрації, "Фінансист" Головного фінансового управління Одеської обласної державної адміністрації та державні установи - база відпочинку "Конча-Заспа" та "Любич" Міністерства фінансів України.

Державні підприємства - поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів, Київська офсетна фабрика, Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних фінансових технологій, Управління з експлуатації майнового комплексу.

Казенні підприємства пробірного контролю - Донецьке, Західне, Південне, Східне, Центральне, Кримське, Дніпропетровське.

Чисельність працівників установ системи Міністерства фінансів - 104695 штатних одиниці, у тому числі за органами управління:

Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи - 8865

Державна казначейська служба України та її територіальні органи - 14785

Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи - 7127

Державна податкова служба України та її територіальні органи - 55826

Державна митна служба України та її територіальні органи - 15411

Фонд державного майна України та його територіальні органи - 2625

Державна пробірна служба України - 56.

У 2011 році Міністерством фінансів України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 49 бюджетними програмами.

За КВК 350 "Міністерство фінансів України" для виконання 49 бюджетних програм було визначено одного головного розпорядника, 6 відповідальних виконавців:

за 26 бюджетними програмами - Міністерство фінансів України;

за 5 бюджетними програмами - Державна казначейська служба України;

за 4 бюджетними програмами - Державна фінансова інспекція України;

за 2 бюджетними програмами - Державна пробірна служба України;

за 8 бюджетними програмами - Державна податкова служба України;

за 4 бюджетними програмами - Державна митна служба України;

за 3 бюджетними програмами - Фонд державного майна України.

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України, в 2011 році складалась з 264 розпорядників бюджетних коштів:

Головний розпорядник - розпорядник коштів I ступеня - Міністерство фінансів України;

104 розпорядники коштів II ступеня;

152 розпорядники коштів III ступеня;

7 одержувачів коштів.

Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства фінансів України, на 2011 рік становить 34173674,5 тис. грн., з них використано 33572511,5 тис. грн., або 98,2 %, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом - 33448330,4 тис. грн.;

використано (касові видатки) - 32959529,3 тис. грн., або 98,5 %;

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом - 725344,1 тис. грн.;

використано (касові видатки) - 612982,2 грн., або 84,5 відсотка.

Фінансування видатків у системі Міністерства фінансів України у 2011 році здійснювалося за такими бюджетними програмами:

Утримання центральних органів виконавчої влади та їх місцевих територіальних органів

За КПКВК 3501010 "Керівництво та управління у сфері фінансів" - Міністерство фінансів України, 517 місцевих фінансових органів та одержувач бюджетних коштів - державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу".

Затверджено кошторисом - 592932,9 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 589902,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 3030,8 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 572121,0 тис. грн., або 96,5 %, в тому числі: за загальним фондом - 570603,6 тис. грн., або 96,7 %, за спеціальним фондом - 1517,4 тис. грн., або 50,1 відсотка.

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності центрального апарату Міністерства фінансів України, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації, районних в областях та районних в Автономній Республіці Крим фінансових управлінь, які забезпечують проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.

Протягом року Міністерством фінансів України розглянуто 71036 законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів; проведено 3941 семінар та конференція; сформовано 11868 місцевих бюджетів; проведено місцевими фінансовими органами 188699 експертиз кошторисів, штатних розписів, планів асигнувань та планів використання коштів бюджетних установ; проведено місцевими фінансовими органами 23877 перевірок бюджетних установ; видано 45 ліцензій на провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

За КПКВК 3502010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" - Фонд державного майна України та 26 регіональних відділень.

Затверджено кошторисом - 158215,9 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 157796,7 тис. грн., за спеціальним фондом - 419,2 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 152478,3 тис. грн., або 96,4 %, в тому числі: за загальним фондом - 152208,2 тис. грн., або 96,5 %, за спеціальним фондом - 270,1 тис. грн., або 64,4 відсотка.

Фонд державного майна України реалізовує державну політику у сфері приватизації державного майна, здійснює визначені законами повноваження власника державного майна, функції з управління об'єктами права державної власності, є орендодавцем державного майна, головним методологом забезпечення орендних відносин, регулює оціночну діяльність, реалізовує повноваження держави щодо її корпоративних прав.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" від 23.12.2010 N 2857-VI встановлено завдання з надходження частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, до дохідної частини державного бюджету в сумі 2117,50 млн. гривень.

Відповідно до індикативних показників доходів загального фонду Державного бюджету України на 2011 рік планове завдання з надходжень дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, на 2011 рік становить 149,07 млн. гривень.

Згідно з інформацією, наданою Державною казначейською службою України, станом на 01.01.2012 до бюджету перераховано дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, обсягом 594,0 млн. гривень. Виконання річного планового завдання з надходження дивідендів за 2011 рік становить 398,5 відсотка.

Крім того, Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" на Фонд покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання із забезпечення надходження коштів в обсязі 655,0 млн. грн. до державного бюджету за оренду державного майна.

Станом на 01.01.2012, за даними Державної казначейської служби України, від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 854,8 млн. грн., що становить 130,5 % виконання річного завдання.

Протягом року підготовлено 223 актів оцінки державного майна, опрацьовано 10293 звіти про оцінку майна (державної власності), акти оцінки майна, які підлягають рецензуванню, забезпечено облік 1079530 об'єктів державної власності (державного майна) в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності, забезпечено контроль стану виконання 1685 договорів купівлі-продажу державного майна, укладено на конкурсних засадах 2934 договори оренди.

За КПКВК 3503010 "Керівництво та управління у сфері пробірного контролю" - Державна пробірна служба України.

Затверджено кошторисом - 7406,7 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 6029,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 1376,8 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 7116,9 тис. грн., або 96,1 %, в тому числі: за загальним фондом - 5949,1 тис. грн., або 98,7 %, за спеціальним фондом - 1167,8 тис. грн., або 84,8 відсотка.

Основною метою виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері державного пробірного контролю в Україні за якістю дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, контроль за операціями із зазначеними цінностями, управління сферою державного пробірного контролю.

Протягом року Державною пробірною службою України проведено 9500 експертиз відбитків державного пробірного клейма, здійснено 641 перевірку суб'єктів господарювання. За результатами перевірки притягнуто до адміністративної відповідальності 358 осіб та нараховано штрафів на суму 321,5 тис. грн., яка підлягає перерахуванню до державного бюджету.

У 2011 році Державна пробірна служба України надавала освітні послуги з підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного пробірного контролю, які здійснювались за ліцензією Міністерства освіти і науки України від 28.01.2010 р., серія АВ N 50618. Кількість слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації - 200 осіб.

За КПКВК 3504010 "Керівництво та управління казначейського обслуговування" - Державна казначейська служба України та 660 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.

Затверджено кошторисом - 722666,8 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 714228,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 8438,2 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 719863,6 тис. грн., або 99,6 %, в тому числі: за загальним фондом - 712134,4 тис. грн., або 99,7 %, за спеціальним фондом - 7729,2 тис. грн., або 91,6 відсотка.

Основним завданням Державної казначейської служби України є забезпечення урядової політики щодо управління бюджетними коштами, яка спрямована на створення оптимальної системи оперативного управління державними коштами, забезпечення своєчасних розрахунків за зобов'язаннями держави і сприяння вирішенню незбалансованості ресурсної та видаткової частин державного бюджету в часі. Удосконалення системи ефективного управління коштами бюджету, процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю та звітності тощо.

Державною казначейською службою України в межах коштів забезпечено обслуговування за доходами та видатками 12101 місцевого бюджету, 811794 рахунків місцевих бюджетів та 81435 рахунків державного бюджету.

За КПКВК 3505010 "Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів" - Державна фінансова інспекція України та її 192 територіальних органів.

Затверджено кошторисом - 482429,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 481359,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 1070,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 481898,1 тис. грн., або 99,9 %, в тому числі: за загальним фондом - 481031,2 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 866,9 тис. грн., або 81,0 відсотка.

Діяльність Державної фінансової інспекції у 2011 році була спрямована на здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взятті зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів; проведення моніторингу за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, запобігання їм у подальшому, а також щодо удосконалення державного фінансового контролю.

Протягом року проведено 12376 ревізій, 52 фінансових аудити виконання бюджетних програм, 89 фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів, 128 фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання.

За КПКВК 3506010 "Керівництво та управління у сфері митної справи" - Державна митна служба України та її 34 митниці.

Затверджено кошторисом - 1420753,8 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 1400403,7 тис. грн., за спеціальним фондом - 20350,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 1402423,5 тис. грн., або 98,7 %, в тому числі: за загальним фондом - 1391573,1 тис. грн., або 99,4 %, за спеціальним фондом - 10850,4 тис. грн., або 53,3 відсотка.

Основними завданнями Державної митної служби України є: забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи; захист економічних інтересів України; контроль за додержанням законодавства України про митну справу; використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів; удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями; здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи.

Протягом року забезпечено 114816715,6 тис. грн. надходжень до дохідної частини бюджету, оформлено 3198157 шт. вантажно-митних декларацій, пропущено 19233,7 тис. од. транспортних засобів через митний кордон України.

За КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та використанням податкового законодавства" - Державна податкова служба України та її 512 територіальних органів.

Затверджено кошторисом - 4233812,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 3854087,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 379725,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 4202872,1 тис. грн., або 99,3 %, в тому числі: за загальним фондом - 3848778,1 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 354094,0 тис. грн., або 93,3 відсотка.

У 2011 році бюджетні кошти витрачалися на фінансове забезпечення органів державної податкової служби України, основним завданням яких є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, неподаткових платежів, установлених законодавством, а також за додержанням законодавства з питань регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Протягом року до Державного бюджету України мобілізовано доходів у загальній сумі 192080500 тис. грн., з яких: до загального фонду - 185038500 тис. грн., та спеціального фонду - 7042000 тис. грн.; виготовлено 5434658 тис. шт. акцизних марок. У 2011 році капітальний ремонт здійснювався в 58 приміщеннях, що належать органам ДПС України; проведено реконструкцію у 17 адміністративних будівлях; завершено будівельні роботи та введено в експлуатацію згідно з проектно-кошторисною документацією адмінбудинок у місті Яремча Івано-Франківської області загальною площею 1383,2 кв. метрів.

Утримання бюджетних установ системи Міністерства фінансів України

За КПКВК 3501040 "Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації" - Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Затверджено кошторисом - 12370,7 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 9828,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 2542,4 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 12105,5 тис. грн., або 97,9 %, в тому числі: за загальним фондом - 9822,7 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 2282,8 тис. грн., або 89,8 відсотка.

У Донецькій філії Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі середньорічна чисельність студентів у 2011 році становила - 1286 осіб, у тому числі за загальним фондом - 896 осіб, з них денної форми навчання - 612 осіб, за спеціальним фондом - 390 осіб, з них денної форми навчання - 180 осіб.

За загальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 280 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 190 осіб, випуск відповідно - 376 осіб, в тому числі на денній формі навчання - 243 особи.

За спеціальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 78 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 31 особа, випуск відповідно - 122 особи, в тому числі на денній формі навчання - 56 осіб.

За КПКВК 3501050 "Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації" - 6 вищих навчальних закладів, а саме: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Буковинська державна фінансова академія, Дніпропетровська державна фінансова академія, Львівська державна фінансова академія, Одеський, Харківський інститути фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Затверджено кошторисом - 143127,6 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 99437,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 43690,4 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 140567,0 тис. грн., або 98,2 %, в тому числі: за загальним фондом - 99417,9 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 41149,1 тис. грн., або 94,2 відсотка.

У 6 навчальних закладах середньорічна чисельність студентів у 2011 році становила - 12754 особи, у тому числі за загальним фондом - 7763 особи, з них денної форми навчання - 5351 особа, за спеціальним фондом - 4991 особа, з них денної форми навчання - 2510 осіб.

За загальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 2847 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 2000 осіб, випуск відповідно - 3029 осіб, в тому числі на денній формі навчання - 1888 осіб.

За спеціальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 2026 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 966 осіб, випуск відповідно - 2182 особи, в тому числі на денній формі навчання - 995 осіб.

За КПКВК 3501070 "Функціонування музею коштовного і декоративного каміння" - державна установа "Музей коштовного і декоративного каміння".

Затверджено кошторисом - 515,4 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 481,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 33,9 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 509,5 тис. грн., або 98,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 481,5 тис. грн., або 100 %, за спеціальним фондом - 28,0 тис. грн., або 82,6 відсотка.

Основною метою бюджетної програми є залучення широких верств населення до надбань національної та світової історико-культурної спадщини; забезпечення збереження, систематизації, вивчення та комплектування (поновлення) експозицій і фондової колекції коштовного і декоративного каміння та виробів з нього, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян України.

Протягом 2011 року проведено 335 екскурсій, кількість відвідувачів становила 4,3 тис. осіб. Музейний фонд у 2011 році збільшено на 14 одиниць.

За КПКВК 3501220 "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння" - державна установа "Музей коштовного і декоративного каміння".

Затверджено кошторисом - 181,3 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 181,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 181,3 тис. грн., або 100 %, в тому числі: за загальним фондом - 181,3 тис. грн., або 100 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

За цією бюджетною програмою у 2011 році видатки спрямовувались на забезпечення збереження музейної колекції.

За КПКВК 3501090 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" - 5 баз відпочинку, а саме: "Світязь" Головного фінансового управління Волинської обласної державної адміністрації, "Нова Ялта" Головного фінансового управління Донецької обласної державної адміністрації, "Перлина" Головного фінансового управління Миколаївської обласної державної адміністрації, "Фінансист" Головного фінансового управління Одеської обласної державної адміністрації, державна установа база відпочинку "Конча-Заспа" та одержувач бюджетних коштів державна установа база відпочинку "Любич".

Затверджено кошторисом - 11289,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 8962,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 2327,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 9348,2 тис. грн., або 82,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 7818,3 тис. грн., або 87,2 %, за спеціальним фондом - 1529,9 тис. грн., або 65,7 відсотка.

Основною метою виконання бюджетної програми є організація відпочинку співробітників Міністерства та фінансової системи, членів їх сімей в період відпусток з використанням природних факторів, фізичної культури і спорту та інших засобів, які сприяють зміцненню здоров'я.

Протягом 2011 року кількість відпочиваючих становила 3084 особи.

За КПКВК 3501100 "Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" - державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".

Затверджено кошторисом - 2393,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 2393,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 2276,5 тис. грн., або 95,1 %, в тому числі: за загальним фондом - 2276,5 тис. грн., або 95,1 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Протягом 2011 року Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснило поповнення державних запасів дорогоцінних металів, державних запасів дорогоцінного каміння та історичного фонду на суму 3224,7 тис. гривень. Результативні показники бюджетної програми не виконано у зв'язку з відсутністю дозволів на продаж цінностей з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

За КПКВК 3501110 "Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів" - Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління".

Затверджено кошторисом - 1408,9 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 1407,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 1,4 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 1113,0 тис. грн., або 79,0 %, в тому числі: за загальним фондом - 1111,8 тис. грн., або 79,0 %, за спеціальним фондом - 1,2 тис. грн., або 85,7 відсотка.

Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва становила 98 осіб, середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва - 14 осіб, середньорічна кількість докторантів - 7 осіб.

Відповідно до державного замовлення в межах бюджетної програми Академія фінансового управління проводила підготовку фахівців науково-педагогічних і наукових кадрів у сфері державних фінансів за спеціальностями: 080008 - гроші, фінанси і кредит; 080003 - економіка та управління національним господарством; 080001 - економічна теорія та історія економічної думки. За спеціальним фондом державного бюджету проводилось приймання кандидатського іспиту у 2 аспірантів інших установ.

За КПКВК 3501120 "Наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики" - Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління".

Затверджено кошторисом - 25463,4 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 21730,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 3733,3 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 24432,4 тис. грн., або 96,0 %, в тому числі: за загальним фондом - 21729,9 тис. грн., або 100 %, за спеціальним фондом - 2702,5 тис. грн., або 72,4 відсотка.

Протягом 2011 року виконано 29 науково-дослідних робіт, з них за рахунок коштів загального фонду - 24 роботи, за рахунок коштів спеціального фонду - 9 робіт; видано 36 наукових друкованих видань, з них за рахунок коштів загального фонду - 24 видання, за рахунок коштів спеціального фонду - 12 видань; 795 фахівців підвищили кваліфікацію, з них за рахунок коштів загального фонду - 700 фахівців, за рахунок коштів спеціального фонду - 95 фахівців.

За КПКВК 3501200 "Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння" - Державний гемологічний центр України.

Затверджено кошторисом - 18326,4 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 2623,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 15702,5 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 9865,7 тис. грн., або 53,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 2530,5 тис. грн., або 96,4 %, за спеціальним фондом - 7335,2 тис. грн., або 46,7 відсотка.

Протягом 2011 року видано 44241 експертний висновок; видано журнал "Коштовне та декоративне каміння" тиражем 400 штук; здійснено 13 наукових та науково-технічних розробок, з них за рахунок коштів загального фонду - 6 розробок, за рахунок коштів спеціального фонду - 7 розробок; 179 особам надані послуги з навчання та підвищення кваліфікації з гемологічної освіти.

Відповідальним виконавцем програм є центральний апарат Міністерства фінансів України

За КПКВК 3501020 "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів".

Затверджено кошторисом - 22358,8 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 22358,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 16544,8 тис. грн., або 74,0 %, в тому числі: за загальним фондом - 16544,8 тис. грн., або 74,0 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Міністерство фінансів України проводить комплексну роботу із забезпечення раціонального, ефективного управління державними фінансами України шляхом створення єдиної бази даних показників фінансово-фіскального сектору економіки, створення та впровадження системи управління державними фінансами (СУДФ) шляхом інтеграції інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Державної фінансової інспекції України, місцевих фінансових органів усіх рівнів.

Головним у створенні системи управління державними фінансами є забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу на основі впровадження та успішної експлуатації інформаційно-аналітичних систем "Державний бюджет" (АІС "Держбюджет") та "Місцеві бюджети" (ІАС "Місцеві бюджети").

АІС "Держбюджет" забезпечує колективну роботу всіх структурних підрозділів Міністерства фінансів України, які беруть участь у бюджетному процесі, через автоматизовані робочі місця. АІС "Держбюджет" інтегрована із автоматизованими системами підтримки бюджетних процесів на державному та місцевому рівнях ІАС "Місцеві бюджети" (обласний рівень), АС "Казна" (Державна казначейська служба України) та системою підтримки прийняття рішень з управління державними фінансами (Міністерство фінансів України).

Використання ІАС "Місцеві бюджети" дає можливість місцевим фінансовим органам проводити аналіз виконання дохідної та видаткової частин усіх бюджетів регіону та оперативно приймати рішення з управління бюджетними коштами. Призначенням системи є забезпечення автоматизації функцій, пов'язаних із формуванням та використанням місцевих бюджетів, проведенням заходів щодо забезпечення розвитку місцевих бюджетів, здійсненням державного нагляду за зазначеним процесом, забезпечення оперативного обміну даними між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами.

У 2011 році придбано ліцензійного програмного забезпечення Microsoft 8643 штук, активного мережевого обладнання - 21, серверів для інформаційних систем - 12.

За КПКВК 3501030 "Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів".

Затверджено кошторисом - 12046,8 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 12046,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 10818,3 тис. грн., або 89,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 10818,3 тис. грн., або 89,8 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Основною метою бюджетної програми є проведення прикладних наукових досліджень з питань розвитку державних фінансів.

У 2011 році виконано 31 науково-дослідну роботу.

За КПКВК 3501060 "Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи".

Затверджено кошторисом - 333,8 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 333,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 276,3 тис. грн., або 82,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 276,3 тис. грн., або 82,8 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Протягом 2011 року підвищували кваліфікацію за всіма формами 484 особи при плані 270 осіб. За звітний період були проведені незаплановані семінари для працівників центрального апарату Міністерства.

Відповідальним виконавцем програм загальнодержавного значення є центральний апарат Міністерства фінансів України

За КПКВК 3501140 "Внески до міжнародних організацій".

Затверджено кошторисом - 53253,6 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 53253,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 39729,3 тис. грн., або 74,6 %, в тому числі: за загальним фондом - 39729,3 тис. грн., або 74,6 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

У 2011 році трансферти було спрямовано на сплату членських внесків України до статутних капіталів Міжнародного банку реконструкції і розвитку та Європейського банку реконструкції та розвитку відповідно до Указу Президента України від 14.07.92 N 379/92 "Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку", Закону України від 03.06.92 N 2402-XII "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій".

За КПКВК 3501170 "Обслуговування внутрішнього державного боргу"

Затверджено кошторисом - 15537755,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 15537755,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 15507194,5 тис. грн., або 99,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 15507194,5 тис. грн., або 99,8 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відхилення від плану обумовлені, в основному, меншими витратами на оплату послуг Національного депозитарію за отримання кодів цінних паперів для облігацій внутрішньої державної позики та зменшенням, в порівнянні з планом, випуску короткострокових державних цінних паперів.

За КПКВК 3501180 "Обслуговування зовнішнього державного боргу".

Затверджено кошторисом - 7688767,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 7688767,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 7627210,1 тис. грн., або 99,2 %, в тому числі: за загальним фондом - 7627210,1 тис. грн., або 99,2 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відхилення від плану обумовлено різницею між фактичними курсами гривні до іноземних валют та прогнозними курсами, що застосовувались при складанні державного бюджету та проведенням витрат на управління державним боргом в сумі, що є меншою, ніж передбачалась у складі асигнувань на обслуговування зовнішнього державного боргу.

За КПКВК 3501230 "Здійснення містом Києвом функцій столиці".

Затверджено кошторисом - 2305000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 2305000,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 2079968,4 тис. грн., або 90,2 %, в тому числі: за загальним фондом - 2079968,4 тис. грн., або 90,2 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (зі змінами) було передбачено 2,510 млн. грн. за програмою 3501230 "Здійснення м. Києвом функцій столиці", порядок використання яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 N 45.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1343 (Постанова N 1343) здійснено перерозподіл видатків державного бюджету в обсязі 205 млн. грн. з вказаної бюджетної програми на програму 3511060 "Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам" у частині додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.

У 2011 році бюджетні кошти було спрямовано на:

- будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства м. Києва;

- будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури;

- будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів транспорту та дорожнього господарства, а також придбання рухомого складу для міського електротранспорту.

Завдяки фінансуванню видатків бюджетної програми 3501230 "Здійснення м. Києвом функцій столиці" у м. Києві було завершено реалізацію низки проектів, в тому числі:

- споруджено пам'ятник Пилипу Орлику;

- відкрито станцію Київського метрополітену "Виставковий центр";

- завершено будівництво школи в дев'ятому мікрорайоні житлового масиву Позняки, реконструкцію напірного каналізаційного колектора N 1 від каналізаційно-напірної станції "Микільська Борщагівка N 2" у Святошинському районі, каналізаційного колектора діаметром 500 міліметрів по Столичному шосе м. Києва;

- проведено капітальний ремонт приміщень, зовнішніх інженерних мереж, благоустрій території Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні N 1 по вул. Фрунзе, 103-а;

- здійснено заміну (реконструкцію) та модернізацію 229 ліфтів у житлових будинках м. Києва;

- придбано та виготовлено 13 трамвайних вагонів для міського електротранспорту;

- відремонтовано 24 секції електропоїздів;

- замінено 2 ліфти у клініці N 1 Національного інституту раку;

- проведено капітальний ремонт 3194 світлоточок на прибудинкових територіях та відремонтовано 527 під'їздів у житлових будинках м. Києва.

Крім того, фінансування видатків з державного бюджету для здійснення м. Києвом функцій столиці дало змогу розпочати реконструкцію транспортних розв'язок на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе та на перетині бульв. Дружби народів та Наддніпрянського шосе, продовжити роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу та Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

За КПКВК 3501340 "Заходи по імплементації Бюджетного та Податкового кодексів".

Затверджено кошторисом - 20000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 20000,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 9999,9 тис. грн., або 50,0 %, в тому числі: за загальним фондом - 9999,9 тис. грн., або 50,0 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

У 2011 році було виконано 9 науково-дослідних робіт; виготовлено 3275 примірників наукових, аналітичних, навчальних, методичних, довідкових видань; опубліковано 103 статті з питань імплементації Кодексів у засобах масової інформації; проведено 24 семінари, конференції, симпозіуми.

За КПКВК 3501410 "Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".

Затверджено кошторисом - 22900,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 22900,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 21695,6 тис. грн., або 94,7 %, в тому числі: за загальним фондом - 21695,6 тис. грн., або 94,7 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення сплати членського внеску до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі - Фонд), що мало надати можливість Україні взяти участь у зазначеному фонді після підписання відповідної Угоди з його розпорядником (Європейським банком реконструкції та розвитку).

Законодавчою підставою для участі України у Фонді були Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (), укладена 24.02.2011, та Закон України від 06.07.2011 N 3596-VI "Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля" (Двостороння угода N 3596-VI) (набув чинності 22.08.2011).

Участь України у вказаній організації спрямована на збільшення кількості проектів, що впроваджуються в Україні з метою підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального опалення, а також проектів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, зокрема, управлінням відходами та використанням поновлювальних й альтернативних джерел енергії, великою мірою за рахунок кредитних та грантових коштів Фонду.

Внесок до Фонду було здійснено двома траншами шляхом переказу на попередньо вказаний рахунок ЄБРР загальної суми в 2 млн. євро, що було забезпечено шляхом спрямування 21666,3 тис. грн. для купівлі валюти та 29,3 тис. грн. для сплати комісії банку за здійснення операцій.

Таким чином, цілі бюджетної програми було досягнуто шляхом використання 21695,6 тис. гривень.

Участь України у зазначеному Фонді було забезпечено.

За КПКВК 3501430 "Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери та пенсійного забезпечення і запровадження електронної соціальної картки".

Затверджено кошторисом - 93,6 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 93,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 0 тис. грн., або 0 відсотка.

Видатки в 2011 році не здійснювались у зв'язку з передачею функцій від Міністерства фінансів України до Міністерства соціальної політики України повноважень головного виконавця та координатора роботи із впровадження електронної соціальної картки.

За КПКВК 3501440 "Оплата послуг радників, пов'язаних з проведенням заходів приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава".

Затверджено кошторисом - 15000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 0,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 15000,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 0 тис. грн., або 0 відсотка.

Відповідно до доручень Кабінету Міністрів України (від 11.07.2011 N 15315/4/1-11, від 18.07.2011 N 25105/109/1-11), якими визначена необхідність створення правових засад для реалізації технічного завдання для радника та першочерговість розробки законопроекту про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, капіталізованих за участю держави, Міністерством фінансів України було призупинено процедуру відбору радника та реалізацію завдань бюджетної програми до моменту прийняття Верховною Радою України проекту Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталів банків, у капіталізації яких взяла участь держава", який 07.12.2011 Верховною Радою України прийнято у першому читанні. У зв'язку з цим видатки у 2011 році не здійснювались.

За КПКВК 3501450 "Проведення зустрічі міністрів фінансів держав - учасниць СНД у червні 2011 року в м. Києві".

Затверджено кошторисом - 550,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 550,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 282,8 тис. грн., або 51,4 %, в тому числі: за загальним фондом - 282,8 тис. грн., або 51,4 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 468-р (Розпорядження N 468-р) здійснювалось фінансування заходів з проведення зустрічі міністрів фінансів держав - учасниць СНД у червні 2011 року в м. Києві. У нараді міністрів фінансів держав - учасниць СНД взяло участь 78 осіб.

За КПКВК 3501630 "Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів".

Затверджено кошторисом - 695,6 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 45,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 650,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 0,2 тис. грн., або 0,0 %, в тому числі: за загальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 %, за спеціальним фондом - 0,2 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Кошти використовувались на реалізацію субкомпоненту С6 "Статистика державних фінансів".

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що кошти на 2011 рік планувалися з метою здійснення всіх остаточних розрахунків за контрактами, укладеними в рамках субкомпоненту С6 "Статистика державних фінансів". Проте остаточні розрахунки були проведені наприкінці грудня 2010 року.

За КПКВК 3501640 "Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій".

Затверджено кошторисом - 70,5 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 18,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 52,3 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 26,9 тис. грн., або 38,2 %, в тому числі: за загальним фондом - 6,9 тис. грн., або 37,9 %, за спеціальним фондом - 20,0 тис. грн., або 38,2 відсотка.

У 2011 році було проведено дві місії Наглядової Ради та отримано два звіти, а також в повному обсязі проведено розрахунки з членом Наглядової Ради з питань реалізації проекту "Модернізація державної податкової служби України - 1". Кількість місій та періоди, протягом яких вони проводитимуться, а також участь у зазначених місіях члена Наглядової Ради з питань реалізації проекту та облік його робочого часу, належать до компетенції Державної податкової служби України.

За КПКВК 3501660 "Модернізація державних фінансів".

Затверджено кошторисом - 32729,5 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 400,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 32329,5 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 6539,8 тис. грн., або 20,0 %, в тому числі: за загальним фондом 0,0 тис. грн., або 0,0 %, за спеціальним фондом - 6539,8 тис. грн., або 20,2 відсотка.

Метою бюджетної програми є покращання інституційної спроможності Міністерства фінансів України шляхом розробки та впровадження нової методології і процедур у сфері управління державними фінансами, інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних рішень та іншої технологічної інфраструктури, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Компоненти Проекту:

Частина 1. Зміцнення інституційної спроможності та функціональної ефективності - аналіз та перегляд функціональності Міністерства фінансів, Державної казначейської служби та Державної фінансової інспекції.

Частина 2. Розробка інтегрованої Системи управління державними фінансами (СУДФ), яка буде використовувати бухгалтерську модель за методом нарахувань та модифікованим касовим методом, а також включати модернізацію існуючої інформаційної казначейської системи відповідно до функціональних та технічних вимог, визначених в першому компоненті.

Частина 3. Управління Проектом - фінансовий менеджмент проекту та організація аудиторських перевірок, закупівель, підготовка кадрів (навчальні поїздки та семінари).

За звітний період за спеціальним фондом кошти позики використано на оплату консультаційних послуг відповідно до першої та третьої частин Проекту.

Фактичні показники виконання бюджетної програми за загальним та спеціальним фондом у звітному періоді не відповідають плановим з незалежних від Мінфіну причин, що пов'язані з ініціативою Світового банку про перенесення на I півріччя 2012 року підписання основних контрактів за компонентами Проекту "Розробка прикладного ПЗ для СУДФ та інсталяція центральних серверів" та "Інсталяція апаратного забезпечення та мережевого обладнання". Крім того, у зв'язку із перенесенням термінів підписання зазначених контрактів було подовжено терміни виконання заходів в рамках компонентів Проекту "Радник по впровадженню СУДФ - довгостроковий" (частина II Проекту) та "Навчання щодо управління проектом закупівель фінансового менеджменту" (частина III Проекту).

Відповідальними виконавцями програм є Державна пробірна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Фонд державного майна України, Державна митна служба України, Державна податкова служба України

Відповідальний виконавець - Фонд державного майна України.

За КПКВК 3502020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" - Фонд державного майна України, 26 регіональних відділень та одержувач бюджетних коштів - Державна акціонерна компанія "Національна мережа аукціонних центрів".

Затверджено кошторисом - 8263,9 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 8263,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 5902,6 тис. грн., або 71,4 %, в тому числі: за загальним фондом - 5902,6 тис. грн., або 71,4 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Використання коштів у 2011 році здійснювалося відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 258 (Постанова N 258).

Бюджетна програма виконувалась з метою забезпечення надходження до Державного бюджету коштів від приватизації державного майна та від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації.

Так, Законом України "Про Державний бюджет на 2011 рік" надходження коштів від приватизації державного майна передбачені у сумі 10000000,0 тис. грн., фактично надійшло - 11480305,59 тис. грн., що становить 114,8 % виконання річного плану. Надходження коштів забезпечено в основному за рахунок продажу пакета акцій розміром 92,8 % ВАТ "Укртелеком" за ціною 10575,0 млн. грн.; пакета акцій розміром 25 % ПАТ "Київенерго" за ціною 450,5 млн. грн. та інших підприємств.

Надходження коштів від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації, в 2011 році були заплановані у сумі 17623,0 тис. грн., фактично надійшло 8342,3 тис. грн., що становить 47,3 % виконання річного плану.

У 2011 році Фондом державного майна України приватизовано 189 об'єктів державної власності, в тому числі 26 - разом із земельними ділянками та/або правами на них. Проведено 4 спеціалізованих аукціони за грошові кошти (САГК) і 1 відкритий грошовий регіональний аукціон (ВГРА).

За КПКВК 3502800 "Проведення ремонтних та відновлювальних робіт в адміністративному будинку по бульвару Лесі Українки для розміщення регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області".

Затверджено кошторисом - 805,4 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 805,4 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 686,8 тис. грн., або 85,3 %, в тому числі: за загальним фондом - 686,8 тис. грн., або 85,3 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Видатки здійснювались у межах переданих бюджетних призначень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 334 "Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків" (Постанова N 334).

Проведено капітальний ремонт адміністративного приміщення, придбано обладнання для автоматизованої обробки інформації. У зв'язку з тим, що виконавець, який переміг у тендері, запропонував вартість робіт з проведення капітального ремонту, нижчу від запланованої, виникла економія бюджетних коштів. Виходячи із зазначеного, середні витрати на капітальний ремонт на 1 кв. м зменшились.

Відповідальний виконавець - Державна пробірна служба України.

За КПКВК 3503020 "Наукове забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння та пробірного контролю".

Затверджено кошторисом - 118,7 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 118,7 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 78,1 тис. грн., або 65,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 78,1 тис. грн., або 65,8 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

У 2011 році виконано 3 теми наукових робіт при запланованих 4, а саме:

"Розробка державних стандартів України "Сплави дорогоцінних металів, ювелірні Методи аналізу" шляхом перегляду галузевих стандартів";

"Розробка та метрологічна атестація методики визначення масової частки платини, іридію, паладію, родію, рутенію, міді, кобальту та вольфраму у сплавах на основі платини рентгенофлуорисцентним методом";

"Дослідження і розробка спеціальних пристроїв для фіксації та обліку з використанням персональних комп'ютерів кількості відбитків з інформаційними знаками, нанесених на вироби з дорогоцінних металів на механічних пресах державними пробірними клеймами".

Відповідальний виконавець - Державна казначейська служба України

За КПКВК 3501020 "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів".

Затверджено кошторисом - 9000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 9000,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 6720,0 тис. грн., або 74,7 %, в тому числі: за загальним фондом - 6720,0 тис. грн., або 74,7 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

У результаті виконання результативних показників забезпечене супроводження підсистем АС "Казна" та технічна підтримка прикладного програмного забезпечення підсистем АС "Казна" в органах казначейства протягом 2011 року, яке використовувалось для автоматизації технологічних процесів казначейського обслуговування виконання дохідної та видаткової частин бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України.

Забезпечене безперебійне казначейське обслуговування дохідної та видаткової частини державного та місцевих бюджетів, функціонування внутрішньої платіжної системи ДКСУ, казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в системі органів ДКСУ, постійне вдосконалення прикладного програмного забезпечення у відповідності до змін в бюджетному процесі України.

Забезпечене досягнення результативного показника продукту - кількість технічних проектів КСЗІ функціональних підсистем ІТС ДКСУ у кількості 3 одиниць, що дасть можливість забезпечити безперебійний захист інформації від несанкціонованого доступу.

Забезпечене досягнення результативного показника продукту - кількість автоматизованих робочих місць, на яких здійснювалось казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС "Казна" - 10500 одиниць.

За КПКВК 3504020 "Підвищення кваліфікації працівників органів Державної казначейської служби України".

Затверджено кошторисом - 868,6 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 868,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 гривень.

Використано (касові видатки) - 538,9 тис. грн., або 62,0 %, в тому числі: за загальним фондом - 538,9 тис. грн., або 62,0 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

За 2011 рік проведено підвищення кваліфікації за 3 професійними програмами, семінарами. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі в органах місцевого самоврядування" (Розпорядження N 642-р) підвищили кваліфікацію 2424 особи.

За КПКВК 3504030 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави".

Затверджено кошторисом - 30000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 30000,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 11126,2 тис. грн., або 37,1 %, в тому числі: за загальним фондом - 11126,2 тис. грн., або 37,1 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Протягом звітного року відшкодовано шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, досудового слідства прокуратури та судів, за 135 судовими рішеннями. Причиною відхилення від планових показників, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", є те, що Державною казначейською службою України спільно з Міністерством фінансів України та правоохоронними органами значну кількість виконавчих листів було повернуто без виконання у зв'язку з невідповідністю їх вимогам законодавства України.

За КПКВК 3504800 "Забезпечення органів Державної казначейської служби України приміщеннями".

Затверджено кошторисом - 40000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 40000,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 37342,8 тис. грн., або 93,4 %, в тому числі: за загальним фондом - 37342,8 тис. грн., або 93,4 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Видатки у 2011 році було спрямовано на проведення робіт з капітального ремонту; проведення робіт з реконструкції; придбання адміністративних приміщень.

За результатами реалізації програми було придбано 2 адміністративних приміщення загальною площею 1783,7 кв. м для розміщення працівників: УДК у м. Слов'янську Донецької області площею 472,2 кв. м та ГУДКУ у Черкаській області площею 1311,5 кв. м (м. Черкаси); проведено капітальний ремонт адміністративного приміщення площею 425,5 кв. м; проведено реконструкцію адміністративного приміщення площею 4401,8 кв. метра.

Відповідальний виконавець - Державна фінансова інспекція України.

За КПКВК 3501020 "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів".

Затверджено кошторисом - 4211,8 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 4211,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 197,1 тис. грн., або 4,7 %, в тому числі: за загальним фондом - 197,1 тис. грн., або 4,7 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

У 2011 році кількість робочих місць, для яких забезпечуються інсталяції і супроводження ліцензійного програмного забезпечення інформаційно-пошукової системи автоматизованої обробки та оновлення баз даних нормативно-правової інформації, становила 1730, кількість органів державної фінансової інспекції, що забезпечується системами автоматизованої обробки даних, - 511.

За КПКВК 3505020 "Підвищення кваліфікації працівників державної фінансової інспекції України".

Затверджено кошторисом -291,7 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 291,7 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 286,9 тис. грн., або 98,4 %, в тому числі: за загальним фондом - 286,9 тис. грн., або 98,4 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

За звітний період 2011 року підвищили кваліфікацію 596 осіб.

За КПКВК 3505040 "Проведення міжнародного аудиту державних банків, ефективності використання державних коштів, отриманих під час капіталізації державою банків, перевірка фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття".

Затверджено кошторисом - 60000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 60000,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Невиконання показників пов'язано із неможливістю визначення організації для здійснення перевірки міжнародними експертами.

Відповідальний виконавець - Державна митна служба України.

За КПКВК 3506030 "Підготовка кадрів для митної служби" - Академія митної служби України.

Затверджено кошторисом - 58097,9 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 39032,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 19065,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 53770,1 тис. грн., або 92,6 %, в тому числі: за загальним фондом - 38582,7 тис. грн., або 98,8 %, за спеціальним фондом - 15187,4 тис. грн., або 79,7 відсотка.

У Академії митної служби України середньорічна чисельність студентів у 2011 році становила 2388 осіб, у тому числі за загальним фондом - 1430 осіб, з них денної форми навчання - 1372 особи, за спеціальним фондом - 958 осіб, з них денної форми навчання - 682 особи.

За загальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 240 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 240 осіб, випуск відповідно - 310 осіб, в тому числі на денній формі навчання - 286 осіб.

За спеціальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 246 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 186 осіб, випуск відповідно - 153 особи, в тому числі на денній формі навчання - 54 особи.

За КПКВК 3506040 "Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби" - Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників та кінології державної митної служби.

Затверджено кошторисом - 9528,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 8452,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 1075,4 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 9406,9 тис. грн., або 98,7 %, в тому числі: за загальним фондом - 8354,1 тис. грн., або 98,8 %, за спеціальним фондом - 1052,8 тис. грн., або 97,9 відсотка.

Середньорічна чисельність фахівців, які підвищували кваліфікацію у 2011 році, становила 3127 осіб.

За КПКВК 3506050 "Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби" - Державний науково-дослідний інститут митної справи.

Затверджено кошторисом - 6672,3 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 6347,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 324,4 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 6444,7 тис. грн., або 96,6 %, в тому числі: за загальним фондом - 6138,7 тис. грн., або 96,7 %, за спеціальним фондом - 306,0 тис. грн., або 94,3 відсотка.

У 2011 році виконувалось 19 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, з них за рахунок коштів загального фонду - 18 робіт, за рахунок коштів спеціального фонду - 1 робота. Протягом 2011 року завершено 8 науково-дослідних робіт, з них за рахунок коштів загального фонду - 7 робіт, за рахунок коштів спеціального фонду - 1 робота.

Відповідальний виконавець - Державна податкова служба України.

За КПКВК 3501020 "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів".

Затверджено кошторисом - 49495,3 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 49495,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 гривень.

Використано (касові видатки) - 49357,1 тис. грн., або 99,7 %, в тому числі: за загальним фондом - 49357,1 тис. грн., або 99,7 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Придбано 28 сегментів загальнодержавної системи перехоплення телекомунікацій та 31 сервер з нарощеною потужністю.

За КПКВК 3507020 "Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби" - Національний науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету Державної податкової служби України та Національний університет Державної податкової служби України.

Затверджено кошторисом - 17803,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 17141,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 661,7 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 15139,1 тис. грн., або 85,0 %, в тому числі: за загальним фондом - 14585,5 тис. грн., або 85,1 %, за спеціальним фондом - 553,6 тис. грн., або 83,7 відсотка.

Метою цієї бюджетної програми є наукове забезпечення діяльності фінансових і податкових органів шляхом проведення прикладних досліджень. Програма спрямована на розв'язання актуальних проблем у сфері фінансового права та оподаткування, вдосконалення адміністрування податків і зборів, сприяння зменшенню обсягів податкової заборгованості.

У 2011 році виконувалось 10 прикладних наукових розробок. Протягом року виконано та впроваджено 5 розробок, проведено 7 наукових семінарів, конференцій та інших комунікативних заходів.

За КПКВК 3507030 "Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" - Київський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України.

Затверджено кошторисом - 15844,5 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 8496,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 7348,3 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 13868,1 тис. грн., або 87,5 %, в тому числі: за загальним фондом - 8483,4 тис. грн., або 99,8 %, за спеціальним фондом - 5384,7 тис. грн., або 73,3 відсотка.

У Київському фінансово-економічному коледжі Національного університету державної податкової служби України середньорічна чисельність студентів у 2011 році становила 1654 особи, у тому числі за загальним фондом - 854 особи, з них денної форми навчання - 854 особи, за спеціальним фондом - 800 осіб, з них денної форми навчання - 800 осіб.

За загальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 3200 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 320 осіб, випуск відповідно - 230 осіб, в тому числі на денній формі навчання -230 осіб.

За спеціальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 230 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 230 осіб, випуск відповідно - 240 осіб, в тому числі на денній формі навчання - 240 осіб.

За КПКВК 3507040 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби" - Національний університет Державної податкової служби України.

Затверджено кошторисом - 195572,9 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 143551,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 52021,8 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 182607,4 тис. грн., або 93,4 %, в тому числі: за загальним фондом - 142069,5 тис. грн., або 99,0 %, за спеціальним фондом - 40537,9 тис. грн., або 77,9 відсотка.

У Національному університеті Державної податкової служби України середньорічна чисельність студентів у 2011 році становила 9998 осіб, у тому числі за загальним фондом - 5467 осіб, з них денної форми навчання - 4586 осіб, за спеціальним фондом - 4531 особа, з них денної форми навчання - 401 особа.

За загальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 2339 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 1939 осіб, випуск відповідно - 1917 осіб, в тому числі на денній формі навчання - 871 особа.

За спеціальним фондом державного бюджету прийом студентів у 2011 році становив 1587 осіб, в тому числі на денну форму навчання - 45 осіб, випуск відповідно - 2893 особи, в тому числі на денній формі навчання - 230 осіб.

За КПКВК 3507050 "Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби" - Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України.

Затверджено кошторисом - 6109,3 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 4268,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 1841,3 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 5793,9 тис. грн., або 94,8 %, в тому числі: за загальним фондом - 4268,0 тис. грн., або 100,0 %, за спеціальним фондом - 1525,9 тис. грн., або 82,9 відсотка.

Основним напрямом діяльності Центру є підвищення кваліфікації працівників органів державної податкової служби України відповідно до встановлених обсягів державного замовлення.

Середньорічна чисельність фахівців, які підвищували кваліфікацію в 2011 році становила 2111 осіб, в тому числі за загальним фондом - 1323 особи та спеціальним фондом - 788 осіб.

За КПКВК 3507060 "Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби" - Державне підприємство "Центр професійного навчання Державної податкової адміністрації України".

Затверджено кошторисом - 3610,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 3610,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 3435,8 тис. грн., або 95,2 %, в тому числі: за загальним фондом - 3435,8 тис. грн., або 95,2 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Основними завданнями за цією програмою є реалізація заходів з підвищення кваліфікації працівників органів державної податкової служби України відповідно до встановлених обсягів державного замовлення.

Середньорічна чисельність фахівців, які підвищували кваліфікацію у 2011 році становила 425 осіб.

За КПКВК 3507600 "Модернізація податкової служби".

Затверджено кошторисом - 112533,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом - 0,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 112533,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 110349,4 тис. грн., або 98,1 %, в тому числі: за загальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 %, за спеціальним фондом - 110349,4 тис. грн., або 98,1 відсотка.

Основною метою цієї бюджетної програми є реалізація спільного зі Світовим банком Проекту "Модернізація державної податкової служби України - 1" для забезпечення умов добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та забезпечення повного, своєчасного надходження всіх законодавчо встановлених в Україні податків і зборів (обов'язкових платежів).

Невикористання коштів за спеціальним фондом у 2011 році становить 2183,7 тис. грн., з них:

1546,0 тис. грн. було заплановано за закупівлею "Підрядник з підтримки впровадження системи та організаційної структури". Кошти не використано у зв'язку із тим, що у рамках технічної допомоги, яка надається безкоштовно Урядом Швеції, проведено закупівлі відповідно до проекту "Консультант з координації реформ та управління змінами проекту для Державної податкової служби України" (реєстраційна картка N 2555, дата державної реєстрації 18.07.2011). Відповідно до Угоди про співробітництво між Шведською агенцією міжнародного розвитку та співробітництва Sida і ДПС України щодо надання підтримки проекту "Консультант з координації реформ та управління змінами проекту для Державної податкової служби України" від 10.06.2011 N 55070000 в ДПС України працює консультант компанії "SIPU International AB" Ернст Меренгс, завданням якого є підготовка рекомендацій та надання консультативної підтримки керівництву ДПС України щодо координації заходів, пов'язаних із впровадженням податкової реформи і управління змінами та ризиками за проектом "Модернізація державної податкової служби України - 1";

440,9 тис. грн. попередньо було заплановано за закупівлею 1.7.W.5 "Навчальний курс для технічних працівників по CASE-засобах". Не використано у зв'язку із тим, що відповідно до рішення Комісії по контролю за змінами від 27.09.2011 закупівлю 1.7.W.5 вилучено із Базового плану закупівель;

84,8 тис. грн. були заплановані на оплату перекладацьких послуг відповідно до контракту N 48м від 25.10.2006. Не використано у зв'язку із тим, що більшість запланованих перекладів було здійснено власними силами ДПС України;

62,0 тис. грн. було заплановано за контрактом N 60м від 09.10.2008 (закупівля 1.2.W.2 "Розробка та впровадження модельного апарату по визначенню впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень"). У зв'язку зі змінами в податковому законодавстві відкориговано вартість контракту відповідно до додаткової угоди N 4 від 20.04.2011 до контракту N 60м від 09.10.2008;

30,3 тис. грн. було заплановано за контрактом N 63м від 28.02.2011 (закупівля 1.1.W.2 "Моніторинг ключових показників діяльності"). Кошти не використано у зв'язку із тим, що сума, запланована відповідно до Базового плану закупівель, не співпала з фактичною сумою контракту;

17,8 тис. грн. не використано за контрактом N 61м від 29.04.2010 (закупівля 1.5.W.2 "Податковий блок") у зв'язку із тим, що курс дол. США, за яким здійснювалася оплата, не співпав із запланованим курсом;

1,0 тис. грн. не використано за контрактом N 64м від 25.08.2011 (закупівля 1.5.W.7 "Апаратне забезпечення для підтримки впровадження податкового блоку та управління документами") у зв'язку із тим, що курс дол. США, за яким здійснювалася оплата, не співпав із запланованим курсом;

0,9 тис. грн. було заплановано на оплату комісійних витрат комерційного банку. Кошти не використані у зв'язку із меншою кількістю платежів.

У тому числі фінансування одержувачів бюджетних коштів

За КПКВК 3501010 "Керівництво та управління у сфері фінансів" (кошторисні асигнування 2000,0 тис. грн., касові видатки - 2000,0 тис. грн.) - державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу".

За КПКВК 3501090 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" (кошторисні асигнування 971,9 тис. грн., касові видатки - 957,7 тис. грн.) - база відпочинку "Любич".

За КПКВК 3502020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" (кошторисні асигнування 31,8 тис. грн., касові видатки - 31,8 тис. грн.) - Державна акціонерна компанія "Національна мережа аукціонних центрів".

За КПКВК 3501230 "Здійснення містом Києвом функцій столиці" (кошторисні асигнування 1819639,9 тис. грн., касові видатки - 1675152,3 тис. грн.) - одержувачі головного розпорядника бюджетних коштів: комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", комунальне підприємство "Київський метрополітен", комунальне підприємство "Київавтодор" та державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця"; одержувачі розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня: комунальне підприємство "Київпастранс", комунальне підприємство "Інженерний центр", комунальне підприємство "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт", комунальне підприємство "Київміськсвітло" та комунальне підприємство "Житлоінвестбуд".

Видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2011 рік, спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання основних напрямів діяльності за кожною бюджетною програмою.

 

Директор Департаменту
з фінансово-економічних питань,
бухгалтерського обліку та
фінансової звітності -
головний бухгалтер

Р. П. Циба

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали