Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Миколаївської області

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 16 серпня 2011 року N 247-р

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області
16 грудня 2011 р. за N 89/1848

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 2, пункту 7 статті 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 33 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147, з метою упорядкування випуску маломірних суден та інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України, а також постійного та тимчасового їх обліку в межах Миколаївської області:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Миколаївської області (додається).

2. Управлінню промисловості та розвитку інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації) (Максимчуку М. М.) довести це розпорядження до відома населення області через засоби масової інформації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
16.08.2011 N 247-р

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області
16 грудня 2011 р. за N 89/1848

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Миколаївської області

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Миколаївської області (далі - Інструкція) регулює відносини щодо випуску самохідних і несамохідних суден (далі - маломірні судна), інших плавзасобів (далі - плавзасоби) у територіальне море та внутрішні води України у контрольованих прикордонних районах у межах Миколаївської області.

1.2. У районах, прилеглих до узбережжя, що охороняється Державною прикордонною службою України, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено контрольований прикордонний район, забороняється зберігання на пристанях, причалах і в пунктах базування маломірних суден, інших плавзасобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами та засобами.

II. Порядок обліку маломірних суден, інших плавзасобів на пристанях, причалах та пунктах базування

2.1. Маломірні судна та інші плавзасоби, які базуються на причалах, пристанях і пунктах базування, розташованих на річках, лиманах, озерах та інших водоймах Березанського, Очаківського районів, що мають вихід у Чорне море, в Дніпровський, Березанський, Тилігульский лимани та прилягають до державного кордону України, беруться на облік адміністрацією найближчого причалу, пристані або пункту базування, відповідно до цієї Інструкції.

2.2. Пункти базування в межах контрольованих прикордонних районів облаштовуються в місцях, визначених рішенням обласної державної адміністрації за погодженням з органами охорони кордону Державної прикордонної служби України.

Номери причалам надаються Державною прикордонною службою України.

2.3. Облік маломірних суден, інших плавзасобів у контрольованих прикордонних районах ведеться адміністрацією причалу, пристані або пункту базування, у відповідності з цією Інструкцією.

2.4. Маломірні судна, інші плавзасоби після реєстрації в установленому порядку приписуються до пристаней, причалів і пунктів базування та забезпечуються постійними місцями для стоянки (зберігання).

Постановка плавзасобів на облік адміністрацією причалу, пристані або пункту базування здійснюється шляхом внесення відповідних даних про судно (плавзасіб) до Журналу обліку приписного флоту та видачі власнику (уповноваженій особі) довідки, що зберігається із судновими документами, в якій вказуються: належність і номер причалу приписки, реєстраційний (бортовий) номер судна, тип судна, власник судна, місце стоянки судна.

Довідка посвідчується підписом керівника причалу, пристані або пункту базування та скріплюється печаткою.

2.5. Маломірні судна, інші плавзасоби протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації найближчого причалу, пристані або пункту базування.

2.6. Судно, що приписане до причалу, пристані або пункту базування, повинно мати постійно закріплене за ним місце, біля якого фарбою вказується реєстраційний номер судна.

Судна повинні відповідати чинним вимогам з безпеки судноплавства стосовно придатності до плавання та безпечного утримання на причалі, пристані або пункті базування.

Судна, приписані до причалу, пристані або пункту базування, реєструються в Журналі обліку приписного флоту.

Облік маломірних суден, інших плавзасобів, тимчасово взятих на облік адміністрацією причалу, пристані або пункту базування, ведеться окремо від таких, що перебувають на постійному обліку.

2.7. Керівники підприємств, установ і організацій, яким належать пристані, причали і пункти базування, власники маломірних суден, інших плавзасобів зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ до місця їх тримання уповноваженим особам Державної прикордонної служби України.

2.8. Зняття з обліку, списання з балансу, утилізація, зникнення, викрадення або втрати іншим шляхом, передача маломірних суден, інших плавзасобів проводяться з обов'язковим інформуванням підрозділу Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого знаходяться причал, пристань або пункт базування.

III. Порядок випуску маломірних суден та інших плавзасобів в територіальне море та внутрішні води України в межах Миколаївської області

3.1. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води здійснюється чергово-вахтовою службою причалу, пристані або пункту базування.

3.2. Випуск здійснюється у денний час за наявності у власника (судноводія) маломірного судна (плавзасобу) документів на право його використання, з урахуванням стану фактичної та прогнозованої погоди, льодової обстановки та технічних характеристик плавзасобу, з інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України, з поверненням за одну годину до початку темного часу доби.

3.3. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води на відстань до 2 морських миль від урізу води здійснюється адміністрацією пристані, причалу або пункту базування, за погодженням з органами охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони розташовані.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль здійснюється у денний час доби за наявності у власника (судноводія) маломірного судна (плавзасобу) документів, що свідчать про можливість здійснення маломірним судном (плавзасобом) плавання на зазначену відстань, та завчасного, не пізніш як за одну годину, інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких буде здійснено вихід за межі 2 морських миль.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль із заходом до інших портів, причалу, пристані або пункту базування за межами Миколаївської області здійснюється адміністрацією причалу, пристані або пункту базування за узгодженням з підрозділом Державної прикордонної служби України.

Зазначений підрозділ Державної прикордонної служби України інформується адміністрацією (чергово-вахтовою службою) про повернення маломірного судна, іншого плавзасобу не пізніше ніж через годину після його повернення до причалу, пристані або пункту базування.

3.4. Вихід маломірного судна, плавзасобу з причалу, пристані або пункту базування та його повернення повинні фіксуватись у спеціальному Журналі випуску суден у плавання, де зазначається: номера судна, прізвище та ініціали судновласника; склад екіпажу та пасажирів; маршрут; час виходу судна; орієнтовний та фактичний час приходу судна. Запис у журналі підтверджується підписом судновласника (судноводія).

3.5. Випуск у територіальне море та внутрішні води України в межах Миколаївської області маломірних суден, плавзасобів, що приписані до причалу, пристані або пункту базування, але зберігаються їх власниками окремо, здійснюється адміністраціями (чергово-вахтовою службою) тільки тих причалів, пристаней або пунктів базування, до яких вони приписані.

3.6. Випуск суден рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією пристані, причалу або пункту базування за належністю відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

3.7. Обмеження для плавання маломірних суден, плавзасобів можуть встановлюватись адміністрацією причалу, пристані або пункту базування, залежно від часу доби, погодних умов та типу судна.

Забороняється вихід маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль, якщо вони не мають відповідних радіоелектронних засобів зв'язку та дозволу на їх використання.

3.8. Перед виходом маломірного судна, плавзасобу у плавання чергово-вахтова служба перевіряє вимоги, що зазначені в пункті 5.6 Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України 16.07.2004 N 642 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 р. за N 915/9514.

3.9. Вихід судна у плавання забороняється у випадках, передбачених пунктом 5.7 Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України 16.07.2004 N 642 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 р. за N 915/9514.

3.10. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження маломірних суден, інших плавзасобів поза пристанями, причалами і пунктами базування забороняється (за винятком випадків, пов'язаних із стихійним лихом, аварією, катастрофою або з дозволу підрозділу Державної прикордонної служби України).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали