Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

15.11.2012

м. Київ

N 512


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2012 р. за N 2035/22347

Про затвердження Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пунктів 3.2 розділу III та 4.2 розділу IV Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1238/14505, з метою визначення порядку організації медичної реабілітації в Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 24 вересня 2007 року N 691 "Про затвердження Інструкції про порядок відбору і направлення хворих до лікарні відновного лікування Військово-медичного управління Служби безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2007 року за N 1187/14454.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Голова Служби

І. Калінін

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Голова Об'єднаного
комітету профспілки
Служби безпеки України

В. Шатілов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
15.11.2012 N 512

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2012 р. за N 2035/22347


Інструкція
про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації медичної реабілітації в системі Служби безпеки України (далі - СБУ).

1.2. Терміни, що застосовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров'я та Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України, затвердженій наказом Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1238/14505.

1.3. Медична реабілітація проводиться у відділенні реабілітації санаторію або в лікарні відновного лікування СБУ (далі - Лікарня).

1.4. Організація медичної реабілітації відповідно до вимог цієї Інструкції у відділенні реабілітації санаторію та в Лікарні покладається на начальника санаторію, Лікарні.

1.5. Медична реабілітація проводиться за рахунок кошторисних призначень СБУ на зазначені цілі.

1.6. Особа може бути направлена на медичну реабілітацію за рахунок кошторисних призначень СБУ не більше одного разу на рік.

1.7. Координацію роботи закладів охорони здоров'я СБУ з питань відбору, направлення, проведення медичної реабілітації та забезпечення ефективного використання їх ліжкового фонду здійснює Військово-медичне управління (далі - ВМУ) СБУ.

II. Порядок відбору і направлення на медичну реабілітацію

2.1. На медичну реабілітацію направляються:

до відділення реабілітації санаторію - співробітники-військовослужбовці СБУ (далі - військовослужбовці) та пенсіонери з числа осіб, звільнених з військової служби в СБУ, а також колишніх КДБ СРСР - УРСР, 9 Управління КДБ СРСР - УРСР, Прикордонних військ КДБ СРСР - УРСР, звільнених з військової служби до моменту утворення Управління охорони вищих посадових осіб України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України відповідно;

до Лікарні - особи, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ (за винятком осіб до 18 років), а також, на договірних засадах, - інші особи.

2.2. Направлення особи на медичну реабілітацію здійснюється за її згодою відповідно до показань для направлення на медичну реабілітацію згідно з додатком 1 до цієї Інструкції та за відсутності протипоказань, при яких направлення на медичну реабілітацію не здійснюється, згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

2.3. Показання та протипоказання щодо медичної реабілітації встановлює лікуючий лікар на підставі даних диспансерного нагляду, результатів попереднього лікування і діагностичних обстежень.

2.4. Про потребу в медичній реабілітації особи, яка проходила лікування в госпіталі, лікуючий лікар робить запис у медичній карті стаціонарного хворого за формою N 003/о (Форма N 110), затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 (Форма N 110), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - медична карта стаціонарного хворого).

2.5. Про потребу в медичній реабілітації особи, яка проходила амбулаторне лікування або перебуває під динамічним наглядом, лікуючий лікар робить запис у медичній карті амбулаторного хворого за формою N 025/о (Форма N 110), затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 (Форма N 110), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - медична карта амбулаторного хворого).

2.6. Особи, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ, направляються на медичну реабілітацію за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я СБУ (далі - ЛКК) про відбір на медичну реабілітацію за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції (далі - висновок ЛКК).

Дата заїзду військовослужбовця на медичну реабілітацію визначається у висновку ЛКК керівником відповідного підрозділу Центрального управління, регіонального органу, органу військової контррозвідки, навчального чи іншого закладу, науково-дослідної або іншої установи, організації чи підприємства СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади, установи) у межах рекомендованого ЛКК строку для заїзду.

2.7. Висновок ЛКК про необхідність направлення військовослужбовця на медичну реабілітацію розглядається:

щодо військовослужбовців органів, підрозділів, закладів, установ, дислокованих на території міста Києва та Київської області, - у Центральній військово-лікарській комісії (далі - ЦВЛК) ВМУ СБУ;

щодо військовослужбовців органів, підрозділів, закладів, установ, дислокованих за межами міста Києва та Київської області, - у військово-лікарській комісії (далі - ВЛК) військово-медичної служби регіонального органу.

ЦВЛК (ВЛК) за результатами розгляду висновку ЛКК приймає рішення про необхідність звільнення військовослужбовця від виконання службових обов'язків, що оформлюється протоколом ЦВЛК (ВЛК).

Висновок ЛКК затверджується головою ЦВЛК (ВЛК) або особою, яка виконує його обов'язки.

2.8. Для слідування на медичну реабілітацію лікуючий лікар на підставі затвердженого висновку ЛКК видає особі:

направлення на медичну реабілітацію за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції (далі - направлення);

виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою N 027/о (Форма N 110), затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 (Форма N 110), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - виписка із медичної карти).

2.9. Облік направлень здійснюється в книзі обліку направлень на медичну реабілітацію за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

2.10. Розміщення особи у відділенні реабілітації санаторію, Лікарні проводиться відповідно до визначеної у направленні дати заїзду.

2.11. Медична реабілітація осіб, які не перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ, здійснюється на договірних засадах.

III. Організація медичної реабілітації

3.1. Медична реабілітація проводиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів з максимальним використанням природно-кліматичних лікувальних факторів у поєднанні з лікувальним режимом, медикаментозною терапією, фізіотерапією, дієтотерапією, лікувальною фізкультурою та іншими методами лікування.

3.2. Строк медичної реабілітації встановлюється лікуючим лікарем тривалістю до 12 календарних днів без урахування часу на проїзд. У разі ускладнення перебігу хвороби строк медичної реабілітації продовжується начальником санаторію, Лікарні відповідно до рішення ЛКК санаторію, Лікарні, але не більше ніж на 5 днів.

3.3. До відділення реабілітації санаторію, Лікарні особа подає такі документи:

направлення;

виписку із медичної карти;

службове посвідчення (пенсійне посвідчення) та паспорт - для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції;

паспорт - для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції.

3.4. Після закінчення курсу медичної реабілітації особі видається виписка із медичної карти.

 

Т. в. о. начальника
Військово-медичного управління

В. Завалецький


 

Додаток 1
до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України


Показання
для направлення на медичну реабілітацію

1. Показаннями для направлення до відділення реабілітації санаторію "Чорномор'є" СБУ є такі захворювання:

залишкові явища гострої пневмонії (після нормалізації рентгенологічних даних та загального аналізу крові);

залишкові явища сухого або ексудативного плевриту;

простий та слизово-гнійний хронічний бронхіти;

хронічна обструктивна хвороба легень при легеневому серці та легенево-серцевій недостатності I стадії з дифузним пневмосклерозом;

емфізема легень без вираженого кардіолегеневого синдрому при легенево-серцевій недостатності не вище I стадії;

бронхіальна астма середньої тяжкості персистуюча легкого та середнього ступенів тяжкості загострення;

бронхоектатична хвороба у фазі ремісії при обмежених інфільтративних змінах без виділення гнійного мокротиння та легенево-серцевій недостатності I стадії без схильності до кровохаркання.

2. Показаннями для направлення до відділення реабілітації санаторію "Одеса" СБУ є такі захворювання:

ревматоїдний артрит, повільно прогресуючий перебіг I ступеня активності, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II у поєднанні з медикаментозною терапією;

деформуючий остеоартроз, вузликова та безвузликова форми, з ураженням дрібних і великих суглобів, хребта, без синовіїтів, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II у поєднанні з медикаментозною терапією;

реактивні артрити, хронічно-рецидивуючий перебіг різної етіології з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II;

подагричний поліартрит, постзапальний період, з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II;

хвороба Бехтерєва I ст. активності, різні клінічні варіанти, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - III у поєднанні з медикаментозною терапією;

наслідки компресійного перелому хребців (без порушення функції спинного мозку) через 7 - 8 тижнів після травми;

наслідки перелому кісток таза та вертлюжної западини через 7 - 8 тижнів після травми;

наслідки діафізарних переломів стегнової кістки та кісток гомілки відповідно через 5 - 6 і 3 - 4 тижні після стабільно-функціонального остеосинтезу (далі - СФО);

наслідки діафізарних переломів плечової кістки та кісток передпліччя відповідно через 3 - 4 і 2 - 3 тижні після СФО;

наслідки переломів плечового, променево-зап'ясткового, гомілково-стопного і колінного суглобів через 3 - 4 тижні і кульшового суглоба - через 4 - 6 тижнів після СФО;

наслідки переломів довгих кісток, які уповільнено зростаються;

післятравматичні імобілізаційні контрактури;

різні порушення функції нижніх і верхніх кінцівок після ортопедичних операцій у ранній строк;

післятравматичний нейродистрофічний синдром кінцівок;

патологічні рубцеві утворення на різних ділянках тіла з боку опорно-рухового апарату (післяопікові контрактури біогенного, артрогенного і десмогенного типу та внаслідок колоїдного рубцювання шкіри);

стани після мікрохірургічних операцій з приводу ампутацій пальців та кісток, стани після операцій з метою пересадки пальців, а також післятравматичних деформацій кісток та пальців, вільної та шкірної пластики;

хронічна вертеброгенна рецидивуюча цервіко-, торако-, люмбалгія з помірно вираженим больовим та м'язово-тонічним синдромами, у стадії субкомпенсації;

хронічні синовіїти і бурсити різної локалізації, тендовагініти (поза фазою загострення);

запальні процеси сухожилля, м'язів та фасцій (поза фазою загострення);

стани після операцій з приводу гриж міжхребцевих дисків (дискектомії).

3. Показаннями для направлення до Лікарні є такі захворювання:

1) хвороби серцево-судинної системи:

а) гіпертонічна хвороба II - III стадій із серцевою недостатністю не вище I стадії;

б) ішемічна хвороба серця:

підгостра стадія дрібновогнищевого або трансмурального інфаркту міокарда із серцевою недостатністю не вище II А стадії без наявності прогностично небезпечних порушень серцевого ритму та провідності без аневризми серця;

атеросклеротичний та постінфарктний кардіосклероз;

стенокардія напруження II - III функціональних класів;

з пароксизмальним чи лабільним порушенням серцевого ритму (миготлива аритмія, часта надшлуночкова та шлуночкова екстрасистолія, надшлуночкова тахікардія) після досягнення вираженого антиаритмічного ефекту;

із серцевою недостатністю II А стадії (кардіальна астма, набряк легенів), купованою в результаті стаціонарного лікування;

в) стан після перенесеного міокардиту, міокардитичний кардіосклероз - при серцевій недостатності не вище II А стадії та прогностично небезпечних порушень серцевого ритму і провідності;

г) стани після оперативного лікування серця (АКШ, ангіопластика та стентування, імплантація електрокардіостимулятора) за наявності серцевої недостатності не вище II А стадії, відсутності небезпечних аритмій серця;

2) хвороби органів травлення та наслідки оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту:

стан після операцій на шлунку або дванадцятипалій кишці з приводу доброякісних захворювань, виразкової хвороби;

стан після операцій на жовчних шляхах з приводу жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень;

стан після операцій на тонкій або товстій кишці;

виразкова хвороба шлунка чи дванадцятипалої кишки неускладненого перебігу середнього ступеня тяжкості;

хронічні захворювання печінки в неактивній стадії за наявності функціональної компенсації або субкомпенсації, відсутності виражених ознак портальної гіпертензії (перенесена кровотеча з варикознорозширених вен стравоходу є протипоказанням для направлення хворого до Лікарні);

хронічний панкреатит з незначним порушенням функції в період затухаючого загострення або неповної ремісії;

3) хвороби органів дихання:

залишкові явища гострої пневмонії (після нормалізації рентгенологічних даних та загального аналізу крові);

залишкові явища сухого або ексудативного плевритів;

хронічний бронхіт у стадії затухаючого загострення;

бронхіальна астма (легкого або середнього ступеня важкості хвороби) у стадії ремісії;

бронхоектатична хвороба в стадії ремісії;

4) хвороби нирок:

хронічні нефрити в стадії затухаючого загострення чи ремісії;

хронічна ниркова недостатність не вище I стадії;

хронічні пієлонефрити після ліквідації загострення та відсутності значних порушень функції нирок, санації вогнищ інфекції;

5) хвороби судин та кістково-м'язової системи:

стан після операцій на магістральних артеріях нижніх кінцівок з приводу травм чи облітеруючого атеросклерозу;

стан після флебектомій з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок;

залишкові явища ілеофеморальних тромбозів;

посттромбофлебітичний синдром нижніх кінцівок у стадії ремісії;

стан після операцій на кістках (металоостеосинтез) у періоді реабілітації;

консолідовані переломи кісток нижніх та верхніх кінцівок;

остеохондроз хребта з вираженим больовим синдромом або з порушенням рухової функції;

хронічні захворювання суглобів у стадії ремісії або затухаючого загострення;

системні захворювання сполучної тканини з незначним чи помірним порушенням функції у стадії ремісії;

6) хвороби нервової системи:

а) атеросклероз судин головного мозку I - II стадій при відсутності фобічного, депресивного та іпохондричного синдромів;

б) стани після транзиторної ішемічної атаки чи тимчасового порушення мозкового кровообігу з вираженим регредієнтним перебігом захворювання і добрим прогнозом;

в) хвороби і наслідки травм периферичної нервової системи:

радикуліти, полірадикупоневрити, плексити, неврити - після закінчення гострого періоду, а також у пізніших стадіях при продовженні відновлення функції;

наслідки травми периферичної нервової системи, які не потребують хірургічного втручання;

стан після оперативного лікування кил міжхребцевих дисків;

г) хвороби і наслідки травм центральної нервової системи:

менінгоенцефаліти, арахноїдити, енцефаліти, енцефаломієліти - після закінчення гострого періоду, а також за наявності відновлення функції, що триває;

менінгомієлорадикуліти при можливості самостійного пересування та самообслуговування хворого;

наслідки травм головного мозку, які не супроводжуються різкими порушеннями рухової сфери;

наслідки травм спинного мозку, його оболонок при можливості самостійного пересування і самообслуговування, відсутності розладів функції тазових органів;

7) хвороби сечостатевої системи:

стан після оперативних утручань з приводу сечокам'яної хвороби;

стан після оперативних утручань з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози;

стан після літотрипсії з ускладненим перебігом;

патологічний клімакс;

8) минущі вегетативні прояви після психоемоційного та фізичного перевантаження.

 

Додаток 2
до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України


Протипоказання,
при яких направлення на медичну реабілітацію не здійснюється

1. Загальними протипоказаннями, при яких направлення на медичну реабілітацію не здійснюється, є такі:

гостра стадія перебігу всіх захворювань, інфекційні захворювання, хронічні захворювання в стадії вираженого загострення і ускладненого перебігу;

психічні захворювання, усі форми наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм, епілепсія;

хвороби крові в гострій стадії або в період загострення;

кахексія;

злоякісні новоутворення;

часті або масивні кровотечі різного походження;

вагітність за наявності акушерської патології (незалежно від терміну вагітності), а також нормальна вагітність понад 26 тижнів;

усі форми туберкульозу в активній стадії;

важкі форми бронхіальної астми;

ехінококоз, гельмінтози;

венеричні захворювання;

цукровий діабет у стадії декомпенсації;

усі захворювання або стани, які потребують виключно стаціонарного реанімаційного або хірургічного лікування;

нездатність хворих до самообслуговування і самостійного пересування, необхідність у постійному спеціальному догляді або перев'язках;

серцева недостатність II Б - III стадій, легенева недостатність II - III стадій;

прогностично небезпечні порушення серцевого ритму та провідності;

хронічні захворювання легенів з виділенням значної кількості гнійного харкотиння;

захворювання нирок, що супроводжуються гострою чи хронічною нирковою недостатністю вище II стадії із симптоматичною артеріальною гіпертензією (АТ більше ніж 160/95 мм рт. ст.), вираженими набряками;

сечокам'яна хвороба, аденома передміхурової залози II - III стадій (макрогематурія, часті ниркові коліки, гостра затримка сечі (в анамнезі);

інфекційні та інші захворювання шкіри, підшкірної клітковини (екзема, нейродерміт, піодермія, пухирчатка, фурункульоз, поширений псоріаз, дерматити, трихофітія, мікроспорія).

2. Протипоказаннями для направлення до реабілітаційного відділення санаторію "Чорномор'є" СБУ, окрім загальних протипоказань, є такі:

хронічна обструктивна хвороба легень, пневмонії, пневмосклероз, емфізема легенів, що супроводжуються легенево-серцевою недостатністю вище II-А стадії;

бронхоектази, хронічні абсцеси при різкому виснаженні хворих, підвищенні температури тіла, які супроводжуються виділенням рясної гнійної мокроти та кровохарканням;

спонтанний пневмоторакс;

хронічна рецидивуюча форма тромбоемболії легеневої артерії;

кістозна гіпоплазія легень з частими спалахами нагноєння;

гострі фіброзні та ексудативні плеврити;

тяжка персистуюча бронхіальна астма з частими нападами. Бронхіальна астма середньої тяжкості в фазі загострення при відсутності ефекту після прийому гормональних препаратів;

стан після оперативного втручання на легенях за наявності трахеобронхіальних нориць;

стан після неефективних оперативних втручань з приводу нагноювальних процесів та наявності плевральних випотів.

3. Протипоказаннями для направлення до реабілітаційного відділення санаторію "Одеса" СБУ, окрім загальних протипоказань, є такі:

високий ступінь активності процесу, системні прояви, рентгенологічна стадія IV ФНС III при ревматологічних захворюваннях;

переломи, за яких у хворого відсутня спроможність до самообслуговування і самостійного пересування власною ходою або за допомогою засобів додаткової опори (милиць, паличок);

переломи кісток, що фіксовані шпицевими і стержневими апаратами позавогнищевого крізькісткового остеосинтезу;

переломи з відсутнім зіставленням і нефіксованими кістковими відламками;

переломи кісток з наявністю інфікованих ран, трофічних виразок, екземи шкірних покривів;

анкілози фіброзно-кісткового генезу при порочній установці кінцівок;

зрощення переломів при порочній установці кінцівки;

внутрішньо-суглобова фіксація металоконструкціями або їх частинами зчленованих кісткових сегментів, що частково або повністю позбавляє суглоб його рухомості;

фіксація відламків рухливого сегмента суглоба накістковою металоконструкцією, що межує з опорним малорухливим зчленованим сегментом.

 

Додаток 3
до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
                            (найменування посади)
  
           (підпис)                   (ініціал імені та прізвище)
___ 20__ р.


Висновок
про відбір на медичну реабілітацію

___
(найменування лікарсько-консультативної комісії)

___ 20__ р.

м.


_
(прізвище, ім'я, по батькові пацієнта)

Обґрунтування для направлення на медичну реабілітацію ___________
_
_
_

Рекомендований строк для заїзду: з ___ 20__ р. по ___ 20__ р.


Голова ЛКК

_
(підпис, ініціал імені, прізвище)

Члени ЛКК:

_
(підпис, ініціал імені, прізвище)

 

_
(підпис, ініціал імені, прізвище)


Погоджено направлення на медичну реабілітацію з ___ 20__ р.

_
(найменування посади керівника підрозділу,                                             (підпис)                                     (ініціал імені та прізвище)
 органу, закладу, установи СБУ)

___ 20__ р.


 

Додаток 4
до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України


Направлення на медичну реабілітацію N ___

Направляється
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
на медичну реабілітацію до _
строком на ___ днів з ___ 20__ р.

Контингент ___

Місце проживання, телефон _

Діагноз ______
_
_
_

Лікуючий лікар ___________
                                                                                                          (підпис, ініціал імені, прізвище)

___ 20__ р.

М. П.


 

Додаток 5
до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України


КНИГА
обліку направлень на медичну реабілітацію

_
(найменування лікарсько-консультативної комісії)

Номер направлення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видане направлення

Контингент

Діагноз

Номер картки амбулаторного хворого

Куди направляється

Дата початку реабілітації

Ініціали та прізвище лікаря, який видав направлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали