МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 жовтня 2010 року N 332

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності за операціями з нарахування і виплати усіх видів соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення України

З метою належного застосування положень бухгалтерського обліку в органах праці та соціального захисту населення з урахуванням специфіки їх діяльності щодо відображення однорідних за змістом господарських операцій на субрахунках бухгалтерського обліку та у формах фінансової і бюджетної звітності з виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій населенню, проведення інших видатків, пов'язаних із їх виплатою, які здійснюються за відповідними бюджетними програмами за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, наказую:

Затвердити Методичні рекомендації щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності за операціями з нарахування і виплати усіх видів соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення України, що додаються.

 

Міністр

В. Надрага

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
21.10.2010 N 332

Методичні рекомендації
щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності за операціями з нарахування і виплати усіх видів соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення України

I. Загальні положення

1.1. Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати компенсацій, допомог, пільг здійснюється відповідно до:

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (План рахунків N 114);

Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718 (із змінами) (Інструкція N 61);

Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за N 570/4791 (із змінами) (Інструкція N 68);

Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 N 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2000 за N 747/4968 (із змінами) (Порядок N 100)

інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ.

1.2. Розрахунки з виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, проведення інших видатків, пов'язаних із їх виплатою здійснюється з дотриманням правил безготівкових та готівкових розрахунків в Україні.

II. Облік доходів, фактичних видатків та розрахунків

1. Облік доходів

2.1.1. Доходами органів праці та соціального захисту населення для виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, проведення інших видатків, пов'язаних із їх виплатою є бюджетні асигнування загального або спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, які виділяються на виплату усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, проведення видатків, пов'язаних із їх виплатою відповідно до кошторисів, затверджених у загальновстановленому порядку.

2.1.2. Не є доходами або відновленням касових видатків поточного бюджетного року органів праці та соціального захисту населення кошти, зараховані на реєстраційні рахунки, якщо перерахування цих коштів було здійснене у минулих бюджетних періодах на здійснення фактичних видатків за виплатою усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, проведення операцій і видатків, пов'язаних із їх виплатою. Таке надходження перераховується до державного або місцевого бюджету залежно від того, за рахунок коштів якого бюджету це перерахування було здійснене.

2.1.3. Облік бюджетних асигнувань, виділених із загального фонду ведеться на субрахунках рахунка 70 "Доходи загального фонду".

Отримання бюджетних асигнувань органами праці та соціального захисту населення, відповідно до Інструкції N 61, відображається за кредитом субрахунків 701, 702 та дебетом субрахунка 321 "Реєстраційні рахунки".

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (бюджетна програма) та/або за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (функція) у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для деталізації обліку за кожною бюджетною програмою (функцією) відкриваються окремі субрахунки другого, третього та вищих порядків на субрахунку 321.

2.1.4. Записи щодо отриманих асигнувань здійснюються на підставі виписок з реєстраційних рахунків, відкритих в органах Державного казначейства на ім'я органів праці та соціального захисту населення, за балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (План рахунків N 119). Суми відізваних асигнувань записуються зі знаком "мінус" або чорнилом червоного кольору та при підсумку ці суми віднімаються. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку може застосовуватись метод зворотного проведення.

2.1.5. Облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального фонду на реєстраційні рахунки, їх використання (здійснення або відновлення касових видатків) ведеться у формі меморіального ордера N 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду" відповідно до Інструкції N 68.

За кожним реєстраційним рахунком оформляються окремі меморіальні ордери, яким присвоюються номери N 2-1, N 2-2, N 2-3 та інші.

2.1.6. Облік бюджетних асигнувань, виділених із спеціального фонду ведеться на субрахунку 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" рахунка 71 "Доходи спеціального фонду".

2.1.7. Отримання бюджетних асигнувань органами праці та соціального захисту населення, відповідно до Інструкції N 61, відображається за кредитом субрахунка 713 та дебетом субрахунка 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду".

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (бюджетна програма) та/або за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (функція) у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для деталізації обліку за кожною бюджетною програмою (функцією) відкриваються окремі субрахунки другого, третього та вищих порядків на субрахунку 326.

2.1.8. Записи щодо отриманих асигнувань здійснюються на підставі виписок з реєстраційних рахунків, відкритих в органах Державного казначейства на ім'я органів праці та соціального захисту населення, за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків N 119. Суми відізваних асигнувань записуються зі знаком "мінус" або чорнилом червоного кольору та при підсумку ці суми віднімаються. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку може застосовуватись метод зворотного проведення.

2.1.9. Облік операцій з надходження бюджетних асигнувань спеціального фонду на реєстраційні рахунки, їх використання (здійснення або відновлення касових видатків) ведеться у формі меморіального ордера N 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду" відповідно до Інструкції N 68.

За кожним реєстраційним рахунком оформляються окремі меморіальні ордери, яким присвоюються номери N 3-1, N 3-2, N 3-3 та інші.

2.1.10. Записи до облікових регістрів заносяться на наступний день після здійснення операцій та отримання виписок від органів Державного казначейства.

2.1.11. Контроль за правильністю відображення у бухгалтерському обліку операцій за надходженням та використанням бюджетних асигнувань здійснюється після їх занесення до регістрів бухгалтерського обліку, а також шляхом звірки (не рідше одного разу на місяць) з органом Державного казначейства за місцем обслуговування.

2. Облік фактичних видатків

2.2.1. Для відображення у бухгалтерському обліку фактичних видатків, що проводяться за рахунок асигнувань загального фонду державного та місцевого бюджетів використовуються субрахунки 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи", 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи" рахунка 80 "Видатки із загального фонду".

Для обліку фактичних видатків, які проводяться за рахунок асигнувань спеціального фонду державного та місцевого бюджетів, використовується субрахунок 813 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" рахунка 81 "Видатки спеціального фонду".

2.2.2. Для відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з одержувачами (фізичними та юридичними особами) усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, у тому числі за розрахунками з комунальними підприємствами, щодо пільг і субсидій за комунальними послугами використовується субрахунок 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" рахунка 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами".

2.2.3. Для відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з дебіторами з виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, інших господарських операцій та видатків, пов'язаних із їх виплатою, зокрема операції за розрахунками з відділеннями поштового зв'язку, використовується субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" рахунка 36 "Розрахунки з різними дебіторами".

2.2.4. З метою деталізації аналітичного обліку за субрахунками 675 та 364 за кожною бюджетною програмою (функцією) відкриваються за потребою окремі аналітичні рахунки другого, третього та вищих порядків у розрізі усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій їх одержувачів (кредиторів) та надавачів послуг щодо їх виплати (дебіторів).

2.2.5. Нарахування фактичних видатків за всіма видами соціальної допомоги, пільгами та компенсаціями, іншими витратами та видатками, пов'язаними із їх виплатою, відповідно до Інструкції N 61, відображається за дебетом субрахунків 801, 802, 813 та кредитом субрахунків 675, 364.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з нарахування соціальної допомоги, пільг та компенсацій здійснюється на підставі Відомості нарахування соціальної допомоги.

Відомість нарахувань соціальної допомоги складається окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

2.2.6. У випадках, передбачених чинним законодавством, з усіх видів соціальної допомоги здійснюються утримання аліментів та інших стягнень за виконавчими листами та рішеннями судів, зайво виплачені суми соціальної допомоги з вини одержувачів (переплати) та інші утримання, передбачені чинним законодавством. Утримання здійснюються також за особистими заявами одержувачів усіх видів соціальної допомоги. Інформація про утримання групується у реєстри утримань.

У бухгалтерському обліку утримання відображаються на підставі реєстрів утримань за дебетом субрахунка 675 та кредитом субрахунка 668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання".

2.2.7. Відомості на виплату соціальної допомоги формують з урахуванням утримань.

2.2.8. Для аналітичного обліку фактичних видатків, відповідно до Порядку N 100, використовується картка аналітичного обліку фактичних видатків, що ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Суми відшкодованих фактичних видатків записуються на зворотному боці картки. Записи про суми фактичних видатків установи здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів.

Облік операцій за розрахунками з іншими дебіторами, зокрема підприємствами поштового зв'язку, за усіма видів соціальної допомоги, які перераховуються відповідно до Інструкції N 68, ведеться у меморіальному ордері N 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами".

Облік операцій за розрахунками з одержувачами усіх видів соціальної допомоги, які обліковуються на субрахунку 675, відповідно до Інструкції N 68, ведеться у меморіальному ордері N 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами".

Облік операцій за утриманнями з усіх видів соціальної допомоги, які обліковуються на субрахунку 668, відповідно до Інструкції N 68, ведеться у меморіальному ордері за типовою формою N 274 "Меморіальний ордер N ____".

3. Облік розрахунків за виплатою соціальної допомоги, пільг та компенсацій

3.1. У бухгалтерському обліку розрахунки за виплатою соціальної допомоги, пільг та компенсацій у випадку, якщо ці виплати органами праці та соціального захисту населення здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки:

підприємств поштового зв'язку відображаються за дебетом субрахунка 364 та кредитом субрахунків 321, 326 на підставі виписок з рахунків, наданих органом Державного казначейства за місцем обслуговування. А після повернення відомостей на виплату соціальної допомоги з відмітками про виплату та проведення звірки між підприємствами поштового зв'язку і органами праці та соціального захисту населення - за дебетом субрахунків 675, 668 та кредитом субрахунка 364;

уповноважених банків відображаються за дебетом субрахунків 675, 668 та кредитом субрахунків 321, 326 на підставі виписок з рахунків, наданих органом Державного казначейства за місцем обслуговування.

Контроль за зарахуванням коштів на рахунки одержувачів фізичних осіб здійснюється на підставі виписки з відповідного транзитного рахунка, наданої установою банку;

через касу органу праці та соціального захисту населення відображаються за дебетом субрахунків 675, 668 та кредитом субрахунка 301 "Каса в національній валюті" рахунка "Каса" на підставі відомості або видаткового касового ордеру.

3.2. Підприємства поштового зв'язку та установи уповноважених банків, одержувачі усіх видів соціальної допомоги обирають самостійно та подають відповідну заяву до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання або реєстрації.

Компенсаційні виплати вартості комунальних послуг, послуг підприємств телерадіозв'язку та інших, що відшкодовуються за рахунок пільг, які надаються населенню відповідно до законодавства, відшкодовуються відповідно до договорів, укладених між ними і органами праці та соціального захисту населення на рахунки, відкриті в уповноважених установах банків, або органах Державного казначейства України.

3.3. Порядок виплати усіх видів соціальної допомоги через підприємства поштового зв'язку регулюється Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 N 464/156, постановою Пенсійного фонду України від 28.04.2009 N 14-1 та зареєстрованою Міністерством юстиції України 02.07.2009 за N 592/16608.

3.4. Перерахування коштів одержувачам на рахунки, відкриті в уповноважених установах банків, для виплати усіх видів соціальної допомоги здійснюється на підставі договорів, укладених між установами банків і органами праці та соціального захисту населення, з урахуванням положень Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 N 1596.

3.5. Нарахування плати за банківські і поштові послуги та інших витрат в частині видатків, пов'язаних з виплатою допомоги, компенсації та наданням пільг громадянам, які здійснюються за рахунок коштів, виділених за відповідною бюджетною програмою (функцією), відображаються у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунків 801, 802, 813 та кредитом субрахунків 675, 364.

3.6. Перерахування коштів за банківські і поштові послуги та інших витрат у частині видатків, пов'язаних з виплатою допомоги, компенсації та наданням пільг громадянам, які здійснюються за рахунок коштів, виділених за відповідною бюджетною програмою (функцією), відображаються у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунка 364 та кредитом субрахунків 321, 326.

4. Контроль та інвентаризація розрахунків за нарахуванням та виплатою соціальної допомоги, пільг та компенсацій

4.1. Управління та центри здійснюють контроль за правильністю виплати усіх видів соціальної допомоги. Вони повинні своєчасно повідомляти підприємства поштового зв'язку і банки про припинення виплати соціальної допомоги (у випадках смерті одержувача допомоги, закінчення терміну, на який була встановлена соціальна допомога та з інших причин).

Порядок передання відділами реєстрації актів цивільного стану органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, які померли, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2006 N 188/43/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.05.2006 за N 590/12464.

4.2. На підставі даних інформації про громадян, які померли, органи праці та соціального захисту населення припиняють нарахування усіх видів соціальної допомоги громадянам, які померли. Вони систематизують цю інформацію через підприємства поштового зв'язку, банки та надавачів послуг та своєчасно повідомляють про припинення виплати соціальної допомоги (у випадках смерті одержувача допомоги, закінчення терміну, на який була встановлена соціальна допомога, та з інших причин).

4.3. Інвентаризація розрахунків за нарахуванням та виплатою усіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, проведення інших видатків, пов'язаних із їх виплатою та урегулювання інвентаризаційних різниць здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168 (із змінами).

4.4. Не виплачені суми, повернені підприємствами поштового зв'язку та банками на рахунок 321 на підставі виписок та відомостей про невиплачені допомоги, відображаються у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунка 321, кредитом субрахунків 364, 675, 668 та відносяться до зменшення касових видатків, якщо виплати, що повернені, були проведені у поточному бюджетному році.

Внесення сум переплат одержувачами соціальних виплат до каси органів праці та соціального захисту населення у бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунка 301 та кредитом субрахунків 675, 668. Сума переплат, внесена до каси, здається через касу уповноваженого банку на відповідний реєстраційний рахунок, відкритий в органі Державного казначейства за місцем обслуговування. Ця операція відображається у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунка 321 та кредитом субрахунка 301.

Якщо виплати, що повернені, були проведені у минулих бюджетних періодах, то такі кошти підлягають перерахуванню до бюджету та відображаються у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунка 321 та кредитом субрахунка 642 "Інші розрахунки з бюджетом" рахунка 64 "Розрахунки із податків та платежів".

4.5. У випадку встановлення сум переплат за виплатою соціальної допомоги, які помилково були перераховані на поточні рахунки одержувачів та за якими термін, на який була встановлена соціальна допомога, не закінчився, ці суми зараховуються в рахунок наступних виплат цих одержувачів. У такому випадку нарахування соціальної допомоги здійснюється, а до Відомості на виплату соціальної допомоги включається сума за вирахуванням сум переплат.

4.6. У випадку віднесення сум зайво нарахованих соціальних допомог (переплат) на збитки, коли винні особи встановлені та ними є одержувачі соціальних виплат, у яких термін, на який була встановлена соціальна допомога, закінчився або працівники органів праці та соціального захисту населення, в бухгалтерському обліку такі переплати відображаються, відповідно до Інструкції N 61:

за дебетом субрахунка 363 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків" та кредитом субрахунків 801, 802, 813 як зменшення фактичних видатків за операціями поточного бюджетного періоду;

якщо виявлені переплати за видатками, що були проведені у минулих бюджетних періодах і підлягають перерахуванню до бюджету:

за дебетом субрахунка 363 та кредитом субрахунків 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом", 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом";

після надходження коштів на рахунок 321, 326 - за дебетом субрахунків 431, 432 та кредитом субрахунка 642;

перераховано до бюджету - за дебетом субрахунка 642 та кредитом субрахунків 321, 326.

У випадку, коли переплати були нараховані, але не виплачені, то виконується бухгалтерське проведення за дебетом субрахунка 675 та кредитом субрахунків 801, 802, 813 як зменшення фактичних видатків за операціями поточного бюджетного періоду.

У випадку, коли були зайво утримані кошти, але не виплачені, то виконується бухгалтерське проведення за дебетом субрахунка 668 та кредитом субрахунка 675.

4.7. Для позабалансового обліку сум переплати соціальної допомоги щомісячно в розрізі дільниць та асигнувань складається відомість заборгованості за переплатами соціальної допомоги за такою формою.

Відомість
заборгованості за переплатами соціальної допомоги
за _____ р.
(місяць)

 

 

 

 

 

N дільниці

Залишок заборгованості за нарахуваннями та виплатами (переплатами) на початок місяця

Дебет

Кредит

Залишок заборгованості на кінець місяця

виявлено переплат у звітному місяці

прийнято від інших районів

всього

утримано

надійшло на рахунок в казначействі, до каси

списано

всього

1

2

3

4

5

 

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані до цієї відомості вносяться на підставі інформації про рух коштів на субрахунка 363.

4.8. У разі утримання суми збитку (переплати), віднесеної на відповідального працівника органу праці та соціального захисту населення, належної до відшкодування за рішенням суду в бухгалтерському обліку така операція відображається:

за дебетом субрахунка 661 "Розрахунки із заробітної платі" рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" та кредитом субрахунка 668 сума переплати, утримана із нарахованої заробітної плати за виконавчим листом;

за дебетом субрахунка 668 та кредитом субрахунка 363 на суму погашених збитків віднесено суму, утриману із нарахованої заробітної плати за виконавчим листом;

за дебетом субрахунка 642 та кредитом субрахунка 321 (КЕКВ 1111) на суму, перераховану до бюджету, у разі погашення заборгованості за видатками минулих бюджетних періодів;

за дебетом субрахунка 321 (КЕКВ 1111) та кредитом субрахунка 321 (КЕКВ 1343 тощо) на суму, віднесену на зменшення касових та фактичних витрат, у разі погашення заборгованості за видатками поточного бюджетного періоду.

4.9. Безнадійна дебіторська заборгованість (сума переплат грошової допомоги, яка за рішенням інвентаризаційної комісії визнана такою, що не може бути стягнута) та заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується з балансу за рішенням керівника установи на результат виконання кошторису загального або спеціального фонду.

5. Підсумкові обороти та визначення результатів виконання кошторису

У кінці року органи праці та соціального захисту населення підсумковими (заключними) оборотами проводять списання:

отриманих асигнувань у поточному році за дебетом субрахунків 701, 702, 713 та кредитом субрахунків 431, 432 відповідно.

фактичних видатків поточного року за кредитом субрахунків 801, 802, 813 та дебетом субрахунків 431, 432 відповідно.

6. Звітність

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності органами праці та соціального захисту населення здійснюється за загальним порядком, установленим Державним казначейством України. Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати компенсацій, допомог, пільг здійснюється відповідно до додатка.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку і звітності

І. Марченко

 

Додаток до п. 6
Методичних рекомендацій щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності за операціями з нарахування і виплати усіх видів соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення України до наказу Міністерства праці та соціальної політики України
21.10.2010 N 332

Кореспонденція субрахунків за операціями з нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення

N з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

Дебет

Кредит

1

Надходження коштів державного та місцевого бюджетів на реєстраційні рахунки управління (отримання асигнувань по кожному виду надходжень) для виплати всіх видів соціальної допомоги, оплати послуг підприємств поштового зв'язку

321

701, 702

 

Облік бюджетних асигнувань

 

 

2

Нарахування (видатки) усіх видів соціальної допомоги у грошовій формі з державного, місцевого бюджетів згідно з довідкою про нарахування

801, 802

675

3

Нарахування допомог, пільг, компенсацій надавачам комунальних послуг за місцем основної роботи (служби) громадян

801, 802

364

4

Отримання в касу готівки з реєстраційних рахунків для видачі соціальної допомоги

301

321

5

Виплата соціальної допомоги через касу та на рахунки одержувачів соціальної допомоги, відкриті в уповноважених банках

675

301, 321

6

Перерахування коштів підприємствам поштового зв'язку, організаціям та підприємствам - надавачам послуг

364

321, 326

7

Повернення коштів підприємствами поштового зв'язку, організаціями, підприємствами - надавачами послуг, відділенням банків у разі неотримання соціальної допомоги (смерті, вибуття з місця проживання тощо) отримувачами

675, 668

364

8

Відображення суми виплаченої грошової допомоги за даними звірки з підприємствами поштового зв'язку

675, 668

321, 326

9

Нарахування збитків, сума яких віднесена на рахунок винних осіб
Одночасно проводиться зменшення фактичних видатків

675, 668

301

10

Відшкодування збитків, сума яких віднесена на рахунок винних осіб, на реєстраційні рахунки, в касу установи

321

364, 675, 668

11

Виявлено у звітному періоді суму заподіяної шкоди (переплата) зайвими грошовими виплатами не з вини одержувача соціальної допомоги

321

301

12

Виявлено у минулих роках суму заподіяної шкоди (переплата) зайвими грошовими виплатами не з вини одержувача соціальної допомоги

321

642

13

Нарахування сум минулих років належних до перерахування до бюджету відповідного рівня

363

801, 802, 813

14

Перераховано належні кошти до бюджетів відповідного рівня

363

431, 432

15

Списання безнадійної дебіторської заборгованості поточного року

642

321, 326

16

Списання дебіторської заборгованості, що виникла у минули періодах

675

801, 802

17

Списання остаточними оборотами отриманих за поточний рік асигнувань загального фонду державного та місцевого бюджетів

668

675

18

Списання видатків поточного року, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету

661

668

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали