МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 серпня 2011 року N 482

Про затвердження Медичного завдання

На виконання п. 4 Протоколу наради під головуванням Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 12 лютого 2011 року та з метою удосконалення системи надання високоякісної спеціалізованої медичної допомоги дітям, модернізації Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" наказую:

1. Затвердити Медичне завдання на проектування та будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" (далі - Медичне завдання, додається).

2. Державному підприємству "Інженерно-технічний центр" МОЗ України на підставі Медичного завдання підготувати проектно-кошторисну документацію.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
05.08.2011 N 482

МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ
на проектування та будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"

ПЕРЕДМОВА

Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" - єдиний медичний заклад IV рівня на території України загальною потужністю 620 ліжок, в якому надається високоспеціалізована медична допомога дітям за 29 педіатричними спеціальностями.

На сьогодні державний заклад охорони здоров'я Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" (далі - НДСЛ "ОХМАТДИТ") потребує реконструкції, модернізації її матеріально-технічної бази, удосконалення видів високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з урахуванням сучасних вимог.

Майновий комплекс НДСЛ "ОХМАТДИТ" та її інфраструктура потребують модернізації з оптимізацією обсягів надання кваліфікованої медичної допомоги дитячому населенню відповідно до загальнодержавних функцій, покладених на лікарню постановою Кабінету Міністрів від 15 березня 2002 р. N 342, що реалізуються та повинні відповідати статусу національного закладу, наданого Указом Президента України від 30 травня 2008 р. N 484/2008.

Реалізація державної політики щодо проекту модернізації НДСЛ "ОХМАТДИТ" у сфері надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям спрямована на забезпечення надання належної її якості та доступності дітям з усіх регіонів України, збільшення кількості дітей, які отримають належну медичну допомогу, розвиток лікарні зі збільшенням ліжкового фонду.

Прийняття Постанови Верховної Ради України від 9 лютого 2010 року N 1859-VI "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо збереження цілісності лікувального комплексу Української дитячої спеціалізованої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ" передбачає необхідність перегляду традиційних підходів до діяльності НДСЛ "ОХМАТДИТ" та створення умов для забезпечення її розвитку.

Створення сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "ОХМАТДИТ" дасть можливість реалізувати права кожної української дитини на повноцінне отримання доступної високоспеціалізованої медичної допомоги.

МЕТА ПРОЕКТУ

Покращення надання медичної допомоги хворим на різні види захворювань шляхом створення сучасного медичного комплексу із застосуванням інноваційних технологій для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню доступності медичної допомоги, рівня виживання, якості життя, зменшення соціальної напруги в суспільстві.

Здійснення будівництва нових та реконструкції існуючих будівель лікарні поліпшить матеріально-технічну базу лікувального закладу та дасть змогу:

- створити багатопрофільний дитячий заклад охорони здоров'я з забезпеченням високого рівня якості лікувально-діагностичного процесу для надання допомоги дітям з різними захворюваннями;

- продовжити розвиток в Україні сучасної системи діагностики та лікування хірургічної, в тому числі нейрохірургічної, онкологічної, генетичної, неврологічної, соматичної патології і гематологічних захворювань у дітей;

- забезпечити 100 % рівень охоплення сучасною діагностикою хворих дітей на різні види патології;

- забезпечити максимально можливий рівень якості життя дітей з вродженими та набутими вадами розвитку, онкологічними та гематологічними захворюваннями, іншими важкими захворюваннями, які призводять до інвалідності та мають високий рівень смертності;

- забезпечити сумісне перебування батьків з дітьми;

- сконцентрувати кадрові і матеріальні ресурси;

- забезпечити збереження цілісності лікарні;

- зменшити витрати державного бюджету для проведення лікування дітей за кордоном та підвищити престиж вітчизняної системи охорони здоров'я дітей;

- зменшити в Україні соціальне навантаження на суспільство з питань надання медичної допомоги дітям з важкими захворюваннями, особливо які мають статус інвалідів дитинства;

- впровадити прогресивні новітні технології (лікувально-діагностичні, освітні) на підставі науково-доказової медицини та вдосконалення існуючих методик діагностики та лікування;

- створити методично-організаційний та навчальний центр підготовки лікарів;

- інтегрувати Україну в світове медичне співтовариство в галузі хірургії, гематології, в т. ч. трансплантації кісткового мозку, лабораторної служби тощо;

- передбачити функціонування телекомунікаційної мережі та впровадження медичної інформаційної системи для забезпечення автоматизації основних бізнес-процесів медичної установи і забезпечити реєстрацію пацієнтів, ведення медичних форм, інтеграцію з медичним обладнанням, формування аналітичної та статистичної звітності та інші функції, яка буде відповідати сучасним вимогам до подібних систем та підтримувати можливість обміну інформацією з іншими системами за профілем HL 7' або open HER.

Місце здійснення програми модернізації - місто Київ, вул. Чорновола, 28/1 та вул. Стрітенська, 7/9.

У зв'язку з тим, що лікарня на період будівництва та реконструкції будівель не може припинити функціонування, модернізація НДСЛ "ОХМАТДИТ" повинна бути здійснена почергово.

ОПИС ПРОЕКТУ

1 ЧЕРГА МОДЕРНІЗАЦІЇ

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з розташуванням Центру дитячої гематології, онкології і трансплантації кісткового мозку на 108 ліжок та центру дитячої хірургії на 225 ліжок з асептичним та септичним операційними блоками.

У структурі Центру дитячої гематології, онкології і трансплантації кісткового мозку необхідно передбачити:

- гематологічне відділення денного перебування (20 ліжок);

- відділення інтенсивної хіміотерапії (14 ліжок);

- відділення онкогематології з блоком інтенсивної терапії (30 ліжок, в т. ч. 10 ліжок блоку інтенсивної спеціалізованої хіміотерапії);

- відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії (24 ліжка);

- відділення онкології з інтенсивною хіміотерапією онкологічних захворювань (20 ліжок);

- референс-лабораторія з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань;

- кріобанк СГК;

- Український реєстр донорів кісткового мозку.

Система життєзабезпечення відділень та Центрів передбачає:

1. Електропостачання (по 1 категорії електропостачання з можливістю тривалого автономного енергозабезпечення).

- План розташування розеток та джерел освітлення.

- Розрахунок освітленості приміщень.

- Передбачити аварійне джерело енергопостачання.

- Передбачити систему сигналізації збоїв в енергомережі.

- Передбачити проведення комп'ютерної мережі.

2. Теплопостачання - централізоване.

3. Водопостачання від двох джерел.

- Передбачити систему водоочистки, зважаючи на специфіку роботи відділень.

4. Вентиляція та кондиціонування.

- Передбачити систему приточно-витяжної вентиляції та кондиціювання.

- Середньорічна температура в більшості приміщень повинна складати 18 - 20° C, в операційному блоці - 20 - 22° C.

5. Протипожежні заходи.

Передбачити систему протипожежної сигналізації, згідно протипожежним вимогам до такого типу приміщень.

У структурі центру дитячої хірургії передбачити:

- централізоване приймальне відділення;

- діагностичний блок;

- експрес-лабораторію з клінічної лабораторної діагностики;

- адміністративні приміщення, приміщення загального користування, технічні приміщення (камера схову, архів, роздягальня для співробітників); блок психологічної допомоги (сенсорна кімната, кабінет логопеда, кабінет психолога, кабінет психіатра), приміщення для надання телемедичних послуг.

Лікувальні хірургічні відділення (10) з асептичним операційним блоком на 8 операційних та септичним операційним блоком на 2 операційні:

- відділення екстреної хірургії (центр кровотеч, в тому числі ліжка для хворих з політравмою) - 30 ліжок;

- відділення нейрохірургії - 20 ліжок (в тому числі ліжка для хворих з політравмою);

- Центр хірургічного сепсису - 20 ліжок;

- відділення торакальної хірургії - 20 ліжок;

- відділення абдомінальної хірургії - 30 ліжок, в т. ч. 8 ліжок урологічних;

- Центр вроджених та набутих вад розвитку хребта і спинного мозку, деформації опорно рухового апарату - 30 ліжок;

- відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії - 30 ліжок;

- Український центр дитячої офтальмології і мікрохірургії ока - 30 ліжок;

- відділення інтенсивної терапії - 15 ліжок;

- асептичний операційний блок на - 8 операційних, в т. ч. 4 операційних з лапароскопічними стойками, відділення анестезіології;

- післяопераційні палати на 16 ліжок;

- септичний операційний блок на 2 операційні;

- післяопераційні палати на 4 ліжка.

Відділення функціонального забезпечення лікувально-діагностичного комплексу:

Відділення трансфузіології

Клініко-діагностична лабораторія

Центральне стерилізаційне відділення

Відділення дезінфекції та утилізації медичних відходів

Киснева станція

Система вакуумного забезпечення

Система вентиляції, кондиціювання, управління ліфтами

Площадка для гелікоптерів

2 ЧЕРГА МОДЕРНІЗАЦІЇ

1. Корпус N 3. Розташований Український дитячий центр клінічної токсикології інтенсивної та еферентної терапії (40 ліжок), який складається з наступних підрозділів: відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

• Палати інтенсивної терапії (на 6 ліжок);

• Реанімаційний зал для інфекційних хворих (на 2 ліжка, 2 діалізних місця);

• Мала операційна;

• Зал еферентної терапії гострих інтоксикацій (2 діалізних місця, 2 місця плазмаферезу, 2 місця гемофільтрації);

• Стаціонар на 15 ліжок;

• Кабінет завідуючого відділенням;

• Ординаторська;

• Маніпуляційна;

• Кімната оперативного спостереження та моніторингу за хворими.

Відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій.

• Зал інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій (на 8 діалізних місць);

• Стаціонар на 25 ліжок;

• Кабінет психосоціальної реабілітації;

• Ігрова кімната;

• Навчальний клас;

• Маніпуляційна;

• Столова;

• Буфетна;

• Ординаторська;

• Кабінет завідуючого відділенням.

Відділення інтенсивної терапії та гіпербаричної оксигенації.

• Зал баротерапії (2 бароапарати);

• Кабінет лікаря ГБО.

Приймально-діагностичне відділення.

• Приміщення приймальної-пропускника.

• Приміщення інженерно-технічного забезпечення.

• Кабінет інформаційно-аналітичного забезпечення.

• Приміщення ургентної хіміко-токсикологічної лабораторної експрес-діагностики.

• Кабінет інструментальної діагностики (УЗД).

Центр не потребує реконструкцій, потребує дооснащення.

Корпус N 11 (до початку реконструкції хірургічний, 1975 року побудови, 10463,0 кв. м). Реконструкція корпусу з розташуванням в ньому відділень: неврологічного, ендокринологічного, інфекційного боксованого для дітей молодшого віку, дитячої та підліткової гінекології, центру аутоімунних захворювань та антицитокінової терапії, центр діагностики метаболічних захворювань, Український центр для лікування дітей із захворюваннями вуха та верхніх дихальних шляхів (20 ліжок ЛОР та 10 щелепно-лицьової хірургії).

Корпус N 13 (1939 року побудови, 1391 кв. м). Корпус підлягає реконструкції. Після проведення реконструкції в цьому корпусі буде розташоване інфекційне боксоване діагностичне відділення (з ліжками центру гепатології) на 40 ліжок.

Корпус N 14 (1939 рік побудови, 3884,1 кв. м). Корпус підлягає реконструкції (Відділення Центру дитячої онкогематології і ТКМ переводяться в нову будівлю).

Після завершення реконструкції в корпусі буде розташований пансіонат для батьків та гуртожиток персоналу лікарні.

Корпус N 15 (1988 рік побудови, 6191 кв. м). Підлягає реконструкції з заміною медичного та технологічного обладнання на сучасне.

В корпусі розташовані дезкамера, пральня, харчоблок, стаціонарний підрозділ на 20 ліжок Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД", медико-генетичний центр, центр метаболічних захворювань, патолого-анатомічне відділення.

Корпус N 16 (1987 року побудови, 3905,0 кв. м). Підлягає реконструкції з заміною існуючого обладнання на сучасне. У корпусі залишаються: Український центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології, аптечний склад, бактеріологічна лабораторія.

3 ЧЕРГА МОДЕРНІЗАЦІЇ

Корпус N 11-а (1975 року побудови, 3568,0 кв. м) - реконструкція (відділення інтенсивної терапії новонароджених, два відділення виходжування глибоко недоношених дітей).

Консультативно-діагностична поліклініка НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Розташована за адресою: вул. Стрітенська 7/9, в 8-поверховій будівлі 1986 року побудови (18297,0 кв. м).

Передбачається проведення реконструкції з заміною існуючого обладнання на сучасне для надання висококваліфікованої допомоги дітям та жінкам України зі складною та сполученою патологією.

На базі консультативно-діагностичної поліклініки НДСЛ після реконструкції передбачається:

- Створення Центру "Клініки дружньої до молоді", амбулаторного підрозділу Центру діагностики та лікування дітей із захворюваннями вуха та верхніх дихальних шляхів, Центру неврологічних захворювань, створення Центру клінічної дерматології та Центру телеконсультацій, телемедицини та зовнішніх зв'язків.

Медичне завдання є основою Медичної програми та підставою для подальшої розробки програми модернізації Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ".

I ЧЕРГА МОДЕРНІЗАЦІЇ

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ОНКОГЕМАТОЛОГІЇ І ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ

Завдання:

- будівництво центру дитячої гематології, онкології і трансплантації кісткового мозку, оснащеного сучасним медичним обладнанням, та організація клінічної бази, яка забезпечить спеціалізовану та високотехнологічну допомогу дітям України, хворим на гематологічні та онкологічні захворювання, проведення ТКМ;

- упровадження прогресивних новітніх технологій (лікувально-діагностичних, освітніх) на підставі науково-доказової медицини та вдосконалення існуючих методик діагностики та лікування;

- створення методично-організаційного та навчального центру підготовки лікарів-гематологів;

- інтеграція України в світове медичне співтовариство в галузі гематології, в т. ч. трансплантації кісткового мозку;

Очікувані результати:

- Дасть змогу продовжити створення та розвиток в Україні сучасної системи діагностики та лікування гематологічних та онкологічних захворювань у дітей і подальше впровадження методу ТКМ;

- визначити необхідні обсяги фінансування Центру ДОГ і ТКМ як одиниці системи діагностики та лікування гематологічних та онкологічних захворювань у дітей, на реалізацію відповідних заходів щодо гематологічних та онкологічних захворювань дитячого віку;

- забезпечити 100 % рівень охоплення сучасною діагностикою, в т. ч. і відповідне обстеження для ТКМ, онкологічних та гематологічних захворювань у дітей в Центрі ДОГ і ТКМ;

- забезпечення спеціалістами, які отримали спеціальну підготовку у відповідності до вимог Євросоюзу, заклади охорони, де надається медична допомога дітям з гематологічними та онкологічними захворюваннями;

- забезпечити максимально можливий рівень якості життя дітей з онкологічними та гематологічними захворюваннями;

- зменшити витрати державного бюджету для проведення лікування за кордоном дітей з гематологічними та онкологічними захворюваннями;

- зменшити в Україні соціальне навантаження на суспільство з питань надання медичної допомоги дітям з онкологічними та гематологічними захворюваннями.

Обґрунтування необхідності Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Щорічно в Україні захворює на лейкоз 250 - 300 дітей (80 % - гострий лімфобластний лейкоз, 20 % - гострий мієлолейкоз).

Біля 30 % із них (100 дітей щорічно) мають рецидив і переважна більшість потребує алогенної трансплантації кісткового мозку для отримання шансів на одужання (від 30 до 70 %). Із них 25 % (біля 25 дітей) мають родинного HLA-ідентичного донора і можуть отримати алогенну трансплантацію кісткового мозку (ТКМ) в Україні, а біля 75 % (75 дітей), хворих на гострий лімфобластний лейкоз, є потенційними кандидатами для алогенної ТКМ за межами України.

Діти, хворі на гострий мієлолейкоз, можуть отримати хіміотерапію (ХТ) в Україні (рівень одужання = 50 %), а решта хворих потребують лікування за кордоном (алогенна ТКМ) - до 20 дітей щорічно.

20 дітей, хворих на лімфогранулематоз та неходжкінські лімфоми, змогли отримати лікування тільки за межами України.

За загальними розрахунками, біля 200 дітей щорічно можуть потребувати трансплантації кісткового мозку за межами України (гострий лейкоз, мієлодиспластичний синдром, вроджені апластичні анемії, тяжкі вроджені імунодефіцити, захворювання із вродженим порушенням обміну речовин тощо).

Єдина лабораторія тканинного типування у структурі Наукового центру радіаційної медицини АМН України Київського міського центру ТКМ досі не пройшла акредитації за міжнародними стандартами, і тому не може бути базою реєстру неродинних донорів. Київський міський центр ТКМ не має акредитації у відповідних міжнародних структурах (ЕВМТ) для виконання алогенної трансплантації від неродинного донора (це є необхідною умовою для отримання трансплантантів з-за кордону).

В НДСЛ "Охматдит" за останні 10 років виконано 120 ТКМ, зокрема 45 алогенних ТКМ від родинних донорів. Загальне 3-річне виживання цих хворих після ТКМ становить до 80 %.

Служба дитячої онкогематології (ДОГ) і трансплантації кісткового мозку (ТКМ) має бути у НДСЛ "ОХМАТДИТ" з огляду на те, що саме діти з онкогематологічною патологією наразі не завжди та не в усіх регіонах України можуть отримати адекватне сучасним міжнародним (а тепер вже й вітчизняним) стандартам лікування. У першу чергу це стосується пацієнтів із гострою мієлоїдною лейкемією, гострою лімфобластною лейкемією групи високого ризику, неходжкінськими зрілоклітинними лімфомами. У цьому аспекті особливої уваги потребують пацієнти, які мають абсолютні показання до трансплантації кісткового мозку (зокрема хворі з неонкогематологічною патологією, а саме: онкологічні захворювання IV стадії та в рецидиві, вроджені імунодефіцити та порушення обміну речовин, тяжкі форми аутоімунних хвороб). Серед них, у першу чергу, ті, які потребують трансплантації від неродинних сумісних та родинних частково сумісних донорів: наразі саме вони складають значну частину контингенту дітей, які мають показання для направлення на лікування за кордон.

Корпус N 14, де розташовано сьогодні Центр ДОГ і ТКМ - це будівля 1939 року, яка потребує капітального ремонту. Але для проведення капітального ремонту в цьому корпусі неможливо застосування найновітніх медичних технологій, бракує приміщень, необхідних для розташування відповідного обладнання та розширення ліжкового фонду Центру ДОГ і ТКМ.

Перелік показань до госпіталізації:

• онкологічні захворювання дітей;

• гострі мієлоїдні лейкемії, вперше виявлені та (або) в рецидиві;

• група високого ризику гострих лімфобластних лейкемій, вперше виявлених;

• рецидив гострих лімфобластних лейкемій;

• зрілоклітинні неходжкінські лімфоми, вперше виявлені та (або) в рецидиві;

• рецидив лімфоми Ходжкіна;

• мієлодиспластичний синдром високого та середнього ризику;

• апластичні анемії тяжкі та середньої тяжості;

• резистентні до імуносупресивної терапії цитопенії;

• показання до трансплантації стовбурових клітин та з ускладненнями після трансплантації стовбурових гемопоетичних, що потребують спеціалізованого стаціонарного лікування;

• онкологічні захворювання, які потребують комплексного лікування (поєднання хірургічного лікування та хіміотерапії).

Організаційна структура Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку

- логістика, технологічні приміщення, кріобанк для зберігання трансплантатів стовбурових гемопоетичних клітин у рідкому азоті;

- променева терапія (лінійний прискорювач з лазерним симулятором);

- приміщення для проведення радіоізотопної діагностики на ПЕТ/КТ сканері з використанням радіоізотопу, виробленого на існуючих ПЕТ/КТ центрах м. Києва;

- вестибюльна група, адміністративні приміщення, складські приміщення, навчальна аудиторія з методичним кабінетом, гардероб для відвідувачів, реєстратура, архів, конференц-зала на 50 місць, сенсорна кімната, приймальне відділення (2 приймально-оглядові бокси передбачені в ізольованому об'ємі в централізованому приймальному відділенні);

- референс-лабораторія зі спеціалізованої діагностики онкогематологічних захворювань, в тому числі тканинного типування (донорів кісткового мозку) з HEPA-фільтрацією та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем;

- гематологічне відділення денного перебування, 20 ліжок; та відділення онкології з інтенсивною хіміотерапією онкологічних захворювань, 20 ліжок;

- відділення онкогематології на 30 ліжок (у тому числі - 10 ліжок блоку інтенсивної спеціалізованої хіміотерапії з системою HEPA-фільтрації підвищеним тиском повітря і клімат-контролем);

- відділення інтенсивної хіміотерапії на 14 ліжок (одномісні бокси із передбоксником та сан. вузлом, з системою HEPA-фільтрації та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем);

- відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії: 12 трансплантаційних ліжок - 6 ламінарних боксів та 6 боксів з HEPA-фільтрацією та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем, 6 передтрансплантаційних/післятрансплантаційних ліжок та 6 ліжок денного перебування;

- технічні приміщення (забезпечення системи вентиляції та клімат-контролю для відділення трансплантації кісткового мозку, відділення інтенсивної хіміотерапії та лабораторії).

Структура функціональних підрозділів Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку

1. Відділення онкогематології з блоком інтенсивної спеціалізованої хіміотерапії на 30 ліжок

Для проведення інтенсивної хіміотерапії, інтенсивної імуносупресивної терапії, диференційної діагностики у складних випадках.

Всього палат - 20 1-місних (1-місною вважається палата для спільного цілодобового перебування дітей з матерями на 1 ліжко і 1 місце з окремим санвузлом та душовою кабіною);

10 одномісних боксів для інтенсивної спеціалізованої терапії з HEPA-фільтрацією та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем з інтегрованим сан. вузлом та передбоксником, розташованих в окремому відсіку з постом медичної сестри та приміщенням для комп'ютерного моніторингу хворих, 2 маніпуляційними, ординаторською, приміщенням для приготування розчинів для ін'єкцій;

• маніпуляційна - 2;

• пост медичної сестри - 3;

• приміщення для приготування розчинів для ін'єкцій;

• приміщення зберігання переносної апаратури;

• приміщення зберігання медикаментів;

• буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду та кімнатою для прийому їжі батьками;

• кабінет психолога та кімната психологічної розгрузки;

• робочі кабінети та кімнати персоналу (всього - 5), а саме:

сестринська, ст. м/с, зав. відділенням, ординаторська, роздягальня для персоналу;

• технічні приміщення для зберігання (всього 8), а саме:

м'якого інвентарю, дезінфекційних засобів, витратних матеріалів, медикаментів, обладнання, постільної білизни, переносної апаратури; приміщення сестри-господарки.

2. Відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії на 24 ліжка, в тому числі 6 ліжок денного стаціонару з кріобанком СГК, розділене на 3 відокремлені зони, кожна з яких відокремлена від інших приміщень шлюзом:

12 ліжок - трансплантаційні, це 6 одномісних стаціонарних ламінарних боксів для довгострокового перебування хворих з передбоксником та інтегрованим санітарним вузлом (1-місною вважається палата, розрахована для матері та дитини), 6 одномісних боксів з HEPA-фільтрацією та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем з передбоксником та інтегрованим санітарним вузлом інтегровані в один блок з окремою маніпуляційною кімнатою, кімнатою для приготування інфузійних розчинів, кімнатами для медичного персоналу, приміщенням для зберігання медикаментів, матеріалів та мед. обладнання, сан. вузлом для мед. персоналу, вбиральня для мед. персоналу (у шлюзі з окремим сан. вузлом);

6 ліжок - перед/післятрансплантаційні, це одномісні палати (1-місце розраховане для матері та дитини) з 1 тамбуром та сан. вузлом на 2 палати інтегровані в один блок з окремою маніпуляційною кімнатою, кімнатою для приготування інфузійних розчинів, ігровою кімнатою, кімнатами для мед. персоналу, кімнатами для зберігання медикаментів, мед. матеріалів та мед. обладнання, сан. вузлом для мед. персоналу, вестибюлем, блок для проведення лікувального аферезу з передаферезною та окремим сан. вузлом; вбиральня для мед. персоналу - у шлюзі із окремим сан. вузлом;

блок для проведення донорського аферезу: 6 ліжок денного перебування це 3 двомісні палати (ліжка денного перебування) інтегровані в один блок з окремою маніпуляційною кімнатою, приміщення чергової медичної сестри, кімнатою для приготування інфузійних розчинів, окремим сан. вузлом, вестибюлем та ігровою кімнатою - з окремим входом/виходом.

У відділенні проводиться передтрансплантаційне обстеження реципієнтів та донорів, мобілізація, колекція стовбурових кровотворних клітин, передтрансплантаційна інтенсивна мегадозова хіміотерапія (в т. ч. кондиціювання), усі види трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин, інтенсивна післятрансплантаційна курація хворих, нагляд за хворими після трансплантації, періодичний довготривалий нагляд за трансплантованими пацієнтами, курація пізніх післятрансплантаційних ускладнень, донорський та лікувальний автоматизований аферез.

3. Відділення інтенсивної хіміотерапії (14 ліжок)

Всього палат - 14 одномісних боксів з HEPA-фільтрацією та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем з інтегрованим сан. вузлом та передбоксником (палата для спільного цілодобового перебування дітей з матерями на 1 ліжко і 1 місце);

- санітарні кімнати для медичного персоналу - 2;

- пост медичної сестри;

- приміщення для приготування розчинів для ін'єкцій;

- 2 маніпуляцій ні з передманіпуляційними;

- приміщення для проведення донорського аферезу;

- приміщення зберігання переносної апаратури;

- приміщення зберігання медикаментів;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду та кімнатою для прийому їжі батьками;

• робочі кабінети та кімнати персоналу (всього - 6), а саме:

сестринська, ст. м/с, зав. відділенням, ординаторська, кабінет психолога, роздягальня для персоналу;

• технічні приміщення для зберігання (всього 7), а саме:

м'якого інвентарю, дезінфекційних засобів, витратних матеріалів, медикаментів, обладнання, постільної білизни, приміщення сестри-господарки.

4. Гематологічне відділення денного перебування (20 ліжок)

Це ліжка денного перебування для проведення інтенсивної хіміотерапії, інтенсивної імуносупресивної терапії, диференційної діагностики у складних випадках; перебування хворих під час адаптаційного періоду підтримуючої хіміотерапії у режимі денного стаціонару, коли у нічний час хворі з одним із батьків не перебувають у відділенні, але у випадку виникнення ускладнень можуть бути госпіталізовані на стаціонарні ліжка з цілодобовим перебуванням.

В структурі відділення передбачити:

- 6 одномісних палат (1-місною вважається палата для спільного цілодобового перебування дітей з матерями на 1 ліжко і 1 місце з окремим санвузлом та душовою кабіною) з централізованою подачею кисню;

- 7 двомісних палат (палата на 2 ліжка і 2 місця);

• маніпуляційна - 2 (1 - з подачею кисню, 1 - для дачі наркозу);

• санітарні кімнати для медичного персоналу - 1;

• пост медичної сестри;

• оглядові кімнати - 2;

• буфетна з кімнатою для прийому їжі персоналом на 15 осіб та кімнатою для прийому їжі пацієнтами;

• кімната відпочинку персоналу;

• роздягальня для персоналу;

• навчальна кімната;

• технічні приміщення для зберігання (всього - 7), а саме:

м'якого інвентарю, деззасобів, витратних матеріалів, медикаментів, обладнання, постільної білизни, приміщення сестри-господарки;

• робочі кабінети та кімнати персоналу (всього - 4), а саме:

сестринська, ст. м/с, зав. відділенням, ординаторська;

• кімната очікування для пацієнтів;

• санвузли для пацієнтів (один з них з душовою кабіною) - 2;

• ігрова кімната.

5. Відділення онкології з ліжками інтенсивної хіміотерапії онкологічних захворювань (на 20 ліжок)

- 4 одномісних бокси для інтенсивної спеціалізованої терапії з клімат-контролем з інтегрованим сан. вузлом та передбоксником, розташованих в окремому відсіку з постом медичної сестри та приміщенням для комп'ютерного моніторингу хворих;

- 8 двомісних палат із санвузлом та душовою кабінкою;

- маніпуляційна - 2;

- пост медичної сестри - 2;

- приміщення для приготування розчинів для ін'єкцій;

- приміщення зберігання переносної апаратури;

- приміщення зберігання медикаментів;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду та кімнатою для прийому їжі батьками;

- навчальна кімната;

- кабінет психолога та кімната психологічної розгрузки;

- робочі кабінети та кімнати персоналу (всього - 5), а саме:

сестринська, ст. м/с, зав. відділенням, ординаторська, роздягальня для персоналу;

- технічні приміщення для зберігання (всього - 4), а саме:

м'якого інвентарю, деззасобів, витратних матеріалів, медикаментів, обладнання, постільної білизни, переносної апаратури; приміщення сестри-господарки.

6. Референс-лабораторія з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань

Виконує цитологічну лабораторну діагностику онкогематологічних і гематологічних захворювань та лабораторні дослідження і методики, пов'язані з трансплантацією стовбурових гемопоетичних клітин: цитоморфологічні, цитохімічні, імуноцитологічні (у т. ч. визначення якості трансплантату), цитогенетичні, молекулярно-генетичні (у т. ч. HLA-типування донорів кісткового мозку), культуральні, кріобіологічні (кріоконсервація стовбурових кровотворних клітин), токсикологічні та коагулологічні.

Крім того, лабораторія виконує функції референс-діагностичної лабораторії для всіх регіональних дитячих онкогематологічних відділень України.

Всі приміщення лабораторії потребують спеціалізованої вентиляції з HEPA-фільтрацією та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем.

Перелік приміщень

• Приміщення для відвідувачів та пацієнтів

• Гардероб

• Апаратна гематологічна

• Кабінет мікроскопії

• Приміщення імуноцитології

• Приміщення для FISH-аналізу - 3 кімнати (одна з них зі шлюзом)

• Приміщення для молекулярно-біологічних досліджень - 4 кімнати (одна з них зі шлюзом)

• Приміщення для кріоконсервації зі шлюзом

• Приміщення для клітинної селекції зі шлюзом

• Приміщення для цитогенетичних досліджень - 3 кімнати

• Приміщення для забору біологічного матеріалу

• Приміщення для прийому біологічного матеріалу

• Приміщення для видачі результатів

• Кабінет завідувача

• Кабінет старшого лаборанта

• Кабінет сестри-господарки

• Статистичний відділ

• Кімната персоналу

• Приміщення для зберігання реактивів

• Приміщення для низькотемпературних холодильників

• Приміщення для миття лабораторного посуду

• Комора

• Архів

• Санітарна кімната

• Туалет для персоналу

• Душ для персоналу

Проектна документація повинна бути виконана згідно діючого ДБН В.2.2-10-2001, САНПіН 5179-90, врахувати діючі санітарно-гігієнічні, протипожежні та енергозберігаючі нормативи.

При проектуванні прийняти найновітніші медичні технології та медичне обладнання згідно їх паспортних даних.

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

На сьогодні в Україні існує нагальна потреба створення єдиного Центру для надання висококваліфікованої спеціалізованої хірургічної допомоги дітям різного віку, починаючи з періоду новонародженості і до 18-ти років, яка не надається в областях.

Дана пропозиція обумовлена наступними причинами:

- можливість надання комплексу медичної допомоги в одному лікувальному закладі дітям з множинними вадами розвитку різних систем та органів;

- надання таких видів допомоги потребує застосування сучасних технологій діагностики та лікування з високим рівнем матеріальних витрат;

- деякі напрямки дитячої хірургії (дитяча трансплантологія, антенатальна хірургія, ендокринна хірургія та ін.) не розвинені в нашій країні;

- наявність такого центру сконцентрує кадрові та матеріальні ресурси;

- НДСЛ "Охматдит" має достатню кількість відповідно підготовлених фахівців, являється клінічною базою кафедр багатьох вищих медичних учбових закладів;

- наявність даного центру дозволить вчасно (відповідно світовим вимогам) надавати високоспеціалізовану допомогу дітям з вродженою та набутою хірургічною патологією;

- для вчасного транспортування хворих з ургентною патологією буде передбачено облаштування площадки для санітарних гелікоптерів;

- створення даного центру буде сприяти розвитку самої НДСЛ "Охматдит".

Робота такого сучасного центру забезпечить високий рівень діагностичного та лікувального процесу, зменшить рівні інвалідності та смертності серед дитячого населення країни.

ЗАВДАННЯ:

- будівництво корпусу центру дитячої хірургії з сучасним медичним обладнанням, операційним блоком, відділеннями різних хірургічних профілів та відповідною клінічною базою наукових кафедр;

- впровадження прогресивних новітніх технологій (діагностично-лікувальних, освітніх) на основі науково-доказової медицини;

- створення організаційно-методичного та навчального центру підготовки дитячих лікарів хірургічних профілів;

- інтеграція України в світове медичне співтовариство в галузі дитячої хірургії.

Організаційна структура Центру дитячої хірургії

1. Приймальне відділення:

- передбачити самостійні входи (для формування окремих потоків хворих, а саме: I - для доставлених швидкою медичною допомогою або гелікоптером, II - для хворих, які звернулись самостійно та планово, III - для контамінованих хворих, IV - для хворих на онкогематологічні захворювання).

У відділенні передбачається виділення наступних зон:

- приміщення для очікування пацієнтів та супроводжуючих осіб;

- реєстратура та диспетчерська (приміщення електронної реєстрації);

- зона сортування хворих (включаючи 5 боксів для ізоляції інфекційних хворих);

- зона проведення інтенсивної терапії (2 палати інтенсивної терапії, кожна з яких на 2 ліжка, операційна зала);

- загально-медична зона (кімната для зберігання ліків, препаратів крові, медобладнання, твердого та м'якого інвентарю);

- 4 оглядові;

- 1 перев'язувальна;

- зона медичного персоналу (приміщення відпочинку для середнього медичного персоналу, ординаторська);

2. Діагностичний блок (загального користування): КТ, ЯМРТ, УЗД, рентген, функціональна діагностика та інше.

3. Всі відділення хірургічного профілю на 30 ліжок повинні мати:

- 3 одномісних палати з цілодобовим перебуванням матері із санвузлом та душовою кабінкою;

- 3 двомісні палати з цілодобовим перебуванням матерів із санвузлом та душовою кабінкою;

- 7 палат трьохмісних із санвузлом та душовою кабінкою;

- пост медичної сестри з комп'ютерним моніторингом на 2 робочих місця;

- перев'язувальна;

- маніпуляційна;

- процедурна;

- буфетна для пацієнтів;

- кімната для прийому їжі батьками;

- робочі кімнати та приміщення для медичного персоналу (всього 5);

- технічні приміщення (комора для білизни, обладнання тощо, всього - 4);

- ігрова кімната, кабінет психолога (всього - 2);

- санітарні кімнати для медичного персоналу.

4. Всі відділення хірургічного профілю на 20 ліжок повинні мати:

- 6 одномісних палат з цілодобовим перебуванням матері із санвузлом та душовою кабінкою;

- 7 двомісних палат з цілодобовим перебуванням матерів із санвузлом та душовою кабінкою;

- Пост медичної сестри з комп'ютерним моніторингом на 2 робочих місця;

- Перев'язувальна;

- Маніпуляційна;

- Процедурна;

- Буфетна для пацієнтів;

- Кімната для прийому їжі батьками;

- Робочі кімнати та приміщення для медичного персоналу (всього - 5);

- Технічні приміщення (комора для білизни, обладнання тощо, всього - 4);

- Ігрова кімната, кабінет психолога (всього - 2);

- Санітарні кімнати для медичного персоналу.

5. Центр вроджених та набутих вад розвитку хребта та спинного мозку, деформацій опорно-рухового апарату (на 30 ліжок):

- 9 одномісних палат з цілодобовим перебуванням матері із санвузлом та душовою кабінкою;

- 3 двомісні палати з цілодобовим перебуванням матерів із санвузлом та душовою кабінкою;

- Пост медичної сестри з комп'ютерним моніторингом на 2 робочих місця;

- Перев'язувальна;

- Маніпуляційна;

- Процедурна;

- Гіпсова;

- Буфетна для пацієнтів;

- Кімната для прийому їжі батьками;

- Робочі кімнати та приміщення для медичного персоналу (всього - 5);

- Технічні приміщення (комора для білизни, обладнання тощо, всього - 4);

- Ігрова кімната, кабінет психолога та учбова кімната (всього - 3);

- Санітарні кімнати для медичного персоналу.

6. Відділення інтенсивної терапії (на 15 ліжок):

- Приміщення санпропускника;

- Кімната перебування батьків;

- Кабінет психолога;

- Реанімаційна зала;

- 4 палати інтенсивного спостереження по 3 ліжка;

- 3 одномісні палати з інтенсивним спостереженням;

- 1 ізолятор;

- Маніпуляційна - 1;

- Молочна кухня - 1;

- Кувезна - 1;

- Приміщення зберігання переносної апаратури;

- Приміщення зберігання медикаментів;

- Приміщення для обробки обладнання;

- Буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- Кімната для прийому їжі медперсоналом;

- технічні приміщення для зберігання (всього - 4), а саме:

м'якого інвентарю, деззасобів, витратних матеріалів, обладнання, постільної білизни, приміщення сестри-господарки;

- робочі кабінети та кімнати персоналу (всього - 5), а саме: сестринська, ст. м/с, зав. відділенням, ординаторська;

- Санітарні кімнати для персоналу - 3;

- Душова кабінка для персоналу - 2.

7. Відділення анестезіології:

- Робочі кабінети та кімнати персоналу (всього - 4), а саме: сестринська, ст. м/с, зав. відділенням, ординаторська;

- Приміщення зберігання переносної апаратури;

- Приміщення зберігання медикаментів;

- Приміщення для обробки обладнання;

- Технічні приміщення для зберігання (всього - 4), а саме:

м'якого інвентарю, деззасобів, витратних матеріалів, обладнання, постільної білизни, приміщення сестри-господарки;

- Приміщення для зберігання наркотичних та психотропних речовин та прекурсорів;

- Санітарні кімнати для персоналу - 2;

- Душова кабінка для персоналу - 2;

- Кімната для прийому їжі медперсоналом.

8. Операційне відділення:

- Санпропускник зі шлюзами;

- Робочі кабінети та кімнати персоналу (всього - 4), а саме: сестринська, ст. м/с, зав. відділенням, ординаторська;

- Приміщення зберігання переносної апаратури;

- Приміщення зберігання медикаментів;

- Приміщення для обробки обладнання;

- Технічні приміщення для зберігання (всього - 4), а саме:

м'якого інвентарю, деззасобів, витратних матеріалів, обладнання, постільної білизни, приміщення сестри-господарки;

- Санітарні кімнати для персоналу - 2;

- Душова кабінка для персоналу - 2;

- Кімната для прийому їжі медперсоналом.

8.1. Операційні зали з передопераційними - 8, в т. ч. 4 операційних з лапароскопічними стойками та з 2 X-ray (ЕОП)

- Стерилізаційна кімната;

- Приміщення для виготовлення витратних матеріалів;

- Приміщення для зберігання стерильного матеріалу та білизни;

- Місце для розміщення 2-х аналізаторів: аналізатору газів та електролітів та тромбоеластографу.

8.2. Септичний операційний блок: 2 операційні

9. Експрес-лабораторія (спільна для операційного блоку і відділення інтенсивної терапії):

- Приміщення для прийому та первинної обробки матеріалу.

- Приміщення для проведення біохімічних, коагулологічних досліджень, КЛС, визначення груп крові та резус-фактору (кімната великих розмірів, в якій будуть знаходитись біохімічний аналізатор, аналізатор газів та електролітів, осмометр, коагулометр, аналізатор для визначення груп крові та резус-фактору).

- Комора.

- Побутова кімната - кімната чергового лаборанта.

- Мийна-центрифужна.

Відділення функціонального забезпечення лікувально-діагностичного комплексу

1. Відділення переливання крові

Відділення трансфузіології НДСЛ "ОХМАТДИТ" - підрозділ в складі багатопрофільної дитячої лікарні вищого рівня акредитації. Завдання відділення - забезпечення всіх підрозділів лікарні компонентами крові в повному обсязі, заготівля компонентів крові, контроль їх якості, безпеки, надання консультативної допомоги.

Відділення складається з наступних приміщень:

Приміщення для переодягання персоналу з душовою

Комора предметів прибирання, тимчасового зберігання брудної білизни

Туалет для донорів (ч/ж) - 2 кімнати

Операційна цитоферезу, плазмаферезу на три донорських місця

Передопераційна з місцем для маркування флаконів

Тамбур-шлюз підйомника їжі

Приміщення вживання їжі з мийкою

Центрифужна

Хол-чекальня з гардеробом для донорів

Коридор

Туалет для персоналу

Бокс для відділення плазми крові

Передбокс

Комора чистої білизни

Приміщення підготовки донорів (для чоловіків та жінок) - 2 кімнати

Коридор

Кімната старшої сестри

Кабінет дерматолога

Кабінет лікаря терапевта

Кабінет завідуючого відділенням

Приміщення для забору попередніх аналізів крові

Реєстратура з картотекою

Сходова клітина

Шлюз

Лабораторне приміщення

Приміщення для зберігання та видачі компонентів крові

Шлюз

Приміщення для зберігання СЗП, вірус інактивація плазми

Ліфтовий хол

Сходова клітина

Мийна-стерилізаційна

Кімната персоналу

Коридор

Шлюз

Коридор

Операційна на два донорських місця, зі шлюзом та відсіком для надання медичної допомоги донорам

Резервне приміщення

2. Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія призначається для обслуговування всього комплексу НДСЛ "Охматдит".

Склад та площу приміщень КДЛ прийняти згідно ДБН В.2.2-10-2001.

3. Центральне стерилізаційне відділення - працює на 740 ліжок, передбачаються наступні приміщення

Брудна зона:

Кімната для прийому нестерильних матеріалів та сортування

Мийна транспортного обладнання

Гардероб для персоналу

Кімната для водопідготовки

Кабінет старшої медичної сестри

Склад чистої білизни

Склад брудної білизни

Кімната для зберігання запчастин для обладнання

Склад витратних матеріалів (тижневий)

Склад витратних матеріалів (річний)

Склад для зберігання деззасобів та хімічних реактивів

Санітарна кімната для прибирального інвентарю

Кімната гігієни (душ, туалет)

Кімната відпочинку

Електрощитова

Чиста зона:

Мийна кімната

Приміщення для комплектації хірургічного інструментарію

Приміщення для комплектації білизни

Стерильна зона (завантажувальна)

Санітарна кімната для прибирального інвентарю

Стерильна зона:

Санпропускник

Розвантажувальна зона

Склад стерильних матеріалів

Експедиція стерильних матеріалів

Душова для персоналу стерильної зони

Санітарна кімната для прибирального інвентарю

6. Відділення утилізації спецвідходів

Показання для госпіталізації в Центр дитячої хірургії:

1. Нозологічні форми патології, які потребують екстреного хірургічного лікування у новонароджених:

Атрезія стравоходу: ізольована вада, VATER, VATER+ інші вади.

Ізольована ТСН (трахео-стравохідна нориця), реканалізація ТСН.

Лобарна емфізема, кіста легень (синдром внутрішньогрудного напруження).

Гастрошизис.

Пуповинна грижа.

Діафрагмальна грижа.

Грижа переднього і заднього середостіння.

Вади, які проявляються високою кишковою непрохідністю: атрезія, стенози, мембрана 12-палої кишки, кільцева підшлункова залоза, незавершений поворот кишечнику.

Вади, які проявляються низькою кишковою непрохідністю: атрезія, стенози, мембрана, подвоєння кишки, меконіальний ілеус, гостра форма хвороби Гіршпрунга.

Над- і підлеваторна аноректальна атрезія: норицева і безнорицева форми.

Перфоративний НЕК.

Рубцевий стеноз (після перенесеного НЕК).

Екстрофія сечового міхура, екстрофія клоаки.

Рання та пізня злукова кишкова непрохідність.

Защемлена грижа.

Гострі захворювання яєчка: некроз, перекручування.

Родова травма: перелом трубчатих кісток, ушкодження паренхіматозних органів з кровотечею та ін.

2. Нозологічні форми патології, які потребують екстреного хірургічного лікування:

Хвороба Гіршпрунга (субкомпенсований перебіг).

Міліарна атрезія, кіста холедоха.

Підлеваторна аноректальна атрезія (норицева форма).

Рубцева деформація ануса та прямої кишки.

Вроджені вади сечовивідної системи (стеноз лоханочно-сечовивідного сегменту, стеноз міхуро-сечовивідного сегменту, клапан уретри, уретероцеле).

Кіста яєчника, гідрокольпос у новонароджених.

Доброякісні пухлини органів грудної та черевної порожнини.

Великі пухлини тіла (лімфангіома, гемангіома).

Тератома крижово-куприкової зони.

Патологія жовткової протоки.

Бокова, серединна кіста шиї.

Рубцевий стеноз стравоходу.

Подвоєння шлунку.

Шлунково-стравохідний рефлекс III ст., трахеомаляція.

Пілоростеноз.

Грижа, водянка, крипторхізм, фімоз, кіста сім'яного канатику.

Сепсис, вогнища остеомієліту.

Некротична флегмона новонароджених.

Гнійно-септичні ураження м'яких тканин.

Хронічний парапроктит, норицева форма.

Гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини:

травма живота, політравма (крім ізольованої нейрохірургічної)

гострий апендицит, перитоніт

неапендикулярні перитоніти

рання та пізня кишкова непрохідність (інвагінація, спайкова, вади розвитку з гострими проявами)

злукова хвороба очеревини

защемлені кили

гостра патологія сечостатевої системи (травма нирок, сечового міхура, сечівника, калитки)

болі в животі неясного ґенезу, особливо у дітей до 3-х років

шлунково-кишкові кровотечі

гострі захворювання яєчок

Ускладнення після операцій на органах черевної порожнини

некупований перитоніт

рання та пізня кишкова непрохідність

кишкові нориці

абсцеси, інфільтрати черевної порожнини

Рецидивуючі шлунково-кишкові кровотечі

портальна гіпертензія

поліпи шлунково-кишкового тракту

виразкові кровотечі

кровотечі неясного ґенезу

Вроджені вади та інша урологічна патологія

гідронефроз

міхурові-сечовідний рефлекс (ендоскопічне лікування)

нейрогенний сечовий міхур

уретероцеле (ендоскопічне лікування)

гіпоспадія

кісти та подвоєння нирок

варікоцеле, водянки яєчок, крипторхізм

ускладнення після виконання операцій на органах сечостатевої системи

екстрофія сечового міхура

3. Центр хірургічного сепсису

Сепсис.

Гострий гематогенний остеомієліт.

Посттравматичний остеомієліт.

Хронічний остеомієліт.

Гострий та хронічний парапроктит.

Тяжкі форми гнійних захворювань м'яких тканин і лімфатичних вузлів.

Абсцеси печінки та інших внутрішніх органів.

Стафілококова деструкція легень.

Гнійно-запальні захворювання перикарда, середостіння.

Гнійно-запальні захворювання заочеревинної клітковини, тазу, параректальної області.

4. Відділення торакальної, абдомінальної хірургії

Природжені деформації грудної клітини:

- лійкоподібна грудна клітина;

- кільоподібна грудна клітина;

- природжене розщеплення грудини.

Природжені та набуті аномалії стравоходу:

- стенози стравоходу;

- природжені та набуті трахео-стравохідні нориці.

Доброякісні пухлини: кісти середостіння

Судинне кільце та інші компресійні стенозі,

трахеомаляція та морфологічні стенози дихальних шляхів.

Вади розвитку та хронічні захворювання легень:

- агенезія легень;

- аплазія легень;

- гіпоплазія легень;

- кісти та емфізема легень;

- хронічні бронхоектази.

Природжені та набуті діафрагмальні грижі:

- грижі власне діафрагми;

- грижі стравохідного отвору;

- грижі переднього відділу діафрагми.

Вади розвитку передньої черевної стінки:

- природжена відсутність м'язів передньої черевної стінки;

- вентральні грижі.

Вади розвитку та захворювання жовчних шляхів та печінки:

- природжені вади розвитку жовчного міхура;

- природжене розширення (кіста) загального жовчного протоку;

- синдром портальної гіпертензії.

Кісти черевної порожнини:

- мезентеріальні кісти;

- кісти чіпця;

- кісти підшлункової залози;

- кісти селезінки, печінки та грудочеревної перепони.

Природжені подвоєння й непрохідність шлунково-кишкового тракту.

Аноректальні вади:

- атрезії з норицями.

Вади розвитку товстої кишки:

- хвороба Гіршпрунга;

- доліхоколон, мегаректум.

Деформації промежини та звуження прямої кишки й відхідника.

Рецидивуючі нориці та випадання прямої кишки.

Неутримання випорожнення (органічна недостатність відхідника).

Поліпози товстої кишки.

Неспецифічний виразковий коліт.

Доброякісні пухлини крижово-куприкового відділу хребта.

Вади розвитку нирок.

Екстрофія сечового міхура.

Вади розвитку та захворювання сечовивідників, гіпоспадія.

Судинні пухлини великих розмірів (ангіоми, лимфангіоми).

Ехінококоз внутрішніх органів.

Операції при патології вагінального відростку очеревини.

5. Відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії

Переломи.

Ушкодження нервів кінцівок.

Ушкодження сухожиль кінцівок.

Ушкодження судин кінцівок.

Травматичні відчленення сегментів кінцівок.

Тяжка травма китиці і верхньої кінцівки (у т. ч. вогнепальна травма)

Посттравматичні деформації китиці.

Всі аномалії китиці.

Дефекти та ложні суглоби довгих трубчатих кісток (для пересадки кістки на судинній ніжці).

Родовий параліч верхньої кінцівки та її наслідки.

Ішемічна контрактура Фолькмана.

Застарілі ушкодження нервів, сухожиль, судин кінцівок.

Косорукість.

Новоутворення кісток, потребуючі пересадки кістки на судинній ніжці.

Гемангіоми різної локалізації.

6. Центр вроджених та набутих вад розвитку хребта і спинного мозку, деформації опорно-рухового апарату

Вроджені деформації опорно-рухового апарату:

- деформації та аномалії розвитку хребта;

- деформації шиї;

- деформації грудної клітини та лопатки:

- вроджена косорукість та інші пороки розвитку верхньої кінцівки;

- артрогрипоз;

- вроджений вивих стегна;

- деформації колінного суглоба;

- деформація гомілки та стопи.

Набуті деформації опорно-рухового апарату:

- спастичні та паралітичні деформації кінцівок;

- деформації кінцівок унаслідок остеомієліту;

- системні захворювання скелету;

- остеохондропатії кінцівок;

- посттравматичні контрактури суглобів;

- посттравматичні деформації кісток і суглобів;

- застарілі вивихи та переломовивихи;

- затримані зрощення, незрощення переломів та хибних суглобів.

Відкриті та закриті ушкодження верхніх та нижніх кінцівок, тазу та хребта:

- множинні та поєднані ушкодження опорно-рухового апарату (політравма).

Первинні доброякісні пухлини кісток і м'яких тканин опорно-рухового апарату.

Природжені і набуті хибкі суглоби й дефекти довгих трубчатих кісток.

7. Український центр дитячої офтальмології та мікрохірургії ока

1. Вроджені вади зору (хірургічне лікування):

- вроджена катаракта

- вроджена глаукома

- ретинопатія немовлят

- дакріоцистит

- косоокість

- дермоідні кісти та інші доброякісні пухлини

- патологія рогівки

- патологія внутрішніх середовищ ока

- патологія сітківки та судинної оболонки

- патологія додатків ока.

2. Вроджені вади зору (консервативне лікування):

- вроджена глаукома

- міопія

- косоокість

- аномалія рефракції

- амбліопія

- "сухе око"

- запальні захворювання кон'юнктиви, рогівки, склери, кришталика, судинної оболонки, сітківки, скловидного тіла

- пухлини (доброякісні) зорового нерву.

3. Набута патологія (хірургічне лікування):

- косоокість

- міопія

- катаракта (у тому числі вторинна на артифатічному оці)

- глаукома

- рогівки

- сльозових органів

- додатків ока

- пухлини доброякісні

- сітківки та судинної оболонки, скловидного тіла

- травми ока та додатків, опіки, проникаючі ураження ока.

4. Набута патологія (консервативне лікування):

- глаукома

- косоокість

- міопія (спазм акомодації)

- аномалія рефракції

- додатків ока

- рогівки, кришталика, судинної оболонки, сітківки, скловидного тіла

- зорового нерву

- пухлини доброякісні

- травми та опіки ока

- "сухе око"

5. Ретинопатії недоношених новонароджених.

8. Відділення нейрохірургії

1. Вади розвитку нервової системи:

- мозкові та спинномозкові кили

- частковий нейрорахішизис

- рання вроджена прогресуюча гідроцефалія

- пологові черепно-мозкові травми (кефалогематоми, вдавлені переломи кісток черепу, внутрішньочерепні гематоми)

2. Хворі з гострою черепно-мозковою травмою, поєднані з політравмою

3. Прогресуюча гідроцефалія

4. Травми хребта та спинного мозку

II ЧЕРГА МОДЕРНІЗАЦІЇ НДСЛ "ОХМАТДИТ"

1. Реконструкція існуючого корпусу N 11 (хірургічний корпус) з розташуванням в ньому наступних відділень:

1.1. Приймальне відділення корпусу N 11

У відділенні передбачається виділення наступних зон:

- приміщення для очікування пацієнтів та супроводжуючих осіб;

- реєстратура та диспетчерська (приміщення електронної реєстрації);

- зона сортування хворих (включаючи 2 бокси для ізоляції інфекційних хворих);

- загально-медична зона (кімната для зберігання ліків, препаратів крові, медобладнання, твердого та м'якого інвентарю);

- 6 оглядових;

- зона медичного персоналу (приміщення відпочинку для середнього медичного персоналу, ординаторська).

1.2. Відділення неврології

Відділення перетворюється в центр неврології та його стаціонарний підрозділ (40 ліжок).

Центр неврології (40 ліжок) налічує:

- палата інтенсивної терапії;

- 4 одномісних палати;

- 6 двомісних палат;

- 6 чотиримісних палат;

- пост медичної сестри - 2;

- маніпуляційна;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- ігрова кімната;

- кабінет наукових співробітників;

- масажний кабінет та зал ЛФК;

- кабінет для проведення електропроцедур з кухнею;

- кабінет психолога - 2;

- кабінет логопеда - 2;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

1.3. Ендокринологічне відділення перетворюється в центр клінічної ендокринології з ліжками ендокринної хірургії (40 ліжок).

Центр клінічної ендокринології з ліжками ендокринної хірургії (40 ліжок).

- палата інтенсивної терапії;

- 2 одномісних палати;

- 3 двомісних палати;

- 8 чотиримісних палати;

- пост медичної сестри - 2;

- маніпуляційна;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- ігрова кімната;

- кабінет для школи самоконтролю;

- кабінет професора;

- кабінет наукових співробітників;

- масажний кабінет та зал ЛФК;

- фізкабінет з кухнею;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

1.4. Інфекційно-боксоване відділення для дітей молодшого віку (20 ліжок) - надає високоспеціалізовану допомогу дітям від 1 місяця до 3-х років з важким перебігом аутоімунних захворювань, дифузних захворювань сполучної тканини, алергічних, спадкових і набутих хвороб обміну речовин.

- 20 одномісних палат сумісного перебування матері і дитини;

- пост медичної сестри - 2;

- маніпуляційна;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- кімната для приготування молочних сумішей;

- кабінет співробітників кафедри - 3;

- фізкабінет з кухнею;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

1.5. Центр аутоімунних захворювань та антицитокінової терапії (40 ліжок) - надає високоспеціалізовану допомогу дітям старше 3-х років з важким перебігом аутоімунних захворювань, дифузних захворювань сполучної тканини, алергічних, спадкових і набутих хвороб обміну речовин, системними васкулітами, виразковими колітами, хворобою Крона.

Центр аутоімунних захворювань та антицитокінової терапії (40 ліжок) налічує:

- 8 трьохмісних палат;

- 8 двомісних палат;

- пост медичної сестри - 2;

- маніпуляційна;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- ігрова кімната;

- масажний кабінет та зал ЛФК;

- приміщення для проведення небулайзерної терапії;

- кабінет для проведення небулайзерної терапії;

- кабінет для проведення алерготестування;

- кабінет співробітників кафедри - 2;

- фізкабінет з кухнею;

- кабінет психолога - 1;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

1.6. Відділення дитячої та підліткової гінекології (30 ліжок)

- 6 чотирьохмісних палат;

- 3 двомісних палат;

- пост медичної сестри - 2;

- маніпуляційна;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- перев'язувальна;

- оглядова;

- кабінет УЗД;

- кабінет співробітників кафедри - 1;

- фізкабінет з кухнею;

- кабінет психолога - 1;

- робочі кабінети та кімнати для персоналу.

1.7. Український центр для лікування дітей із захворюваннями вуха та верхніх дихальних шляхів - 30 ліжок, в тому числі 10 ліжок щелепно-лицьової хірургії;

- 6 чотирьохмісних палат;

- 3 двомісні палати;

- пост медичної сестри - 2;

- маніпуляційна;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- перев'язувальна;

- оглядова;

- кабінет співробітників кафедри - 3;

- фізкабінет з кухнею;

- кабінет психолога - 1;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

1.8. Центр метаболічних захворювань надає високоспеціалізовану консультативно-діагностичну та лікувальну допомогу пацієнтам країни із спадковими та набутими хворобами обміну речовин.

- реєстратура;

- кабінет лікаря-генетика - 1;

- кабінет лікаря-педіатра - 1;

- кабінет лікаря-дієтолога - 1;

- маніпуляційна - 1;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

2. Реконструкція корпусу N 13 для розміщення інфекційного боксованого діагностичного відділення (40 ліжок, у т. ч. 10 ліжок Центру гепатології) надає високоспеціалізовану допомогу дітям із складними для діагностики станами, пацієнтам лікарні з наявною МІКСТ-патологією, з різними клінічними формами гепатитів.

- санпропускник;

- палата інтенсивної терапії;

- 12 мельцеровських боксів на першому поверсі (з них 4 - одномісних, 8 - двомісних);

- 20 одномісних палат на другому поверсі;

- пост медичної сестри - 2;

- маніпуляційна;

- буфетна з обладнанням для миття та стерилізації посуду;

- кабінет наукових співробітників - 3;

- фізіотерапевтичний кабінет з кухнею;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

Корпус N 14. Центр дитячої онкогематології і ТКМ переводиться в нову будівлю. Корпус підлягає реконструкції, після завершення якої в корпусі буде розташований пансіонат для батьків.

Корпус N 15. Підлягає реконструкції із заміною існуючого обладнання на сучасне. В корпусі розташовані:

- дезкамера, пральня, харчоблок, стаціонарний підрозділ на 20 ліжок Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" (структури залишаються незмінними).

Медико-генетичний центр займає 2 поверхи - проводить медико-генетичне консультування і обстеження сімей та окремих пацієнтів з вродженою та спадковою патологією, проводить скринуючі програми серед новонароджених дітей; пренатальну діагностику з використанням методів комплексного обстеження вагітних жінок груп високого ризику народження дітей зі спадковою та вродженою патологією.

- реєстратура;

- кабінет лікаря-генетика - 3;

- кабінет підрозділу масового неонатального скринінгу - 1;

- кабінет цитогенетичного підрозділу - 3;

- кабінет підрозділу молекулярної діагностики - 3;

- кабінет біохімічного підрозділу - 2;

- маніпуляційна;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

Патолого-анатомічне відділення виконує патогістологічні дослідження аутопсійного та біопсійного матеріалів для верифікації захворювання.

- секційний блок з ритуальним залом;

- холодильна камера;

- відділ перинатальної патології з гістологічною лабораторією;

- відділ дитячої патології з гістологічною лабораторією;

- відділ біопсійних досліджень;

- імуногістохімічна лабораторія;

- робочі кабінети та кімнати персоналу;

- архів.

Корпус N 16. Підлягає реконструкції з частковою заміною існуючого обладнання на сучасне. Всі лабораторні приміщення потребують спеціалізованої вентиляції з HEPA-фільтрацією та підвищеним тиском повітря і клімат-контролем.

В корпусі залишаються:

- аптечний склад,

- Український центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології, складається з наступних підрозділів:

1. Базовий відділ з клінічної лабораторної діагностики та метрології МОЗ України.

2. Референс-лабораторія, яка складається з наступних відділів:

- Відділ загальноклінічних досліджень;

- Відділ біохімічних досліджень;

- Відділ лабораторної імунології;

- Відділ серологічних досліджень;

- Відділ експрес-діагностики;

- Відділ молекулярної діагностики (4 стерильні боксовані приміщення для ПЦР-діагностики з предбоксниками, мийною кімнатою, санвузлом та кімнатою персоналу);

- Відділ хіміко-токсикологічних досліджень.

3. Бактеріологічна лабораторія виконує необхідні бактеріологічні дослідження з метою верифікації патологічних процесів та для забезпечення бактеріологічного благополуччя підрозділів лікарні.

- відділ кишкових інфекцій - 1 кімната;

- відділ крапельних інфекцій - 2 кімнати;

- відділ санітарно-бактеріологічних досліджень - 1 кімната;

- кімната для приготування поживних середовищ;

- стерилізаційна;

- автоклавна;

- посівна;

- мийна;

- предбоксник;

- бокс;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

III ЧЕРГА МОДЕРНІЗАЦІЇ

1. Реконструкція корпусу N 11-а

Центр неонатології на 65 ліжок, з них відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей (25 ліжок), відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації недоношених (25 ліжок), відділення інтенсивної терапії новонароджених (15 ліжок).

1.1. Відділення інтенсивної терапії новонароджених (15 ліжок) - надає високоспеціалізовану медичну допомогу глибоко недоношеним новонародженим та з перинатальною патологією, які мають гострі розлади метаболічної та кардіореспіраторної адаптації, важкі перинатальні ураження центральної нервової системи, ознаки внутрішньоутробного та перинатального інфікування, розлади дихання; вроджені вади розвитку, які потребують хірургічної корекції.

Складається з таких приміщень:

- санпропускник;

- два соматичні пости;

- хірургічний пост;

- маніпуляційна;

- приміщення для зберігання і пастеризації молока (2);

- приміщення для зберігання переносної апаратури і кувезів;

- робочі кімнати персоналу.

1.2. Відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей (25 ліжок) - надає високоспеціалізовану медичну допомогу глибоко недоношеним новонародженим, які потребують інтенсивного лікування та виходжування;

Всього палат - 25 сумісного перебування матері і дитини;

- пост медичної сестри - 4;

- палати інтенсивної терапії для неінвазивної респіраторної підтримки - 2;

- ізолятор;

- маніпуляційна;

- кабінет для огляду дітей з ретинопатією;

- компресорна;

- молочна кухня;

- приміщення для сімейного клубу;

- кабінет професора;

- приміщення для зберігання переносної апаратури;

- приміщення для динамічного спостереження пацієнтів;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

1.3. Відділення інтенсивного виходжування і ранньої реабілітації недоношених дітей (25 ліжок) - надає високоспеціалізовану медичну допомогу недоношеним новонародженим з перинатальною патологією, які потребують інтенсивного лікування та виходжування;

Всього палат - 25 сумісного перебування матері і дитини;

- пост медичної сестри - 4;

- палати інтенсивної терапії для неінвазивної респіраторної підтримки - 2;

- ізолятор - 1;

- маніпуляційна;

- компресорна;

- молочна кухня;

- кабінет співробітника кафедри;

- приміщення для зберігання переносної апаратури;

- приміщення для динамічного спостереження пацієнтів;

- робочі кабінети та кімнати персоналу.

2. Консультативно-діагностична поліклініка

Розташована за адресою: вул. Стрітенська 7/9, в 8-поверховій будівлі.

Передбачається проведення реконструкції з заміною медичного та технологічного обладнання на сучасне для надання висококваліфікованої допомоги дітям та жінкам України зі складною та сполученою патологією.

Має у структурі такі підрозділи:

- АТС

- ЦСВ

- склад

- кафе

- приміщення господарчої частини

- приміщення зберігання предметів прибирання.

- вестибюльна група:

- вестибюль з місцем охоронця

- реєстратура

- відкриті телефонні апарати

- місце зберігання дитячих колясок

- гардероб для відвідувачів

- аптека по продажу готових ліків

- кабінет телемедицини сумісно з кафедрою інформатики НМАПО

Відділення консультативного прийому для дорослих та дітей по спеціальностях:

- лікар-педіатр, лікар-гастроентеролог та дитячий гастроентеролог; лікар-гематолог дитячий, лікар-дерматовенеролог дитячий, фтизіатр дитячий, алерголог дитячий, кардіолог та дитячий кардіолог; нефролог дитячий, інфекціоніст дитячий, імунолог та дитячий імунолог; генетик, акушер-гінеколог та дитячий гінеколог; ендокринолог та дитячий ендокринолог; невролог дитячий, психіатр дитячий, офтальмолог та дитячий офтальмолог; отоларинголог та дитячий отоларинголог; сурдолог, хірург дитячий, ортопед дитячий, сексопатолог, стоматолог та стоматолог дитячий, хірург-стоматолог, ортодонт дитячий, лікар лікувальної фізкультури, лікар-фізіотерапевт, психолог, дефектолог, логопед, лікар функціональної діагностики, лікар-ендоскопіст, лікар-рентгенолог, лікар ультразвукової діагностики, лікар-лаборант, генетик з ультразвукової діагностики.

Діагностичні відділення

Променевої діагностики:

- рентгенологічні та ультразвукові дослідження

Відділення функціональної діагностики та нейрофізіологічних досліджень:

- електрокардіографія, ехокардіографія, реоенцефалографія, реовазографія, ехоенцефалографія, електроенцефалографія, спірографія, нейросонографія, доплерографія судин головного мозку.

Відділення ендоскопічних методів:

- езофагогастродуоденоскопія,

- ректороманоскопія,

- експрес і ендоскопічна PH-метрія,

- Браш-цитологія слизової оболонки верхніх відділів травного каналу.

Відділення лабораторної діагностики:

- загальноклінічні, гематологічні (в повному обсязі), біохімічні, коагулологічні дослідження;

- серологічні (ТОРЧ-інфекції, гепатити, паразитологічні дослідження),

імунологічні дослідження (клітинна і гуморальна ланки).

На базі консультативно-діагностичної поліклініки НДСЛ після реконструкції передбачається:

- Створення Центру "Клініка, дружня до молоді", амбулаторного підрозділу Центру спостереження та реабілітації дітей із захворюваннями вуха та верхніх дихальних шляхів та Центру неврологічних захворювань, створення Центру клінічної дерматології та Центру телеконсультацій, телемедицини та зовнішніх зв'язків.

 

Генеральний директор

Ю. І. Гладуш

 

Додаток

Ескізний варіант
розташування нової будівлі на території НДСЛ «Охматдит» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1

  

Ескізний варіант
розташування нової будівлі на території НДСЛ «Охматдит» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1

  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали