ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 березня 2012 року N 141

Про затвердження Концептуального плану заходів Держмитслужби України щодо забезпечення полегшення умов ведення бізнесу в сфері зовнішньоекономічної діяльності

З метою забезпечення розвитку митної служби України у середньостроковій перспективі, полегшення умов ведення бізнесу в сфері зовнішньоекономічної діяльності та підвищення ефективності виконання завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), наказую:

1. Затвердити Концептуальний план заходів Держмитслужби України щодо забезпечення полегшення умов ведення бізнесу в сфері зовнішньоекономічної діяльності (далі - Концептуальний план).

2. Членам колегії Держмитслужби України, керівникам структурних підрозділів Держмитслужби України та митних органів забезпечити організацію та контроль за виконанням вищезазначеного Концептуального плану в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням наказу та моніторинг виконання заходів, передбачених Концептуальним планом, покласти на директора Організаційно-розпорядчого департаменту, члена колегії Держмитслужби України Бондаря В. В.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

Додаток

Концептуальний план заходів Держмитслужби України
щодо забезпечення полегшення умов ведення бізнесу в сфері зовнішньоекономічної діяльності

N з/п

Завдання

Мета

Кінцева ціль завдання (індикатор досягнення)

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

Прийняття нової редакції Митного кодексу України. Модернізація національного законодавства у митній сфері на основі міжнародних конвенцій та принципів законодавства ЄС

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі, збільшення товарообігу і удосконалення адміністрування митних платежів

Приведення національного законодавства у відповідність до вимог європейських норм і стандартів, гармонізація і спрощення митних процедур

Дороховський О. М.
Дериволков С. Д.
Пашко П. В.
Бондар В. В.
Гутник А. Є.
Сьомка С. М.
Чорна Г. М.

травень 2012 року

2

Приведення процедури визначення митної вартості товарів у відповідність до вимог СОТ і рекомендацій ЄС

Приведення процедури визначення митної вартості товарів у відповідність до міжнародної практики

Процедура визначення митної вартості товарів повністю відповідає вимогам СОТ

Дороховський О. М.

2012 рік

3

Запровадження нової редакції Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу версії 2012 року

Приведення національного законодавства у відповідність до вимог європейських норм і стандартів

Розробка Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 2012 року. Укладання перехідних таблиць від Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності версії 2007 року до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності версії 2012 року

Гутник А. Є.

2012 рік

4

Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2012 року

Приведення національного законодавства до вимог Міжнародної конвенції про гармонізовану систему опису та кодування товару та оптимізація ставок ввізного мита у відповідність до рівня, визначеного СОТ

Підготовка та супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"

Гутник А. Є.

2012 рік

5

Розвиток системи класифікації товарів

Створення в Україні системи класифікації товарів, яка буде мінімізувати ризики прийняття неправильних класифікаційних рішень, пришвидшуватиме митне оформлення товарів та забезпечить інформування бізнесу про прийняті класифікаційні рішення

Запровадження автоматизованої системи контролю правильності класифікації товарів на основі "Єдиного класифікаційного рішення". Надання права прийняття попередніх класифікаційних рішень кожній митниці

Гутник А. Є.

2012 рік

6

Надання Держмитслужбі України повноважень щодо видачі та верифікації сертифікатів переміщення (походження) форми EUR.1

Держмитслужба видає та здійснює верифікацію сертифікатів переміщення (походження) товарів форми EUR.1

Сертифікати видає та здійснює їх верифікацію кожний митний орган

Гутник А. Є.

2012 рік

7

Розвиток застосування принципу "єдиного вікна" та єдиного державного контрольного органу в пункті пропуску

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають можливість надавати документи, необхідні для здійснення митного оформлення, тільки до однієї інстанції - митної служби, яка сама забезпечує взаємодію з іншими державними органами

Врегулювання питання законодавчими та нормативно-правовими актами

Сьомка С. М.
Гутник А. Є.
Пашко П. В.

2012 рік

8

Удосконалення механізму обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади (за умови виділення відповідного фінансування)

Створення правових засад електронного документообігу митних органів з органами державної влади. Скорочення витрат часу, необхідного для здійснення митного контролю й оформлення товарів, переміщення яких через митний кордон України потребує подання митним органам дозвільних документів уповноважених органів державної влади. Скорочення витрат часу, необхідного для виконання іншими державними органами функцій, пов'язаних із одержанням інформації від митних органів

Створення нових та вдосконалення банків даних про суб'єктів ЗЕД, громадян, товари та їх характеристики.

Запровадження та вдосконалення електронного обміну інформацією. Зменшення паперового документообігу

Дороховський О. М.
Гутник А. Є.
Пашко П. В.

2012 рік

9

Розташування місць митного оформлення у сучасних логістичних центрах, які дозволятимуть одночасне надання комплексних та якісних послуг (склади, оглядові майданчики, розвинена інфраструктура тощо) як зі сторони митних органів, міністерств та відомств, так і від учасників зовнішньоекономічної діяльності

Упровадження досвіду розвинутих країн із створення мережі сучасних логістичних центрів, у яких надаються, зокрема, послуги у галузі митної справи

Аналіз функціонування вантажних митних комплексів та розробка вимог до логістичних центрів з урахуванням специфіки регіонів України

Сьомка С. М.

2012 рік

Поступове впровадження вимог до логістичних центрів

2013 рік

Аналіз ефективності та перевірка функціонування логістичних центрів

2013 - 2014 роки

Підготовка та впровадження пропозицій з удосконалення місць митного оформлення митниці з урахуванням результатів аналізу діяльності логістичних центрів

2013 - 2014 роки

10

Удосконалення діючого механізму електронного декларування в контексті створення багатофункціональної системи "Електронна митниця" (за умови виділення відповідного фінансування)

Створення безпаперового середовища надання державних послуг в митній сфері.
Впровадження електронного декларування товарів, що переміщуються через митний кордон. Інтеграція систем інформаційно-технічного забезпечення митного контролю в автоматизовану систему митного оформлення

Централізація інформаційних процесів і комплексів в митній справі

Дороховський О. М.
Пашко П. В.
Бондар В. В.
Сьомка С. М.
Гутник А. Є.

2013 - 2014 роки

Впровадження електронного документообігу на всіх рівнях діяльності митної служби

2012 - 2014 роки

Надання можливості використання електронного декларування імпорту товарів імпортерам, що забезпечують понад 50 % надходжень митних платежів до бюджету

2012 рік

Створення умов для здійснення електронного декларування на рівні не менше ніж 30 % загальної кількості поданих до митного контролю та митного оформлення вантажних і періодичних митних декларацій, попередніх декларацій та повідомлень

2012 - 2014 роки

Використання електронних дозвільних документів

2012 рік

11

Автоматизація процедур митного оформлення (за умови виділення відповідного фінансування)

Ручні та паперові операції в митній справі здійснюються тільки там, де їх заміна автоматизованими процедурами є неможливою або обґрунтовано економічно недоцільною

Впровадження максимальної автоматизації процедур митного оформлення

Дороховський О. М.
Пашко П. В.
Гутник А. Є.
Сьомка С. М.

2012 - 2014 роки

12

Розвиток системи захисту прав інтелектуальної власності

Приведення системи захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності до рівня міжнародних стандартів. Максимальне спрощення для бізнесу реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі

Затвердження порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до законодавства, та порядку взаємодії підрозділів митних органів при здійсненні заходів зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності

Гутник А. Є.

2012 рік

13

Розвиток системи управління ризиками. Поширення принципу селективності митного контролю на основі управління ризиками (за умови виділення відповідного фінансування)

Приведення митних процедур у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур щодо використання системи управління ризиками як основного інструменту для визначення форм та обсягів митного контролю.

Забезпечення вибірковості митного контролю та підвищення його ефективності за рахунок спрямування на виявлення операцій підвищеного ризику, що, у свою чергу, дозволить досягнути спрощення і прискорення процедур митного контролю при переміщеннях з низьким рівнем ризику

Використання автоматизованої системи управління ризиками як основного інструменту для визначення форм та обсягів митного контролю.
Розвиток автоматизованої системи управління ризиками як у напрямку удосконалення процесів аналізу та оцінки ризиків, в тому числі на рівні окремих митних органів, так і в напрямку розширення областей її застосування під час митного контролю - у пунктах пропуску, під час переміщення предметів громадянами та ін.

Дериволков С. Д.

2012 рік

14

Спрощення процедур митного контролю

Поступове зменшення кількості митних оглядів товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Наближення норм національного митного законодавства до законодавства ЄС

Сьомка С. М.

2012 рік

15

Розвиток системи пост-аудит контролю

Створення в Україні структурованої та ефективної системи пост-аудит контролю, яка буде слугувати дієвим важелем між необхідністю пришвидшення транскордонного руху товарів та дотримання законності при такому переміщенні

Затвердження Концепції розвитку пост-аудит контролю в Держмитслужбі України

Дериволков С. Д.

2012 рік

16

Запровадження інституту уповноважених економічних операторів

Надання підприємствам з високим рівнем довіри можливості користуватися спеціальними спрощеннями митних процедур, передбаченими Митним кодексом України

Протягом року з моменту набрання чинності новим Митним кодексом України повинно функціонувати не менше 2-х уповноважених економічних операторів (УЕО)

Сьомка С. М.

2012 - 2013 роки

17

Розширення джерел отримання достовірної митної інформації

Обмін попередньою митною інформацією та статистичною митною інформацією з усіма країнами - основними торговельними партнерами України

Обмін реалізований з 20 країнами - торговельними партнерами України

Дороховський О. М.
Дериволков С. Д.
Пашко П. В.

2012 - 2013 роки

18

Розвиток інфраструктури пунктів пропуску (за умови виділення відповідного фінансування)

Інфраструктура пунктів пропуску забезпечує максимально сприятливі умови для перетину кордону громадянами, товарами і транспортними засобами та для здійснення контрольних процедур на кордоні. Впровадження системи "Фільтр пункту пропуску"

Інфраструктура пунктів пропуску відповідає загальним вимогам до облаштування пунктів пропуску через державний кордон

Тимофєєв І. В.
Сьомка С. М.

2012 - 2013 роки

19

Забезпечення митних органів сучасними технічними засобами контролю та інтеграції результатів їх застосування до інформаційних комплексів митної служби (за умови виділення відповідного фінансування)

Технічні засоби митного контролю запроваджуються і використовуються, ґрунтуючись на єдиному системному підході, заснованому на принципах безпеки, економічної доцільності і ефективності застосування результатів їх використання

Затвердження Концепції використання технічних засобів контролю. Результати застосування технічних засобів митного контролю повністю інтегровані до інформаційних комплексів Держмитслужби України

Дороховський О. М.
Пашко П. В.
Тимофєєв І. В.
Сьомка С. М.

2012 - 2013 роки

20

Технічне переоснащення експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи відповідно до норм Всесвітньої митної організації (за умови виділення відповідного фінансування)

Розвиток системи митних лабораторій в Україні в частині наближення до норм Всесвітньої митної організації. Забезпечення якості та ефективності проведення лабораторних досліджень у стислі терміни

Забезпечення відповідності експертних підрозділів Держмитслужби України нормам Всесвітньої митної організації

Тимофєєв І. В.

2012 - 2013 роки

21

Сервісне обслуговування платників податків

Збільшення кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Ріст кількості активних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян. Зростання надходжень до бюджету

Дороховський О. М.
Бондар В. В.

2012 рік

Покращення масово-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян

22

Розвиток діалогу і співробітництва з бізнесом

Дієвий, прозорий і відкритий механізм спілкування бізнесу з митною службою, який діє на центральному і місцевих рівнях

Результати опитувань представників бізнес-середовища

Бондар В. В.

2012 рік

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали