КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2011 року N 724/6960

Про затвердження ліквідаційного балансу Голосіївської районної в місті Києві ради

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", керуючись рішенням Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 N 787 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями), Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити ліквідаційний баланс Голосіївської районної у місті Києві ради, що додається.

2. Голові комісії з припинення Голосіївської районної у місті Києві ради подати державному реєстратору документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення Голосіївської районної у місті Києві ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
01.12.2011 N 724/6960

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС (форма N 1)

на 30 червня 2011 року

 

 

Коди

Установа Голосіївська районна в м. Києві рада

за ЄДРПОУ

26077543

8036100000

420


Територія Голосіївський район м. Києва / Бюджет міста Києва

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

 

 

401 - Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду
(року)

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

-

-

Знос

111

-

-

Первісна вартість

112

-

-

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

-

-

Знос

121

-

-

Первісна вартість

122

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

-

-

Знос

131

-

-

Первісна вартість

132

-

-

Незавершене капітальне будівництво

140

-

-

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

Матеріали і продукти харчування

150

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

-

-

Інші запаси

170

-

-

Дебіторська заборгованість

180

7394,64

-

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

-

-

Розрахунки із податків та платежів

182

-

-

Розрахунки із страхування

183

-

-

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

-

-

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

186

-

-

Розрахунки за іншими операціями

187

7394,64

-

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

190

-

-

Розрахунки за окремими програмами

200

-

-

Короткострокові векселі одержані

210

-

-

Інші кошти

220

-

-

Грошові кошти в дорозі

230

-

-

Рахунки в банках

240

-

-

Рахунки загального фонду

241

-

-

Рахунки спеціального фонду

242

-

-

Рахунки в іноземній валюті

243

-

-

Інші поточні рахунки

244

-

-

Рахунки в казначействі загального фонду

250

-

-

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

-

-

Інші рахунки в казначействі

270

-

-

Каса

280

-

-

III. ВИТРАТИ

 

Видатки загального фонду

290

-

-

Видатки спеціального фонду

300

-

-

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

-

-

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

-

-

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

-

-

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

-

-

БАЛАНС

310

7394,64

-

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду
(року)

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

Фонд у необоротних активах

330

-

-

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

-

-

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

-17867,47

-

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

-

-

Результати переоцінок

370

-

-

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

Довгострокові зобов'язання

380

-

-

Короткострокові позики

390

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

-

-

Короткострокові векселі видані

410

-

-

Кредиторська заборгованість

420

25262,11

-

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

17867,47

-

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

-

-

Розрахунки із податків та платежів

423

-

-

Розрахунки із страхування

424

-

-

Розрахунки із заробітної плати

425

-

-

Розрахунки зі стипендіатами

426

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

427

-

-

Розрахунки за депозитними сумами

428

-

-

Розрахунки за іншими операціями

429

7394,64

-

Розрахунки за операціями з внутрівідомчого постачання матеріальних цінностей

430

-

-

Розрахунки за окремими програмами

440

-

-

III. ДОХОДИ

 

Доходи загального фонду

450

-

-

Доходи спеціального фонду

460

-

-

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

-

-

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

-

-

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

-

-

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

-

-

БАЛАНС

470

7394,64

-

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N
з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду
(року)

1

2

3

4

5

6

1

01 "Орендовані необоротні активи"

-

-

-

 

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

49877,0

-

49877,0

-

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

-

-

-

-

4

05 "Гарантії та забезпечення"

-

-

-

-

5

06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання"

-

-

-

-

6

07 "Списані активи та зобов'язання"

-

-

-

-

7

08 "Бланки суворого обліку"

-

-

-

-

8

09 "Призначення та зобов'язання"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Разом

49877,0

-

49877,0

-

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали