Додаткова копія: Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 - 2020 роки

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 04.12.2017 р. N 34/97

Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 - 2020 роки

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою надання фінансової, соціальної, медико-психологічної підтримки учасникам антитерористичної операції на Сході України, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку, міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 - 2020 роки згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів та бюджету (Єлова Л. А.) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, які щорічно передбачаються в бюджеті міста за відповідними напрямками.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рачкова О. Л. та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови (Шостак М. В.).

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
04.12.2017 N 34/97

Комплексна програма
підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 - 2020 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент соціальної політики міської ради, громадські об'єднання

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

-

3.

Розробник Програми

Департамент соціальної політики міської ради

4.

Співрозробники Програми

Виконавчі органи міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, громадські об'єднання

5.

Відповідальні виконавці Програми

Виконавчі органи міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька

6.

Учасники Програми

Виконавчі органи Луцької міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, підприємства, установи та організації усіх форм власності, громадські, благодійні та релігійні організації, органи студентського самоврядування

7.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
у тому числі:

15260,0 тис. грн.

9.1.

коштів міського бюджету

15260,0 тис. грн.

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Програма розроблена з метою подолання соціальних наслідків проведення антитерористичної операції (далі - АТО) на Сході України.

В умовах проведення антитерористичної операції виникла необхідність забезпечення на місцевому рівні соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції, які захищали від зовнішнього агресора Україну, її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих).

У зв'язку з цим визначено ключові напрями діяльності виконавчих органів Луцької міської ради щодо надання допомоги та підтримки вказаним категоріям населення міста Луцька.

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, медико-психологічної підтримки, а також сприяння вирішенню соціально-побутових проблем:

- мобілізованих військовослужбовців Збройних Сил України, які є учасниками АТО, та членів їх сімей;

- членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які на момент загибелі (смерті) були і залишаються зареєстрованими в місті Луцьку, в тому числі, членів сімей померлих інвалідів війни, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

- військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, та на дату укладення і строк дії контракту зареєстровані в місті Луцьку;

- бійців-добровольців антитерористичної операції, яким наданий такий статус у відповідному порядку;

- осіб, з числа жителів міста, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій у складі підрозділів Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України воєнізованих формувань та правоохоронних органів, які були сформовані до 15 лютого 2015 року та комплектувалися за добровільним принципом, зазначені у Додатку 4 до Програми, на підставі документів, які посвідчують факт перебування в зоні проведення антитерористичної операції в період до 15 лютого 2015 року в підрозділах, зазначених в Додатку 4 до Програми.

Законодавчі підстави для виконання Програми: закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Бюджетний кодекс України.

Програма сформована департаментом соціальної політики міської ради на підставі пропозицій виконавчих органів міської ради та громадських об'єднань.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- надання комплексної допомоги мобілізованим військовослужбовцям Збройних Сил України, які є учасниками АТО, членам їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які на момент загибелі (смерті) були і залишаються зареєстрованими в місті Луцьку, в тому числі, членів сімей померлих інвалідів війни, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, та на дату укладення і строк дії контракту зареєстровані в місті Луцьку; бійців-добровольців антитерористичної операції, яким наданий такий статус у відповідному порядку; осіб, з числа жителів міста, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій у складі підрозділів Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України воєнізованих формувань та правоохоронних органів, які були сформовані до 15 лютого 2015 року та комплектувалися за добровільним принципом, зазначені у Додатку 4 до Програми, на підставі посвідчення учасника бойових дій та довідки про факт перебування в зоні проведення антитерористичної операції в період до 15 лютого 2015 року в підрозділах, зазначених в Додатку 4 до Програми;

- підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки;

- поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки осіб з числа вказаних категорій, які зареєстровані в місті Луцьку.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів Програми

Досягнення мети даної Програми здійснюється шляхом надання:

- додаткових пільг і соціальних гарантій у доповнення до тих, які передбачені законодавством;

- комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Фінансування заходів, перелік яких наведений у додатку 2 до Програми, здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється постійною комісією міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Департамент соціальної політики щокварталу надає інформацію про стан виконання Програми постійній комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, постійній комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови та постійній комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 - 2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.,
у тому числі:

4950,0

5060,0

5250,0

15260,0

коштів міського бюджету

4950,0

5060,0

5250,0

15260,0

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 - 2020 роки

N
з/п

Напрями діяльності

Перелік заходів

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих).

1) Проводити широку інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань матеріальної, соціальної, юридичної, медико-психологічної підтримки.

Постійно

Департамент соціальної політики, управління охорони здоров'я, управління освіти, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

-

-

-

Інформування, надання консультацій та роз'яснень.

2) Забезпечити інформаційний супровід публічних організаційно-масових, культурно-просвітницьких та інформаційно-роз'яснювальних заходів відповідної тематики.

2018 - 2020 роки

Відділ інформаційної роботи

Фінансування не потребує

-

-

-

Висвітлення проведення міських тематичних заходів.

3) Розробити та виготовити друковану інформаційну продукцію (брошури, буклети, листівки, тощо) соціального змісту щодо прав та пільг, а також про організації, установи та заклади у сфері соціальної, психологічної та правової роботи із вказаною категорією населення.

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики

Міський бюджет

10,0

10,0

10,0

Підвищення рівня обізнаності учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) щодо їх прав, а також про установи і організації, які надають ті чи інші види соціальних послуг вказаним категоріям.

Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

3,0

3,0

3,0

4) Виготовити соціальний вказівник-довідник організацій, установ та закладів у сфері соціальної, психологічної та правової роботи.

2018 - 2020 роки

Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

5,0

5,0

5,0

Інформування про державні та громадські організації, благодійні фонди, які надають ті чи інші види соціальних послуг, консультаційну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей.

5) Забезпечити роботу "гарячої лінії" з питань соціального захисту та консультативної лінії "Телефон Довіри" із залученням фахових спеціалістів (психолога, психотерапевта, педагога, юриста).

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

-

-

-

Надання оперативної інформації та консультативної допомоги щодо вирішення наявних проблем.

2.

Надання матеріальної допомоги.

1) Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5000 грн. військовослужбовцям, зареєстрованим у м. Луцьку, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України через військовий комісаріат, починаючи з 01.01.2014 (в т. ч., військовослужбовцями, призваними на військову службу по мобілізації, які уклали контракт безпосередньо у військових частинах), на підставі підтверджуючих документів, що подаються Луцьким об'єднаним військовим комісаріатом при умові проходження служби в зоні АТО, відповідно до поданих списків (згідно з додатком 3).

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики, департамент фінансів та бюджету

Міський бюджет

600,0

600,0

600,0

Додаткова матеріальна підтримка громадян, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України через військовий комісаріат та зареєстровані у місті Луцьку.

2) Надавати одноразову адресну грошову допомогу на вирішення соціально-побутових проблем та лікування:
- мобілізованим військовослужбовцям Збройних Сил України, які є учасниками АТО;
- членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які на момент загибелі (смерті) були і залишаються зареєстрованими в місті Луцьку;
- бійцям-добровольцям антитерористичної операції, яким наданий такий статус у відповідному порядку;
- особам, з числа жителів міста, які брали безпосередню участь в АТО у складі підрозділів та формувань згідно додатка 4 до Програми та за умови, визначеної п. 1 Програми.

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики

Міський бюджет

650,0

640,0

690,0

Допомога у вирішенні наявних проблем осіб з числа зазначених категорій.

3) Забезпечити надання гуманітарного одягу, взуття, технічних засобів реабілітації, перукарських послуг, послуг з ремонту одягу на безоплатній основі.

Постійно

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька

Фінансування не потребує

-

-

-

Надання натуральної допомоги.

3.

Надання пільг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих).

1) Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг:
- членам сімей загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції, які мають право на пільги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в розмірі 100 % (на утримання будинку та опалення з розрахунку на всю площу, на решту житлово-комунальних послуг - в межах соціальних норм користування житлово-комунальними послугами);
- членам сімей загиблих та зниклих безвісті під час проведення антитерористичної операції - в розмірі 100 % (на утримання будинку та опалення з розрахунку на всю площу, на решту житлово-комунальних послуг - в межах соціальних норм користування житлово-комунальними послугами);
- військовослужбовцям, призваним на військову службу по мобілізації, військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби (на час перебування в зоні антитерористичної операції), членам їх сімей, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, сім'ям, члени яких загинули (померли) під час проведення АТО - на утримання будинків та прибудинкових територій. (Перелік та категорії громадян затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради).

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики

Міський бюджет

450,0

450,0

450,0

Покращення матеріального стану сімей учасників антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих) шляхом надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

2) Забезпечити першочергове влаштування дітей у заклади дошкільної освіти.

2018 - 2020 роки

Управління освіти

Фінансування не потребує

-

-

-

Забезпечення дошкільною освітою дітей.

3) Забезпечити безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої та дошкільної освіти дітей військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, - на період їх відрядження для участі в антитерористичній операції (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами);
дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та інвалідів війни;
дітей інвалідів війни з числа учасників АТО (на підставі посвідчення).

2018 - 2020 роки

Управління освіти

Міський бюджет

460,0

490,0

510,0

Надання підтримки для сімей військовослужбовців.

4) Забезпечити безкоштовний проїзд в міському електротранспорті дітей військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, - на період їх відрядження для участі в антитерористичній операції (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами);
дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та інвалідів війни;
дітей інвалідів війни з числа учасників АТО (на підставі посвідчення).

2018 - 2020 роки

Управління освіти

Міський бюджет

100,0

100,0

110,0

Надання підтримки для сімей військовослужбовців.

5) Забезпечити безкоштовний відпочинок дітей, батьки яких були призвані на військову службу по мобілізації, дітей інвалідів війни, дітей загиблих (померлих) військовослужбовців (в т. ч. статус яких не встановлений) та інвалідів війни, а також дітей, батьки яких уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України.

2018 - 2020 роки

Управління освіти, Департамент сім'ї, молоді та спорту, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління охорони здоров'я, громадські організації

Міський бюджет

650,0

700,0

750,0

Відпочинок дітей.

Фінансування не потребує

-

-

-

6) Забезпечити можливість безкоштовної участі у секціях, гуртках Палацу учнівської молоді, безкоштовних заняттях у міських комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах за програмою роботи абонементських груп для дітей військовослужбовців, які були призвані на військову службу по мобілізації, дітей інвалідів війни та дітей загиблих (померлих) військовослужбовців (в т. ч. статус яких не встановлений) і інвалідів війни.

2018 - 2020 роки

Управління освіти

Фінансування не потребує

-

-

-

Зміцнення здоров'я, покращення фізичного розвитку, фізична реабілітація, удосконалення фізичної підготовки, забезпечення дозвілля та оздоровлення дітей.

Департамент сім'ї, молоді та спорту

Міський бюджет

30,0

30,0

30,0

7) Звільнити від плати за навчання у школах естетичного виховання та студіях при клубних закладах дітей військовослужбовців, які були призвані на військову службу по мобілізації, дітей інвалідів війни та дітей загиблих (померлих) військовослужбовців (в т. ч. статус яких не встановлений) і інвалідів війни, відповідно до рішення виконавчого комітету.

2018 - 2020 роки

Департамент культури

Міський бюджет

10,0

10,0

10,0

Реалізація підтримки шляхом надання пільг.

4.

Надання комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг.

1) Забезпечити безкоштовним медикаментозним лікуванням при наданні амбулаторної, стаціонарної та стоматологічної допомоги (крім дороговартісних матеріалів) в комунальних закладах охорони здоров'я міста військовослужбовців Збройних Сил України, які були мобілізовані та брали участь в АТО, бійців-добровольців, а також осіб, які проходили службу у збройних підрозділах, що формувались за добровільним принципом (згідно додатка 4 до Програми та за умови, визначеної п. 1 Програми), військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, а також членів сімей загиблих (померлих).

2018 - 2020 роки

Управління охорони здоров'я, комунальні заклади охорони здоров'я, КЛПЗ "Міська клінічна стоматологічна поліклініка"

Міський бюджет

650,0

680,0

720,0

Проведення безкоштовного стаціонарного, амбулаторного лікування та надання стоматологічної допомоги.

2) Забезпечити функціонування реабілітаційного відділення для мобілізованих військовослужбовців Збройних Сил України, які є учасниками АТО, бійців-добровольців, а також осіб, які проходили службу у збройних підрозділах, що формувались за добровільним принципом (згідно додатка 4 до Програми та за умови, визначеної п. 1 Програми), в КЗ "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги".

2018 - 2020 роки

Управління охорони здоров'я, КЗ "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги"

Міський бюджет

220,0

230,0

250,0

Забезпечення надання комплексу послуг фізичної та психологічної реабілітації

3) Надавати соціально-медичні та психологічні послуги на безоплатній основі (фізіотерапевтична допомога, фізична реабілітація тощо).

2018 - 2020 роки

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька

Фінансування не потребує

-

-

-

Підтримка стану здоров'я.

4) Надавати допомогу у психологічній адаптації учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей шляхом реалізації проекту "Анти Стрес ZONE".

2018 - 2020 роки

Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

10,0

10,0

10,0

Психологічна адаптація та підтримка учасників АТО та членів їх сімей.

 

 

5) Забезпечити психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які були мобілізовані та брали участь в АТО, бійців-добровольців, а також осіб, які проходили службу у збройних підрозділах, що формувались за добровільним принципом (згідно додатка 4 до Програми та за умови, визначеної п. 1 Програми), та членів їх сімей (дружина, чоловік) шляхом направлення до санаторно-курортних закладів для проходження курсу реабілітації.

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики

Міський бюджет

800,0

800,0

800,0

Психологічна реабілітація зазначених категорій.

6) Забезпечити професійну адаптацію військовослужбовців Збройних Сил України, які були мобілізовані та брали участь в АТО, бійців-добровольців, а також осіб, які проходили службу у збройних підрозділах, що формувались за добровільним принципом (згідно додатка 4 до Програми та за умови, визначеної п. 1 Програми), які брали участь в антитерористичній операції, шляхом організації навчання на водіїв транспортних засобів категорій "В", "С", "D".

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

Набуття навичок керування різними видами транспортних засобів.

7) Надавати комплекс соціальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей.

2018 - 2020 роки

Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

2,0

2,0

2,0

Запобігання потраплянню сімей у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах.

 

 

8) Внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, за максимально спрощеною процедурою.

Постійно

Департамент соціальної політики

Фінансування не потребує

-

-

-

Забезпечення обліку учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, членів сімей загиблих (померлих) для надання пільг.

9) Забезпечити внесення у першочерговому порядку до Центрального банку даних з проблем інвалідності інформації про осіб, які були мобілізовані на військову службу і брали участь в антитерористичній операції, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації.

Постійно

Департамент соціальної політики

Фінансування не потребує

-

-

-

Реалізація державної підтримки шляхом забезпечення засобами реабілітації.

10) Організація роботи із направлення на протезування та забезпечення засобами реабілітації.

Постійно

Департамент соціальної політики

Фінансування не потребує

-

-

-

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами, технічними засобами реабілітації, спеціальними меблями та пристосуваннями для полегшення самообслуговування.

5.

Проведення заходів, спрямованих на підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

1) Проводити благодійні акції для сімей учасників АТО з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань та новорічно-різдвяних свят.

2018 - 2020 роки

Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

100,0

100,0

100,0

Соціальна підтримка сімей учасників АТО.

2) Організовувати у закладах культури тематичні культурно-мистецькі заходи та заходи, спрямовані на підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

2018 - 2020 роки

Департамент культури

Фінансування не потребує

-

-

-

Вшанування учасників антитерористичної операції, патріотичне виховання дітей та молоді.

3) Здійснювати популяризацію ідей патріотизму, гуманізму, толерантності шляхом проведення просвітницьких заходів в навчальних закладах, в роботі громадських організацій.

2018 - 2020 роки

Управління освіти

Фінансування не потребує

-

-

-

Патріотичне виховання дітей та молоді.

4) Безкоштовно надавати приміщення закладів культури для проведення тематичних культурно-мистецьких та культурологічних заходів.

2018 - 2020 роки

Департамент культури

Фінансування не потребує

-

-

-

Сприяння у проведенні заходів.

 

 

5) Запровадити постійно діючу квоту квитків (запрошень) для відвідування культурно-мистецьких та культурологічних заходів учасниками АТО та членам сімей загиблих (померлих).

2018 - 2020 роки

Департамент культури

Фінансування не потребує

-

-

-

Організація відпочинку та дозвілля зазначених категорій.

6) Надавати безкоштовний доступ до мережі "Інтернет" в бібліотечних закладах.

2018 - 2020 роки

Департамент культури

Фінансування не потребує

-

-

-

Пільгове користування мережею "Інтернет".

6.

Покращення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з громадськими організаціями.

1) Налагодити співпрацю та сприяти роботі громадських організацій з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих).

2018 - 2020 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

Підтримка діяльності громадських об'єднань.

 

Додаток 3
до Програми

Список військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби, для виплати одноразової матеріальної допомоги

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця

Адреса реєстрації місця проживання

Наказ військової частини про укладання контракту

Серія та номер паспорта одержувача допомоги

Ідентифікаційний номер

Рахунок в банку

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Програми

ПЕРЕЛІК
підрозділів Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були сформовані до 15 лютого 2015 року та комплектувалися за добровільним принципом

1. Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУ МВС України в Київській області.

2. Полк патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУ МВС України в Київській області.

3. Окремий загін спеціального призначення "Азов" 18-го полку оперативного призначення Національної гвардії України (військової частини 3057).

4. Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України у Волинській області.

5. Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУ МВС України в Київській області.

6. Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Гарпун" ГУ МВС України в Київській області.

7. Батальйон оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії України.

8. Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

8. Полк патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

9. Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Січ" ГУ МВС України в місті Києві.

10. Батальйон територіальної оборони України "Айдар" військова частина В0624.

11. 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" Сухопутних військ Збройних Сил України.

12. 2-й батальйон спеціального призначення "Донбас" 18-го полку оперативного призначення Національної гвардії України (військової частини 3057).

13. 46-й окремий батальйон спеціального призначення ЗСУ "Донбас-Україна".

14. 40-й окремий мотопіхотний батальйон (в/ч 2603).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали