МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 березня 2011 року N 109

Про затвердження Інструкції про порядок надання доступу органам і підрозділам внутрішніх справ України до телекомунікаційної мережі Інтерполу І-24/7

З метою покращання інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та розширення можливостей доступу до інформаційних ресурсів Інтерполу наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок надання доступу органам і підрозділам внутрішніх справ України до телекомунікаційної мережі Інтерполу І-24/7 (далі - Інструкція), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, командувачу внутрішніх військ МВС організувати вивчення особовим складом підпорядкованих підрозділів вимог цієї Інструкції та забезпечити її неухильне виконання.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
25.03.2011 N 109

Інструкція
про порядок надання доступу органам і підрозділам внутрішніх справ України до телекомунікаційної мережі Інтерполу І-24/7

1. Загальні положення:

1.1 Інструкція про порядок надання доступу органам і підрозділам внутрішніх справ України до телекомунікаційної мережі Інтерполу І-24/7 (далі - Інструкція) визначає порядок підключення органів та підрозділів внутрішніх справ України до телекомунікаційної мережі Інтерполу І-24/7, використання ними інформації, що міститься в банках даних Інтерполу, а також внесення інформації до банків даних Інтерполу.

1.2 Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про міліцію", Положення про Національне центральне бюро Інтерполу в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 220, та Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

1.3 Визначення термінів, що вживаються в Інструкції:

авторизація користувача - надання Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу користувачу доступу до мережі І-24/7 окремих банків даних Інтерполу;

банки даних Генерального секретаріату Інтерполу (далі - банки даних Інтерполу) - система програмно-апаратних засобів Генерального секретаріату Інтерполу, призначених для централізованого накопичення та колективного використання інформації;

телекомунікаційна мережа Інтерполу І-24/7 (далі - мережа І-24/7) - глобальна комунікаційна мережа Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол (далі - Інтерпол), яка надає доступ користувачам до інформаційних ресурсів Генерального секретаріату Інтерполу;

користувач - працівник органу або підрозділу внутрішніх справ України, авторизований як користувач мережі І-24/7;

робоча станція мережі І-24/7 (далі - робоча станція) - персональний комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням, який у режимі реального часу підключений до мережі І-24/7 за допомогою спеціального мережевого обладнання.

2. Підключення органів та підрозділів внутрішніх справ України до мережі І-24/7 здійснюється через виділений канал зв'язку.

3. Робоча станція встановлюється в приміщенні, доступ до якого обмежується правом входу уповноважених користувачів.

4. Працівник органу або підрозділу внутрішніх справ України набуває статусу користувача після його авторизації Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу.

5. Залежно від компетенції органу або підрозділу внутрішніх справ України Робочий апарат Укрбюро Інтерполу надає доступ до всіх або до окремо визначених банків даних Інтерполу.

6. Забороняється підключення робочої станції мережі І-24/7 до будь-яких внутрішніх та міжнародних мереж і систем, установлення додаткового програмного забезпечення, крім того, яке безпосередньо забезпечує функціонування робочої станції.

7. Користувачі визначаються розпорядчим актом органу або підрозділу внутрішніх справ України.

8. Копія розпорядчого акта про визначення користувачів у п'ятиденний строк направляється до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу. Додатково, у разі відсутності в розпорядчому акті відповідних відомостей, направляється інформація щодо назви підрозділу, посади, звання, прізвища, імені, по батькові, службового телефону уповноваженого користувача.

9. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу протягом трьох робочих днів з дня отримання копії розпорядчого акта та додаткової інформації про уповноваженого користувача надає йому обліковий запис користувача та первинний пароль доступу.

10. За зверненням органу або підозрілу внутрішніх справ Робочий апарат Укрбюро Інтерполу організовує навчання користувачів щодо підстав та порядку використання банків даних Інтерполу.

11. Користувачі мають право:

11.1. Переглядати загальнодоступну інформацію, розміщену на відкритих для загального користування сторінках мережі І-24/7.

11.2. Здійснювати перевірки за банками даних Інтерполу в порядку, визначеному цією Інструкцією, законодавством України та актами Інтерполу.

11.3. Уносити інформацію до банків даних Інтерполу в порядку, визначеному законодавством України та актами Інтерполу.

11.4. Змінювати пароль доступу до мережі І-24/7.

12. Користувачам забороняється:

12.1. Використовувати доступ до мережі І-24/7 з метою виконання завдань, що не передбачені цією Інструкцією, законодавством України, актами Інтерполу.

12.2. Розголошувати в засобах масової інформації або передавати фізичним чи юридичним особам інформацію, отриману з банків даних Інтерполу, крім зацікавлених органів і підрозділів внутрішніх справ України.

12.3. Допускати до роботи в мережі І-24/7 та з обладнанням робочої станції інших осіб.

12.4. Повідомляти ім'я користувача та пароль іншим особам.

12.5. Проводити інсталяцію додаткового програмного забезпечення на робочу станцію.

13. Мережа І-24/7 та банки даних Інтерполу використовуються в порядку та для цілей, що визначені Статутом та іншими актами Інтерполу, законодавством України.

14. Перевірка за банками даних Інтерполу може здійснюватися лише з метою виконання покладених законодавством на орган або підрозділ внутрішніх справ України функцій.

15. Користувач при передачі інформації, отриманої із банків даних Інтерполу, до інших органів та підрозділів внутрішніх справ України зобов'язаний попереджати про обмеження щодо її використання.

16. Для фіксування фактів використання мережі І-24/7 та банків даних Інтерполу користувач заводить журнал обліку перевірок за банками даних Інтерполу (далі - журнал).

17. Усі аркуші журналу повинні бути пронумеровані, журнал повинен бути прошнурований, скріплений печаткою та зареєстрований у підрозділі документального забезпечення органу або підрозділу внутрішніх справ.

18. У журналі зазначається:

18.1. Дата та час перевірки.

18.2. Об'єкт перевірки - інформація, яка вводиться в пошукове вікно (наприклад: прізвище особи, номер кузова транспортного засобу, номер документа).

18.3. Підстава перевірки - ініціатор перевірки, вхідний номер та дата реєстрації вхідного документа (запиту), що став підставою перевірки.

18.4. Результат перевірки - інформація про наявність у банках даних Інтерполу запитуваної інформації.

18.5. Посада та прізвище користувача, який здійснив перевірку, його особистий підпис.

19. У разі якщо запит про проведення перевірки містить більше трьох об'єктів - у графі об'єкт перевірки зазначається лише їх загальна кількість.

20. У разі отримання позитивного результату перевірки користувач мережі І-24/7 негайно письмово інформує Робочий апарат Укрбюро Інтерполу про підстави здійснення перевірки та місцезнаходження об'єкта перевірки. До листа додається роздрукована копія результату перевірки.

21. У разі надання права користувачам уносити інформацію до банків даних Інтерполу, вони безпосередньо відповідають за її зміст, достовірність, актуальність та відповідність вимогам, що визначені законодавством України та актами Інтерполу.

22. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу в разі необхідності має право спільно з користувачами здійснювати звірки результатів перевірок на підставі даних журналу.

 

Керівник Робочого апарату
Укрбюро Інтерполу
генерал-майор міліції

В. В. Неволя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали