ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 лютого 2012 року N 85

Про затвердження Методичних рекомендацій по обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова

З метою реалізації протоколів між Державною митною службою України та Митною службою Республіки Молдова щодо організації обміну попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, визначення порядку використання цієї інформації, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації по обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, використання цієї інформації (далі - Методичні рекомендації).

2. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Юрченко К. Г.) забезпечити програмно-технічну реалізацію виконання положень Методичних рекомендацій.

3. Установити, що цей наказ набирає чинність з дати його підписання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М. та заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д., у межах їх повноважень.

 

Голова Державної
митної служби України

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
08.02.2012 N 85

Методичні рекомендації по обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова

1.1. Методичні рекомендації розроблені з метою реалізації протоколів між Державною митною службою України і митною службою Республіки Молдова щодо організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова (далі - суміжна сторона), визначення порядку використання цієї інформації.

1.2. Методичні рекомендації застосовуються під час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України та суміжної сторони, крім:

ввезення товарів на митну територію України з використанням книжок (карнетів) А. Т. А.;

ввезення товарів на митну територію України у ручній поклажі, у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, у міжнародних поштових і експрес-відправленнях, стаціонарними засобами транспортування;

ввезення товарів і транспортних засобів, які належать фізичним особам.

1.3. У Методичних рекомендаціях наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

суміжна сторона - іноземна держава, з якою Україною підписано протокол про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон цих держав, та налагоджено обмін такою інформацією;

попередня інформація про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон - електронна інформація України та суміжної сторони, яка містить відомості про товари і транспортні засоби, ідентичні відомостям відповідних вантажних митних декларацій (далі - ВМД) і книжок МДП, та свідчить про намір їх переміщення на митну територію України чи суміжної сторони;

контрольовані показники - інформація, яка міститься у ВМД, книжках МДП України та суміжної сторони (відомості про вагу, вартість, код та найменування товару тощо), порівняння яких дозволяє встановити ризики порушення законодавства України.

Інші терміни у методичних рекомендаціях вживаються відповідно до законодавства України з питань митної справи.

1.4. Обмін інформацією здійснюється відповідно до Технічних умов організації обміну інформацією про товари й транспортні засоби, затверджених уповноваженими посадовими особами митних адміністрацій України та суміжної сторони (далі - Технічні умови).

1.5. Обмін попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митну територію України, згідно з Технічними умовами, здійснюється:

Департаментом митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України (далі - ДМІТС);

Уповноваженим підрозділом митної адміністрації суміжної сторони.

1.6. Основні етапи обміну попередньою інформацією:

ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони заздалегідь повідомляють одна одну про наміри ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України чи суміжної сторони. Дане повідомлення складається на основі митних документів країни вивозу товарів і транспортних засобів.

ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони повідомляють одна одну про документальне оформлення фактичного вивозу товарів і транспортних засобів за межі митної території України чи суміжної сторони.

ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони підтверджують факт доставки товарів і транспортних засобів на митну територію України чи суміжної сторони.

У разі транзитного переміщення вантажів ДМІТС та уповноважений підрозділ митної адміністрації суміжної сторони підтверджують факт вивозу товарів і транспортних засобів з території України чи суміжної країни.

2. Порядок використання попередньої інформації про товари та транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України

2.1. ДМІТС, одержавши від уповноваженого підрозділу митної адміністрації суміжної сторони попередню інформацію про товари і транспортні засоби, які переміщуються на митну територію України, розміщує її в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби).

2.2. Посадова особа митного органу України при здійсненні пропуску товарів і транспортних засобів, які переміщуються на митну територію України з митної території суміжної сторони, та з метою контролю за доставкою яких, згідно з законодавством України з питань митної справи, передбачено оформлення документа контролю за переміщенням товарів (далі - ДКПТ), в межах своїх повноважень:

перевіряє наявність у поданих до митного оформлення товаросупровідних документах завіреного належним чином реєстраційного номера ВМД (книжки МДП) суміжної сторони;

робить запит до ЄАІС Держмитслужби за реєстраційним номером ВМД (книжки МДП) суміжної сторони і перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби електронної копії цієї ВМД (книжки МДП).

2.3. За наявності ВМД (книжки МДП) суміжної сторони в ЄАІС Держмитслужби посадова особа митного органу України в пункті пропуску:

звіряє інформацію, що міститься в ДКПТ, з інформацією наявною в електронній копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони;

вносить до електронної копії ДКПТ за допомогою відповідного програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК) ЄАІС Держмитслужби реєстраційний номер ВМД (книжки МДП) суміжної сторони;

за відсутності розбіжностей в інформації, робить відповідну відмітку про підтвердження відсутності таких розбіжностей з метою подальшого автоматичного формування реєстру 1 та виконує інші дії, передбачені Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженим наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (далі - Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення).

2.4. У разі відсутності в ЄАІС Держмитслужби, за умови пошуку по номеру ВМД (книжки МДП) суміжної країни, електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони посадова особа митного органу України в пункті пропуску робить повторний запит до ЄАІС Держмитслужби за державним реєстраційним номером транспортного засобу, що перетинає кордон, і перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони. За наявності ВМД (книжки МДП) суміжної сторони посадова особа митного органу України виконує аналогічні заходи, передбачені пунктом 2.3 методичних рекомендацій.

2.5. У разі відсутності в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони за результатами пошуку відповідно до пункту 2.4 Методичних рекомендацій, відповідний ПІК ЄАІС Держмитслужби відображає результати пошуку та формує запис у реєстрі 2 про відсутність електронної копії такої ВМД (книжки МДП), а посадова особа митного органу України після перегляду результатів пошуку в установленому порядку доповідає керівнику підрозділу (старшому зміни) з метою вжиття заходів для з'ясування у суміжної сторони факту вивезення відповідних товарів і транспортних засобів та забезпечення необхідних дій по контролю за дотриманням вимог законодавства України з питань митної справи. Відсутність інформації суміжної країни свідчить про те, що у відношенні цих товарів не здійснювались митні процедури щодо випуску з території Республіки Молдова. До пропуску товарів і транспортних засобів на митну територію України посадова особа вносить до реєстру 2 інформацію про результати проведених відповідно до цього пункту дій, в тому числі про результати з'ясування у суміжної сторони факту вивезення відповідних товарів і транспортних засобів.

2.6. За наявності в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони та виявлення невідповідності відомостей про товари та транспортні засоби у цій копії ВМД (книжки МДП) та ДКПТ посадова особа митного органу України встановлює справжні відомості про такі товари та транспортні засоби шляхом вивчення наявних документів або здійснення митного огляду товарів (якщо в інший спосіб неможливо встановити ці відомості).

У разі виявлення ознак порушення митних правил посадова особа митного органу в пункті пропуску вживає заходів, передбачених законодавством.

У разі виявлення розбіжностей у відомостях про товари та транспортні засоби, що містяться в електронній копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони, та ДКПТ, посадова особа приймає рішення про застосування форм митного контролю згідно з чинним законодавством та вносить відповідну відмітку до електронної копії ДКПТ з метою подальшого автоматичного формування реєстру 3.

При цьому, у разі здійснення пошуку ВМД (книжки МДП) суміжної сторони за номером транспортного засобу і відсутності невідповідності відомостей про товари та транспортні засоби у цій копії ВМД та ДКПТ, але неспівпадіння номеру ВМД (книжки МДП) суміжної сторони, зазначеного в правому верхньому куті ТСД з фактично виявленою ВМД на товари, що переміщуються, вживає заходів встановлених пунктом 2.3 методичних рекомендацій з унесенням до ДКПТ правильного номеру ВМД (книжки МДП) суміжної сторони.

2.7. При внесенні посадовою особою митного органу в пункті пропуску інформації до електронної копії ДКПТ, під час здійснення пропуску товарів і транспортних засобів на митну територію України із суміжної сторони, відповідний ПІК ЄАІС Держмитслужби здійснює форматно-логічний контроль за:

відповідністю формату реєстраційного номера ВМД суміжної сторони (книжки МДП);

внесенням реєстраційного номера ВМД суміжної сторони (книжки МДП) до електронної копії ДКПТ в ЄАІС Держмитслужби;

відповідністю реєстраційного номера ВМД суміжної сторони (книжки МДП), внесеного посадовою особою митного органу до електронної копії ДКПТ, реєстраційному номеру електронної копії ВМД суміжної сторони (книжки МДП), що знаходиться в ЄАІС Держмитслужби.

2.8. Програмне забезпечення ЄАІС Держмитслужби забезпечує автоматичне зв'язування інформації, зазначеної в електронній копії ДКПТ, з інформацією, зазначеною в електронній копії ВМД суміжної сторони (книжки МДП) для надання можливості здійснення подальшого аналізу отриманої інформації.

2.9. Після надходження до ЄАІС Держмитслужби інформації від митних органів України про пропуск товарів і транспортних засобів на митну територію України, зазначена інформація, відповідно до Технічних умов, передається до суміжної сторони.

2.10. При здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з митної території суміжної сторони, модуль Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками ПІК "Інспектор - 2006" (далі - АСАУР):

здійснює перевірку наявності електронної копії ВМД суміжної сторони (книжки МДП) в ЄАІС Держмитслужби та відповідну внесену інформацію при здійсненні пропуску товарів і транспортних засобів на митну територію України;

видає електронне повідомлення посадовій особі митного органу про необхідність застосування звірення контрольованих показників з урахуванням вимог положень методичних рекомендацій;

здійснює, за наявності в ЄАІС Держмитслужби відповідної інформації, звірення контрольованих показників та відображення результатів такого звірення (реєстр 4).

2.11. Посадова особа митного органу України при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з митної території суміжної сторони, в межах своїх повноважень:

перевіряє відповідність відомостей, які містяться в українській ВМД (ДКПТ), відомостям, що містяться у відповідному паперовому примірнику ВМД суміжної сторони (книжці МДП), у разі наявності;

вживає заходів, передбачених законодавством України з питань митної справи, за результатами спрацювання АСАУР та/або виявлення розбіжностей контрольованих показників, що мають ознаки порушення митних правил чи можуть призвести до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

виконує інші дії, передбачені Порядком здійснення митного контролю і митного оформлення товарів із застосуванням ВМД, затвердженим наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719.

2.12. Митний орган, посадові особи якого здійснюють пропуск товарів на митну територію України, відповідно до окремо затвердженого алгоритму контролю, здійснює контроль за електронними копіями ВМД (книжок МДП) суміжної сторони, за якими передбачається прибуття вантажів в Україну, але протягом доби після надходження попередньої інформації не відбулось фактичного переміщення таких вантажів через пункти пропуску, або відбулось переміщення порожніх (без вантажу) транспортних засобів або транспортних засобів з товаром в обсязі, що не підлягає оподаткуванню.

3. Порядок використання попередньої інформації про товари та транспортні засоби, які вивозяться з митної території України

3.1. Якщо передбачається вивезення товарів і транспортних засобів з митної території України на митну територію суміжної сторони, то митниця відправлення в Україні після завершення митного оформлення товарів і транспортних засобів забезпечує передання до ЄАІС Держмитслужби електронних копій ВМД відповідно до вимог розділу 3 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення.

3.2. Посадова особа митниці призначення на митному кордоні України, під час здійснення пропуску товарів і транспортних засобів, проставляє в правому верхньому кутку одного з поданих до митного оформлення товаротранспортних документів реєстраційний номер української ВМД і завіряє цей запис відбитком особистої номерної печатки.

3.3. Після надходження до ЄАІС Держмитслужби інформації від митних органів України про документальне оформлення пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, зазначена інформація, згідно з Технічними умовами, передається до суміжної сторони.

3.4. Після отримання від суміжної сторони підтвердження доставки товару на її митну територію, зазначена інформація розміщується в ЄАІС Держмитслужби.

3.5. Програмне забезпечення ЄАІС Держмитслужби забезпечує автоматичне зв'язування інформації, зазначеної в електронній копії української ВМД (книжки МДП), з відповідною електронною інформацією суміжної сторони. При цьому забезпечується автоматичне формування реєстру 5.

3.6. Митний орган, посадові особи якого здійснили пропуск товарів за межі митної території України, здійснює контроль за українськими ВМД (книжками МДП), за якими відсутня інформація про документальне оформлення доставки товарів і транспортних засобів до митниці призначення суміжної сторони (реєстр N 5), та вживає невідкладних заходів (з інформуванням Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції) щодо з'ясування фактичних обставин переміщення.

4. Типи реєстрів, які формуються під час роботи механізму інформаційного обміну

4.1. Типи інформації, яка міститься в ЄАІС Держмитслужби, про результати обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, та використання цієї інформації - електронні реєстри:

1 - реєстр інформації, що фіксує відсутність розбіжностей відомостей, що містяться в електронній копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони та наявні в ДКПТ;

2 - реєстр інформації відсутніх електронних копій ВМД (книжок МДП) суміжної сторони на момент перетину митного кордону транспортним засобом;

3 - реєстр виявлених розбіжностей в пункті пропуску;

4 - реєстр результатів звірення контрольованих показників, виявлених під час митного оформлення товарів;

5 - реєстр українських ВМД (книжок МДП), за якими відсутня інформація про документальне оформлення доставки товарів і транспортних засобів до митниці призначення суміжної сторони.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність за виконання вимог методичних рекомендацій покладається на:

а) посадових осіб митних органів, що здійснюють пропуск товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України та суміжної сторони, в частині:

обов'язкового достовірного внесення реєстраційних номерів ВМД суміжної сторони (книжок МДП) до відповідних електронних копій ДКПТ, що містяться в ЄАІС Держмитслужби та належного виконання заходів, передбачених методичними рекомендаціями;

чіткого і розбірливого проставляння в правому верхньому кутку одного з товаротранспортних документів на товари і транспортні засоби, що переміщуються на митну територію суміжної сторони, реєстраційного номера української ВМД і завірення цього запису відбитком особистої номерної печатки;

б) посадових осіб митних органів, що здійснюють митне оформлення товарів і транспортних засобів, ввезених з митної території суміжної сторони, в частині:

обов'язкового звірення контрольованих показників, а також вжиття заходів, передбачених законодавством України з питань митної справи, за результатами спрацювання АСАУР та/або виявлення розбіжностей контрольованих показників, що мають ознаки порушення митних правил чи призводять до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

в) ДМІТС, в частині:

програмно-технічного виконання положень методичних рекомендацій;

організації взаємодії з представниками уповноваженого підрозділу митної адміністрації суміжної сторони для щомісячного з'ясування причин відсутності електронних копій ВМД суміжної сторони (книжок МДП) на момент пропуску на митну територію України та митного оформлення товарів і транспортних засобів;

надання до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції результатів з'ясування причин відсутності електронних копій ВМД суміжної сторони (книжок МДП);

повноти та коректності ведення реєстрів 1 - 5, своєчасності передання їх підрозділам Держмитслужби та митним органам, визначеними Методичними рекомендаціями, а також відповідності форматів даних цих реєстрів для зручності обробки їх користувачами;

контролю реєстру 1 і 2;

г) Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, в частині:

подальшого контролю та аналізу щодо вжиття заходів відповідного реагування, передбачених законодавством України, якщо в результаті порівняння контрольованих показників виявлено розбіжності, що мають ознаки порушення митних правил чи призводять до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

функціонування АСАУР при роботі Технологічної схеми та аналізу зворотної інформації про результати використання митними органами попередньої інформації;

подальшого контролю та аналізу за електронними копіями ВМД (книжок МДП) суміжної сторони, за якими протягом доби з моменту отримання попередньої інформації не відбулось фактичного переміщення вантажів через пункти пропуску, або відбулось переміщення порожніх (без вантажу) транспортних засобів або транспортних засобів з товаром в обсязі, що не підлягає оподаткуванню за окремо визначеним Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції спільно з Департаментом організації митного контролю та оформлення, ДМІТС механізмом;

підготовку пропозиції до ДМІТС щодо подальшого вдосконалення механізму інформаційного обміну попередньої інформацією та доопрацювання відповідного програмного забезпечення.

щоквартального інформування заступника Голови Служби за напрямком про стан справ щодо функціонування системи обміну попередньою інформацією в Держмитслужбі;

контролю реєстрів 3, 4, 5.

д) Департамент організації митного контролю та оформлення, в частині:

функціонування в митних органах передбаченого цими методичними рекомендаціями механізму використання попередньої інформації для цілей митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів;

підготовку пропозиції щодо подальшого вдосконалення механізму інформаційного обміну попередньої інформацією, здійснення процедур митного контролю та оформлення, доопрацювання відповідного програмного забезпечення;

у разі внесення змін до Класифікатора митних органів надавати до ДМІТС перелік діючих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні.

е) керівників митних органів, в частині:

дотримання посадовими особами митних органів, розташованих у пунктах пропуску, та підрозділів митного оформлення положень методичних рекомендаціях;

вжиття заходів оперативного реагування, передбачених законодавством України, якщо в результаті порівняння контрольованих показників виявлено розбіжності, що мають ознаки порушення митних правил чи призводять до зменшення сум належних до сплати податків і зборів;

здійснення належного контролю та реагування за фактами відсутності інформації про документальне оформлення доставки товарів і транспортних засобів до митниці призначення суміжної сторони (реєстр N 5) та вжиття невідкладних заходів щодо з'ясування фактичних обставин переміщення;

здійснення належного контролю та реагування за фактами наявності попередньої інформації суміжної сторони про прибуття товарів і транспортних засобів в Україну, у разі ненадходження таких товарів, або у разі надходження порожніх (без вантажу) транспортних засобів або транспортних засобів з товаром в обсязі, що не підлягає оподаткуванню.

6. Прикінцеві положення

6.1. Формати та зміст електронних реєстрів визначаються Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції по узгодженню з Департаментом організації митного контролю та оформлення, ДМІТС.

6.2. Формування та наповнення електронних реєстрів здійснюється автоматизовано. Посадовим особам митних органів України, відповідно до їх функціональних обов'язків, може встановлюватись доступ до електронних реєстрів.

Посадові особи, яким наданий доступ до відповідних електронних реєстрів та які визначені наказом митного органу як відповідальні щодо контролю відповідного реєстру, зобов'язані переглядати зазначені реєстри не рідше, ніж один раз на добу протягом робочого часу.

6.3. Електронні реєстри повинні дозволяти здійснювати пошук зазначеної в них інформації за визначеним періодом, державним реєстраційним номером транспортного засобу, митницею оформлення (пропуску), номером ВМД, ДКПТ, книжки МДП тощо та з виведенням інформації за період не менше одного місяця.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення,
член колегії Держмитслужби

С. М. Сьомка

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали