ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 лютого 2012 року N 76

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення митних правил

З метою забезпечення взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються митними органами у справах про порушення митних правил, а також у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" (Закон N 4025-VI) наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення митних правил, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Дороховського О. М.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
02.02.2012 N 76

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення митних правил

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені з урахуванням положень Митного кодексу України, Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 N 1724, Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340, Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 14.01.2009 N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 за N 112/16128.

1.2. Метою цих Методичних рекомендацій є координація дій посадових осіб митних органів під час проведення ними попередньої оцінки майна, що розміщується на складах митних органів для зберігання, а також встановлення уніфікованих підходів до проведення товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів (далі - товари), вилучених митними органами у справах про порушення митних правил (далі - товарознавча експертиза).

1.3. Митні органи при проведенні попередньої оцінки або товарознавчої експертизи товарів залежно від адміністративно-територіального розташування взаємодіють із підрозділами або спеціалістами-експертами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (далі - Управління), а саме:

службою товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи (далі - служба товарознавчої експертизи) розташованою у місті Києві;

спеціалістами-експертами з місцезнаходженням у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській, Кримській, Харківській, Ужгородській службах з експертного забезпечення митних органів та Луганському секторі з експертного забезпечення митних органів;

спеціалістами-експертами з відокремленим робочим місцем служби товарознавчої експертизи розташованому у Житомирській, Івано-Франківській, Чернігівській, Запорізькій, Рівненській, Ягодинській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій обласній, Миколаївській, Херсонській, Севастопольській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Черкаській митницях.

2. Проведення попередньої оцінки товарів з метою їх обліку та зберігання на складі митного органу

2.1. Попередня оцінка товарів здійснюється з метою обліку товарів, що розміщуються на складі митного органу відповідно до статей 166 та 168 Митного кодексу України (крім товарів, заявлених у режим відмови на користь держави).

2.2. Попередня оцінка товарів проводиться самостійно посадовою особою (посадовими особами) митного органу, яка відповідає за їх передання (розміщення) на склад митного органу, з дотриманням вимог, передбачених пунктом 2 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340, та пунктом 4 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 N 1724.

2.3. При проведенні попередньої оцінки товарів використовуються відомості, що надаються власниками цих товарів або уповноваженими ними особами, а також документи, які підтверджують заявлену вартість (рахунки, інвойси, касові або товарні чеки, ярлики тощо).

2.4. За відсутності даних, що підтверджують вартість товарів, або за наявності сумнівів щодо вартості визначеної в наявних супровідних документах посадовою особою митного органу, яка відповідає за передання (розміщення) товарів на склад митного органу, залучається до проведення попередньої оцінки спеціаліст-експерт Управління.

2.5. В митних органах, де створено відокремлене робоче місце для спеціаліста-експерта, останній залучається до проведення попередньої оцінки товарів, за можливості, під час складання первинного документа, за яким товари передаватимуться на склад (опис предметів, акт про прийняття-передання, уніфікована митна квитанція МД-1 тощо).

Спеціаліст-експерт невідкладно сповіщається про необхідність прибуття на склад митного органу або до іншого місця перебування товарів, що потребують визначення попередньої вартості, наявними засобами зв'язку або шляхом направлення на його адресу відповідного електронного повідомлення.

У цьому випадку спеціаліст-експерт невідкладно повідомляє Управління про його залучення до проведення попередньої оцінки товарів.

За результатами огляду товарів спеціаліст-експерт проводить попередню оцінку, яка зазначається у первинному документі, за яким товари передаються на склад митного органу. За необхідності проведення додаткових заходів з оцінки товарів спеціаліст-експерт на зворотному боці первинного документа, за яким товари передаються на склад, вчиняє відповідний запис.

2.6. У разі неможливості оперативного залучення спеціаліста-експерта до проведення попередньої оцінки або якщо спеціалістом експертом за результатами огляду товарів визначено за необхідне проведення додаткових заходів посадова особа митного органу, відповідальна за передання (розміщення) товарів на склад, у відповідних графах первинного документа вчиняє запис "оцінка буде проведена додатково" та одночасно готує запит щодо проведення попередньої оцінки, за формою згідно з додатком.

Запит невідкладно направляється засобами електронного зв'язку Управлінню для оперативного визначення спеціаліста-експерта та надання йому доручення щодо проведення попередньої оцінки.

Процедура визначення спеціаліста-експерта в такому випадку здійснюється Управлінням, як правило, протягом чотирьох годин.

2.7. Спеціаліст-експерт, отримавши запит щодо проведення попередньої оцінки товарів, вживає заходів щодо їх огляду та проведення попередньої оцінки.

Результати попередньої оцінки оформлюються спеціалістом-експертом у службовій записці, яка направляється митному органу не пізніше 10-го робочого дня від дати направлення запиту.

2.8. Посадові особи митного органу зобов'язані сприяти спеціалісту-експерту при проведені попередньої оцінки товарів. На вимогу спеціаліста-експерта завідуючий складом митного органу забезпечує доступ до товарів, які підлягають попередній оцінці, та надає копії наявних документів щодо цих товарів.

2.9. Копії службових записок з результатами попередньої оцінки надсилаються спеціалістами-експертами до Управління для контролю та обліку.

3. Підстави та організаційні заходи для проведення товарознавчої експертизи

3.1. Підставою для проведення товарознавчої експертизи є постанова про призначення товарознавчої експертизи, винесена посадовою особою митного органу, яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил.

3.2. Постанова про призначення товарознавчої експертизи передається митним органом Управлінню такими способами:

3.2.1. Копія постанови про призначення товарознавчої експертизи разом із супровідним листом невідкладно надсилається митним органом до Управління засобами електронного зв'язку.

Після надходження та реєстрації в установленому порядку зазначених документів Управлінням проводиться їх опрацювання, призначається спеціаліст-експерт, безпосередній виконавець товарознавчої експертизи, та визначається необхідність проведення досліджень фізико-хімічних показників товарів.

Про результати попереднього розгляду, призначеного спеціаліста-експерта та необхідність проведення досліджень фізико-хімічних показників Управління протягом однієї доби повідомляє митний орган.

Копія постанови митного органу разом з відповідним дорученням керівництва Управління невідкладно надсилається засобами електронного зв'язку спеціалісту-експерту, якому доручено проведення товарознавчої експертизи.

3.2.2. Постанова про призначення товарознавчої експертизи разом із супровідним листом може бути надана митним органом безпосередньо спеціалісту-експерту, без попереднього направлення до Управління.

У такому випадку, спеціаліст-експерт невідкладно повідомляє Управління для вжиття організаційних заходів.

3.3. Митний орган у найкоротші терміни після отримання інформації про спеціаліста-експерта, безпосереднього виконавця товарознавчої експертизи забезпечує надання йому матеріалів, необхідних для проведення товарознавчої експертизи.

3.4. Якщо при проведенні товарознавчої експертизи виникає необхідність визначення фізико-хімічних показників шляхом проведення досліджень, посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право відбирати проби та зразки товарів, необхідні для проведення досліджень, в установленому порядку.

До відбору проб та зразків товарів може залучатись спеціаліст-експерт.

Відібрані проби та зразки надаються до експертного підрозділу, який визначений Управлінням.

3.5. Проби та зразки товарів беруться у кількості, визначеній Нормативами відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, затвердженими наказом Держмитслужби України від 23.12.2002 N 719, і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30.01.2003 за N 79/7400 (зі змінами).

3.6. Дослідження фізико-хімічних показників здійснюються у строки, визначені пунктом 9 Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862.

3.7. Результати досліджень фізико-хімічних показників передаються:

оригінал висновку - митному органу, посадова особа якого призначала товарознавчу експертизу (за реєстром);

копія висновку - спеціалісту-експерту для врахування при проведенні товарознавчої експертизи.

4. Проведення товарознавчої експертизи та надання висновку

4.1. Після отримання доручення Управління на проведення товарознавчої експертизи (постанови про призначення товарознавчої експертизи) спеціаліст-експерт здійснює такі заходи:

вивчає та аналізує надані документи;

ознайомлюється з об'єктом товарознавчої експертизи, здійснює збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення товарознавчої експертизи, та результатами досліджень фізико-хімічних показників (у разі їх проведення);

здійснює ідентифікацію об'єкта товарознавчої експертизи та визначає базу вартості (оцінки);

обирає необхідні методичні підходи, методи та оціночні процедури, що відповідають меті товарознавчої експертизи;

узгоджує результати проведеної товарознавчої експертизи, які отримані із застосуванням різних методичних підходів.

4.2. Спеціаліст-експерт, за узгодженням з митним органом, проводить в обов'язковому порядку огляд товару за місцем його зберігання.

Митний орган забезпечує спеціалісту-експерту необхідні умови для проведення товарознавчої експертизи та огляду товару.

4.3. Проведення товарознавчої експертизи здійснюється у строк, що не повинен перевищувати 10 днів. До цього строку не включається час проведення досліджень фізико-хімічних показників або надання додаткової інформації митним органом.

4.4. За результатами проведеної товарознавчої експертизи спеціаліст-експерт готує висновок за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 14.01.2009 N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 за N 112/16128.

4.5. Оформлений спеціалістом-експертом висновок направляється ним в електронному вигляді до Управління.

В Управлінні зазначений висновок опрацьовується, реєструється, вноситься до бази даних та направляється із супровідним листом в електронному вигляді:

митному органу, посадова особа якого призначала товарознавчу експертизу (у разі направлення постанови безпосередньо Управлінню);

спеціалісту-експерту, який підготував висновок (у разі направлення постанови безпосередньо спеціалісту-експерту).

4.6. Після отримання зареєстрованого Управлінням висновку, спеціаліст-експерт невідкладно передає висновок у паперовому вигляді митному органу, посадова особа якого призначала товарознавчу експертизу (за реєстром).

4.7. Посадова особа митного органу, яка призначала товарознавчу експертизу після отримання висновку спеціаліста-експерта:

залучає його до матеріалів справи про порушення митних правил та використовує під час подальших процесуальних дій;

передає копію висновку завідуючому складом митного органу для відображення вартості товарів в складському та бухгалтерському обліках.

4.8. Висновок є чинним за умови затвердження та реєстрації Управлінням.

 

Начальник Центрального
митного управління лабораторних
досліджень та експертної роботи

С. І. Ярмольський

 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення митних правил

ФОРМА

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи

ЗАПИТ
щодо проведення попередньої оцінки товарів

"___" 20__

Прошу провести попередню оцінку товарів:
_
_
_
_
                                                                                          (найменування товару(ів)

Товари розміщено для зберігання за адресою: _________
_

Запит підготував:

/___________/
(посада, П. І. Б.)

/_/
(підпис)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали