КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2010 року N 412/5224

Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та з метою підтримки та розвитку підприємництва в м. Києві, прискорення економічних реформ, формування умов для забезпечення зайнятості населення міста, забезпечення конституційного права громадян на підприємницьку діяльність відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Київську міську програму сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки.

2.2. Подавати Київській міській раді звіт про хід і результати виконання програми.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджету м. Києва на 2011 та 2012 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
23.12.2010 N 412/5224

КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОГРАМА
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ

ПАСПОРТ
(загальна характеристика)
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ

1.

Загальна характеристика міста Києва:
• Площа території - 83,6 тис. га (0,14 % території України)
• Середня чисельність наявного населення на 01.07.2010 - 2783,6 тис. осіб
• Специфіка - столиця України, має сприятливі умови для інтенсивного розвитку
• Рівень зареєстрованого безробіття на 01.07.2010 - 0,3 %
• Рівень безробіття за методологією МОП станом на 01.04.2010 - 7,2 %

2.

Ініціатор розроблення Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки (далі - Програма на 2011 - 2012 роки) - Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми на 2011 - 2012 роки - розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2010 N 430 "Про створення робочої групи для розробки проекту Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки"

4.

Розробники Програми на 2011 - 2012 роки - Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КНДУ "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми на 2011 - 2012 роки - Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Мета і перелік основних завдань Програми на 2011 - 2012 роки:

Головною метою Програми на 2011 - 2012 роки є створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку міста

Основні завдання Програми на 2011 - 2012 роки:
• удосконалення нормативно-правової бази сфери підприємництва;
• спрощення процедур та зменшення витрат при започаткуванні підприємницької діяльності та отриманні дозвільних документів;
• активізація діючих та впровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва;
• удосконалення ресурсної, інформаційно-консультативної та освітньої підтримки;
• розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
• створення умов для активізації діяльності підприємців у галузях, що пов'язані із проведенням у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
• підтримка розвитку інноваційної діяльності малого та середнього підприємництва;
• сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб'єктів малого та середнього підприємництва;
• розширення взаємодії бізнесу та органів влади міста шляхом упровадження механізмів державно-приватного партнерства.

7.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми на 2011 - 2012 роки в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані за результатами 2010 року (очік.)

Очікувані результати за 2011 рік

Очікувані результати за 2012 рік (прогноз)

 

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

265

273

283

Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

402,6

415,0

430,0

Кількість підприємців - фізичних осіб, тис. осіб

204,2

210,4

216,7

Питома вага малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту, %

15,5

15,8

16,2

Надходження до Зведеного бюджету м. Києва від діяльності суб'єктів підприємництва, млрд. грн.

34,83

36,22

37,03

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, одиниць:

 

 

 

• бізнес-центри

130

135

140

• бізнес-інкубатори

10

11

12

• технопарки

18

18

18

• лізингові компанії

385

390

395

• кредитні спілки

476

480

485

• фонди підтримки підприємництва

80

85

90

• інвестиційні фонди і компанії

1700

1710

1720

• інноваційні фонди і компанії

408

410

415

• інформаційно-консультативні установи

1160

1180

1200

• страхові компанії

1490

1500

1510

• аудиторські фірми

586

588

590

• біржі

125

130

135

Кількість безробітних, що пройдуть навчання з основ підприємництва та для подальшої самозайнятості протягом року, осіб

934

1160

1174

Кількість створених нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності за рік, одиниць

53200

54300

54500

8.

Терміни і етапи реалізації Програми на 2011 - 2012 роки:
I етап - 2011 рік
II етап - 2012 рік

9.

Напрями Програми на 2011 - 2012 роки:
Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики
Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Розширення доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів
Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб'єктів підприємництва
Розвиток соціальне спрямованих заходів
Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

10.

Виконавці:
головні управління, управління та відділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Державна податкова адміністрація у м. Києві,
Головне управління МВС України у м. Києві,
Головне управління статистики у м. Києві,
Київський міський центр зайнятості,
Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, районні в місті Києві державні адміністрації,
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові,
об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі:
громадські організації промисловців і підприємців (за згодою),
об'єднання підприємців (за згодою),
організації роботодавців (за згодою),
суб'єкти господарювання міста, визначені шляхом застосування норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 N 2289-VI

11.

Обсяги коштів з міського бюджету на підтримку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки - сума визначається щорічно рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" відповідно на 2011 та 2012 роки

12.

Основні джерела фінансування: міський бюджет, кошти фінансово-кредитних установ, кошти інвесторів, власні кошти суб'єктів підприємництва, кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

13.

Система організації контролю за виконанням Програми на 2011 - 2012 роки
Контроль здійснюють Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), постійні комісії Київської міської ради, органи фінансового контролю

ВСТУП

Підстави для розробки Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки (далі - Програма на 2011 - 2012 роки):

• Закон України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва", стаття 9;

• доручення Кабінету Міністрів України від 20.05.2010 N 27479/1/1-10 щодо розробки регіональних програм підтримки малого підприємництва на 2011 - 2012 роки;

• рішення Київської міської ради від 25.12.2008 N 931/931 "Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2009 - 2010 роки".

Нормативно-правові документи, вимоги та положення яких враховувались при розробці Програми на 2011 - 2012 роки:

• Закон України від 23.03.2000 N 1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

• Закон України від 18.03.2004 N 1621-IV "Про державні цільові програми";

• Закон України від 21.12.2000 N 2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні";

• Закон України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

• Закон України від 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

• Закон України від 06.09.2005 N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

• Закон України від 05.04.2007 N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

• Закон України від 01.07.2010 N 2404-VI "Про державно-приватне партнерство";

• Закон України від 16.01.2003 N 433-IV "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";

• Указ Президента України від 09.08.2008 N 698/2008 "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності";

• Указ Президента України від 02.07.2008 N 603/2008 "Питання впровадження в Україні принципів Європейської хартії малих підприємств";

• Указ Президента України від 03.09.2007 N 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності";

• Указ Президента України від 11.07.2005 N 1073/2005 "Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні";

• Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 N 587 "Про запровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств";

• Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 N 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року";

• Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 N 447 "Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки";

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 N 680-р "Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи";

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 N 1724-р "Про виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада";

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 N 274-р "Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні";

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 447-р "Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)";

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1110-р "Про затвердження плану заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року";

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 N 145-р "Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів";

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 N 1164-р "Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності";

• Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва, затверджені наказом Держкомпідприємництва від 04.06.2008 N 67;

• Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджені наказом Мінекономіки від 04.12.2006 N 367;

• Рішення Київської міської ради від 27.11.2008 N 632/632 "Про затвердження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року";

• Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві";

• Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.11.2004 N 2168 "Про схвалення Стратегії економічного та соціального розвитку м. Києва на період до 2015 року";

• інші законодавчі та нормативні акти, що стосуються окремих сфер підприємницької діяльності та пріоритетних напрямів розвитку м. Києва.

Розробка Програми на 2011 - 2012 роки здійснювалась згідно з рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 N 632/632 "Про затвердження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року" та відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва, затверджених наказом Держкомпідприємництва від 04.06.2008 N 67, якими визначено доцільність розробки регіональних програм терміном на два роки, що пов'язано зі специфікою малого і середнього підприємництва та динамічністю законодавства, яке його регулює. Враховувались також вимоги Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589, та положення Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Мінекономіки від 04.12.2006 N 367.

Програма на 2011 - 2012 роки пов'язана з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та є логічним продовженням Київської міської програми сприяння розвитку вдалого та середнього підприємництва на 2009 - 2010 роки (далі - Програма на 2009 - 2010 роки).

Зважаючи на те, що одним із інструментів виконання стратегічного завдання з підвищення конкурентоспроможності регіонів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, є підтримка малого та середнього підприємництва, а також враховуючи те, що згідно з бюджетною класифікацією у бюджеті міста передбачаються кошти на підтримку малого та середнього підприємництва загалом, Програма на 2011 - 2012 роки спрямована на сприяння розвитку і малого, і середнього підприємництва.

1. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2009 - 2010 РОКИ

1.1. Результати реалізації заходів Програми на 2009 - 2010 роки

• Забезпечувалось виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась системно відповідно до норм Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Регуляторні акти Київської міської влади приймалися після проходження процедур підготовки, визначених законом.

Для дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності при розробці проектів регуляторних актів затверджувались і оприлюднювались плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та здійснювалось їх коригування.

З метою одержання пропозицій і зауважень від суб'єктів господарювання та громадян проекти регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) разом з аналізами регуляторного впливу оприлюднювались на офіційному веб-порталі Київської міської влади на сторінці "Підприємцям" в розділі "Регуляторна політика" та на сторінках структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), що ініціюють та розробляють зазначені проекти. Протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року оприлюднені 98 проектів регуляторних актів.

Відповідно до Закону здійснювалось відстеження результативності регуляторних актів: протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року проведено 59 базових відстежень, 2 повторних та 1 періодичне відстеження.

Регулярно проводились телефонні "гарячі лінії" для підприємців, що сприяло поліпшенню інформаційно-консультативного забезпечення підприємців та усуненню бар'єрів на шляху розвитку підприємництва.

Реалізація заходів Програми на 2009 - 2010 роки у напрямку підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики сприяла забезпеченню прозорості регуляторних процесів та удосконаленню нормативно-правової бази підприємництва.

• В усіх 10 районах міста державна реєстрація суб'єктів підприємництва здійснювалась згідно з положеннями Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та в режимі on-line.

Для вдосконалення роботи державних реєстраторів організовувались семінари-тренінги та круглі столи, здійснювався постійний моніторинг реєстраційної діяльності органів державної реєстрації, визначались проблемні питання та надавались пропозиції щодо їх вирішення Кабінету Міністрів України та Держкомпідприємництва, проводився щорічний міський конкурс "Кращий державний реєстратор".

• Для скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру забезпечувалось функціонування міського дозвільного центру "Єдиний офіс" (Управління з питань видачі документів дозвільного характеру Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), створеного згідно з рішенням Київради від 15.03.2007 N 262/923. Розроблено концепцію функціонування Єдиного дозвільного центру. До роботи із видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності залучено 20 міських дозвільних органів (шляхом підписання порядків взаємодії). Відпрацьовано механізм видачі 57 документів дозвільного характеру. Протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року видано 3,2 тис. документів дозвільного характеру.

Дозвільні центри із видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності працюють також в усіх 10 районах міста. Протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року адміністраторами районних дозвільних центрів та місцевими дозвільними органами видано 30,86 тис. документів дозвільного характеру та надано 41,82 тис. консультацій.

Для підвищення професійного рівня працівників дозвільних центрів та удосконалення дозвільної системи проводились семінари, круглі столи, робочі наради.

Діяльність дозвільних центрів сприяла зниженню адміністративних бар'єрів для підприємців, зменшенню тривалості процесу отримання дозволів, полегшенню процесу відновлення ділової активності.

• Продовжував діяти механізм фінансової допомоги суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування за рахунок коштів міського бюджету відсотків по отриманих кредитах.

Протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року з бюджету міста на часткову компенсацію відсотків за отриманими суб'єктами господарювання кредитами перераховано 14,32 млн. грн.

З метою забезпечення фінансово-кредитної підтримки підприємців проводились засідання круглих столів, на яких обговорювались проблеми кредитування та мікрокредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва та визначались завдання із розвитку в Україні доступної, розгалуженої та соціальне спрямованої системи кредитування.

Міська влада в складних умовах фінансово-економічної кризи винайшла можливості виділення коштів з бюджету міста на часткову компенсацію відсотків по кредитах, однак у 2009 - 2010 роках сума цих коштів порівняно з попередніми роками була значно меншою.

• Підприємці столиці забезпечувались інформаційними ресурсами. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань підприємництва розміщувались на офіційному веб-порталі Київської міської влади. Підтримувався в актуальному стані інтернет-ресурс "Столичний діловий портал" (www.bizportal.kiev.ua), призначений для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності.

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва, оперативна інформація щодо підприємницької діяльності та виконання заходів з її розвитку висвітлювались засобами масової інформації м. Києва: газетами "Хрещатик" та "Вечірній Київ"; КП "Радіостанція "Голос Києва" (передачі "Правовий Київ", "Спікер-тайм", "Новини"); телеканалом "Київ" (передачі "Економічний вісник", "У центрі уваги", "Столиця", "Новини").

• Продовжувалось формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва.

У столиці функціонує комунальне підприємство "Київський міський бізнес-центр" (КП КМБЦ), забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів, створених як структурні підрозділи КП КМБЦ у восьми районах міста. Активно співпрацюють з місцевими органами влади 20 об'єктів інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву).

З метою спрощення процедур започаткування бізнесу та надання практичної допомоги підприємцям згідно з рішенням Київради від 25.12.2008 N 930/930 створено Центр по наданню послуг суб'єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, яким за час дії Програми на 2009 - 2010 роки укладено близько 1100 договорів з суб'єктами підприємництва про надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг.

• Проводилась робота з професійної підготовки та перепідготовки спеціалістів для малого та середнього підприємництва.

Продовжувалась реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива". Постійно проводились консультації для підприємців стосовно умов участі у програмі. У 2009 році закінчили навчання та отримали дипломи 112 спеціалістів, 25 осіб пройшли стажування на підприємствах країн Європейського співтовариства. У 2010 році на навчання направлено 230 осіб, надано рекомендації 11 підприємцям для участі у стажуванні на підприємствах країн Європейського Союзу за програмою InWent.

Здійснювались освітні заходи з питань розвитку підприємництва для державних службовців: протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року підвищили кваліфікацію 454 державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування. Розроблено програму тематичного семінару з питань основ екологічної культури підприємців.

• Здійснено заходи із стимулювання інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва.

Проведено восьмий ярмарок інноваційних та інвестиційних пропозицій. Організовано та проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України".

Комунальне підприємство "Центр високих технологій та інновацій" виступило співорганізатором Всеукраїнського конкурсу "Інноваційний прорив-2009", спрямованого на активізацію впровадження у виробництво інноваційних розробок та залучення інвестицій у високотехнологічні проекти.

З метою поглиблення зв'язків науковців і підприємців, створення передумов для ефективного використання здобутків національної та світової науки представники міськдержадміністрації, провідні спеціалісти у різних галузях науки та підприємці залучались до участі у конференціях, бізнес-форумах, круглих столах, семінарах, у т. ч. міжнародних та всеукраїнських, які проводились на база вищих навчальних закладів Києва.

Для налагодження довгострокової співпраці наукових установ та виробничих підприємств проведено круглі столи "Наука - виробництву" та "Розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності як важливий чинник у подоланні економічної нестабільності".

Київською торгово-промисловою палатою здійснювалось навчання підприємців та надавались консультації з питань побудови та удосконалення систем управління якістю.

З метою сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву за час дії Програми на 2009 - 2010 роки проведено близько 80 виставок, у тому числі міжнародних і туристичних, за участю близько 6,0 тис. суб'єктів підприємництва, понад 430 ярмарків, організовувались форуми, бізнес-зустрічі, круглі столи, прес-конференції.

• Здійснювались соціальне спрямовані заходи.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх навчання основам підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій на базі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. За січень - вересень 2010 року проходили навчання з основ підприємництва 374 безробітні. Закінчили навчання 294 особи, зареєструвалися як суб'єкти підприємництва 260 безробітних.

Проводились семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність: "Шлях до власної справи", "Крок у бізнес", "Як розпочати свій бізнес". Протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року проведено 231 такий семінар за участю майже 2,0 тис. осіб.

Для допомоги безробітним в організації власної справи надавалась фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. За січень - вересень 2010 року 353 безробітних отримали допомогу на суму 5051,4 тис. грн.

Здійснювалась також професійна підготовка безробітних за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість. Протягом 2009 року та 9 місяців 2010 року таку підготовку за професіями перукаря, кравця, закрійника, флориста, кухаря, кондитера тощо проходили 712 безробітних, закінчили навчання 467 осіб, більшість з яких працевлаштовані.

З метою підтримки підприємницької ініціативи молоді проводився конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва та конкурс "Молодий підприємець року". Професійній орієнтації молоді, залученню її до підприємницької діяльності сприяла реалізація у Голосіївському районі міста освітньої програми "Лабораторія бізнес-моделювання" для учнів 9-х, 10-х класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Для залучення осіб із функціональними обмеженнями до самозайнятості проводилась їх підготовка та перепідготовка для діяльності у сферах художніх промислів та побутового обслуговування населення.

• Міська влада постійно виявляла та оперативно реагувала на нагальні потреби підприємців.

До здійснення заходів з реалізації Програми на 2009 - 2010 роки залучались неприбуткові об'єднання підприємців та організації роботодавців, серед яких найбільш активними є Спілка малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілка орендарів і підприємців України, "Об'єднання підприємців XXI століття", профспілка працівників малого та середнього бізнесу України "Єднання", Асоціація зовнішньої реклами України, Київська міська організація профспілки працівників інноваційних і малих підприємств, Київська міська організація роботодавців, Київська міська організація роботодавців-перевізників "Столиця".

З метою обговорення проблемних питань у сфері відносин бізнесу і влади та напрацювання пропозицій щодо їх подолання у лютому 2010 року проведено громадський форум "Бізнес за реформу державного управління: від скарг - до плану дій!".

Підвищенню ефективності реалізації державної регуляторної політики сприяла діяльність Координаційної Ради з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові, районних координаційних рад, а також регіональних та місцевих галузевих рад підприємців. За результатами їх роботи напрацьовувались пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького середовища, які направлялись Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

Аналіз виконання Програми на 2009 - 2010 роки свідчить про виконання її заходів не в повній мірі через недостатність фінансового забезпечення, що в свою чергу викликано негативними наслідками фінансово-економічної кризи.

1.2. Фінансове забезпечення та виконання цільових показників Програми на 2009 - 2010 роки

За період дії Програми на 2009 - 2010 роки з міського бюджету за статтею "підтримка малого і середнього підприємництва" спрямовано: у 2009 році - 9,0 млн. грн., що на 58,9 % менше ніж у попередньому році; за 9 місяців 2010 року - 6,5 млн. грн., що менше порівняно з відповідним періодом попереднього року на 23,0 % (табл. 1). Інформація про стан фінансування Програми на 2009 - 2010 роки за формою, встановленою Держкомпідприємництва, щоквартально розміщувалась на інтернет-ресурсі "Столичний діловий портал" (www.bizportal.kiev.ua). Розгорнута інформація про використання коштів на виконання Програми на 2009 - 2010 роки в розрізі заходів щоквартально надається Мінекономіки, Держкомпідприємництва та Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в рамках звіту про її виконання. Проводиться моніторинг розвитку підприємництва за видами економічної діяльності згідно з національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності", гармонізованим з міжнародною статистичною класифікацією видів діяльності Європейського Союзу.

Таблиця 1. Фінансування Програми на 2009 - 2010 роки

N з/п

Джерела фінансування

Сума витрачених коштів, тис. грн.

за 2009 рік

за 9 місяців 2010 року

всього

1.

З міського бюджету цільовим спрямуванням на виконання програми

9000,4

6509,0

15509,4

2.

По інших статтях міського бюджету

10256,2

1597,3

11853,5

3.

З бюджетів районів

34,87

-

34,87

4.

З інших джерел

899,5

5354,5

6254,0

5.

Загальна сума коштів, витрачених на реалізацію заходів програми

20190,97

13460,8

33651,77

Наслідки фінансово-економічної кризи позначилися на рівні виконання цільових показників Програми на 2009 - 2010 роки.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за результатами 2009 року становила 258 одиниць, що менше запланованої кількості на 17 одиниць.

За результатами 2009 року не вдалося також досягти запланованої кількості об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, яка становила 6877 одиниць (заплановано 7409), протягом 9 місяців 2010 року відбулось подальше зниження загальної кількості об'єктів інфраструктури.

Надходження до Зведеного бюджету м. Києва від діяльності суб'єктів підприємництва у 2009 році становили 39,6 млрд. грн. або на 18,7 % менше від запланованих обсягів.

Водночас, ряд запланованих показників перевиконано. Це стосується показників кількості створених нових робочих місць та кількості фізичних осіб - підприємців. Так, у всіх сферах економічної діяльності у 2009 році створено 66031 нове робоче місце, що на 8,2 % більше ніж було заплановано, у січні - вересні 2010 року - 47,8 тис. нових робочих місць, при запланованих на кінець 2010 року 63,0 тис.

Кількість фізичних осіб - підприємців за результатами 2009 року перевищила запланований показник на 1,1 % та становила 192,1 тис. осіб. Протягом першого півріччя 2010 року їх кількість збільшилась ще на 12,3 тис. та становила 204,4 тис., що більше від рівня, запланованого на кінець 2010 року.

Показник середньорічної кількості найманих працівників на малих підприємствах у 2009 році значно вищий від запланованого, але це викликано зміною критеріїв віднесення підприємств до категорії малих.

Реалізація програмних заходів сприяла зменшенню негативних наслідків фінансово-економічної кризи, водночас, не вдалося усунути ряд негативних факторів, подолання яких залежить, в першу чергу, від створення сприятливого регуляторного та податкового середовища на рівні держави.

2. АНАЛІЗ СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У м. КИЄВІ

2.1. Стан та тенденції розвитку підприємництва у м. Києві

Аналіз діяльності підприємницького сектора економіки Києва свідчить про збереження певних позитивних тенденцій його розвитку, хоча столичне підприємництво і зазнало падіння деяких показників через негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи, яка вразила й економіку України (табл. 2).

Таблиця 2. Основні показники розвитку підприємництва в м. Києві

Показник

2007

2008

2009

2010

Загальна кількість суб'єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб), зареєстрованих як платники податків1), тис. од.

347,01

378,03

394,70

01.07.2010
412,11

у % до попереднього року

110,7

108,9

104,4

106,13)

Кількість суб'єктів підприємництва юридичних осіб, зареєстрованих як платники податків1), тис. од.

177,87

192,28

202,58

01.09.2010
211,29

у % до попереднього року

110,7

108,1

105,4

106,13)

Кількість фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих як платники податків1), тис. од.

169,14

185,75

192,12

01.07.2010
204,38

у % до попереднього року

110,8

109,8

103,4

106,43)

Загальна кількість суб'єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб), які сплачували податки1), тис. од.

282,09

315,83

334,72

01.07.2010
316,70

у % до попереднього року

111,3

112,0

106,0

96,93)

Кількість суб'єктів підприємництва - юридичних осіб, які сплачували податки1), тис. од.

120,59

130,95

142,72

01.09.2010
146,64

у % до попереднього року

109,8

108,6

109,0

105,43)

Кількість фізичних осіб - підприємців, які сплачували податки1), тис. осіб

161,50

184,89

192,00

01.07.2010
173,46

у % до попереднього року

112,4

114,5

103,8

90,33)

Надходження податків і зборів до Зведеного бюджету від суб'єктів підприємництва1), млн. грн.

34295,93

44471,66

39605,11

01.07.2010
22854,77

у % до попереднього року

111,1

129,7

89,1

116,63)

Надходження податків і зборів до бюджету міста від суб'єктів підприємництва1), млн. грн.

7016,14

10061,33

9644,43

01.07.2010
4998,63

у % до попереднього року

144,4

143,4

95,9

107,63)

Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення2), одиниць

15

16

14

-

Середньорічна кількість найманих працівників на середніх підприємствах2), тис. осіб

506,09

467,35

486,67

-

у % до попереднього року

100,4

92,3

104,1

-

Обсяг реалізованої продукції на середніх підприємствах2), млн. грн.

442801,8

492332,6

397516,2

-

у % до попереднього року

132,0

111,2

80,7

-

Частка обсягу реалізованої продукції на середніх підприємствах до загального обсягу по місту2), %

52,6

46,8

40,9

-

Середньомісячна заробітна плата на середніх підприємствах, грн.

1768,49

2438,61

2183,02

-

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення2), одиниць

267

243

258

-

Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах2), тис. осіб

403,71

420,65

401,64

-

у % до попереднього року

106,6

104,2

95,5

-

Обсяг реалізованої продукції на малих підприємствах2), млн. грн.

139404,9

156169,8

147567,2

-

у % до попереднього року

132,1

112,0

94,5

-

Частка обсягу реалізованої продукції на малих підприємствах до загального обсягу по місту2), %

16,6

14,8

15,2

-

Середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах, грн.

1163,20

1569,67

1660,06

-

Кількість фізичних осіб - підприємців2), на 10 тис. осіб наявного населення, ос.

606

672

-

-

Кількість найманих працівників у фізичних осіб - підприємців2), тис. осіб

79,0

77,0

-

-

у % до попереднього року

97,2

97,5

-

-

Обсяг реалізованої продукції фізичними особами - підприємцями2), млн. грн.

14483,6

18654,2

-

-

у % до попереднього року

126,6

128,8

-

-


1) за даними Державної податкової адміністрації у м. Києві

2) за даними органів статистики

3) порівняно з відповідним періодом попереднього року

Збереглась тенденція до збільшення кількості суб'єктів підприємництва, хоча його темпи й уповільнились. Так, загальна кількість суб'єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, за підсумками 2009 року зросла порівняно з попереднім роком на 4,4 % (у 2008 році - на 8,9 %) та становила 394,7 тис. (рис. 1). Однак, надходження податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету зменшились на 10,9 % (надійшло 39,6 млрд. грн.), до бюджету міста - на 4,1 % (надійшло 9,64 млрд. грн.).

Рисунок 1. Кількість суб'єктів підприємництва (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) м. Києва, зареєстрованих як платники податків, тис. од.

 

Зниження темпів приросту кількості суб'єктів підприємництва обумовлено падінням ділової активності, що відобразилося, зокрема, на зменшенні у 2008 та 2009 роках кількості новостворених суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) (рис. 2).

Рисунок 2. Кількість новостворених суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) в м. Києві

 

У 2010 році розпочалось поступове зменшення кризових явищ, про що свідчить зростання порівняно з попереднім роком кількості новостворених суб'єктів господарювання та збільшення надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до бюджету. Так, державними реєстраторами м. Києва за січень - вересень 2010 року зареєстровано 23558 новостворених суб'єктів господарської діяльності, що на 9,9 % більше ніж за 9 місяців 2009 року. Таке зростання відбулось за рахунок збільшення на 29 % кількості новостворених юридичних осіб, кількість новостворених фізичних осіб - підприємців зменшилась через очікувані зміни податкового законодавства (рис. 3).

Рисунок 3. Динаміка кількості новостворених суб'єктів господарювання в м. Києві, одиниць

 

Протягом 9 місяців 2010 року від суб'єктів підприємництва - юридичних осіб до Зведеного бюджету надійшло 29,84 млрд. грн., що на 13,3 % більше ніж у відповідному періоді попереднього року, до бюджету міста - 7,54 млрд. грн., що більше на 9,8 % (рис. 4).

Рисунок 4. Динаміка надходжень до Зведеного та міського бюджету м. Києва від суб'єктів підприємництва - юридичних осіб, млн. грн.

 

Загальна кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва у 2009 році зазнала зменшення. Через фінансові проблеми найбільш суттєво зменшилась порівняно з попереднім роком кількість страхових організацій - на 22,6 %, кредитних спілок - на 20,7 %, фондів підтримки підприємництва - на 16,2 %, бізнес-центрів - на 12,3 %. Водночас, зросла кількість інвестиційних фондів і компаній - на 15,4 %, бірж - на 10,7 %, лізингових компаній - на 2,0 %. За 9 місяців 2010 року відбулось збільшення порівняно з початком року кількості: технопарків - на 1 од., інформаційно-консультативних установ - на 23 од., громадських об'єднань підприємців - на 20 од., аудиторських фірм - на 3 од.

Станом на 01.10.2010 у столиці налічувалось: 128 бізнес-центрів, 10 бізнес-інкубаторів, 19 технопарків, 376 лізингових компаній, 457 кредитних спілок, 75 фондів підтримки підприємництва, 1649 інвестиційних фондів і компаній, 395 інноваційних фондів і компаній, 1141 інформаційно-консультативна установа, 248 громадських об'єднань підприємців, 124 біржі, 1463 страхові організації, 587 аудиторських фірм.

Ряд показників діяльності малого та середнього підприємництва за результатами 2009 року покращився, хоча наслідки кризових явищ відбилися на його розвитку досить відчутно. Зросла порівняно з попереднім роком кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств та середньорічна кількість найманих працівників середніх підприємств.

На початок 2010 року в Києві діяло у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення 272 малих та середніх підприємства, що на 13 підприємств більше ніж у попередньому році. Збільшення відбулось за рахунок зростання на 15 од. кількості малих підприємств, кількість середніх підприємств зменшилась на 2 од.

Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх підприємств у 2009 році зросла порівняно з попереднім роком на 310 осіб (у 2008 році зменшилась на 11,8 тис. осіб або на 2,5 %) та становила 888,31 тис. осіб або 52,1 % загальної кількості найманих працівників підприємств міста. В тому числі, кількість найманих працівників середніх підприємств зросла на 4,1 % (у 2008 році зменшилась на 7,7 %) та становила 486,67 тис. осіб, малих підприємств зменшилась на 4,5 % (у 2008 році зросла на 4,2 %) та становила 401,64 тис. осіб (рис. 5).

Рисунок 5. Кількість найманих працівників підприємств м. Києва, тис. осіб

 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих та середніх підприємств зменшився у 2009 році порівняно з попереднім роком на 15,9 % (у 2008 році збільшився на 6,4 %) та становив 545083,46 млн. грн. На малих підприємствах відбулось зменшення на 5,5 % (у 2008 році - збільшення на 12,0 %), на середніх - 19,3 % (у 2008 році - збільшення на 11,2 %) (рис. 6). Питома вага обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) малих та середніх підприємств у загальних обсягах реалізації по місту у 2009 році знизилась порівняно з 2008 роком на 5,5 в. п. та становила 56,1 %.

Рисунок 6. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами м. Києва, млн. грн.

 

Середній обсяг реалізованої продукції малих та середніх підприємств столиці на одного працюючого становив 614 тис. грн. Середні підприємства працювали більш ефективно - на одного працюючого на них реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 817 тис. грн., на малих підприємствах - 367 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств м. Києва зросла у 2009 році порівняно з попереднім роком на 5,8 % та становила 1660,06 грн., середніх підприємств зменшилась на 10,5 % та становила 2183,02 грн. (рис. 7).

Рисунок 7. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників підприємств м. Києва, грн.

 

Галузева структура малих підприємств не відповідає потребам столичного міста та стратегічним напрямам розвитку економіки: найбільша питома вага все ще належить сфері торгівлі, водночас недостатнім є рівень розвитку інноваційної сфери, а також соціальної сфери, комунальних та індивідуальних послуг (табл. 3).

Таблиця 3. Галузева структура малих підприємств міста Києва

Види діяльності

Середньорічна кількість найманих працівників

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Тис. ос.

% до підс.

Тис. ос.

% до підс.

Тис. ос.

% до підс.

Млн. грн.

% до підс.

Млн. грн.

% до підс.

Млн. грн.

% до підс.

Промисловість

52,6

13,0

50,4

12,0

49,6

12,3

8637,3

6,2

10243,9

6,6

9845,2

6,7

Будівництво

46,8

11,6

51,4

12,2

46,2

11,5

10768,3

7,7

11830,2

7,6

10353,8

7,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

122,4

30,3

125,7

29,9

119,1

29,7

80540,6

57,8

87018,2

55,7

83674,3

56,7

Діяльність готелів та ресторанів

10,9

2,7

11,2

2,7

11,0

2,8

735,4

0,5

879,7

0,6

906,1

0,6

Діяльність транспорту та зв'язку

21,3

5,3

23,1

5,5

21,8

5,4

4520,8

3,2

5256,2

3,4

5649,6

3,8

Фінансова діяльність

11,0

2,7

11,4

2,7

11,4

2,8

8975,1

6,4

9810,9

6,3

4549,2

3,1

Операції з нерухомим майном; оренда машин та устаткування

31,4

7,8

33,8

8,0

33,6

8,4

7016,0

5,0

8410,1

5,4

9592,2

6,5

Діяльність у сфері інформатизації

11,1

2,8

12,1

2,9

12,0

3,0

1730,7

1,2

2153,1

1,4

2711,7

1,8

Дослідження та розробки

8,8

2,2

8,2

1,9

7,2

1,8

981,6

0,7

1263,3

0,8

1178,5

0,8

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

63,6

15,7

68,9

16,4

66,4

16,5

13502,7

9,7

16791,6

10,8

16658,5

11,3

Освіта

3,5

0,9

3,6

0,8

3,6

0,9

192,5

0,1

241,7

0,2

209,9

0,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

6,3

1,6

7,0

1,7

6,7

1,7

326,7

0,2

467,6

0,3

466,3

0,3

Надання комунальних та індивідуальних послуг у сфері культури та спорту

13,0

3,2

12,8

3,0

11,9

3,0

1317,4

0,9

1624,1

1,0

1491,4

1,0

Інша діяльність

1,2

0,3

1,1

0,3

1,3

0,3

159,8

0,1

179,2

0,1

280,5

0,2

Всього по м. Києву

403,7

100

420,6

100

401,6

100

139404,9

100

156169,8

100

147567,2

100

Розраховано за даними органів статистики

Галузева структура середніх підприємств дещо відрізняється від структури малих підприємств (табл. 4). Так, у 2009 році найбільша частка загальної кількості працівників малих підприємств була зосереджена у сфері торгівлі (119,1 тис. осіб або 29,7 %), а середніх - у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям (98,9 тис. осіб або 20,3 %). Друге місце за кількістю найманих працівників на малих підприємствах належить діяльності у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям (66,4 тис. осіб або 16,5 %), на середніх - сфері торгівлі (83,4 тис. осіб або 17,1 %). Промислові - і малі, і середні - підприємства посідають третє місце: на малих підприємствах налічується 49,6 тис. найманих працівників або 12,3 %, на середніх - 77,4 тис. осіб або 15,9 %.

Таблиця 4. Галузева структура середніх підприємств міста Києва

Види діяльності

Середньорічна кількість найманих працівників

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Тис. ос.

% до підс.

Тис. ос.

% до підс.

Тис. ос.

% до підс.

Млн. грн.

% до підс.

Млн. грн.

% до підс.

Млн. грн.

% до підс.

Промисловість

106,8

21,0

90,3

19,3

77,4

15,9

56687,5

12,8

73884,9

15,0

76359,8

19,2

Будівництво

51,5

10,1

46,6

10,0

38,2

7,9

14489,1

3,3

17813,2

3,6

13333,3

3,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

91,5

18,0

93,1

19,9

83,4

17,1

268189

60,6

293520

59,6

207467,2

52,2

Діяльність готелів та ресторанів

16,7

3,3

14,9

3,2

13,3

2,7

1495,8

0,3

1746,4

0,4

1560,3

0,4

Діяльність транспорту та зв'язку

39,3

7,7

35,9

7,7

35,0

7,2

9088

2,1

11558,5

2,3

12010,1

3,0

Фінансова діяльність

18,8

3,7

16,3

3,5

17,6

3,6

67782,5

15,3

59681,1

12,1

44882,1

11,3

Операції з нерухомим майном; оренда машин та устаткування

36,0

7,1

29,4

6,3

38,2

7,8

5888,2

1,3

7800,6

1,6

12112,9

3,0

Діяльність у сфері інформатизації

6,3

1,2

7,4

1,6

6,3

1,3

874,2

0,2

1968,8

0,4

2490,8

0,6

Дослідження та розробки

17,6

3,5

14,5

3,1

13,4

2,7

1238,4

0,3

1463,2

0,3

1367,9

0,3

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

69,8

13,7

66,5

14,2

98,9

20,3

12698,9

2,9

17361,3

3,5

18514,3

4,7

Освіта

8,5

1,7

8,5

1,8

7,3

1,5

286,2

0,1

369,5

0,1

506,3

0,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

7,9

1,6

6,9

1,5

7,7

1,6

468,8

0,1

728,7

0,1

880,7

0,2

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

26,9

5,3

28,6

6,1

43,0

8,8

3004,4

0,7

3794,8

0,8

5065,6

1,3

Інша діяльність

11,5

2,3

8,5

1,8

7,1

1,5

610,6

0,1

641,6

0,1

964,9

0,2

Всього по м. Києву

509,1

100

467,4

100

486,7

100

442801,6

100

492332,6

100

397516,2

100

Розраховано за даними органів статистики

За обсягами реалізованої продукції (робіт, послуг) найбільша частка загальних обсягів і малих, і середніх підприємств належить сфері торгівлі (відповідно 83674,3 млн. грн. або 56,7 % та 207467,2 млн. грн. або 52,2 %), а от на другому місці по малих підприємствах - діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям (16658,5 млн. грн. або 11,3 %), по середніх - промисловість (76359,8 млн. грн. або 19,2 %). Третє місце посідає серед малих підприємств сфера будівництва (10353,8 млн. грн. або 7,0 %), по середніх - фінансова діяльність (44882,1 млн. грн. або 11,2 %).

Наслідки фінансово-економічної кризи досить відчутними стали як для малих, так і для середніх підприємств, при цьому суттєво постраждали сфери будівництва, фінансової діяльності, промисловості, торгівлі. Так, загальна кількість працівників малих підприємств знизилась у 2009 році порівняно з попереднім роком насамперед за рахунок зменшення кількості працівників у сферах: будівництва - на 10,1 %, транспорту - на 5,6 %, торгівлі - на 5,3 %. На середніх підприємствах загальна кількість працівників збільшилась, але водночас зменшилась кількість працівників у сферах: будівництва - на 18,0 %, промисловості - на 14,3 %, торгівлі - на 10,4 %. Зниження обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах відбулось за рахунок сфер: фінансової діяльності - на 53,6 %, будівництва - на 12,5 %, промисловості - на 3,9 %. На середніх підприємствах - за рахунок сфер: торгівлі - на 29,3 %, будівництва - на 25,2 %, фінансової діяльності - на 24,8 %.

Складовою малого підприємництва є фізичні особи - підприємці. На кінець 2009 року в Києві налічувалось 192,12 тис. фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих як платники податків, що на 3,4 % більше ніж у попередньому році, однак темпи їх приросту знизились (у 2008 році приріст становив 9,8 %).

Розвиток малого підприємництва по районах міста має нерівномірний характер. Так, якщо у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення за результатами 2009 року у Печорському районі припадало 1008 малих підприємств, у Шевченківському - 551, то у Дарницькому цей показник становить 157, а в Деснянському - 84 малих підприємства. Водночас, найбільше фізичних осіб - підприємців у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення зосереджено у Дарницькому (796) та Святошинському (767) районах, найменше - у Солом'янському (594) та Голосіївському (673) районах.

Хоча столичне мале та середнє підприємництво і постраждало через фінансово-економічну кризу, однак за показниками його розвитку Київ значно випереджає інші регіони України, а за кількістю його суб'єктів і країни Євросоюзу.

Станом на 01.08.2010 у столиці зареєстровано 20 % загальної кількості юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це становить 820 од., що майже в чотири рази більше ніж в середньому по Україні.

У 2009 році кількість малих та середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у м. Києві перевищувала середній рівень по Україні в 3,4 раза, у т. ч. малих підприємств - у 3,5 раза (рис. 8).

Рисунок 8. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, од.

 

На малих та середніх підприємствах столиці було зайнято 18,0 % всіх найманих працівників малих та середніх підприємств України та реалізовано 36,5 % їх загального обсягу продукції (робіт, послуг). На малих підприємствах Києва було зайнято 19,4 % найманих працівників малих підприємств України та реалізовано 32,4 % їх загального обсягу продукції (робіт, послуг).

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств м. Києва більше середнього рівня по Україні на 48,6 %, середніх підприємств - на 47,8 %.

У Києві зосереджено третину всіх бізнес-центрів та інформаційно-консультативних установ, половину лізингових компаній, дві третини інвестиційних та інноваційних фондів України.

Досить високий рівень розвитку бізнесу поряд з лідируючими позиціями за рівнем розвитку інновацій, ефективністю ринків товарів і послуг та іншими складовими дозволив столиці посісти перше місце в регіональному рейтингу конкурентоспроможності та зайняти 59-е місце серед 133-ох країн світу у міжнародному рейтингу глобальної конкурентоспроможності, випередивши чотири країни ЄС (Румунію, Латвію, Грецію, Болгарію) та наблизившись впритул до Угорщини (Україна займає 82-у позицію) ("Звіт про конкурентоспроможність України 2010", Фонд "Ефективне управління").

2.2. Основні проблеми, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва

Згідно з результатами опитування керівників бізнесу, проведеного Всесвітнім економічним форумом, найбільш суттєвими факторами негативного впливу на умови ведення бізнесу в Києві є: нестабільність політики (17 %), податкова політика (15 %), корупція (13 %), нестабільність уряду (11 %), доступ до фінансування (11 %). Ці проблеми збігаються з проблемами для України загалом та потребують вирішення перш за все на загальнодержавному рівні. Водночас, проведений аналіз стан у підприємницького середовища столиці та опитування членів громадських організацій підприємців дозволив визначити основні проблеми, які перешкоджають подальшому розвитку підприємництва та на усунення яких спрямовано Програму на 2011 - 2012 роки, а саме:

• зарегульованість підприємницької діяльності, в тому числі ігнорування регуляторними органами вимог законодавства щодо виконання всіх процедур, пов'язаних з прийняттям регуляторних актів, недостатня кваліфікація державних службовців у питаннях регуляторної політики, низька активність громадських об'єднань підприємців у процесі підготовки та аналізу впливу регуляторних актів;

• відсутність ефективної для бізнесу системи кредитування, включно з неможливістю отримання кредиту, особливо на тривалий термін, з розміром кредитної ставки, наближеної до прийнятих у світовій практиці, а також з суттєвим зменшенням обсягів відшкодування за рахунок коштів міського бюджету відсотків за кредити;

• наявність адміністративних бар'єрів при здійсненні післяреєстраційних процедур новоствореними суб'єктами господарювання;

• все ще громіздка та непрозора система видачі документів дозвільного характеру, що обумовлено, зокрема, відсутністю чітко визначеного переліку дозволів, які повинні видаватися суб'єктам господарювання за принципом організаційної єдності, а також відсутністю регламентів (інформаційних карток) щодо видачі документів дозвільного характеру;

• нестача приміщень для започаткування підприємницької діяльності, недостатній розвиток інфраструктурної складової підтримки малого та середнього підприємництва, у тому числі відсутність муніципальних бізнес-інкубаторів;

• обмеженість інформації про ресурсну базу міста, яка може бути використана для підтримки розвитку малого та середнього підприємництва, про стан регіональних і міжнародних ринків тощо;

• нестача кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого та середнього підприємництва, спроможного розвивати бізнес у складних економічних умовах;

• недостатня конкурентоспроможність суб'єктів малого та середнього підприємництва в умовах зростаючого тиску з боку імпортних товарів;

• низький рівень розвитку інноваційної діяльності та відсутність систем менеджменту якості;

• недостатня ефективність взаємодії місцевих органів влади та підприємців щодо вирішення нагальних проблем підприємницької діяльності;

• низький рівень соціальної відповідальності бізнесу.

Комплексний характер та взаємопов'язаність зазначених проблем визначає програмно-цільовий метод їх вирішення, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях та ресурсах.

3. ГОЛОВНА МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ

Головною метою Програми на 2011 - 2012 роки є створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку міста.

Для досягнення головної мети мають бути вирішені такі основні завдання, визначені з урахуванням положень Програми економічних реформ України на 2010 - 2014 роки (Програма), реалізація якої передбачена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 N 1724-р, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 N 632/632, та принципів Європейської хартії для малих підприємств, які запроваджуються в Україні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 N 587:

• удосконалення нормативно-правової бази сфери підприємництва;

• спрощення процедур та зменшення витрат при започаткуванні підприємницької діяльності та отриманні дозвільних документів;

• активізація діючих та впровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва;

• удосконалення ресурсної, інформаційно-консультативної та освітньої підтримки;

• розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

• створення умов для активізації діяльності підприємців у галузях, що пов'язані із проведенням у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

• підтримка розвитку інноваційної діяльності малого та середнього підприємництва;

• сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб'єктів малого та середнього підприємництва;

• розширення взаємодії бізнесу та органів влади міста шляхом впровадження механізмів державно-приватного партнерства.

4. НАПРЯМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ

На основі попереднього аналізу виконання Програми на 2009 - 2010 роки, стану, тенденцій та проблем розвитку підприємництва визначені напрями та заходи Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки, спрямовані на виконання стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та міського рівня, та подолання проблем, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва.

4.1. Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

Важливим інструментом поліпшення бізнес-клімату, а це один з головних пріоритетів Програми економічних реформ України на 2010 - 2014 роки, є належне та повне виконання органами влади всіх рівнів норм державної регуляторної політики. Основний наголос має бути зроблено, по-перше, на дотриманні засад гласності, відкритості та прозорості і, по-друге, на виконанні вимог щодо професійно та фахово підготовленого аналізу необхідності державного втручання.

Передбачається розробка та ініціювання прийняття нормативно-правових актів, які впливають на впорядкування та спрощення процедур започаткування та провадження підприємницької діяльності в столиці. Заплановано ведення реєстру регуляторних актів органів влади міста та регулярний їх перегляд щодо відповідності принципам державної регуляторної політики. Передбачено підтримувати постійний діалог з підприємцями шляхом проведення круглих столів, семінарів, телефонних гарячих ліній. Особливого значення в умовах економічної нестабільності набувають заходи із моніторингу стану малого та середнього підприємництва, дослідження результативності заходів з його підтримки та їх подальшого коригування.

Реалізація заходів цього напряму Програми на 2011 - 2012 роки сприятиме створенню належних умов для розвитку малого та середнього бізнесу, який найбільше потерпає від нормативно-правових та адміністративних перешкод.

4.2. Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Спрощення процесу входження у бізнес, тобто процедур державної реєстрації, ліцензування та отримання дозволів на започаткування певних видів підприємницької діяльності у кризових та посткризових умовах є вирішальним чинником прискорення розвитку малого та середнього підприємництва.

Державна реєстрація суб'єктів господарювання проводиться районними органами реєстрації в режимі реального часу, підприємець отримує свідоцтво про державну реєстрацію у термін від однієї години до одного робочого дня в залежності від кількості засновників. Однак, підприємець повинен брати особисту участь у післяреєстраційних процедурах, що призводить до зайвих витрат робочого часу. Тому потребує вирішення на державному рівні питання запровадження електронної реєстрації та взаємного обміну інформацією між всіма учасниками процесу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Водночас, одними з основних завдань органів місцевої влади є забезпечення в повній мірі відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців необхідним кадровим складом та фінансуванням для розвитку матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації державних реєстраторів, визначення проблемних питань започаткування бізнесу та надання пропозицій центральним органам влади щодо їх вирішення.

Система регулювання господарської діяльності шляхом видачі дозволів залишається громіздкою та неефективною, хоча у напрямку її реформування зроблено ряд важливих кроків, у тому числі запроваджено принцип організаційної єдності з видачі документів дозвільного характеру на рівні м. Києва. Створення міського дозвільного центру "Єдиний офіс" дозволяє мінімізувати процес отримання документів дозвільного характеру за рахунок встановлення єдиних вимог до порядку їх видачі та скорочення необхідності самостійних звернень суб'єктів господарювання безпосередньо до дозвільних органів для отримання проміжних погоджень та висновків, оскільки документообіг між учасниками дозвільного процесу здійснюється шляхом спілкування чиновників між собою.

Програмою на 2011 - 2012 роки передбачається подальший розвиток діяльності "Єдиного офісу" шляхом запровадження електронного документообігу, забезпечення участі у його роботі всіх дозвільних органів, здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

Реалізація заходів цього напряму Програми на 2011 - 2012 роки сприятиме забезпеченню відкритості та прозорості у роботі органів виконавчої влади, недопущенню вчинення корупційних дій.

4.3. Розширення доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу відіграє наявність у них фінансових ресурсів. При розв'язанні фінансово-кредитних проблем підприємців держава має зосередитись на реалізації таких завдань: стимулювання комерційних банків та небанківських фінансових установ до розширення спектру послуг малому та середньому бізнесу, активізація процесу створення та діяльності недержавних гарантійних, лізингових та страхових установ тощо. Має бути забезпечена можливість для суб'єктів малого та середнього бізнесу отримання кредитів, в тому числі середньо- та довгострокових, з прийнятним розміром кредитної ставки; мікрокредитів, що надаються за спрощеною схемою та швидким оформленням; часткового відшкодування відсотків по кредитах за рахунок бюджетних коштів; споживчих кредитів, гарантій по кредитах тощо.

Програмою на 2011 - 2012 роки передбачається вдосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання, зокрема за рахунок спрямування бюджетних коштів, призначених для часткового відшкодування відсоткових ставок по кредитах, тим суб'єктам малого та середнього бізнесу, які впроваджують енергозберігаючі проекти, новітні технології та створюють нові робочі місця. Планується залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку малого та середнього підприємництва, надання інформаційної підтримки підприємцям щодо можливості отримання фінансових ресурсів та ін.

Реалізація заходів цього напряму Програми на 2011 - 2012 роки сприятиме розвитку малого та середнього підприємництва у пріоритетних для міста напрямах, створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень до бюджету.

4.4. Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб'єктів підприємництва

Одним із вагомих чинників успішного розвитку малого та середнього підприємництва є швидкий пошук оптимальної стратегії виживання та негайне реагування на зміни у бізнес-кліматі. Реалізація цих конкурентних переваг потребує інформаційно-консультативної та ресурсної підтримки.

Оскільки у сучасному глобалізованому світі ефективний розвиток бізнесу без використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є неможливим, то в Програмі на 2011 - 2012 роки передбачається розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій в практиці ведення бізнесу за рахунок розвитку інтернет-ресурсів, що надасть змогу забезпечити вільний доступ підприємців до баз даних про ресурси міста, ділові, в т. ч. зарубіжні пропозиції, бізнес-програми, тендери на закупівлю товарів (робіт, послуг), виставки, ярмарки, міжнародні заходи тощо. Планується також для інформаційного забезпечення підприємців використання можливостей засобів масової інформації, проведення круглих столів та семінарів.

Завдання із поліпшення консультативного та ресурсного забезпечення підприємництва передбачається вирішувати шляхом формування сучасної інфраструктури його підтримки, орієнтованої на задоволення всього спектра потреб підприємців, у тому числі створення на засадах державно-приватного партнерства муніципальних бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів.

Передбачається забезпечувати виконання бізнес-інкубаторами притаманних їм функцій із надання підприємцям:

- приміщень для офісів/майстерень на умовах оренди за цінами, нижчими від ринкових;

- офісних і технічних послуг (телефон, копіювання, приміщення для конференцій/зустрічей, секретаріат і т. д.);

- правової підтримки;

- консалтингу та бізнес-планування;

- послуг із трансферу технологій;

- проведення семінарів і тренінгів тощо.

Враховуючи те, що подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи та подальше реформування економіки потребує консолідації зусиль влади та бізнесу, передбачається посилити роль консультативно-дорадчих рад, створених для підвищення ефективності взаємодії органів влади з підприємцями та їх неприбутковими об'єднаннями.

Необхідність більш активного залучення громадян до започаткування бізнесу та здобуття підприємцями навиків подолання кризових явищ обумовлює актуальність проведення освітніх заходів з питань підприємницької діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Для вирішення цього завдання передбачається залучення установ вищої освіти та організацій інфраструктури підтримки підприємництва.

Реалізація заходів цього напряму Програми на 2011 - 2012 роки сприятиме збільшенню кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва, які діють у реальному секторі економіки, та зайнятих на них працівників, підвищенню ефективності їх діяльності, якості продукції і послуг та конкурентоспроможності.

4.5. Розвиток соціально спрямованих заходів

Реалізація завдань із реформування економіки потребує одночасного вирішення соціальних проблем, які особливо загострились в кризових умовах. Передбачається проводити профорієнтаційну роботу з безробітними, спрямовану на заняття підприємницькою діяльністю, навчання безробітних основам підприємництва, надавати одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи тощо. Планується підтримувати підприємницьку ініціативу соціально вразливих верств населення, сприяти забезпеченню соціального захисту найманих працівників та безпечних умов праці. Заплановані також заходи із підвищення соціальної відповідальності малого та середнього підприємництва, тобто забезпечення сплати суб'єктами господарювання податків та зборів у повному обсязі, виведення заробітної плати з тіні та ін.

Реалізація заходів цього напряму Програми на 2011 - 2012 роки сприятиме зменшенню тінізації підприємницької діяльності, збільшенню надходжень податків і зборів до бюджету та рівня зайнятості населення, підвищенню статусу та престижу підприємців.

4.6. Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

Стимулювання і підтримка інновацій у широкому спектрі напрямів - технологіях, менеджменті, маркетингу та інших є однією із найважливіших функцій державного регулювання економіки, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів господарювання на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Активізація інноваційного розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва може бути забезпечена завдяки діяльності інноваційно-орієнтованих структур, у тому числі технопарків, бізнес-інкубаторів тощо, в яких відбувається взаємодія науково-дослідних установ, виробничих структур, інженерного та інвестиційного потенціалу у єдиному технологічному процесі від фундаментальних досліджень, конкурентної ідеї, інженерних розробок - до виробництва, комерціалізації, впровадження високотехнологічних продуктів та інтелектуальних рішень. Механізм співробітництва, який існує в таких структурах, створює сприятливі умови для становлення і розвитку всіх суб'єктів господарювання, які реалізовують власну інноваційну стратегію розвитку діяльності. Як свідчить світовий досвід, створення інноваційних структур є одним з найбільш перспективних шляхів виходу економіки із кризового стану.

Програмою передбачається сприяння створенню та діяльності інноваційно-орієнтованих структур, технологічному співробітництву між малими, середніми, великими підприємствами, науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами, впровадженню систем управління якістю, міжрегіональному та міжнародному співробітництву тощо.

Реалізація заходів цього напряму Програми на 2011 - 2012 роки сприятиме підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва.

5. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ

Організаційне супроводження виконання Програми на 2011 - 2012 роки здійснює Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Виконання Програми на 2011 - 2012 роки здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.

Джерелами фінансування Програми на 2011 - 2012 роки є цільові кошти міського бюджету, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти фінансово-кредитних установ, кошти інвесторів, власні кошти суб'єктів підприємництва.

Розпорядником коштів міського бюджету, що спрямовуються на підтримку малого та середнього підприємництва, є Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), яке здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів.

Виконавцями Програми на 2011 - 2012 роки визначені: головні управління, управління та відділи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Державна податкова адміністрація у м. Києві, Головне управління МВС України в м. Києві, Головне управління статистики у місті Києві, Київський міський центр зайнятості, Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, районні в місті Києві державні адміністрації, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові, об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва (у т. ч. громадські організації промисловців і підприємців, об'єднання підприємців, організації роботодавців), суб'єкти господарювання міста Києва, визначені шляхом застосування норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 N 2289-VI. Органи державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю м. Києва в питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки взаємодіють та співпрацюють з Київським міським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Виконавці Програми на 2011 - 2012 роки щоквартально надають до Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо ходу реалізації її заходів. За результатами аналізу отриманої інформації здійснюється її узагальнення, визначаються проблеми та розробляються пропозиції щодо їх подолання. Узагальнена інформація розглядається на засіданнях постійної комісії Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики та постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг, Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові та на розширених колегіях виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми на 2011 - 2012 роки та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання окремих заходів.

Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) щоквартально інформує про хід виконання Програми на 2011 - 2012 роки Міністерство економіки України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва і забезпечує висвітлення ходу її реалізації у засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ

Передбачається, що виконання заходів Програми на 2011 - 2012 роки, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених напрямах, сприятиме подоланню негативних наслідків фінансово-економічної кризи, поліпшенню інвестиційного та бізнес-клімату у місті Києві та подальшому прискореному соціально-економічному зростанню.

Результативні показники Програми на 2011 - 2012 роки визначені, виходячи із найбільш вірогідного сценарію розвитку економічної ситуації. Водночас, планові показники потребують відповідного коригування в залежності від фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НА 2011 - 2012 РОКИ

Показники затрат

Витрати на часткову компенсацію відсотків за користування банківськими кредитами, тис. грн.:

у 2011 році - 53000,0, у 2012 році - 53000,0.

Витрати на виконання інших заходів з реалізації Програми на 2011 - 2012 роки, тис. грн.:

у 2011 році - 3000,0, у 2012 році - 3000,0.

Показники продукту

Кількість малих та середніх підприємств, що потребують фінансової підтримки, одиниць:

у 2011 році - 56, у 2012 році - 56.

Кількість малих та середніх підприємств, яким планується надати фінансову підтримку, одиниць:

у 2011 році - 56, у 2012 році - 56.

Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць:

у 2011 році - 289, у 2012 році - 300.

Середньорічна кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах, тис. осіб:

у 2011 році - 941,0, у 2012 році - 980,0.

Кількість підприємців - фізичних осіб, тис. осіб:

у 2011 році - 210,4, у 2012 році - 216,7.

Надходження до Зведеного бюджету м. Києва від діяльності суб'єктів підприємництва, млрд. грн.:

у 2011 році - 36,22, у 2012 році - 37,03.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, одиниць:

у 2011 році - 6637, у 2012 році - 6710.

Кількість створених нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності, одиниць:

у 2011 році - 54300, у 2012 році - 54500.

Показники ефективності

Середньомісячна сума надання фінансової підтримки малим та середнім підприємствам, тис. грн.:

у 2011 році - 4416,67, у 2012 році - 4416,67.

Середньомісячна сума надання фінансової підтримки на одного суб'єкта підприємницької діяльності, тис. грн.:

у 2011 році -78,87, у 2012 році - 78,87.

Середньорічний обсяг надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету м. Києва в розрахунку на одного платника податків, тис. грн.:

у 2011 році - 104,0, у 2012 році - 105,5.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюючого на малих підприємствах, тис. грн.:

у 2011 році - 385,0, у 2012 році - 414,0.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюючого на середніх підприємствах, тис. грн.:

у 2011 році - 882,0, у 2012 році - 970,0.

Показники якості

Відсоток кількості малих та середніх підприємств, яким надано фінансову підтримку, до кількості малих та середніх підприємств, яким заплановано надати фінансову підтримку, %:

у 2011 році - 100, у 2012 році - 100.

Динаміка фінансової підтримки малого та середнього підприємництва у порівнянні з попереднім роком, %:

у 2011 році - 100, у 2012 році - 100.

Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету м. Києва порівняно з попереднім роком, %:

у 2011 році - 104,0, у 2012 році - 102,2.

Динаміка кількості створених нових робочих місць порівняно з попереднім роком, %:

у 2011 році - 102,1, у 2012 році - 100,4.

Оцінка результативності Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки буде здійснюватись у порівнянні з показниками інших регіонів України та інших країн світу. У Програмі на 2011 - 2012 роки враховані основні принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи, що визначив концепцію нової політики щодо підприємництва, головною метою якої є кардинальне покращення адміністративного та законодавчого середовища для суб'єктів малого та середнього бізнесу. Виконання заходів Програми на 2011 - 2012 роки дозволить зробити крок уперед у розкритті підприємницького потенціалу для вирішення соціальних проблем та забезпечення економічного росту столиці України.

7. ЗАХОДИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) З РЕАЛІЗАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ

N з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці1

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Очікувані результати

2011 рік

2012 рік

1. Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

1.1.

Вдосконалення правового регулювання господарської діяльності

абз. 1
Оприлюднення планів діяльності органів виконавчої влади м. Києва з підготовки регуляторних актів та змін до них

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП2)

 

 

Забезпечення доцільності, передбачуваності та прозорості регуляторної діяльності, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату

абз. 2
Оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади м. Києва з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення цих проектів за участю представників громадськості

постійно

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відповідні регуляторні органи, визначені статтею 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Міський бюджет

 

 

абз. 3
Підтримка в актуальному стані реєстру регуляторних актів органів влади міста та розміщення його на офіційному веб-порталі Київської міської влади

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

абз. 4
Підтримка в актуальному стані районними у м. Києві державними адміністраціями реєстру виданих регуляторних актів та розміщення його на веб-сайтах районних у м. Києві державних адміністрацій

2011 - 2012

Районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

абз. 5
Проведення круглих столів та семінарів із залученням підприємців та їх громадських об'єднань з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 6
Проведення міських форумів з питань взаємодії бізнесу та влади для узгодження інтересів громади міста, підприємців та органів влади

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 7
Підготовка та надання центральним органам влади пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань започаткування та провадження господарської діяльності

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

 

абз. 8
Висвітлення стану, проблем та реальних кроків з дерегулювання та підтримки підприємницької діяльності в м. Києві у засобах масової інформації

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет

 

 

 

1.2.

Недопущення неправомірного втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання

абз. 1
Проведення робочою групою "Регуляторні ініціативи" перегляду регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Забезпечення адекватності та ефективності регуляторної діяльності

абз. 2
Регулярне проведення телефонних "гарячих ліній" з питань підприємництва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Державна податкова адміністрація у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

1.3.

Захист власності та інтересів суб'єктів підприємництва. Формування умов для вільного доступу суб'єктів підприємництва до всіх сегментів ринку за єдиними правилами

абз. 1
Здійснення боротьби зі зловживаннями та корупцією, захист підприємців від незаконних дій посадових осіб та контролюючих органів державної влади

постійно

Головне управління МВС України в місті Києві

 

 

 

Зменшення кількості корупційних проявів, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва
 

абз. 2
Активізація роботи з протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та запобігання реалізації неліцензійної контрафактної продукції

2011 - 2012

Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України в місті Києві

 

 

 

1.4.

Підвищення ефективності заходів з підтримки малого та середнього підприємництва

абз. 1
Дослідження результативності заходів з підтримки малого та середнього підприємництва, спрямованих на виконання Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року

I квартал 2011
I квартал 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Забезпечення комплексності та дієвості регулювання та підтримки підприємництва

абз. 2
Моніторинг виконання Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки та підготовка звітної і аналітичної інформації

щоквартально

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 3
Дослідження ділової активності підприємництва по районах міста та розробка пропозицій щодо її оптимізації

серпень 2011 - серпень 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 4
Розробка проекту Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 - 2014 роки

2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

2. Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

2.1.

Підвищення ефективності діяльності органів державної реєстрації

абз. 1
Моніторинг реєстраційної діяльності органів державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності у м. Києві

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Покращення умов входження у бізнес

абз. 2
Сприяння забезпеченню в повній мірі відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців необхідним кадровим складом та фінансуванням для розвитку матеріально-технічної бази

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

 

абз. 3
Проведення щорічного Київського міського конкурсу "Кращий державний реєстратор"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 4
Проведення круглих столів із залученням підприємців та їх громадських об'єднань з проблемних питань започаткування бізнесу, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 5
Проведення семінарів-тренінгів для державних реєстраторів з проблемних питань застосування законодавчих актів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

щоквартально

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

2.2.

Оптимізація процедури видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

абз. 1
Моніторинг діяльності міського та районних дозвільних центрів та підготовка рекомендацій щодо підвищення її ефективності

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

Скорочення часу та зменшення витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату
 
 

абз. 2
Розробка та впровадження автоматизованої системи електронного документообігу для міського дозвільного центру "Єдиний офіс"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет

 

 

абз. 3
Проведення круглих столів для підприємців з питань отримання документів дозвільного характеру

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

абз. 4
Проведення навчальних семінарів-тренінгів для державних адміністраторів дозвільних центрів та представників дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 5
Уніфікація стандартів процедур видачі документів дозвільного характеру, в яких задіяний міський та районні дозвільні центри

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), головні управління, управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

 

абз. 6
Дослідження правових перешкод у здійсненні видачі документів дозвільного характеру через міський дозвільний центр "Єдиний офіс" та підготовка пропозицій щодо їх подолання

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 7
Висвітлення та постійне оновлення на веб-ресурсах міських та районних дозвільних органів інформації щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

2011 - 2012

Головні управління, управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

 

3. Розширення доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів

3.1.

Удосконалення механізму фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктів господарювання

абз. 1
Врахувати в проекті бюджету міста Києва на 2011 та 2012 роки потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки

щорічно

Головне фінансове управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

Розвиток малого та середнього підприємництва в пріоритетних для міста напрямах, створення нових робочих місць, збільшення надходжень

абз. 2
Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання шляхом відшкодування відсотків за користування банківським кредитом згідно з Положенням про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів господарювання, затвердженим рішенням Київради від 05.07.2001 N 375/1351 (зі змінами)

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

податків і зборів до бюджету

абз. 3
Забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва інформацією про порядок отримання фінансових ресурсів та страхових послуг

постійно

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 4
Залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки розвитку малого та середнього підприємництва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

 

3.2.

Стимулювання фінансових організацій до співпраці з малим та середнім бізнесом

абз. 1
Сприяння залученню фінансових установ, у тому числі зарубіжних та міжнародних, до фінансування бізнес-проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва міста

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

Об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

абз. 2
Проведення круглих столів для налагодження співпраці з комерційними банками та іншими фінансовими установами щодо фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

4. Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб'єктів підприємництва

4.1.

Забезпечення відкритості інформації про вільні ресурси міста, які можуть бути передані суб'єктам підприємництва

Формування та оприлюднення на офіційному веб-порталі Київської міської влади переліку земельних ділянок, право оренди на які пропонується продати на земельних торгах у формі земельного аукціону

2011 - 2012

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

Розширення підприємницької діяльності, створення нових робочих місць

4.2.

Залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до діяльності у пріоритетних для міста напрямах

абз. 1
Надання в оренду суб'єктам підприємництва, в тому числі малого, нежитлових приміщень комунальної власності міста і районів, моніторинг ефективності їх використання, а також визначення цільового призначення приміщень відповідно до потреб громади міста

постійно

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

Збільшення внеску малого та середнього підприємництва у розвиток економіки міста, створення нових робочих місць
 

абз. 2
Організація та проведення Київського міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

4.3.

Забезпечення участі суб'єктів малого та середнього підприємництва у торгах (тендерах) на закупівлю товарів (робіт, послуг) за кошти бюджету міста

абз. 1
Інформаційна, консультативна та методична допомога підприємцям щодо здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), головні управління, управління та відділи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

Розвиток конкурентного середовища, запобігання корупційним діянням

абз. 2
Формування та розміщення на офіційних міських і районних інтернет-ресурсах переліку цільових, галузевих та інших міських програм, а також міжнародних проектів для залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до участі в їх виконанні

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

4.4.

Створення організаційних умов для участі суб'єктів малого та середнього підприємництва у підготовці Приймаючого міста Києва до футбольного турніру Євро-2012

Залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до виконання заходів із підготовки до проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2011 - 2012

Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

Активізація розвитку малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць

4.5.

Удосконалення системи інформаційно-
консультативного та аналітичного забезпечення суб'єктів підприємництва. Спрощення доступу підприємців до ділової інформації

абз. 1
Розробка, видання та безоплатне розповсюдження довідників та брошур (друкованих та CD) з актуальних питань підприємницької діяльності, в тому числі:
- "інформаційної скриньки" для підприємців, в т. ч. початківців;
- з питань ефективного управління бізнесом;
- з питань безпеки підприємництва;
- інформаційних бюлетенів щодо комерційних пропозицій малих та середніх підприємств м. Києва;
- інформаційних бюлетенів щодо комерційних пропозицій закордонних фірм;
- будівельних і автотранспортних підприємств м. Києва;
- інших актуальних питань підприємництва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Підвищення поінформованості підприємців з питань ефективного ведення бізнесу

абз. 2
Проведення індивідуальної консультативно-
роз'яснювальної роботи з питань здійснення господарської діяльності

постійно

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), головні управління, управління та відділи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

 

 

 

 

абз. 3
Проведення круглих столів та інформаційних семінарів для підприємців та їх громадських об'єднань з питань:
- ефективного управління бізнес-процесами;
- молодіжного підприємництва;
- формування та забезпечення повноцінної діяльності мережі бізнес-інкубаторів;
- інших актуальних питань підприємництва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

4.6.

Широке використання мережі Інтернет для інформування і дистанційного консультування підприємців

Забезпечення функціонування Інтернет-ресурсу "Столичний діловий портал", у тому числі:
- розвиток, модернізація та адміністрування програмно-технологічного комплексу автоматизованої інформаційної системи;
- створення баз даних, розробка інформаційно-аналітичних матеріалів та їх публікація;
- проектування, створення та адміністрування дискусійного форуму з питань підприємництва;
- реплікація контенту порталу в бізнес- і соціальні мережі та блоги;
- інтеграція порталу в міжнародні електронні системи обміну діловою інформацією для малого та середнього бізнесу;
- підготовка та розповсюдження електронного бюлетеня з пропозиціями київських підприємств у сфері експорту-імпорту, субконтрактації та інвестицій

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Підвищення ефективності діяльності суб'єктів підприємництва, збільшення інвестиційних надходжень

4.7.

Використання можливостей телебачення та преси для оперативного інформування та висвітлення актуальних питань підприємництва

абз. 1
Випуск тематичної телепрограми для підприємців "Бізнес-ситуація"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Підвищення культури ведення бізнесу, формування позитивної суспільної думки про малий та середній бізнес

абз. 2
Створення та випуск телепередачі для молодих підприємців м. Києва "Твій бізнес"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 3
Створення та розповсюдження презентаційних відеофільмів про підприємницький потенціал міста Києва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

4.8.

Підтримка створення та діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва

абз. 1
Розширення діяльності Центру по наданню послуг суб'єктам підприємництва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

Створення сприятливих умов для реалізації підприємницької ініціативи громадян

абз. 2
Забезпечення діяльності районних (міжрайонних) центрів інформаційно-консультативних послуг для суб'єктів підприємництва за участю ресурсів районних громад

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 3
Дослідження діяльності елементів інфраструктури підтримки підприємництва міста Києва та видання довідника

2011

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 4
Створення та забезпечення функціонування муніципального молодіжного бізнес-інкубатора та мережі його представництв у вищих навчальних закладах столиці

2011 - 2012

Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет

 

 

 

4.9.

Спрощення доступу підприємців до інформації щодо ресурсів, необхідних для започаткування та здійснення підприємницької діяльності

абз. 1
Реалізація проекту "Київський ресурсний центр"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва
 

абз. 2
Проведення круглих столів з питань функціонування франчайзингу як методу ведення стабільного бізнесу

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

4.10.

Забезпечення відкритості та оперативності отримання інформації щодо розвитку підприємництва

Актуалізація інформаційного фонду щодо розвитку підприємництва в м. Києві за даними організацій-власників, інформації про суб'єкти господарювання

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Державна податкова адміністрація в м. Києві, Головне управління статистики у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

Удосконалення аналітичного забезпечення розвитку підприємництва, усунення ускладнень міжвідомчого характеру в системі обліку та звітності суб'єктів господарювання

4.11.

Активізація самоорганізації підприємців, розвиток взаємодії органів влади з підприємницькою громадськістю

абз. 1
Організація роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Консолідація зусиль органів влади, підприємців та громадських організацій щодо реалізації потенціалу малого та середнього підприємництва
 

абз. 2
Сприяння діяльності галузевих рад підприємців та її висвітлення у засобах масової інформації

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління транспорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

4.12.

Популяризація ідей підприємництва

абз. 1
Проведення заходів з нагоди Дня підприємця

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Формування позитивної громадської думки щодо підприємницької діяльності

абз. 2
Проведення "днів відкритих дверей" для суб'єктів малого та середнього підприємництва із залученням представників податкових, дозвільних та контролюючих органів

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

 

4.13.

Забезпечення якісного, престижного, сучасного навчання для професійного росту кадрів у сфері малого та середнього підприємництва

абз. 1
Проведення семінарів та тренінгів для підприємців-початківців та широких верств населення щодо започаткування та ведення власної справи

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Впровадження сучасних ринкових методів управління у сфері підприємництва в умовах інтеграції в світове економічне середовище

абз. 2
Проведення семінарів та тренінгів для підприємців та управлінських кадрів сфери підприємництва з питань:
- управління інноваційними ризиками;
- управління підприємницькими ризиками в рамках підготовки та проведення Євро-2012;
- корпоративної культури;
- впровадження системи управління якістю;
- управління ризиками державно-приватного партнерства;
- європейської та євроатлантичної інтеграції;
- інших питань, актуальних для потреб ринку

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 3
Реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва ("Українська ініціатива") в м. Києві

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

5. Розвиток соціально спрямованих заходів

5.1.

Підтримка підприємницьких ініціатив безробітних

абз. 1
Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової виплати - допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

2011 - 2012

Київський міський центр зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

Залучення активної частини населення міста до сфери підприємництва на засадах економічної мотивації їх діяльності
 

абз. 2
Проведення профорієнтаційної роботи з безробітними, спрямованої на зайняття підприємницькою діяльністю, шляхом організації семінарів, надання консультацій

2011 - 2012

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

5.2.

Забезпечення соціально-трудової адаптації соціально вразливих верств населення шляхом залучення їх до підприємницької діяльності

абз. 1
Надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги особам з функціональними обмеженнями з питань організації та ведення підприємницької діяльності

2011 - 2012

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

 

 

 

Створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків і зборів до бюджету

абз. 2
Проведення підготовки та перепідготовки осіб з функціональними обмеженнями для заняття художніми промислами та діяльності у сфері побутового обслуговування населення

2011 - 2012

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

 

 

 

 

абз. 3
Організація на прилеглих до ринків територіях (з урахуванням технічних можливостей) сезонних, тимчасових майданчиків для здійснення торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами безпосередніми виробниками

2011 - 2012

Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

 

5.3.

Підвищення підприємницького та інтелектуального потенціалу молоді

абз. 1
Проведення Київського міського конкурсу "Молодий підприємець року"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Розвиток молодіжного підприємництва в пріоритетних напрямах економіки міста

абз. 2
Надання інформаційної підтримки учасникам Київського міського конкурсу "Молодий підприємець року"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 3
Створення та підтримка функціонування молодіжного інформаційного порталу з питань підприємництва, в тому числі пошуку ділових партнерів, меценатів, спонсорів тощо

2011 - 2012

Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет

 

 

 

5.4.

Підвищення соціальної відповідальності бізнесу

абз. 1
Залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до реалізації інвестиційних проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва

2011 - 2012

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інвесторів

 

 

Збільшення доходної частини міського бюджету, зменшення тінізації підприємницької діяльності, активізація

абз. 2
Реалізація заходів з підвищення соціальної відповідальності підприємців м. Києва, в тому числі:
- проведення серії семінарів з питань соціально відповідального підприємництва;
- розміщення публікацій в друкованих та електронних засобах масової інформації;
- проведення конкурсу "кращий соціально відповідальний підприємець року" з висвітленням у засобах масової інформації

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

участі суб'єктів малого та середнього підприємництва у розв'язанні соціально-економічних проблем міста

абз. 3
Проведення навчання з питань охорони праці персоналу малих підприємств, створення роботодавцями безпечних умов праці

постійно

Відділ з питань охорони праці виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

 

абз. 4
Здійснення моніторингу укладання трудових договорів між найманими працівниками і фізичними особами - підприємцями

постійно

Київський міський центр зайнятості

 

 

 

 

5.5.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва соціальної сфери

абз. 1
Залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до діяльності у сфері надання житлово-комунальних послуг

2011 - 2012

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

Розвиток конкурентного середовища, покращення якості життя киян

абз. 2
Проведення конкурсів професійної майстерності серед підприємств та працівників сфери побуту

2011 - 2012

Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Міський бюджет

 

 

 

абз. 3
Формування інфраструктури підтримки ремісництва, в тому числі ініціювання створення Ремісничої палати м. Києва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

 

 

 

6. Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

6.1.

Створення умов для підвищення якості продукції (послуг) малих та середніх підприємств міста

абз. 1
Сприяння участі у програмі "Київська якість" суб'єктів малого і середнього підприємництва міста

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

Зростання конкурентоспроможності суб'єктів малого та середнього підприємництва
 
 

абз. 2
Надання інформаційної підтримки підприємствам, продукція (послуги) яких отримали диплом та знак "Київська якість"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

абз. 3
Проведення на підприємствах малого та середнього бізнесу, в тому числі дипломантах програми "Київська якість", заходів з розробки систем менеджменту якості згідно із стандартами серії ISO 9000

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

6.2.

Поглиблення зв'язків науковців з підприємцями, створення передумов для ефективного використання здобутків національної та світової науки

Проведення круглих столів та науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних, з питань:
- налагодження постійних та довгострокових зв'язків науки та бізнесу;
- вивчення досвіду європейських країн щодо створення інноваційної інфраструктури;
- фінансового стимулювання інноваційної діяльності

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП) Залучені кошти

 

 

Створення умов для комерціалізації наукових розробок

6.3.

Сприяння розвитку інноваційного малого та середнього підприємництва та інноваційної інфраструктури

абз. 1
Підготовка, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо інноваційного розвитку для суб'єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі:
- каталогу інвестиційних та інноваційних пропозицій київських наукових організацій та промислових підприємств;
- довідника наукових та проектних організацій м. Києва;
- аналітичного огляду "Інвестиційна привабливість м. Києва. Аналітика"

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій
 

абз. 2
Вивчення позитивного досвіду діяльності кластерів у регіонах України та розробка пропозицій щодо їх створення у пріоритетних сферах міського господарства міста Києва

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

абз. 3
Забезпечення пільгових умов участі малих та середніх підприємств, які розробляють, реалізують або використовують інноваційні, енерго-ефективні технології, у виставкових та ін. акціях в Україні та за кордоном

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Міський бюджет (підтримка МСП)

 

 

 

абз. 4
Підготовка та надання пропозицій центральним органам влади щодо удосконалення законодавства з питань:
- оптимального об'єднання прямих і непрямих форм стимулювання інноваційної діяльності;
- зменшення державних зборів для індивідуальних винахідників, відстрочки сплати мита або звільнення від нього, якщо винахід стосується енергозбереження;
- вдосконалення інноваційної статистики, моніторингу випуску інноваційної продукції

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

 

 

 

 

6.4.

Сприяння міжрегіональному та міжнародному економічному співробітництву суб'єктів підприємництва

абз. 1
Організація виставок, ярмарків, форумів, ділових переговорів, бізнес-зустрічей із залученням суб'єктів малого та середнього бізнесу м. Києва, в тому числі:
- інвестиційно-інноваційних виставок-ярмарків для підприємств малого та середнього бізнесу

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), головні управління, управління та відділи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), об'єднання підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Міський бюджет (підтримка МСП) Міський бюджет

 

 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних пропозицій на світовому ринку товарів та послуг, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій

абз. 2
Розробка пропозицій та проектів рішень Київської міської ради щодо стимулювання суб'єктів малого та середнього бізнесу до випуску експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції

2011 - 2012

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

 

Передбачається спрямувати з міського бюджету за статтею "підтримка малого і середнього підприємництва" на виконання заходів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з реалізації Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки - 112000,0 тис. грн.

Міський бюджет (підтримка МСП)

56000,0

56000,0

 


1 Виконавці заходів Програми визначаються шляхом застосування норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 N 2289-VI. Фінансово-кредитна підтримка шляхом відшкодування відсотків за користування банківським кредитом надається суб'єктам господарювання згідно з Положенням про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів господарювання, затвердженим рішенням Київради від 05.07.2001 N 375/1351 (зі змінами).

2 Кошти міського бюджету, спрямовані на підтримку малого та середнього підприємництва.

8. ОЧІКУВАНІ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2011 - 2012 РОКИ*

N з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

2011

2012

1. Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

1.1. Вдосконалення правового регулювання господарської діяльності

1.

Кількість публікацій щодо планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

одиниць

30

40

2.

Кількість регуляторних актів, внесених до реєстру

одиниць

25

35

3.

Кількість круглих столів та семінарів з питань державної регуляторної політики

одиниць

3

4

Кількість учасників

осіб

80

100

4.

Кількість проведених форумів

одиниць

1

1

Кількість учасників

осіб

500

500

1.2. Недопущення неправомірного втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання

5.

Кількість переглянутих регуляторних актів

одиниць

30

5

6.

Кількість проведених телефонних "гарячих ліній" з питань підприємництва

одиниць

252

252

Кількість звернень

одиниць

2072

2072

1.4. Підвищення ефективності заходів з підтримки малого та середнього підприємництва

7.

Кількість звітних матеріалів за результатами проведених досліджень

одиниць

13

14

2. Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

2.1. Підвищення ефективності діяльності органів державної реєстрації

1.

Збільшення кількості новостворених суб'єктів господарювання

% (до попереднього року)

5,6

6,0

2.

Кількість учасників конкурсу "Кращий державний реєстратор"

осіб

82

82

3.

Кількість круглих столів з питань державної реєстрації

одиниць

4

5

Кількість учасників

осіб

70

90

4.

Кількість семінарів-тренінгів для державних реєстраторів

одиниць

4

4

Кількість учасників

осіб

120

120

2.2. Оптимізація процедури видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

5.

Кількість суб'єктів підприємництва, які звернулись до Єдиного офісу

осіб

13500

15000

6.

Кількість круглих столів з питань дозвільної системи

одиниць

4

4

Кількість учасників

осіб

200

200

7.

Кількість семінарів-тренінгів для державних адміністраторів

одиниць

2

2

Кількість учасників

осіб

200

200

8.

Кількість аналітичних матеріалів за результатами проведених досліджень

одиниць

1

1

3. Розширення доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів

3.1. Удосконалення механізму фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктів господарювання

1.

Кількість створених нових робочих місць на підприємствах, що отримали фінансову допомогу

одиниць

100

150

2.

Кількість підприємців, які отримали інформаційно-консультативні послуги

осіб

7200

7500

3.2. Стимулювання фінансових організацій до співпраці з малим бізнесом

3.

Кількість круглих столів з питань фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу

одиниць

1

2

Кількість учасників

осіб

45

90

4. Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб'єктів підприємництва

4.2. Залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до діяльності у пріоритетних для міста напрямах

1.

Кількість учасників міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів

осіб

100

100

4.3. Забезпечення участі суб'єктів малого та середнього підприємництва у торгах (тендерах) на закупівлю товарів (робіт, послуг) за кошти бюджету міста

2.

Кількість підприємців, що отримали консультації з питань участі у тендерах

осіб

1000

1500

3.

Кількість програм та проектів, внесених до переліку

одиниць

25

20

4.5. Удосконалення системи інформаційно-консультативного та аналітичного забезпечення суб'єктів підприємництва. Спрощення доступу підприємців до ділової інформації

4.

Кількість примірників "інформаційних скриньок" для підприємців, у тому числі початківців

одиниць

25000

25000

5.

Кількість видань довідників та брошур з актуальних питань підприємницької діяльності

одиниць

7

7

Кількість примірників

одиниць

2100

2100

6.

Кількість круглих столів та інформаційних семінарів для підприємців та їх громадських об'єднань

одиниць

5

5

Кількість учасників

осіб

245

245

4.6. Широке використання мережі Інтернет для інформування і дистанційного консультування підприємців

7.

Кількість розміщених на "Столичному діловому порталі" інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів

одиниць

500

500

8.

Кількість відвідувачів "Столичного ділового порталу"

осіб

25000

25000

4.7. Використання можливостей телебачення та преси для оперативного інформування та висвітлення актуальних питань підприємництва

9.

Кількість випущених в ефір тематичних телепрограм "Бізнес-ситуація"

одиниць

52

52

10.

Кількість випущених в ефір телепередач "Твій бізнес"

одиниць

10

10

11.

Кількість презентаційних відеофільмів

одиниць

1

1

4.8. Підтримка створення та діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва

12.

Кількість договорів, укладених з суб'єктами підприємництва Центром по наданню послуг

одиниць

700

800

13.

Кількість консультацій, наданих інформаційно-консультативними центрами

одиниць

15000

16000

14.

Кількість видань довідника щодо діяльності елементів інфраструктури підтримки підприємництва міста Києва

одиниць

1

-

Кількість примірників

одиниць

1000

-

4.9. Спрощення доступу підприємців до інформації щодо ресурсів, необхідних для започаткування та здійснення підприємницької діяльності

15.

Кількість нових учасників, залучених до проекту "Київський ресурсний центр"

осіб

80

100

4.11. Активізація самоорганізації підприємців, розвиток взаємодії органів влади з підприємницькою громадськістю

16.

Кількість проведених засідань міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

одиниць

4

4

17.

Кількість проведених засідань регіональних галузевих рад підприємців

одиниць

16

16

4.12. Популяризація ідей підприємництва

18.

Кількість учасників міських заходів з нагоди Дня підприємця

осіб

280

300

4.13. Забезпечення якісного, престижного, сучасного навчання для професійного росту кадрів у сфері малого та середнього підприємництва

19.

Кількість учасників семінарів та тренінгів для підприємців-початківців

осіб

200

250

20.

Кількість підприємців, які візьмуть участь у семінарах та тренінгах з питань, актуальних для потреб ринку

осіб

600

650

21.

Кількість випускників Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва ("Українська ініціатива") в м. Києві

осіб

180

200

5. Розвиток соціально спрямованих заходів

5.1. Підтримка підприємницьких ініціатив безробітних

1.

Кількість безробітних, що отримають одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

осіб

650

660

2.

Кількість безробітних, що пройдуть навчання з основ підприємництва

осіб

650

660

3.

Кількість безробітних, що пройдуть навчання для подальшої самозайнятості

осіб

510

514

5.2. Забезпечення соціально-трудової адаптації соціально вразливих верств населення шляхом залучення до підприємницької діяльності

4.

Кількість сезонних, тимчасових майданчиків для здійснення торгівлі безпосередніми виробниками

одиниць

5

5

5.3. Підвищення підприємницького та інтелектуального потенціалу молоді

5.

Кількість підприємців - учасників конкурсу "Молодий підприємець року"

осіб

50

60

6.

Кількість учасників конкурсу "Молодий підприємець року", яким буде надано інформаційну підтримку

осіб

50

60

5.4. Підвищення соціальної відповідальності бізнесу

7.

Кількість семінарів з питань соціальної відповідальності бізнесу

одиниць

1

1

Кількість учасників

осіб

50

50

6. Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

6.1. Створення умов для підвищення якості продукції (послуг) малих та середніх підприємств міста

1.

Кількість підприємств - дипломантів програми "Київська якість", які отримають інформаційні послуги

одиниць

4

4

2.

Кількість підприємств, на яких будуть запроваджені системи менеджменту якості

одиниць

3

3

6.2. Поглиблення зв'язків науковців з підприємцями, створення передумов для ефективного використання здобутків національної та світової науки

3.

Кількість круглих столів та конференцій з питань інноваційної діяльності

одиниць

3

3

Кількість учасників

осіб

120

120

6.3. Сприяння розвитку інноваційного малого підприємництва та інноваційної інфраструктури

4.

Кількість видань інформаційних матеріалів щодо інноваційного розвитку

одиниць

3

1

Кількість примірників

одиниць

9000

3000

5.

Кількість виставкових та інших заходів

одиниць

3

3

Кількість учасників

одиниць

4000

4000

6.4. Сприяння міжрегіональному та міжнародному економічному співробітництву суб'єктів підприємництва

6.

Кількість виставок-ярмарків

одиниць

48

50

Кількість учасників

одиниць

4000

4200


* за умови фінансування з бюджету міста заходів Програми на 2011 - 2012 роки у повному обсязі

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали