МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2011

м. Київ

N 840

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 125/20438

Про затвердження Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

Відповідно до Законів України "Про Збройні Сили України", "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав", "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях" та з метою виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом) Збройних Сил України під час їх участі в міжнародних миротворчих операціях, коригування та перерозподілу функцій та повноважень органів військового управління, задіяних у системі миротворчої діяльності Збройних Сил України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 10.05.2006 N 252 "Про затвердження Інструкції з організації участі миротворчих контингентів і персоналу Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.05.2006 за N 605/12479 (із змінами), визнати таким, що втратив чинність.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
28.12.2011 N 840

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 125/20438

ІНСТРУКЦІЯ
з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок підготовки миротворчих контингентів (персоналу) для участі в міжнародних миротворчих операціях, керівництва їх повсякденною діяльністю, організації всебічного забезпечення, вивчення та впровадження миротворчого досвіду, а також пов'язані з цим завдання структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та підпорядкованих їм органів військового управління.

1.2. Характер та форми участі України в міжнародних миротворчих операціях визначаються Конституцією України та законодавством України, її міжнародними зобов'язаннями, а також рішеннями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) та вимогами регіональних організацій, під егідою яких проводиться міжнародна миротворча операція.

1.3. Підготовка, направлення (ротація, виведення) миротворчих контингентів (персоналу) та виконання ними миротворчих завдань на території інших країн здійснюються на підставі міжнародних договорів України у порядку і на умовах, визначених законодавством України.

Пріоритетні цілі участі України у міжнародній миротворчій діяльності, завдання та механізми реалізації національних інтересів у цьому процесі визначаються Стратегією міжнародної миротворчої діяльності України, затвердженою Указом Президента України від 15.06.2009 N 435 (далі - Стратегія міжнародної миротворчої діяльності України).

II. Обов'язки посадових осіб Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях

2.1. Міністр оборони України:

подає відповідно до вимог Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" пропозиції Міністерства оборони України щодо воєнно-політичної доцільності направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі в міжнародних миротворчих операціях;

організовує та контролює виконання рішень Президента України про участь миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

у межах своїх повноважень підписує накази з питань участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях та організовує контроль їх виконання;

виконує інші функції відповідно до законів України та актів Президента України, а також інших нормативно-правових актів, що регламентують підготовку і застосування Збройних Сил України.

2.2. Перший заступник Міністра оборони України:

організовує підготовку пропозицій Міністерства оборони України щодо воєнно-політичної доцільності направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі в міжнародних миротворчих операціях;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію завдань щодо участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

погоджує проекти наказів Міністерства оборони України щодо участі Збройних Сил України в міжнародній миротворчій діяльності України;

за дорученням Міністра оборони України виконує інші функції щодо участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародній миротворчій діяльності України.

2.3. Заступники Міністра оборони України (згідно з розподілом обов'язків) у межах компетенції організовують виконання відповідних заходів щодо оперативного, тилового, технічного, гуманітарного, соціально-правового та фінансового забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях.

2.4. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України в межах своєї компетенції беруть участь у виконанні завдань щодо забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях з моменту їх попередньої підготовки до повернення в Україну та розформування (повернення до місць проходження служби / дислокації).

2.5. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України організовує заходи кадрового забезпечення в межах визначених повноважень.

2.6. Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України бере в установленому порядку участь у підготовці пропозицій і висновків щодо воєнно-політичної доцільності направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі у міжнародній миротворчій операції.

2.7. Департамент міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України:

за дорученням керівництва Міністерства оборони України організовує розробку та підписання відповідних міжнародних договорів щодо міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України;

забезпечує взаємодію із закордонними дипломатичними установами України з питань підготовки, направлення (ротації, виведення) та виконання завдань (за потреби) миротворчих контингентів (персоналу);

забезпечує отримання через Міністерство закордонних справ України дозволу на транзит миротворчих контингентів через території інших держав за поданням командування виду Збройних Сил України, на яке покладено підготовку миротворчого контингенту.

2.8. Департамент фінансів Міністерства оборони України:

бере в установленому порядку участь у підготовці пропозицій і виконанні рішень щодо фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням участі підрозділів Збройних Сил України у міжнародних операціях, та окремих військовослужбовців Збройних Сил України, направлених для тимчасового проходження військової служби за межами України;

за поданням Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України готує платіжні вимоги (рахунки) до міжнародних організацій щодо відшкодування витрат, пов'язаних з участю підрозділів Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях під егідою цих організацій, та здійснює оперативний облік компенсаційних надходжень;

здійснює тарифікацію затверджених в установленому порядку штатів (переліків змін до штатів) миротворчих контингентів.

2.9. Департамент розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України:

організовує під час підготовки до направлення та ротацій миротворчих контингентів, у межах кошторисних призначень на відповідні цілі, укладання договорів на закупівлю озброєння, військової техніки, майна та послуг за поданими заявками, а також забезпечує контроль їх виконання.

2.10. Головне управління розвідки Міністерства оборони України бере участь у здійсненні інформаційно-аналітичного забезпечення заходів підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях.

2.11. Національний університет оборони України:

проводить загальну підготовку з миротворчої тематики в рамках програм підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів;

здійснює підготовку миротворчого персоналу, перекладачів (бортових перекладачів), керівного складу та офіцерів багатонаціональних штабів зі складу миротворчих контингентів Збройних Сил України на курсах у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності;

вивчає та впроваджує досвід участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях, відпрацьовує пропозиції щодо внесення необхідних змін до нормативно-правових документів із зазначеної тематики;

бере участь у визначенні вимог до підготовки миротворчих контингентів (персоналу);

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

бере участь в удосконаленні підготовки керівного складу миротворчих контингентів складом мобільних груп викладачів безпосередньо в районах їх підготовки.

2.12. Департамент преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України:

організовує висвітлення в засобах масової інформації міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України;

організовує підготовку кандидатів на посади офіцерів (зв'язку з засобами масової інформації) - помічників командирів миротворчих контингентів щодо практичних аспектів інформаційного забезпечення діяльності миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях.

2.13. Координацію і контроль заходів з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях здійснює начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України через своїх заступників.

2.14. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України:

подає пропозиції Міністру оборони України щодо направлення миротворчого контингенту і персоналу для участі у міжнародній миротворчій операції;

подає пропозиції Міністру оборони України щодо підготовки проекту наказу Міністерства оборони України про організацію підготовки, направлення, ротації та повернення миротворчих контингентів, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях (далі - наказ Міністерства оборони України);

затверджує план направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту;

здійснює загальне керівництво діяльністю миротворчих контингентів (персоналу) та організовує всебічне забезпечення їх діяльності.

2.15. Заступники начальника Генерального штабу Збройних Сил України здійснюють координацію заходів з підготовки та діяльності миротворчих контингентів (персоналу) (згідно з розподілом обов'язків).

2.16. Командування видів Збройних Сил України:

беруть участь у підготовці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення миротворчих контингентів для участі у міжнародній миротворчій операції;

надають пропозиції до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України для підготовки проекту наказу Міністерства оборони України;

здійснюють підготовку миротворчих контингентів;

розробляють проекти штатів (переліків змін до штатів тощо) миротворчих контингентів, погоджують їх з відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

забезпечують своєчасне доведення затверджених та протарифікованих штатів (переліків змін до штатів тощо) до миротворчих контингентів;

розробляють та надають до Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо організації зв'язку і використання інформаційних систем, забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування у миротворчих контингентах;

здійснюють практичні заходи щодо забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування, під час підготовки та виконання завдань миротворчими контингентами Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях;

визначають потребу в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, фінансовому ресурсі, інших матеріальних засобах, необхідних для підготовки та виконання завдань миротворчими контингентами, беруть участь у здійсненні контролю за якістю та прийомом робіт, проведених ремонтними підприємствами Міністерства оборони України з ремонту (відновлення) авіаційної техніки (кораблів та суден);

забезпечують подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України (через Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України) документальних підтверджень та інших належним чином оформлених документів щодо понесених витрат, які відповідно до укладених міжнародних договорів України підлягають відшкодуванню міжнародними організаціями;

надають необхідні заявки до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України щодо навчання керівного складу миротворчих контингентів наступних ротацій на курсах вивчення іноземних мов як в Україні, так і за кордоном;

надають необхідні (детальні та обґрунтовані) заявки на здійснення всебічного забезпечення до структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, у віданні яких знаходиться відповідна номенклатура товарів, робіт і послуг, а тих, що потребують закупівлі, - у тому числі і до відповідального виконавця бюджетної програми (підпрограми), за рахунок коштів якої здійснюватиметься закупівля;

відпрацьовують розрахунки на перевезення миротворчих контингентів транспортом загального користування та подають їх до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України;

організовують переміщення миротворчих контингентів Збройних Сил України до району виконання завдань за призначенням;

розробляють та подають на затвердження командувачу виду Збройних Сил України обґрунтований належним чином проект переліку товарно-матеріальних цінностей (у кількісних та вартісних показниках), які підлягають придбанню за межами України в іноземній валюті за готівку (далі - Перелік), погодженого з Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, службами забезпечення Збройних Сил України, у віданні яких знаходиться відповідна номенклатура товарів, та відповідальним виконавцем бюджетної програми, за рахунок коштів якої здійснюватиметься закупівля;

здійснюють (відповідно до закріпленої номенклатури товарів, робіт і послуг) матеріально-технічне забезпечення підготовки та діяльності миротворчих контингентів;

у встановлені терміни опрацьовують обґрунтовані належним чином фінансово-економічні розрахунки, здійснюють фінансове планування, використання та звітування за отримані бюджетні асигнування на організацію підготовки та участі миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях;

здійснюють розподіл (внесення змін до розподілу) виділених бюджетних асигнувань за погодженням з відповідальним виконавцем бюджетної програми (підпрограми), визначеної для забезпечення участі в міжнародних миротворчих операціях;

організовують митне оформлення озброєння, військової техніки, матеріально-технічних засобів та підготовку пакета документів для отримання дозвільного документа Державної служби експортного контролю України на товари військового призначення та подвійного використання, які тимчасово вивозяться (ввозяться) за межі України (в Україну);

організовують управління (підтримання системи управління, яка дозволяє у цілодобовому режимі здійснювати управління миротворчими контингентами) та здійснюють безпосереднє управління діяльністю миротворчих контингентів (на етапах підготовки, розгортання, застосування, проведення планових ротацій та повернення в Україну).

2.17. Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

узагальнює та готує пропозиції і висновки начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та, за його дорученням, Міністру оборони України щодо направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі у міжнародній миротворчій операції;

організовує підготовку та надає до Міністерства закордонних справ України інформацію, необхідну для підготовки відповідних законів України, інших нормативно-правових актів з питань участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях відповідно до вимог Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав";

здійснює, в межах компетенції, підготовку національних та міжнародних проектів нормативно-правових документів щодо участі Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях;

розробляє проекти наказів Міністерства оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України щодо організації підготовки, направлення, проведення ротацій та виведення українських миротворчих контингентів;

організовує взаємодію з центральними органами виконавчої влади України з питань виконання заходів, спрямованих на практичну реалізацію Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України;

здійснює загальне планування участі (направлення, ротації, виведення) миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

організовує взаємодію зі стратегічними органами військового управління міжнародних організацій та збройних сил інших держав щодо направлення, застосування, всебічного забезпечення, ротації та, у разі необхідності, виведення (евакуації) миротворчих контингентів (персоналу);

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України з питань підготовки, направлення (ротацій, виведення), виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом), а також їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

бере участь у визначенні потреби в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, інших матеріальних засобах, необхідних для виконання завдань миротворчими контингентами;

планує та організовує проведення поточних перевірок під час підготовки та виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом);

здійснює управління діяльністю миротворчого персоналу під час виконання ним завдань у складі миротворчих місій;

бере участь у роботі комітетів міжнародних організацій з метою створення сприятливих умов для виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом), отримання матеріально-технічної допомоги, подання до міжнародних організацій платіжних вимог (рахунків) для сплати, витребування від цих організацій відповідних відшкодувань та детальної інформації про складові частини фінансових платежів та проведених утримань;

забезпечує отримання від миротворчих контингентів та командувань видів Збройних Сил України документальних підтверджень та інших документів, їх перевірку та подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України для подальшої обробки та підготовки платіжних вимог (рахунків) до міжнародних організацій щодо відшкодування понесених Україною витрат;

організовує перевірку платіжних вимог (рахунків), отриманих від міжнародних організацій, на предмет їх правильності та відповідності укладеним міжнародним договорам України, вживає необхідних заходів до скорочення обсягу сум, утриманих згаданими організаціями під час відшкодування понесених Україною витрат;

на підставі фінансово-планових документів, отриманих від структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України формує пропозиції до плану утримання та розвитку Збройних Сил України та бюджетного запиту Міністерства оборони України на відповідний рік з питань забезпечення участі в міжнародних миротворчих операціях;

формує пропозиції та фінансово-економічні розрахунки до паспорта бюджетної програми, кошторису Міністерства оборони України, помісячного розпису та розподілу бюджетних асигнувань, а також внесення до них змін у частині, що стосується миротворчої діяльності Збройних Сил України;

формує пропозиції до звіту Міністерства оборони України про виконання паспорта бюджетної програми та плану утримання та розвитку Збройних Сил України на відповідний рік у частині, що стосується миротворчої діяльності Збройних Сил України;

організовує та здійснює попередній і поточний фінансовий контроль у межах відповідальності Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України;

на підставі наданих заявок здійснює паспортне та візове забезпечення миротворчих контингентів (персоналу).

2.18. Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України:

беруть участь у розробці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі у міжнародних миротворчих операціях;

у межах компетенції беруть участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

на підставі наданих заявок видів Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України, на які покладено завдання щодо підготовки миротворчих контингентів (персоналу), відповідно до закріпленої номенклатури планують та здійснюють оперативне та матеріально-технічне забезпечення підготовки, направлення (ротацій) і утримання миротворчих контингентів (персоналу) у межах виділених асигнувань;

здійснюють узгодження проектів штатів (табелів до штатів) миротворчих контингентів, а також змін до них;

за напрямками діяльності здійснюють підготовку фахівців до складу миротворчих контингентів (персоналу).

2.19. Головне фінансово-економічне управління Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує координацію заходів з організації фінансового забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях.

2.20. Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України:

організовує та здійснює контроль заходів морально-психологічного забезпечення під час підготовки миротворчих контингентів (персоналу) та виконання ними завдань у складі міжнародних миротворчих операцій;

контролює та оцінює ефективність проведення заходів морально-психологічного забезпечення миротворчих контингентів (персоналу);

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях.

2.21. Центральне управління військових сполучень Збройних Сил України:

забезпечує перевезення миротворчих контингентів (персоналу) на відповідних видах транспорту до району виконання завдань за призначенням та у зворотному напрямку;

здійснює оформлення документів, необхідних для організації та проведення процедур закупівель транспортних послуг (укладання договорів з компаніями-перевізниками);

за 50 діб до початку передислокації контингенту до району виконання завдань надає до командування виду Збройних Сил України, яке направляє контингент, дані про пункти перетину державного кордону при здійсненні перевезень.

2.22. Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України:

бере участь у розробці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі у міжнародних миротворчих операціях;

бере участь у розробці та внесенні змін до проектів схем організації, штатів, переліків змін та табелів до штатів миротворчих контингентів, які розробляються відповідними штабами видів Збройних Сил України;

організовує своєчасне доведення згаданих документів до відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, служб забезпечення Збройних Сил України.

2.23. Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України:

бере участь у розробці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі у міжнародних миротворчих операціях;

організовує заходи кадрового забезпечення в межах визначених повноважень.

2.24. Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України:

організовує медичне забезпечення миротворчих контингентів (персоналу);

організовує санітарно-карантинні заходи, поглиблене медичне обстеження особового складу миротворчих контингентів (персоналу) після повернення до України та їх медичний нагляд у встановлені терміни;

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях.

2.25. Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України:

здійснює організацію зв'язку з миротворчими контингентами;

здійснює контроль за станом захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування під час підготовки миротворчих контингентів кожної ротації та виконання ними завдань на території іноземних держав;

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

забезпечує миротворчі контингенти (персонал) засобами зв'язку та автоматизації.

2.26. Центральне управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України:

здійснює планування скритого зв'язку з миротворчими контингентами, забезпечує їх засобами криптографічного захисту інформації та іншими матеріально-технічними засобами відповідної номенклатури;

організовує перевезення техніки і документів з обмеженим доступом через державний кордон та доставку їх у пункти дислокації миротворчих контингентів;

здійснює контроль за станом охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, безпеки спеціальних видів зв'язку відповідно до розподілу повноважень під час підготовки миротворчих контингентів кожної ротації та виконання ними завдань;

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях.

2.27. Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України є забезпечувальним фінансовим органом для військових підрозділів зі складу миротворчих контингентів:

здійснює фінансування діяльності миротворчого персоналу за межами України відповідно до укладених міжнародних договорів;

забезпечує зарахування на спеціальні карткові рахунки грошового забезпечення в національній валюті (у передбачених випадках) та щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті військовослужбовцям зі складу миротворчих контингентів (персоналу);

формує та подає на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України пропозиції стосовно:

обсягу готівкових коштів в іноземній валюті, які підлягають вивезенню за межі України для забезпечення окремих потреб миротворчих контингентів (з урахуванням Переліку, попередньо затвердженого відповідно до пункту 2.16 цього розділу, потреби в коштах на авансові виплати грошової винагороди та забезпечення інших невідкладних потреб);

способів забезпечення готівковою іноземною валютою потреб миротворчих контингентів та визначення повноважного представника на вивезення коштів за межі України, з яким укладатиметься договір про повну матеріальну відповідальність;

здійснює супроводження оформлених документів щодо відкриття спеціальних карткових рахунків у банківській установі;

бере участь у здійсненні контрольних заходів, пов'язаних з перевіркою фінансової діяльності військових підрозділів зі складу миротворчих контингентів за межами України.

2.28. За потреби до виконання завдань щодо участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях (за належністю) можуть залучатись інші структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

III. Основи планування участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях

3.1. Планування участі включає:

підготовку проектів та удосконалення нормативно-правових актів з питань участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

розробку проектів відповідних планів, директив, інструкцій з питань підготовки, направлення та виконання миротворчих завдань під час участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях;

розробку нових або доопрацювання існуючих навчальних програм підготовки миротворчого персоналу в Національному університеті оборони України;

прогнозування подальшої участі миротворчих контингентів (персоналу) в існуючих та нових міжнародних миротворчих операціях;

визначення потреби в коштах, необхідних для формування, підготовки, направлення (повернення) та забезпечення діяльності миротворчих контингентів (персоналу) за межами України;

аналіз можливостей фінансового забезпечення запланованих заходів шляхом порівняння обсягів визначених потреб та наявності відповідних кошторисних призначень;

досягнення підрозділами, які плануються до участі в міжнародних миротворчих операціях, відповідних рівнів взаємосумісності, які визначаються вимогами відповідних місій (операцій);

удосконалення роботи органів військового управління з питань керівництва підготовкою, направлення та діяльності миротворчих контингентів (персоналу);

оснащення миротворчих контингентів (персоналу) сучасною технікою та озброєнням;

створення запасів матеріально-технічних ресурсів;

підготовку керівного складу миротворчих контингентів (персоналу).

3.2. Відповідно до Законів України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях", "Про Порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" та Указу Президента України від 01.02.2000 N 153 "Про Порядок розгляду пропозицій щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях" Міністерство оборони України бере участь у підготовці пропозицій щодо доцільності направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі в міжнародних миротворчих операціях.

До підготовки пропозицій Міністерства оборони України щодо доцільності направлення миротворчих контингентів (персоналу) для участі в міжнародних миротворчих операціях залучаються структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України та командування видів Збройних Сил України за рішенням Міністра оборони України і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Пропозиції мають включати наявні на момент їх внесення дані про райони дій, завдання, загальну чисельність миротворчих контингентів і персоналу, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни та умови виведення, про гарантії і компенсації особам військового і цивільного персоналу, а також інформацію про обсяги, порядок фінансування та умови відшкодування витрат, пов'язаних із участю України в міжнародній миротворчій операції.

3.3. Під час планування участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях опрацьовуються відповідні двосторонні або багатосторонні договори (меморандуми, технічні угоди тощо), які визначають умови участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях.

З метою визначення умов участі миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН опрацьовується Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ООН щодо внесення ресурсів до конкретної миротворчої місії ООН (далі - Меморандум) та, за потреби, Лист про допомогу щодо надання послуг або окремих зразків військової техніки (далі - Лист про допомогу). Тексти Меморандуму та Листа про допомогу є стандартними документами ООН і опрацьовуються на підставі Настанови ООН "Політика і процедури по відшкодуванню і контролю за технікою та майном контингентів країн-контрибуторів, які беруть участь в миротворчих місіях ООН" від 2008 року (схвалена Генеральною Асамблеєю ООН, резолюція A/RES/62/252 від 21.07.2008).

Умови участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях під егідою НАТО (ЄС) або багатонаціональних сил визначаються відповідними Меморандумами про взаєморозуміння між Україною та НАТО (ЄС) або міністерствами оборони країн, які беруть участь у певній операції.

До підготовки проектів меморандумів та технічних угод залучаються структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України і командування видів Збройних Сил України відповідно до рішень Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

IV. Підготовка миротворчих контингентів (персоналу)

4.1. Підготовка миротворчих контингентів (персоналу) розподіляється на загальну, попередню, безпосередню та підготовку в районі проведення міжнародної миротворчої операції.

4.2. Підготовка для участі у визначеній міжнародній миротворчій операції організовується:

миротворчих контингентів - командуваннями видів Збройних Сил України;

керівного складу миротворчих контингентів, а також кандидатів на посади у миротворчих контингентах, які передбачають роботу у складі багатонаціональних штабів, - Генеральним штабом Збройних Сил України на базі Національного університету оборони України;

миротворчого персоналу - Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України на базі Національного університету оборони України. Крім того, за потреби, підготовка окремих спеціалістів може організовуватись із залученням структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України, до компетенції яких належить підготовка цих спеціалістів.

4.3. Організація підготовки миротворчих контингентів (персоналу) включає:

вивчення та аналіз нормативно-правових документів, а також оцінку обстановки в майбутньому районі виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом);

вивчення можливостей Збройних Сил України щодо відбору, підготовки, всебічного забезпечення та направлення сил та засобів для участі в міжнародній миротворчій операції;

визначення потреби в коштах, складання детальних фінансово-економічних розрахунків, проведення фінансового планування, витребування та використання (своєчасне взяття зобов'язань) бюджетних асигнувань;

прийняття рішення на підготовку миротворчих контингентів (персоналу);

постановку завдань посадовим особам та органам військового управління з підготовки миротворчих контингентів (персоналу);

планування заходів з підготовки миротворчих контингентів (персоналу);

організацію системи управління, взаємодії, координації та контролю;

організацію всебічного забезпечення заходів з підготовки миротворчих контингентів (персоналу);

здійснення контролю, надання практичної допомоги підлеглим (виконавцям).

4.4. Загальна підготовка здійснюється постійно і передбачає:

надання базових знань з миротворчої тематики особовому складу Збройних Сил України: офіцерському складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу - у з'єднаннях, військових частинах та підрозділах у рамках програм командирської підготовки та бойової й гуманітарної підготовки відповідно; слухачам Національного університету оборони України - у рамках програм підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів; миротворчого персоналу, перекладачів (бортових перекладачів), керівного складу миротворчих контингентів на курсах у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України - у рамках програми підготовки миротворчого персоналу та миротворчих контингентів;

досягнення визначеними органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами рівня взаємосумісності та бойової готовності, необхідного для повноцінної участі в усьому спектрі операцій у складі багатонаціональних сил під проводом міжнародних організацій;

поповнення Резерву кандидатів для призначення на посади миротворчого персоналу до багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних установ України, командирів військових підрозділів (далі - Резерв) (проведення обліку, кадрового моніторингу та навчання особового складу).

4.4.1. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України організовує проведення спеціальної підготовки кандидатів до складу Резерву у Національному університеті оборони України.

4.4.2. Національний університет оборони України проводить заняття з кандидатами до складу Резерву для проходження служби на посадах:

офіцерів багатонаціональних штабів (за напрямами діяльності);

військових перекладачів (бортових перекладачів);

військових експертів ООН (військових спостерігачів, штабних офіцерів та офіцерів зв'язку ООН);

керівного складу миротворчих контингентів;

фахівців у сфері цивільно-військового співробітництва;

офіцерів військової поліції;

інших фахівців за потреби.

Заняття складаються з теоретичної та практичної частини і проводяться англійською мовою.

Теоретична частина занять поєднує перелік тем до програм загальної підготовки (для всіх категорій військовослужбовців) та підготовки офіцерів відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

Практичні заняття можуть проводитись на фондах навчальних центрів видів Збройних Сил України (із залученням штатних інструкторів центрів).

До проведення занять як з теоретичної, так і практичної частини як викладачі (інструктори) можуть бути залучені військовослужбовці, які не пізніше одного року завершили виконання завдань у складі відповідних миротворчих контингентів (персоналу).

Проведення занять під час підготовки миротворчих контингентів може бути організовано шляхом розгортання мобільних груп викладачів Національного університету оборони України у районі проведення їх безпосередньої підготовки.

Перелік тем до програми практичної підготовки військових спостерігачів та типовий зміст курсу підготовки офіцерів (персоналу) для багатонаціональних штабів за стандартами НАТО (ЄС) наведено у додатках 2, 3 до цієї Інструкції.

4.4.3. Підготовка фахівців до складу Резерву також може здійснюватись на відповідних курсах за кордоном.

4.5. Попередня підготовка миротворчого контингенту починається після надходження до Міністерства оборони України відповідного запиту від Секретаріату ООН, іншої міжнародної організації (країн-контрибуторів, багатонаціональних сил) і продовжується після надання до Міністерства закордонних справ України пропозицій Міністерства оборони України щодо доцільності участі в міжнародній миротворчій операції.

4.5.1. Під час попередньої підготовки миротворчого контингенту:

командування виду Збройних Сил України:

аналізує вихідні дані від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна миротворча операція, щодо основних завдань і чисельності миротворчого контингенту, його оснащення і фахової підготовки, місця дислокації та термінів готовності;

готує та надає до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до проекту наказу Міністерства оборони України;

розробляє проекти штатів миротворчих контингентів, погоджує їх з відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

визначає потребу в коштах на фінансування заходів, пов'язаних з формуванням, підготовкою, направленням (поверненням) миротворчого контингенту до (з) району проведення міжнародної миротворчої операції, а також його утриманням під час участі в міжнародній миротворчій операції;

готує, узгоджує із службами забезпечення Збройних Сил України та подає відповідальному виконавцю бюджетної програми детальний та зведений фінансові розрахунки та обґрунтування визначеної потреби в коштах;

розробляє та надає до Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України перелік обладнання зв'язку, програмного забезпечення, комплексів засобів захисту інформації та забезпечення кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, що плануються до використання в миротворчих контингентах;

безпосередньо організовує професійно-психологічний відбір особового складу, його психологічну підготовку до виконання завдань за призначенням в особливих умовах;

уточнює (відпрацьовує) програму підготовки миротворчого контингенту;

пропонує військову частину, штатні сили та засоби якої складуть основу миротворчого контингенту. При цьому може застосовуватись модульний принцип, при якому комплектування миротворчого контингенту здійснюється за рахунок штатних взводів, рот, батальйонів інших військових частин, з'єднань видів Збройних Сил України, а також частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України;

планує та забезпечує навчання особового складу, у тому числі мовну підготовку керівного складу миротворчих контингентів;

планує заходи всебічного забезпечення підготовки миротворчого контингенту.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

аналізує вихідні дані від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна миротворча операція, щодо чисельності миротворчого контингенту, його оснащення, фахової підготовки, місця дислокації, основні завдання та терміни готовності;

готує проект наказу Міністерства оборони України;

за рішенням Міністра оборони України спільно з іншими органами військового управління та причетними структурними підрозділами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України формує та організовує направлення рекогносцирувальної групи до майбутнього району виконання завдань миротворчим контингентом (у разі необхідності);

формує загальну потребу в коштах на підготовку, направлення та утримання миротворчого контингенту в пропозиціях до бюджетного запиту Міністерства оборони України на відповідний рік з урахуванням вимог бюджетного законодавства України.

Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України на підставі наданих командуваннями видів Збройних Сил України заявок організовує навчання керівного складу миротворчих контингентів наступних ротацій на курсах вивчення іноземних мов як в Україні, так і за кордоном.

Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України:

визначає потребу в медичній техніці та майні, необхідних для медичного забезпечення особового складу миротворчого контингенту;

готує та надає до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України інформацію щодо медико-географічних особливостей території перебування миротворчого контингенту;

бере участь у розробці фінансово-планових документів, необхідних для закупівлі медичної техніки та майна.

4.5.2. Під час попередньої підготовки миротворчого персоналу:

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

аналізує вихідні дані від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна миротворча операція, щодо чисельності миротворчого персоналу, його оснащення, фахової підготовки, місця дислокації, основних завдань, термінів готовності доводить їх до відповідних кадрових органів та, за потреби, надає відповідні аналітичні матеріали до Національного університету оборони України для їх подальшого врахування при уточненні програм підготовки миротворчого персоналу;

на підставі отриманої інформації від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна миротворча операція, інформує відповідні кадрові органи стосовно вимог до посад миротворчого персоналу;

визначає потребу в коштах та складає фінансово-економічні розрахунки (за потреби);

формує загальну потребу в коштах на підготовку, направлення та утримання миротворчого персоналу в пропозиціях до бюджетного запиту Міністерства оборони України на відповідний рік з урахуванням вимог бюджетного законодавства України.

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України та Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України на підставі отриманих від Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України відомостей (вимог до миротворчого персоналу) організовують кадрове забезпечення та підготовку миротворчого персоналу.

Національний університет оборони України:

проводить уточнення програм підготовки миротворчого персоналу;

у встановлені терміни здійснює фінансове планування витрат на підготовку миротворчого персоналу;

надає пропозиції до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України щодо можливості додаткового проведення підготовки кандидатів до складу Резерву (за потреби).

4.6. Безпосередня підготовка миротворчих контингентів (персоналу) починається після видання Указу Президента України (про направлення миротворчого персоналу) та відповідного Закону України (про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту).

Підготовка миротворчих контингентів (персоналу) здійснюється на базі Національного університету оборони України, навчальних центрів (навчальних військових частин) або на базі військових частини, які відповідним рішенням Міністра оборони України визначенні для формування та підготовки миротворчих контингентів. На період формування та підготовки миротворчого контингенту військова частина, на базі якої здійснюється таке формування і підготовка, вважається навчальною військовою частиною (у частині, що стосується підготовки миротворчих контингентів).

4.6.1. Під час безпосередньої підготовки миротворчих контингентів:

командування виду Збройних Сил України:

опрацьовує план підготовки миротворчого контингенту та план морально-психологічного забезпечення підготовки до виконання завдань миротворчим контингентом;

здійснює формування миротворчого контингенту та екіпірування особового складу;

організовує проведення поглибленого медичного обстеження особового складу та відповідних профілактичних щеплень, професійно-психологічного відбору кандидатів до складу контингенту;

організовує проведення занять з особовим складом та злагодження підрозділів миротворчого контингенту шляхом організації табірних зборів у пунктах постійної дислокації визначених військових частин (навчальних центрах) з урахуванням умов місцевості, близьких до району проведення міжнародної миротворчої операції (у разі можливості створення таких умов);

уточнює завдання миротворчого контингенту;

створює запаси матеріально-технічних засобів та визначає порядок їх поповнення;

організовує підготовку штатного озброєння, військової техніки та запасів матеріально-технічних засобів;

здійснює взаємодію з Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України під час проведення заходів морально-психологічного забезпечення підготовки миротворчого контингенту;

визначає перелік осіб, які потребують оформлення сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО за відповідною категорією, та надсилає до Служби безпеки України відповідні запити для оформлення таких сертифікатів (за потреби);

подає пропозиції до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України щодо підготовки плану направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту;

за 90 діб до початку передислокації миротворчого контингенту до району проведення міжнародної миротворчої операції подає до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України розрахунки на перевезення миротворчого контингенту (особовий склад, озброєння, військова техніка та майно) повітряним, морським та залізничним транспортом для складання заявки на проведення процедури закупівлі транспортних послуг відповідальним виконавцем бюджетної програми;

не менше ніж за 75 діб до початку передислокації миротворчого контингенту подає до Управління військово-технічного співробітництва та експортного контролю Міністерства оборони України пакет документів для отримання дозвільного документа Державної служби експортного контролю України на тимчасове вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;

не пізніше ніж за 50 діб до початку передислокації миротворчого контингенту до району проведення міжнародної миротворчої операції подає до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України документи щодо оформлення (видачі) службових паспортів України військовослужбовцям миротворчого контингенту та за 15 діб - дані англійською мовою в друкованому вигляді та на магнітних носіях (електронною поштою) щодо переліку майна, яке буде направлено до району проведення міжнародної миротворчої операції (Major equipment provided by the Government); загальний перелік вантажу (General cargo load list summary), дані щодо небезпечного вантажу (Dangerous cargo manifest) та пасажирський маніфест (Passenger manifest);

за 45 діб до початку передислокації миротворчого контингенту до району проведення міжнародної миротворчої операції подає до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України копії дозвільних документів Державної служби експортного контролю України на тимчасове вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;

за 30 діб до початку передислокації миротворчого контингенту до району проведення міжнародної миротворчої операції подає до Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України дані для оформлення та отримання через Міністерство закордонних справ України дозволу на транзит миротворчого контингенту територією інших держав. Транзит миротворчого контингенту територією інших держав здійснюється на підставі відповідних дозволів або відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

здійснює взаємодію з Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України щодо проходження митного та прикордонного контролю при перетинанні миротворчим контингентом державного кордону;

готує документи на перевезення через державний кордон озброєння, військової техніки та матеріальних засобів миротворчого контингенту;

організовує зв'язок підрозділу, визначеного для направлення (чергової ротації) миротворчого контингенту, з відповідними органами управління;

опрацьовує план (схему) зв'язку під час направлення миротворчого контингенту та виконання завдань за призначенням;

організовує проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за децентралізованими закупівлями та за централізованими закупівлями в частині, що стосується номенклатури товарів, робіт і послуг виду Збройних Сил України, необхідних для підготовки, направлення та утримання миротворчого контингенту;

організовує підготовку до переміщення миротворчого контингенту до району виконання завдань за призначенням;

організовує та координує роботу щодо опрацювання номенклатури посад працівників миротворчого контингенту, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

безпосередньо забезпечує підготовку документів щодо отримання військовою частиною миротворчого контингенту спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

здійснює контроль за роботою щодо надання особовому складу миротворчого контингенту допуску до державної таємниці.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

забезпечує взаємодію відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з Постійним представництвом України при ООН, Постійним представництвом України при міжнародних організаціях у Відні, Місією України при НАТО, Представництвом України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військовим представництвом Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об'єднаному центральному командуванні Збройних Сил США, апаратами аташе з питань оборони України за кордоном та військових аташе іноземних держав в Україні, представниками інших міжнародних організацій і держав з питань підготовки та направлення миротворчого контингенту;

здійснює координацію та контроль виконання заходів з підготовки підрозділів, визначених для участі в міжнародній миротворчій операції;

опрацьовує плани направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту до району виконання завдань за призначенням та плани роботи рекогносцирувальних груп у визначених районах розташування, виконання миротворчих завдань (за потреби);

формує рекогносцирувальні групи із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України для направлення до майбутнього району виконання завдань миротворчим контингентом (за потреби);

формує відповідні комплексні комісії із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України та організовує перевірку готовності миротворчого контингенту до виконання завдань за призначенням;

формує оперативні групи із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України для проведення ротацій (направлення, виведення) миротворчих контингентів та подає на затвердження Міністру оборони України їх склад;

здійснює забезпечення військовослужбовців миротворчого контингенту службовими паспортами України на підставі наданих заявок щодо оформлення (зняття зі зберігання) службових паспортів України та списку особового складу миротворчого контингенту, затвердженого командувачем виду Збройних Сил України, на якого покладено завдання підготовки миротворчого контингенту.

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України подає на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України штати миротворчих контингентів, розроблені та узгоджені відповідно до нормативної бази з організаційно-штатних питань.

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує миротворчі контингенти засобами зв'язку та автоматизації відповідно до потреби.

Центральне управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України:

організовує та здійснює контроль за проведенням спеціальної підготовки особового складу підрозділу захисту інформації миротворчого контингенту при 2-му окремому навчальному центрі (спеціального зв'язку);

за 30 діб до передислокації миротворчого контингенту до району проведення міжнародної миротворчої операції подає до Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України перелік засобів криптографічного захисту інформації, які плануються до вивезення за кордон;

розробляє схему скритого зв'язку, уточнює розпорядження зі скритого зв'язку та прихованого управління миротворчими контингентами, доводить їх до органів військового управління та військових частин, які включені у відповідні мережі;

бере участь у роботі комплексних комісій для проведення перевірок готовності миротворчих контингентів до виконання завдань, у тому числі щодо виконання необхідних заходів для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а також поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом;

подає пропозиції начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо доцільності включення до оперативної групи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України для проведення ротацій (направлення, виведення) миротворчих контингентів представників Центрального управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України;

забезпечує миротворчі контингенти засобами криптографічного та технічного захисту інформації, організовує проведення атестацій комплексів технічного захисту інформації та державної експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем;

здійснює контроль та надає допомогу під час підготовки органу спеціального зв'язку миротворчого контингенту та під час кожної ротації у розгортанні, вивченні особливостей умов їх розташування, організації та здійснення скритого зв'язку, організації охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку;

організовує та здійснює захищений обмін інформацією з грифом обмеження доступу "Для службового користування" між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з Постійним представництвом Міністерства оборони України при Організації Об'єднаних Націй та Військовим представництвом Місії України при НАТО.

Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України здійснює контроль заходів морально-психологічного забезпечення підготовки миротворчого контингенту та ефективності професійно-психологічного відбору особового складу.

Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України:

вивчає санітарно-епідеміологічну обстановку в районах виконання завдань, організовує проведення профілактичних заходів (щеплення, інструктажі з правил поведінки);

спільно з Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України організовує допідготовку медичних фахівців.

Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України відповідно до своєчасно наданих заявок здійснюють (за визначеною номенклатурою) оперативне, технічне та тилове забезпечення.

Національний університет оборони України проводить заняття з визначеними кандидатами на посади командирів, заступників командирів миротворчих контингентів, а також кандидатами на посади у миротворчих контингентах, які передбачають роботу у складі багатонаціональних штабів з видачею відповідного свідоцтва.

Департамент преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України проводить інструкторсько-методичні заняття з офіцерами, які призначаються на посади помічників командирів миротворчих контингентів по роботі з засобами масової інформації (прес-секретарями), щодо практичних аспектів інформаційного забезпечення діяльності вітчизняних та багатонаціональних контингентів у міжнародних миротворчих операціях.

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України організовує оформлення документів для відкриття спеціальних карткових рахунків для зарахування військовослужбовцям миротворчого контингенту щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті.

4.6.2. План направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту розробляється Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України на підставі наказу Міністерства оборони України, пропозицій міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна миротворча операція, та двосторонніх угод (меморандумів, технічних угод тощо).

Проект плану направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту, у якому зазначаються основні терміни, спосіб здійснення перевезень та їх орієнтовна вартість, погоджується з причетними структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органами військового управління Збройних Сил України і командуваннями видів Збройних Сил України та в строк не пізніше ніж за 45 діб до початку перевезень направляється для подальшого погодження Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України до штабу міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна миротворча операція.

Після отримання погодження проекту плану направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту від міжнародної організації командування виду Збройних Сил України, на яке покладено підготовку миротворчого контингенту, забезпечує своєчасне направлення до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України погодженої вартості перевезень миротворчого контингенту до району проведення міжнародної миротворчої операції (у випадках, коли перевезення здійснюється за рахунок України).

За результатом погодження проекту плану направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту, отриманого від міжнародної організації, опрацьовується його остаточний варіант та не пізніше ніж за два тижні до початку направлення (ротації, виведення) миротворчого контингенту подається на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

4.6.3. Заняття з особовим складом миротворчого контингенту під час безпосередньої підготовки проводяться визначеним складом офіцерів (осіб рядового, сержантського та старшинського складу), який має досвід участі в міжнародних миротворчих операціях та відповідну підготовку. Заняття складаються із теоретичної, спеціальної (фахової) та практичної частин і проводяться відповідно до розроблених програм підготовки.

4.6.4. Психологічна підготовка до виконання завдань за призначенням в екстремальних (бойових) умовах проводиться під час безпосередньої підготовки з усім особовим складом миротворчого контингенту.

Основним завданням психологічної підготовки є формування психологічної готовності та емоційно-вольової стійкості особового складу до виконання завдань за призначенням.

Методи психологічної підготовки залежать від конкретної мети і матеріальної бази, можливостей і специфіки виконання завдань.

Особовий склад, який не пройшов заходів бойового злагодження, професійно-психологічного відбору та психологічної підготовки, до виконання миротворчих завдань не допускається.

4.6.5. Кандидати до складу миротворчого контингенту на підставі термінів, визначених наказом Міністерства оборони України, та відповідних рішень командувачів видів Збройних Сил України прибувають до визначеної військової частини (навчального центру), на базі якої проводиться підготовка миротворчого контингенту.

Кандидати від військових частин А0515, А1988 та К1410 прибувають до місця проведення підготовки миротворчого контингенту за два тижні до початку перевірки готовності миротворчого контингенту.

Під час бойового злагодження миротворчих контингентів і підготовки персоналу перевищення чисельності кандидатів може бути не більше ніж 10 відсотків штатної чисельності миротворчих контингентів та квот (посад) миротворчого персоналу.

4.6.6. Під час безпосередньої підготовки миротворчого персоналу:

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

готує проект рішення Міністра оборони України щодо порядку переміщення військовослужбовців з числа миротворчого персоналу до району виконання завдань та під час повернення із зазначенням маршруту, виду транспорту та місць транзитних зупинок з необхідністю проживання;

здійснює перевірку готовності миротворчого персоналу до виконання завдань за призначенням;

здійснює взаємодію з Постійним представництвом України при ООН, Постійним представництвом України при міжнародних організаціях у Відні, Місією України при НАТО, Представництвом України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військовим представництвом Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об'єднаному центральному командуванні Збройних Сил США, апаратами аташе з питань оборони України за кордоном та військових аташе іноземних держав в Україні, представниками інших міжнародних організацій і держав з питань підготовки та направлення миротворчого персоналу;

визначає перелік необхідного екіпірування миротворчого персоналу та надає відповідні заявки до Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тилу Збройних Сил України;

організовує проведення відповідних профілактичних щеплень (через Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України та Військово-медичний департамент Міністерства оборони України), оформлення службових паспортів України особовому складу, відкриття необхідних віз та направлення миротворчого персоналу до району проведення міжнародної миротворчої операції, управління та координацію діяльності миротворчого персоналу.

Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України відповідно до наданих заявок здійснюють матеріально-технічне забезпечення підготовки миротворчого персоналу за визначеною номенклатурою в межах виділених асигнувань.

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує миротворчий персонал засобами зв'язку і автоматизації (за потреби).

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України організовує оформлення документів для відкриття спеціальних карткових рахунків для зарахування військовослужбовцям миротворчого персоналу щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті, а також грошового забезпечення в національній валюті.

4.6.7. У разі необхідності підготовки фахівців служб озброєння, тилу та інших фахівців така підготовка організується структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України за напрямами діяльності та проводиться у відповідних центрах Збройних Сил України.

4.7. Підготовка миротворчого контингенту в районі проведення міжнародної миротворчої операції проводиться командиром миротворчого контингенту з урахуванням специфіки виконання завдань, яку неможливо було передбачити під час безпосередньої підготовки.

Підготовка миротворчого персоналу в районі проведення міжнародної миротворчої операції, як правило, організовується штабом міжнародної місії.

4.8. Контроль за якістю проведення заходів підготовки миротворчого контингенту і персоналу здійснюється постійно.

Контроль за ходом підготовки миротворчого контингенту і персоналу здійснюють:

штаби видів Збройних Сил України - під час підготовки миротворчого контингенту, який формується відповідним видом Збройних Сил України;

керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - миротворчих контингентів і персоналу відповідно до компетенції та повноважень структурного підрозділу.

Контроль готовності миротворчого контингенту до виконання завдань за призначенням здійснюється комплексною комісією, яка створюється Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України, за участю представників причетних структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України та представників інших органів військового управління.

V. Забезпечення підготовки та діяльності миротворчих контингентів (персоналу)

5.1. Забезпечення підготовки миротворчих контингентів (персоналу) включає: навчально-методичне, оперативне (бойове), технічне, тилове, морально-психологічне, медичне, фінансове та інші види забезпечення і здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

Відповідальними за організацію всебічного забезпечення миротворчих контингентів (персоналу) під час їх підготовки є командування видів Збройних Сил України, Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України та відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України згідно з розподілом функціональних повноважень.

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України відповідають за своєчасне комплектування (забезпечення) миротворчих контингентів (персоналу) озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами відповідно до закріпленої за ними номенклатури згідно з наданими заявками в межах виділених асигнувань.

5.2. Навчально-методичне забезпечення підготовки миротворчих контингентів покладається на командування видів Збройних Сил України, відповідні структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України та органи військового управління Збройних Сил України.

Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України, Національний університет оборони України беруть участь у підготовці методичних рекомендацій щодо підготовки миротворчих контингентів і персоналу.

Навчально-методичне забезпечення навчання і спеціальної підготовки миротворчого персоналу, керівного складу та офіцерів багатонаціональних штабів зі складу миротворчих контингентів покладається на Національний університет оборони України.

Керівництво навчально-методичним забезпеченням підготовки військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України з питань участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях покладається на Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України.

5.3. Забезпечення навчально-матеріальної бази підготовки миротворчих контингентів покладається на командування відповідного виду Збройних Сил України.

Забезпечення навчально-матеріальної бази підготовки миротворчого персоналу та керівного складу миротворчих контингентів покладається на Національний університет оборони України, а під час проведення практичних занять на базі навчальних центрів видів Збройних Сил України та спеціальних військ - на командування відповідного виду Збройних Сил України та органу військового управління Збройних Сил України.

Відповідальність за навчально-матеріальну базу підготовки в районах виконання завдань міжнародних миротворчих операцій покладається на командирів миротворчих контингентів.

5.4. Технічне та тилове забезпечення підготовки миротворчих контингентів (персоналу) організовується відповідно до встановлених норм забезпечення. Порядок та організація технічного та тилового забезпечення миротворчого контингенту визначаються наказом Міністерства оборони України.

5.5. Планування та визначення потреб в озброєнні, військовій техніці та інших матеріально-технічних засобах, підготовка та подання заявок до центральних управлінь забезпечення Збройних Сил України покладаються:

на командування виду Збройних Сил України, яке здійснює підготовку миротворчого контингенту, у частині, що стосується миротворчих контингентів;

на Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України у частині, що стосується миротворчого персоналу.

5.6. З метою забезпечення миротворчих контингентів (персоналу) озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами командування виду Збройних Сил України (Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України) надсилає заявку у відповідні центральні управління забезпечення Збройних Сил України для отримання даного виробу з центрів забезпечення (центральних баз, складів) зберігання озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів чи з інших військових частин або включення до плану закупівлі.

У разі відсутності того чи іншого зразка озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів командування виду Збройних Сил України надсилає заявку у відповідні служби забезпечення Збройних Сил України для отримання даного виробу з центральних баз (складів) зберігання озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів (центрів забезпечення) чи з інших військових частин або включення до плану закупівлі.

Заявки на постачання (закупівлю) необхідних зразків озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів подаються до центральних управлінь забезпечення Збройних Сил України не пізніше ніж за чотири місяці до направлення миротворчого контингенту до місця виконання завдань за призначенням.

Миротворчі контингенти забезпечуються боєздатними з достатнім запасом ресурсів зразками озброєння і військової техніки вітчизняного та іноземного виробництва, що знаходяться на озброєнні або надходять для переозброєння з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України. При цьому запаси запасних частин та витратних матеріалів створюються із розрахунку збереження автономності миротворчого контингенту на період не менше ніж шість місяців.

Місця зосередження озброєння та військової техніки, запасів боєприпасів та військово-технічного майна для відправки (ротації) миротворчого контингенту до місця виконання завдань за призначенням визначаються рішенням командування виду Збройних Сил України.

5.7. Безпосереднє забезпечення миротворчих контингентів (персоналу) під час їх підготовки озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами здійснюється центральними управліннями забезпечення Збройних Сил України та командуваннями видів Збройних Сил України відповідно до закріпленої за ними номенклатури озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів.

5.8. Морально-психологічне забезпечення підготовки та виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом) організовується і здійснюється Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України та командуваннями видів Збройних Сил України.

Заходи морально-психологічного забезпечення миротворчих контингентів і персоналу включають:

психологічне забезпечення;

інформаційно-пропагандистське забезпечення та зв'язки з громадськістю;

психологічну допомогу особовому складу, який отримав психічні травми, та проведення з ним психологічної корекції;

згуртування військових колективів, запобігання, профілактика та розв'язання міжособистісних конфліктів;

психологічне корегування поведінки військовослужбовців, запобігання порушенням військової дисципліни та проявам протиправної поведінки;

прискорення психологічної адаптації особового складу миротворчих контингентів і персоналу до умов службової діяльності;

соціально-правове забезпечення;

культурологічне забезпечення;

захист особового складу від негативного психологічного впливу.

5.9. Медичне забезпечення миротворчих контингентів (персоналу) здійснюється відповідно до Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях, затвердженого наказом Міністра оборони України від 13.12.2004 N 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.01.2005 за N 1/10281.

5.10. Відповідальним за організацію забезпечення миротворчих контингентів (персоналу) технічними засобами виховання та культурно-просвітницьким майном є Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

5.11. Забезпечення миротворчих контингентів (персоналу) топографічними картами районів виконання завдань та необхідним навігаційним обладнанням покладається на Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, крім випадків, коли забезпечення здійснюється міжнародною організацією, під егідою якої проводиться міжнародна миротворча операція.

5.12. Офіцери, особи рядового, сержантського та старшинського складу, які є кандидатами до складу миротворчого контингенту, зараховуються на види забезпечення (за потреби) наказом командира військової частини, на базі якої здійснюються формування та підготовка миротворчого контингенту.

Кандидати до складу миротворчого персоналу під час проведення практичних занять на базі відповідних військових частин (навчальних центрів) зараховуються на всі види забезпечення наказами командирів цих військових частин (навчальних центрів).

5.13. Після затвердження кандидатів до складу миротворчих контингентів (персоналу) до Тилу Збройних Сил України відповідним кадровим органом подається заявка на виготовлення розпізнавальних медальйонів.

5.14. Перевезення особового складу, військової техніки та майна миротворчих контингентів до району виконання завдань здійснюється встановленим порядком на підставі заявок командування виду Збройних Сил України, які направляються до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України не пізніше ніж за 90 діб до початку переміщення миротворчого контингенту.

5.15. Тимчасове розміщення кандидатів під час їх безпосередньої підготовки до участі в міжнародних миротворчих операціях здійснюється безкоштовно на фондах визначених військових частин, навчальних центрів і вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України.

У разі неможливості безкоштовного розміщення цих кандидатів під час їх підготовки в Національному університеті оборони України та в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Збройних Сил України відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою за піднайом житла, здійснюється у сумах та у порядку, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98).

5.16. Військовослужбовцям, які призначаються до складу миротворчих контингентів (персоналу), оформлення (переоформлення) допуску до державної таємниці, а також видача довідок про допуск до державної таємниці здійснюються за місцем їх попередньої служби.

За потреби підготовка, направлення до Служби безпеки України та отримання відповідних запитів з метою оформлення сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО за відповідною категорією здійснюються за місцем їх попередньої служби. Облік та видача наявних сертифікатів покладаються на:

командування виду Збройних Сил України - у частині, що стосується миротворчих контингентів;

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України - у частині, що стосується миротворчого персоналу.

5.17. Фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою, направленням (ротацією, виведенням) та утриманням миротворчих контингентів (персоналу), здійснюється за рахунок та в межах асигнувань, виділених Міністерству оборони України з Державного бюджету України на відповідні цілі.

5.17.1. Забезпечення військовослужбовців миротворчих контингентів грошовим забезпеченням у національній валюті здійснюється фінансовим органом за попереднім місцем служби.

5.17.2. Після затвердження кандидатів до складу миротворчого персоналу на цих військовослужбовців у строк не пізніше ніж за два тижні до передбаченого направлення оформлюються та передаються до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України для зарахування на фінансове забезпечення:

розрахункова книжка військовослужбовця;

довідка про належну військовослужбовцю виплату суми індексації за останній місяць за попереднім місцем служби.

5.17.3. Для відкриття спеціальних карткових рахунків військовослужбовці миротворчих контингентів (через начальника фінансового органу) і персонал (особисто) надають до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України такі документи:

анкету-заяву на відкриття спеціального карткового рахунку;

договір про обслуговування рахунку;

копію паспорта громадянина України (з 1 по 6 сторінку та сторінку з відміткою про реєстрацію постійного місця проживання громадянина);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

5.17.4. Командир військової частини, на фондах якої сформовано миротворчий контингент, протягом 5 робочих днів інформує командирів інших військових частин, від яких призначено військовослужбовців до складу контингенту, стосовно дати відбуття до місця виконання завдань та дати перетину державного кордону України.

5.18. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, які отримують бюджетні кошти на забезпечення участі в міжнародних миротворчих операціях, щомісячно (до 10 числа) надають до відповідального виконавця відповідної бюджетної програми (підпрограми) звіт про використання коштів та взяття зобов'язань під бюджетні асигнування, виділені на підготовку, направлення та утримання миротворчого контингенту (персоналу).

5.19. Забезпечення миротворчого контингенту в районі проведення міжнародної миротворчої операції матеріально-технічними засобами, які потребують постачання з України, здійснюється централізовано відповідними службами забезпечення Збройних Сил України на підставі заявки командира миротворчого контингенту, що направляється через командування видів Збройних Сил України не пізніше ніж за чотири місяці до початку наступної ротації.

Відповідальними за повноту та якість забезпечення миротворчого контингенту в районі проведення міжнародної миротворчої операції є командир миротворчого контингенту та служби забезпечення Збройних Сил України.

5.20. Кадрове забезпечення миротворчих контингентів (персоналу) здійснюється відповідно до вимог Указу Президента України від 10.12.2008 N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" та наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 N 170 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 за N 438/16454.

VI. Направлення до району виконання завдань, ротація та повернення миротворчих контингентів (персоналу)

6.1. Завдання щодо організації направлення до району виконання завдань, ротації та повернення миротворчих контингентів визначаються наказом Міністерства оборони України на поточний рік.

6.2. Координація заходів з направлення, ротацій та повернення миротворчих контингентів (персоналу), у тому числі погодження вартості та термінів перевезень з міжнародними організаціями, здійснюється Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України через Постійне представництво України при ООН, Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, Місію України при НАТО, Представництво України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військове представництво Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об'єднаному центральному командуванні Збройних Сил США та представників інших міжнародних організацій.

6.3. Перевезення миротворчих контингентів під час проведення зазначених заходів забезпечується Центральним управлінням військових сполучень Збройних Сил України, а також транспортними засобами, наданими ООН.

6.4. Командування виду Збройних Сил України, яке проводило підготовку миротворчого контингенту, здійснює планування відповідних заходів, які необхідно провести після повернення миротворчого контингенту до України.

6.5. Організація направлення до району виконання завдань, ротація та повернення миротворчого персоналу покладаються на Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України.

VII. Управління діяльністю миротворчих контингентів (персоналу) під час виконання миротворчих завдань

7.1. Управління миротворчими контингентами під час участі у міжнародних миротворчих операціях здійснюється командуванням виду Збройних Сил України, на яке покладено підготовку миротворчого контингенту.

З прибуттям миротворчого контингенту до району миротворчої операції та досягненням повної оперативної готовності здійснюється його передача в оперативне підпорядкування командувачу миротворчих сил.

7.2. Управління миротворчим персоналом під час участі в міжнародних миротворчих операціях здійснюється Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України.

7.3. Командири миротворчих контингентів (старші персоналу) здійснюють безпосереднє управління підрозділами (персоналом) і відповідають за якісне виконання підлеглим особовим складом завдань міжнародної миротворчої операції та дотримання ним статутного порядку і військової дисципліни відповідно до вимог Статутів Збройних Сил України.

7.4. Для забезпечення управління миротворчими контингентами під час виконання миротворчих завдань створюється система зв'язку миротворчого контингенту, основу якої становлять мережі та напрямки радіо та супутникового зв'язку.

7.5. Управління діяльністю миротворчих контингентів (персоналу) в кризових ситуаціях здійснюється з метою зменшення ризику втрат серед особового складу, військової техніки та майна миротворчих контингентів (персоналу) під час раптового загострення обстановки в районі проведення міжнародної миротворчої операції шляхом упровадження відповідних заходів з боку керівництва Збройних Сил України, командування миротворчого контингенту (персоналу), а також з боку командування міжнародної миротворчої операції.

Для управління діяльністю миротворчих контингентів у кризових умовах командуванням виду Збройних Сил України завчасно готуються відповідні плани (плани екстреного виводу).

Під час опрацювання плану дій в умовах раптового загострення обстановки враховуються положення існуючого плану дій міжнародної місії на період кризової ситуації.

7.6. Миротворчий персонал під час виконання службових обов'язків в умовах раптового загострення обстановки діє згідно з планом командування міжнародної місії на період кризової ситуації.

VIII. Виконання миротворчими контингентами (персоналом) завдань міжнародної миротворчої операції

8.1. Миротворчі контингенти (персонал) виконують завдання міжнародної миротворчої операції на підставі:

чинного законодавства України;

мандату міжнародної миротворчої операції;

визначених командуванням міжнародної миротворчої місії завдань;

стандартних операційних процедур (далі - СОП) / Standard operating procedures (SOP);

правил застосування і можливостей своїх сил та засобів;

правил застосування сили (у разі якщо ці правила не входять до СОП).

8.2. Під час виконання завдань миротворчий контингент керується вимогами СОП, правилами застосування сили та іншими нормативними документами відповідної міжнародної миротворчої місії. СОП є статутом окремої місії та визначає порядок функціонування всіх складових міжнародної миротворчої місії.

На підставі СОП міжнародної миротворчої місії штаб миротворчого контингенту розробляє власну СОП, у якій визначаються (конкретизуються) завдання підпорядкованих підрозділів та порядок їх виконання.

У разі отримання наказів або розпоряджень від командувача (штабу) миротворчих (багатонаціональних) сил, які суперечать чинному законодавству України, командир миротворчого контингенту (старший персоналу) негайно доповідає командуванню виду Збройних Сил України і Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України та діє відповідно до отриманих вказівок.

8.3. Правила застосування сили (Rules of engagement - ROE) визначають рівень та способи застосування сили і встановлюють обмеження, у рамках яких може діяти особовий склад миротворчого контингенту.

Правила передбачають мінімально необхідне для виконання поставлених завдань застосування сили і ґрунтуються на основних вимогах міжнародного права, чинного законодавства України, правилах ведення збройної боротьби та мандаті міжнародної миротворчої операції і можуть корегуватися в процесі її проведення.

Миротворчий персонал (за винятком військових спостерігачів) має право носіння стрілецької зброї, а її застосування визначається правилами застосування сили окремої міжнародної миротворчої операції.

8.4. Під час виконання завдань міжнародної миротворчої операції військовослужбовці миротворчих контингентів (персоналу) дотримуються норм поведінки, що викладені в додатку 4 до цієї Інструкції.

IX. Вивчення та впровадження досвіду підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях

9.1. Вивчення та впровадження досвіду підготовки та застосування миротворчих контингентів (миротворчого персоналу) проводяться постійно з метою підвищення якості їх підготовки до виконання завдань за призначенням та впровадження передового досвіду в практику навчання та виховання особового складу.

Вивчення та впровадження досвіду підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях включає такі етапи:

збір інформації - складання у миротворчих контингентах (персоналі) звітів, підсумкових зведень і донесень щодо виконання миротворчих завдань та подання їх до відповідних органів військового управління та Національного університету оборони України;

вивчення досвіду - обробка отриманої інформації, її аналіз і розповсюдження у структурних підрозділах Міністерства оборони України, у Збройних Силах України та військових навчальних закладах;

впровадження досвіду - коригування існуючої нормативно-правової бази з питань підготовки та виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом), урахування досвіду їх участі в міжнародних миротворчих операціях у теорії й практиці підготовки та ведення миротворчих дій миротворчими контингентами (персоналом) Збройних Сил України.

9.2. Загальне керівництво вивченням і впровадженням досвіду підготовки та участі миротворчих контингентів (персоналу) у міжнародних миротворчих операціях покладається на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Безпосереднє керівництво вивченням і впровадженням досвіду участі Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється:

видами Збройних Сил України - у частині, що стосується підготовки миротворчих контингентів та виконання миротворчих завдань миротворчими контингентами;

Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України - у частині, що стосується виконання миротворчих завдань миротворчим персоналом;

Національним університетом оборони України - у частині, що стосується підготовки миротворчого персоналу.

9.3. Збір інформації, отриманої під час підготовки та участі в миротворчих операціях, покладається на командирів миротворчих контингентів (персоналу) та здійснюється:

постійно - окремими посадовими особами, які визначені для узагальнення досвіду у складі миротворчих контингентів; старшими миротворчого персоналу (посадовими особами з числа миротворчого персоналу) - під час підготовки та участі в миротворчих операціях;

за окремим планом (окремим дорученням) - дослідними групами (окремими дослідниками) під час перевірок готовності, інспекційних перевірок, ротацій та виконання завдань миротворчими контингентами (персоналом).

Інформація надсилається встановленим порядком від миротворчих контингентів - через командування виду Збройних Сил України, а від миротворчого персоналу - через Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України. Зазначені органи військового управління здійснюють первинну обробку отриманих звітів, підсумкових зведень і донесень щодо виконання миротворчих завдань та надають для подальшого вивчення узагальнену інформацію до Національного університету оборони України та Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.

9.4. Вивчення досвіду участі Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях проводиться у Національному університеті оборони України, Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України, науково-дослідних установах видів Збройних Сил України. За потреби до вивчення окремих специфічних питань миротворчої діяльності (соціальних, відбору та комплектування, всебічного забезпечення, ведення миротворчих дій тощо) залучаються інші вищі військові навчальні заклади, науково-дослідні установи Збройних Сил України. За результатами вивчення досвіду видаються інформаційно-аналітичні, тематичні збірники, бюлетені, посібники, які розповсюджуються у Збройних Силах України, а також розробляються рекомендації щодо подальшого упровадження досвіду.

9.5. Упровадження досвіду участі Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, а також у Національному університеті оборони України, вищих військових навчальних закладах і науково-дослідних установах Збройних Сил України, навчальних центрах та військових частинах, де проходить підготовка, відповідно до їх компетенції, функцій та завдань у миротворчій діяльності на основі відпрацьованих на етапі вивчення рекомендацій, що надходять від науково-дослідних установ та власного аналізу набутого досвіду.

X. Організація перевірок готовності миротворчих контингентів

10.1. Організація перевірок готовності миротворчих контингентів здійснюється комплексними комісіями Генерального штабу Збройних Сил України та завершується за 45 діб до початку направлення (ротації).

10.2. До складу цих комісій залучаються представники заінтересованих структурних підрозділів Міністерства оборони України та інших органів військового управління.

 

Заступник Міністра оборони
України - керівник апарату

В. П. Омельянчук

 

Додаток 1
до Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

Перелік
тем до програми загальної підготовки (для всіх категорій військовослужбовців)

1. Організація Об'єднаних Націй:

структура ООН та перелік поточних миротворчих операцій;

типова структура миротворчої місії ООН;

правові основи миротворчих операцій ООН.

2. Підготовка миротворців:

управління стресом;

культура країни перебування;

правила поведінки миротворців;

міни та вибухонебезпечні предмети;

порядок роботи на засобах зв'язку;

персональна безпека і пильність;

діти у збройних конфліктах;

деякі аспекти статевої належності та миротворчості;

протидія сексуальній експлуатації та знущанням.

3. Основні питання, над якими працює ООН:

права людини;

гуманітарна допомога;

цивільно-військове співробітництво;

взаємодія та проведення переговорів;

роззброєння, демобілізація та реінтеграція;

робота із засобами масової інформації.

4. Забезпечення ООН:

адміністративні питання щодо особового складу;

система тилового забезпечення ООН;

медичне забезпечення (захист від ВІЛ/СНІД та малярії, поради щодо забезпечення життєздатності, гігієна);

надання медичної допомоги.

5. Умови проведення конкретної миротворчої операції:

мандат (угода) на проведення миротворчої операції;

воєнно-політична обстановка в районі проведення миротворчої операції;

завдання українського миротворчого контингенту чи персоналу.

Перелік тем до програми підготовки офіцерів

1. Основні вимоги до виконання завдань миротворчої операції:

знання основних видів озброєння та військової техніки сторін конфлікту;

керування автомобілем у складних дорожніх умовах (тільки для кандидатів, які готуються на посади миротворчого персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами);

мовна підготовка;

орієнтування за картою та на місцевості, використання приладу GPS (тільки для кандидатів, які готуються на посади миротворчого персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами).

2. Персональна безпека:

використання захисного обладнання, екіпірування та місцевості;

дії при нападах з боку збройних формувань та снайперів;

техніка виживання;

діти у збройних конфліктах;

міни та вибухонебезпечні предмети;

протидія терористичним загрозам.

3. Переговори та посередництво (тільки для кандидатів, які готуються на посади миротворчого персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами):

правила ведення переговорів і посередництва;

використання перекладачів;

урегулювання кризових ситуацій.

4. Зв'язок (у частині, що стосується, відповідно до фахових (кваліфікаційних) вимог):

процедура радіообміну;

використання засобів зв'язку та інформаційних (автоматизованих) систем;

організація роботи офісу.

5. Підготовка керівного складу:

керівні документи ООН про міжнародні миротворчі операції;

правила поведінки миротворців та дисциплінарні питання;

догляд за постраждалими;

протидія сексуальній експлуатації та знущанням;

культура керівного складу;

статева належність в ООН та гендерна політика;

права людини в миротворчих операціях.

6. Основні процедури роботи штабів (у частині, що стосується, відповідно до фахових (кваліфікаційних) вимог):

взаємосумісність миротворчих контингентів у миротворчих операціях;

організація та проведення брифінгів;

формати доповідей та донесень (основні правила та стиль написання);

процедура надання доповідей;

основні правила аналізу ситуації в миротворчих операціях;

процес прийняття рішення.

7. Правові основи миротворчих операцій ООН:

правила застосування зброї;

правовий статус та договори щодо миротворчого персоналу ООН.

8. Умови проведення конкретної миротворчої операції:

мандат (угода) на проведення миротворчої операції;

воєнно-політична обстановка в районі проведення миротворчої операції;

завдання українського миротворчого контингенту чи персоналу.

9. Цивільно-військове співробітництво в районі конфлікту.

10. Основи логістики під час міжнародної миротворчої операції.

11. Робота з пресою.

Примітка. Матеріали до проведення занять з особовим складом миротворчих контингентів і персоналу містяться на Інтернет-сайті ООН:

http://www.un.org/depts/dpko/training/sgtm/sgtm.htm.

 

Додаток 2
до Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

Перелік
тем до програми практичної підготовки військових спостерігачів

1. Виконання завдань миротворчої операції:

проведення інспекцій озброєння та військової техніки;

керування автомобілем у складних дорожніх умовах;

орієнтування за картою та на місцевості, використання приладу GPS;

поводження на небезпечній (замінованій) місцевості;

проведення переговорів з використанням перекладача;

урегулювання кризових ситуацій;

проведення патрулювання.

2. Персональна безпека:

поводження у разі збройних нападів та захоплення в заручники;

техніка виживання;

надання першої медичної допомоги пораненим і хворим;

протидія терористичним загрозам.

3. Зв'язок:

процедури радіообміну;

використання засобів зв'язку та інформаційних (автоматизованих) систем.

4. Доповіді та донесення:

формати доповідей та донесень про обстановку;

організація та проведення брифінгів.

5. Робота в складі команди військових спостерігачів.

 

Додаток 3
до Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

Типовий зміст
курсу підготовки офіцерів (персоналу) для багатонаціональних штабів за стандартами НАТО (ЄС)

1. Міжнародні організації безпеки. Основні функції та повноваження.

2. Протидія кризовим ситуаціям.

3. Правила застосування сили в міжнародних миротворчих операціях (далі - ММО).

4. Боротьба з міжнародним тероризмом.

5. Інформаційна боротьба та психологічні операції.

6. Структура НАТО. Аспекти політики та стратегія Альянсу.

7. Відомості про країну перебування (операцію).

8. Військова термінологія НАТО.

9. Медична підготовка.

10. Мінна безпека.

11. Робота з картами НАТО.

12. Робота із засобами супутникової навігації (GPS).

13. Організація зв'язку в багатонаціональному формуванні.

14. Структура та організація роботи штабу багатонаціонального формування (дивізія/бригада).

15. Цивільно-військове співробітництво в ММО.

16. Основи логістики НАТО.

17. Робота з пресою під час ММО.

18. Процес оперативного планування НАТО.

19. Управління та організація взаємодії між підрозділами багатонаціонального формування.

20. Тактика підрозділів під час ММО.

21. Організація розвідки.

22. Підготовка та проведення брифінгів (нарад).

23. Робота командира та штабу багатонаціонального формування по плануванню участі в ММО.

24. Робота командира і штабу багатонаціонального формування відповідно до процедур НАТО під час управління підрозділами.

 

Додаток 4
до Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

Норми поведінки
військовослужбовців миротворчих контингентів (персоналу)

1. Одягатися, думати, говорити, діяти та поводитися так, як личить дисциплінованому, старанному, витриманому, зрілому військовослужбовцю, який користується повагою і довірою, демонструє високий ступінь сумлінності та неупередженості. Пишатися званням миротворця, не перевищувати своїх повноважень і не зловживати ними.

2. Поважати закони, які діють на території країни, що приймає, а також культуру, традиції, звичаї та порядки місцевого населення.

3. Виявляти повагу, ввічливість та уважність у ставленні до місцевих жителів країни. Усвідомлювати себе гостем для надання допомоги. Не домагатися та не приймати ніякої матеріальної винагороди, нагород і подарунків.

4. Не вчиняти аморальних актів, пов'язаних із сексуальним, фізичним чи психологічним примусом або експлуатацією місцевого населення чи співробітників Місії (Операції), особливо жінок і дітей.

5. Поважати та дотримуватися прав людини щодо місцевого населення. Надавати підтримку та допомогу інвалідам, хворим і немічним. Не піддаватися почуттю помсти або злоби, особливо під час поводження з полоненими.

6. Приділяти належну увагу стосовно переданих під особисту відповідальність коштів, транспортних засобів, обладнання та майна Місії (Операції) і не перетворювати їх на предмет купівлі-продажу або обміну з метою отримання власної вигоди.

7. Демонструвати військову ввічливість та з належною повагою ставитися до всіх співробітників місії, уключаючи персонал інших контингентів Місії (Операції), незалежно від їхніх переконань, статі, звання.

8. Виявляти повагу та турботу про навколишнє середовище, включаючи флору і фауну країни, що приймає.

9. Не зловживати алкоголем і не займатися торгівлею наркотиками.

10. Проявляти максимальну обачливість до секретної інформації та службових питань, розголошення яких може поставити під загрозу життя людей або підірвати авторитет Місії (Операції).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали