ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 лютого 2012 року N 107

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку дій посадових осіб митних органів під час митного контролю транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України

З метою забезпечення дотримання вимог статті 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку дій посадових осіб митних органів під час митного контролю транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, що додається.

2. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення, члена колегії Держмитслужби України, Сьомку С. М.

 

Голова Державної
митної служби України

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
16.02.2012 N 107

Методичні рекомендації щодо порядку дій посадових осіб митних органів під час митного контролю транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації регламентують дії посадових осіб регіональної митниці, митниці (далі - митні органи), пов'язані з контролем за тимчасовим ввезенням на митну територію України транспортних засобів (далі - ТЗ), що належать громадянам України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, і не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, та вивезенням цих ТЗ за межі митної території України.

1.2. Терміни вживаються у цих Методичних рекомендаціях у значеннях, установлених законодавством України.

1.3. Під час тимчасового ввезення на митну територію України ТЗ, що належать громадянам України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, посадові особи митних органів повинні ознайомити власника ТЗ з вимогами законодавства України з питань митної справи щодо обов'язку зворотного вивезення ТЗ за межі митної території України у строк, визначений митним органом відповідно до Митного кодексу України.

1.4 Під час здійснення митного контролю ТЗ посадові особи митних органів використовують модуль програмно-інформаційного комплексу "Інспектор 2006" (далі - Модуль).

1.5. Митні органи для звітності, формування статистичних даних і контролю ведуть облік тимчасово ввезених та зворотно вивезених ТЗ із застосуванням Електронного журналу у порядку, передбаченому Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженою наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за N 753/15444.

1.6. Митним органам рекомендовано вести Журнал обліку тимчасово ввезених на митну територію України ТЗ громадянами України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, та їх зворотного вивезення за межі митної території України (далі - Журнал).

2. Методичні рекомендації щодо дій посадових осіб митних органів, пов'язані з контролем під час здійснення митного контролю ТЗ

2.1. Тимчасове ввезення ТЗ на митну територію України

2.1.1. Під час здійснення митного контролю ТЗ, що належать громадянам України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України та тимчасово ввозяться на митну територію України посадова особа митного органу в пункті пропуску вносить до локальної бази даних митного органу відомості, передбачені законодавством України з питань митної справи.

2.1.2. Після внесення інформації до локальної бази даних митного органу за допомогою Модулю посадова особа митного органу в пункті пропуску протягом чотирьох годин передає інформацію до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України).

2.1.3. При здійсненні митного контролю ТЗ, що тимчасово ввозяться на митну територію України на умовах частин третьої, четвертої статті 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" /зі змінами/ (далі - Закон), посадова особа митного органу в пункті пропуску з використанням Модулю за наявною в ЄАІС Держмитслужби України інформацією здійснює перевірку:

щодо наявності інформації про зворотне вивезення ТЗ за межі митної території України попередньо тимчасово ввезених ТЗ із дотриманням вимог законодавства України з питань митної справи щодо строку такого вивезення;

щодо строку, попереднього тимчасового ввезення ТЗ, який не повинен перевищувати 60 днів протягом одного календарного року.

2.2. Зворотне вивезення ТЗ за межі митної території України

2.2.1. При вивезенні ТЗ, що були тимчасово ввезені на митну територію України, посадова особа митного органу в пункті пропуску вчиняє такі дії:

перевіряє відповідність даних ТЗ, що містяться в ЄАІС Держмитслужби України, фактичним відомостям та інформації, що міститься в Журналі;

вносить до Журналу інформацію про дату та час зворотного вивезення ТЗ, номер особистої номерної печатки (далі - ОНП).

3. Особливі відмітки, що проставляються в Модулі

У разі звернення до митного органу громадянина України, який перебуває на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, щодо неможливості зворотного вивезення з митної території України тимчасово ввезеного ТЗ на митну територію України в установлений строк (у зв'язку з аварією, виходом з ладу, викраденням ТЗ, тощо) митний орган приймає рішення про продовження строку тимчасового ввезення ТЗ на митній території України, який не повинен перевищувати строк, встановлений частиною третьою статті 11 Закону.

За умови прийняття митним органом рішення про продовження строку тимчасового ввезення посадова особа митного органу з використанням Модулю вносить відомості про продовження такого строку або зняття його з контролю до відомостей, що містяться в ЄАІС Держмитслужби України і залишає оригінали або копії документів, що були підставою для продовження строку тимчасового ввезення або зняття його з контролю, для зберігання в справах митного органу протягом установленого терміну.

4. Прикінцеві положення

4.1. Контроль за правильністю внесення інформації до Модулю та своєчасне передання її до ЄАІС Держмитслужби України здійснює начальник відповідного підрозділу митного оформлення.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали