Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 13 грудня 2011 року N 1445/А-2011

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області
5 січня 2012 р. за N 1/1081

Відповідно до пунктів 23, 26, 33 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147, з метою упорядкування обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області (додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування в газеті "Одеські вісті".

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13.12.2011 р. N 1445/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
5 січня 2012 р. за N 1/1081

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області

1. Загальні питання

1.1. Ця Інструкція регулює відносини щодо обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області, де встановлено прикордонну смугу та контрольовані прикордонні райони.

1.2. У районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється підрозділами Державної прикордонної служби України, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, забороняється зберігання на пристанях, причалах і в пунктах базування маломірних суден, інших плавзасобів, не зареєстрованих в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами і засобами.

2. Порядок обліку маломірних суден, інших плавзасобів

2.1. Облік маломірних суден, інших плавзасобів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі ведеться адміністрацією пристаней, причалів і пунктів базування, про що у реєстраційних документах ставиться спеціальна позначка "Взято на облік".

2.2. Маломірні судна, інші плавзасоби та повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, у тому числі такі, що тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування та забезпечені постійними місцями для стоянки (зберігання).

2.3. Адміністрація пристані, причалу, пункту базування зобов'язана взяти на облік:

маломірні судна за зверненнями їх судновласників за наявності суднового білета, свідоцтва про придатність до плавання, документів, що підтверджують право власності на маломірне судно;

повітряні судна, які здійснюють посадку на воду за зверненнями їхніх власників за наявності документів, що підтверджують право власності на повітряне судно, дозволу на використання повітряного простору;

інші плавзасоби за зверненнями їх власників за наявності документів, що підтверджують особу та право власності на плавзасоби.

2.4. У разі неможливості адміністрацією пристані, причалу, пункту базування, розташованих у м. Вилкове, забезпечити обліковане маломірне судно, інший плавзасіб постійним місцем для зберігання дозволяється, за погодженням з адміністрацією пристані, причалу, пункту базування та відповідним підрозділом Державної прикордонної служби України, їх утримання в іншому місці, яке забезпечує його надійне зберігання.

Погодження здійснюється на підставі письмової заяви судновласника, власника іншого плавзасобу, в якій зазначається місце та умови зберігання маломірного судна, іншого плавзасобу, особа, яка відповідає за його зберігання.

2.5. Адміністрація пристані, причалу, пункту базування надає списки маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду (інформує про зміни в облікових даних приписного флоту) на вимогу уповноважених осіб підрозділу органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого вона перебуває, до такого підрозділу.

2.6. Облік маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, які тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, ведеться адміністрацією пристані, причалу, пунктів базування окремо.

2.7. Зняття з обліку маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, проводиться за зверненням їхнього власника з обов'язковим інформуванням адміністрацією пристані, причалу, пункту базування про це підрозділу Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого вони перебувають.

2.8. Адміністрація пристаней, причалів, пунктів базування несе відповідальність за організацію діяльності підпорядкованих пристаней, причалів, пунктів базування, розробляє та затверджує посадові інструкції чергово-вахтовій службі та здійснює контроль за їх виконанням.

3. Порядок випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України

3.1. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області здійснюється адміністрацією (чергово-вахтовою службою) пристаней, причалів та пунктів базування, які отримали дозвіл на експлуатацію за результатами огляду спеціальною комісією, утвореною районною державною адміністрацією, у світлий час доби з поверненням за одну годину до початку темного часу доби, крім випадків, визначених пунктами 3.9 - 3.11 цієї Інструкції.

Обмеження для плавання маломірних суден, інших плавзасобів зазначається у свідоцтві на придатність судна до плавання.

3.2. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України на відстань до 2 морських миль у глиб моря в межах району плавання, який визначається адміністрацією пристаней, причалів, пунктів базування за погодженням з органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та регіональними представництвами Держфлотінспекції України, здійснюється згідно з цією Інструкцією без отримання дозволу та інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

3.3. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у частину вод річок, озер та інших водойм, берега яких належать Україні, обмежених лінією державного кордону, здійснюється згідно з цією Інструкцією та обов'язковим інформуванням підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

3.4. Випуск у територіальне море та внутрішні води України маломірних суден, інших плавзасобів, що перебувають на обліку пристані, причалу, пункту базування у м.Вилкове та зберігаються їх власниками окремо, здійснюється тільки з тих пристаней, причалів, пунктів базування, на яких вони перебувають на обліку.

3.5. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі визначеного району плавання здійснюється з обов'язковим інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України та оформленням судновласником суднової ролі.

3.6. Перед випуском маломірного судна, іншого плавзасобу у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області чергово-вахтовою службою перевіряється:

відповідність технічного стану маломірного судна, іншого плавзасобу вимогам суднових документів;

виконання вимог щодо пасажиромісткості та навантаження маломірного судна, іншого плавзасобу, а також правильності розміщення пасажирів та вантажу;

наявність:

акта технічного огляду;

у осіб, які перебувають на борту маломірного судна, іншого плавзасобу документів, що посвідчують особу;

у судноводія - свідоцтва на право керування маломірним судном, іншим плавзасобом, у тому числі відмітки про своєчасне проходження перевірки знань;

у судноводія довіреності судновласника на право управління маломірним судном, іншим плавзасобом;

на маломірних суднах, інших плавзасобах, що виходять за межі 2 морських миль, радіоелектронних засобів зв'язку та дозволу на їх використання;

суднового білета (крім маломірних суден, інших плавзасобів для яких судновий білет не передбачено);

у судноводія - свідоцтва про придатність судна до плавання;

у судноводія - перепустки із зазначеним районом плавання, що видається адміністрацією пристані, причалу, пункту базування (район плавання відповідає схемі районів плавання відповідної пристані, причалу, пункту базування), а для маломірних суден, інших плавзасобів, що виходять за межі 2 морських миль або визначеного району плавання, - наявність суднової ролі;

на маломірному судні, іншому плавзасобі нанесених належним чином ідентифікаційних ознак та їх відповідність даним, які зазначені у судових реєстраційних документах;

суднового обладнання та рятувальних засобів згідно з установленими нормами;

однієї заправки пального у штатних ємкостях на моторних маломірних суднах, інших плавзасобах.

3.7. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль здійснюється з дотриманням вимог, визначених пунктом 3.6 цієї Інструкції, після належного оформлення їх адміністрацією (чергово-вахтовою службою) пристані, причалу, пункту базування та завчасного не пізніш як за одну годину інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких буде здійснено вихід за межі 2 морських миль.

Підрозділ Державної прикордонної служби України інформується адміністрацією (чергово-вахтовою службою) про повернення маломірного судна, іншого плавзасобу не пізніше ніж через годину після повернення.

3.8. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів для проведення археологічних та інших робіт, у тому числі з використанням водолазного обладнання, у межах заповідників здійснюється за наявності згоди відповідного заповідника на проведення зазначених робіт, а до об'єктів культурної спадщини - за умов обов'язкового погодження з органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України. Копії дозвільних документів зберігаються на пристанях, причалах та пунктах базування.

3.9. Випуск маломірних суден, що належать господарствам, установам та організаціям, до місць виробничої діяльності, які розташовані на островах у дельті р. Дунай, дозволяється на строк до 10 діб з інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України з обов'язковим щоденним інформуванням у визначений час адміністрації (чергово-вахтової служби) пристаней, причалів, пунктів базування про місце перебування маломірних суден, інших плавзасобів до настання темного часу доби.

3.10. Випуск маломірних суден, що належать службі державної охорони території Дунайського біосферного заповідника, до місць виконання завдань у дельті р. Дунай у межах території Дунайського біосферного заповідника, дозволяється на строк до 10 діб з інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України з обов'язковим щоденним інформуванням у визначений час адміністрації Дунайського біосферного заповідника до настання темного часу доби, яка на вимогу надає інформацію відповідному підрозділу Державної прикордонної служби України.

3.11. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів, що належать мешканцям м. Вилкове, до помешкань (городів та садів), які розташовані на островах у дельті р. Дунай, дозволяється на строк до 30 діб за умов пересування у денний час доби з інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України.

3.12. При виході маломірного судна, іншого плавзасобу з пристані, причалу, пункту базування та їх поверненні у спеціальному журналі випуску суден у плавання (далі - журнал) здійснюється запис щодо номера та назви судна, прізвища та ініціалів судновласника (судноводія), складу екіпажу та пасажирів, маршруту (району) плавання, часу виходу маломірного судна, іншого плавзасобу, орієнтовного та фактичного часу приходу маломірного судна, іншого плавзасобу.

Запис у журналі підтверджується підписом судновласника (судноводія).

3.13. Адміністрації (чергово-вахтовій службі) пристані, причалу, пункту базування забороняється здійснювати випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області у випадках:

коли пристань, причал, пункт базування не мають свідоцтва про їх реєстрацію;

коли фактичний та прогнозований стан погоди обмежують плавання маломірних суден, інших плавзасобів окремо для кожної категорії, відповідно до їх технічних характеристик та перевищує дозволені норми, зазначені у свідоцтві на придатність до плавання;

коли технічний стан маломірного судна, іншого плавзасобу не відповідає вимогам суднових документів;

відсутності акта технічного огляду;

відсутності в осіб, які перебувають на борту маломірного судна, іншого плавзасобу, документів, що посвідчують особу;

відсутності у судноводія свідоцтва на право керування маломірним судном, іншим плавзасобом, у тому числі відмітки про своєчасне проходження перевірки знань;

відсутності у судновласника свідоцтва на право власності на судно; відсутності у судноводія довіреності судновласника на право

керування судном;

відсутності у судноводія перепустки із зазначеним районом плавання, що видається адміністрацією пристані, причалу, пункту базування (район плавання відповідає схемі районів плавання відповідної пристані, причалу, пункту базування), а для маломірних суден, інших плавзасобів, що виходять за межі 2 миль або визначеного району плавання, - суднової ролі;

відсутності суднового білета (крім маломірних суден, інших плавзасобів, для яких судновий білет не передбачено);

відсутності свідоцтва про придатність маломірного судна, іншого плавзасобу до плавання з відміткою Регістра судноплавства України про проходження технічного огляду;

коли маломірне судно, інший плавзасіб не має нанесених належним чином ідентифікаційних ознак;

коли ідентифікаційні ознаки, нанесені на маломірному судні, іншому плавзасобі не відповідають даним, які зазначені в судових реєстраційних документах;

коли вихід маломірному судну, іншому плавзасобу у територіальне море та внутрішні води України в межах Одеської області незалежно від форми власності заборонено посадовими особами Державної прикордонної служби України або Держфлотінспекції України;

коли маломірні судна, інші плавзасоби, які виходять за межі 2 морських миль, не мають відповідних засобів радіоелектронного зв'язку та дозволу на їх користування;

наявності на маломірному судні, іншому плавзасобі вибухонебезпечних та вогненебезпечних вантажів, якщо вони не призначені для їх перевезення, або їх перевезення здійснюється з пасажирами;

очевидних ознак, що судноводій або пасажири перебувають у нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння;

коли маломірне судно, інший плавзасіб завантажені понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;

відсутності протипожежних, водовідвідних та рятувальних засобів або їх невідповідність встановленим нормам;

наявності на маломірному судні, іншому плавзасобі несправностей, з якими заборонена його експлуатація.

3.14. У випадку неповернення маломірних суден, інших плавзасобів у встановлений строк, зникнення, викрадення або втрати іншим шляхом цих маломірних суден, інших плавзасобів, а також шкіперського та рятувального майна адміністрація (чергово-вахтова служба) пристані, причалу, пункту базування та судновласники негайно інформують відповідні підрозділи Державної прикордонної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Держфлотінспекції України та Міністерства внутрішніх справ України і вживають заходів щодо пошуку цих маломірних суден, інших плавзасобів.

3.15. Контроль за виконанням цієї Інструкції здійснюється в межах повноважень відповідними органами, визначеними законодавством.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали