ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 лютого 2012 року N 106

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо дій керівників і посадових осіб митного органу під час зменшення пропускної спроможності пункту пропуску через державний кордон України

З метою практичної реалізації Концепції реформування митної служби України на 2011 - 2015 роки "Обличчям до людей", схваленої на колегії Державної митної служби України 29 жовтня 2010 року, а також виконання пункту 9 статті 11 Митного кодексу Українинаказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо дій керівників і посадових осіб митного органу під час зменшення пропускної спроможності пункту пропуску через державний кордон України, що додаються.

2. Установити, що цей наказ набирає чинності з моменту його підписання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення, члена колегії Держмитслужби Сьомку С. М.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
16.02.2012 N 106

Методичні рекомендації
щодо дій керівників і посадових осіб митного органу під час зменшення пропускної спроможності пункту пропуску через державний кордон України

I. Загальні положення

1. Під зменшенням пропускної спроможності пункту пропуску розуміється комплекс зовнішніх і внутрішніх обставин, що виникають раптово та наростають у неконтрольований спосіб, спричиняючи порушення в організації прикордонного руху або громадського порядку на території пункту пропуску, а також таких обставин, що мають вплив на пропускну спроможність пункту пропуску.

2. Застосування Методичних рекомендацій щодо дій керівників і посадових осіб митного органу під час зменшення пропускної спроможності пункту пропуску через державний кордон України (далі - Методичні рекомендації) є доцільним під час зменшення пропускної спроможності пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення, зокрема, у випадках, коли кількість оформлених транспортних засобів є нижчою за оптимальну кількість оформлених транспортних засобів, визначених для даного пункту пропуску, а час очікування транспортних засобів у черзі становить:

у пасажирському русі - більш ніж 2 (дві) години;

у вантажному русі - більш ніж 6 (шість) годин.

II. Виникнення ситуації зі зменшення пропускної спроможності пункту пропуску через державний кордон України, можливі заходи, спрямовані на її виправлення

1. При зменшенні пропускної спроможності пункту пропуску керівнику підрозділу митного оформлення, що знаходиться на зміні, рекомендується:

вжити заходів з метою ініціювання зустрічі на лінії державного кордону з посадової особою митного органу суміжної сторони, яка обіймає рівнозначну посаду, з метою її поінформування про зменшення пропускної спроможності пункту пропуску, що впливає на його стабільну роботу, встановлення причини виникнення такої ситуації, а також визначення способу її виправлення;

у разі, якщо ситуація не виправляється протягом 2 годин, доповісти про ситуацію, що склалася, керівнику митного поста (відділу) (далі - керівник МП).

2. При зменшенні пропускної спроможності пункту пропуску керівнику МП рекомендується:

в телефонному режимі повідомити посадовій особі митного органу суміжної сторони, яка обіймає рівнозначну посаду, про зменшення пропускної спроможності пункту пропуску, що впливає на його стабільну роботу, встановити причини виникнення такої ситуації, а також визначити спосіб її виправлення;

у разі, якщо ситуація не змінюється протягом 2 годин, незважаючи на результативне повідомлення керівника МП у пункті пропуску на суміжній стороні про позитивну тенденцію до відновлення пропускної спроможності пункту пропуску, доповісти про ситуацію, що склалася, керівнику митного органу або уповноваженій ним особі (у т. ч. письмово з викладенням всіх обставин у доповідній записці), а також поінформувати оперативного чергового митного органу про ситуацію, що склалася, для подальшого інформування оперативного чергового Держмитслужби України.

3. З метою прискорення відновлення пропускної спроможності пункту пропуску керівнику митного органу рекомендується звернутись до керівника митного органу на суміжній стороні та поінформувати його про ситуацію, що склалася в пункті пропуску, а у разі, якщо ситуація не зазнала позитивних зрушень протягом 2 годин, також поінформувати (у т. ч. у письмовій формі) про вжиті заходи та їх результати заступника Голови Держмитслужби України.

4. У разі необхідності заступником Голови Держмитслужби України може бути прийнято рішення щодо доповіді Голові Держмитслужби України, а також контактування з уповноваженим керівником митної служби/адміністрації суміжної сторони.

III. Заходи, спрямовані на стабілізацію пропускної спроможності пункту пропуску

1. Стабілізація пропускної спроможності пункту пропуску може бути досягнута шляхом:

1.1. вивчення причин та обставин, що призвели до зменшення пропускної спроможності пункту пропуску;

1.2. якщо причина зменшення пропускної спроможності знаходиться в межах компетенції контролюючих служб, що здійснюють інші види державного контролю в пунктах пропуску, шляхом ініціювання керівником МП проведення робочої зустрічі з керівництвом відповідної контролюючої служби, на якій можуть бути розглянути причини та обставини, що призвели до зменшення пропускної спроможності пункту пропуску, шляхи усунення черг перед пунктом пропуску, а також визначений час, необхідний для їх ліквідації;

1.3. якщо причиною зменшення пропускної спроможності пункту пропуску є блокування під'їзних шляхів до нього внаслідок утворення черги транспортних засобів перед пунктом пропуску, шляхом інформування керівником митного органу або вповноваженою ним особою органів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та керівників відділів (відділень) Держприкордонслужби України з пропозицією втрутитись в ситуацію та вжити заходів для її виправлення;

1.4. якщо причиною зменшення пропускної спроможності пункту пропуску є недостатня чисельність посадових осіб митного органу, які здійснюють свої функції в пункті пропуску, шляхом перерозподілу керівником МП особового складу по ділянках роботи;

1.5. якщо причиною зменшення пропускної спроможності пункту пропуску є недостатня кількість смуг руху для транспортних засобів у пункті пропуску, шляхом звернення керівника МП до Держприкордонслужби України з пропозицією щодо збільшення смуг руху (якщо дозволяє інфраструктура пункту пропуску) або застосування реверсної системи руху транспортних засобів у пункті пропуску до поновлення роботи пункту пропуску у звичайному режимі.

2. У разі, якщо пропускна спроможність пункту пропуску не поновлюється протягом 6 годин, з метою виправлення ситуації керівнику митного органу рекомендується:

2.1. засобами електронного зв'язку поінформувати інші митні органи про зменшення пропускної спроможності пункту пропуску та про час, протягом якого пропускна спроможність пункту пропуску може бути відновлена;

2.2. повідомити місцеві засоби масової інформації про ситуацію, що склалася в пункті пропуску, про пов'язане з цим збільшення часу, необхідного для перетину державного кордону, а також про ситуацію в інших пунктах пропуску, що знаходяться в зоні діяльності цього митного органу;

2.3. поінформувати органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України про зменшення пропускної спроможності пункту пропуску та запропонувати здійснювати перенаправлення руху легкових транспортних засобів в інші найближчі пункти пропуску через державний кордон України.

IV. Прикінцеві положення

1. Очікування протягом визначеного Методичними рекомендаціями часу на реагування митними органами суміжної сторони є недоцільним у разі, якщо з суміжною стороною внаслідок об'єктивних причин відсутній телефонний зв'язок. У такому випадку інформація про ситуацію, що виникла, може бути передана керівництву вищого рівня згідно з Методичними рекомендаціями.

2. З метою оперативного контролю за ходом виправлення ситуації зі зменшення пропускної спроможності пункту пропуску керівнику МП, після отримання ним інформації про виникнення надзвичайної ситуації в пункті пропуску, рекомендується кожні 2 години протягом робочої зміни здійснювати моніторинг пропускних транспортних засобів.

3. У разі направлення керівником митного органу заступнику Голови Держмитслужби України доповідної записки (відповідно до пункту 6 Методичних рекомендацій), доцільно зазначити у ній наступну інформацію:

причини виникнення порушень в технології (синхронності) митного оформлення;

кількість транспортних засобів, що очікують на перетин державного кордону перед пунктом пропуску, а також безпосередньо у пункті пропуску, митні процедури щодо яких не були завершені;

кількість транспортних засобів, що очікують на перетин державного кордону після завершення митних процедур;

заходи, вжиті з метою відновлення пропускної спроможності пункту пропуску, їх результати;

передбачуваний час для відновлення роботи пункту пропуску у звичайному режимі.

4. Оптимальну кількість транспортних засобів рекомендується визначати на основі максимальної пропускної спроможності пункту пропуску, зазначеної в його технічному паспорті, або з урахуванням його фактичної пропускної спроможності, при якій перед пунктом пропуску не утворюються черги транспортних засобів.

5. З метою уникнення випадків зі зменшення пропускної спроможності пункту пропуску та виникнення в них надзвичайних ситуацій, митним органам рекомендується постійно здійснювати моніторинг оперативної ситуації в пунктах пропуску, аналізувати причини зменшення їх пропускної спроможності. За результатами такого аналізу доцільним є вжиття митними органами попередніх заходів з метою запобігання зменшенню пропускної спроможності пунктів пропуску. У разі необхідності результати моніторингу та аналізу можуть бути передані суміжній стороні для використання в роботі та вжиття відповідних заходів.

6. Утворення черги перед пунктом пропуску слід розглядати як надзвичайну ситуацію, що потребує постійного контролю з боку керівника митного органу. Інформацію про хід усунення причин такої ситуації та зменшення пропускної спроможності пункту пропуску рекомендується кожні 3 години передавати оперативним черговим митного органу в телефонному режимі оперативному черговому Держмитслужби України для можливого подальшого інформування керівництва Держмитслужби України.

7. З метою організації виконання розділу II цих Методичних рекомендацій керівнику митного органу рекомендується повідомити митний орган суміжної сторони про посадових осіб (їх контактні телефонні номери), уповноважених на здійснення прямих контактів з суміжною стороною у разі виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення пропускної спроможності пунктів пропуску.

8. Методичні рекомендації (крім розділу III) недоцільно застосовувати в пунктах пропуску, в яких дії керівників і посадових осіб митних органів встановлені Системою попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення,
член колегії Держмитслужби України

С. М. Сьомка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали