СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

26.12.2011

м. Київ

N 477

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2012 р. за N 362/20675

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

Відповідно до Законів України "Про Службу безпеки України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", "Про жертви нацистських переслідувань", Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 N 446 (Постанова N 446), з метою визначення порядку організації направлення хворих на санаторно-курортне лікування у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення в Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. В. Аніщенко

Голова Об'єднаного комітету
профспілки Служби безпеки України

В. Шатілов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
26.12.2011 N 477

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2012 р. за N 362/20675

Інструкція
про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок направлення на санаторно-курортне лікування осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок в підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах Служби безпеки України (далі - СБУ) та Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади СБУ).

1.2. Санаторно-курортне лікування категорій осіб, визначених у пункті 1.5 цього розділу, здійснюється в санаторно-курортних закладах СБУ (далі - санаторії), а у разі відсутності в СБУ санаторію необхідного профілю - в санаторіях інших органів виконавчої влади за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) військово-медичної служби органу, підрозділу, закладу СБУ (далі - ВМС).

1.3. Організація санаторно-курортного лікування відповідно до вимог цієї Інструкції та забезпечення ефективного використання ліжкового фонду санаторіїв покладаються на їх керівників.

1.4. Координацію діяльності санаторіїв з питань використання лікувальних ресурсів курортів і контроль за додержанням державних стандартів у сфері санаторно-курортного лікування здійснює Військово-медичне управління СБУ (далі - ВМУ).

1.5. Санаторно-курортними путівками (далі - путівки) на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань забезпечуються не більше одного разу на рік:

а) співробітники-військовослужбовці (далі - військовослужбовці);

б) курсанти вищих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи (далі - курсанти ВВНЗ), відповідно до висновку військово-лікарської комісії (далі - ВЛК);

в) інваліди з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

г) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать:

батьки;

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

діти-інваліди та інваліди з дитинства, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

ґ) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

д) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

е) особи, які супроводжують до санаторію інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби (без права на лікування);

є) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени їх сімей. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

ж) особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

з) військовослужбовці, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років;

и) працівники, які уклали трудовий договір із СБУ (далі - працівники СБУ), та члени їх сімей. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

і) члени сімей з числа:

військовослужбовців;

інвалідів, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

діти-інваліди;

діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку);

повнолітні діти, які перебувають на утриманні цих осіб та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

1.6. Належність до членів сім'ї особи, яка має право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та її вік підтверджуються:

паспортом;

свідоцтвом про народження;

свідоцтвом про шлюб;

довідкою з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім'ї.

Факт навчання підтверджується довідкою з навчального закладу.

1.7. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в порядку, визначеному Положенням про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 N 800.

1.8. Забезпечення путівками інвалідів з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення".

1.9. Військовослужбовцям, пенсіонерам з числа військовослужбовців, особам рядового та начальницького складу інших утворених відповідно до законів України військових формувань і членам їх сімей путівки надаються відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1923.

1.10. Путівки іншим особам санаторії реалізують на підставі укладених договорів.

1.11. Особа може отримати путівку на пільгових умовах (далі - пільгова путівка) не більше одного разу на рік.

1.12. У разі якщо особа має право на отримання пільгової путівки за кількома законами, їй надається право вибору щодо забезпечення путівкою за одним із них.

1.13. Путівки надаються за місцем перебування особи на обліку для отримання путівки з 1 січня по 31 грудня в порядку черговості, в міру їх надходження та з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб:

1) щороку позачергово:

інвалідам війни та прирівняним до них особам;

особам, зазначеним у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

2) щороку в першу чергу:

військовослужбовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, а також при особливому характері служби;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

3) щороку:

учасникам бойових дій;

інвалідам з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особам, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять;

особам, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов'язків;

особам, зазначеним у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

4) один раз на два роки - учасникам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

1.14. Облік осіб, які мають право на отримання путівки на пільгових умовах, ведеться в органах, підрозділах, закладах СБУ.

Пенсіонери з числа військовослужбовців (далі - пенсіонери СБУ), які проживають у місті Києві та Київській області, перебувають на обліку для отримання путівки у ВМУ.

II. Санаторно-відбіркові комісії

2.1. В органах, підрозділах, закладах СБУ для відбору осіб на санаторно-курортне лікування, оформлення та видачі путівок створюються санаторно-відбіркові комісії (далі - СВК), склад яких затверджується наказом.

До складу СВК, крім інших осіб, включаються:

в органі, підрозділі, закладі СБУ - лікар-терапевт дільничний поліклініки ВМС;

у підрозділі Центрального управління СБУ - лікар-терапевт цехової лікарської дільниці центральної поліклініки ВМУ, який організовує проведення диспансеризації у відповідному підрозділі.

2.2. СВК у межах своєї компетенції:

1) обліковує путівки;

2) реєструє рапорти та заяви на отримання путівки;

3) приймає рішення про виділення особі путівки, оформлює і видає її;

4) за погодженням з ВМУ передає путівки до СВК інших органів, підрозділів, закладів СБУ;

5) здійснює облік тривалості лікування осіб на підставі повернутих із санаторіїв корінців використаних путівок;

6) веде таку документацію:

книгу обліку та видачі путівок до санаторно-курортних закладів Служби безпеки України за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції (далі - Книга обліку та видачі путівок);

книгу протоколів засідань санаторно-відбіркової комісії органу, підрозділу, закладу СБУ за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

журнал обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, органу, підрозділу, закладу СБУ за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

справи з обліку:

прибуткових та витратних документів - накладних, заявок, звітів, корінців путівок;

рапортів, заяв на отримання путівок, копій документів, на підставі яких видані путівки, та листування з питань санаторно-курортного забезпечення.

2.3. У СВК також зберігаються копії актів законодавства України з питань санаторно-курортного забезпечення.

2.4. Рішення СВК щодо виділення або про відмову у виділенні путівок доводиться до відома заявників шляхом розміщення інформації на дошці оголошень СВК.

2.5. Голова СВК організовує роботу СВК та забезпечує правильність і належне оформлення путівок та інших документів, які ведуться в СВК.

2.6. Контроль за діяльністю СВК покладається на керівників органів, підрозділів, закладів СБУ, які забезпечують найбільш повне використання путівок.

2.7. СВК повертає до ВМУ невикористані путівки не пізніше ніж за 15 діб до дати заїзду, зазначеної в путівці.

III. Планування санаторно-курортного забезпечення, розподіл, видача путівок та направлення на санаторно-курортне лікування

3.1. До 1 вересня поточного року до ВМУ подають:

1) санаторії:

план використання ліжкової місткості санаторію;

пропозиції щодо розподілу пільгових путівок та путівок, що реалізуються на підставі укладених договорів (далі - договірна путівка);

2) Управління роботи з особовим складом СБУ за запитом ВМУ - інформацію про чисельність у відсотках військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ до їх загальної кількості;

3) ВМС органів, підрозділів, закладів СБУ та лікарі-терапевти цехових лікарських дільниць центральної поліклініки ВМУ - зведені заявки щодо кількості путівок для осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, із зазначенням санаторію та рекомендованої для лікування пори року.

3.2. Кількість пільгових путівок для органів, підрозділів, закладів СБУ визначається у плані розподілу путівок до санаторно-курортних закладів СБУ (далі - План розподілу путівок) з урахуванням:

чисельності у відсотках військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ до їх загальної кількості;

кількості заявок на путівки;

кількості ліжко-місць, що функціонують в санаторіях;

строків лікування в санаторіях.

3.3. У Плані розподілу путівок 5 % із загальної кількості пільгових путівок передбачається для працівників СБУ.

3.4. Проект наказу про затвердження Плану розподілу путівок готує ВМУ за погодженням з Фінансово-економічним управлінням СБУ.

3.5. План розподілу путівок затверджується наказом Центрального управління СБУ до 15 жовтня.

3.6. Керівники санаторіїв до 1 жовтня надсилають до ВМУ бланки путівок, які обліковуються в Книзі обліку та видачі путівок ВМУ.

Бланки мають бути пронумерованими, підписаними керівником санаторію та завірені гербовою печаткою санаторію.

3.7. Відповідно до Плану розподілу путівок ВМУ щокварталу до десятого числа місяця, що передує наступному кварталу, надсилає бланки путівок до органів, підрозділів, закладів СБУ, а до підрозділів Центрального управління СБУ - талони, на підставі яких СВК отримують у ВМУ путівки.

СВК обліковують бланки путівок у Книзі обліку та видачі путівок.

3.8. Пенсіонери СБУ путівки отримують:

ті, які перебувають на обліку для отримання путівки у ВМУ, - у СВК ВМУ з урахуванням кількості путівок, виділених для них відповідно до Плану розподілу путівок;

інші - у СВК регіональних органів СБУ із загальної кількості виділених для цих органів путівок.

3.9. Дати заїзду до санаторію та виїзду з нього зазначаються у путівці і за потреби можуть змінюватися:

за пільговими путівками - за рішенням начальника ВМУ або його заступника згідно з розподілом функціональних обов'язків;

за договірними путівками - за рішенням керівника санаторію.

3.10. Для забезпечення належного контролю за використанням пільгових путівок органи, підрозділи, заклади СБУ до 10 числа першого місяця поточного кварталу надсилають до ВМУ відомості про використання пільгових путівок у минулому кварталі.

IV. Відбір на санаторно-курортне лікування

4.1. Відбір на санаторно-курортне лікування здійснює СВК відповідно до:

рекомендації лікуючого лікаря закладу охорони здоров'я СБУ за місцем військової служби, роботи або постійного проживання особи з урахуванням результатів поглибленого медичного огляду, даних динамічного нагляду або попереднього лікування особи;

висновку ЛКК з рекомендацією про необхідність направлення особи на лікування в умовах санаторію іншого органу виконавчої влади.

4.2. Про потребу у санаторно-курортному лікуванні лікуючий лікар робить запис у медичній книжці особи та видає довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою N 070/о (далі - довідка за формою N 070/о), затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" (далі - наказ МОЗ України N 302), із зазначенням найменування санаторію та рекомендованої для лікування пори року.

4.3. Для отримання путівки особи подають до СВК рапорт або заяву про виділення путівки, довідку за формою N 070/о, довідку про те, що у поточному році вони не отримували пільгову путівку, а також:

військовослужбовці, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу або за вислугою років, - копію пенсійного посвідчення;

пенсіонери СБУ і члени їх сімей - копію документа, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та довідку з Пенсійного фонду України про отримання пенсії;

працівники СБУ - довідку з місця роботи.

4.4. СВК оформлює путівку окремо на кожну особу не пізніше ніж за 10 днів до дати заїзду до санаторію, бланк та корінець якої підписуються головою СВК і скріплюються печаткою СВК.

4.5. Отриману у СВК путівку особа пред'являє лікуючому лікарю, який видав довідку за формою N 070/о, для оформлення санаторно-курортної карти за формою N 072/о, затвердженою наказом МОЗ України N 302.

V. Санаторно-курортне лікування дітей

5.1. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до рекомендацій лікаря-педіатра за місцем медичного обслуговування дитини з урахуванням результатів поглибленого медичного огляду, даних динамічного нагляду та попереднього лікування здійснюється:

до дитячого санаторію - СВК органу, підрозділу, закладу СБУ;

до санаторію для батьків з дітьми та до відділення "матері і дитини" санаторію - СВК ВМУ на підставі поданих СВК органу, підрозділу, закладу СБУ документів, визначених у пункті 5.3 цього розділу, та довідки про те, що дитина не отримувала пільгову путівку в поточному році.

5.2. На санаторно-курортне лікування направляються діти у віці:

від 7 до 18 років - до дитячого санаторію;

від 3 до 6 років - до санаторію для батьків з дітьми та до відділення "матері і дитини" санаторію;

від 3 до 18 років, а також повнолітні діти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, при навчанні за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до інших санаторіїв.

5.3. До СВК для отримання путівки на дитину подаються:

рапорт чи заява батьків або інших законних представників;

паспорт або свідоцтво про народження дитини та їх копії;

довідка за формою N 070/о;

документ, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копія;

довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою N 027/о, затвердженою наказом МОЗ України від 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)".

5.4. Керівники органів, підрозділів, закладів СБУ затверджують списки груп дітей, які направляються до санаторію, та за 30 днів до дати заїзду подають їх до ВМУ.

5.5. Путівки на дітей оформлюються не пізніше ніж за 15 днів до дати заїзду.

5.6. До санаторію діти супроводжуються батьками, іншими законними представниками або прибувають у складі груп.

5.7. На кожну групу дітей виділяються супровідник та медичний працівник, які несуть персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей до передачі їх працівникам санаторію, батькам або іншим законним представникам.

5.8. Відправлення та супроводження груп дітей, які проживають у місті Києві та Київській області, забезпечує ВМУ.

5.9. До санаторію при розміщенні дитини подаються:

паспорт або свідоцтво про народження та їх копії;

санаторно-курортна карта для дітей і підлітків за формою N 076/о, затвердженою наказом МОЗ України N 302;

документ, що підтверджує належність дитини до членів сім'ї особи, яка має право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах;

довідка з навчального закладу - у разі навчання за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

документ, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копія;

довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три тижні, отримана за місцем постійного проживання або навчання;

довідка лікаря-педіатра за місцем проживання про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три дні до дати заїзду до санаторію;

довідка про проведені профілактичні щеплення.

5.10. У разі відсутності документів, зазначених у пункті 5.11 цього розділу, дитина до санаторію не приймається.

VI. ЛКК санаторію

6.1. Для прийняття рішень щодо осіб, у яких виявлені протипоказання до санаторно-курортного лікування, в санаторії з числа медичних працівників створюється ЛКК.

6.2. ЛКК приймає рішення про необхідність:

зміни тактики лікування особи у складних клінічних випадках;

переведення особи за медичними показаннями до лікувально-профілактичного закладу;

дострокового відправлення особи з санаторію у зв'язку з виявленими протипоказаннями для санаторно-курортного лікування.

6.3. У разі виявлення у особи протипоказань для санаторно-курортного лікування ЛКК складає про це акт у трьох примірниках, які затверджуються керівником санаторію, два з яких надсилаються до ВМУ та до СВК органу, підрозділу, закладу СБУ, що направив особу на санаторно-курортне лікування, для врахування в роботі.

VII. Порядок розміщення осіб у санаторії

7.1. У санаторії особа розміщується за наявності путівки, санаторно-курортної карти, документа, що підтверджує її право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копії, а також:

паспорта, службового посвідчення - для військовослужбовців;

паспорта, військового квитка, продовольчого атестата та медичної книжки - для курсантів ВВНЗ;

паспорта, копії довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії або копії пенсійного посвідчення - для пенсіонерів СБУ;

паспорта та довідки з місця роботи - для працівників СБУ;

паспорта (для неповнолітніх дітей - свідоцтва про народження та його копії) та (або) довідки з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім'ї - для членів сім'ї осіб, які мають право на пільгове санаторно-курортне лікування;

довідки з навчального закладу - для повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

копії довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії в разі втрати годувальника - для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби.

7.2. У санаторії путівки обліковуються і зберігаються як звітні фінансові документи та підшиваються в окрему справу разом із копіями документів, що підтверджують право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах.

7.3. Розміщення особи в санаторії і виписування з нього проводяться відповідно до визначених у путівці дат заїзду та виїзду.

7.4. Особа, яка запізнилась на 1 - 5 днів, приймається до санаторію без відновлення строку путівки з оплатою її планової собівартості.

7.5. Керівник санаторію відновлює строк путівки за заявою особи, якщо запізнення особи до санаторію сталося з незалежних від неї причин і пов'язане з хворобою або затриманням на шляху слідування, за довідками, виданими відповідними закладами, установами.

7.6. Особа, яка запізнилась до санаторію більше ніж на 5 днів, на лікування не приймається.

7.7. У разі виникнення у особи, яка користується правом на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, раптового гострого захворювання, що не дає змоги її госпіталізувати внаслідок нетранспортабельності, вона після закінчення строку путівки перебуває у санаторії безоплатно до дня, коли транспортування та переведення до лікувально-профілактичного закладу стане можливим.

Разом з цією особою у санаторії можуть проживати і члени її сім'ї з оплатою собівартості перебування.

7.8. Після закінчення лікування особа отримує у санаторії оформлений корінець путівки, який подає до СВК органу, підрозділу, закладу СБУ, що видав путівку.

VIII. Порядок оплати путівок

8.1. Особа сплачує вартість путівки у санаторії.

8.2. Безоплатними путівками забезпечуються:

особи, зазначені у підпунктах "б", "в", "ґ", "ж" пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять;

особи, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов'язків;

військовослужбовці, які направляються до санаторію після лікування у госпіталі за наявності медичних показань відповідно до висновку ВЛК;

діти-інваліди та інваліди з дитинства;

діти, які направляються до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми та до відділення "матері і дитини" санаторію;

особи, які супроводжують інваліда війни I групи та інваліда I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби. Цих осіб не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та інваліди I групи.

На путівці супровідної особи інваліда I групи робиться відмітка "Супровідник".

Якщо інвалід I групи слідує на санаторно-курортне лікування без супровідника, він повинен мати довідку із закладу охорони здоров'я про те, що може обслуговувати себе самостійно.

За потреби отримання лікування супровідник сплачує вартість свого лікування з урахуванням пільг, на які він має право.

8.3. Путівками з оплатою 25 % їх планової собівартості забезпечуються:

військовослужбовці;

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, зазначені у підпункті "з" пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції;

члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років.

8.4. Путівками з оплатою 50 % їх планової собівартості забезпечуються:

особи, зазначені у підпунктах "г", "і" (крім повнолітніх дітей, які перебувають на утриманні осіб, зазначених у підпунктах "а", "в", "д" пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції, та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції.

8.5. Путівками з оплатою їх планової собівартості забезпечуються:

пенсіонери СБУ, які не отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

вдови або вдівці ветеранів військової служби, смерть яких не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, - якщо зазначені особи не одружилися вдруге;

батьки військовослужбовців та пенсіонерів СБУ, які не мають права на отримання пільгових путівок;

повнолітні діти військовослужбовців та пенсіонерів СБУ, які перебувають на їх утриманні та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

члени сімей осіб з числа колишніх військовослужбовців, звільнених з військової служби за віком, через хворобу або за вислугою років, які не набули статусу ветерана військової служби.

8.6. Оплата путівок працівниками СБУ здійснюється на умовах, визначених колективним договором, укладеним між СБУ та Об'єднаним комітетом профспілки СБУ.

8.7. При розміщенні особи за її бажанням у номері з поліпшеними умовами вона сплачує додаткову плату, розмір якої встановлюється відповідно до наказу Центрального управління СБУ.

8.8. Компенсація доплати, проведеної особою за проживання в номері з поліпшеними умовами, не здійснюється.

8.9. Кошти за невикористані дні лікування у разі дострокового вибуття з санаторію повертаються особі та членам її сім'ї за заявою особи у разі:

відкликання з відпустки за рішенням Голови СБУ або його заступників;

раптового тяжкого захворювання або смерті близьких родичів: дружини, чоловіка, дітей або батьків - на підставі належно завіреної копії документа, виданого закладом охорони здоров'я чи органом державної реєстрації актів цивільного стану;

переведення для продовження лікування до лікувально-профілактичного закладу;

у зв'язку з виявленими СЛК протипоказаннями для перебування в санаторії.

8.10. Перебування в санаторії понад строк, зазначений у путівці, через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин (на 1 - 2 дні) оплачується особою з розрахунку планової собівартості путівки.

8.11. Вартість путівки до санаторію іншого органу виконавчої влади, придбаної відповідно до висновку ЛКК, підлягає відшкодуванню в межах асигнувань, затверджених на вказані цілі.

8.12. Грошова компенсація замість путівки надається відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 N 785.

8.13. Вартість самостійного санаторно-курортного лікування в санаторіях інших органів виконавчої влади відшкодуванню не підлягає.

 

Начальник
Військово-медичного управління

І. А. Лурін

 

Додаток 1
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

КНИГА
обліку та видачі путівок до санаторно-курортних закладів Служби безпеки України

________
(найменування санаторно-відбіркової комісії)

Ліва половина книги

Дата запису

Звідки отримано путівку

За яким документом
(його дата і номер)

Найменування оздоровниці

Номер путівки

Строк путівки

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права половина книги

Дата видачі путівки

Кому видана путівка

Підстава для видачі
(номер і дата протоколу СВК)

Підпис про одержання путівки

категорія особи, прізвище, ім'я, по батькові

член сім'ї особи
(родинне відношення, прізвище, ім'я, по батькові)

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник
Військово-медичного управління

І. А. Лурін

 

Додаток 2
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

КНИГА
протоколів засідань санаторно-відбіркової комісії

________
(найменування санаторно-відбіркової комісії)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Категорія особи

Рік народження

Діагноз

Рішення комісії

N путівки, дата заїзду

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Протокол від ____.____.20__ N ___

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

 

 

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол від ____.____.20 ___ N ___

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

 

 

 

 

 

 

Члени комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник
Військово-медичного управління

І. А. Лурін

 

Додаток 3
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування

________
(найменування санаторно-відбіркової комісії)

 
N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Категорія особи

Рекомендований профіль санаторію

Дата звернення

Відмітка про отримання путівки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник
Військово-медичного управління

І. А. Лурін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали