Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 1 грудня 2011 року N 683

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Донецькій області
13 грудня 2011 р. за N 89/1898

Відповідно до статей 23, 25 Закону України "Про державний кордон України", постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147 "Про прикордонний режим" (із змінами), з метою забезпечення обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області (додається).

2. Рекомендувати виконкому Маріупольської міської ради (Хотлубей) та головам райдержадміністрацій, на території яких встановлюються контрольовані прикордонні райони:

2.1. Довести до відома адміністрацій портів, пристаней, причалів і пунктів базування вимоги цього розпорядження.

2.2. Привести власні нормативні акти у відповідність з вимогами цього розпорядження.

3. Донецькому прикордонному загону (Пургін) здійснити базове відстеження результативності розпорядження після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта; повторне відстеження його результативності - через один рік з моменту набрання чинності зазначеного розпорядження; періодичне - раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.98 N 603 "Про визначення прикордонної смуги та контрольованих прикордонних районів на кордоні України з Російською Федерацією в межах Донецької області та упровадження прикордонного режиму", зареєстрованого в управлінні юстиції в Донецькій області 07.10.98 за N 84/387 (із змінами).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Фоміна В.В.

6. Дане розпорядження набирає чинності з дати його опублікування.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
01.12.2011 N 683

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Донецькій області
13 грудня 2011 р. за N 89/1898

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області (далі - Інструкція) розроблена відповідно до положень Водного кодексу України, законів України "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", постанов Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147 "Про прикордонний режим", від 03.08.98 N 1199 "Про контрольовані прикордонні райони", від 26.09.97 N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України", від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України", нормативних актів та документів, що регламентують охорону людського життя на воді та безпеку судноплавства.

1.2. Інструкція регулює відносини щодо обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області.

1.3. Дія Інструкції поширюється:

на юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з експлуатацією маломірних суден, інших плавзасобів та їх місць базування (крім суден Міноборони, Державної прикордонної служби України);

на юридичних та фізичних осіб, що здійснюють риболовецьку діяльність (науково-дослідну тощо), з урахуванням вимог діючого законодавства щодо таких осіб.

1.4. Адміністрації всіх причалів, пристаней, пунктів базування, баз в межах контрольованих прикордонних районів повинні мати, виконувати і пред'являти на вимоги посадових осіб Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція) та Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) бази, споруди, пункти базування, причали та інше на предмет виконання вимог цієї Інструкції. Адміністрації місць базування суден флоту рибопромислового господарства пред'являють Інструкцію на вимогу посадових осіб Державного агентства рибного господарства України та Держприкордонслужби.

1.5. Адміністрації місць базування організовують діяльність баз, споруд, пристаней, причалів, пунктів базування; роботу з випуску маломірних суден (плавзасобів) у плавання; затверджують посадові інструкції чергових чергово-вахтової служби; забезпечують виконання вимог нормативних документів, регламентуючих безпеку судноплавства та безпечну експлуатацію і утримання суден, плавзасобів, пунктів базування та споруд, здійснюють контроль за їх виконанням.

II. Порядок обліку на пристанях, причалах і пунктах базування маломірних суден та інших плавзасобів, які підлягають державній реєстрації

2.1. Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду (далі - судно), протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік (тимчасовий облік) їх власниками в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування. Кожному судну відповідальною особою пристані, причалу або пункту базування присвоюється обліковий номер, який заноситься в першу графу журналу обліку маломірних суден та інших плавзасобів, який має бути пронумеровано, прошнуровано і підписано адміністрацією причалу, пристані, пункту базування та скріплено його печаткою.

2.2. Журнал обліку маломірних суден та інших плавзасобів (далі - Журнал обліку) ведеться за встановленою формою (додаток 1). Облік суден, які тимчасово перебувають на пристані, причалі або в пункті базування, ведеться в окремому розділі цього журналу.

2.3. Правила ведення Журналу обліку:

всі приписані до пристані, причалу або пункту базування судна вносяться до Журналу;

кожному судну присвоюється обліковий номер, який заноситься в першу графу Журналу обліку. Запис про становлення на облік судна має бути підтверджений підписом власника (користувача) судна.

2.4. За правильність ведення Журналу обліку відповідає адміністрація пристані, причалу, пункту базування.

Журнал обліку зберігається безпосередньо на причалі (пристані, пункті базування) у чергово-вахтовій службі.

2.5. Адміністрація порту, пристані, причалу або пункту базування (особа, що використовує причал, пристань, пункт базування на законних підставах, або уповноважена ним особа) зобов'язана на вимогу уповноважених осіб підрозділу органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого визначено їх місце базування, подати списки торговельних і маломірних суден, інших плавзасобів.

2.6. Після взяття на облік суден у суднових реєстраційних документах ставиться спеціальний напис розміром 7х5 сантиметрів (додаток 2), який підписується адміністрацією причалу, пристані або пункту базування. Штамп із спеціальним написом виготовляється за рахунок адміністрації причалу, пристані або пункту базування.

2.7. Списання з балансу і утилізація, передача маломірних суден, інших плавзасобів проводиться з обов'язковим письмовим інформуванням про це адміністрацією причалу, пристані, пункту базування відповідного підрозділу Держприкордонслужби впродовж 24 годин.

III. Порядок обліку на пристанях, причалах та пунктах базування маломірних суден, плавзасобів, які не підлягають державній реєстрації

3.1. Державній реєстрації не підлягають:

весельні судна довжиною до 2,5 метрів;

гумові маломірні судна вантажопідйомністю до 225 кг.

3.2. Судна, які не підлягають державній реєстрації, обліковуються на причалах, пристанях та пунктах базування на загальних підставах, за винятком положень пункту 2.6 розділу II цієї Інструкції.

3.3. Після постановки на облік такого плавзасобу його власнику адміністрацією причалу, пристані або пункту базування видається довідка про взяття на облік маломірного судна (іншого плавзасобу), що не підлягає державній реєстрації (додаток 3).

IV. Порядок тимчасового обліку маломірних суден та інших плавзасобів на пристанях, причалах та пунктах базування

4.1. Тимчасовий облік - це облік маломірних суден, інших плавзасобів, які прибувають в контрольований прикордонний район на визначений термін.

4.2. Маломірні судна та інші плавзасоби, які тимчасово доставляються на територію контрольованого прикордонного району, мають бути поставлені власниками (користувачами) цих засобів на тимчасовий облік на причалах, пристанях або в пунктах базування на загальних підставах, за винятком положень пункту 2.6 розділу II цієї Інструкції.

4.3. Після постановки на тимчасовий облік такого плавзасобу його власнику адміністрацією причалу, пристані або пункту базування видається довідка про взяття на тимчасовий облік маломірних суден та інших плавзасобів (додаток 4).

V. Порядок оформлення виходу маломірних суден та інших плавзасобів у плавання у територіальне море та внутрішні води

5.1. Випуск у територіальне море та внутрішні води України в межах Донецької області маломірних суден (плавзасобів) здійснюється адміністрацією (чергово-вахтовою службою) пристані, причалу, пункту базування, що отримали в установленому законодавством порядку акт перевірки готовності до навігації (додаток 5) і облаштовані в місцях, визначених відповідно до законодавства. Контроль за діяльністю адміністрацій здійснюється відповідними підрозділами Укрморрічінспекції та Держприкордонслужби України.

5.2. Призначення посадових осіб, які входять до складу адміністрації причалу, пристані, пункту базування та здійснюють випуск суден, оформлюється наказом адміністрації причалу, пристані, пункту базування.

5.3. Вихід та повернення суден фіксується у журналі реєстрації виходу та повернення маломірних суден та інших плавзасобів (далі - Журнал виходу), який має бути пронумеровано, прошнуровано, і підписано адміністрацією причалу, пристані, пункту базування та скріплено його печаткою. Журнал виходу ведеться за встановленою формою (додаток 6).

5.4. Правила ведення Журналу виходу:

5.4.1. Перед виходом судна у плавання адміністрація (чергово-вахтова служба) причалу, пристані, пункту базування повинна у Журналі виходу зробити такі записи:

реєстраційний номер судна, прізвище та ініціали власника;

перелік прізвищ наявного складу екіпажу та пасажирів, які виходять у плавання;

район плавання:

час виходу судна;

орієнтовний час приходу судна.

5.4.2. Запис про вихід та повернення судна або плавзасобу має бути підтверджений підписом власника судна або особою, яка використовує його на законних підставах.

5.4.3. Фіксований час приходу судна (плавзасобу), підпис власника судна та посадової особи чергово-вахтової служби проставляється з прибуттям судна (плавзасобу).

5.5. За правильність ведення Журналу виходу відповідає адміністрація причалу, пристані, пункту базування.

Журнал виходу зберігається безпосередньо на причалі (пристані, пункті базування) у чергово-вахтовій службі.

5.6. Перед виходом судна у плавання адміністрація (чергово-вахтова служба) причалу, пристані, пункту базування повинна:

5.6.1. Перевірити наявність на судні зазначених документів:

документ (диплом, посвідчення, свідоцтво) судноводія на право керування даним типом судна, у тому числі відмітки про своєчасне проходження перевірки знань;

свідоцтво про право власності на судно (судновий білет, патент тощо);

свідоцтво про придатність судна до плавання;

акт технічного огляду.

5.6.2. Переконатись:

в наявності суднового обладнання та рятівних засобів згідно з установленими законодавством нормами;

у нанесенні реєстраційних бортових номерів та інших необхідних надписів у встановлених місцях судна;

у виконанні вимог щодо пасажиромісткості та навантаження судна, а також правильності розміщення пасажирів та вантажу; відповідності технічного стану судна вимогам суднових документів.

5.6.3. Провести інструктаж власників (судноводіїв) маломірних суден (плавзасобів) із записом в журналі інструктажу власників (судноводіїв) маломірних суден (плавзасобів) при виході в море (додаток 7).

5.7. Маломірні судна, інші плавзасоби можуть виходити у межах водного простору на відстань до 2 морських миль відповідно до цієї Інструкції без отримання дозволу та без інформування відповідних підрозділів Держприкордонслужби, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

5.8. Посадові особи, які входять до складу адміністрації причалу, пристані, пункту базування та здійснюють випуск суден, не пізніше ніж за одну годину до виходу у територіальне море, внутрішні води України маломірного судна (плавзасобу), яке буде здійснювати вихід за межі 2 морських миль, повідомляють чергову службу відповідного прикордонного підрозділу про випуск судна із наданням необхідних відомостей (час виходу в плавання (повернення), кількість членів команди судна, пасажирів, район плавання, строк повернення (прибуття до будь-якого пункту). Після повернення такого судна на причал, пристань, пункт базування вищезазначені особи повинні невідкладно повідомити підрозділ Держприкордонслужби про його повернення.

5.9. Вихід маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль, які не мають відповідних радіоелектронних засобів зв'язку та дозволу на їх користування, забороняється.

VI. Особливості випуску суден різних категорій

6.1. Випуск маломірних суден і засобів розваги на воді в територіальне море проводиться адміністрацією причалів (пристаней, пунктів базування) у світлий час доби (з початком ранкових навігаційних сутінок, за умови повернення на базу не пізніше, ніж за одну годину до закінчення вечірніх навігаційних сутінок) при стані моря до 3 балів і видимості 30 кабельтових, якщо інше не визначено органом, який здійснює технічний нагляд за такими суднами.

6.2. Випуск здійснюється:

суден (плавзасобів), що перебувають в особистій власності громадян за наявності відповідних документів - на відстань, не більшу встановленої для них зони навігації;

суден (плавзасобів) рятувальних станцій - черговими станцій в межах водних акваторій пляжів, закріплених за рятувальними станціями;

суден (плавзасобів) прокатних станцій, пансіонатів, туристичних баз та інших лікувально-оздоровчих закладів - на відстань не більше 500 метрів від берега моря;

яхт дитячого та олімпійського класів, вітрильних дошок і шлюпок яхт-клубів, водноспортивних станцій - тільки у разі забезпечення їх моторними суднами під керівництвом тренера у світлий час доби за умови обов'язкового повернення на базу за одну годину до заходу сонця (суднові документи і документи, що посвідчують особу членів екіпажів спортивних маломірних суден, знаходяться у тренера на супроводжуючому плавзасобі);

крейсерських яхт - за наявності суднової ролі в трьох примірниках, підписаної керівником яхт-клубу на відстань, не більше встановленої для них зони навігації;

моторних гідродельтапланів - за наявності дозволу на польоти диспетчера районного центру управління повітряним рухом на відстань не більшу 2 миль у бік моря.

6.3. Режимні обмеження щодо межі акваторій, часу та безпеки плавання і пересування маломірних суден (плавзасобів) у контрольованому прикордонному районі визначаються правилами користування маломірними суднами відповідно до законодавства.

VII. Заборона випуску маломірних суден та інших плавзасобів у плавання в територіальне море та внутрішні води

7.1. У разі порушення вимог щодо порядку зберігання, виходу в територіальне море та внутрішні води, завантаження і розвантаження маломірних суден, інших плавзасобів, посадки і висадки пасажирів, підрозділи Держприкордонслужби мають право тимчасово забороняти експлуатацію пристаней, причалів і пунктів базування або забороняти вихід у внутрішні води суден і плавзасобів. Про запровадження цієї санкції підрозділи Держприкордонслужби інформують заінтересованих юридичних та фізичних осіб завчасно. Це обмеження діє до усунення виявлених порушень.

7.2. Працівники Укрморрічінспекції України відповідно до Положення про порядок видання Держфлотінспекцією України обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.06.2003 N 428, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 за N 700/8021, у разі виявлення під час перевірки порушень нормативних актів, які регулюють питання з безпеки судноплавства, видають відповідні приписи, які є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, яким його видано (крім підприємств, установ, організацій та суден флоту рибного господарства).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

ЖУРНАЛ
обліку маломірних суден та інших плавзасобів

(Причал/пристань/пункт базування N ______)

Розпочато: ___
Закінчено: ___

м. (с.) ___________

зворотній бік останнього аркушу Журналу

В даному журналі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
_ сторінок
_ _____
        (підпис)          (ініціали та прізвище)

I. Облік суден (плавзасобів)

N
з/п

Дата постановки на облік судна (плавзасобу)

Реєстраційний номер судна (плавзасобу)

Тип судна (плавзасобу)

П. І. Б. власника судна (плавзасобу)

Адреса судновласника (телефон)

Дата проходження технічного огляду на придатність до плавання

Підпис власника судна (плавзасобу)

Підпис відповідальної особи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. Облік суден (плавзасобів), які перебувають на тимчасовому обліку

N
з/п

Дата постановки на облік судна (плавзасобу)

Реєстраційний номер судна (плавзасобу)

Тип судна (плавзасобу)

П. І. Б. власника судна (плавзасобу)

Адреса судновласника (телефон)

Дата проходження технічного огляду на придатність до плавання

Дата зняття з обліку

Підпис власника судна (плавзасобу)

Підпис відповідальної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Прийом-здача журналу черговим вахтової служби причалу (пристані, пункту базування)

Дата

Відмітка про здачу журналу.
Підпис відповідальної особи

Зауваження та пропозиції

Відмітка про прийняття журналу.
Підпис відповідальної особи

1

2

3

4

IV. Зауваження та вказівки

Дата

Хто проводив контроль (посада, в/зв, П. І. Б.)

Зауваження та пропозиції

Відмітка про прийняття мір. Підпис відповідальної особи

1

2

3

4

V. Список персоналу чергово-вахтової служби причалу (пристані, пункту базування)

N
з/п

Прізвище та ініціали

Дата народження

Місце проживання (телефон)

Примітка

1

2

3

4

5

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

Спеціальний напис
про взяття на облік маломірних суден та інших плавзасобів

 

Примітка:

"Належність причалу" - вказується назва власника причалу, пристані, пункту базування;

"Плавзасіб" - вказується назва і державний реєстраційний номер плавзасобу;

"Обліковий N " - вказується порядковий номер у журналі обліку та дата постановки на облік;

"Приписано до причалу N " - вказується номер причалу, пристані, пункту базування, до якого приписано плавзасіб;

"Власник причалу" - ставиться підпис власника (або уповноваженої ним особи) причалу, пристані, пункту базування, прізвище та ініціали.

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

Довідка
про взяття на облік маломірного судна (іншого плавзасобу), що не підлягає державній реєстрації

"Плавзасіб" -  _______

"Власник" - _________

"Обліковий N" -  _____

"Приписано до причалу N" - _______

"Належність причалу" - ___________

"Власник причалу" - __

Примітка:

"Плавзасіб" - вказується тип і назва судна (плавзасобу);

"Власник" - вказується прізвище та ініціали власника судна (плавзасобу);

"Обліковий N" - вказується порядковий номер судна (плавзасобу) згідно з журналом обліку маломірних суден та інших плавзасобів та дата постановки на облік;

"Приписано до причалу N" - вказується номер причалу, пристані, пункту базування, до якого приписано судно (плавзасіб);

"Належність причалу" - вказується назва власника причалу, пристані, пункту базування;

"Власник причалу" - ставиться підпис власника (або уповноваженої ним особи) причалу, пристані, пункту базування, прізвище та ініціали.

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

Довідка
про взяття на тимчасовий облік маломірних суден та інших плавзасобів

"Власник" -  _________

"Плавзасіб" - ________

"Реєстраційний N" -  __

"Обліковий N" -  _____

"Приписано до причалу N" - _______

"Термін перебування" - ___________

"Належність причалу" - ___________

"Власник причалу" - __

Примітка:

"Власник" - вказується прізвище та ініціали власника судна (плавзасобу);

"Плавзасіб" - вказується тип і назва судна (плавзасобу);

"Реєстраційний N" - вказується реєстраційний N судна, плавзасобу (для суден відповідної категорії);

"Обліковий N" - вказується порядковий номер судна (плавзасобу) згідно з журналом обліку маломірних суден та інших плавзасобів та дата постановки на облік;

"Приписано до причалу N" - вказується номер причалу, пристані, пункту базування, до якого приписано судно (плавзасіб);

"Термін перебування" - вказується дата, до якої судно (плавзасіб) взято на облік;

"Належність причалу" - вказується назва власника причалу, пристані, пункту базування;

"Власник причалу" - ставиться підпис власника (або уповноваженої ним особи) причалу, пристані, пункту базування, прізвище та ініціали.

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

АКТ
перевірки готовності до навігації причалу

(пристані, пункту базування) N ______

_____
(Найменування причалу)

_ 20 __ року _______
                                                       (Найменування населеного пункту)

Комісія в складі:

голови - керівника органу місцевого самоврядування або райдержадміністрації
_____

членів - представників:

Інспекції судноплавного нагляду

Районного відділу МВС України в Донецькій області
_____

Донецького прикордонного загону ___________

Районного відділу МНС України в Донецькій області
_____

Державної екологічної інспекції у Донецькій області
(при необхідності)

Інспекції Головного Державного Реєстратора флоту регіональної дільниці
м. Маріуполь (при необхідності)
_____

здійснила перевірку готовності причалу (пристані, пункту базування) N _____

за адресою: _____ до навігації в 20 __ році.

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Причал внесений до реєстру причалів під N ______ від ___

2. На базі в наявності:

правоустановча документація ___

технічний паспорт _

документ, який підтверджує право користування земельною ділянкою
_____

3. База відповідає:
санітарним нормам

екологічним нормам ___________

протипожежним нормам ________

4. Випуск суден організований та здійснюється згідно з Інструкцією ______

5. Наявність охорони причалу і маломірних суден _________

6. Наявність зв'язку ___________

Примітка _________

Висновок: пристань, причал, пункт базування маломірних судів N ____ відповідає (не відповідає) готовності до навігації у 20 __ році.

Голова комісії ____

Члени комісії:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

ЖУРНАЛ
реєстрації виходу та повернення маломірних суден та інших плавзасобів

(Причал/пристань/пункт базування N ______)

Розпочато: ___
Закінчено: ___

м. (с.) ___________

зворотній бік останнього аркушу Журналу

В даному журналі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
_ сторінок
_ _______
        (підпис)             (ініціали та прізвище)

I. Облік виходу та повернення суден (плавзасобів)

N
з/п

Дата

Реєстраційний номер судна (плавзасобу)

Прізвище та ініціали власника судна (плавзасобу)

Перелік прізвищ наявного складу екіпажу та пасажирів

Район плавання

Час виходу судна (плавзасобу)

Орієнтовний та фіксований час приходу судна (плавзасобу)

Підпис власника судна

Підпис посадової особи чергово-вахтової служби

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II. Прийом-здача журналу черговим вахтової служби причалу (пристані, пункту базування)

Дата

Відмітка про здачу журналу.
Підпис відповідальної особи

Зауваження та пропозиції

Відмітка про прийняття журналу.
Підпис відповідальної особи

1

2

3

4

III. Зауваження та вказівки

Дата

Хто проводив контроль (посада, в/зв, П. І. Б.)

Зауваження та пропозиції

Відмітка про вжиття заходів.
Підпис відповідальної особи

1

2

3

4

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області

ЖУРНАЛ
інструктажу власників (судноводіїв) маломірних суден (плавзасобів) при виході в
море з причалу (пристані, пункту базування) N _____

Розпочато: ___
Закінчено: ___

м. (с.) ___________

зворотній бік останнього аркушу Журналу

В даному журналі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
_ сторінок
_ _______
        (підпис)             (ініціали та прізвище)

N
з/п

Прізвище, ініціали судновласника (судноводія)

Тип судна (реєстраційний N судна)

Дата інструктажу

Зміст інструктажу

Підпис особи, з якою проводився інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструктаж

1

2

3

4

5

6

7

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали