МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2011

м. Київ

N 657

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2011 р. за N 1125/19863

Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

Відповідно до Закону України "Про міліцію" та з метою забезпечення особистої безпеки особового складу органів внутрішніх справ, запобігання загибелі, пораненням та травмуванню працівників міліції та інших осіб під час поводження з вогнепальною зброєю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам Головних управлінь, Управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, начальнику Головного управління внутрішніх військ - командувачу внутрішніх військ МВС України, ректорам вищих навчальних закладів МВС України у місячний строк:

2.1. Організувати вивчення цього наказу працівниками підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ.

2.2. Забезпечити прийняття заліків в особового складу зі знання вимог цієї Інструкції та безумовне її виконання.

3. Департаменту кадрового забезпечення (Казанський Ю. С.) МВС України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

5. Цей наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Міністр
генерал-полковник міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07.09.2011 N 657

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2011 р. за N 1125/19863

ІНСТРУКЦІЯ
із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Інструкція визначає систему заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки особового складу органів внутрішніх справ, запобігання загибелі, пораненням та травмуванню працівників міліції та інших осіб під час поводження з вогнепальною зброєю працівниками міліції.

2. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції при поводженні з вогнепальною зброєю є складовою частиною оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ і здійснюється під час:

2.1. Вивчення матеріальної частини зброї, навчання правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні зі зброєю і влучній стрільбі в навчальних закладах та за місцем служби в системі службової підготовки.

2.2. Здійснення заходів із закріплення за особовим складом вогнепальної зброї.

2.3. Отримання і здачі вогнепальної зброї в черговій частині органу внутрішніх справ.

2.4. Виконання функціональних обов'язків працівниками міліції з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю.

2.5. Проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб.

2.6. Постійного зберігання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів працівниками міліції.

2.7. Чищення вогнепальної зброї.

2.8. Вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів.

2.9. Перевірок наявності та організації зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів.

3. Вогнепальна зброя закріплюється за працівниками органів внутрішніх справ, які прийняли Присягу, закінчили навчальний заклад МВС України або пройшли початкову підготовку (перепідготовку) і допущені до самостійного несення служби, а також склали заліки із знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, заходів безпеки при поводженні з нею та виконали практичну вправу із стрільби.

4. Під час проходження служби працівники органів внутрішніх справ у системі службової підготовки проходять навчання і перевірку знань з питань безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю.

5. Перевірка у працівників міліції знань із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю відображається у внутрішній документації та проводиться, зокрема:

5.1. Під час навчання в системі службової підготовки.

5.2. При проведенні спортивних заходів.

5.3. Під час інструктажів працівників міліції перед виконанням службових обов'язків з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

5.4. Під час перевірки несення служби особовим складом органів внутрішніх справ.

5.5. Перед присвоєнням чергових спеціальних звань, призначенням на посаду, закріпленням вогнепальної зброї.

5.6. Під час проведення перевірок (комплексних інспектувань, контрольних та інших перевірок) органів та підрозділів внутрішніх справ.

5.7. Не рідше двох разів на рік комісією, яка призначається начальником органу (підрозділу) внутрішніх справ. Результати перевірки знань працівників міліції оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю (додаток 1).

6. У разі якщо особи рядового та начальницького складу під час перевірки показали рівень знань із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, порядку і правил її застосування нижче за "добре" та показали рівень знань матеріальної частини вогнепальної зброї нижче "задовільно" і не виконали нормативів або практичну вправу, працівник кадрового забезпечення заповнює картку-застереження (додаток 2) і передає її оперативному черговому. Протягом тижня з цим працівником міліції проводяться додаткові навчання і повторна перевірка знань. Після позитивного складання теоретичного розділу вогневої підготовки та виконання практичної вправи з вогнепальної зброї картка застереження з чергової частини вилучається.

7. Організація навчання і перевірка знань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю в навчальному закладі, органі (підрозділі) внутрішніх справ покладаються на його керівника.

8. Працівник органу внутрішніх справ, за яким закріплена вогнепальна зброя, зобов'язаний:

8.1. Забезпечити зберігання зброї і постійно підтримувати її у справному стані.

8.2. Точно виконувати вимоги, що встановлені цією Інструкцією.

8.3. Отримавши вогнепальну зброю, перевірити, чи вона не заряджена, оглянути її в зібраному стані та патрони. Вважати зброю зарядженою доти, доки вона не буде перевірена і розряджена.

8.4. Розрядивши вогнепальну зброю, поводитися з нею, як із зарядженою.

8.5. Під час виконання службових обов'язків, проведення навчальних стрільб, змагань пістолет необхідно носити в кобурі на ремені, який має бути надійно застебнутий.

8.6. Здати вогнепальну зброю до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ негайно після виконання службових обов'язків. У разі неможливості своєчасно прибути до органу (підрозділу) внутрішніх справ повідомити про це безпосереднього начальника і далі діяти за його вказівкою.

9. Категорично забороняється:

9.1. При поводженні з вогнепальною зброєю безпідставно спрямовувати ствол зброї у бік людей, транспорту, будинків, інших будівель та споруд. За необхідності вогнепальна зброя має бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю, наприклад: на землю, стовбур дерева, кулеуловлювач або вгору під кутом 45 - 60 градусів.

9.2. Залишати зброю без нагляду, де б це не було, а також передавати її іншим особам.

9.3. Користуватися без необхідності чужою зброєю та зброєю, навички поводження з якою відсутні.

9.4. Виймати вогнепальну зброю з кобури без потреби.

9.5. Тримати палець на спусковому гачку без необхідності.

9.6. Знімати запобіжник з положення "запобігання" у всіх випадках, не пов'язаних зі стрільбою.

9.7. Проводити чищення вогнепальної зброї у невідведених для цього місцях.

9.8. Закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву.

9.9. Проводити чищення зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами, палити будь-що під час її чищення.

9.10. При поводженні з патронами допускати їх пошкодження, забруднення тощо.

10. У разі порушення заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю особи, з вини яких це сталося, притягуються до відповідальності у встановленому законом порядку.

II. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ

1. Інструктаж особового складу органів внутрішніх справ з питань забезпечення безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю здійснюється на первинних та цільових інструктажах, а також на всіх видах інструктажів з питань охорони праці.

2. Первинний інструктаж проводиться:

2.1. З працівниками міліції, які щойно призначені на посаду до органу (підрозділу) внутрішніх справ.

2.2. З курсантами (слухачами), які зараховані на навчання до навчальних закладів МВС України.

2.3. З курсантами (слухачами), які прибули до органу (підрозділу) внутрішніх справ для проходження стажування за спеціалізацією (практика).

3. Первинний інструктаж проводить керівник органу (підрозділу, навчального закладу) внутрішніх справ, його заступники або відповідний фахівець згідно з орієнтовним переліком питань первинного інструктажу (додаток 3).

4. Первинний інструктаж проводиться в навчальному класі або у приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочного приладдя (плакатів, макетів, моделей, відеофільмів тощо).

5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться у журналі реєстрації інструктажів про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю (додаток 4) (далі - журнал), а також у наказі про призначення на посаду (зарахування на навчання).

6. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками міліції:

6.1. Перед проведенням командно-штабних та інших навчань, навчальних і спортивних стрільб.

6.2. Перед виконанням службових завдань, пов'язаних із можливим застосуванням або використанням вогнепальної зброї.

6.3. При відрядженні працівників міліції з вогнепальною зброєю.

7. Цільовий інструктаж проводять керівник органу (підрозділу), його заступники за напрямами роботи або керівник спеціальної операції, який визначає місце проведення інструктажу, виходячи з конкретного завдання.

8. Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань, а саме усним опитуванням знання правових підстав застосування вогнепальної зброї, її матеріальної частини, основ, правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок безпечного поводження з вогнепальною зброєю. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

9. Про проведення цільового інструктажу особа, яка його проводила, робить запис у журналі. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

10. Журнал має бути зареєстрований, прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою і знаходитися в черговій частині органу (підрозділу) внутрішніх справ.

III. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ І БОЄПРИПАСАМИ ПІД ЧАС ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ЗДАЧІ ПРАЦІВНИКОМ ДО ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, КОМЕНДАТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МВС УКРАЇНИ

1. Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів

1.1. Для отримання вогнепальної зброї, боєприпасів начальник органу (командир підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляє чергового органу внутрішніх справ про необхідність їх видачі.

1.2. З дозволу оперативного чергового органу внутрішніх справ під контролем начальника органу (командира підрозділу, служби або його заступника чи відповідального від керівництва органу) працівники почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї і боєприпасів.

1.3. Отримавши зброю і боєприпаси, працівник міліції підходить до кулеуловлювача і проводить їх огляд. Перевіряє наявність патрона в патроннику, для чого вилучає магазин з основи рукоятки пістолета, знімає його із запобіжника, тримаючи пістолет у руці, вільною рукою відводить затвор у крайнє заднє положення, ставить його на затворну затримку й оглядає патронник. Натиснувши пальцем руки на затворну затримку, повертає затвор у крайнє переднє положення, натиснувши на спусковий гачок, курок ставить на запобіжний звід та включає запобіжник. При цьому ствол зброї має бути спрямований тільки в кулеуловлювач, а вказівний палець завжди повинен знаходитись на спусковій скобі.

1.4. При огляді зброї необхідно перевірити:

1.4.1. Чи відповідають номери на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета.

1.4.2. Чи немає на металевих частинах пістолета наліту, іржі, бруду, подряпин, тріщин, в якому стані знаходиться мастило.

1.4.3. Чи справно діє затвор, магазин, ударно-спусковий механізм, запобіжник і затворна затримка.

1.4.4. Справність мушки та цілика.

1.4.5. Чи утримується магазин в основі рукоятки.

1.4.6. Чистоту каналу ствола.

1.5. Виявлені несправності повинні бути усунуті терміново. Якщо в підрозділі вони не можуть бути усунені, пістолет направляється до ремонтної майстерні.

1.6. Провівши огляд пістолета, працівник міліції вміщує його в кобуру.

1.7. При огляді патронів необхідно перевірити:

1.7.1. Чи немає на гільзах іржі й зеленого наліту, особливо на капсулі, ум'ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона в патронник.

1.7.2. Чи не витягується куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи. Патрони із вказаними дефектами повинні бути відібрані і здані до чергової частини.

1.7.3. Чи немає серед бойових патронів учбових.

1.8. Якщо патрони забруднені, вкриті невеликим зеленим нальотом або іржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою, після чого працівник міліції самостійно споряджає магазини патронами.

1.9. Не виймаючи пістолета з кобури, один магазин з патронами працівник вставляє в основу рукоятки пістолета, а другий кладе до кишені для запасного магазина кобури.

1.10. Видача особовому складу органів внутрішніх справ закріпленої за ним зброї і боєприпасів здійснюється оперативним черговим відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.

2. Порядок здачі вогнепальної зброї і боєприпасів

2.1. Вогнепальна зброя і боєприпаси після виконання службових обов'язків або в разі відсутності потреби негайно здаються на зберігання до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ.

2.2. Про необхідність здачі вогнепальної зброї і боєприпасів начальник органу (підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляють оперативного чергового органу, який без зволікань повинен її прийняти.

2.3. З дозволу оперативного чергового органу внутрішніх справ під контролем начальника органу, служби (командира підрозділу) або його заступника працівники міліції почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати для здачі зброї, розряджають пістолети і здають їх та патрони оперативному черговому.

2.4. Розряджання зброї проводиться біля кулеуловлювача, при цьому ствол має бути спрямований в кулеуловлювач. Для розряджання зброї необхідно:

2.4.1. Не виймаючи пістолет з кобури, витягти магазини з основи рукоятки і з кишені кобури.

2.4.2. Вийняти патрони з магазинів, оглянути їх і перерахувати.

2.4.3. Дістати з кобури пістолет, вимкнути запобіжник (опустити прапорець донизу).

2.4.4. Перевірити наявність патрона в патроннику, для чого, тримаючи пістолет у руці за рукоятку, вільною рукою відвести затвор у крайнє заднє положення і поставити його на затворну затримку; оглянути, чи немає патрона в патроннику, і якщо є, то вийняти його, зняти затвор із затворної затримки, натиснути на спусковий гачок (курок стає на запобіжний звід) та увімкнути запобіжник.

2.5. При прийманні від працівника міліції вогнепальної зброї і боєприпасів оперативний черговий органу (підрозділу) внутрішніх справ звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан, розкладає по встановлених для зберігання шафах та місцях і повертає картку-замісник.

2.6. Про факти втрати, затримки із здачею вогнепальної зброї працівниками міліції оперативний черговий доповідає у встановленому порядку начальнику органу (підрозділу) або особі, яка виконує його обов'язки, і далі діє за їх вказівкою.

IV. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ

1. Вогнепальна зброя видається під особисту відповідальність працівникові міліції. Останній зобов'язаний берегти та підтримувати в належному стані передану йому в користування вогнепальну зброю та обачливо поводитися з нею та суворо дотримуватися вимог цієї Інструкції.

2. Керівники всіх ступенів під час інструктажу нарядів, що заступають на службу, в обов'язковому порядку перевіряють знання працівниками міліції підстав і порядку застосування зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, а під час перевірок несення служби особовим складом органів внутрішніх справ перевіряють наявність у нього вогнепальної зброї та дотримання правил її носіння.

3. У форменому одязі пістолет необхідно носити в кобурі на надійно застебнутому шкіряному ремені, при цьому кобура повинна знаходитись спереду, з лівого або правого боку.

4. У цивільному одязі пістолет необхідно носити на спеціальному спорядженні з дотриманням заходів запобігання його випаданню або витягуванню з кобури іншими особами.

5. У процесі несення служби слід постійно контролювати наявність пістолета в кобурі.

6. Перед застосуванням працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, подоланням перешкод, якщо пістолет був оголений, необхідно поставити його на запобіжник, покласти в кобуру та вжити заходів щодо його охорони від випадання або витягування з кобури.

7. Після застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, подолання перешкод, падіння, виходу з місця значного скупчення людей, міського та іншого транспорту слід негайно перевірити наявність зброї, а також стан кобури, ременя, спорядження та їх кріплення.

8. Категорично забороняється:

8.1. Під час несення служби проводити розбирання зброї.

8.2. Вимикати запобіжник, досилати патрон до патронника, якщо в застосуванні чи використанні зброї немає необхідності. Недбале або необережне поводження зі зброєю, особливо якщо патрон знаходиться в патроннику, може призвести до випадкового пострілу.

8.3. Від'єднувати магазин від зброї та виймати з нього патрони.

V. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ І СПОРТИВНИХ СТРІЛЬБ

1. Організація і проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб для осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.

2. Безпека при проведенні стрільб забезпечується їх чіткою організацією, безумовним виконанням заходів безпеки, високим станом дисципліни осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

3. Керівник стрільб перед кожним практичним заняттям з вогнепальною зброєю перевіряє знання особового складу внутрішніх справ правових підстав застосування вогнепальної зброї та заходів безпеки поводження з нею. Працівники міліції, які не засвоїли заходів безпеки, до проведення стрільб не допускаються.

4. Перед початком стрільб ретельно оглядається територія стрільбища (тиру). Під час проведення стрільб на стрільбищі виставляється спостерігач, оточення, призначається старший оточення, показників мішеней, проводиться їх інструктаж, після чого вони розводяться по місцях виконання обов'язків, перевіряється зв'язок з ними.

5. Дозвіл на відкриття вогню дає керівник стрільб. Вести вогонь у тирі (на стрільбищі) дозволяється тільки після сигналу "Вогонь!". Стрільба зупиняється за командою "Відбій!" або "Стій! Припинити вогонь!". У період від команди "Відбій!" до команди "Вогонь!" будь-кому забороняється перебувати на вогневому рубежі, підходити та торкатися зброї і боєприпасів, що там знаходяться.

6. Під час проведення навчально-тренувальних стрільб слід використовувати протишумові навушники.

7. Ведення вогню повинно бути терміново припинено кожним стріляючим самостійно або за командою керівника стрільб у випадках:

7.1. Появи людей, машин, тварин у зоні ведення вогню, низьколітаючих літаків, гелікоптерів або інших літаючих об'єктів над районом проведення стрільб.

7.2. Підняття білого прапора (вночі - включення світла ліхтаря білого кольору) на командному пункті.

7.3. Виникнення пожежі від стрільби.

7.4. Втрати орієнтира під час нічних стрільб.

8. Категорично забороняється:

8.1. Виймати зброю з кобури без дозволу керівника стрільб.

8.2. Спрямовувати зброю (незалежно від того, заряджена вона чи ні) у бік людей та місця, де вони можуть перебувати.

8.3. Заряджати зброю бойовими чи холостими патронами без команди керівника стрільб.

8.4. Поправляти та знімати протишумові навушники під час стрільби.

8.5. Відкривати і вести вогонь без команди керівника стрільб, у небезпечних напрямках, з несправної зброї та коли піднято білий прапор (вночі - включено світло ліхтаря білого кольору) на командному пункті.

8.6. Залишати зброю на рубежі відкриття вогню та передавати іншим особам без дозволу керівника стрільб.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення
МВС України
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 

Додаток 1
до Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

Протокол
засідання комісії з перевірки знань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю N ____

"___" 20__ року.

Комісія у складі:

голови _______
                                                                                                (посада, прізвище, ініціали)
членів комісії: _
                                                                                            (посади, прізвища, ініціали)
на підставі наказу МВС України від "___" 20__ року N ___
перевірила знання _________
                                                               (найменування нормативно-правового акта, за яким проводилася перевірка)

N
з/п

Звання

П. І. Б.

Посада

Дата перевірки

Оцінка

Примітка

Голова комісії


(підпис)

Члени комісії:


(підпис)

 


(підпис)

 


(підпис)

 

Додаток 2
до Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

КАРТКА - ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З "___" 20__ року.

до "___" 20__ року.

не видавати зброю та спецзасоби

 

 

(посада, звання, прізвище, ініціали)

У зв'язку ___________

 

(зазначити підставу)

(підпис працівника кадрового забезпечення)

 

Додаток 3
до Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу

1. Загальна характеристика оперативної обстановки в області, місті, районі.

2. Відомості про службу, орган (підрозділ) внутрішніх справ, особливості несення служби працівниками щодо забезпечення громадського порядку і боротьби зі злочинністю.

3. Правила внутрішнього розпорядку дня органу (підрозділу) внутрішніх справ.

4. Основні положення Закону України "Про міліцію", інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ щодо застосування працівниками міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також дотримання правил поводження з вогнепальною зброєю.

4.1. Правові підстави застосування працівниками міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

4.2. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції.

4.3. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю:

4.3.1. Під час отримання та здачі зброї і боєприпасів до чергової частини, комендатури навчального закладу МВС України.

4.3.2. Під час несення служби.

4.3.3. Під час проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб.

5. Кількість фактів незаконного застосування та використання зброї, порушення вимог заходів безпеки при поводженні з нею по Україні і відповідному управлінні в області, місті Києві та Севастополі за минулий та поточний рік:

навести конкретні приклади;

обставини і причини таких випадків;

наслідки таких дій (кількість загиблих і поранених від цього працівників органів внутрішніх справ та інших осіб).

6. Порядок службових розслідувань фактів незаконного застосування або використання вогнепальної зброї.

7. Відповідальність за порушення заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та незаконне її застосування або використання.

8. Кількість випадків отримання працівниками органів внутрішніх справ області, міськрайвідділу (підрозділу) тілесних ушкоджень під час несення служби. Основні обставини та причини.

9. Подання невідкладної допомоги громадянам, які знаходяться у загрозливому для життя і здоров'я стані.

 

Додаток 4
до Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

_
(найменування органу (підрозділу), навчального закладу)
_
_

  

Почато "___" ___________ 20__ року.

Закінчено "___" ___________ 20__ року.

N
з/п

Дата

Посада, звання, прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, цільовий)

Посада, звання, прізвище, ініціали особи, яка інструктує

Підпис

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали