МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2012

м. Київ

N 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2012 р. за N 230/20543

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до Законів України "Про Державну спеціальну службу транспорту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про жертви нацистських переслідувань", постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 N 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей" (Постанова N 446) та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 15.06.2005 N 306 "Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.06.2005 за N 689/10969.

3. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. В. Аніщенко

Заступник Міністра
соціальної політики -
керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
СПО профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
30.01.2012 N 41

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2012 р. за N 230/20543

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок організації направлення хворих на санаторно-курортне лікування в Державній спеціальній службі транспорту.

1.2. Санаторно-курортне лікування хворих у Держспецтрансслужбі безпосередньо організовує структурний підрозділ Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби.

1.3. Путівками до санаторно-курортних закладів (далі - путівки) на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань забезпечуються не більше одного разу на рік:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) і члени їх сімей;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів (частин) (далі - військовослужбовці строкової військової служби, курсанти вищих навчальних закладів) за наявності медичних показань відповідно до висновку військово-лікарської комісії (далі - ВЛК);

інваліди з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Належність до членів сім'ї підтверджується довідкою керівника підрозділу Держспецтрансслужби (кадрового органу);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", і члени їх сімей;

особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів інвалідів війни I групи, інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби (без права на лікування);

особи з числа військовослужбовців Держспецтрансслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени їх сімей (дружина (чоловік) і діти до 18 років);

особи, зазначені в статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

працівники Держспецтрансслужби.

Особи, зазначені в цьому пункті, повинні перебувати на обліку в підрозділах та Адміністрації Держспецтрансслужби для отримання путівок.

1.4. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 N 800 "Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

1.5. Забезпечення путівками інвалідів з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення".

II. Порядок відбору та направлення хворих на санаторно-курортне лікування

2.1. Відбір хворих на санаторно-курортне лікування здійснюється санаторно-курортними відбірковими комісіями, які створені в Адміністрації Держспецтрансслужби, об'єднаних загонах, навчальному центрі, 194 понтонно-мостовому загоні (далі - СКВК).

2.2. СКВК призначаються кожного року наказом керівника відповідного підрозділу Держспецтрансслужби за поданням начальника медичної служби цього підрозділу та узгодженням з начальником структурного підрозділу Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби. До складу СКВК входять не менше двох спеціалістів медичної служби, представник командування, спеціаліст фінансово-економічної служби та профспілкової організації. Голова СКВК призначається з числа лікарів - членів СКВК.

2.3. СКВК у своїй діяльності керуються актами законодавства, які регламентують порядок санаторно-курортного лікування, у тому числі цією Інструкцією, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до санаторно-курортних закладів.

СКВК веде облік, здійснює розподіл та видачу путівок, розглядає та аналізує звернення громадян з питань санаторно-курортного лікування.

СКВК проводить розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування тільки осіб, які закріплені за даною комісією, веде облік терміну лікування цих осіб на підставі довідок санаторно-курортних закладів.

2.4. У СКВК ведеться така документація:

книга обліку санаторно-курортних путівок;

протоколи засідань СКВК;

журнал обліку осіб, які підлягають щорічному забезпеченню санаторно-курортним лікуванням;

справа прибуткових та витратних документів (накладні, заявки тощо);

справа з листуванням щодо питань санаторно-курортного забезпечення;

справа нормативно-правової бази з питань санаторно-курортного забезпечення.

2.5. Забороняється направляти хворих до санаторно-курортних закладів без рішення СКВК. Хворі, які прибули до санаторно-курортних закладів без рішення СКВК, на санаторно-курортне лікування не приймаються.

2.6. Направлення хворих з госпіталів (лікарень) на реабілітаційне лікування до санаторно-курортних закладів здійснюється ВЛК або лікарською консультативною комісією (далі - ЛКК) цих закладів у порядку, визначеному Інструкцією про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 05.10.2011 N 604 (Наказ N 604), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.11.2011 за N 1272/20010.

2.7. Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, а також при особливому характері їх служби, військовослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій і прирівняним до них особам путівки для санаторно-курортного лікування надаються у першу чергу.

III. Порядок організації отримання, розподілу та видачі путівок

3.1. Отримання та розподіл путівок здійснюються структурним підрозділом Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу.

У разі самостійного придбання путівок особами, зазначеними в пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції, без висновку СКВК їх вартість не відшкодовується.

3.2. СКВК підрозділів Держспецтрансслужби на підставі результатів поглибленого медичного обстеження складає заявку на путівки для осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, і подає її до структурного підрозділу Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби, двічі на рік: у листопаді - на перше півріччя наступного року та у травні - на друге півріччя поточного року.

3.3. Структурний підрозділ Адміністрації Держспецтрансслужби, до компетенції якого віднесені питання медичного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби, узагальнює заявки від СКВК відповідних підрозділів Держспецтрансслужби, готує заявку на отримання путівок до структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та ПАТ "Укрпрофоздоровниця", у віданні яких перебувають санаторно-курортні заклади.

3.4. Розподіл путівок для підрозділів Держспецтрансслужби здійснюється на підставі поданих заявок на отримання путівок.

3.5. Отримані з Адміністрації Держспецтрансслужби путівки обліковуються в підрозділах Держспецтрансслужби у книзі обліку санаторно-курортних путівок.

3.6. Для отримання путівки необхідно подати до СКВК такі документи:

а) для військовослужбовців та членів їх сімей:

рапорт на ім'я голови СКВК про необхідність отримання путівки (у межах визначеної відпустки) з визначенням дати (число, місяць) та терміну (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу та кількісного складу членів сім'ї, що потребують санаторно-курортного лікування;

виписку з медичної книжки військовослужбовця з висновком лікаря про необхідність санаторно-курортного лікування (для членів сім'ї військовослужбовців - довідку із закладу охорони здоров'я за місцем проживання за формою N 070/о "Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 (далі - довідка за формою N 070/о));

довідку керівника підрозділу Держспецтрансслужби (кадрового органу), що підтверджує родинний зв'язок з військовослужбовцем (у разі направлення до санаторно-курортного закладу члена його сім'ї);

б) для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" і членів їх сімей:

заяву на ім'я голови СКВК про необхідність отримання путівки з визначенням дати (число, місяць) та терміну (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу та кількісного складу членів сім'ї, що потребують санаторно-курортного лікування;

довідку за формою N 070/о із закладу охорони здоров'я за місцем проживання;

копію посвідчення, яке дає право на пільги;

довідку з Пенсійного фонду України або його територіального органу про отримання пенсії;

довідку керівника підрозділу Держспецтрансслужби (кадрового органу), що підтверджує родинний зв'язок з ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особою, зазначеною у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (у разі направлення до санаторно-курортного закладу члена її сім'ї).

3.7. Після отримання путівки оформляється санаторно-курортна карта за формою N 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 (далі - санаторно-курортна карта за формою N 072/о).

IV. Документи, які подаються особами, зазначеними в пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції, в разі направлення їх до санаторно-курортних закладів

4.1. Документом, що дає право на розміщення хворого в санаторно-курортному закладі, є путівка, заповнена та завірена печаткою СКВК.

4.2. Крім путівки, особи, які прибувають до санаторно-курортного закладу, пред'являють:

військовослужбовці - посвідчення особи та паспорт, копію платіжного доручення на оплату путівки, медичну книжку з висновком СКВК або санаторно-курортну карту за формою N 072/о;

військовослужбовці строкової військової служби, курсанти вищих навчальних закладів для продовження лікування в санаторно-курортних закладах відповідно до висновку ВЛК - військовий квиток, медичну книжку з висновком ВЛК, копію платіжного доручення на оплату путівки;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", - паспорт, копію платіжного доручення на оплату путівки та санаторно-курортну карту за формою N 072/о;

члени сімей (крім дітей) - паспорт, санаторно-курортну карту за формою N 072/о, довідку керівника підрозділу Держспецтрансслужби (кадрового органу), що підтверджує родинний зв'язок з військовослужбовцем, особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", копію платіжного доручення на оплату путівки;

для дітей, окрім путівки, - копію свідоцтва про народження, довідку про відсутність у дитини протипоказань для направлення до санаторно-курортного закладу, довідку про відсутність контакту з хворим на інфекційне захворювання за останній 21 день давністю не більше трьох діб, які видаються закладом охорони здоров'я за місцем проживання, довідку про щеплення та санаторно-курортну карту за формою N 072/о;

працівники Держспецтрансслужби - паспорт, санаторно-курортну карту за формою N 072/о та копію платіжного доручення на оплату путівки.

V. Порядок розрахунків за путівки

5.1. Закупівля та забезпечення путівками осіб, зазначених в пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, передбачених на функціонування Міністерства інфраструктури України.

5.2. Путівками з оплатою 25 відсотків їх вартості забезпечуються:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби);

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей осіб з числа військовослужбовців Держспецтрансслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (дружина (чоловік) і діти віком до 18 років).

5.3. Путівками з оплатою 50 відсотків їх вартості забезпечуються:

члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби);

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (крім військовослужбовців строкової служби). До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства (незалежно від їх віку), які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

5.4. Безоплатними путівками забезпечуються:

військовослужбовці, у тому числі військовослужбовці строкової військової служби, курсанти вищих навчальних закладів, які направляються до санаторно-курортних закладів для продовження лікування відповідно до висновків ВЛК (ЛКК) після лікування в госпіталях (лікарнях);

військовослужбовці, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов'язків, - щороку (із січня по грудень);

інваліди із числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

особи, зазначені в статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з них:

інваліди війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

інваліди війни I групи та інваліди I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, в разі направлення на санаторно-курортне лікування та супроводжуюча особа (без права на лікування). Інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку та інваліди I групи;

учасники бойових дій - щороку (із січня по грудень);

учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - один раз на два роки;

особи з числа військовослужбовців Держспецтрансслужби, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово щороку (із січня по грудень).

5.5. Працівники Держспецтрансслужби забезпечуються путівками на умовах, визначених колективними договорами між профспілковими організаціями та керівництвом підрозділів Держспецтрансслужби.

5.6. Оплата путівок здійснюється безпосередньо санаторно-курортним закладам кожним підрозділом Держспецтрансслужби окремо або централізовано через Адміністрацію Держспецтрансслужби з подальшою розсилкою їх до підрозділів Держспецтрансслужби.

Після оплати підрозділом Держспецтрансслужби вартості путівки хворі вносять до каси відповідного підрозділу Держспецтрансслужби часткову плату за путівку, визначену для окремих категорій осіб у пунктах 5.2, 5.3 розділу V цієї Інструкції, і отримують копію платіжного доручення на оплату путівки та прибутковий ордер за часткову її оплату.

5.7. У разі тимчасової відсутності на рахунку підрозділу Держспецтрансслужби коштів для оплати путівок можлива видача їх особам, зазначеним у пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції, без попередньої оплати вартості путівки санаторно-курортним закладам.

У цьому разі оплата путівки здійснюється за собівартістю в санаторно-курортному закладі безпосередньо особою, яка прибула на лікування.

Після закінчення санаторно-курортного лікування повернення пільгової частини вартості путівки здійснюється підрозділом Держспецтрансслужби, де перебуває на обліку особа, зазначена в пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції.

Для цього необхідно подати керівнику підрозділу Держспецтрансслужби разом з рапортом (заявою) про повернення пільгової частини вартості путівки копію оформленої путівки, довідку про собівартість однієї доби перебування в санаторно-курортному закладі (на день сплати вартості путівки) та квитанцію про сплату, засвідчені печаткою санаторно-курортного закладу.

5.8. У разі коли особи, зазначені в пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

5.9. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторно-курортних закладах, та продовження строку лікування не здійснюється.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант

М. І. Мальков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали