МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ

від 27 жовтня 2008 року N 767

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

Із змінами і доповненнями, внесеними (Наказ N 262) наказами (Наказ N 554) Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 квітня 2009 року N 262 (Наказ N 262), від 7 серпня 2009 року N 554 (Наказ N 554)

З метою вдосконалення системи підготовки особового складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до дій за призначенням наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту (далі - Інструкція).

2. Комісіям з питань присвоєння класної кваліфікації, утвореним відповідно до вимог Інструкції, забезпечити проведення іспитів на присвоєння класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту згідно з досягнутим рівнем теоретичної та практичної підготовки.

3. Департаменту матеріально-технічного забезпечення (Бабунич П. О.), Департаменту економіки і фінансів (Малицька М. Ф.) забезпечити виготовлення необхідної кількості посвідчень та нагрудних знаків, які визначено Інструкцією.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Антонця В. М.

 

Міністр 

В. Шандра 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
27.10.2008 N 767 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Цією Інструкцією визначено порядок присвоєння, підтвердження, зниження та позбавлення класної кваліфікації рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту.

2. Залежно від рівня підготовки, досвіду та тривалості роботи на посаді особам начальницького складу, діяльність яких пов'язана з організацією виконання підпорядкованим особовим складом завдань за призначенням, забезпеченням якісного навчання та виховання особового складу, безаварійної та безвідмовної роботи аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, несенням чергування на засобах управління та зв'язку, та які досягли високої професійної майстерності за фахом, а також особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які безперервно виконують завдання за призначенням, експлуатують аварійно-рятувальну, спеціальну техніку й обладнання, устаткування та споруди, беруть участь у їх обслуговуванні, навчають особовий склад, може бути присвоєна така класна кваліфікація:  

особам середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту - "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас", "майстер" (згідно із Додатком 5);

особам рядового та молодшому начальницькому складу служби цивільного захисту - "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас" (згідно із Додатком 6).

3. Класна кваліфікація рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту присвоюється послідовно, починаючи з 3 класної кваліфікації не раніше ніж через рік з дня присвоєння попередньої класної кваліфікації (за рішенням Міністра класна кваліфікація, може бути присвоєна раніше) (Наказ N 554).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 07.08.2009 р. N 554) (Наказ N 554)

4. Кваліфікація 3 класу присвоюється:

особам начальницького складу (крім осіб молодшого начальницького складу) при наявності у них позитивної службової характеристики, а також уміння технічно грамотно, без аварій і поломок з їх вини експлуатувати аварійно-рятувальну, спеціальну техніку й обладнання та утримувати її у належному технічному стані, здійснювати керівництво роботами без порушень правил техніки безпеки та пожежної безпеки, які закінчили навчальні заклади системи МНС України та успішно склали державні іспити (особам середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту, які не закінчили навчальний заклад МНС України, кваліфікація 3 класу присвоюється на тих же підставах, але за умови проходження служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту не менше одного року та загальної оцінки з професійної підготовки за рік "добре");

особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили навчальні підрозділи (заклади) із загальною оцінкою "добре", мають зразкову дисципліну і здатні самостійно виконувати обов'язки згідно зі штатно-посадовим призначенням;

особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили навчальні підрозділи (заклади) із загальною оцінкою "задовільно", після проходження ними підсумкової перевірки (інспекції) за період навчання із загальною оцінкою не нижче ніж "добре" та допуску їх до самостійної роботи;

курсантам навчальних закладів МНС України - у ході навчання після складання іспитів в обсязі вимог до рядового складу служби цивільного захисту відповідних спеціальностей.

5. До іспитів на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації допускаються особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які позитивно характеризуються по службі, сумлінно виконують свої функціональні обов'язки, мають добрі та відмінні оцінки з основних предметів навчання, постійно підвищують свої професійні навички, забезпечують високий рівень підготовки підпорядкованого особового складу, безаварійну експлуатацію аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання.

6. Особи начальницького складу служби цивільного захисту (крім осіб молодшого начальницького складу), які складають іспити на класність, повинні:

мати загальну оцінку з професійної підготовки не нижче ніж "добре";

знати основні положення законодавства, сутність і способи ведення правової роботи, форм і методів правового навчання та виховання особового складу, профілактики правопорушень.

7. Право на присвоєння класної кваліфікації надається: начальникам місцевих (районних) управлінь (відділів) головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, начальникам аварійно-рятувальних (спеціальних) підрозділів центрального підпорядкування (підрозділів забезпечення центрального підпорядкування) - кваліфікація 3, 2 і 1 (Наказ N 554) класу - підпорядкованим особам рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 07.08.2009 р. N 554) (Наказ N 554)

начальникам головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - кваліфікація 3, 2 і 1 класу - особовому складу органів управління та підрозділів, розташованих у межах відповідної адміністративної території, крім особового складу аварійно-рятувальних (спеціальних) підрозділів центрального підпорядкування (підрозділів забезпечення центрального підпорядкування);

керівникам навчальних закладів МНС України - кваліфікація 3, 2 і 1 класу - підпорядкованому рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту.

Міністру - кваліфікація "майстер" - для усіх осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу служби цивільного захисту, кваліфікація 2 і 1 класу - для начальників головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, кваліфікація 3, 2, 1 класу - для осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу центрального апарату МНС України, урядових органів державного управління системи МНС України, аварійно-рятувальних (спеціальних) підрозділів центрального підпорядкування (підрозділів забезпечення центрального підпорядкування), начальників головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, керівникам навчальних закладів МНС України.

Начальники, яким надається право присвоювати певну класну кваліфікацію, мають право також підтверджувати та знижувати особовому складу класну кваліфікацію.

8. Для визначення ступеня професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу, які представляються на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації на кожний навчальний рік наказами відповідних начальників, яким відповідно до статті 6 цієї Інструкції надано право на присвоєння відповідної класної кваліфікації, призначаються позаштатні кваліфікаційні комісії.

Головою комісії призначається один із заступників начальника, який призначив комісію. До складу комісії, крім голови, входять секретар комісії та не менше трьох членів комісії.

9. До обов'язків членів позаштатних кваліфікаційних комісій входить підготовка документів, необхідних для проведення іспитів, проведення іспитів, оформлення документації, необхідної для присвоєння (підтвердження, зниження) класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

10. На складання іспитів особами рядового та начальницького складу цивільного захисту на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації планами підготовки до дій за призначенням передбачається до 5 днів навчального часу та виділяється справна аварійно-рятувальна, спеціальна техніка й обладнання та моторесурс за рахунок лімітів відповідних підрозділів.

II. Порядок складання іспитів на класну кваліфікацію та присвоєння класної кваліфікації

11. Термін і порядок роботи кваліфікаційних комісій визначаються наказами начальників, які їх призначають, але не пізніше ніж за два тижні до початку іспитів.

Засідання кваліфікаційних комісій проводиться не рідше одного разу на рік, як правило, по закінченні навчального року.

12. До кваліфікаційних комісій подаються переліки осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (додаток 1), а також картки обліку стягнень та заохочень, завірені у встановленому порядку.  (Наказ N 262)

(абзац перший пункту 12 у редакції наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.04.2009 р. N 262) (Наказ N 262)

Начальник, який надає списки осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту до кваліфікаційної комісії, несе особисту відповідальність за правомірність їх допуску до складання іспитів.

Результати іспитів, отримані особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту у ході інспектування та підсумкових перевірок, зараховуються кваліфікаційними комісіями при підвищенні (підтвердженні, зниженні) класної кваліфікації. З інших предметів особи начальницького складу служби цивільного захисту складають іспити кваліфікаційним комісіям.

13. Іспити проводяться у наступній послідовності:

Для осіб начальницького складу (крім молодшого начальницького складу) іспити проводяться за предметами професійної підготовки. Програма іспитів складається з наступних частин:

теоретична частина, до якої включається 3 - 5 питань, які передбачені для штатної категорії осіб, які складають іспити на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації;

практична частина, до якої включається перевірка практичних навичок з проведення оперативно-тактичних розрахунків, виконання встановлених індивідуальних нормативів на аварійно-рятувальній, спеціальній техніці і обладнанні та рішення завдань щодо керування підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виконання ними завдань за призначенням.

Для осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту:

перевірка знань аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, які обслуговувалися спеціалістами, що складають іспити, проходить шляхом опитування особового складу щодо теоретичних основ будови техніки та обладнання, фізичних процесів роботи окремих блоків, вузлів, систем, механізмів і агрегатів, правил експлуатації й обслуговування, заходів безпеки, ремонту та збереження;

перевірка знань керівних документів з використання та експлуатації аварійно-рятувальної, спеціальної техніки й обладнання, а також ведення технічної документації в частині, що стосується особи, яка складає іспит;

перевірка практичних навичок з підготовки техніки та обладнання до дій за призначенням, обслуговування, керування, усунення несправностей та виконання встановлених нормативів роботи.

14. Ступінь професійної підготовленості осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту визначається за підсумком отриманої на іспитах загальної оцінки та оцінок, отриманих під час підсумкової (інспекторської) перевірки.

При цьому необхідно мати для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації:

майстра - оцінки "відмінно" з усіх предметів, що виносяться на іспит. З фізичної підготовки не нижче ніж "добре";

1 класу - при отриманні оцінок "відмінно" з більш ніж 50 відсотків предметів, що перевіряються, у тому числі за спеціальною підготовкою, з інших - "добре";

2 класу - при отриманні з усіх предметів оцінок не нижче ніж "добре".

15. Особи, які не склали іспитів з одного із розділів перевірки, до наступних іспитів не допускаються. До повторного складання іспитів ці особи можуть бути допущенні через рік при черговому складанні іспитів.

16. Результати іспитів на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації вносяться в акт (додаток 2), який подається на затвердження начальнику, який призначив комісію.

На підставі акта відповідним начальником видається наказ про присвоєння (підтвердження, зниження) особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту класної кваліфікації.

Датою присвоєння (підтвердження) особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту класної кваліфікації вважається день видання відповідного наказу.

Особі рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, якій присвоюється класна кваліфікація, видається посвідчення класного спеціаліста МНС (додаток 3), нагрудний знак (додаток 4) та робиться відповідний запис в особовій справі.

17. Оголошення наказу про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації, а також вручення посвідчення і нагрудного знака класного спеціаліста проходить в урочистій обстановці.

18. Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, яким присвоєно класну кваліфікацію, підтверджують її з періодичністю один раз на рік.

19. Особам рядового та начальницького складу, які не підтвердили присвоєну їм класну кваліфікацію або тим, які не допущені до іспитів згідно із цією Інструкцією, наказом відповідного начальника знижується класна кваліфікація на один ступінь.

20. Особи рядового та начальницького складу, які не склали у встановлений термін іспитів на підтвердження класної кваліфікації з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), зберігають право на присвоєну їм раніше класну кваліфікацію до проведення чергових іспитів (але не більше ніж на один рік), що проводяться у порядку, визначеному цією Інструкцією, про що видається наказ відповідного начальника.

21. Особам начальницького складу служби цивільного захисту, які вступили до навчальних закладів і у зв'язку із цим виключені із списків органу управління (підрозділу) МНС України, остання отримана класна кваліфікація зберігається протягом усього періоду навчання. Після закінчення навчального закладу вищезазначені особи повинні скласти іспити на підтвердження (присвоєння) класної кваліфікації у встановленому порядку.

22. Особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту може бути знижена класна кваліфікація на один ступінь начальником, який має право на присвоєння відповідної класної кваліфікації, за заявою кваліфікаційної комісії у разі:

виникнення аварії на аварійно-рятувальній, спеціальній техніці і обладнанні (при будівництві й експлуатації будинків та споруд);

порушення правил експлуатації і збереження техніки та обладнання;

допуску браку при проведенні ремонту техніки та обладнання;

грубого порушення правил чергування, збереження державної таємниці і безпеки зв'язку;

грубих дисциплінарних порушень та отримання незадовільної оцінки під час інспекторської (підсумкової) перевірки із спеціальної або технічної підготовки, а для спеціалістів, які мають класну кваліфікацію "майстер", - задовільної оцінки.

23. Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, яких було позбавлено класної кваліфікації або яким класну кваліфікацію було знижено, можуть бути допущені до складання іспитів на поновлення попередньої класної кваліфікації на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту позбавлення (зниження) їх класної кваліфікації.

Наявність у осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту протягом двох років кваліфікації майстра або 1 класу враховується при висуванні їх на вищестоящі посади, вступі до навчальних закладів МНС України та достроковому присвоєнні спеціальних звань.

 

Директор Департаменту
цивільного захисту
 генерал-майор служби
цивільного захисту
 

В. П. Квашук 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту ПЕРЕЛІКосіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, представлених до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (Наказ N 262)

N з/п 

Спеціальне звання, прізвище, по батькові 

Посада 

Раніше присвоєна класна кваліфікація, номер і дата наказу про її присвоєння 

Загальна оцінка з підготовки до дій за призначенням 

Висновок комісії про допуск до іспитів

 

 

 

 

 

 

Додаток: картки обліку стягнень та заохочень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Секретар комісії
(спеціальне звання)  

(Підпис) 

(Ініціали, прізвище) 

"___" 200_ року 

  

  

Начальник загону
(спеціальне звання) 

(Підпис) 

(Ініціали, прізвище) 

"___" 200_ року 

  

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.04.2009 р. N 262) (Наказ N 262)

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
__ Ініціали, прізвище
      (підпис, дата) 

АКТ

Комісія у складі: _________
___________
на підставі наказу від "___" 200_ року N в період з "___" до " ___" 200_ року, керуючись Інструкцією про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, провела іспити осіб рядового та начальницького складу на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації та перевірила їх службові картки.

На підставі результатів іспитів комісія визначає: 

N з/п 

Спеціальне звання, прізвище, по батькові 

Посада 

Раніше присвоєна класна кваліфікація 

Оцінка 

Висновок комісії 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії 

(Спеціальне звання) 

(Підпис) 

(Ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

(Спеціальне звання) 

(Підпис) 

(Ініціали, прізвище) 

Секретар комісії 

(Спеціальне звання) 

(Підпис) 

(Ініціали, прізвище) 

"___" 200_ рік 

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту 

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста МНС України

Перша сторінка обкладинки посвідчення 

1. Обкладинка посвідчення з ледерину (іншого матеріалу), синього кольору.  (Наказ N 262)

2. Розмір посвідчення 95 х 60 мм.

3. На обкладинці: зверху - малий Герб України.

Напис:

посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ";

внизу - "класного спеціаліста МНС України". 

Друга сторінка обкладинки посвідчення 

Герб МНС України

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста МНС України

Серія N

Спеціальне звання ________

Прізвище, ім'я та по батькові
 

Місце для фотокартки
30 х 40 мм 

Начальник загону
_____
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище) 

"___" 200_ р. 

  

Третя сторінка посвідчення 

Класна кваліфікація, яка присвоєна при видачі посвідчення

Присвоєна наказом _______
від N

Стаж роботи на посаді ____ 

  

Начальник загону
____
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.
"___" 200_ р. 

  

Четверта, п'ята і шоста сторінки посвідчення

Присвоєння наступних класних кваліфікацій

Класна кваліфікація ________
присвоєна наказом ________
від N

Стаж роботи на посаді _____ 

 

Начальник загону
__________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище) 

М. П
"___"  200_ р. 

 

Сьома, восьма, дев'ята та десята сторінки посвідчення

Підтвердження присвоєної класної кваліфікації

Класна кваліфікація ________

Підтверджена "___" 200_ р.

Наказ _______
від N

Стаж роботи на посаді _____ 

 

 

Начальник загону
___
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.
"___" 200_ р. 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.04.2009 р. N 262) (Наказ N 262)

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту 

ОПИС
нагрудного знака МНС України "Класний спеціаліст"

Нагрудний знак МНС України "Спеціаліст 3 класу", "Спеціаліст 2 класу", "Спеціаліст 1 класу" виготовляється з металу срібного кольору розміром 80 мм х 35 мм. (Наказ N 262)

Нагрудний знак МНС України "Майстер" виготовляється з металу золотого кольору розміром 80 мм х 35 мм. (Наказ N 262)

У середині знака, на фоні якоря, розташовано прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями жовтогарячого кольору і золотими пружками. На сторонах хреста зображено рівносторонні трикутники синього кольору, спрямовані до центру емблеми, а між сторонами хреста - стилізовані зображення язиків полум'я жовтогарячого кольору із золотими пружками.

 У центрі емблеми знака: 

"Спеціаліст 3 класу" вміщено цифру "3" срібного кольору на білому фоні в обрамленні.

"Спеціаліст 2 класу" вміщено цифру "2" срібного кольору на білому фоні в обрамленні.

"Спеціаліст 1 класу" вміщено цифру "1" срібного (Наказ N 262) кольору на білому фоні в обрамленні.

"Майстер" - літеру "М" золотого кольору на білому фоні в обрамленні.

По боках емблеми знака зображено стилізовані крила. Зверху над зображенням перехрещені сокири та лопати, знизу напис "МНС" на синьому фоні.

Всі зображення рельєфні.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено застібку для прикріплення до одягу.

Нагрудний знак кріпиться на кітель з правого боку грудей вище нагрудного знака про закінчення навчального закладу.

Особам рядового та молодшого начальницького складу дозволяється кріпити нагрудний знак над правою нагрудною кишенею куртки парадно-вихідної та повсякденної форми одягу. (Наказ N 554)

Малюнок
нагрудгого знака "Класний спеціаліст МНС"

 

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з (Наказ N 262) наказами (Наказ N 554) Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.04.2009 р. N 262 (Наказ N 262), (Наказ N 554)
 від 07.08.2009 р. N 554) (Наказ N 554)

Додаток 5
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту 

ПЕРЕЛІК
посад, за умови перебування на яких особам середнього, старшого та вищого начальницького складу може присвоюватись класна кваліфікація

N з/п 

Назва посади 

1. Органи управління МНС 

1.1. Центральний апарат Міністерства 

Головний інспектор 

Головний ревізор 

Головний фахівець 

Директор Департаменту 

Завідувач сектора 

Заступник директора Департаменту 

Заступник Міністра 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника Державного департаменту 

10 

Заступник начальника Державної інспекції 

11 

Заступник начальника управління 

12 

Інженер 

13 

Інспектор 

14 

Начальник управління 

15 

Начальник відділу 

16 

Начальник Державного департаменту 

17 

Начальник Державної інспекції 

18 

Начальник комісії 

19 

Начальник пункту управління 

20 

Начальник служби 

21 

Начальник чергової зміни 

22 

Перший заступник Міністра 

23 

Перший заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки 

24 

Перший заступник начальника Державної інспекції 

25 

Провідний інженер 

26 

Провідний інспектор 

27 

Провідний ревізор 

28 

Провідний фахівець 

29 

Радник Міністра 

30 

Ревізор 

31 

Фахівець 

1.2. Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

Головний інспектор 

Головний ревізор 

Головний фахівець 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника Головного управління 

Інженер 

Інспектор 

Начальник відділу 

Начальник Головного управління 

10 

Начальник комісії 

11 

Начальник служби 

12 

Начальник сектора 

13 

Начальник управління 

14 

Перший заступник начальника Головного управління 

15 

Провідний ревізор 

16 

Провідний фахівець 

17 

Ревізор 

18 

Старший інженер 

19 

Старший інспектор 

20 

Фахівець 

1.3. Міське (районне) управління Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника управління 

Інженер 

Інспектор 

Начальник управління 

Начальник відділу 

Начальник сектора 

Начальник служби 

Провідний фахівець 

10 

Старший інспектор  

11 

Старший інженер  

12 

Фахівець  

1.4. Міський (районний) відділ Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі 

13 

Заступник начальника відділу  

14 

Інженер 

15 

Інспектор 

16 

Начальник відділу 

17 

Начальник сектора 

18 

Начальник служби 

19 

Провідний фахівець 

20 

Старший інженер 

21 

Старший інспектор 

22 

Фахівець 

2. Підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування 

Викладач (навчального центру) 

Водолазний спеціаліст 

Електромеханік 

Електронник 

Енергетик 

Заступник начальника загону 

Заступник командира загону 

Заступник начальника вузла зв'язку 

Заступник начальника групи 

10 

Заступник начальника загону 

11 

Заступник начальника лабораторії (у складі організаційної структури) 

12 

Заступник начальника групи (піротехнічної, рятувальної, спеціальних, водолазних робіт) 

13 

Заступник начальника поста 

14 

Заступник начальника пункту управління 

15 

Заступник начальника центру (кінологічного у складі спеціалізованого загону) 

16 

Заступник начальника частини 

17 

Інженер 

18 

Інспектор 

19 

Інструктор 

20 

Командир загону 

21 

Механік 

22 

Начальник відділення, обслуги (піротехнічної) 

23 

Начальник відділення планування та контролю (спеціалізованого загону) 

24 

Начальник відділення 

25 

Начальник вузла зв'язку 

26 

Начальник гаража 

27 

Начальник групи (Наказ N 262)

28 

Начальник загону 

29 

Начальник зміни 

30 

Начальник караулу (пожежного, пожежно-рятувального) 

31 

Начальник лабораторії (у складі організаційної структури) 

32 

Начальник навчального центру 

33 

Начальник парашутно-десантної підготовки і пошуково-рятувальної служби 

34 

Начальник поста 

35 

Начальник пункту 

36 

Начальник сектора 

37 

Начальник служби 

38 

Начальник центру (Наказ N 262)

39 

Начальник циклу навчального центру 

40 

Начальник частини 

41 

Оперативний черговий 

42 

Оператор 

43 

Перший заступник командира загону 

44 

Перший заступник начальника навчального центру 

45 

Перший заступник начальника загону 

46 

Помічник начальника зміни 

47 

Помічник начальника чергової зміни 

48 

Провідний інженер 

49 

Провідний фахівець 

50 

Старший викладач (у складі навчального центру) 

51 

Старший інженер 

52 

Старший інспектор 

53 

Старший інструктор 

54 

Старший інженер 

55 

Старший інспектор 

56 

Старший інструктор 

57 

Фахівець 


58 (Наказ N 262)


Заступник начальника центру (Наказ N 262)


59 (Наказ N 262)


Диригент (Наказ N 262)


60 (Наказ N 262)


Психолог (Наказ N 262)


61 (Наказ N 262)


Заступник командира ескадрильї (Наказ N 262)


62 (Наказ N 262)


Заступник начальника відділу (Наказ N 262)


63 (Наказ N 262)


Заступник начальника відділення (Наказ N 262)


64 (Наказ N 262)


Заступник начальника служби (Наказ N 262)


65 (Наказ N 262)


Заступник начальника штабу (Наказ N 262)


66 (Наказ N 262)


Заступник начальника центру (Наказ N 262)


67 (Наказ N 262)


Командир ескадрильї (безпілотних літаків і вертольотів) (Наказ N 262)


68 (Наказ N 262)


Командир групи (Наказ N 262)


69 (Наказ N 262)


Начальник штабу (Наказ N 262)


70 (Наказ N 262)


Начальник відділу (Наказ N 262)


71 (Наказ N 262)


Начальник центру (Наказ N 262)


72 (Наказ N 262)


Начальник регіонального центру швидкого реагування (Наказ N 262)


73 (Наказ N 262)


Старший оперативний черговий (Наказ N 262)

3. Підрозділи забезпечення центрального підпорядкування 

Головний інспектор 

Головний фахівець 

Електромеханік 

Електронник 

Енергетик 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника зв'язку МНС 

Заступник начальника групи 

Заступник начальника загону 

10 

Заступник начальника лабораторії 

11 

Заступник начальника пункту управління 

12 

Заступник начальника управління 

13 

Заступник начальника центру 

14 

Заступник начальника частини 

15 

Інженер 

16 

Інспектор 

17 

Інструктор 

18 

Механік 

19 

Начальник центральної бази 

20 

Начальник відділення 

21 

Начальник відділу 

22 

Начальник вузла зв'язку МНС 

23 

Начальник гаража 

24 

Начальник групи (піротехнічної) 

25 

Начальник зміни - старший оперативний черговий (пункту управління КМУ) 

26 

Начальник зміни 

27 

Начальник лабораторії 

28 

Начальник оперативно-чергової служби 

29 

Начальник пересувного пункту зв'язку 

30 

Начальник пункту управління (у складі вузла зв'язку) 

31 

Начальник сектора 

32 

Начальник служби 

33 

Начальник управління 

34 

Начальник центру 

35 

Начальник частини 

36 

Начальник чергової зміни (кризового центру, центру управління у надзвичайних ситуаціях) 

37 

Оперативний черговий 

38 

Оператор 

39 

Перший заступник начальника вузла зв'язку МНС 

40 

Перший заступник начальника загону 

41 

Помічник оперативного чергового 

42 

Оперативний черговий (пункту управління Кабінету Міністрів України) 

43 

Помічник начальника чергової зміни (кризового центру, центру управління у надзвичайних ситуаціях) 

44 

Провідний інженер 

45 

Провідний фахівець 

46 

Старший інженер 

47 

Старший помічник начальника чергової зміни (кризового центру, центру управління у надзвичайних ситуаціях) 

48 

Фахівець 

49 

Черговий по зв'язку 


50 (Наказ N 262)


Психолог (Наказ N 262)

4. Підрозділи, підпорядковані Головному управлінню МНС України в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі 

Водолазний спеціаліст 

Електромеханік 

Електронник 

Енергетик 

Заступник командира корабля 

Заступник начальника вузла зв'язку 

Заступник начальника групи 

Заступник начальника загону 

Заступник начальника лабораторії 

10 

Заступник начальника оперативно-координаційного центру 

11 

Заступник начальника піротехнічної групи 

12 

Заступник начальника поста 

13 

Заступник начальника пункту управління 

14 

Заступник начальника управління 

15 

Заступник начальника центру 

16 

Заступник начальника частини 

17 

Інженер 

18 

Інспектор 

19 

Командир катера 

20 

Командир корабля 

21 

Механік 

22 

Начальник відділення обслуги (піротехнічної) 

23 

Начальник відділення 

24 

Начальник відділу 

25 

Начальник вузла зв'язку 

26 

Начальник гаража 

27 

Начальник групи 

28 

Начальник загону 

29 

Начальник зміни 

30 

Начальник караулу 

31 

Начальник комісії 

32 

Начальник лабораторії 

33 

Начальник пересувного пункту зв'язку 

34 

Начальник поста 

35 

Начальник пункту управління 

36 

Начальник сектора 

37 

Начальник служби 

38 

Начальник оперативно-диспетчерської служби 

39 

Начальник управління 

40 

Начальник центру 

41 

Начальник оперативно-координаційного центру 

42 

Начальник частини 

43 

Начальник чергової зміни 

44 

Оперативний черговий 

45 

Оператор 

46 

Перший заступник начальника загону 

47 

Помічник начальника оперативно-координаційного центру 

48 

Помічник начальника зміни 

49 

Помічник начальника зміни з питань забезпечення 

50 

Помічник начальника чергової зміни 

51 

Провідний інженер 

52 

Провідний фахівець 

53 

Програміст 

54 

Старший інженер 

55 

Старший інспектор 

56 

Старший помічник начальника зміни 

57 

Старший помічник начальника чергової зміни 

58 

Фахівець 


59 (Наказ N 262)


Психолог (Наказ N 262)

5. Начальні заклади та науково-дослідні установи МНС 

Викладач (навчального центру) 

Викладач-методист (навчальної пожежно-рятувальної частини) 

Головний інженер (науково-дослідної установи) 

Головний фахівець (науково-дослідної установи) 

Заступник начальника навчальної пожежно-рятувальної частини 

Заступник начальника центру 

Інженер 

Інспектор 

Командир навчального взводу 

10 

Начальник гаража 

11 

Начальник зміни 

12 

Начальник караулу (навчальної пожежно-рятувальної частини) 

13 

Начальник навчальної лабораторії 

14 

Начальник навчальної пожежно-рятувальної частини 

15 

Начальник служби 

16 

Начальник центру 


17 (Наказ N 262)


Психолог (Наказ N 262)

 

Директор Департаменту
цивільного захисту
генерал-майор служби
 цивільного захисту
 

В. П. Квашук 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.04.2009 р. N 262) (Наказ N 262)

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту 

ПЕРЕЛІК
посад, за умови перебування на яких особам рядового та молодшого начальницького складу може присвоюватись класна кваліфікація

N з/п 

Назва посади 

Акумуляторник 

Альпініст 

Бульдозерист 

Бурильник 

Відповідальний виконавець 

Водолаз 

Вулканізаторник 

Газозварник 

Дегазатор 

10 

Дезінфектор 

11 

Дизеліст 

12 

Диспетчер 

13 

Дозиметрист 

14 

Екскаваторник 

15 

Експедитор 

16 

Електрик 

17 

Електрогазозварник 

18 

Електрозварник 

19 

Електромонтер 

20 

Заступник начальника групи 

21 

Інструктор 

22 

Інструктор службового собаківництва 

23 

Командир відділення 

24 

Командир катера 

25 

Командир машини 

26 

Командир рейдового водолазного катера 

27 

Командир установки 

28 

Компресорник 

29 

Кранівник 

30 

Кресляр 

31 

Лаборант 

32 

Лінійний наглядач 

33 

Майстер 

34 

Машиніст 

35 

Машиніст бульдозера 

36 

Машиніст екскаватора 

37 

Машиніст компресора 

38 

Механік 

39 

Мінер 

40 

Молодший інспектор 

41 

Монтажник 

42 

Моторист 

43 

Начальник майстерні технічного обслуговування 

44 

Начальник станції 

45 

Начальник автоматичної телефонної станції 

46 

Начальник адміністративно-господарчої частини 

47 

Начальник апаратної 

48 

Начальник бурової установки 

49 

Начальник бюро (креслярського) 

50 

Начальник відділення 

51 

Начальник газовидобувної станції 

52 

Начальник газозарядної станції 

53 

Начальник гаража 

54 

Начальник господарчої частини 

55 

Начальник групи 

56 

Начальник депо 

57 

Начальник диспетчерського пункту 

58 

Начальник експедиції 

59 

Начальник електросилового обладнання 

60 

Начальник електростанції 

61 

Начальник зарядно-акумуляторної станції 

62 

Начальник зміни 

63 

Начальник киснево-видобувної станції 

64 

Начальник киснево-зярядної станції 

65 

Начальник компресорної станції 

66 

Начальник контрольно-технічного пункту 

67 

Начальник котельні 

68 

Начальник лабораторії 

69 

Начальник майстерні 

70 

Начальник метеорологічного поста 

71 

Начальник метеорологічної станції 

72 

Начальник містечка 

73 

Начальник навчального поля 

74 

Начальник насосної станції 

75 

Начальник обладнання електросилового 

76 

Начальник прожекторного пункту 

77 

Начальник пункту 

78 

Начальник радіобюро 

79 

Начальник радіомаяка 

80 

Начальник радіопеленгатора 

81 

Начальник радіостанції 

82 

Начальник секретної бібліотеки 

83 

Начальник складу 

84 

Начальник служби 

85 

Начальник станції 

86 

Начальник сховища 

87 

Начальник телеграфної станції 

88 

Начальник телефонної станції 

89 

Начальник тиру 

90 

Начальник фільтрувальної станції 

91 

Начальник чергової зміни 

92 

Оператор 

93 

Оператор супутникового зв'язку 

94 

Пожежний 

95 

Помічник командира катера 

96 

Помічник чергового 

97 

Прожекторист 

98 

Радист 

99 

Радіомінер 

100 

Радіотелеграфіст 

101 

Радіотелефоніст 

102 

Регулювальник 

103 

Респіраторник 

104 

Розвідник 

105 

Рятувальник 

106 

Сапер 

107 

Старший водолаз 

108 

Старший вулканізаторник 

109 

Старший дегазатор 

110 

Старший дезінфектор 

111 

Старший дизеліст 

112 

Старший диспетчер 

113 

Старший експедитор 

114 

Старший електрик 

115 

Старший електрозварник 

116 

Старший інструктор 

117 

Старший інструктор газодимозахисної служби 

118 

Старший інструктор службового собаківництва 

119 

Старший кранівник 

120 

Старший лаборант 

121 

Старший лінійний наглядач 

122 

Старший майстер 

123 

Старший майстер газодимозахисної служби 

124 

Старший майстер зв'язку 

125 

Старший машиніст 

126 

Старший машиніст бульдозера 

127 

Старший машиніст екскаватора 

128 

Старший машиніст компресора 

129 

Старший метеоспостерігач 

130 

Старший механік 

131 

Старший мінер 

132 

Старший моторист 

133 

Старший оператор 

134 

Старший пожежний 

135 

Старший пожежний-респіраторник 

136 

Старший радіомінер 

137 

Старший радіотелеграфіст 

138 

Старший радіотелефоніст 

139 

Старший респіраторник 

140 

Старший рятувальник 

141 

Старший сапер 

142 

Старший телеграфіст 

143 

Старший телефоніст 

144 

Старший технік 

145 

Старший укладач парашутів 

146 

Старший хімік 

147 

Старшина 

148 

Такелажник 

149 

Телеграфіст 

150 

Телефоніст 

151 

Технік 

152 

Тракторист 

153 

Трубопровідник 

154 

Укладач парашутів 

155 

Хімік 

156 

Черговий (по охороні центрального апарату) 


157 (Наказ N 262)


Метеоспостерігач (Наказ N 262)


158 (Наказ N 262)


Слюсар (Наказ N 262)


159 (Наказ N 262)


Фельдшер-рятувальник (Наказ N 262)

 

Директор Департаменту
цивільного захисту
генерал-майор служби
цивільного захисту
 

В. П. Квашук 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.04.2009 р. N 262) (Наказ N 262)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали