МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 серпня 2011 року N 507

Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах

З метою реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" (Закон N 3612-VI) та на виконання наказів Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2011 N 444 "Про затвердження переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" (Перелік N 444) та від 28.07.2011 N 448 "Про затвердження Плану заходів МОЗ України з виконання Протокольного рішення за результатами селекторної наради щодо експерименту з реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах в рамках Комітету з економічних реформ від 8 липня 2011 року" (План N 448) наказую:

1. Затвердити Показники, що надаються пілотними регіонами для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я згідно з додатком 1, та Комплекс показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах згідно з додатком 2.

2. Управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації (Діденко Л. О.), Головному управлінню охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Гінзбург В. Г.), Головному управлінню охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації (Петряєвій О. Б.), Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (Мохорєву В. А.) подавати до ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" показники для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у визначені терміни.

3. ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (Слабкому Г. О.) забезпечити:

3.1. Узагальнення інформації, отриманої від Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації, головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської та Донецької обласних державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації;

3.2. Проведення аналізу та моніторингу стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах у визначені терміни.

3.3. Подання зведеної інформації до МОЗ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

Додаток 1
до наказу МОЗ України
15.08.2011 N 507

ПОКАЗНИКИ,
що надаються пілотними регіонами для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я

N з/п

Напрямок реформування

Показник

Одиниця вимірювання

Термін інформування

I. Показники оцінки реформи та подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)

1

Стан розмежування первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги

Наявність плану створення центрів ПМСД

План наявний/відсутній

до 01.09.2011

1. Планова кількість центрів ПМСД - всього по області.

Кількість центрів ПМСД.

до 01.09.2011

2. Кількість створених центрів ПМСД зі статусом юридичної особи у містах - всього по області.

щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним

3. Кількість створених центрів ПМСД зі статусом юридичної особи у сільських районах - всього по області.

щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним

2

Кількість штатних посад лікарів ЗПСМ

1. Кількість штатних посад лікарів у закладах, що надають ПМСД - всього по області;
2. Кількість штатних посад лікарів, що надають ПМСД у центрах ПМСД - всього по області;
3. Кількість штатних посад лікарів ЗПСМ - всього по області;
4. Кількість штатних посад лікарів ЗПСМ у центрах ПМСД - всього по області.

Кількість штатних одиниць

до 01.09.2011, далі щороку до 25 січня

3

Навантаження лікарів ПМСД

У містах:

1. Середня кількість прикріпленого населення на одну штатну посаду лікаря:
всього;
на 1,0 штатну посаду лікаря ЗПСМ;
на 1,0 штатну посаду дільничного терапевта;
на 1,0 штатну посаду дільничного педіатра.

2. Середня кількість прикріпленого населення на одну фізичну особу лікаря:
всього;
на одну фізичну особу лікаря ЗПСМ;
на одну фізичну особу дільничного терапевта;
на одну фізичну особу дільничного педіатра.

Кількість осіб

до 01.09.2011, далі - щороку до 25 січня

У сільських районах:

1. Середня кількість прикріпленого населення на одну штатну посаду лікаря:
всього;
на 1,0 штатну посаду лікаря ЗПСМ;
на 1,0 штатну посаду дільничного терапевта;
на 1,0 штатну посаду дільничного педіатра.

2. Середня кількість прикріпленого населення на одну фізичну особу лікаря:
всього;
на одну фізичну особу лікаря ЗПСМ;
на одну фізичну особу дільничного терапевта;
на одну фізичну особу дільничного педіатра.

Кількість осіб

до 01.09.2011, далі - щороку до 25 січня

4

Стан кадрового забезпечення ПМСД середнім медичним персоналом

Кількість штатних посад молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД.

Штат. од.

до 01.09.2011, далі - щороку до 25 січня

Кількість фізичних осіб молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД

Кількість фіз. осіб

5

Кваліфікація кадрів ПМСД (лікарів та молодших працівників з медичною освітою)

1. Кількість не атестованих лікарів ПМСД, що обслуговують сільське населення - всього, в тому числі:
- лікарі ЗПСМ;
- дільничні терапевти;
- дільничні педіатри.

2. Кількість не атестованих лікарів ПМСД, що обслуговують міське населення - всього, в тому числі:
- лікарі ЗПСМ;
- дільничні терапевти;
- дільничні педіатри.

3. Кількість не атестованих молодших медичних працівників з медичною освітою у ПМСД, що обслуговують сільське населення.

4. Кількість не атестованих молодших медичних працівників з медичною освітою у ПМСД, що обслуговують міське населення.

Кількість фіз. осіб

до 01.09.2011, далі - двічі на рік 15 липня та 25 січня

6

Оснащення закладів (підрозділів) ПМСД

У сільських районах:

Кількість центрів ПМСД, оснащених відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення медичним обладнанням,
транспортними засобами;
засобами зв'язку;
комп'ютерами.

Кількість закладів

до 25.01.2012, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

У містах:

Кількість центрів ПМСД, оснащених відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення медичним обладнанням;
транспортними засобами;
засобами зв'язку;
комп'ютерами.

Кількість

до 25.01.2012, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

7

Доступність лікарських засобів для сільського населення

Кількість сільських лікарських амбулаторій і ФАПів, які мають пункти реалізації лікарських засобів.

Кількість

до 01.09.2011, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

8

Стан реалізації права пацієнтів на вільний вибір лікаря ПМСД

Кількість центрів ПМСД, де забезпечено реалізацію права пацієнтів на вільний вибір лікаря ПМСД.

Кількість

до 01.09.2011, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

9

Запровадження фінансування ПМСД "з розрахунку на одного жителя"

У сільській місцевості:

Кількість Центрів ПМСД, які фінансуються "з розрахунку на одного жителя" за угодами з органами місцевої влади.

Кількість

щороку до 25 січня

У містах:

Кількість Центрів ПМСД, які фінансуються "з розрахунку на одного жителя" за угодами з органами місцевої влади.

Кількість

щороку до 25 січня

10

Стан впровадження системи направлення

1. Кількість викликів ШМД з приводу загострення хронічних захворювань - всього по області.

Кількість викликів

до 25.01.2012, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

2. Кількість направлень на консультації до лікарів-спеціалістів лікарями ПМСД - всього по області.

Кількість направлень

до 01.09.2011, далі - щороку до 25 січня

3. Загальна кількість консультацій лікарів-спеціалістів - всього по області.

Кількість консультацій

11

Стан забезпечення медичних працівників ПМСД житлом

У сільській місцевості:

1. Кількість лікарів ПМСД не забезпечених житлом - всього по області.

2. Кількість молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД не забезпечених житлом - всього по області.

Кількість фіз. осіб

до 01.09.2011, далі - щороку до 25 січня

У містах:

1. Кількість лікарів ПМСД не забезпечених житлом - всього по області.

2. Кількість молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД не забезпечених житлом - всього по області.

II. Показники оцінки стану раціоналізації та подальшого розвитку вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

1

Стан впровадження госпітальних округів

Наявність плану створення госпітальних округів

План наявний/відсутній

до 01.12.2011, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

Кількість створених госпітальних округів

Кількість

до 25.01.2012, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

2

Своєчасність надання швидкої медичної допомоги

1. Загальна кількість викликів швидкої медичної допомоги у сільській місцевості.

2. Кількість викликів швидкої медичної допомоги у сільській місцевості з доїздом до пацієнта у 20-хвилинний термін.

3. Загальна кількість викликів швидкої медичної допомоги у містах.

4. Кількість викликів швидкої медичної допомоги у містах з доїздом до пацієнта у 10-хвилинний термін.

Кількість викликів

до 01.09.2011, далі - щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним

3

Оснащеність лікарень різних типів та підрозділів екстреної медичної допомоги відповідно до табеля оснащення

Кількість лікарень інтенсивного лікування 1-го рівня по області - всього.

Кількість лікарень інтенсивного лікування 1-го рівня, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Кількість лікарень

щороку до 25 січня

Кількість лікарень інтенсивного лікування 2-го рівня по області - всього.

Кількість лікарень інтенсивного лікування 2-го рівня, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Кількість лікарень

щороку до 25 січня

Кількість лікарень планового лікування по області - всього.

Кількість лікарень планового лікування, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Кількість лікарень

щороку до 25 січня

Кількість лікарень відновного лікування по області - всього.

Кількість лікарень відновного лікування, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Кількість лікарень

щороку до 25 січня

Кількість хоспісів по області - всього.

Кількість хоспісів, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Кількість хоспісів

щороку до 25 січня

Кількість підрозділів територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по області - всього.

Кількість підрозділів територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Кількість підрозділів

щороку до 25 січня

4

Забезпеченість населення ліжками у закладах охорони здоров'я, що надають спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу

Кількість ліжок на 10 тис. населення - в середньому по області.

Кількість ліжок на 10 тис. нас.

до 25.01.2012, далі - щороку до 25 січня;

Загальна кількість ліжок:
1. Всього по області;
2. У лікарнях інтенсивного лікування - всього по області;
3. У лікарнях планового лікування - всього по області;
4. У лікарнях відновного лікування - всього по області;
5. У лікарнях "хоспіс" - всього по області.

Кількість ліжок

до 25.01.2012, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

Кількість ліжок денного стаціонару на 10 тис. населення - в середньому по області.

Кількість ліжок на 10 тис. нас.

до 25.01.2012, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

5

Показник госпіталізації до закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу

1. Кількість госпіталізованих на 10 тис. населення по усіх закладах, що надають спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу - в середньому по області.

Кількість госпіталізованих на 10 тис. населення

до 25.01.2012, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

2. Кількість госпіталізованих на 10 тис. населення у лікарні інтенсивного лікування - в середньому по області.

3. Кількість госпіталізованих на 10 тис. населення у лікарні планового лікування - в середньому по області.

4. Кількість госпіталізованих на 10 тис. населення у лікарні відновного лікування - в середньому по області.

5. Кількість госпіталізованих на 10 тис. населення у лікарні "хоспіс" - в середньому по області.

6

Робота ліжок

Середній термін перебування пацієнта на ліжку:
в цілому по області;
по лікарнях інтенсивного лікування - в середньому по області;
по лікарнях планового лікування - в середньому по області;
по лікарнях відновного лікування - в середньому по області;
по лікарнях "хоспіс" - в середньому по області.

Кількість днів

до 25.01.2012, далі - щороку до 25 січня

Кількість прооперованих у відділеннях хірургічного профілю:
всього по закладах - в середньому по області;
по лікарнях інтенсивного лікування - в середньому по області;
по лікарнях планового лікування - в середньому по області.

Кількість

до 25.01.2012, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

Кількість оперативних втручань, проведених в амбулаторно-поліклінічних умовах (включаючи "хірургію одного дня") - всього по області.

Кількість

до 25.01.2012, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

Летальність до добова - всього по області.

Летальність післяопераційна - всього по області.

Кількість

до 25.01.2012, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

7

Підвищення кваліфікації медичних працівників закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу

Загальна кількість лікарів закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу - всього по області.

Загальна кількість лікарів закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану), які підлягають атестації - всього по області.

Загальна кількість лікарів закладів охорони здоров'я, що надають екстрену медичну допомогу - всього по області.

Загальна кількість лікарів закладів охорони здоров'я, що надають екстрену, які підлягають атестації - всього по області.

Кількість фіз. осіб

до 25.01.2012, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

Кількість молодших медичних працівників з медичною освітою закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу - всього по області.

Кількість не атестованих молодших медичних працівників з медичною освітою закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу - всього по області.

Кількість молодших медичних працівників з медичною освітою закладів охорони здоров'я, що надають екстрену медичну допомогу - всього по області.

Кількість не атестованих молодших медичних працівників з медичною освітою закладів охорони здоров'я, що надають екстрену медичну допомогу - всього по області.

Кількість фіз. осіб

до 25.01.2012, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

III. Показники оцінки реформ екстреної медичної допомоги

1

Стан запровадження системи екстреної медичної допомоги

Наявність плану створення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та філій (відділень/станцій) територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

План наявний/відсутній

до 01.09.2011

Кількість створених центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на звітний період.

Кількість

до 01.05.2012 щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

Кількість створених філій (відділень/станцій) територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з диспетчерськими центрами.

Кількість

Кількість існуючих бригад швидкої медичної допомоги:
Всього, в тому числі:
фельдшерських;
лікарських;
спеціалізованих.

Кількість

до 01.09.2011; до 25.01.2012; до 01.06.2012 - щомісяця, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

Запланована кількість пунктів тимчасового/постійного базування.

Кількість од.

до 01.09.2011; до 25.01.2012; до 01.06.2012 - щомісяця, далі - щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним

Кількість створених пунктів тимчасового/постійного базування.

Кількість од.

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

1. Кількість штатних посад лікарів - всього;

Кількість штат. од.

до 01.09.2011, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

2. Кількість фізичних осіб лікарів - всього;

Кількість фіз. осіб

3. Кількість штатних посад молодших медичних працівників з медичною освітою - всього;

Кількість штат. од.

4. Кількість фізичних осіб молодших медичних працівників з медичною освітою - всього.

Кількість фіз. осіб

2

Стан забезпечення автотранспортом

Загальна кількість автомобілів швидкої медичної допомоги.

Кількість од.

до 01.09.2011; до 25.01.2012, далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

Кількість автомобілів швидкої медичної допомоги, забезпечених радіозв'язком та навігаційними приладами.

Кількість од.

Кількість автомобілів придбаних за звітний період.

Кількість од.

до 25.01.2012; далі - кожне півріччя до 15 липня та 25 січня

 

Директор Департаменту
з реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 

Додаток 2
до наказу МОЗ України
15.08.2011 N 507

Комплекс показників
для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах

N з/п

Напрямок реформування

Показник

Одиниця вимірювання

Термін інформування МОЗ України

I. Показники оцінки реформи та подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)

1

Стан розмежування первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги

Стан планування розмежування первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги

 

до 01.10.2011

Питома вага створених центрів ПМСД у загальній кількості центрів, які заплановано створити у сільських районах.
Питома вага створених центрів ПМСД у загальній кількості центрів, які заплановано створити у містах.

%

до 01.10.2011, щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним

2

Кількість штатних посад лікарів ЗПСМ

Питома вага штатних посад лікарів ЗПСМ у загальній кількості штатних посад лікарів, що надають ПМСД.

%

до 01.10.2011, далі - щороку до 5 лютого

3

Навантаження лікарів ПМСД

Аналіз навантаження лікарів ПМСД з розрахунку на одну штатну посаду, на одну фізичну особу у містах та сільських районах:
лікаря ПМСД - всього;
лікаря ЗПСМ;
лікаря дільничного терапевта;
лікаря дільничного педіатра.

Кількість прикріпленого населення (осіб)

до 01.10.2011, далі - щороку до 5 лютого

4

Стан кадрового забезпечення ПМСД середнім медичним персоналом

Укомплектованість штатних посад молодших працівників з медичною освітою у закладах ПМСД.

%

до 01.10.2011. далі - щороку до 5 лютого

Співвідношення штатних посад лікарів ПМСД до штатних посад молодших працівників з медичною освітою у закладах ПМСД.

Коефіцієнт

5

Кваліфікація кадрів ПМСД (лікарів та молодших працівників з медичною освітою)

Питома вага не атестованих лікарів ПМСД у загальній кількості лікарів ПМСД (окремо по лікарях ЗПСМ, терапевтах та педіатрах дільничних), що обслуговують міське та сільське населення.

Питома вага не атестованих молодших працівників з медичною освітою у ПМСД, що обслуговують міське та сільське населення, у загальній кількості таких працівників.

%

до 01.10.2011, далі - двічі на рік 25 липня та 5 лютого

6

Оснащення центрів ПМСД

У сільських районах:

Питома вага центрів ПМСД, оснащених відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення медичним обладнанням;
транспортними засобами;
засобами зв'язку;
комп'ютерами у загальній кількості таких закладів.

%

до 05.02.2012, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

У містах:

Питома вага центрів ПМСД, оснащених відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення медичним обладнанням;
транспортними засобами;
засобами зв'язку;
комп'ютерами у загальній кількості таких закладів.

%

до 05.02.2012, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

7

Доступність лікарських засобів для сільського населення

Питома вага сільських лікарських амбулаторій і ФАПів, які мають пункти реалізації лікарських засобів, у загальній кількості лікарських амбулаторій і ФАПів.

%

до 01.10.2011, далі - двічі на рік 25 липня та 5 лютого

8

Стан реалізації права пацієнтів на вільний вибір лікаря ПМСД

Питома вага центрів ПМСД, де забезпечено реалізацію права пацієнтів на вільний вибір лікаря ПМСД, у загальній кількості створених центрів ПМСД.

%

до 01.10.2011, далі - двічі на рік 25 липня та 5 лютого

9

Запровадження фінансування ПМСД "з розрахунку на одного жителя"

У сільській місцевості:

Питома вага центрів ПМСД, які фінансуються "з розрахунку на одного жителя" за угодами з органами місцевої влади у загальній кількості створених центрів ПМСД.

%

щороку до 5 лютого

У містах:

Питома вага центрів ПМСД, які фінансуються "з розрахунку на одного жителя" за угодами з органами місцевої влади, у загальній кількості створених центрів ПМСД.

%

щороку до 5 лютого

10

Стан впровадження системи направлень

Динаміка показника викликів ШМД з приводу загострення хронічних захворювань.

Кількість викликів

до 05.02.2012, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

Питома вага пацієнтів, яких направлено на консультації до лікарів-спеціалістів лікарями ПМСД, у загальній кількості пацієнтів, що звернулися до лікарів-спеціалістів.

%

до 01.10.2011, далі - щороку до 5 лютого

11

Стан забезпечення медичних працівників ПМСД житлом

У сільській місцевості:
Питома вага лікарів ПМСД, не забезпечених житлом, у загальній кількості лікарів ПМСД.
Питома вага молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД, не забезпечених житлом, у загальній кількості молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД.

У містах:
Питома вага лікарів ПМСД, не забезпечених житлом, у загальній кількості лікарів ПМСД.
Питома вага молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД, не забезпечених житлом, у загальній кількості молодших медичних працівників з медичною освітою у закладах ПМСД.

%

до 01.10.2011, далі - щороку до 5 лютого

II. Показники оцінки стану раціоналізації та подальшого розвитку вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

1

Стан впровадження госпітальних округів

Виконання плану створення госпітальних округів.

%

До 05.02.2012, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

2

Своєчасність надання швидкої медичної допомоги

Питома вага викликів швидкої медичної допомоги з доїздом до пацієнта до 20 хвилин, у загальній кількості викликів швидкої медичної допомоги у сільській місцевості.

%

до 01.10.2011, далі - щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним

Питома вага викликів швидкої медичної допомоги з доїздом до пацієнта у 10-хвилинний термін у загальній кількості викликів швидкої медичної допомоги у містах.

%

до 01.10.2011, далі - щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним

3

Оснащеність лікарень різних типів та підрозділів екстреної медичної допомоги

Питома вага лікарень інтенсивного лікування 1-го рівня, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення, у загальній кількості таких лікарень.

%

щороку до 5 лютого

Питома вага лікарень інтенсивного лікування 2-го рівня, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення, у загальній кількості таких лікарень.

Питома вага лікарень планового лікування, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення, у загальній кількості таких лікарень.

Питома вага лікарень відновного лікування, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення, у загальній кількості таких лікарень.

Питома вага хоспісів, оснащених медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення, у запланованій кількості у загальній кількості хоспісів.

Питома вага підрозділів екстреної медичної допомоги, оснащених відповідно до табеля оснащення, у загальній кількості таких підрозділів.

4

Забезпеченість населення ліжками у закладах охорони здоров'я, що надають спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу

Динаміка показника щодо кількості ліжок на 10 тис. населення - в середньому по області.

 

до 05.02.2012, далі - щороку до 5 лютого

Динаміка показника щодо кількість ліжок денного стаціонару на 10 тис. населення - в середньому по області.

 

до 05.02.2012, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

5

Показник госпіталізації до закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу

Динаміка рівня госпіталізації населення до лікарень різного типу, що надають спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу в розрізі:
1. Всього по області;
2. У лікарнях інтенсивного лікування;
3. У лікарнях планового лікування;
4. У лікарнях відновного лікування;
5.У лікарнях "хоспіс".

 

до 05.02.2012, далі - двічі на рік 25 липня та 5 лютого

6

Робота ліжок

Динаміка показників тривалості перебування пацієнтів на ліжку в розрізі:
1. Всього по області;
2. У лікарнях інтенсивного лікування;
3. У лікарнях планового лікування;
4. У лікарнях відновного лікування;
5.У лікарнях "хоспіс".

 

до 05.02.2012, далі - щороку до 5 лютого

Питома вага прооперованих до загальної кількості госпіталізованих до відділень хірургічного профілю:
1. Всього по області;
2. У лікарнях інтенсивного лікування;
3. У лікарнях планового лікування;

Питома вага оперативних втручань, проведених в амбулаторно-поліклінічних умовах (включаючи "хірургію одного дня"), у загальній кількості оперативних втручань - всього по області

%

до 05.02.2012, далі - двічі на рік 25 липня та 5 лютого

Динаміка показників летальності до добової - всього по області.

Динаміка показників летальності післяопераційної - всього по області.

 

до 05.02.2012, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

7

Підвищення кваліфікації медичних працівників закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу

Питома вага не атестованих лікарів закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у загальній кількості таких лікарів.

Питома вага не атестованих лікарів закладів охорони здоров'я, що надають екстрену медичну допомогу у загальній кількості таких лікарів.

%

до 05.02.2012, далі - двічі на рік 25 липня та 5 лютого

Питома вага не атестованих молодших медичних працівників з медичною освітою закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

Питома вага не атестованих молодших медичних працівників з медичною освітою закладів охорони здоров'я, що надають екстрену медичну допомогу.

%

до 05.02.2012, далі - двічі на рік 25 липня та 5 лютого

III. Показники оцінки реформ екстреної медичної допомоги

1

Стан запровадження системи екстреної медичної допомоги

Питома вага створених центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у загальній кількості центрів, які заплановано створити.

%

до 10.05.2012 - щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

Виконання плану створення філій (відділень/станцій) центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

%

до 10.05.2012 - щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

Динаміка показників щодо кількості бригад швидкої медичної допомоги:
фельдшерських;
лікарських;
спеціалізованих.

%

до 01.10.2011;
до 05.02.2012; до 15.05.2012 - щомісяця, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

Виконання плану створення пунктів тимчасового/постійного базування.

%

до 01.10.2011; до 05.02.2012; до 15.05.2012 - щомісяця, далі - щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним

Укомплектованість штатних посад лікарів та молодших медичних працівників з медичною освітою Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

%

до 01.10.2011, далі - двічі на рік до 25 липня та 5 лютого

2

Стан забезпечення автотранспортом

Питома вага автомобілів швидкої медичної допомоги, забезпечених радіозв'язком та навігаційними приладами, у загальній кількості автомобілів швидкої медичної допомоги.

%

до 01.10.2011, далі - двічі на рік до 25 липня та 5 лютого

 

Директор Департаменту
з реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали