МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2011

м. Київ

N 1282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 238/20551

Про затвердження Інструкції про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України

Відповідно до підпунктів 66 (Указ N 402/2011), 69 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України (Указ N 402/2011), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 402, пунктів 2, 3 постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", пункту 5 Умов оплати праці та установлення тарифних розрядів працівників льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників МНС України, затвердженихнаказом МНС України від 01.11.2006 N 699, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.11.2006 за N 1206/13080 (зі змінами), та з метою забезпечення належного порядку присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації авіаційному персоналу МНС України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України (далі - Інструкція), що додається.

2. Скасувати наказ МНС від 17.01.2005 N 29 "Про введення в дію Положення про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу авіації МНС України".

3. Виплату надбавки за класну кваліфікацію авіаційному персоналу МНС України здійснювати згідно з чинним законодавством України.

4. Управлінню авіації та авіаційного пошуку і рятування (Кушнірук М. Б.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Поворозник Р. Р.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник СПО

Ю. М. Кулик

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
07.12.2011 N 1282

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 238/20551

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок присвоєння, підтвердження, пониження та позбавлення класної кваліфікації, вимоги до авіаційного персоналу, склад та обов'язки класифікаційної комісії авіації МНС України.

1.1.1. Для цілей цієї Інструкції вводяться такі скорочення:

ГКП - група керівництва польотами;

КДП - командно-диспетчерський пункт;

КП - командний пункт;

НВП - Настанова по виконанню польотів в авіації Збройних сил України;

ПМУ - прості метеорологічні умови;

ППЛС - програми підготовки льотного складу;

РТЗ - радіотехнічне забезпечення;

СМУ - складні метеорологічні умови;

ТЛФ КХ - телефонний короткохвильовий радіозв'язок;

ТЛФ УКХ - телефонний ультракороткохвильовий радіозв'язок;

ЦДС - центральна диспетчерська служба.

1.2. Класна кваліфікація авіаційному персоналу МНС України присвоюється наказом МНС України за поданням голови класифікаційної комісії авіації МНС України.

1.3. Рівень підготовки авіаційного персоналу, який подається до присвоєння класної кваліфікації, повинен відповідати вимогам цієї Інструкції.

Вимоги до рівня підготовки авіаційного персоналу єдині як до атестованого особового складу, так і до працівників авіації МНС України.

1.4. В авіації МНС України класифікації підлягають особи авіаційного персоналу:

1.4.1. Члени екіпажів повітряних суден (льотно-підйомний склад):

пілоти (льотчики);

штурмани;

бортові інженери (інженери - оператори, інженери - інструктори), бортові авіаційні техніки (техніки-оператори, техніки-інструктори), бортові механіки (далі - бортові інженери (техніки, механіки));

повітряні (бортові) радисти.

1.4.2. Спеціалісти ГКП.

1.5. Залежно від досягнутого рівня та професійної підготовки вводиться класна кваліфікація:

1.5.1. Для пілотів (льотчиків):

пілот (льотчик) третього класу;

пілот (льотчик) другого класу;

пілот (льотчик) першого класу.

1.5.2. Для штурманів:

штурман третього класу;

штурман другого класу;

штурман першого класу.

1.5.3. Для бортових інженерів (техніків, механіків):

бортовий інженер (технік, механік) третього класу;

бортовий інженер (технік, механік) другого класу;

бортовий інженер (технік, механік) першого класу.

1.5.4. Для повітряних (бортових) радистів:

повітряний (бортовий) радист третього класу;

повітряний (бортовий) радист другого класу;

повітряний (бортовий) радист першого класу.

1.5.5. Для спеціалістів ГКП:

спеціаліст групи керівництва польотами третього класу;

спеціаліст групи керівництва польотами другого класу;

спеціаліст групи керівництва польотами першого класу.

1.6. У разі призначення на вищі посади, а також під час вступу до вищих навчальних закладів України за своєю спеціальністю перевагу мають спеціалісти, які за рівних умов мають вищу класну кваліфікацію.

II. Вимоги до рівня підготовки авіаційного персоналу, який подається до присвоєння класної кваліфікації

2.1. Пілоти (льотчики):

Класна кваліфікація, що присвоюється

Підготовка до дій за призначенням

Підготовка з техніки пілотування

Норми загального (самостійного) нальоту для присвоєння класної кваліфікації, в годинах

на вертольотах

на літаках

Пілот (льотчик) третього класу

Вдень і вночі у ПМУ

Вдень і вночі у ПМУ

200

300

Пілот (льотчик) другого класу

Вдень у СМУ і вночі у ПМУ

Вдень у СМУ із виконанням посадки при мінімумі літака (вертольота) і вночі у ПМУ

400 (100)

500 (200)

Пілот (льотчик) першого класу

Вдень і вночі у СМУ

Вночі у СМУ із виконанням посадки при мінімумі літака (вертольота)

600 (200)

700 (250)

2.2. Штурмани:

Класна кваліфікація, що присвоюється

Підготовка з повітряної навігації та до дій за призначенням

Підготовка до заходу на посадку

Норми загального (самостійного) нальоту для присвоєння класної кваліфікації, в годинах

Штурман третього класу

Вдень і вночі у ПМУ

Вдень у ПМУ

300

Штурман другого класу

Вдень у ПМУ, вночі у СМУ

Вдень у СМУ із виконанням посадки при мінімумі літака (вертольота), вночі у ПМУ

500 (200)

Штурман першого класу

Вдень та вночі у ПМУ та СМУ

Вночі у СМУ із виконанням посадки при мінімумі літака (вертольота)

700 (250)

2.3. Бортові інженери (техніки, механіки):

Класна кваліфікація, що присвоюється

Підготовка до дій за призначенням

Норми загального (самостійного) нальоту для присвоєння класної кваліфікації, в годинах

на вертольотах

на літаках

Бортовий інженер (технік, механік) третього класу

Допуск до польотів вдень та вночі

200

300

Бортовий інженер (технік, механік) другого класу

Допуск до польотів вдень та вночі з виконанням пошуково-рятувальних робіт (польотів із зовнішньою підвіскою на вертольотах)

400 (100)

500 (200)

Бортовий інженер (технік, механік) першого класу

Допуск до польотів удень та вночі з виконанням пошуково-рятувальних робіт (польотів із зовнішньою підвіскою, водозливним пристроєм на вертольотах)

600 (200)

700 (250)

2.4. Повітряні (бортові) радисти:

Класна кваліфікація, що присвоюється

Підготовка до дій за призначенням

Норми загального (самостійного) нальоту для присвоєння класної кваліфікації, в годинах

Повітряний (бортовий) радист третього класу

Допуск до польотів на ведення ТЛФ КХ радіозв'язку з КП (КДП) у районі аеродрому, за маршрутом і поза трасами

300

Повітряний (бортовий) радист другого класу

Допуск до польотів на ведення ТЛФ УКХ КХ радіозв'язку з КП (КДП) у районі аеродрому, за маршрутом та поза трасами, польотів на розвідку погоди та обльотів засобів зв'язку та РТЗ

500 (200)

Повітряний (бортовий) радист першого класу

Допуск до польотів на ведення ТЛФ УКХ КХ радіозв'язку з КП (КДП) у районі аеродрому, за маршрутом та поза трасами, польотів на розвідку погоди та обльотів засобів зв'язку та РТЗ, ведення ТЛФ радіозв'язку з ЦДС "Украероруху"

700 (250)

2.5. Спеціалісти ГКП:

Класна кваліфікація, що присвоюється

Оцінка теоретичної підготовки

Оцінка практичної (фахової) підготовки

Загальний стаж роботи з безпосереднього керівництва

Спеціаліст групи керівництва польотами третього класу

Не нижче "добре"

Не нижче "добре" вдень у складних і вночі у простих метеорологічних умовах

Після отримання допуску до самостійної роботи

Спеціаліст групи керівництва польотами другого класу

Не нижче "добре"

Не нижче "добре" вдень і вночі у СМУ

3 роки

Спеціаліст групи керівництва польотами першого класу

Не нижче "відмінно"

Не нижче "відмінно" вдень і вночі у СМУ

5 років

2.6. Помічники командирів кораблів, льотчики-штурмани подаються до присвоєння класної кваліфікації:

пілот (льотчик) третього класу - підготовлені до дій за призначенням вдень і вночі у простих метеорологічних умовах у складі екіпажу зі своїх робочих місць;

пілот (льотчик) другого класу - підготовлені до дій за призначенням вдень у складних та вночі у простих метеорологічних умовах у складі екіпажу зі своїх робочих місць і підготовлені самостійно з місця командира корабля (вертольота) до виконання посадок у складних метеорологічних умовах при мінімумі літака (вертольота) вдень та у простих метеорологічних умовах вночі.

2.7. Льотний склад, визначений у пункті 2.6 цього розділу, до присвоєння класної кваліфікації пілота (льотчика) першого класу може подаватися після призначення на посаду командира корабля (вертольота) або на посаду льотчика-штурмана загону і вище.

2.8. Авіаційний персонал може подаватися до підвищення класної кваліфікації не раніше ніж через один рік після присвоєння попередньої класної кваліфікації, якщо вони не мали зі своєї вини протягом останніх 12 місяців інцидентів, пошкоджень літака (вертольота), обладнання і устаткування, які вони експлуатують, втрати орієнтування, а також порушень правил польотів.

2.9. Обсяг теоретичних знань, необхідних для присвоєння класної кваліфікації, та вправи програм підготовки льотного складу на літаках (вертольотах), після виконання яких авіаційний персонал може подаватися до присвоєння відповідної класифікації, визначаються класифікаційною комісією авіації МНС України.

III. Склад, обов'язки та права класифікаційної комісії

3.1. Для проведення класифікації авіаційного персоналу в Міністерстві створюється нештатна класифікаційна комісія авіації МНС України (далі - класифікаційна комісія авіації МНС України) під головуванням начальника (заступника начальника) Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування.

Склад класифікаційної комісії авіації МНС України затверджується наказом МНС України.

3.2. Класифікаційна комісія авіації МНС України зобов'язана:

контролювати рівень льотної і теоретичної підготовки осіб, яким надано право проведення контрольної перевірки теоретичної та професійної підготовки авіаційного персоналу;

перевіряти правильність оформлення подань і відповідність рівня підготовки авіаційного персоналу вимогам цієї Інструкції;

проводити перевірку теоретичної та льотної (професійної) підготовки авіаційного персоналу, який подається до присвоєння класної кваліфікації;

перевіряти правильність підтвердження авіаційним персоналом присвоєної класної кваліфікації;

розглядати та подавати (за підпорядкованістю) документи на присвоєння авіаційному персоналу класної кваліфікації;

розглядати скарги з питань класифікації.

3.3. Класифікаційна комісія авіації МНС України має право:

дозволяти проведення контрольної перевірки рівня льотної (професійної) підготовки авіаційного персоналу, який подається до присвоєння класної кваліфікації, посадовим особам авіаційного загону;

визначати на місці метеорологічні умови, час доби та види польотів для проведення контрольної перевірки, а також проводити перевірки техніки пілотування під шторкою або з використанням літакового імітатора видимості, виходячи із рівня підготовки пілота (штурмана), який перевіряється, та конкретних обставин;

затримувати присвоєння класної кваліфікації або позбавляти класної кваліфікації осіб авіаційного персоналу, які не відповідають вимогам цієї Інструкції.

3.4. Контрольні перевірки теоретичної та льотної (професійної) підготовки авіаційного персоналу, який подається до присвоєння класної кваліфікації, проводяться (як правило) під час зборів.

Контрольні перевірки мають право проводити члени класифікаційної комісії, які мають особисту кваліфікацію не нижче рівня 1-го класу.

3.5. Голова класифікаційної комісії авіації МНС України зобов'язаний:

організовувати та проводити контрольні перевірки теоретичної та льотної (професійної) підготовки авіаційного персоналу, який подається до присвоєння класної кваліфікації;

розглядати матеріали на присвоєння класної кваліфікації, перевіряти правильність їх оформлення та відповідність даних, що вказані в поданнях, фактичному рівню підготовки авіаційного персоналу;

розглядати та подавати Міністру документи на присвоєння, пониження класної кваліфікації або її позбавлення;

вести облік класної кваліфікації авіаційного персоналу;

контролювати своєчасне відправлення до Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - САЗ) виписки з наказів про присвоєння (пониження) класної кваліфікації особам авіаційного персоналу;

вести облік класифікаційних свідоцтв, оформляти та видавати їх фахівцям, яким присвоєно класну кваліфікацію;

розглядати скарги з питань класифікації.

3.6. Класифікаційна комісія авіації МНС України має право затримувати присвоєння класної кваліфікації або порушувати клопотання щодо пониження, позбавлення класної кваліфікації авіаційному персоналу у разі невідповідності рівня його підготовки вимогам цієї Інструкції.

IV. Порядок присвоєння класної кваліфікації

4.1. Присвоєння класної кваліфікації спеціаліста 3-го, 2-го, 1-го класів проводиться послідовно, крім фахівців, які мали класну кваліфікацію за відповідною спеціальністю.

4.2. Відповідність рівня теоретичних знань і льотної (професійної) підготовки авіаційного персоналу вимогам цієї Інструкції визначається під час контрольної перевірки, яка проводиться членами класифікаційної комісії.

Голова класифікаційної комісії авіації МНС України організовує перевірку теоретичної і льотної (професійної) підготовки авіаційного персоналу на підставі списків осіб, допущених до складання іспитів на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (додаток 1) командиром САЗ:

спеціаліста 3-го класу - керівним складом авіаційного загону;

спеціаліста 2-го, 1-го класів - членами класифікаційної комісії авіації МНС України.

До контрольної перевірки допускаються фахівці авіаційного персоналу, які мають добру теоретичну підготовку та одержали за залікові вправи з практичних дисциплін оцінку не нижче "добре".

4.3. Контрольна перевірка теоретичної підготовки проводиться з таких дисциплін:

4.3.1. Для пілотів (льотчиків) і штурманів:

Інструкція екіпажу літака (вертольота) або Керівництво з льотної експлуатації літака (вертольота);

практична аеродинаміка (для пілотів);

повітряна навігація;

авіаційна техніка (в обсязі Інструкції екіпажу літака (вертольота) або Керівництва з льотної експлуатації літака (вертольота));

спеціальне застосування літака (вертольота).

4.3.2. Для бортових інженерів (техніків, механіків):

авіаційна техніка;

Інструкція екіпажу літака (вертольота) або Керівництво з льотної експлуатації літака (вертольота);

керівні документи, що регламентують експлуатацію авіаційної техніки.

4.3.3. Для повітряних (бортових) радистів:

авіаційна техніка (в обсязі Інструкції екіпажу літака (вертольота) або Керівництва з льотної експлуатації літака (вертольота));

Інструкція екіпажу літака (вертольота) або Керівництво з льотної експлуатації літака (вертольота);

спеціальна підготовка;

засоби зв'язку та РТЗ польотів.

4.3.4. Для спеціалістів групи керівництва польотами:

Інструкція з виконання польотів у районі аеродрому (аеровузла);

льотно-технічні дані літаків (вертольотів), що базуються на аеродромі;

дані та порядок використання засобів зв'язку та РТЗ польотів;

порядок дій при виникненні особливих випадків у польоті;

Керівництво з льотної експлуатації літака (вертольота) (для керівників польотів);

авіаційна метеорологія (для керівників польотів).

Після контрольної перевірки з дисциплін теоретичної підготовки авіаційний персонал допускається до перевірки льотної (професійної) підготовки.

Максимальна перерва між проведенням контрольної перевірки та льотної (професійної) підготовки не може перевищувати 6 місяців.

4.4. Контрольна перевірка льотної (професійної) підготовки проводиться:

4.4.1. Для пілотів (льотчиків):

з техніки пілотування;

із застосування літака (вертольота) за призначенням.

4.4.2. Для штурманів:

з повітряної навігації;

із застосування літака (вертольота) за призначенням.

4.4.3. Для бортових інженерів (техніків, механіків):

з виконання функціональних обов'язків згідно з вимогами Настанови з технічного забезпечення авіації (НТЗ);

з виконання функціональних обов'язків у польоті згідно з вимогами Керівництва з льотної експлуатації літака (вертольота).

4.4.4. Для повітряних (бортових) радистів:

з ведення телефонного короткохвильового радіозв'язку зі зміною робочих частот у польоті;

з дій у польоті за призначенням.

4.4.5. Для спеціалістів групи керівництва польотами:

з управління повітряним рухом.

4.5. Авіаційний персонал, який подано до присвоєння класної кваліфікації, під час проведення контрольної перевірки з льотної (професійної) підготовки перевіряється за таких метеорологічних умов:

пілот (льотчик), штурман 3-го класу - вдень у простих або у складних метеорологічних умовах;

пілот (льотчик), штурман 2-го класу - з техніки пілотування (захід на посадку для штурманів) вдень у складних метеорологічних умовах при мінімумі літака (вертольота); із застосування літака (вертольота) до дій за призначенням та навігації - вдень у складних метеорологічних умовах або вночі у простих метеорологічних умовах;

пілот (льотчик), штурман 1-го класу - з техніки пілотування (захід на посадку для штурманів) вночі у складних метеорологічних умовах при мінімумі літака (вертольота); із застосування літака (вертольота) до дій за призначенням та навігації - вночі у складних метеорологічних умовах.

Бортові інженери (техніки, механіки), повітряні (бортові) радисти перевіряються у виконанні посадових (функціональних) обов'язків згідно з вимогами пункту 2.4 розділу II цієї Інструкції, а спеціалісти групи керівництва польотами - згідно з пунктом 2.5 розділу II цієї Інструкції.

Контрольну перевірку пілотів (льотчиків) з техніки пілотування дозволяється проводити за наявності одного із метеоелементів - нижньої межі хмар або польотної видимості.

У виняткових випадках у разі довгострокової відсутності відповідних метеорологічних умов рішенням голови класифікаційної комісії авіації МНС України контрольна перевірка льотної підготовки може проводитися у менш складних метеорологічних умовах із закриттям та відкриттям шторки (імітатора видимості) на висотах, що відповідають встановленим мінімумам літаків (вертольотів).

Перевірку пілотів (льотчиків) з техніки пілотування та застосування літака (вертольота) до дій за призначенням, а штурманів - з повітряної навігації та застосування літака (вертольота) до дій за призначенням дозволяється проводити комплексно в одному польоті.

4.6. Контрольна перевірка льотної (професійної) підготовки рішенням голови класифікаційної комісії авіації МНС України може проводитися до контрольної перевірки теоретичної підготовки. У такому разі контрольна перевірка теоретичної підготовки проводиться, якщо контрольна перевірка з професійної підготовки здана з оцінками, що відповідають рівню класної кваліфікації.

4.7. Результати контрольної перевірки, теоретичної та льотної (професійної) підготовки, висновки про рівень підготовки фахівця записуються в льотну книжку (книжку керівника польотів) та у поданні на присвоєння класної кваліфікації (додаток 2) пілотам (льотчикам) і штурманам.

Особам авіаційного персоналу, які під час контрольної перевірки з теоретичної або льотної (професійної) підготовки одержали оцінку нижче "добре", затримується присвоєння класної кваліфікації до приведення рівня підготовки у відповідність до вимог цієї Інструкції.

4.8. Безпосередні начальники особисто відповідають за якість і відповідність підготовки авіаційних фахівців, які подаються до присвоєння класної кваліфікації.

4.9. Під час підготовки на клас пілота (льотчика), штурмана посадку вважати виконаною при мінімумі літака (вертольота), якщо вона виконана в умовах, встановлених керівними документами щодо визначення мінімумів літаків (вертольотів).

Під час підготовки на клас пілота (льотчика), штурмана до 50 % посадок при мінімумі літака (вертольота) дозволяється виконувати за наявності одного із елементів метеорологічних мінімумів - висоти нижньої межі хмар або польотної видимості.

4.10. Для проведення іспитів із теоретичної підготовки в САЗ розробляється перелік питань із кожної дисципліни відповідно для всіх категорій авіаційного персоналу.

4.11. Контрольна перевірка пілотів (льотчиків) із застосування літака (вертольота) до дій за призначенням, а штурманів із повітряної навігації та застосування літака (вертольота) до дій за призначенням може проводитись під час польоту або з землі із використанням наземних радіотехнічних та бортових засобів об'єктивного контролю. У разі здійснення контролю з землі перевіряючий повинен перебувати на пункті управління або в іншому місці, яке забезпечує об'єктивне визначення якості виконання польоту.

Перевіряючий на основі аналізу і перевірки матеріалів об'єктивного контролю визначає якість виконання завдання та виставляє оцінки в усіх звітних документах.

4.12. Звітними документами про результати контрольної перевірки льотної (професійної) підготовки є:

польотний лист (планова таблиця польотів);

звітна схема польоту по маршруту, виконана на кальці і оцінена перевіряючим;

матеріали об'єктивного контролю виконання польоту;

донесення про результати виконання дій за призначенням;

бортовий журнал та інші документи, необхідні для визначення якості виконання завдання.

Звітні документи зберігаються в штабі САЗ протягом одного року з дня присвоєння класної кваліфікації.

4.13. Командир САЗ за результатами висновків членів класифікаційної комісії про відповідність рівня підготовки пілота (льотчика) або штурмана вимогам, висунутим до присвоєння відповідної класної кваліфікації, робить висновок, який записується в поданні на її присвоєння, що направляється до класифікаційної комісії авіації МНС України.

4.14. Подання на присвоєння класної кваліфікації пілотам (льотчикам) і штурманам оформляється у двох примірниках: перший направляється голові класифікаційної комісії авіації МНС України, другий зберігається в штабі САЗ.

За правильне оформлення подання та збереження звітної документації відповідає заступник командира САЗ з льотної підготовки.

4.15. За результатами іспитів і висновків членів класифікаційної комісії про відповідність рівня підготовки осіб авіаційного персоналу вимогам, висунутим до присвоєння відповідної класної кваліфікації, заступнику Міністра надається на затвердження акт (додаток 3), на підставі якого видається наказ МНС України про присвоєння класної кваліфікації.

4.16. Присвоєння класної кваліфікації особам авіаційного персоналу проводиться наказом МНС України.

Про присвоєння класної кваліфікації робиться запис у льотній книжці (книжці керівника польотів), в особовій справі та посвідченні класного спеціаліста МНС України (додаток 4) із зазначенням дати та номера наказу.

4.17. Одночасно з оголошенням наказу про присвоєння класної кваліфікації особам авіаційного персоналу вручається посвідчення класного спеціаліста МНС України (а пілотам (льотчикам) та штурманам, крім того, нагрудний знак встановленого для державної авіації зразка).

4.18. За авіаційним персоналом, який має класну кваліфікацію, у разі усунення його від льотної роботи за станом здоров'я, переведення на нельотну посаду або звільнення з МНС України зберігається право на носіння нагрудного знака класної кваліфікації.

V. Підтвердження класної кваліфікації

5.1. Авіаційний персонал зобов'язаний щороку підтверджувати присвоєну класну кваліфікацію. Фахівці, які в минулому році не підтвердили присвоєну класну кваліфікацію з власної вини, до присвоєння наступної класної кваліфікації в поточному році не подаються і позбавляються грошової винагороди.

Авіаційний персонал, який не підтвердив класну кваліфікацію не зі своєї вини, не позбавляється грошової винагороди до підтвердження класної кваліфікації в поточному році, але не більше одного року.

5.2. Такими, що підтвердили раніше присвоєну класну кваліфікацію, вважаються:

пілоти (льотчики) і штурмани, які успішно виконали зі свого робочого місця протягом календарного року (з 1 січня по 31 грудня) установлені Настановою по виконанню польотів в авіації Збройних Сил України та програмами підготовки льотного складу на літаках (вертольотах) перевірки з льотної (штурманської) підготовки та склали заліки з теоретичної підготовки на оцінку не нижче "добре";

бортові інженери (техніки, механіки), повітряні (бортові) радисти, які успішно виконали зі свого робочого місця протягом календарного року (з 1 січня до 31 грудня) установлені програмами підготовки льотного складу на літаках (вертольотах) перевірки та склали заліки з теоретичної підготовки на оцінку не нижче "добре";

спеціалісти групи керівництва польотами, які протягом року керували польотами і успішно виконали зі свого робочого місця протягом календарного року (з 1 січня до 31 грудня) установлені Настановою по виконанню польотів в авіації Збройних Сил України перевірки у керівництві польотами та склали заліки з теоретичної підготовки на оцінку не нижче "добре".

5.3. Теоретична підготовка перевіряється (як правило) на зборах, що проводяться під керівництвом голови кваліфікаційної комісії авіації МНС України, для підготовки на клас і підтвердження класної кваліфікації авіаційного персоналу.

5.4. Результати теоретичної перевірки для підтвердження класної кваліфікації оформляються:

наказом командира САЗ після проведення іспитів;

звітами (актами) під час проведення інспекторських перевірок;

заліковими відомостями за підписом голови кваліфікаційної комісії у разі проведення ним зборів авіаційного персоналу з підготовки та підтвердження класної кваліфікації.

5.5. Пілотам (льотчикам) та штурманам, які виконують польоти на різних типах літаків (вертольотів), дозволяється виконувати перевірки на одному з типів рішенням командира авіаційного підрозділу (авіаційної ескадрильї).

5.6. Результати теоретичної та льотної (професійної) підготовки заносяться в льотну книжку (книжку керівника польотів) та робиться висновок про відповідність рівня підготовки вимогам цієї Інструкції.

5.7. Результати перевірок теоретичної та льотної (професійної) підготовки для підтвердження відповідної класної кваліфікації затверджуються до 10 січня року, наступного за звітним, наказом командира САЗ (наказом МНС України) про підтвердження класної кваліфікації авіаційним персоналом у минулому році та виплату грошової надбавки за класну кваліфікацію у поточному році.

VI. Пониження або позбавлення класної кваліфікації

6.1. Авіаційний персонал, який має класну кваліфікацію 2-го та 1-го класів та з власної вини протягом двох років підряд не підтвердив присвоєну класну кваліфікацію, понижується в класі на один ступінь, а такі, що мають кваліфікацію 3-го класу, - позбавляються її.

6.2. Авіаційний персонал, який допустив з власної вини катастрофу, аварію, пошкодження літака (вертольота), втрату орієнтування тощо або через вину якого сталося вищенаведене (для фахівців групи керівництва польотів), та такий, що не відповідає вимогам досягнутої класної кваліфікації з теоретичної та льотної (професійної) підготовки, який має класну кваліфікацію 1-го класу, - понижується в класній кваліфікації на один або два ступені; який має класну кваліфікацію 2-го класу, - понижується в класній кваліфікації на один ступінь або позбавляється класної кваліфікації; який має класну кваліфікацію 3-го класу, - позбавляється класної кваліфікації.

Пониження або позбавлення класної кваліфікації проводиться наказом начальників, які мають право присвоєння класної кваліфікації.

6.3. Подання на пониження класної кваліфікації фахівців 3-го, 2-го, 1-го класів виконується у довільній формі з обов'язковим викладенням обставин і причин пригоди, що сталася, підписується командиром САЗ та направляється до Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування не пізніше одного місяця після з'ясування причин пригоди.

Про пониження, позбавлення класної кваліфікації робиться запис у класифікаційному свідоцтві, льотній книжці (книжці керівника польотів) і в особовій справі із зазначенням дати та номера наказу.

6.4. Особи авіаційного персоналу, яких понижено у класній кваліфікації або позбавлено її, можуть бути надалі (не раніше ніж через один рік) представлені до присвоєння класної кваліфікації на загальних підставах.

6.5. Пониження, позбавлення класної кваліфікації не є дисциплінарним стягненням, а є приведенням класної кваліфікації у відповідність з фактичним рівнем підготовки.

VII. Порядок оформлення документів для виплати грошової надбавки за класну кваліфікацію

7.1. Списки авіаційного персоналу САЗ, яким підтверджено класну кваліфікацію та які мають право на грошову надбавку за класну кваліфікацію, після закінчення календарного року оголошуються наказом командира САЗ із зазначенням посади, класної кваліфікації, дати її присвоєння, даних про виконання перевірок, визначених у пунктах 5.2, 5.3 розділу V цієї Інструкції.

7.2. Список авіаційного персоналу Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування та командира САЗ, які мають право на грошову надбавку за класну кваліфікацію, затверджується наказом МНС України.

7.3. Витяги з наказів із списками не пізніше 15 січня передаються до відповідних фінансових органів для нарахування і виплати грошової надбавки за класну кваліфікацію.

Контроль за достовірністю даних, викладених у персональних списках, покладається на начальника штабу САЗ та голову класифікаційної комісії авіації МНС України.

Право перевірки фактичного виконання вимог, необхідних для підтвердження класної кваліфікації згідно з первинними документами, надається класифікаційній комісії авіації МНС України, начальнику фінансової служби САЗ, представникам вищих довольчих органів.

 

Начальник Управління авіації та
авіаційного пошуку і рятування

М. Б. Кушнірук

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України

СПИСОК
___,
(назва осіб авіаційного персоналу)
допущених до складання іспитів на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Раніше присвоєна класна кваліфікація, номер і дата наказу про її присвоєння

Загальна оцінка з підготовки до дій за призначенням

Висновок комісії про допуск до іспитів

 

 

 

 

 

 

Додаток (за необхідності):

 

Командир (начальник)
________
(підпис, ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України

ПОДАННЯ
на присвоєння класної кваліфікації
пілот ___________ класу

Прізвище, ім'я, по батькові __

Рік народження ___________

Посада ______
                                                                                                 (згідно зі штатом)
_
_
                                                                                                     (авіаційна частина)

Освіта _______
_
                                                                                   (назва і дата закінчення училища)

Дата присвоєння: 3-го класу 2-го класу ___

Тип літака (вертольота), на якому виконано норми ______

Наліт у годинах на всіх типах літаків (вертольотів)

Самостійно

наліт у годинах

кількість польотів

вдень

вночі

з посадкою при мінімумі літаків (вертольотів)

на спеціальне застосування літака (вертольота) за призначенням

загальний

із них самостійно

ПМУ

СМУ

ПМУ

СМУ

вдень

вночі

вдень у ПМУ

вдень у СМУ

вночі у ПМУ

вночі у СМУ

всього

із них у хмарах

всього

із них у хмарах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній бал якості виконання польотів на застосування літака (вертольота) до дій за призначенням за останні 12 місяців ________

Примітка.

Для помічників командирів кораблів, льотчиків-штурманів таблицю заповнювати

 

через дріб:

у чисельнику - всього;
у знаменнику - самостійно з місця командира корабля (вертольота).


 

Висновок:      Теоретична та льотна (штурманська) підготовка
_
           (прізвище, ім'я, по батькові)
        відповідає рівню класної кваліфікації пілота (льотчика), штурмана 1-го класу.

        Подаю на контрольну перевірку

М. П.          Командир (начальник) ________
                                                                                                                                   (авіаційний загін)
_
                                           (підпис, ініціали, прізвище)

"___" 201_ року

КОНТРОЛЬНА ПЕРЕВІРКА

а) теоретичної підготовки

N з/п

Дисципліна

Оцінка

Посада, прізвище перевіряючого

Дата проведення

Підпис перевіряючого

1

Інструкція екіпажу літака (вертольота) або Керівництво з льотної експлуатації літака (вертольота)

 

 

 

 

2

Практична аеродинаміка

 

 

 

 

3

Повітряна навігація

 

 

 

 

4

Авіаційна техніка в обсязі Інструкції екіпажу літака (вертольота) або Керівництва з льотної експлуатації літака (вертольота)

 

 

 

 

5

Застосування літака (вертольота) до дій за призначенням

 

 

 

 

б) льотної підготовки

Дата, тип літака (вертольота), час доби, метеорологічні умови, посадкова система, номер і назва вправи, оцінка за політ:

техніка пілотування (для штурманів - навігація) _________
_
_
                                                                              (посада, підпис, прізвище перевіряючого)
застосування літака (вертольота) до дій за призначенням _
_
_
                                                                            (посада, підпис, прізвище перевіряючого)

За результатами контрольної перевірки рівень теоретичної та льотної підготовки відповідає вимогам, що висуваються до ___ класу

Голова класифікаційної комісії авіації МНС України
_
                                                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

"___" 201_ року

Гідний присвоєння класної кваліфікації
          "_________ класу"

М. П.   Заступник Міністра
________
                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

"___" 201_ року

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
___________
   (підпис, ініціали, прізвище)
"___" 201_ року

АКТ

Комісія у складі голови класифікаційної комісії авіації МНС _
                                                                                                    (прізвище та ініціали)
та членів _____
_
                                                       (прізвища та ініціали)
на підставі наказу МНС від "___" 201_ року N _____ у період з "___" по "___" 201_ року, керуючись Інструкцією про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України, провела іспити осіб авіаційного персоналу _
_
                                                                                     (назва осіб авіаційного персоналу)
на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.

На підставі результатів іспитів комісія визначає:

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Раніше присвоєна класна кваліфікація

Теоретичні дисципліни, перевірки (вправи)

Оцінка

Висновок комісії

 

 

 

 

 

 

 

Голова класифікаційної комісії
_
                                                                                        (підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії:
_
_
_
                                                                                                (прізвища та ініціали)

"___" 201_ року

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок проведення класифікації авіаційного персоналу МНС України

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста МНС України

 

Перша сторінка обкладинки
посвідчення

1. Обкладинка посвідчення з ледерину:

 

спеціаліста 1-го класу - червона;
спеціаліста 2-го і 3-го класів - синя.

2. Розмір посвідчення - 95 х 60 мм

3. На обкладинці:

 

зверху
посередині
внизу

- малий Державний Герб України;
- "Посвідчення";
- "МНС України".

 

Друга сторінка обкладинки
посвідчення

Зображення малого Державного Герба України

 

ПОСВІДЧЕННЯ
класного спеціаліста МНС України

Серія ___________ N _______

 

Прізвище, ім'я та по батькові
_

Місце для фотокартки
(30 х 40 мм)

 

 

Командир (начальник)
____
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.
"___" 201_ року

 

Третя сторінка посвідчення

Класна кваліфікація, яка присвоєна при видачі посвідчення
_,
присвоєна наказом ________
від __ N __________

Стаж практичної роботи на посаді _______

 

Командир (начальник)
____
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.
"___" 201_ року

 

Четверта, п'ята і шоста
сторінки посвідчення

Присвоєння таких класних кваліфікацій

Класна кваліфікація ________
присвоєна наказом ________
_

від N _________

Стаж практичної роботи на посаді __

 

Командир (начальник)
____
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

"___" 201_ року

 

 

Сьома, восьма, дев'ята та десята
сторінки посвідчення і третя
сторінка обкладинки

Підтвердження присвоєної класної кваліфікації

Класна кваліфікація ________
підтверджена "___" 201_ року

Наказ ________
від N _________

Стаж практичної роботи на посаді _______

 

Командир (начальник)
____
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

"___" 201_ року

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали