АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2011

м. Київ

N 444

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2011 р. за N 976/19714

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній прикордонній службі України

Відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну службу України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про боротьбу з захворюванням на туберкульоз", "Про жертви нацистських переслідувань", постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 N 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей" (Постанова N 446) та з метою врегулювання порядку організації направлення хворих на санаторно-курортне лікування у Державній прикордонній службі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній прикордонній службі України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04.09.2003 N 64 "Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного лікування та відпочинку в Державній прикордонній службі України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.09.2003 за N 856/8177.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.

4. Управлінню охорони здоров'я Департаменту забезпечення спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник голови
Профспілки працівників
державних установ України

В. М. Ковтун

Міністр охорони
здоров'я України

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
21.06.2011 N 444

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2011 р. за N 976/19714

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція регулює порядок організації направлення хворих на санаторно-курортне лікування у Державній прикордонній службі України (далі - Держприкордонслужба).

1.2. Санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей, інших осіб у системі Держприкордонслужби безпосередньо організовує управління охорони здоров'я Департаменту забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - УОЗ АДПСУ), а також санаторно-курортні заклади Держприкордонслужби.

1.3. Путівками до санаторно-курортних закладів Держприкордонслужби, санаторіїв інших органів виконавчої влади за домовленістю за наявності медичних показань і відсутності протипоказань забезпечуються:

військовослужбовці Держприкордонслужби, які проходять кадрову військову службу, а також військову службу за контрактом, у тому числі відряджені до органів виконавчої влади із залишенням їх на військовій службі в Держприкордонслужбі (далі - військовослужбовці);

ветерани військової служби з числа військовослужбовців Держприкордонслужби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - ветерани військової служби);

військовослужбовці строкової військової служби, курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та навчальних центрів Держприкордонслужби (далі - курсанти) для продовження лікування у спеціалізованих санаторіях відповідно до висновку військово-лікарської комісії (далі - ВЛК);

ветерани війни, які проходять військову службу в Держприкордонслужбі, а також ті, які стали пенсіонерами Держприкордонслужби (далі - ветерани війни);

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

працівники Держприкордонслужби та члени їх сімей (чоловік (дружина), діти віком до 18 років);

особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів інвалідів війни I групи, інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби (без права на лікування);

особи з числа військовослужбовців Держприкордонслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени їх сімей (дружина (чоловік) та діти до 18 років);

особи, зазначені у статтях 6-1 - 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей військовослужбовців та ветеранів Держприкордонслужби. До таких членів сімей належать:

дружина (чоловік);

неповнолітні діти;

повнолітні діти (вихованці, учні, студенти, слухачі навчальних закладів денної форми навчання до досягнення ними 23 річного віку, які перебувають на утриманні військовослужбовця);

діти-інваліди з дитинства (незалежно від їх віку);

непрацездатні батьки військовослужбовця, ветерана військової служби та його дружини (чоловіка), які перебувають на його утриманні;

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сім'ї належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).

Належність до членів сім'ї підтверджується довідкою кадрового органу або іншим документом, а факт навчання - довідкою навчального закладу.

II. Організація планування санаторно-курортного лікування

2.1. Керівники санаторно-курортних закладів Держприкордонслужби щороку до 25 грудня подають до УОЗ АДПСУ плани використання підпорядкованих їм санаторно-курортних закладів на наступний рік.

2.2. Кількість путівок для осіб, зазначених у пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції, щороку визначається, виходячи із суми коштів, передбачених кошторисом на санаторно-курортне забезпечення.

2.3. УОЗ АДПСУ з урахуванням заявок, планів функціонування санаторно-курортних закладів Держприкордонслужби складає план розподілу путівок, який підлягає затвердженню директором Департаменту забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.

2.4. Начальники служби охорони здоров'я регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби складають плани розподілу путівок і після їх затвердження начальниками регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби надсилають путівки до підпорядкованих підрозділів.

2.5. Із загальної кількості путівок, які призначаються для військовослужбовців, ветеранів військової служби, ветеранів війни та членів їх сімей, виділяються:

для військовослужбовців, ветеранів військової служби, ветеранів війни - до 65 відсотків путівок;

для членів сімей військовослужбовців, ветеранів військової служби, працівників, інших осіб - до 35 відсотків путівок.

Путівки для працівників Держприкордонслужби розподіляються за участю профспілкової організації за місцем їх роботи.

2.6. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у порядку, визначеному Положенням про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 N 800.

2.7. Забезпечення путівками інвалідів з військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення".

III. Організація медичного відбору і направлення на санаторно-курортне лікування

3.1. Відбір військовослужбовців Держприкордонслужби, членів їх сімей, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється санаторно-курортними відбірковими комісіями (далі - СКВК) Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби з урахуванням результатів медичного обстеження, даних динамічного лікарського спостереження та лікування, висновків ВЛК.

3.2. Відбір на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, ветеранів військової служби та членів їх сімей здійснюється СКВК за місцем їх медичного обліку.

3.3. Персональний склад СКВК призначається щороку наказом Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь та начальників органів Держприкордонслужби.

До складу СКВК входять лікарі, представники керівництва та профспілкової організації органів Держприкордонслужби. Голова та його заступник призначаються зі складу лікарів - членів СКВК.

СКВК у своїй діяльності керуються цією Інструкцією, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до санаторно-курортних закладів.

Голова СКВК своєчасно інформує військовослужбовців, працівників, інших осіб та керівництво органів Держприкордонслужби щодо наявності путівок, пропонує їх особам, які перебувають на диспансерному обліку і потребують санаторно-курортного лікування.

СКВК здійснює розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування тільки осіб, прикріплених до СКВК.

3.4. СКВК веде таку документацію:

книгу обліку путівок;

книгу протоколів засідань СКВК;

журнал обліку осіб, які підлягають забезпеченню санаторно-курортним лікуванням;

справу нормативних документів з питань санаторно-курортного забезпечення (накази Адміністрації Держприкордонслужби, розпорядження УОЗ АДПСУ, плани роботи тощо);

справу прибуткових та витратних документів (накладні, заявки, звіти тощо);

справу з листуванням з питань санаторно-курортного забезпечення.

3.5. Контроль за роботою СКВК регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби покладається на УОЗ АДПСУ.

3.6. Під час направлення на лікування до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, а також ветеранів військової служби, ветеранів війни безпосередньо з госпіталів відбір здійснюється ВЛК цих закладів.

3.7. Направлення дітей військовослужбовців, ветеранів військової служби, інших осіб до санаторно-курортних закладів здійснюється на підставі довідки закладу охорони здоров'я за місцем проживання дитини.

3.8. Військовослужбовці, діяльність яких пов'язана зі шкідливими умовами праці, направляються до санаторіїв у першу чергу.

IV. Організація придбання, розподілу, обліку та видачі путівок

4.1. Придбання та розподіл путівок у санаторно-курортні заклади інших органів виконавчої влади здійснюється УОЗ АДПСУ.

Придбання путівок до санаторно-курортних закладів інших органів виконавчої влади (у разі відсутності санаторно-курортних закладів потрібного профілю або потреби санаторного лікування (реабілітації) за місцем служби (проживання) та за наявності протипоказань для переїзду) здійснюється за погодженням з УОЗ АДПСУ.

У разі самостійного придбання путівок військовослужбовцями, ветеранами військової служби, іншими особами без погодження з УОЗ АДПСУ їх вартість не відшкодовується.

4.2. Служба охорони здоров'я регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби на підставі результатів медичного обстеження складає зведену заявку на путівки для осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, і подає її в УОЗ АДПСУ двічі на рік.

Ветерани військової служби та члени їх сімей, ветерани війни, інші особи подають заяви на придбання путівок безпосередньо до УОЗ АДПСУ, регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби за місцем проживання з доданням висновків закладів охорони здоров'я, у яких вони перебувають на медичному обліку, про потребу в санаторно-курортному лікуванні.

4.3. Військовослужбовці, ветерани військової служби та члени їх сімей, ветерани війни та працівники Держприкордонслужби забезпечуються путівками не частіше одного разу на рік відповідно до медичних показань та результатів поглибленого медичного обстеження з дотриманням черговості та пільг, передбачених чинним законодавством України.

Термін перебування в санаторно-курортних та оздоровчих закладах Держприкордонслужби - 12 і 21 день, у дитячому оздоровчому закладі Держприкордонслужби - 21 день.

4.4. Розподіл путівок для органів Держприкордонслужби здійснюється на підставі плану розподілу путівок до санаторно-курортних закладів Держприкордонслужби для забезпечення військовослужбовців, які за результатами ВЛК (поглибленого медичного обстеження) потребують санаторно-курортного лікування та відпочинку.

4.5. Отримані з Адміністрації Держприкордонслужби путівки регіональні управління, органи Держприкордонслужби обліковують у спеціальних книгах.

4.6. У дитячий оздоровчий заклад Держприкордонслужби приймаються діти віком від 7 до 14 років включно. До відділення матері та дитини дитячого оздоровчого закладу Держприкордонслужби приймаються діти віком від 4 до 6 років включно разом з матерями.

4.7. Повернення невикористаних путівок допускається у разі їхнього надходження в УОЗ АДПСУ не пізніше ніж за 10 днів до початку терміну путівки із супровідним листом, підписаним керівником регіонального управління чи органу Держприкордонслужби.

V. Організація оплати путівок

5.1. Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 25 відсотків їх вартості забезпечуються:

військовослужбовці;

ветерани військової служби;

дружина (чоловік), діти віком до 18 років осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

5.2. Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 50 відсотків їх вартості забезпечуються:

члени сімей військовослужбовців;

члени сімей ветеранів військової служби;

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісно під час проходження військової служби (крім військовослужбовців строкової служби). До таких членів сім'ї належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства (незалежно від їх віку), які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

5.3. Безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів забезпечуються:

військовослужбовці, у тому числі військовослужбовці строкової служби, курсанти, які направляються безпосередньо після стаціонарного лікування для продовження лікування відповідно до висновку ВЛК;

ветерани війни з числа військовослужбовців та пенсіонерів Держприкордонслужби:

учасники бойових дій - щороку (із січня по грудень);

інваліди війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

інваліди І групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби;

учасники війни - один раз на два роки;

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - один раз на два роки;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово щороку (із січня по грудень);

військовослужбовці, ветерани військової служби, хворі на туберкульоз, у разі направлення для продовження лікування згідно з рішенням ВЛК до спеціалізованих туберкульозних санаторіїв інших органів виконавчої влади за домовленістю - щороку (із січня по грудень);

діти військовослужбовців, ветеранів військової служби з числа військовослужбовців Держприкордонслужби у разі їх направлення до спеціалізованих відділень, відділення матері і дитини при санаторіях для дорослих або до дитячих санаторіїв Міністерства охорони здоров'я України, інших органів виконавчої влади.

Інваліди війни I групи та інваліди I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, у разі направлення на санаторно-курортне лікування забезпечуються путівкою на особу, яка їх супроводжує (без права на лікування). Інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та інваліди I групи. Якщо інваліди I групи всіх категорій направляються на санаторно-курортне лікування без супроводжуючої особи, вони повинні мати відповідну довідку закладу охорони здоров'я про те, що можуть себе обслуговувати самостійною.

Діти-інваліди, які потребують сторонньої допомоги, у разі направлення на санаторно-курортне лікування забезпечуються безоплатною путівкою і на особу, яка їх супроводжує (без права на лікування).

Законний представник дитини-інваліда для одержання путівки подає: рапорт (заяву), медичну довідку форми N 070/о "Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування", форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" (далі - медична довідка за формою N 070/о), в якій зазначається, чи потребує дитина-інвалід сторонньої допомоги, фотокопію паспорта, посвідчення дитини-інваліда, індивідуальної програми реабілітації, свідоцтва про народження, довідку закладу охорони здоров'я за місцем проживання дитини-інваліда про те, що така путівка не надавалась їй у поточному році.

Законний представник дитини-інваліда зобов'язаний подати після закінчення строку санаторно-курортного лікування закладу охорони здоров'я зворотні талони до путівок, видані дитині-інваліду та особі, яка її супроводжує.

У разі супроводу дітей, що направляються у санаторії за путівками матері і дитини, путівки для супровідників надаються на пільгових умовах (з урахуванням пунктів 5.1 - 5.4 розділу V цієї Інструкції).

5.4. Путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою у розмірі 100 відсотків їх вартості забезпечуються:

працівники Держприкордонслужби та члени їх сімей (чоловік (дружина), діти віком до 18 років), якщо інше не визначено Галузевою угодою між Державною прикордонною службою України та Профспілкою працівників державних установ України (колективним договором між керівництвом і профспілковою організацією органу Держприкордонслужби);

пенсіонери Держприкордонслужби, які не мають статусу ветерана військової служби.

5.5. На санаторно-курортних путівках для ветеранів війни головою СКВК робиться відмітка "Безоплатна. Ветеран війни. Посвідчення N __ від __.__.20__", яка завіряється головою СКВК і засвідчується печаткою органу Держприкордонслужби.

5.6. У разі коли особа має право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

5.7. Компенсація коштів за доплату, пов'язану з поліпшеними умовами проживання в санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби, та продовження строку лікування усім категоріям осіб не здійснюється.

5.8. Повернення коштів хворим за невикористані дні у разі дострокового від'їзду із санаторіїв інших органів виконавчої влади здійснюється Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держприкордонслужби, а у разі від'їзду з санаторно-курортних закладів Держприкордонслужби - відповідним закладом за їхніми заявами.

VI. Документація для направлення до санаторно-курортних закладів

6.1. Для отримання путівки до санаторно-курортних закладів необхідно надати до СКВК такі документи:

рапорт (заяву) про необхідність отримання путівки;

довідку ВЛК про потребу в санаторно-курортному лікуванні (медичну довідку за формою N 070/о);

копії документів, що посвідчують право на отримання пільг;

довідку з місця навчання.

6.2. Після отримання путівки до санаторно-курортного закладу оформлюється санаторно-курортна карта (форма N 072/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)".

 

Начальник управління охорони
здоров'я Департаменту забезпечення
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор медичної служби

В. П. Мегедь

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали