РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 січня 1947 р. N 56

Київ

Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих

Із змінами і доповненнями, внесеними (Постанова N 1860) постановами Ради Міністрів Української РСР від 10 жовтня 1947 року N 1860 (Постанова N 1860), від 18 листопада 1948 року N 2712

Постанова втратила чинність (згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 грудня 1956 року N 1536)

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

Затвердити подану Міністерством юстиції УРСР Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

М. ХРУЩОВ

Керуючий справами
Ради Міністрів УРСР

В. ВЛАСЕНКО

 

Затверджена
постановою Ради Міністрів УРСР
від 14 січня 1947 р. N 56

Інструкція
про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих

I. Загальні вказівки

Які виконавчі комітети вчиняють нотаріальні дії

1. Нотаріальні дії вчиняються виконавчими комітетами тих міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих, на території яких немає нотаріальної контори.

Хто вчиняє нотаріальні дії у виконавчих комітетах міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих

2. Нотаріальні дії у виконавчих комітетах міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих вчиняє секретар виконавчого комітету.

Які нотаріальні дії вчиняють виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих

3. Виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих вчиняють такі нотаріальні дії:

1) нотаріально посвідчують:

а) договори на суму не вищу від 3.000 карбованців, крім договорів про встановлення, відчуження і заклад права забудови та договорів про продаж, дарування, обмін і заклад будівель, незалежно від їх суми.

Примітка. Посвідчення виконавчими комітетами договорів про продаж будівель на знос на суму не вищу від 3.000 карбованців дозволяється. Ці договори можуть посвідчуватися тільки виконавчими комітетами тієї Ради, на території якої є будівля, що продається на знос;

б) довіреності, крім тих, що видаються на вчинення дій за кордоном;

в) заповіти громадян, які постійно проживають на території даної Ради депутатів трудящих;

2) засвідчують:

а) правильність копій з документів щодо сімейного стану (свідоцтва про народження, шлюб, смерть і т. п.), з довідок про службу в Червоній Армії і Військово-Морському Флоті, що їх видано для надання пільг родині; з довідок військових столів про відношення до військової служби, а також витягів з постанов правлінь і загальних зборів колгоспів і промислових артілей, що стосуються даного громадянина;

б) справжність підписів на документах, що не мають значення майнових правочинів;

3) свідчать особистість одержувачів поштової і телеграфної кореспонденції;

4) вживають заходів до охорони майна, що його залишив померлий;

5) подають технічні послуги, пов'язані з вчиненням нотаріальних дій.

В яких випадках виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих не можуть посвідчувати договори

4. Виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих не можуть посвідчувати договори від свого імені і на своє ім'я.

Договори, в яких беруть участь, як сторони, виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих, посвідчуються в нотаріальних конторах або в іншій ближчій Раді.

Як провадиться нотаріальне посвідчення або засвідчення документів

5. Нотаріальне посвідчення або засвідчення документів провадиться через вчинення на документі відповідного напису з прикладенням печатки і зареєструванням його в Книзі для запису нотаріальних дій.

Форми написів, форма й порядок запису документів у Книзі для запису нотаріальних дій зазначені в додатках до цієї Інструкції.

Місце вчинення нотаріальних дій

6. Нотаріальні дії вчиняються, як правило, в приміщенні виконавчого комітету.

В тих випадках, коли громадяни не можуть прибути з причин серйозної хвороби, престарілості або з інших поважних причин, секретар виконавчого комітету виїздить для вчинення нотаріальних дій на дім. У цьому разі в Книзі для запису нотаріальних дій обов'язково зазначається місце вчинення відповідної дії.

Стягнення державної пошліни

7. За нотаріальні дії, вчинені виконавчими комітетами міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих, стягається пошліна в таких розмірах: (Постанова N 1860)

Виконавчими комітетами сільських Рад (Постанова N 1860)

1) (Постанова N 1860)

за посвідчення різних договорів на суму не вищу від 500 крб., договорів, що не підлягають оцінці, і за посвідчення довіреностей (Постанова N 1860)

3 крб. (Постанова N 1860)

2) (Постанова N 1860)

за посвідчення договорів на суму понад 500 крб.: (Постанова N 1860)

  (Постанова N 1860)

а) (Постанова N 1860)

договорів майнового найму (Постанова N 1860)

3 % з суми договору, але не менше 15 карбованців; (Постанова N 1860)

б) (Постанова N 1860)

договорів про поділ майна і договорів доручення (Постанова N 1860)

25 карбованців; (Постанова N 1860)

в) (Постанова N 1860)

інших договорів (Постанова N 1860)

1 % з суми договору, але не менше 15 карбованців; (Постанова N 1860)

3) (Постанова N 1860)

за посвідчення заповітів (Постанова N 1860)

10 карбованців; (Постанова N 1860)

4) (Постанова N 1860)

за засвідчення правильності копій і витягів, з кожної сторінки (Постанова N 1860)

1 карбованець; (Постанова N 1860)

5) (Постанова N 1860)

за засвідчення справжності підписів, з кожного документа (Постанова N 1860)

1 карбованець; (Постанова N 1860)

Виконавчими комітетами міських і селищних Рад (Постанова N 1860)

1) (Постанова N 1860)

за посвідчення договорів про поділ майна, договорів доручення і договорів, що не підлягають оцінці (Постанова N 1860)

25 карбованців; (Постанова N 1860)

2) (Постанова N 1860)

за посвідчення договорів майнового найму (Постанова N 1860)

3 % з суми договору, але не менше 15 карбованців; (Постанова N 1860)

3) (Постанова N 1860)

за посвідчення інших договорів (Постанова N 1860)

1 % з суми договору, але не менше 15 карбованців. (Постанова N 1860)

4) (Постанова N 1860)

за посвідчення довіреностей: (Постанова N 1860)

  (Постанова N 1860)

а) (Постанова N 1860)

на управління майном і на вчинення кредитних операцій (Постанова N 1860)

20 карбованців; (Постанова N 1860)

б) (Постанова N 1860)

інших довіреностей (Постанова N 1860)

5 карбованців; (Постанова N 1860)

5) (Постанова N 1860)

за посвідчення заповітів (Постанова N 1860)

10 карбованців; (Постанова N 1860)

6) (Постанова N 1860)

за засвідчення правильності копій і витягів, з кожної сторінки (Постанова N 1860)

2 карбованці; (Постанова N 1860)

7) (Постанова N 1860)

за засвідчення справжності підписів, з кожного документа (Постанова N 1860)

3 карбованці. (Постанова N 1860)

За посвідчення особистості одержувачів поштової кореспонденції, а також за вжиття заходів до охорони майна, що його залишив померлий, державна пошліна виконавчими комітетами міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих не стягується. (Постанова N 1860)

(стаття 7 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 10.10.47 р. N 1860) (Постанова N 1860)

8. Від державної пошліни звільняються документи у кримінальних справах, у справах про аліменти, у справах про призначення й видачі допомоги багатодітним матерям, у справах опікунства, усиновлення і соціально-правового захисту неповнолітніх, а також документи, що їх видано для подання до учбових закладів.

9. Державна пошліна вноситься готівкою секретареві виконавчого комітету при вчиненні дії, що підлягає оплаті.

Сплатникові видається квитанція за встановленою формою (N 22-а), а в Книзі для запису нотаріальних дій робиться відмітка про суму стягненої пошліни із зазначенням номера квитанції.

Порядок видачі довідок про вчинені нотаріальні дії

10. Довідки про вчинені нотаріальні дії можна видавати стороннім особам (тобто особам, що не брали участі в даній нотаріальній дії як сторони) тільки за згодою осіб, від імені яких вчинено дану дію.

Крім того, довідки повинні видаватися за вимогою слідчих органів, прокурора і суду.

У всіх інших випадках секретар виконавчого комітету та інші співробітники повинні додержувати таємниці щодо вчинених за їх участю нотаріальних дій, не розголошуючи відомостей, які стали їм відомими щодо майнових і особистих прав та інтересів сторін. За порушення цього правила винні притягаються до кримінальної відповідальності, як за службовий злочин.

II. Посвідчування договорів

Договори, яких не можна посвідчувати

11. Виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих не мають права посвідчувати:

а) договори на купівлю, продаж і оренду землі, тому що земля є державною власністю і володіння нею допускається тільки на правах користування;

б) договори купівлі-продажу та оренди фруктових садів, виноградників, ягідників та інших насаджень;

в) договори на суму понад 3.000 карбованців, а також незалежно від суми: договори про продаж, дарування, обмін і заклад будівель і договори про встановлення, відчуження і заклад права забудови.

Примітка 1. Посвідчування договорів, зазначених в п. "в" цієї статті, провадиться виключно нотаріальними конторами.

(примітка 1 до підпункту "в" статті 11 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 10.10.47 р. N 1860 (Постанова N 1860),
 дію попередньої редакції примітки 1 до підпункту "в" статі 11 відновлено згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 18.11.48 р. N 2712)

Примітка 2. Договори про продаж будівель на знос на суму не вищу від 3.000 карбованців можуть посвідчуватися виконавчими комітетами міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих в порядку, зазначеному в примітці до літ. "а" п. 1 ст. 3 цієї Інструкції.

Хто може укладати договори

12. Укладати договори можуть окремі громадяни, державні установи і підприємства, кооперативні та громадські організації.

Громадяни можуть самостійно укладати договори після досягнення повноліття, тобто 18 років.

Неповнолітні, що досягли 14 років, укладають договори самі, але за згодою своїх батьків, усиновителів або опікунів, про що повинно бути зроблено відповідне застереження в самому договорі.

Від імені неповнолітніх, які не досягли 14 років, а також від імені душевнохворих, незалежно від їхнього віку, діють їхні батьки, усиновителі, опікуни.

Державні установи та підприємства, що є на державному бюджеті (союзному, республіканському чи місцевому), можуть укладати договори від свого імені тільки в тому разі, коли вони є самостійними бюджетно-кошторисними одиницями.

Юридичні особи можуть діяти тільки на підставі положення або статуту затвердженого вищим органом або Урядом. Господарські організації з правами юридичної особи (трести, торги, госпрозрахункові допоміжні підприємства, промислові артілі, споживчі товариства і т. п.) зобов'язані бути зареєстрованими в органах Міністерства фінансів. Організації, які не мають законно затверджених статутів або положень і не зареєстровані, в належних випадках, в органах Міністерства фінансів, не можуть укладати договорів.

Хто має право укладати договори від імені установ, підприємств і організацій

13. Від імені установ і підприємств договори укладають їхні керівники.

Від імені кооперативних, громадських організацій договори укладають голови або члени їхніх правлінь, як зазначено в статутах.

Коли особа, яка укладає договір від імені установи, підприємства або організації, особисто невідома особі, що вчиняє нотаріальну дію, належить вимагати від неї подання посвідчення про посаду і документа, що засвідчує її особу.

Перевірка повноважень членів правлінь кооперативної, громадської організації

14. При укладенні договора членами правління кооперативної, громадської організації необхідно перевірити їхні повноваження, для чого слід вимагати подання таких документів:

а) статута даної організації, з відміткою про його затвердження та реєстрацію;

б) протокола загальних зборів організації, на яких відбулося обрання правління;

в) протокола про розподіл обов'язків між членами правління.

Якщо при перевірці виявиться, що статут даної організації не затверджений або не зареєстрований, або що договір підписаний особами, які не є членами правління, обраними за встановленим порядком, або що строк, на який було обрано членів правління, закінчився, або, нарешті, що договір підписаний меншою кількістю членів правління, ніж цього вимагається за статутом, - у посвідченні такого договору повинно бути відмовлено.

Укладання договорів через представників

15. Керівники державних установ і підприємств, правління кооперативних, громадських організацій, а також окремі громадяни не завжди можуть особисто прибути до виконавчого комітету для посвідчення договору, тому вони можуть доручити це іншим особам - довіреним (представникам). Таке доручення оформляється видачею довіреності.

Довіреності, що їх видають державні установи та підприємства, громадські, кооперативні організації і колгоспи, оформляються підписом керівника з прикладенням печатки установи, підприємства або організації і не вимагають нотаріального посвідчення.

Довіреності, що їх видають громадяни, повинні бути обов'язково посвідчені нотаріальним порядком (в нотаріальній конторі або виконавчому комітеті міської, селищної або сільської Ради депутатів трудящих).

Перевірка особистості учасників договору

16. Якщо учасники договору невідомі особі, яка вчиняє нотаріальні дії, то їх особистість перевіряється через вимогу від них відповідних документів (паспорти, довідки сільської Ради).

Перевірка законності договору

17. При посвідченні договорів особа, яка вчиняє нотаріальні дії, повинна перевірити, чи не суперечить укладуваний договір чинному законодавству.

Які обставини перевіряються під час посвідчення договору про продаж будівель на знос

18. Під час посвідчення договору про купівлю-продаж будівлі на знос необхідно перевірити належність будівлі продавцеві, а також чи не накладений на будівлю, що продається, арешт (заборона). При наявності арешту (заборони) договір купівлі-продажу будівлі посвідчити не можна.

Примітка 1. Арешт (заборона) на будівлю може бути накладений судовими, слідчими і нотаріальними органами.

Примітка 2. Арешти (заборони) на будівлі, розташовані в містах і селищах міського типу, де немає нотаріальної контори, реєструються в найближчій нотаріальній конторі, до якої прикріплений даний населений пункт, згідно з дислокацією, затвердженою начальником управління Міністерства юстиції УРСР при виконавчому комітеті відповідної обласної Ради депутатів трудящих.

Примітка 3. Реєстрація арештів (заборон), накладених на будівлі, що знаходяться на території сільради, провадиться сільрадою.

Для реєстрації арештів (заборон) сільрада веде особливий реєстр за доданою до цієї інструкції формою.

Про реєстрацію арешта (заборони) сільрада забов'язана негайно повідомити установу або службову особу, за постановою якої накладений арешт (заборона).

Підписання й оформлення договору

19. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню, подається в двох або трьох примірниках (за бажанням учасників договору), з цілком однаковим у всіх примірниках текстом.

20. В договорі повинні бути зазначені повністю імена, по батькові, прізвища та місце проживання учасників договору.

Якщо в договорі бере участь державна установа, підприємство, кооперативна, громадська організація, то назва її також повинна бути наведена повністю із зазначенням її місця перебування.

Згадувані в договорі числа, суми і номери повинні бути вказані, хоч би один раз, літерами.

21. Всі примірники договору повинні бути написані ясно і чітко, щоб можна було легко прочитати написане.

Договори з підчистками для посвідчення не приймаються.

22. Після перевірки законності договору, перевірки особистості його учасників або повноважень і особистості їхніх довірених (представників), особа, яка вчиняє нотаріальні дії, пропонує учасникам договору підписати всі примірники договору.

Якщо договір був підписаний раніше, то слід перевірити через опитування учасників договору, чи самі вони його підписали.

Якщо особа, яка укладає договір, не може власноручно підписатися внаслідок неписьменності, фізичних вад або хвороби, то ця особа може доручити підписування документа іншій особі. У цьому разі підписування документа провадиться в присутності особи, яка вчиняє натаріальні дії.

Той, хто розписується за іншу особу, повинен перед своїм підписом зазначити, що він розписався за іншу особу за її проханням, з такої-то причини.

Ця ж обставина повинна бути зазначена і в посвідчувальному написі. При цьому перевіряється особистість як того, хто розписався за іншу особу, так і цієї особи.

23. Якщо в договорі є виправлення, то їх треба окремо застерегти (зазначити) в усіх примірниках договору перед підписом осіб, які беруть участь в договорі.

24. Якщо договір викладений на кількох аркушах, усі аркуші кожного примірника договору треба пронумерувати, прошити і скріпити печаткою виконавчого комітету, із зазначенням загальної кількості аркушів.

25. Посвідчувальний напис робиться на останньому аркуші договору. Після того, як на всіх примірниках договору зроблено посвідчувальний напис, скріплений підписом особи, яка вчиняє нотаріальні дії, і печаткою виконавчого комітету, договір заноситься до Книги для запису нотаріальних дій.

Після оформлення договору перший його примірник підшивається до особливого наряду (справи), де повинні зберігатися нотаріально посвідчені договори і довіреності, а решта примірників видається учасникам договору, під їх розписку в Книзі для запису нотаріальних дій.

Кожний учасник договору має право одержати примірник оригіналу договору. Копії договору можуть видаватися його учасникам без усякого обмеження, із оплатою встановленої за засвідчення копій пошліни.

III. Посвідчення довіреностей

Хто може видавати довіреності

26. Довіреності можуть видавати державні установи та підприємства, кооперативні та громадські організації і громадяни, які досягли повноліття, тобто 18-річного віку.

Неповнолітні, які досягли чотирнадцяти років, можуть видавати довіреності за згодою своїх законних представників (батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників), про що повинно бути зроблено відповідне застереження в довіреності.

27. Державні установи, підприємства та організації можуть видавати довіреності на вчинення тільки таких дій, які дозволено їм статутом або положенням, на підставі якого вони діють.

На який строк можна видавати довіреність

28. Довіреність може бути видана на строк не більше як три роки. Якщо в довіреності строк не зазначений, то вона діє лише протягом одного року з дня її видачі.

Перевірка особистості і повноважень довірителів

29. Перевірка особистості повноважень довірителів провадиться порядком, зазначеним в ст. ст. 14 і 15 цієї Інструкції.

Передовірення

30. Передовіряти свої повноваження іншій особі довірений (представник) може тільки в тих випадках, коли про це прямо вказано в довіреності.

Передовірення - це та сама довіреність, тому вона посвідчується за правилами, встановленими для довіреності.

31. При нотаріальному посвідченні передовірення треба звірити довіреність з передовіренням. Це робиться для того, щоб порядком передовірення не було передано повноважень більше, ніж надано в основній довіреності, і щоб строк передовірення не був більшим від того строку, на який видано основну довіреність.

Про видачу передовірення повинна бути зроблена відмітка на основній довіреності.

Підписання і оформлення довіреностей

32. Для нотаріального посвідчення довіреність подається в двох цілком однакових примірниках. В довіреності повинні бути повністю зазначені імена, по батькові та прізвища довірителя та його представника і їх місце проживання, а також повинно бути зазначено, які повноваження надаються представникові, тобто які дії він може вчиняти від імені довірителя.

33. Явка представників при посвідченні на їх ім'я довіреностей не вимагається.

34. При посвідченні довіреностей додержуються правил, викладених у ст. ст. 5, 20, 25, цієї Інструкції.

IV. Посвідчення заповітів

35. Виконавчий комітет може посвідчувати заповіти тільки тих громадян, які постійно проживають на його території.

36. Заповіт для посвідчення повинен бути поданий особисто заповідачем або складений з його слів особою, яка вчиняє нотаріальні дії.

37. При посвідченні заповіту заповідачеві повинен бути роз'яснений зміст ст. 422 Цивільного Кодексу УРСР, а саме:

а) заповідач може заповідати все своє майно або частину його;

б) заповідач може заповідати своє майно одній або кільком особам, які за законом можуть бути спадкоємцями: своїм дітям, в тому числі усиновленим, дружині, батькам, братам, сестрам, непрацездатним особам, які були на утриманні спадкодавця не менше одного року до його смерті, а також своїм онукам і правнукам, якщо їхні батьки померли до відкриття спадщини;

в) заповідач може заповідати своє майно і іншим особам на свій розсуд, при умові, якщо у нього немає спадкоємців за законом;

г) заповідач може заповідати все своє майно або частину його державним і громадським організаціям;

д) заповідач може позбавити спадщини всіх або будь-кого з осіб, що мають право бути спадкоємцями за законом, але він не має права позбавити спадщини своїх неповнолітніх дітей та інших непрацездатних спадкоємців у тій частині, яку належало б одержати їм у спадщину за законом. За цими особами належна їм за законом частина майна повинна бути збережена в заповіті.

38. Про те, що спадкодавцеві роз'яснено зміст ст. 422 Цивільного Кодексу, повинно бути зазначено в заповіті перед підписом спадкодавця.

39. В заповіті повинно бути зазначено, кому і яке саме майно заповідається в натурі, або повинна бути виділена кожному з спадкоємців по заповіту певна частина майна (половина, третина, чверть і т. ін.).

40. При посвідченні заповіту належність спадкодавцеві заповіданого майна не перевіряється, а також не вимагається доказів родинних зв'язків заповідача з особами, яким він заповідає майно.

41. Не може бути посвідчений заповіт на користь особи, яка розписується за заповідача внаслідок його неписьменності, фізичних вад або хвороби.

42. На той випадок, якщо визначений в заповіті спадкоємець помре раніше заповідача, останній може в тому ж заповіті вказати іншого спадкоємця.

43. Майно, що належить селянському колгоспному або одноосібному двору (житловий будинок, худоба, птиця, дрібний реманент і т. ін.) заповідати не можна.

Тільки в тому випадкові, якщо в дворі лишився єдиний і до того ж останній його член, він має право заповідати майно двору загальним порядком.

Щодо майна, яке належить членові двору за правом особистої власності (наприклад: швейна машина, велосипед, радіоприймач і т. п.), то воно може бути предметом спадкування на загальних підставах.

44. Забороняється посвідчення заповіту, за яким майно заповідається не у власність, а на вічне володіння або користування.

45. Заповіт складається в двох примірниках, з яких перший підшивається в наряд (справу), а другий видається заповідачеві.

V. Засвідчення правильності копій документів

46. Виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих засвідчують копії тільки з документів, зазначених у пункті 2 ст. 3 цієї Інструкції.

Ні з яких інших документів виконавчі комітети копій не засвідчують.

47. Засвідчення копій з документів може провадитись сільрадами тільки для громадян, які постійно проживають на території даної Ради.

Виконавчі комітети міських і сільських Рад не засвідчують копій з підчищених документів і копій з копій документів.

48. При засвідченні правильності копії з поданого документа треба звірити (зчитати) копію з оригіналом. В копії повинно бути дослівно повторено зміст оригіналу документа.

49. Якщо в оригіналі є поправки, приписки, закреслені слова, то перед засвідчувальним написом на копії документа всі ці виправлення треба вказати (застерегти). Так само, якщо є будь-які виправлення в самій копії, то їх треба застерегти перед засвідчувальним написом.

50. Засвідчення правильності копій документів провадиться за правилами, встановленими ст. 5 цієї Інструкції. Засвідчена копія документа видається особі, що подала документ під його розписку в Книзі запису нотаріальних дій.

VI. Засвідчення справжності підписів на документах

51. Виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих для засвідчення справжності підписів приймають документи, які за своїм змістом не суперечать законові.

52. Не допускається засвідчення справжності підписів на договорах.

На договорі може бути засвідчений лише підпис особи, що розписалася за неписьменного або особи, нездатної підписатися з причин фізичних вад або хвороби.

53. Забороняється засвідчувати справжність підписів громадян на рахунках і розписках, що їх видають вони представникам державних установ, підприємств, кооперативних і громадських організацій про одержання грошових сум за продані цим установам, підприємствам і організаціям продукти і товари, а також за зроблені послуги.

Коли сторони побажають такі правовідносини оформити, то вони можуть здійснити це через укладення двобічного договору за загальними правилами укладення і оформлення договорів.

54. Підпис на документі повинен бути зроблений в присутності особи, яка виконує натаріальні дії. При цьому перевіряється особистість особи, яка підписалася.

Коли документ підписаний раніше, то, опитуючи особу, яка подала документ, треба перевірити, чи сама вона зробила підпис на поданому документі.

55. Коли особа, яка подала документ для засвідчення підпису, не може власноручно підписатися внаслідок неписьменності, фізичних вад або хвороби, застосовуються правила, викладені в ст. 22 цієї Інструкції.

56. Документ із засвідченим підписом після реєстрації його в Книзі для запису нотаріальних дій видається особі, яка подала документ, під її розписку в згаданій Книзі.

VII. Засвідчення особистості одержувача кореспонденції

57. Засвідчення особистості одержувачів кореспонденції (повісток, листів, телеграм, грошових переказів, посилок) і запис цих дій до Книги для запису нотаріальних дій провадиться за тими ж правилами, що і засвідчення підпису.

VIII. Охорона спадкового майна

58. Для охорони спадкового майна треба вживати таких заходів:

а) встановлення складу спадкового майна через опис його і проведення оцінки;

б) передачу майна на зберігання.

59. Заходи охорони спадкового майна вживаються за заявою:

а) будь-кого із спадкоємців, які проживають в місці знаходження спадщини;

б) інших зацікавлених осіб;

в) державних органів і громадських організацій (органів опіки, фінансових органів, прокуратури, суду, міліції та ін.), коли це викликається інтересами держави, спадкоємців та інших осіб.

Заходи охорони спадкового майна повинні бути вжиті не пізніше наступного дня після подання про це заяви.

60. Заходів до охорони майна вживає особа, яка спеціально виділяється для цього виконавчим комітетом міської, селищної або сільської Ради депутатів трудящих.

61. Про вжиті заходи до охорони спадкового майна повідомляються відсутні спадкоємці, коли їх адреси відомі.

62. Опис спадкового майна провадиться з участю понятих (наприклад: сусідів, зацікавлених осіб та ін.).

63. Оцінка спадкового майна провадиться:

а) того, що не було у вжитку - за середніми ринковими цінами;

б) того, що було у вжитку - за такими ж цінами з врахуванням процента зужиткованості;

в) будівель - за інвентарізаційною оцінкою, а якщо такої немає - за страховою.

64. Описане майно передається на зберігання кому-небудь з присутніх спадкоємців, а в разі його відмовлення або коли спадкоємці відсутні - іншій особі під розписку на акті опису.

65. Зброя та вибухові речовини здаються за окремим описом органам міліції; валютні цінності (облігації, гроші, вироби з дорогоцінних металів) - до місцевих або найближчих установ Державного банку.

66. Акт опису та оцінки майна складається за доданою до цієї Інструкції формою в 2 примірниках, з яких перший з розпискою на ньому особи, яка прийняла майно на зберігання, підшивається в наряд (справу), а другий віддається охоронцеві майна.

67. Охорона спадкового майна триває до того часу, поки його не приймуть спадкоємці, але не більше як 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Після закінчення цього строку спадкове майно передається до місцевого фінансового відділу.

68. Особа, яка прийняла на охорону описане спадкове майно, одержує винагороду відповідно до такси, а саме:

5 % із суми оцінки, якщо майно оцінене не більше як в 50 крб.; 3 %, якщо майно оцінене в сумі від 51 до 250 карбованців і 1 1/2 %, якщо воно оцінене понад 250 крб.

За охорону тварин плата збільшується на 50 %.

Якщо для охорони майна потрібні якісь витрати, наприклад: наймання вартових, окреме приміщення для зберігання майна, годівля тварин, перевезення майна і т. ін., то ці витрати повертаються охоронцеві окремо в їхньому фактичному розмірі.

Витрата на охорону спадкового майна оплачується спадкоємцями, які прийняли спадщину, а в разі, коли спадщина є виморочною, - органам, в розпорядження якого вона переходить.

IX. Подання технічних послуг

69. Вчиняючи нотаріальні дії, виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих можуть, на прохання зацікавлених осіб, подавати їм також технічну допомогу щодо оформлення договорів та інших документів, для посвідчення або засвідчення яких вони звертаються до виконавчого комітету.

X. Нотаріальне діловодство

Книга для запису нотаріальних дій

70. Виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих, що вчиняють нотаріальні дії, записують ці дії до окремої Книги для запису нотаріальних дій.

Книгами для запису нотаріальних дій виконавчі комітети міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих постачаються централізованим порядком виконавчими комітетами обласних Рад депутатів трудящих.

71. Книга для запису нотаріальних дій є тим документом, який, в разі потреби, засвідчує факт вчиненої в виконавчому комітеті нотаріальної дії. Тому вона повинна вестись правильно і охайно.

72. Книга для запису нотаріальних дій повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою вищого виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

73. В Книзі для запису нотаріальних дій не допускається ніяких підчисток, прогалин (незаповнених місць).

74. Кожна нотаріальна дія записується до Книги для запису нотаріальних дій за певним номером, який проставляється і в посвідчувальному (засвідчувальному) написі, зробленому на документі. З початку кожного календарного року нумерація ведеться з першого номера.

75. В Книзі для запису нотаріальних дій записується: до графи 1-ої - порядковий номер, до графи 2-ої - час посвідчення документа, засвідчення підпису, копії, до графи 3-ої - короткий зміст документа, до графи 4-ої - сума стягненої державної пошліни і в графі 5-ій - розписуються громадяни про одержання посвідчених (засвідчених) для них документів.

Примітка. Якщо особи, що беруть участь у складанні документа, звільнені, згідно з чинними правилами, від стягнення державної пошліни, в графі 4 зазначається: "від стягнення державної пошліни звільнений".

Наряд (справа) нотаріально посвідчених договорів і довіреностей

76. Крім Книги для запису нотаріальних дій, виконавчий комітет міської, селищної або сільської Ради депутатів трудящих повинен завести у себе окремий наряд (справу), до якого підшиваються перші примірники всіх нотаріально-посвідчених договорів і довіреностей, а також усі довідки і документи, які вимагались при нотаріальному посвідченні їх.

На всіх документах, що стосуються до того або іншого договору чи довіреності, проставляється той же номер, під яким договір або довіреність записані в реєстр.

XI. Порядок оскарження нотаріальних дій, вчинюваних виконавчими комітетами міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих

77. Скарги на неправильні дії виконавчих комітетів по вчиненню нотаріальних дій можуть бути подані в народний суд, за місцем перебування виконавчого комітету, в 10-денний строк з дня вчинення нотаріальної дії або відмовлення вчинити її.

78. Скарги на неправильне вчинення нотаріальних дій можуть подаватися як безпосередньо в народний суд, так і через виконавчий комітет відповідної Ради депутатів трудящих.

Скарга, що надійшла до виконавчого комітету і подана в строк, повинна бути протягом трьох днів передана в народний суд з поясненнями і з доданням необхідних документів.

Особа, яка пропустила строк оскарження, може просити суд про відновлення строку.

79. Строк подання скарги на тяганину у вчиненні нотаріальних дій не обмежений. Ці скарги подаються голові виконавчого комітету.

80. Особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов'язана роз'яснити громадянам і організаціям, що вважають її дії неправильними, порядок і строк оскарження цих дій.

XII. Інструктування, обстеження та ревізія міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих по вчиненню ними нотаріальних дій

81. Інструктування міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих по вчиненню ними нотаріальних дій здійснюється нотаріусом найближчої нотаріальної контори.

Інструктування повинно провадитись переважно через усні вказівки. Для цього слід користуватися всіма наявними випадками зокрема, нарадами голів і секретарів сільських Рад депутатів трудящих, що їх скликають виконавчі комітети районних Рад і т. інш. У доповідях і бесідах нотаріус роз'яснює нотаріальні функції, що їх вчиняють виконавчі комітети, і цю інструкцію, а також розбирає помилки та недоліки, що вони їх допускають при вчиненні нотаріальних дій.

82. Обстеження й ревізія вчинення нотаріальних дій у виконавчих комітетах міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих провадиться представниками вищих виконавчих комітетів.

За правильним стягненням державної пошліни і своєчасним внесенням її до каси Держбанку наглядають місцеві фінансові органи.

Додатки: 1. Форми посвідчувальних (засвідчувальних) написів.

2. Форма акта опису і оцінки спадкового майна.

3. Форма Книги для запису нотаріальних дій.

4. Форма реєстру арештів (заборон) для виконавчих комітетів сільрад.

 

Заступник Міністра юстиції УРСР

І. Воронов

 

Додатки до Інструкції

Форма N 1

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НА ДОГОВОРІ

194__ р., місяця, "_____" дня.

Цей договір нотаріально посвідчений в Барахтянській сільській Раді депутатів трудящих, Васильківського району, Київської області.

Стягнено державної пошліни карбованців.

В Книзі для запису нотаріальних дій N ___

Секретар

(підпис)

                       Печатка

 

 

Форма N 2

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НА ДОВІРЕНОСТІ

194__ р., місяця, "___" дня.

Ця довіреність нотаріально посвідчена в Барахтянській сільській Раді депутатів трудящих, Васильківського району, Київської області.

Стягнено державної пошліни 1 карбованець.

В Книзі для запису нотаріальних дій N

Секретар

(підпис)

                       Печатка

 

 

Форма N 3

НАПИС ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

194__ р., місяця, "___" дня.

Барахтянська сільська Рада депутатів трудящих, Васильківського району, Київської області, свідчить правильність цієї копії з оригіналом.

Стягнено державної пошліни 1 карбованець.

В Книзі для запису нотаріальних дій N

Секретар

(підпис)

                       Печатка

 

 

Форма N 4

НАПИС ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ

Барахтянська сільська Рада депутатів трудящих, Васильківського району Київської області, свідчить справжність підпису Сєрова Степана Івановича який підписався на цьому документі.

Стягнено державної пошліни 1 карбованець.

В Книзі для запису нотаріальних дій N

Секретар

(підпис)

                       Печатка

 

 

Форма N 5

НАПИС ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ ОСОБИ, ЯКА РОЗПИСАЛАСЯ ЗА НЕПИСЬМЕННОГО

194__ р., місяця, "___" дня.

Барахтянська сільська Рада депутатів трудящих, Васильківського району, Київської області, свідчить справжність підпису Смірнова Миколи Степановича, який розписався за Тихонова Олександра Петровича, за його проханням, з огляду на його неписьменність.

Стягнено державної пошліни 1 карбованець.

В Книзі для запису нотаріальних дій N

Секретар

(підпис)

                       Печатка

 

 

Форма N 6

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НА ЗАПОВІТІ

"___" 194__ р.

Цей заповіт посвідчено в Барахтянській сільській Раді депутатів трудящих, Васильківського району, Київської області.

Стягнено державної пошліни карбованців.

Секретар

(підпис)

                       Печатка

 

 

Форма N 7

АКТ
ОПИСУ Й ОЦІНКИ СПАДКОВОГО МАЙНА

"___" 194   р. Я _____ ______
                                                                                                               (посада, ім'я, по батькові та прізвище),
діючий за дорученням виконавчого комітету, Барахтянської сільської Ради депутатів трудящих Васильківського району, Київської області, від 194__ р., при участі понятих (імена, по батькові, прізвища та адреса), склав цей опис майна, що залишилося після смерті померлого 194__ р. _____
          (дата)                                                                     (ім'я, по батькові та прізвище померлого),
який проживав у с. Барахти:

NN п. п.

Назва майна з докладним описом речей

Кількість

Оцінка

Примітка

1

Годинник срібний чоловічий, фірми "Мозер" N 134.780 ..

1

800 крб.

 

2

Золоте кільце 56 проби жіноче, з рубіном .........................

1

600 крб.

 

3

Велосипед чоловічий, фірми "Україна" ..............................

1

1.000 крб.

 

 

Разом ..........................

 

........... крб.

 

                                                                                                           (Суму повторити літерами)

     Цей опис складено в 2 примірниках.

     Підписи осіб, які брам участь в опису.

1.

2.

3.

4.


Цінності, зазначені в опису під N 1 і 2 (вказати, які саме речі), вилучено для передачі на зберігання до ________ філії Державного банку.
                              (назва філії)

Зазначене в цьому опису майно, за винятком вилучених вище цінностей, прийняв на відповідальне зберігання (ім'я і по батькові, прізвище та адреса охоронця).

Про відповідальність за привласнення або розтрату переданого мені на зберігання майна мені оголошено "___" 194__ р.

       (Підпис особи, яка прийняла майно на зберігання).

 

Форма N 8
(обкладинка)

УРСР

КНИГА
ДЛЯ ЗАПИСУ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

 

За 194__ рік

Виконавчого комітету ________ Ради
депутатів трудящих

Району

 

Області

 

1-а та дальші сторінки Книги для запису нотаріальних дій

NN п/п.

Рік, місяць і число

Зміст нотаріальних дій і податі документи

Стягнення державної пошліни

Розписка одержувача документа

1

5 січня 1945 р.

Посвідчений договір між Сидоровим Н. І., який проживає в м. Молочанську, Запорізької області, і подав паспорт МЦ N 1723089, що його видано Молочанським відділком міліції, і Степановим А. І., який проживає там же і подав паспорт МЦ N 207357, що його видано тим же відділком міліції, про продаж Сидоровим Степанову сарая за суму 500 карбованців.

3 карбованці
Квитанція N 1

Другий примірник договору одержав 5 січня 1945 року. Степанов

2

10 січня 1945 р.

Посвідчена довіреність на ім'я Петрова Д. П., для ведення судових справ від імені Іванова П. А., який проживає в селі Барахти, Васильківського району, і подав паспорт КМ N 1357058, що його видано Красно-Паховським районним відділком міліції.

1 карбованець
Квитанція N 2

Другий примірник довіреності одержав 10 січня 1945 року. Іванов

3

12 січня 1945 р.

Засвідчена правильність копії, на одній сторінці, із свідоцтва про народження Олександрова А. А., яке видано Пушкінським райзагсом 22 грудня 1919 року N 155.

1 карбованець
Квитанція N 3

Копію свідоцтва одержав 12 січня 1945 року. Олександров

4

15 січня 1945 р.

Засвідчена справжність підпису Волкової М. К. на підписці про згоду на продаж будівлі Волковим, її чоловіком. Волкова проживає в селі Барахти, Васильківського району, і подала про свою особистість довідку, що її видала Олександрівська сільська Рада депутатів трудящих 17 вересня 1945 р. за N 45.

1 карбованець
Квитанція N 4

Підписку одержала 15 січня 1945 року. Волкова

Остання сторінка Книги для запису нотаріальних дій

В цій Книзі пронумеровано і прошнуровано
стор.

 

Голова

(підпис)

 

Секретар

(підпис)

 

Форма N 9

РЕЄСТР
накладених і знятих арештів (заборон) виконавчого комітету Барахтянської сільської Ради депутатів трудящих, Васильківського району, Київської області

NN п/п.

Дата запису

Прізвище, ім'я та по батькові особи, на будівлю якої або право забудови накладений арешт (заборона)

Підстава накладання арешту (заборони), за чиєю вимогою, на чию користь

Сума арешту (заборони)

Зміни внесені до арешту (заборони), підстава і суть цих змін

Зняття арешту (заборони), підстави

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Нумерація в реєстрі, починаючи з N 1, триває без перерви рік у рік.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали